Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi
  Inzake: A. v. Velsen A &.; S, Dollard 123, 8Ü32 KC ZWOLLE.

  Zwolle/ Driebergen-Rijsenburg: 24-03-03

  Aan: Sandra van Velsen,
  Homburg 24
  4153 BS BERSD.

  Geachte mevrouw.,

  Na aanleiding van een telefoongesprek met mij van j.l, vrijdag-avond betreffende het binnenkort uit te geven boek van uw vader, de heer A.v. Velsen, hetgeen ook op het internet gepubl icccrd gaat worden als beknopte weergave van zijn strijd met de j ustitie in het algemeen en de zaken die hiertoe direct dan wel indirect aanleiding hebben gegeven.

  Gezien het feit dat u zijn dochter bent en in zijn verhaal een niet onbelangrijke rol heeft gespee.ldjs het zinnig en verantwoord u in de gelegenheid te stellen tot voorinzage en u tevens de gelegenheid te geven om vanaf 15 april 2003 tot en met uiterlijk 15 july 2003 een afspraak te maken ten einde een en ander door te nemen en u in staat te stellen eventuele fouten., correcties en of andere mogelijke onvolmaaktheden te corrigeren.

  Indien u interesse heeft tot voorin/age kunt u met ons een afspraak maken om c.c.a. door te komen spreken. Met vriendelijke groet,

  Mevr. S, Videier,
  Afd. Uitgeverij,
  A & S Promotions.  Blz. TA 272 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland