Katholiek Nieuwsblad: "Van der Knaap misleidt Tweede Kamer'

Afluisteren is in dit land gewoner dan de meeste Nederlanders voor mogelijk houden

Katholiek Nieuwsblad . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Media

Klokkenluiders is Nederland nog steeds slachtoffer van juridisch geweld

Katholiek Nieuwsblad 3 januari 2003, KLOKKENLUIDER

Klokkenluiders zijn in. Time heeft drie dames uitgeroepen tot klokkenluiders van 2002. In Nederland zou dat waarschijnlijk Fred Spijkers geworden zijn. Klokkenluider van 2003 is voor mij Nico Burhoven Jaspers. Hij levert al jaren een gevecht met ons rechtsbestel, die onheilige drie-eenheid van rechterlijke macht, OM en advocatuur. Een recent voorbeeld daarvan ziet u in de brief aan de Vice-President van de Raad van State Mr. H.D. Tjeenk Willink inzake wraking in een bestuursrechtelijk aangelegenheid.

Het Katholiek Nieuwsblad bracht op 23 augustus 2002 als eerste het volledige verhaal hoe kansloos de 'leek' blijkt te zijn, wanneer hij het daarmee aan de stok krijgt.

Burhoven Jaspers is een briljante man, een natuurkundige die Russisch en Japans kent en qua intelligentie de gemiddelde jurist in zijn zak steekt. Dat heeft hem allemaal niets gebaat. Zijn ex-vrouw, een juriste van de Hoge Raad, heeft hem volledig mogen plunderen en is nu rechter van het gerechtshof Arnhem. Het bestel dekt haar volledig. Net als de affaire Spijkers, een ongelofelijk schandaal. Maar opnieuw een teken dat er iets stevig rot is in de Staat der Nederlanden. (Henk Rijkers)

Een klemmende verzoek aan de deken van Middelburg om disciplinair op te treden inzake een onterecht begrotingsverzoek van Mr. J.J.J. Wilgers d.d. 13 februari 2003, vraagt bijzondere aandacht. Voorts wordt de Deken te Middelburg Mr. C.F.E.P. Galama door drs. N.C. Burhoven Jaspers ingesponnen.