Bijbanenregister Breda


Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nl  AERDEN, A.A.S.M. geboren mei 1931

Maastricht, Raio rechtbank Maastricht (1 okt. 1957)
Substituut griffier rechtbank Amsterdam (23 jun. 1961)
Griffier Tilburg 13 jan. 1962
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (29 apr. 1963)
kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer (15 feb. 1965)
kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch (15 feb. 1965)
Rechter rechtbank Breda (20 apr. 1965)
Kantonrechter Tilburg (17 jan. 1974)
Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Breda (17 jul. 1974)
kantonrechter-plaatsvervanger Berg en op Zoom (21 jan. 1981)
Raadsheer-plaatsvervanger, Hof Den Bosch (3 dec. 1993)
Vice-president rechtbank Breda (3 feb. 1995)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (19 mei 1995)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (19 mei 1995)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (19 mei 1995)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (6 jan. 1997)
INFO
Breda vice-president ONTSLAG (06-01-97)
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheerplaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid centrale Commissie van Beroep v/h Katholiek Voortgezet Onderwijs
Lid Commissie van Beroep v/h Katholiek Onderwijs
Lid bestuur St. Water
Plaatsvervangend Lid v/d Commissie v beroep voor confessioneel MBO
Plaatsvervangend voorzitter van het Medisch Tuchtcollege te Eindhoven


  ALPHEN, W.M.P. geboren dec. 1948

Gerechtssecretaris kantongerecht te Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg (23 nov. 1992)
Rechter rechtbank Middelburg (25 feb. 1953)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (21 jan. 1997)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (21 jan. 1997)
INFO
Breda rechter
BIJ
Bestuurslid afdeling korfbal en gedelegeerd lid algemeen bestuur van de Omni Sportvereniging Terheiden
Lid Bestuur St. MIVA Amsterdam
Voorzitter Commissie Beroepschriften bij de Universiteit Utrecht
Lid Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Torentijd te
Lid algemeen bestuur v/d sportvereniging Terheijden te Terheijden
Lid afdelingsbestuur korfbal Sportvereniging Terheijden
Lid bestuur St. Miva gevestigd te Amsterdam
Voorzitter Commissie v BB v/d Awb v/d Universiteit Utrecht
Voorzitter v/d adviescommissie v/h het rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Universiteit Utrecht


  ANDEL, A. van geboren sep. 1947

Advocaat en Procureur te Tilburg
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (12 mei 1987)
Rechter rechtbank Breda (6 apr. 1990)
Vice-president rechtbank Breda (3 feb. 1995)
INFO
Breda vice-president
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Secretaris bestuur v/h St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg en lid v/h alg. bestuurssecretaris v/h R.K. Gasthuis te Tilburg
Lid bestuur St. Solidariteit te Tilburg een stichting die behulp van langdurig werklozen jongeren goederen reviseert en herstelt ten behoeve van de Derde Wereld
Lid Commissie kerkordelijke aangelegenheden van de Raad van Deputaten Samen op Weg van de Nederlandse Hervormde Gemeente Evangelische Lutherse Kerk en de Gereformeerde Gemeenten
Ouderling in de Prot gemeente Tilburg/Goirle en Voorzitter van de Kerkenraad van de gereformeerde kerk van Tilburg
Lid deputaatschap IKON van de Gereformeerde Kerken en plaatsvervanger lid van het algemeen bestuur van de St. IKON
Voorzitter v/d klachtencommissie ongewenste contacten van de gemeente Gorinchem
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  ASSELBERGS, M.C.C.T.M. geboren dec. 1946

kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (17 jun. 1991)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (30 mrt. 1995)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (30 mrt. 1995)
INFO
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Asselberg & Klinkhamer Advocaten Etten Leur
BIJ
Voorzitter Steunfonds Jeugdschool internaten
Voorzitter St. Derdengelden Asselberg en Klinkhamer
Voorzitter St. Havenfront - Leur
President St. Schoolinternaten Nederland (15-06-97)
ATTENTIE!
Collusie, infiltratie advocatuur in de Rechterlijke Macht. (Klik collusie)
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  BAKX, W.C.J. geboren feb. 1950

Juridisch medewerker Gemeente Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 jul. 1992)
Rechter rechtbank Breda (1 dec. 1993)
INFO
Breda rechter
BIJ GEEN 31-01-97


  BARTELS, Mw. M.E. geboren jan. 1968

M.E., Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Breda 10495
Breda arrondissementsparket ?
NU
Breda parket
BIJ GEEN
Bijgewerkt 020798
C050399


  BEEK, A. van der geboren feb. 1935

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 jul. 1992)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch (1 jul. 1992)
INFO
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ
Secretaris St. Vrienden voor de Bussel te Oosterhout
Lid Raad van Toezicht van de St. Huisvesting Bejaarden te Oosterhout
Lid alg. bestuur v/d St. Openbare Bibliotheek te Oosterhout
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie van WAVA (Sociale werkvoorziening) Te Oosterhout


  BEEK, Mw. M van geboren okt. 1938

Raio rechtbank Breda (1 mei 1968)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (13 aug. 1974)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (5 sep. 1975)
Rechter rechtbank Breda (14 jul. 1976)
Vice-president rechtbank Breda
INFO
BIJ GEEN


  BEEKMAN, J.W. geboren okt. 1955

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 9 aug. 1993
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ
Militaire Dienst NAVO te Brussel (18-03-97)


  BERG, W. van den geboren aug. 1933

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (12 sep. 1985)
militair lid rechtbank Den Haag (1 jul. 1992)
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 dec. 1994)
Rechter rechtbank Breda (31 okt. 1995)
INFO
Den Haag rechter-plaatsvervanger Militair lid van de sector bestuursrecht
Breda rechter
BIJ GEEN


  BEUNEN, J.M.C. geboren okt. 1938

kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (12-08-92)
INFO
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Tilburg Beunen Leemans De Bont & Hermes
BIJ GEEN>


  BIJVOET, J.A.A. geboren aug. 1947

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97


Raio rechtbank Breda 180374
Substituut Officier van Justitie Parket Breda 281179
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 140381
NU
Breda parket
BIJ GEEN
Bijgewerkt 020798
C050399


  BLEEKER, C.J. geboren aug. 1933

Advocaat en procureur te Dordrecht
kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht (18 aug. 1973)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht (14 mrt. 1979)
Rechter rechtbank Breda (23 nov. 1992)
INFO
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Dordrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Breda rechter
BIJ GEEN (4-8-97)
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  BOER, M. de geboren jul. 1939

Bedrijfsleven
Rechter rechtbank Breda (19 jul. 1980)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (26 apr. 1985)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (29 jan. 1987)
Kantonrechter Tilburg (16 mrt. 1987)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (13 aug. 1987)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Klachtencommissie Thuiszorg Midden-Brabant te Tilburg
Plaatsvervangend voorzitter Raad voor de Geneesmiddelen te Rotterdam (11-03-97)


  BOKHOVEN, J.M. van geboren jan. 1951

Gerechtsauditeur raad van Beroep Ambtenarengerecht (14 sep. 1987)
Den Bosch
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (31 mei 1988(
Den Bosch
Ondervoorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (7 mrt. 1989)
Den Bosch
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch (17 jun. 1991)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (15 nov. 1991)
Rechter rechtbank Breda (1 jul. 1992)
INFO
Breda rechter
BIJ
Auteur checkboek advocaten Kluwer
Docent BSO en VSO Orde van Advocaten
Lid bestuur St. Bronlaak instituut voor werktherapie
Lid bestuur St. Mensen voor mensen te Helmond
Voorzitter huurdersgeschillencommissie St. woonpartners te Helmond
Voorzitter huurdersgeschillencommissie woningbouwvereniging De Hoop Helmond


  BONT, C.M.J. de geboren aug. 1947

kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (22-12-95)
INFO
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
OPGAVE LIGT TER INZAGE


  BOORDER-WENNEKERS, Mw. N.M.C. de geboren jan. 1949


BOORDER-WENNEKERS, Mw. N.M.C. de, (geboren jan. 1949) Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (22 okt. 1994)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN (09-06-97)


  BOUMAN, G.L. ROVJ geboren aug. 1952

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Gemeente Politie te Rotterdam 1970
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 10978
Verkeersschout arrondissementsparket Dordrecht 230781
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 160787
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 230987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 220791
rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 140294
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 10795
Waarnemend Advocaat-generaal Den Bosch Geen opgave ressortparket Den Bosch C120299
NU
Breda parket Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie Breda bbr-brda.htm
Rotterdam rechter-plaatsvervanger bbr-rdam.htm
ATTENTIE! kind-111.htm
Geen opgave gevonden ressortparket Den Bosch 120299
Geen opgave gevonden parket Breda 050399
ATTENTIE! kind-116.htm
Dit is er weer eentje die maling heeft aan de wet en de burger geen opgave doet en dus nauwgezet in de gaten gehouden moet worden omdat deze daarmee een gevaar is voor de rechtstaat. Ook als een rechterlijk ambtenaar geen nevenfuncties heeft dient dat volgens de richtlijnen vermeld te worden in het register.


  BOUWEN, J.L.A. geboren mrt. 1946

Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (10 aug. 1984)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (10 aug. 1984)
Rechter rechtbank Breda (4 sep. 1986)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (18 dec. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (18 dec. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (18 dec. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (18 dec. 1989)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (17 jun. 1991)
Den Bosch
Kantonrechter Breda (11 dec. 1991)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (11 dec. 1991)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  BRANDENBURG, J.M. geboren dec. 1952

Raio rechtbank Breda (26 sep. 1977)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda ( jul. 1983)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (4 aug. 1983)
Rechter rechtbank Breda (11 okt. 1984)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg (9 jun. 1988)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (19 sep. 1988)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (19 sep. 1988)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (19 sep. 1988)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (19 sep. 1988)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (17 jun. 1991)
Den Bosch
Raadsheer Hof Den Bosch (24 feb. 1992)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (24 feb. 1992)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
BIJ
Voorzitter consumentengeschillencommissie Auto's
Voorzitter consumentengeschillencommissie Installerende bedrijven
Lid bestuur St. Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda & Omstreken (7/97)


  BROUWER, Mw. S.J. geboren jun. 1970

Raio rechtbank Breda 1 okt. 1994


  BROUWER, F.F.W. geboren aug. 1952

Medewerker Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Gerechtsauditeur raad van Beroep ambtenarengerecht (9 jul. 1991)
Den Bosch
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (20 aug. 1991)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep ambtenarengerecht (11 dec. 1991)
Den Bosch
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger Breda (1 jul. 1992)
Rechter rechtbank Breda (9 okt. 1992)
INFO
Breda rechter
BIJ
Lid hoofdredactie handboek alg. wet bestuursrecht Samson
Lid Tucht en geschillencommissie Nederlandse Basketbalbond (31-01-97)


  BROUWER, R.H.J. de geboren sep. 1963

Raio rechtbank Breda (1 okt. 1993)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 okt. 1996)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Stichting Het Langsten Eind
Secretaris stichting Vredeleven (18-03-97)


  BRUIJNZEELS, P.J.M. geboren mrt. 1951

Gerechtsauditeur raad van Beroep Ambtenarengerecht (25 mei 1890)
Den Bosch
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (21 jan. 1991)
Den Bosch
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (20 aug. 1991)
Ondervoorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (21 jan. 1992)
Den Bosch
Rechter rechtbank Breda (1 jul. 1992)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (21 feb. 1994)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (2 mrt. 1994)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (2 mrt. 1994)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (2 mrt. 1994)
Kantonrechter Breda (20 jun. 1995)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (2 okt. 1995)
Kantonrechter Maastricht (21 jan. 1997)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter medezeggenschapsraad Nutsbasisschool De Hoogakker


  BRUIN, H.G. geboren nov. 1940

kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag (26 mrt. 1982)
kantonrechter-plaatsvervanger Delft (9 jul. 1994)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam (21 jan. 1985)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (10 jul. 1989)
INFO
Breda kantonrechter-plaatsvervanger JA
Amsterdam rechter-plaatsvervanger JA
Delft kantonrechter-plaatsvervanger JA
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger JA
INFO
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
Advocaat-Procureur Zoetermeer
Advocaat bij de Hoge raad der Nederlanden kantoor houdende te Zoetermeer bezoldigd
Member of IBA International Bar Association Standing Committee on Professional Ethics onbezoldigd
Member of the IBA Standing Committee on Twinning onbezoldigd
Vice chairman Committee of the IBA Human Rights Institute on legal systems Procedures and
Independence of the Legal Profession onbezoldigd
Voorzitter v/h tweede Eeuwfeest Commissie (2002) van de Nieuwe of Literaire Sociëteit de Witte te Den Haag onbezoldigd
Voorzitter v/d historische tafel van sociëteit de Witte te Den Haag onbezoldigd
Voorzitter v/d Travellers Tafel van Sociëteit de Witte te Den Haag onbezoldigd
Lid jury voor de Literaire Witte Prijs 1997 en 1999 onbezoldigd
Lid v/d bibliotheekcommissie van Sociëteit de Witte te Den Haag onbezoldigd
Lid v/d commissie van bijstand voor de gebouwen van sociëteit de Witte te Den Haag
Voorzitter v/d geschillencommissie Verhuizen v/d St. geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag bezoldigd
Lid bestuur Socialiter oud leerlingvereniging van het Gymnasium Haganum
Stadsgids van t Gilde Den Haag
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  BRUINSMA, J.J.M. geboren feb. 1947

kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (18-07-81)
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (30-03-92)
INFO
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg bij Poelman, Denneman & Bruinsma
BIJ
OPGAVE LIGT TER INZAGE


  BUIJSROGGE, J.R.M. geboren nov. 1942

kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (01-08-86)
INFO
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Procureur te Oisterwijk bij J.R.M. Buijsrogge
BIJ
Voorzitter bestuur Nationale Stichting Grote Clubactie (09-06-97)


  BUITENDIJK ROVJ geboren jan. 1961

C.E., Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 11086
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 200891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011092
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Amsterdam 010996
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter
NU
Amsterdam parket Geen opgave gevonden C250199 bbr-adam.htm
Zwolle rechter-plaatsvervanger bbr-zwol.htm
Zwolle rechter
ATTENTIE! kind-111.htm


  BURG, G.W. van der geboren jul. 1959

NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Hoofdinspecteur Gemeentepolitie Rotterdam
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 30990
Substituut Officier van Justitie Parket Breda 161091
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda11192
NU
Breda parket
Geen opgave gevonden parket Breda 050399
ATTENTIE! kind-116.htm
Dit is er weer eentje die maling heeft aan de wet en de burger geen opgave doet en dus nauwgezet in de gaten gehouden moet worden omdat deze daarmee een gevaar is voor de rechtstaat. Ook als een rechterlijk ambtenaar geen nevenfuncties heeft dient dat volgens de richtlijnen vermeld te worden in het register.


  CALKOEN-NAUTA, Mw. J. geboren aug. 1950

Raio rechtbank Breda (17 apr. 1978)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (11 mrt. 1985)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Raad van Toezicht van de St. gasthuis St. Joseph te Zevenbergen
Tot die St. behoren
Verpleeghuis Sancta Maria te Zevenbergen
Bejaardencentrum Huize Zevenbergen te Zevenbergen
Bejaardencentrum St. Martinus te Zevenbergschenhoek
Bejaardencentrum St. Antonius te Terheijden
Lid bestuur v/d St. Katholiek Onderwijs Teteringen


  COCQ D'ARMANDVILLE-BEGHEYN, Mw. F.M. Le geboren sep. 1948

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Breda 010174
Substituut Officier van Justitie Parket Breda 210480
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 080980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 140590
NU
Breda parket
BIJ GEEN
Bijgewerkt 020798
C050399


  COHEN-KONINGSVELD, Mw. A.M.L. geboren nov. 1947

Raio rechtbank Amsterdam (1 mrt. 1973)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (8 feb. 1991)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (16 okt. 1991)
Rechter rechtbank Breda (12 mrt. 1992)
INFO
Breda rechter
Plaatsvervanger Lid Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van de gemeente. Gorinchem
Lid Commissie van Toezicht bij het justitieel Complex Koning Willem II te Tilburg (03-06-97)


  COOIJMANS, R.J.A.M. geboren jul. 1965

Stafjurist bij de rechtbank Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 aug. 1995)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (1 sep. 1995)
Rechter rechtbank Breda (12 apr. 1996)
INFO
Breda Gerechtsauditeur
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN (31-01-97)


  CORTEN-VAN DER SANDE, Mw. M.J.A.M. geboren dec. 1958

NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 011087
Substituut Officier van Justitie Parket Breda 010493
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 010794
NU
Breda parket
TEVENS
Lid begeleidingscommissie Ichtus Hogeschool Rotterdam
Lid bestuurscommissie Slachtofferhulp West-Brabant
Bijgewerkt 020798
C050399


  CREMERS, Mw. A.C.M.E. geboren mei 1942

Raio rechtbank Breda 15 jun. 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 12 mei 1975
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 okt. 1986
Rechter rechtbank Breda 1 feb. 1990
INFO
Breda rechter
Geen opgave gevonden in register rechtbank Breda
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  DAMEN, W.A.F. geboren aug. 1960

NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Dordrecht 130890
Substituut Officier van Justitie Parket Breda 150696
Breda Officier van Justitie dvb010697 BENOEMING KB97004421
NU
Breda parket
TEVENS
Secretaris Turnvereniging Kunst en Kracht
Bijgewerkt 020798
C050399


  DEVENTER, V.P. van

Breda rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN REGISTER RECHTBANK BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  DIJKE, L.A.M. van geboren aug. 1950

Raio rechtbank Breda (1 feb. 1977)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (25 mrt. 1982)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (25 mrt. 1982)
Rechter rechtbank Breda (19 mei 1983)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (10 apr. 1986)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (29 jan. 1987)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg (9 jun. 1988)
Kantonrechter Breda (20 jul. 1988)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (15 aug. 1988)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch (4 feb. 1997)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
BIJ
President sectie kantonrechter NVVR Kring van kantonrechters
Lid Commissie verantwoordelijk voor de regeling advocatenpiket psychiatrische patiënten in het arrondissement Breda
Lid bestuur Het voormalig Gasthuis te Breda
Voorzitter Raad van Toezicht NVM te Breda
Vice-voorzitter tuchtcollege bij de St. Tuchtrecht Jacht en Wildbeheer
Voorzitter geschillencommissie Post Telecommunicatie Wonen Auto CAI bij de geschillencommissie te Den Haag
Lid Commissie BB gemeente. Breda


  DUBBELMAN, drs. C.O.W. geboren sep. 1942

Rechter-plaatsvervanger rechtbank R'dam (28 feb. 1991)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg (17 jun. 1992)
INFO
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Middelburg rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris Sociale en juridische zaken VNI werkgeversverenigingen
Lid gemeenteraad Breda
Lid St. bestuur Tennisvereniging Heksenwiel
Lid beroepscommissie onderwijs
Commissaris Waterleidingmaatschappij Zuid Holland Oost een structuurvennootschap
Het geven van juridische opleidingen/adviezen


  DUIJN, Mw. S.C. van geboren jan. 1963

Raio rechtbank Breda (1 okt. 1988)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (1 okt. 1994)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 okt. 1994)
Rechter rechtbank Breda (8 dec. 1995)
INFO
Breda rechter
BIJ GEEN


  DUN, P.L.J.M. van geboren nov. 1953

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (15 sep. 1993)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat-Procureur
BIJ
Bestuurslid Rabobank Tilburg
Voorzitter werkgroep bestuursprocesrecht voor de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten
Docent bestuursproces recht voor de beroepsopleiding en voortgezette stagiaire-opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten
Voorzitter v/d adviescommissie bestuursrecht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Breda
Lid milieuwerkgroep Bedrijven Overleg Regio Tilburg (18-02-97)
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  EDELHAUSER-VAN VLIJMEN, Mw. B.M.R.M. geboren jan. 1948

NLRM 95 96 97
Gerechtssecretaris bij de rechtbank Rotterdam
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 010694
Substituut Officier van Justitie Parket Breda 010695
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 010696
NU
Breda parket
BIJ GEEN
Bijgewerkt 020798
C050399


  ELAND, J.R. geboren jun. 1957

NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Substituut Officier van Justitie Parket Roermond 091190
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 131191
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 010995
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda ?
NU
Breda parket
TEVENS
Redacteur van de losbladige Vremerseditie Bijzonder Strafwetten Uitgeverij Gouda Quint/Kluwer
Bijgewerkt 020798
C050399


  EMMEN, P.W.P. geboren sep. 1967

NLRM 97
Raio rechtbank Breda 011005
Breda arrondissementsparket ?
NU
Breda parket
BIJ GEEN
Bijgewerkt 020798
C050399


  EMSTER, F.W.H. van den geboren sep. 1949

Raio rechtbank Breda (1 dec. 1975)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (16 mrt. 1982)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (16 mrt. 1992)
Rechter rechtbank Breda (19 mei 1983)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (29 jan. 1987)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg (9 jun. 1988)
Vice-president rechtbank Breda (1 mei 1989)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (17 jun. 1991)
Den Bosch
Coördinerend vice-president rechtbank Breda (3 aug. 1994)
INFO
Breda co-vice-president
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Commissie van Toezicht Gevangenis de Boschpoort te Breda
Voorzitter v/h Juridisch Genootschap
Lid v/d Tuchtcommissie Betaald Voetbal van de KNVB
Secretaris Raad van Toezicht v/h Ignatius Ziekenhuis Breda


  ERVE, M.E.F.H. van ROVJ geboren jul. 1950

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch (13 sep. 1976)
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch (22 dec. 1982)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch (14 feb. 1984)
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen (18 apr. 1989)
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch (1 jan. 1995)
rechter-plaatsvervanger Breda (20 feb. 1995)
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch (1 mei 1995)
NU
Den Bosch parket
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE/B>
(Waarnemend) Fungerend Officier van Justitie hoofdparket Politieregio Brabant Zuid Oost
TEVENS
Alg. Voorzitter Tuchtcommissie Betaald Voetbal KNVB Zeist
Lid bestuur Zwijsenstichting Tilburg 31 jan 1997, 18 sep 1997 C180997
ATTENTIE:Trias Politica en Infiltratie Openbaar Ministerie in de Rechterlijke Macht
ATTENTIE:Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


  EXTERKATE, Mw. B.M.R. geboren aug. 1961

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (16 dec. 1993)
INFO
HOOFDFUNCTIE
Docente Europees recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
BIJ
Lid CDA werkgroep Europa; Commissie buitenland CDA en sectie buitenland VCDA Vrouwenberaad
INFO2
rechter-plaatsvervanger ONTSLAG rekwest toegestuurd


  FESSEM, W.M.M. van geboren aug. 1949

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 10486
Substituut Officier van Justitie Parket Breda 10487
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 120468
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Breda 240992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 010295
NU
Breda parket
Voorzitter Stichting Groot Bredase Revue
Bijgewerkt 020798
C050399


  FILIPPINI, Mw. M.L.A. geboren mei 1957

Raio rechtbank Haarlem (1 okt. 1988)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (1 nov. 1993)
rechter-plaatsvervanger Breda (1 nov. 1993)
Rechter rechtbank Breda (16 jan. 1995)
INFO
Breda rechter
BIJ GEEN, (09-06-97)


  FLIER, P.J. van der

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht (1 jul. 1992)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (12 dec. 1994)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid redactie losbladige Samsonbundel over de algemene wet bestuursrecht
Lid wetgevingsredactie Ars Aequi (ea)
040697
INFO Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Wetgeving Sector Rechtspleging 070-3707638 fax 3707932 Raadadviseur 95/96


  FOLKERS, J. geboren okt. 1931

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 nov. 1985
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  FRANKEN, M.J.M. geboren jul. 1950

kantonrechter-plaatsvervanger Breda (3 okt. 1995)
INFO
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
C0897 GEEN OPGAVE GEVONDEN REGISTER KANTON BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  FRUYTIER, M.P.A.M. geboren okt. 1947

kantonrechter-plaatsvervanger Breda (7 jun. 1993)
INFO
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
C0897 GEEN OPGAVE GEVONDEN REGISTER KANTON BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  GAALMAN, A.A.B. geboren apr. 1950

kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (2 okt. 1985)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (29 jan. 1987)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur
BIJ
Lid sectie arbeidsrecht v/d adviesraad voor de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten
Docent arbeidsrecht beroepsopleiding advocatuur (18-02-97)
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  GAMEREN, H.A. van geboren jan. 1959

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (10 jan. 1995)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Legal Advisor Staff Multinational Division (Central) Airmobile te Rheindahlen BRD
BIJ
Secretaris Medezeggenschapsraad openbare school 't Schrijverke te Goirle


  GEUS, Mw. M. de geboren nov. 1965

Raio rechtbank Breda (1 okt. 1992)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (14 nov. 1995)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
GEEN BIJBANEN OPGAVE IN BREDA GEVONDEN


  GODRIE, J.M.J. geboren jul. 1957

Raio rechtbank Den Bosch (1 mrt. 1983)
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch (29 sep. 1988)
kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer (29 sep. 1988)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch (29 sep. 1988)
Rechter rechtbank Den Bosch (6 mrt. 1990)
kantonrechter-plaatsvervanger Helmond (7 jul. 1990)
kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven (7 sep. 1990)
kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch (7 sep. 1990)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (17 jun. 1991)
Den Bosch
Kantonrechter Tilburg (31 mrt. 1995)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch (31 mrt. 1995)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 aug. 1995)
INFO
Den Bosch rechter-plaatsvervanger BIJ
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Breda rechter-plaatsvervanger BIJ
Tilburg kantonrechter HOOFD
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid bestuur St. Centra Ouderenzorg Boxtel-Esch-Liempde
Voorzitter gemeentelijk monumentencommissie van de gem. Boxtel
Reserve majoor v/d Militair Juridische dienst
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Leuvensche Poort te Den Bosch
Fungerend Voorzitter Beklagcommissie van de penitentiaire inrichting De Leuvensche Poort te Den Bosch
Lid bestuur St. Katan te Den Bosch
Lid bestuur St. Geertuidensteunfonds te Nijmegen


  GOES VAN NATERS, Jhr. J.J. van der geboren mei 1934

Hoofd Juridische zaken Medische Faculteit te R'dam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank R'dam (10 nov. 1969)
Rechter rechtbank Breda (28 sep. 1971)
Vice-president rechtbank Breda (1 dec. 1981)
INFO
Breda vice-president
BIJ
Secretaris General Conseil d'Administration van de Association Internationale Magistrats de le Jeunesse et de la Famille
Lid Unicef Comité Breda


  GOOSSENS, A.H.Q. geboren sep. 1938

Raio rechtbank Breda (1 sep. 1965)
Substituut griffier rechtbank Breda (7 dec. 1971)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (24 jan. 1973)
Rechter rechtbank Breda (8 okt. 1973)
Vice-president rechtbank Breda (23 mrt. 19820
Raadsheer Hof Den Bosch (2 feb. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Helmond (3 mei 1991)
Vice-president Hof Den Bosch (8 nov. 1993)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (10 nov. 1993)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof vice-president
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline in het ressort Den Bosch
Secretaris Sectie Raadsheren NVvR


  GRAS, Mw. J.M.T.

Breda rechter-plaatsvervanger
GEEN BIJBANEN OPGAVE BREDA GEVONDEN


  GRAS, J.C. geboren apr. 1950

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
BeroepsmilitairKoninklijke Marine II. ltze 2e kl o.c. 10870
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Breda 1 000180
Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 150383
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 140389
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 010989
Officier van Justitie N.A. 160794
NU
Breda parket
Geen opgave gevonden parket Breda 050399
ATTENTIE! kind-116.htm
Dit is er weer eentje die maling heeft aan de wet en de burger geen opgave doet en dus nauwgezet in de gaten gehouden moet worden omdat deze daarmee een gevaar is voor de rechtstaat. Ook als een rechterlijk ambtenaar geen nevenfuncties heeft dient dat volgens de richtlijnen vermeld te worden in het register.


  GRÜNDEMANN , drs. P.T. geboren jun. 1953

Gerechtsauditeur rechtbank Breda (19 dec. 1988)
Rechter rechtbank Breda (5 apr. 1990)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (17 jun. 1991)
Den Bosch
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (15 nov. 1991)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (15 nov. 1991)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (15 nov. 1991)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (15 nov. 1991)
INFO
Breda rechter
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
P bestuur Vereniging "Dorp Bavel"
Lid parochievergadering v/d parochie H Maria Hemelvaart te Bavel
P v/d werkgroep Kerk en Samenleving Diaconie van de parochie H Maria Hemelvaart te Bavel


  HALK, Mw. J.C. geboren jun. 1958

Raio rechtbank R'dam (1 okt. 1986)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (17 aug. 19DZ)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (1 okt. 1992)
Rechter rechtbank Breda (1 okt. 1993)
INFO
Breda rechter
BIJ Geen (31-01-97)


  HAREN, Mw. M.P. van geboren dec. 1954

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (22 nov. 1994)
INFO
Opleiding negatief ONTSLAG


  HAREN, Prof. I.A.C. van

Breda kantonrechter-plaatsvervanger
C0897 GEEN OPGAVE GEVONDEN REGISTER KANTON BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  HARTOG, D.J.J. den geboren jun. 1932

kantonrechter-plaatsvervanger Brielle (1 jul. 1965)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (16 jul. 1981)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem (20 jun. 1988)
Raadsheer Hof Arnhem (5 jul. 1989)
Breda, rechter
INFO
Arnhem Hof Raadsheer
Breda rechter
INFO
Voorzitter Adviescommissie ingevolgde de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) voor de gemeente Hengelo (Gld) Hummelo en Keppel Steenderen en Wehl
Voorzitter Commissie van Beroep v/d vereniging Arabisch Volbloedpaarden Stamboek in NL gevestigd te Utrecht


  HERMANS, Mw. R.T. geboren jan. 1967

Raio rechtbank Zutphen (28 feb. 1991)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen (1 apr. 1994)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (1 apr. 1997)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 apr. 1997)
INFO
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (1 apr. 1997)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 apr. 1997)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN (09-06-97)


  HERMES, J.B.H.M. geboren aug. 1946

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (25 mrt. 1994)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat-Procureur
BIJ
Voorzitter St. Openbare Bibliotheek Berkel Enschot
Lid bestuur Stuurgroep Slachtofferhulp Tilburg
Secretaris Bestuur St. Rechtshulp Breda
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  HERTSIG, Mw. L.P.

Breda raio
BIJ GEEN


  HEUVEL, R.M.M. van der geboren mei 1959

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (27 sep. 1994)
Rechter rechtbank Breda (31 okt. 1995)
INFO
BIJ GEEN


  HÖHNER, J.O.M. geboren aug. 1945

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (27 mei 1993)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur
BIJ
Lid Raad van Toezicht Zorgcentrum Tilburg Zuid te Tilburg
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  HOLLANDER, J.M. den

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (28 apr. 1980)
kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg (2 aug. 1980)
kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee (2 aug. 1980)
INFO
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger ONTSLAG rekest toegestuurd?
BIJ GEEN


  HOOFF, P.P.M.H. van geboren okt. 1948

Raio rechtbank Breda (6 okt. 1975)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (4 feb. 1982)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (4 feb. 1982)
Rechter rechtbank Breda (19 mei 1983)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (29 jan. 1987)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg (9 jun. 1988)
Vice-president rechtbank Breda (1 mei 1989)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (17 jun. 1991)
Den Bosch
Coördinerend vice-president rechtbank Breda (3 aug. 1994)
INFO
Breda co-vice-president
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Commissie v/d Beroepschriften gem. Oosterhout
Lid bestuur St. Kath/ Economisch Beroepsonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs Breda
Lid bestuur Nederlandse Vereniging tot bestudering van het recht betreffende de bescherming van financiële belangen in de EG (DASEC)
Lid Klachtencommissie in het kader v/d bestrijding van seksuele intimidatie van alle scholen v/d J.L. Vriesstichting te Breda


  HOUTMAN-VAN WIJMEN, Mw. M.E.J. geboren aug. 1931

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (24 jul. 1976)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (19 aug. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (1 apr. 1995)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter bestuur St. Amantius te Etten Leur St. tot beheer van het eigen vermogen van de St. het Hooghuis te Etten Leur
L Raad van Toezicht v/d St. Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom
Voorzitter Commissie bezwaar- en beroepschriften gem. Breda


  IDES PEETERS, B.J.G.M. geboren apr. 1949

Advocaat en procureur te Lelystad
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 8 mei 1995
Rechter rechtbank Breda 1 mrt. 1996
INFO
Breda rechter
BIJ
Voorzitter stichting Particuliere Participatie Maatschappij Lelystad
Voorzitter bestuur St. Kinderwerk Flevoland
Docent Strafrechtproject voor groepen 7/8 Dalton-basisscholen in Lelystad en Harderwijk
Gedeputeerd meester van de Vrijmetselaarsloge "Compass" te Oosterhout (31-01-97)
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  JACOBS, A.P.M. geboren jul. 1946

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (23 okt. 1993)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat-procureur
BIJ
Commissaris Robur Buizenfabriek BV Helmond
Lid bestuur St. Causa Nostrae Laetitiae Breda
Lid bestuur St. Pastoor C.A. van Duyse te Breda
Commissaris CDI Holding BV, Wapenveld kantoor houdend in Breda
Beheersmaatschappij Otten BV Breda
Lid bestuur St. Familiefonds Welten te Breda
Lid bestuur St. Administratiekantoor Holding Welten BV te Breda
Lid bestuur St. VVV Breda te Breda
Lid bestuur St. Streek VVV West-Brabant in liquidatie Breda
Lid bestuur St. Derdengeld Mrs Rassers Jacobs & Spiegel te Breda
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  JANSSEN, Mw. A.G.

Breda raio Geen


  JANSSEN-VAN GENUGTEN, Mw. M.E.H. geboren sep. 1963

Juridisch beleidsmedewerker Dir Staats- en Strafrecht , Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 14 feb. 1994
Rechter rechtbank Breda 12 jan. 1996
INFO
Breda rechter
GEEN OPGAVE GEVONDEN REGISTER RECHTBANK BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  KALFF, L.E. geboren apr. 1937

Breda, Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda ( jun. 1981)
Rechter rechtbank Breda (6 mei 1982)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (29 jan. 1987)
Kantonrechter Zevenbergen (22 jul. 1988)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (15 aug. 1988)
Kantonrechter Bergen op Zoom (9 nov. 1990)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (9 nov. 1990)
kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum (5 okt. 1992)
Kantonrechter Hilversum (1 apr. 1993)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam (9 dec. 1993)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger ONTSLAG 010597
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Hilversum kantonrechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Provinciale Commissie Landelijk Gebied Provincie Utrecht
Voorzitter Raad v Discipline v/d Raad v Beheer op kynologisch Gebied in Nederland


  KAMPHUISEN, T.P.W.M. geboren jul. 1936

kantonrechter-plaatsvervanger Breda (18 mei 1973)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (21 dec. 1984)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch (25 mrt. 1994)
INFO
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Breda
BIJ
Directeur Mr. T. Kamphuisen BV Advocatuur
Lid bestuur Vereniging ijsvermaak
Commissaris Eltron BV te Dongen
Commissaris Godijn Beheer BV te Dongen
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  KIEPE, E.F. geboren jun. 1940

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10386
Auditeur militair plaatsvervanger art. krijgsraad Arnhem 10386
Substituut Auditeur militair arrondissement krijgsraad Arnhem 10387
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 10390
Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 10390
Officier van Justitie NA 150896
NU
Breda parket
Geen opgave gevonden parket Breda 050399
ATTENTIE! kind-116.htm
Dit is er weer eentje die maling heeft aan de wet en de burger geen opgave doet en dus nauwgezet in de gaten gehouden moet worden omdat deze daarmee een gevaar is voor de rechtstaat. Ook als een rechterlijk ambtenaar geen nevenfuncties heeft dient dat volgens de richtlijnen vermeld te worden in het register.


  KNEEPKENS, Mw. E.J.P.J.M. geboren apr. 1948

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 jul. 1986
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat-Procureur Breda
BIJ
Lid geschillencommissie Wonen en openbare Nutsbedrijven
Lid landelijke beroepscommissie klachtrecht algemeen maatschappelijk werk
Secretaris Klachtencommissie Bureau voor rechtshulp te Den Bosch
Voorzitter v/d St. Kijk op Krabbels
Lid v/d Klachtencommissie v/d St. Samenwerkende Peuterspeelzalen te Den Bosch
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  KNOTTENBELT, J. geboren apr. 1934

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (25 mei 1992)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger


  KOCH, N.Chr.M. geboren feb. 1952

kantonrechter-plaatsvervanger Breda 8 mei 1995
INFO
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
C0897 GEEN OPGAVE GEVONDEN REGISTER KANTON BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  KOLK, J.S. van der geboren jul. 1955

Gerechtsauditeur raad van Beroep Ambtenarengerecht 13 nov. 1984
Den Bosch
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht3 apr. 1985
Ondervoorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht 16 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 feb. 1989
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht~ jul. 1991
Vice-president rechtbank Breda 8 jul. 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Breda 3 aug. 1994
INFO
Breda Coördinerend vice-president
BIJ
Lid Commissie werklastmeting sector bestuursrecht
Voorzitter begeleidingscommissie Rapsody-recht bestuursrecht
Lid centrale adviescommissie gerechtsbibliotheken
Lid Juristenkring RRQR/CSFR
Scriba Kerkenraad Hervormde Gem. Baardwijk (Waalwijk)
Lid klassikale vergadering Herv Kerk


  KOOIJMAN, P. geboren sep. 1950

Breda rechter
INFO
Directeur Kobel BV
Lid plaatselijk bestuur van de OMO scholen voor Tilburg e.o.
Voorzitter Commissieseksuele intimidatie agressie en geweld voor voornoemde scholen
Voorzitter Klachtencommissie Baronie ziekenhuis


  KOOPMAN, P. geboren sep. 1950

Advocaat en procureur te Breda
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Breda jul. 1991
Rechter rechtbank Breda 21 sep. l992
INFO
Breda rechter
GEEN OPGAVE GEVONDEN RECHTBANK BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  KOOPMAN, H. geboren aug. 1944

Griffier Almelo (1 sep. 1977)
Griffier rechtbank Almelo (1 sep. l977)
Griffier Enschede (1 sep. 1977)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen (4 nov. 1982)
Rechter, rechtbank Breda (11 okt. 1984)
Rechter, rechtbank Zutphen (3 dec. 1986)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (14 feb. 1987)
Rechter, rechtbank Breda (7 jan. 1988)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen (12 feb. 1988)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (18 dec. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (18 dec. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (18 dec. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (18 dec. 1989)
Kantonrechter Breda (11 dec. 1991)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (11 dec. 1991)
INFO
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Commissie Beroep en Bezwaarschriften van de gemeente Dongen
Voorzitter v/d klachtencommissie v/d St. Reclassering Nederland
Voorzitter Commissie van Beroep Hogeschool West-Brabant


  KOOPS, W. geboren nov. 1939

W.
NLRM 80 88/89 87 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam in Afrika t.b.v. InternationaI Labour Office 28 april 1967
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit R.O. te Breda Raio 150572
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 150972
Secretarie arrondissementsparket Breda 10174
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 150375
Substituut Officier van Justitie arrondissement Breda 100276
Arrondissementsofficier. van Justitie arrondissement Breda110378
Arrondissementsofficier. van Justitie 1e klasse arrondissement Breda 190684
NU
Breda parket
TEVENS
Lid van de Commissie van Beroep en Bezwaarschriften van de Gemeente Breda
Lid bestuur Juridisch Genootschap Breda
Bijgewerkt 020798
C050399


  KORTEWEG, W.W. geboren okt. 1957

Kantonrechter plaatsvervanger Breda (8 mei 1995)
INFO
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
C0897 GEEN OPGAVE GEVONDEN REGISTER KANTON BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  KOSTER-VAAGS, Mw. J.C. geboren dec. 1942

Raio rechtbank R'dam (29 jul. 1969)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (25 okt. 1975)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 26 jun. 1976
Rechter rechtbank Breda (13 nov. 1978)
Kantonrechter Zevenbergen (5 nov. 1984)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (7 feb. 1985)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (19 aug. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoon, (28 okt. 1987)
Kantonrechter R'dam (25 feb. 1988)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (22 apr. 1988)
kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam (17 juli 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Brielle (29 jul. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Gouda (29 jul. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk (29 jul. 1989)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank R'dam (2 dec. 1991)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch (1 jul. 1992)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch (26 okt. 1992)
Raadsheer Hof Den Bosch (29 sep. 1993)
kantonrechter-plaatsvervanger R'dam (24 nov. 1993)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger GOIR
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger GOIR
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger GOIR
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger GOIR
Den Bosch Hof raadsheer HOOFD
Den Bosch rechter-plaatsvervanger GOIR
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
BIJ
Lid Raad van toezicht APZ 't Hogehuys te Etten-Leur
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline ressort Den Bosch
Lid bestuur Anjerfonds Noord-Brabant
Lid bestuur Stichting Golf Teteringen


  KRAMER, M.F.I.J.J.

kantonrechter-plaatsvervanger Breda (29 apr. 1981)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (2 feb. 1984)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur Breda
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter St. Hogeschool West en Midden Brabant te Breda
Commissaris van de Zuid-Nederlandse Zeemlederfabriek BV en de Handelsmaatschappij Oosterhout BV beide gevestigd te Oosterhout
Secretaris St. Transfer en Contractactiviteiten Hogeschool West-Brabant te Breda
Lid bestuur St. Speciale Opleidingen van de Hogeschool West-Brabant te Breda
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  KRIEKEN, J.T.F.M. van geboren mrt. 1957

Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Breda (19 apr. 1993)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda (19 apr. 1994)
INFO
Breda parket


  LAGAS, H. geboren mei 1959

Advocaat en procureur te Valkenswaard
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (14 feb. 1994)
Rechter rechtbank Breda (1 jan. 1995)
INFO
Breda rechter
BIJ GEEN
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  LAMEIJER, R.J.G. geboren mrt. 1947

Gerechtsauditeur rechtbank Breda (17 sep. 1982)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (17 sep. 1982)
Rechter rechtbank Breda (11 okt. 1984)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (17 jun. 1991)
Den Bosch
Vice-president rechtbank Breda (26 okt. 1992)
INFO
Breda vice-president
BIJ
Regent St. Het Weeshuis Breda
Voorzitter adviescommissie Bezwaar- en Beroepschriften gem. Breda


  LAMERS, Mw. C.D.M. geboren nov. 1953

Chef juridische zaken van het Gak te Helmond
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Breda (23 jul. 1993)
Rechter rechtbank Breda (8 jul. 1994)
INFO
Breda rechter (26-11-53)
BIJ
Lid bestuur St. Bureau voor rechtshulp Eindhoven/Helmond
Lid bestuur Raad voor de rechtsbijstand Hof ressort Den Bosch
Voorzitter Commissie bezwaren en beroep van de Raad voor de rechtsbijstand te Den Bosch


  LANGE geboren okt. 1954

A. de
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 010590
Substituut Officier van Justitie Parket Middelburg 310591
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 010592
NU
Middelburg parket
Breda parket ? (Vertrokken uit Middelburg naar Breda?)
BIJ
Lid bestuur Stichting Slachtofferzorg Zeeland
Lid werkgroep Duinbehoud Walcheren
Medewerker tijdschrift Milieu en Recht
C281097 opgave parket Middelburg
De naam A. de Lange gevonden in het register parket Breda zonder enige opgave.
Is dit dezelfde en is deze vertrokken vanuit Parket Middelburg naar Parket Breda en heeft deze in Breda zijn bijbanen niet opgegeven.
Bijgewerkt 020798
C050399


  LEE-HAARDT, Mw. M.L. van der geboren mei 1941

Waarnemend griffier rechtbank Breda (1 nov. 1979)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (21 mrt. 1981)
INFO
Breda Gerechtsauditeur
GEEN OPGAVE GEVONDEN RECHTBANK BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  LEIJTEN, J.P. geboren feb. 1948

Raio rechtbank Breda (13 mei 1974)
Gerechtsauditeur rechtbank (Breda 6 nov. 1979)
Rechter rechtbank Breda (6 jan. 1981)
Vice-president rechtbank Breda (7 aug. 1986)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (17 jun. 1991)
Den Bosch
Coördinerend vice-president rechtbank Breda (3 aug. 1994)
INFO
Breda co-vice-president
BIJ
Docent SSR


  LEUVEN, C.A.R.M. geboren dec. 1953

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 23 okt. 1993
kantonrechter-plaatsvervanger Breda 23 jan. 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec. 1995
INFO
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur
BIJ
Secretaris St. RIAGG te Breda
Secretaris St. Kruysenhuis te Oirschot museum
Directeur Lebro Beheer BV Beleggingsmaatschappij
Directeur Industrie en handelsonderneming Lebro Oirschot BV
Directeur Jabalis BV
Secretaris VAS, Vereniging Advo-Scheidingsbemiddelaars
Voorzitter NIVC St. Nederlands Instituut voor Conflictbemiddeling
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  LUCHTMAN, L.J.M. geboren jul. 1945

kantonrechter-plaatsvervanger Breda (19 apr. 1983)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (2 feb. 1984)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch (27 mei 1994)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Rijen
BIJ
Lid College van afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten voor het arrondissement Breda
Lid Ouder-adviesraad Inter-college te Den Haag
Voorzitter Commissie van beroep van STEK (St Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf te Den Haag
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  LUGER-VAN WESEMAEL, Mw. M.S.C. geboren sep. 1929

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 7 jan. 1975
Rechter Breda 8 jun. 1978
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 13 sep. 1983
Kantonrechter Breda 19 apr. 1984
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 13 apr. 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 27 jul. 1984
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 19 aug. 1987
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 20 jun. 1988
Kantonrechter Breda 1 jul. 1988
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Secretaris bestuur van verpleeghuis De Hazelaar
Lid alg. bestuur van verpleeghuis Hazelaar
Lid algemeen bestuur van de St. Het R.K. Gasthuis
Lid alg. bestuur van het PF Bergmansfonds
Lid dagelijks bestuur van het PF Bergmansfonds
Voorzitter beroepscommissie voor de uitvoering van het klachtenregelement kruiswerk van de
Provinciale Noord-Brabantse Kruisvereniging te Tilburg
Lid Kamer van toezicht over notarissen en kandidaat notarissen
Lid Commissie Van Schendel
Lid beroepscommissie St. Kompaan te Tilburg


  MANNAERTS, G.J.M. geboren sep. 1933

kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (19 mei 1972)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (2 feb. 1984)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch (4 feb. 1992)
INFO
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger (doorgestreept?)
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat-Procureur
BIJ
Plaatsvervanger Lid Hof van discipline in Utrecht
Voorzitter St. Serviceflat Molenwijck Loon op Zand
Commissaris BV Aannemingsmaatschappij Heerkens van Bavel Tilburg
Commissaris Heerkens Holding BV Tilburg
Voorzitter St. Administratiekantoor A.V.M. Smits Holding BV
Lid bestuur Stichting De Leeuw Gilze
Lid bestuur St. Administratiekantoor De Leeuw Gilze
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  MEER, J.A.P.M. Mw. van geboren mrt. 1953

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10590
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10593
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 010194
Substituut Officier van Justitie Parket Breda 010794
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 010795
NU
Breda parket
Geen opgave gevonden parket Breda 050399
ATTENTIE! kind-116.htm
Dit is er weer eentje die maling heeft aan de wet en de burger geen opgave doet en dus nauwgezet in de gaten gehouden moet worden omdat deze daarmee een gevaar is voor de rechtstaat. Ook als een rechterlijk ambtenaar geen nevenfuncties heeft dient dat volgens de richtlijnen vermeld te worden in het register.


  MEERS, Mw. H.M.S. geboren aug. 1952

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 29 jul. 1994 ONTSLAG?
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger ONTSLAG?


  MEIJERS, V.A.E.M. geboren mrt. 1964

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (30 jan. 1997)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversitair docent RUL
Secretaris redactie van Vennootschap & Onderneming


  MERBEL, L.W. van de geboren dec. 1938

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (9 mei 1983)
Rechter rechtbank Breda (31 jul. 1985)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg (9 jun. 1988)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (17 jun. 1991)
Den Bosch
Vice-president rechtbank Breda (1 aug. 1995)
INFO
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Breda vice-president
BIJ
Lid generale Commissie voor behandeling van bezwaren en geschillen v/d Nederlands Hervormde Kerk
Voorzitter generale Commissie v/h opzicht v/d NH kerk
Juridisch adviseur commando St
Plaatsvervangend lid bij de gem. Geertruideberg v/d Commissie AWB
Lid bestuur St. Beheer derdengelden "Amarant" (Gehandicapten)
Lid bestuur kerkenraad v/d NH gem. Raamsdonk


  MEYBOOM, Mw. T.N.E. geboren aug. 1969


MEYBOOM, Mw. T.N.E. (geboren aug. 1969) Raio rechtbank Breda (1 okt. 1994)
INFO
Breda raio
BIJ GEEN


  MILO, R.B. geboren jul. 1951

kantonrechter-plaatsvervanger Elburg (27-02-86)
INFO
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Procureur te Tilburg en Breda bij Poelman, Denneman & Bruinsma
BIJ
Adviescommissie strafrecht in het arrondissement Breda
Lid Bestuur Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (09-06-97)


  MOOR-VAN VUGT, Mw. A.J.C. de geboren mrt. 1959

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 25 okt. 1995
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid wetenschapsraad Tilburg Foreign Law Review
Lid bestuur Centruim voor wetenschap en Levensbeschouwing KU Brabant


  MUSKENS, Mw. M.E.W. geboren dec. 1956

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 21 jun. 1993
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent aan de Katholiek Universiteit Brabant


  NIESTEN, M.A.J.J. geboren jun. 1960

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (2 mei 1994)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN RECHTBANK BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  NIEUWENHUIZEN, A.J.A.M. geboren aug. 1958

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Breda11083
Substituut Officier van Justitie Parket Dordrecht11092
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht11093
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 10695
NU
Breda parket
TEVENS
Secretaris Katholieke Basisschool "De Steiger" te Stampersgat
Lid Structuurcommissie van de Stichting het Barlave voorKatholieke Primais Ouderu
College van Gecommitteerden van Vereniging Vrienden van het Chasse Theater
Bijgewerkt 020798
C050399


  NOLLEN, E.W.J.M. geboren nov. 1945

Raio rechtbank Breda (1 feb. 1974)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (13 mei 1980)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (13 mei 1980)
Rechter rechtbank Breda (16 okt. 1981)
Vice-president rechtbank Breda (25 feb. 1988)
INFO
Breda vice-president
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Voorzitter De RvdK-directie Zuid (Klik rvk-kcie)


  NOORT, Mw. drs. E. Van

Breda raio
BIJ GEEN


  NUIJTEN, L.A.J. geboren jun. 1953

Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht Utrecht (25 feb. 1988)
Gerechtsauditeur raad van Beroep Ambtenarengerecht Utrecht (1 dec. 1988)
Ondervoorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht Utrecht (3 jul. 1989)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht (23 feb. 1990)
kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht (1 jun. 1992)
Rechter rechtbank Utrecht (1 jul. 1992)
Kantonrechter Tilburg (24 aug. 1993)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (24 aug. 1993)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht (24 aug. 1993)
INFO
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  PAALVAST, P.R.C.M. geboren jan. 1943

Advocaat en Procureur te Breda
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 18 okt. 1976
Rechter rechtbank Breda 6 mei 1977
Vice-president rechtbank Breda 15 apr. 1983
President rechtbank Breda 15 apr. 1994
INFO
Breda president
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid bestuur St. Causa Nostrae Laetitiae (Vredenbergh)
Lid bestuur VVV Breda
Lid bestuur Streek VVV In liquidatie
Lid bestuur St. Mr. Jacobs Pensioenfonds
Lid bestuur St. Amarant Tilburg
Lid bestuur St. Pensioenfonds Otten
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!
ATTENTIE!
Het is opvallend dat deze President zelf vroeger advocaat en Procureur geweest is in Breda en er een enorm aantal advocaten in Breda als rechter(plaatsvervanger) zijn benoemd. Schijn of toeval?


  PEETERS, C.M.J. geboren mrt. 1950

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (21 jan. 1991)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat-Procureur te Oosterhout
BIJ
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten arrondissement Breda
Secretaris dagelijks bestuur St. Bejaardenzorg Oosterhout
Lid Raad van Toezicht Rabobank Prinsenbeek BA
Lid bestuur St. Administratiekantoor van aandelen Kok BV te Oosterhout
Secretaris Raad van Toezicht Psychiatrisch Ziekenhuis t Hooghuis te Etten Leur
Lid Bestuurscommissie middelbare school Newman college Breda
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  PETERS, J.L.A.J. geboren nov. 1964

Raio rechtbank Breda (1 okt. 1991)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (22 okt. 1994)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN RECHTBANK BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  PFEIL, E.A.A.M. geboren nov. 1955

Raio rechtbank Almelo (1 apr. 1987)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (4 sep. 1990)
Rechter rechtbank Breda (21 jan. 1992)
INFO
Breda rechter
BIJ GEEN


  PEUTZ, H.F.W. geboren mrt. 1946

Adviseur Oost-Europa
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (9 aug. 1993)
Rechter rechtbank Breda (1 mrt. 1994)
INFO
Breda rechter
BIJ GEEN


  PLAS, L.C. van der geboren nov. 1928

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch (1 jul. 1992)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (10 nov. 1993)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch (1 dec. 1993)
INFO
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid bestuur Lionsclub Breda Horst


  POEL, M.A.C. van de geboren apr. 1953

Breda rechter
BIJ GEEN


  POELMAN, A.J.M.

kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg
INFO
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Tilburg bij Poelman, Denneman & Bruinsma
BIJ
Lid Raad van Discipline
Redacteur VUGA uitgave arbeidsrecht
Lid Bestuur Hogescholen West en Midden Brabant (09-06-97)
ATTENTIE!


  POERINK, G.J.E. geboren mrt. 1955

Raio rechtbank Breda (9 jun. 1980)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (1 aug. 1986)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 aug. 1983)
Rechter rechtbank Breda (2 okt. 1987)
Vice-president rechtbank Breda (14 feb. 1994)
INFO
Breda vice-president
BIJ
Lid Commissie van Toezicht Heijacker
Bestuur RIAGG Breda


  POETH, H.L.L. geboren aug. 1950

Advocaat en Procureur te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (24 apr. 1991)
Rechter rechtbank Breda (24 mrt. 1992)
Kantonrechter Tilburg (1 sep. 1994)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 sep. 1994)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Commissie van Toezicht Justitieel Complex Koning Willem II te Tilburg
TEVENS Voorzitter v/d Beklagcommissie uit die Commissie van Toezicht
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  QUARLES van UFFORD, Jhr. H.Ph.J. geboren jul. 1929

kantonrechter-plaatsvervanger Breda (8 mei 1995)
INFO
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN KANTON BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  REIJT, F.A. van der

Den Bosch, rechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter St. Nederlands Gendercentrum Amsterdam
Voorzitter St. Jan van de Mortelfonds te Tilburg
Voorzitter St. Vrienden van Maria Goretti te Tilburg
Lid dagelijks bestuur van de St RK Gasthuis te Tilburg
Voorzitter St. Tweestedenziekenhuis te Tilburg
Lid Bestuur St. Tilburgse schouwburg en concertzaal te Tilburg
Curator Bijzondere Leerstoel Transsexuologie aan de VU Amsterdam
Curator Bijzondere leerstoel Genderontwikkeling en psychopathologie van kinderen en jeugdigen aan de Rijksuniversiteit Utrecht


  RENNEBERG, J.W.H. geboren apr. 1950

Sociale Verzekeringsraad
Gerechtsauditeur raad van Beroep Ambtenarengerecht (14 sep. 1982)
Den Haag
Gerechtsauditeur raad van Beroep Ambtenarengerecht (4 apr. 1985)
Den Bosch
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (4 apr. 1983)
Den Bosch
Ondervoorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (16 mei 1986)
Den Bosch
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch (17 jun. 1991)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (20 aug. 1991)
Vice-president rechtbank Breda (6 jan. 1992)
INFO
Breda vice-president
BIJ
Docent Orde van Advocaten
Lid Kascommissie Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak


  RIJKOM, J.W. van geboren dec. 1958

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 aug. 1995
Rechter rechtbank Breda 1 nov. 199G
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  RIJKSEN, J.W. geboren mei 1951

Raio rechtbank Breda (1 apr. 1981)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (7 aug. 1986)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (7 aug. 1986)
Rechter rechtbank Breda (2 okt. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (15 dec. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (15 dec. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (15 dec. l989)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (15 dec. 1989)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (17 jun. 1991)
Den Bosch
Rechter rechtbank Roermond (18 aug. 1991)
kantonrechter-plaatsvervanger Roermond (6 aug. 1992)
kantonrechter-plaatsvervanger Venlo (6 aug. 1992)
Kantonrechter Venlo (30 aug. 1994)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond (27 sep. 1994)
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter
C0897 GEEN OPGAVE GEVONDEN REGISTER KANTON BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  RITTER, Mw. C.H. geboren apr. 1952

kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam (13 sep. l985)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (8 mei 1995)
INFO
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat-Procureur
BIJ
Lid commissie Rechtspraktijk van de Orde van Advocaten
Voorzitter bestuur van de St. Alliance Française te Dordrecht
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten te Dordrecht
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  ROESSEL, J.C.M. van geboren mei 1959

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (11 apr. 1994)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris gemeente West Maas en Waal
BIJ
Juridische adviseur Streekmuziekschool Oisterwijk ea
Lid Commissie Vorming Opleiding en Training van de Vereniging voor gemeentesecretarissen
Voorzitter Bezwarencommissie functieherwaardering gem. Werkendam
Lid alg. bestuur Bestuursacademie Oost Gelderland
Coördinator Mobiele Leerstoel vereniging voor gemeentesecretarissen


  ROOIJ, A.A.A. van

Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur bij welk kantoor?
BIJ
Voorzitter ledenraad Aldelbert-vereniging Nederland te Utrecht
Voorzitter Adelbertvereniging Midden Brabant te Tilburg
Vice-voorzitter EESV Euravacat gev om te Frankfurt BRD
Europees Verband van Advocaten met vestigingen in twaalf steden in Europa


  RUBBENS, A.A.A.M. geboren jun. 1933

kantonrechter-plaatsvervanger Breda (21 sep. 1965)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (26 jun. 1984)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (1 jul. 1994)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (1 sep. 1994)
INFO
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
C0897 GEEN OPGAVE GEVONDEN REGISTER KANTON BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  RUIJGROK, T.C. geboren jun. 1936

kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (08-02-82)
INFO
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat-Procureur
BIJ GEEN


  RUIJTER, H.J. de geboren okt. 1948

Advocaat en Procureur te Assen
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (2 feb. 1983)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (21 dec. 1984)
Rechter rechtbank Breda (28 feb. 1986)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (29 jan. 1987)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (29 jan. 1987)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (17 jun. 1991)
Den Bosch
Vice-president rechtbank Breda (27 apr. 1993)
INFO
Breda vice-president
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter bestuur Nassau Scholengemeenschap
Voorzitter St. KITE
Lid Commissie Toezicht Huis van Bewaring voor vrouwen Breda
Voorzitter Bezwarencommissie ambtenarenzaken gem. Oosterhout
Voorzitter Commissie rechtsbijstand asiel Hof ressort Den Bosch
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  RUTTEN, Mw. E.J. geboren nov. 1961

Raio rechtbank R'dam (1 apr. 1990)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (1 apr. 1996)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 apr. 1996)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda Gerechtsauditeur
BIJ
Secretaris E.H.F. Development Committee


  RUTTER, Prof. C.F. geboren nov. 1938

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam (17 okt. 1975)
Breda vice-president ?
INFO
Professor te Amsterdam Strafrechtwetenschappen
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Breda vice-president Wanneer benoemd
GEEN BIJBANEN OPGAVE AMSTERDAM
GEEN BIJBANEN OPGAVE BREDA
Deze is een vreemde zaak, kloppen deze gegevens Ja of Nee?
Amsterdam geeft door geen bijbanenopgave in Amsterdam omdat deze vice-president is in Breda maar in Breda is niets te vinden over bijbanen van deze in het bijbanenregister?
Een vreemd geval.


  SANDE, Mw. S.A.M.L. van de geboren nov. 1969

Raio rechtbank Breda (1 apr. 1996)
INFO
Breda raio
BIJ GEEN


  SAVELSBERG, Mw. R.C.A. geboren nov. 1951

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (18 dec. 1992)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat-Procureur
BIJ GEEN
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  SCHAMPERS, Mw. E.E.G. geboren okt. 1968

E.E.G., Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Breda 10495
Breda arrondissementsparket ?
NU
Breda parket
BIJ GEEN
Bijgewerkt 020798
C050399


  SCHANS, A.C. van der ROVJ geboren jun. 1952

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Assen (1 sep. 1982)
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Assen (10 dec. 1985)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen (1 jan. 1987)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda (7 jan. 1988)
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag (1 okt. 1994)
HOOFDFUNCTIE
Officier van Justitie in het arrondissement Den Haag, 1e klasse (1 oktober 1994)
BIJ
Waarnemend Advocaat-generaal Ressort Den Haag
Plaatsvervanger Officier van Justitie in Dordrecht Middelburg en Rotterdam
NU
Breda rechter-plaatsvervanger Bijbanenregister Breda
Den Haag ressortparket Advocaat-generaal Bijbanenregister 's-Gravenhage
TEVENS
Plaatsvervanger lid college van Beroep studiefinanciering Groningen (20 jan. 1987)
(Utrecht is slechts een nevenvestigingplaats.) C100299
ATTENTIE! Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


  SCHEFFERS, Mw. A.D. geboren jun. 1968

Raio rechtbank Breda 1 apr. 1994 Lid bestuur sectie raio's van de NVvR
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 apr. 1997)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger


  SMID ROVJ geboren mrt. 1946

H.A.C.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 1967
Waterloopkundig laboratorium te Delft 1972
Raio rechtbank Rotterdam 30380
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 190684
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 160885
rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 81286
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 170589
rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 60892
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 160294
NU
Breda parket bbr-brda.htm
Dordrecht rechter-plaatsvervanger bbr-dord.htm
Rotterdam rechter-plaatsvervanger bbr-rdam.htm
Schiedam kantonrechter-plaatsvervanger bbr-rdam.htm
Officier van Justitie 1e kl Landelijk Parket
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie Grafisch Lyceum Rotterdam
ATTENTIE! kind-111.htm
Geen opgave gevonden parket Breda 050399
ATTENTIE! kind-116.htm
Dit is er weer eentje die maling heeft aan de wet en de burger geen opgave doet en dus nauwgezet in de gaten gehouden moet worden omdat deze daarmee een gevaar is voor de rechtstaat. Ook als een rechterlijk ambtenaar geen nevenfuncties heeft dient dat volgens de richtlijnen vermeld te worden in het register.


