Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Redactie weigert artikel van Burhoven Jaspers

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Joost P.J van Wielink
D.J. Jittastraat 91
5042 MS TILBURG,

Tel (013) 4670403
E-mail: J.P.J.vanwielink@kub.nl

    Stichting WORM
    Drs. N.C. Burhoven Jaspers
    Postbus 2105
    2240 NC WASSENAAR

Tilburg, 14 mei 1997

Onderwerp: reactie op mening NVvR

Geachte heer Burhoven Jaspers,

In goede orde ontvingen wij uw reactie op de mening van de NVvR. Wij danken u voor het inzenden. Wij hebben besloten uw reactie niet in ons blad op te nemen. De rubriek mening staat open voor het geven van een mening aangaande een juridisch onderwerp, waarbij het de bedoeling is dat, ook indien gereageerd wordt, er inhoudelijk op de materie wordt ingegaan. Niet kunnen wij toelaten dat in de rubriek 'Mening' persoonlijke vetes tot klaarheid gebracht trachten te worden. Het stuk geeft blijk van grote irritaties uwerzijds, doch kan ons inziens niet gezien worden als een inhoudelijk weerwoord op de mening van de NVvR.

In de verwachting u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

Namens de redactie van Ars Aequi,
Met vriendelijke groeten.

Joost P.J. van Wielink


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/irm-ars2.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer