De structuur van de jeugdzorg is een probleem omdat er veel geld mee gemoeid is. Zie jeugdzorgsymposium

Problemen met de jeugdzorg eist veel slachtoffers en is oorzaak van veel leed
Vermijdbare medische fouten in ziekenhuizen kosten 1700 mensen p/jr onnodig het leven

Jeugdzorg . . Arlette Heskes . . Klokkenluiders <==> SDN . . Jan Hop . . Kafka

In alle provincies zal een conferentie worden gehouden over de problemen met de jeugdzorg en medische fouten
N-Brabant - Z-Holland - Groningen - Limburg - Gelderland - Zeeland - Friesland - N-Holland - Utrecht - Flevoland - Drenthe - Overijssel

< Conferentie in Bladel over het functioneren van de Jeugdzorg (20-08-08) (Zie ook: petitie Tweede Kamer)

. .
Panel-discussie over disfunctioneren van jeugdzorg _ _ _ _ _ Nel de Best introduceert de conferentie in Bladel

. .
Jan Parmentier schaamt zich Nederlander te zijn            Dokter Nico Mul bekritiseert de falende Jeugdzorg

. .
Laurens Wouters doet zijn dramatisch verhaal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ad van Rooij doet onthullingen over collusie

. .
Advocaat mr. J. van Ruth uit kritiek op het systeem _ _ _ _ _ _ Arlette Heskes is ervaringsdeskundige moeder _

Merkwaardige feit is dat veel jeugdzorginstellingen uit Nederland een vestiging hebben op o.a. Curaçao
Welke behalve financiële reden kan daar achter zitten? Toch niet het belang van het kind of van de ouders?

Er zijn meer deskundigen op het gebied van de jeugdzorg