  SCHNITZLER-STRIJBOS, Mw. W.A.H. geboren dec. 1961

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (28 sep. 1996)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland Advocaten en Notarissen te Eindhoven
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  SCHOUTEN, J.P.

kantonrechter-plaatsvervanger Breda (23 aug. 1976)
INFO
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
C0897 GEEN OPGAVE GEVONDEN REGISTER KANTON BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  SLIEPENBEEK, Mw. P.J.W.M. geboren jan. 1955

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (24 apr. 1996)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Docent Beroepsopleiding NOVA
BIJ
Lid College van Afgevaardigden NOVA
Lid bestuur VAS (Vereniging Advocaat-Scheidingsbemiddelaars)


  SLOT, P.H.J. Mw. geboren nov. 1957

Raio rechtbank Breda (1 okt. 1984)
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg (4 sep. 1990)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg (1 okt. 1990)
Rechter rechtbank Middelburg (24 apr. 1992)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (22 okt. 1994)
Kantonrechter Breda (24 jan. 1996)
INFO
Breda kantonrechter
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN BIJBANEN OPGAVE GEVONDEN


  SPAENDONCK, G.C. geboren mrt. 1934

kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (20-10-77)
Raadsheer-plaatsvervanger, Hof Den Bosch (22-12-95)
INFO
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur mr. G.C. van Spandonck Holding BV
Directeur mr. G.C. van Spandonck Praktijk BV
BIJ
Lid Bestuur St. rechtsbijstand Asiel
Voorzitter St. Elisabeth Plus fonds
Plaatsvervangend lid scheidsgerecht Koninklijke Notariële Broederschap
Voorzitter arbiter Scheidsgerecht VBNA VENEXA Nederlandse aardappelhandel
Lid College van afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten


  SPIERENBURG geboren dec. 1947

C.J.W.M. van
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Griffier hof Amsterdam 11086
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 010490
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 310591
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 010593
NU
Breda parket
TEVENS
Agrarisch ondernemer
ATTENTIE!
Bij het Hof Den Bosch heeft deze zich schuldig gemaakt aan liegen onder ede Telegraaf 28.02.98


  STREEFLAND, B.W. geboren jun. 1962

NLRM 95 96 97
Advocaat en Procureur te Breda
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 10794
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 10795
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 10796
INFO
Breda parket
Geen opgave gevonden parket Breda 050399
ATTENTIE! kind-116.htm
Dit is er weer eentje die maling heeft aan de wet en de burger geen opgave doet en dus nauwgezet in de gaten gehouden moet worden omdat deze daarmee een gevaar is voor de rechtstaat. Ook als een rechterlijk ambtenaar geen nevenfuncties heeft dient dat volgens de richtlijnen vermeld te worden in het register.


  SMITS, L.J.D. geboren jan. 1945

kantonrechter-plaatsvervanger Breda (24 jun. 1985)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch (3 feb. 1986)
INFO
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Opgave Hof opnemen
C0897 GEEN OPGAVE GEVONDEN REGISTER KANTON BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  SOEST, A..J. van geboren jan. 1947

Rijksbelastingdienst
Raadsheer Hof Den Bosch (2 dec. 1989)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht (24 mei 1995)
INFO
Den Bosch Hof raadsheer
Breda rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
BIJ
Directeur van een familiepensioenvennootschap te Utrecht


  SPIERENBURG, C.J.W.M. van geboren dec. 1947

Griffier Hof Amsterdam 1 okt. 1986
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem (1 apr. 1990)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem (31mei 1991)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda (1 mei 1993)
INFO
Breda parket
ATTENTIE!
BIJ het Hof Den Bosch heeft deze zich schuldig gemaakt aan liegen onder ede Telegraaf 28.02.98


  SPREUWENBERG, F.G.P.M. geboren dec. 1951

Advocaat en Procureur te Breda
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht Arnhem (31 jan. 1989)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (8 nov. 1991)
Den Bosch
Ondervoorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (1 jun 1992)
Den Bosch
Rechter rechtbank Breda (1 jul. 1992)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem (1 jul. 1992)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (23 jan. 1995)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (23 jan. 1995)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (23 jan. 1995)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (23 jan. 1995)
Kantonrechter Breda (30 jan. 1997)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (30 jan. 1997)
INFO
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Breda rechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Secretaris St. Jeugdhulp West-Brabant te Breda
Lid bestuur St. Lievenshovenschool te Oosterhout
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  STERK, C.H.W.M. geboren okt. 1962

Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (28 jan. 1983)
Rechter rechtbank Breda (24 nov. 1993)
INFO
Breda rechter
BIJ
Docent privaatrecht PAO VU Amsterdam
Docent privaatrecht beroepsopleiding bedrijfsjuristen KU Nijmegen
Docent Privaatrecht SSR te Zutphen


  STIENISSEN, M.G.W.M. geboren okt. 1960

Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr. 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 jun. 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jun. 1994
Rechter rechtbank Breda 19 mei 1995
INFO
Breda rechter
BIJ
Plaatsvervangend lid Commissie Bezwaar en Beroepschriften van de gem. Albrandswaard ( ZH)
Lid ouderbestuur van de Dr De Visserschool te Breda
Voorzitter v/h bestuur v/d Vereniging van Eigenaars Elsensohnstraat te Terborg


  STREEFKERK, C.A. geboren feb. 1955

Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Brabant
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (15 mei 1985)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (15 apr. 1988)
Rechter rechtbank Breda (10 aug. 1989)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (17 jun. 1991)
Den Bosch
Raadsheer Hof Amsterdam (19 feb. 1993)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam (19 feb. 1993)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (19 feb. 1993)
INFO
Amsterdam Hof raadsheer
Breda rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
BIJ
President v/d St. "Belgian Foundation" St. t.b.v. ontwikkelingswerk op christelijke grondslag door Belgische Vrijwilligers in Nepal


  STREEFLAND. B.W. geboren jun. 1962

Advocaat en procureur te Breda
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Breda (1 jul. 1994)
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Breda (1 jul. 1995)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda (1 jul. 1996)
INFO
Breda parket
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  TEEFFELEN, P.A.J.T. van geboren jul. 1943

Raio rechtbank Alkmaar (1 sep. 1968)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (20 nov. 1974)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (5 sep. 1975)
Rechter rechtbank Breda (14 jul. 1976)
Vice-president rechtbank Breda (12 okt. 1985)
Raadsheer-plaatsvervanger hot Den Haag (17 dec. 1991)
Raadsheer Hof Den Bosch (29 sep. 1993)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (10 nov. 1993)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch (11 aug. 1994)
INFO
Den Haag raadsheerplaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Commissie van Toezicht van de penitentiaire inrichting voor vrouwen Breda
Vice-voorzitter v/h bestuur van de VBO school De Beemden te Prinsenbeek
Lid bestuur v/d St. De Beukenhof te Breda Therapeutische woon- en werkgemeenschap voor licht geestelijk gehandicapten
Redactiemedewerker Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht
Voorzitter St. Rechtsbijstand asiel Den Bosch
Voorzitter van de Provinciale Klachtencommissie Jeugd hulpverlening Noord-Brabant
INFO2
Uitspraak Ik heb een tamelijk machtige positie maar daar ben ik niet vies van Die kan ik ten goede gebruiken 12/88


  TEMPELAAR, Mw. M.C. geboren mrt. 1964

Raio rechtbank Breda 1 apr. 1992
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Geen opgave gevonden register rechtbank Breda
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  TIELKEMEIJER, W. geboren jun. 1951

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio arrondissementsparket Breda 180875
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 291081
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 221282
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 220791
officier van Justitie N.A. 10994
INFO
Breda parket
Geen opgave gevonden parket Breda 050399
ATTENTIE! kind-116.htm
Dit is er weer eentje die maling heeft aan de wet en de burger geen opgave doet en dus nauwgezet in de gaten gehouden moet worden omdat deze daarmee een gevaar is voor de rechtstaat. Ook als een rechterlijk ambtenaar geen nevenfuncties heeft dient dat volgens de richtlijnen vermeld te worden in het register.


  TOEKOEN, W. geboren okt. 1959

Raio rechtbank Almelo 1 okt. 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 6 jul. 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 jul. 1996
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Medewerker Loopbaanadviescentrum LAC van de Universiteit Amsterdam


  TUYLL van SEROOSKERKEN-ROELL, Mw. Baronesse E.E. van geboren nov. 1953

Ambtenaar Hof Amsterdam
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam (28 jun. 1986)
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 okt. 1994)
Haarlem rechter-plaatsvervanger ?
Breda rechter
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Breda rechter
GEEN OPGAVE GEVONDEN REGISTER BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  VALKENBURG, W.E.C.A. geboren mei 1960

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 29 jul. 1994
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
BIJ
Lid Raad van Toezicht St. Kruiswerk Mark & Maas te Oosterhout
Lid bestuur St. De Westerwiek te Zundert/Breda
Lid bestuur Juristenvereniging voor afgestudeerden in Tilburg J.U.V.A.T.


  VAREKAMP, F.A.H. geboren jan. 1948

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Dordrecht11175
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 120881
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 280982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 10794
NU
Breda parket
BIJ GEEN
Bijgewerkt 020798
C050399


  VEEN, drs. R.W.J. van geboren aug. 1958

Juridisch adviseur bij de Westelijke Accountantskantoren
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 1apr 1994
Rechter rechtbank Breda 1 feb. 1995
INFO
Breda rechter
BIJ
Lid Commissie voor de Bezwaar en Beroepschriften gemeente Den Bosch


  VEER, Mw. A.J. de geboren mei 1961

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Haarlem 180984
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 270890
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 191291
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 010295
INFO
Breda parket
BIJ GEEN
Bijgewerkt 020798
C050399


  VEN, A.G.A.M. van de geboren mrt. 1956

Griffier van het Gerechtshof te Den Bosch
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 6 jul. 1993
Rechter rechtbank Breda 1 feb. 1995
INFO
Breda rechter
BIJ
Lid schoolbestuur St. R.K. schoolbestuur Vliedberg te Vlijmen
Voorzitter schoolbestuur St. schoolbestuur R.K. basisscholen gemeente Vlijmen


  VERHAGEN-COOPMANS, Mw. L.J.A.M. geboren okt. 1954

Raio rechtbank Arnhem
Gerechtsauditeur rechtbank Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (14 jan. 1986)
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 jul. 1987)
Rechter rechtbank Breda (1 jun. 1996)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (1 jun. 1991)
Den Bosch
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (14 jan. 1993)
Vice-president rechtbank Breda (3 feb. 1993)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (28 aug. 1998)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (28 aug. 1998)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (28 aug. 1998)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (28 aug. 1996)
INFO
Breda vice-president
BIJ GEEN


  VERJANS, W.E.M. geboren nov. 1951

Luitenant-kolonel der Militair Juridische Dienst
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem (31 mei 1991)
Rechter rechtbank Breda (24 apr. 1992)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (7 nov. 1994)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (7 nov. 1994)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (7 nov. 1994)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (7 nov. 1994)
INFO
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Breda rechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
BIJ
Voorzitter Beroepschriftencommissie Regio Politie Rotterdam/Rijnmond
Vice Voorzitter Prof Gielenstichting te Rucphen
Voorzitter Schoolbestuur/Commissie R.K. Basisschool St. Martinus te Rucphen
Lid Parochievergadering R.K. Parochie St. Martinus te Rucphen


  VERSTER, T.A.J. geboren nov. 1946

Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat-Procureur
BIJ
Voorzitter St. onderwijs verbonden aan het Medisch Centrum de Klokkenberg meer concreet de school voor speciaal onderwijs De Berkenhof
Voorzitter St. Kind en Moeder Thuis te Breda
Voorzitter St. onderwijs Bureau Breda te Breda
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  VIEGEN, C. van geboren mrt. 1950

Hoofd Bestuurlijke en Juridische zaken Gemeente
Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (25 mei 1992)
Rechter rechtbank Breda (9 aug. 1993)
INFO
Breda rechter
BIJ
Voorzitter Commissie Bezwaar- en Beroepschriften afdeling sociale zekerheid gem. Leiden
Lid v/d Bezwarencommissie personeelszaken gem. Leiderdorp
Gecommitteerde Bestuursacademie Randstad


  VINCENT, Mw. J.E.J.M. geboren 7 okt. 1946

Breda, Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (18 jul. 1995)
Rechter rechtbank Breda (1 nov. 1996)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda rechter
BIJ
Lid Commissie van geschillen CAO Welzijnswerk
Secretarisbestuur St. ter Behartiging van de materiele belangen van de Eindhovense Studentenkerk
Lid bestuur St. Sociaal Fonds Werknemers SUSE St. Uitvoering Studentenvoorzieningen Eindhoven
Lid bestuur St. Jeugdzorg Noord-Brabant
Vice Voorzitter Raad van Toezicht St. GGzE (Geestelijke gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen
OPSPORING VERZOCHT 0341-558356
Kent u familiezaken/kinderstrafzaken die deze rechter heeft behandeld en waarbij Jeugdzorg Noord-Brabant partij is/geweest?
Kent u zaken die deze rechter heeft behandeld en waarbij OTS of VOTS uitgesproken is en waarbij Jeugdzorg Noord-Brabant partij is/geweest?


  VOORT, C.V. van der geboren mrt. 1959

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Breda 11085
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 251089
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 301190
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 10196
Breda parket
NU
Breda parket
TEVENS
Lid commissie van Beroep, ingesteld door de Vereniging van bijzondere Scholen (VBS) voor het voortgezet Onderwijs en Beroepsonderwijs.
Bijgewerkt 020798
C050399
Zie belangenverstrengeling zaak onder Info Goekoop Telegraaf110298


  VRENDENBARG-ELSBEEK, Mw. S.A.M. geboren dec. 1951

Advocaat procureur te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (13 sep. 1990)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (29 aug. 1991)
Rechter rechtbank Breda (24 apr. 1992)
INFO
Breda rechter
BIJ
Lid bestuur v/h Dr. Benhard Verbeetenfonds te Tilburg
Lid bestuur v/h P.F. Bergmansfonds te Tilburg
Lid Bestuur van St. Administratiekantoor A.A.J. van de Sande te Tilburg
Commissaris van beleggingsmaatschappij van de Sande BV te Tilburg


  VRUWINK en/of EIJSSEN-VRUWINK, Mw. E.J.G. geboren feb. 1967


VRUWINK en/of EIJSSEN-VRUWINK, Mw. E.J.G. (geboren feb. 1967) Raio rechtbank Breda (1 apr. 1993)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  WAARD, Prof. B.W.N. de geboren jun. 1950

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 jul. 1992)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch ( jul. 1992)
INFO
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar staats en bestuursrecht 10 aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
BIJ
Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Redactie tijdschrift voor ambtenarenrecht Uitgegeven door VUGA en Kluwer
Lid redactie rechtspraak Algemene Wet bestuursrecht uitgever Samson HD Tjeek Willink BV Alphen ad Rijn
Min of meer incidentele auteurs en redactiewerkzaamheden t.b.v. met name VUGA uitgeverij BV en Kluwer Juridische Uitgevers


  WABEKE, J.W. ROVJ geboren nov. 1948

NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97
Lid van de Rotary
Raio rechtbank Breda 30576
Substituut-Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 240782
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 20983
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 190187
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 291288
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 11292 Geen opgave gevonden C100299
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 250293
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 10994
Breda parket Hoofdofficier van Justitie en Politieregio Midden- en West Brabant
Den Bosch waarnemend advocaat-generaal ?
NU
Dordrecht kantonrechter-plaatsvervanger bbr-dord.htm
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger bbr-dbos.htm
Breda parket bbr-brda.htm
Den Bosch ressortparket Waarnemend Advocaat-Generaal Geen opgave gevonden 120299
TEVENS
Vice-voorzitter comité 1940-1945 "Vloeiweide" Breda/Rijsbergen
Bestuur Stichting Wereld Natuurfonds te Zeist
Arbitragecommissie Stichting SENA (rechten uitvoerend kunstenaars)
Voorzitter Stichting Schönberg Kwartet (Muziek)
ATTENTIE! kind-111.htm
Bijgewerkt 020798 parket Breda
C050399 parket Breda
Geen opgave gevonden 120299 ressortparket Den Bosch
ATTENTIE! kind-116.htm
Dit is er weer eentje die maling heeft aan de wet en de burger geen opgave doet en dus nauwgezet in de gaten gehouden moet worden omdat deze daarmee een gevaar is voor de rechtstaat. Ook als een rechterlijk ambtenaar geen nevenfuncties heeft dient dat volgens de richtlijnen vermeld te worden in het register.


  WALLIS, C. geboren apr. 1949

Advocaat en Procureur te R'dam
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (20 mrt. 1987)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (20 mrt. 1987)
Rechter rechtbank Breda (11 jan. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (18 dec. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (18 dec. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (18 dec. 1989)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (18 dec. 1989)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem (10 jan. 1991)
Plaatsvervanger voorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht (17 jun. 1991)
Den Bosch
Kantonrechter Breda (7 mei 1993)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (7 mei 1993)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Commissie van Beroep van de Nederlandse Afdeling van Amnestie International
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring De Boschpoort te Breda en Voorzitter
Beklagcommissie uit die Commissie van Toezicht
Voorzitter Commissie voor de Beroepschriften in ambtenarenzaken ingesteld door de gem. Roosendaal en Nispen en Bergen op Zoom
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  WALSTOCK-KRENS, Mw. E.J.M. geboren okt. 1950


WALSTOCK-KRENS, Mw. E.J.M. (geboren 16 okt. 1950) Docent recht aan de Hogeschool Den Bosch / Eindhoven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (2 mrt. 1994)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (1 sep. 1994)
Rechter rechtbank Breda (26 okt. 1995)
INFO
Breda rechter
ambtelijk secretaris (Hogeschool Den Bosch)
College van beroep voor de examens
College van beroep overige zaken
Commissie ongewenste intimiteiten


  WARNAAR, Mw. C.M. geboren aug. 1958

Raio rechtbank Breda (1 apr. 1989)
Gerechtsauditeur rechtbank Breda (1 apr. 1995)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 apr. 1995)
Rechter rechtbank Breda (13 dec. 1996)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda Gerechtsauditeur
BIJ GEEN


  WEIDE, C.J.G.M. van der geboren jun. 1956

Advocaat en Procureur te Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (17 aug. 1992)
Rechter rechtbank Breda (9 aug. 1993)
kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom (23 jan. 1995)
kantonrechter-plaatsvervanger Breda (23 jan. 1995)
kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (23 jan. 1995)
kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (23 jan. 1995)
INFO
Breda rechter
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Vice Voorzitter college van beroep voor examens van de Hogeschool West-Brabant te Breda
Lid adviescommissie voor de Beroepschriften gem. Oosterhout
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  WETZELS, W.H.M geboren dec. 1928

Waarnemend ambtenaar OM te Amsterdam
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam (04-05-62)
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Breda (07-04-71)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam (01-10-72)
Advocaat-generaal Hof Den Bosch (05-01-77)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch (01-01-89)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (01-07-92)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch (01-07-92)
INFO
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
BIJ GEEN


  WIEL, A.M. van de geboren aug. 1943

Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg (12-09-850
INFO
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Toegevoegd docent Encyclopedie van het recht Juridische Faculteit KUB Tilburg 8/10


  WIEMANS, F.P.E. geboren dec. 1958

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (29 jul. 1994)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
BIJ
Secretaris St. Rechtshulp arrondissement Breda


  WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYN, Jhr. J.L. de geboren okt. 1946

Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag (1 jan. 1901)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (22 okt. 1994)
INFO
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn Advocaten Den Haag
BIJ
Voorzitter van het dagelijks bestuur van de stichting Reünistenfonds Minerva
ATTENTIE!
Opletten dat deze geen zaken behandeld van vroegere of huidige kantoorgenoten!


  WIJMEN, P.C.E. van geboren sep. 1938

kantonrechter-plaatsvervanger Breda (18 mei 1973)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (2 feb. 1984)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch (20 jul. 1989)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger ONTSLAG
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
C0897 GEEN OPGAVE GEVONDEN REGISTER KANTON BREDA
Zie brief Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (Klik kind-89)


  WOERDEMAN, A.J.L. geboren jun. 1963

Raio rechtbank Breda (1 apr. 1993)
(Gerechtsauditeur rechtbank Breda (1 apr. 1996)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (1 apr. 1996)
INFO
Breda Gerechtsauditeur
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ Geen


  WOUTERS, J.G.M. geboren okt. 1947

Gerechtsauditeur raad van Beroep Ambtenarengerecht 1 aug. 1989
Den Bosch
Ondervoorzitter raad van Beroep Ambtenarengerecht 27 3u1i1991
Den Bosch
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 aug. 1991
Rechter rechtbank Breda 1 jul. 1992
INFO
Breda rechter
BIJ
Redacteur v Praktijk van de algemene bijstandswet*
Redacteur van bijstandactualiteiten*
Redacteur ABW-PC*
* Samson H.D. Tjeenk Willink
Secretaris dagelijks bestuur St. Ulvenhouts Welzijn


  ZANDBERGEN geboren mrt. 1946


N.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Ministerie van Buitenlandse Zaken, II. Hoofd. afdeling Verbindingen 1970
Griffier rechtbank Haarlem 300379
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 130184
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 011087
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 011189 Vertrokken C100299
Den Bosch parket ? C120299 Geen opgave gevonden parket Den Bosch
Breda parket ?
INFO
Breda parket
TEVENS
Lid bestuur Stichting Gezondheidszorg Voorschoten
Bijgewerkt 020798
C050399


  ZONNEVELD, Mw. B.M.M. geboren feb. 1964

NLRM 94 95 96 97
Raio rechtbank Breda 10494
NU
Breda raio
Breda arrondissementsparket ?
TEVENS
BIJ GEEN
Bijgewerkt 020798
C050399


  ZUIDEMA, A.C. geboren apr. 1947

Breda, Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (30 jan. 1997)
INFO
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
HOOFDFUNCTIE sectie juridische zaken bevelhebber der Landstrijdkrachten tevens belast met IMJD aangelegenheden
BIJ
Lid bestuur v/d St. Moderne Vijfkamp


Info RMRVK: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Fax 0341-559395, E-mail johnhop@planet.nl