Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of 'n onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat!


 

Inspreekrecht van de burger
Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg . . Persvrijheid

Innovatie van de democratie met de inbreng in de politiek van de burger

steun Stichting Sociale Databank Nederland op giro NL57 INGB 0000 7084 52

 

Dit is een exclusief idee van Stichting Sociale Databank Nederland
en eigendom van Robert M. Brockhus, geb. 18-02-1943
Coördinator: P.L.G. Quekel, geb. 17-01-1944

Huizen, 12 maart 2001

Het TV-programma Kamerzetel-151 ©

Kamerzetel 151 ®

Ontwerper R.M. Brockhus

Elke dinsdag kan, wanneer in de Tweede Kamer een zeepkist genaamd "Kamerzetel 151" is toegelaten en ingericht, aan drie Nederlanders elk drie minuten de gelegenheid worden geboden om het parlement en de regering toe te spreken over een onderwerp naar actuele democratische inbreng.

In een enkele dagen later daarop aansluitende televisie-uitzending van een uur wordt teruggekeken en gedebatteerd door een wisselend panel van mensen die zelf ook een onderwerp naar voren willen brengen onder leiding van een presentator. Aanmelding hiervoor kan in en na het programma worden gedaan.

In de eerste helft van het programma wordt antwoord gegeven door een of twee parlementariërs, die reageren op de opmerkingen en vragen die de dinsdag daarvoor in het vragenuurtje aan de orde werden gesteld door de drie afgevaardigde burgers.

Directe democratie voor de burger

In het tweede deel zal een voorbereidende discussie worden gevoerd door een groep mensen die zich met een onderwerp, probleem of oplossing hebben aangemeld. Uit die discussie worden met een stemming de drie beste onderwerpen en/of vragenstellers gekozen voor het bezetten van Kamerzetel 151 op de daarop volgende dinsdagmiddag tijdens het vragenuurtje. De afgevaardigden kunnen ook een onderwerp kiezen dat niet per se van henzelf afkomstig is, maar waarvoor zij als verwoorder zijn uitgenodigd.

Het resultaat zal zijn dat de kloof tussen het parlement en bevolking gedicht kan worden met de actuele inbreng van volksvertegenwoordigers van de dag. Ik verwacht dat zowel het Vragenuurtje in de Tweede Kamer als het programma 'Kamerzetel 151' ® een hoge kijkdichtheid halen, omdat de bevolking zelf het programma creëert en het de pers de gelegenheid biedt om in te haken op dat wat in de Kamer en in het programma aan onderwerpen naar voren wordt gebracht.

Aangezien de nieuwe media zoals internet een belangrijke rol spelen, is het wenselijk een verbinding te maken met de website "Kamerzetel-151 ©®" voor 'online' reacties vanuit de bevolking. Een panel van drie mensen vangt de reacties uit de samenleving via internet op en leggen die voor aan de deelnemers van de discussie voor de presentatie in de week daarop. Uit deze reacties en die via de post wordt dan een keuze gemaakt om mensen uit te nodigen eerst aan het programma 'Kamerzetel 151' mee te doen en daar mogelijk gekozen te worden als een van de drie afgevaardigden van het Nederlandse volk; en dan zitting te nemen in het parlement met een spreektijd van drie minuten.

Bent u geïnteresseerd in dit ontwerp?

Copyright Stichting Sociale Databank Nederland

Alle rechten voorbehouden, en geregistreerd bij de belastingdienst te 's-Hertogenbosch

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren
Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren