Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Utrecht 19-02-03.

  Arie van Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen Rijsenburg

  Aan de politiechef mw. P.M. Zorko
  Utrechtseweg 141
  3702 AC Zeist


  Geachte mevrouw,

  Na een lijdensweg, dankzij de hypocriete ontoelaatbare overheidsdaden van politie en justitiezijde, welke ik in deel twee en drie van "Mijn Pleidooi"duidelijk beschrijf, ontving ik op 22 januari j.l. een verlossende brief van de woningstichting met de "verheugende" mededeling dat ik na 14 jaar dakloos geweest te zijn, in aanmerking kwam voor een passende woning.Op 28 januari echter belde de woningstichting mij mobiel en meldde dat ik niet de waarheid zou hebben ingevuld op de inschrijfformulieren als woningzoekende.

  Waarop ik, gezien het gecompliceerde karakter van mijn omstandigheden als gevolg van de in "Mijn Pleidooi" genoemde overheidsdaden, verzocht de situatie met ondersteunende documenten te verklaren. Mevrouw de Korte weigerde dit, waarna ik mij meldde ten kantore van de woningstichting, nadat ik de politie en justitie hierover had ingelicht. Wederom weigerde mevr. de Korte een verklarend gesprek en daarmede een gedeeltelijke oplossing blokkerend in een schrijnende en asociale situatie welke door een fout justitiebeleid, diefstal door de Rotterdamse recherche alsmede liegende en om de pot draaiende Haagse topfunctionarissen werd veroorzaakt.

  Ik, en met mij het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zijn van mening dat dergelijke misdadige overheidsgedragingen niet passend zijn in een door die overheid uitgeroepen "Rechtstaat". Ook niet passend is de nieuwste uitvinding van de elite van het poldermodel; NORMEN en WAARDEN, want die zijn volgens wens van de top van politie en justitie, alleen belangrijk als het hun uitkomt. Daarom weigerde ik om mij te onderwerpen aan "hun" gezag en werd ik vastgenomen. Mevrouw Zorko, schande, Foei!!

  Over foei, daaraan denkend kom ik terug op het altijd nog in behandeling zijnde onderzoek van de parket secretaris inzake de aangifte van de "eerzame"professor Oei uit Bosch en Duin die mij in opdracht van justitie, zonder enige wetenschappelijke onderbouwing in een psychiatrische inrichting én onder dwangmedicatie wilde stellen. En dit, terwijl zoals in "Mijn Pleidooi" wordt bevestigd, een aantal andere deskundigen een heel andere mening waren toegedaan. Maar ja, de justitietop is nu eenmaal een dictatoriale macht binnen de "rechtstaat" en wie heeft hun op hun nummer gezet? IK. Wie is de vriend en loonslaaf van die macht? De "deskundige" vriend van de politie en justitiedieven professor Oei, FOEI OEI!! Dit heeft met misdadige hand en span diensten te maken en niets met een deskundigen advies of vakbekwame en naar eer en geweten opgemaakte rapportage.

  Op maandag 10 februari meldde ik mij na een onderhoud over de inbreuk op de overeenkomst die ik had met de woningstichting op het gemeentekantoor bij mevrouw Nanna Bies, en daarna bij brigadier Erwin van Laar, de wijkagent. Daar wilde ik mijn beklag doen over het politie ingrijpen in een civiele zaak op verzoek van de woningstichting. Hierbij zijn mijn eigendommen door de politie meegenomen zonder tussenkomst van de rechter, noch is er enig overleg per brief of bericht per telefoon aan vooraf gegaan. Hetgeen een voor de politie ongepast optreden is geweest om de woorden van de door mij te hulp geroepen advocaat maar te citeren.

  De brigadier van Laar weigerde echter op een neerbuigende wijze om mijn klacht op te nemen dus richt ik mij tot u en zend voor de goede orde kopie van dit schrijven door naar de korpschef, de hoofd officier van justitie en het college van procureurs generaal te Den Haag. Ook zal het opgenomen worden in de web site van de stichting Sociale Data Bank Ned. waarin een aantal wereldvreemde overheidsgedragingen reeds zijn te vinden (sdnl @ nl.) Voor de goede orde meld ik u dat deze brief en "Mijn Pleidooi"worden gevoegd in de stukken betreffende de dagvaarding van 14 april as. Parketnr 16/354289 alsmede mijn door de politie opgenomen verklaring inzake de collaboratie van Oei en justitie.

  Uw bericht tegemoet ziende

  Arie van Velsen geb. Moolenaar.

  Bijl. Pleidooi blz 188 tm 215 en 216

  Met vriendelijke groet;

  A. van Velsen


  Blz. TA 262

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland