Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Criminaliteit Overheid Onderschat zegt Prof. Van den Heuvel
EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

    Eindhovens Dagblad van 24 januari 1998

Maastricht - Crimineel gedrag door de overheid en het bedrijfsleven is mogelijk een grotere bedreiging voor de samenleving dan de ordinaire criminaliteit van de overvaller, de tasjesrover of de verkrachter. Vooral de mogelijkheid dat de overheid crimineel is, tart onze verbeelding en is de daardoor een vergeten hoofdstuk in de criminologie. Ambtenaren worden op dit moment veel te weinig aangesproken op mogelijk laakbaar gedrag.

Die felle uithaal deed prof. Dr. C. van den Heuvel gistermiddag bij de aanvaarding van het hoogleraarschap Criminologie aan de Universiteit Maastricht. De jurist noemt Nederland in zijn oratie een typisch 'collusieland'. Bij collusie gaat het volgens van den Heuvel om een institutionele vorm van criminaliteit, waarbij het er gaat illegale praktijken van de overheid of bedrijven toe te dekken.

De hoogleraar noemt notarissen en accountants als typisch voorbeeld van 'collusionisten'. Van den Heuvel: Zij zijn de gevangenen van hun eigen inkomen. Dienstverlening staat bij deze beroepsgroepen voor controle. "De accountant die op fraude stuit bij het bedrijf dat hij controleert, zal deze niet melden bij de overheid, maar bij zijn opdrachtgever".

Over de beursfraudezaak zegt Van den Heuvel dat het een wonder is dat er niet veel eerder en vaker dergelijke grote affaires zijn geweest. "De verklaring ligt in de aard van de collusie. Dat betreft veelal schendingen van in eerste instantie niet strafrechtelijke regels, gecontroleerd door anderen dan de politie". Die controle-organen hebben volgens hem minder de neiging geconstateerde fouten naar buiten te brengen.

    Meer Openheid

Slachtoffer van de collusie bij de overheid is altijd de publieke zaak: een verminderd vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur of ordinair misbruik van gemeenschapsgelden. Het vervelende is dat die collusie altijd pas achteraf blijkt, zoals in de RSV-affaire en de enquête bouwsubsidies. Om de schijn van collusie te voorkomen, zou de overheid meer openheid moeten nastreven. De Wet Openbaarheid van Bestuur is al een stap in de goede richting. Daarnaast moet de overheid publieke belangengroepen in een zo vroeg mogelijk stadium bij besluitvorming betrekken. Dat zou de controleerbaarheid van de overheid ten goede komen.

Prof. Van den Heuvel in zijn inaugurele rede