Bijbanenregisters Arrondissement Amsterdam

Gerechtshof Amsterdam - Parket Procureur Generaal Amsterdam
Rechtbank Amsterdam - Arrondissementsparket Amsterdam
Kantongerecht Amsterdam - Kantongerecht Hilversum


Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nl  ABEN
D.J.C. geboren 0262
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 010488
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011093
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011094
NU
Amsterdam parket
BIJ
Voorzitter Stichting Rani ter ondersteuning van educatieve projecten in Sri Lanka te Utrecht
C250199


  ANG
L. geboren 0761 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 011088
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 011094
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 011095
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011196
NU
Amsterdam parket
BIJ
Lid bestuur tennisclub LTC Festina te Amsterdam
C250199


  ARENDSEN
R.L.E. geboren 0849 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Alkmaar (of Middelburg) 160279
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 140285
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 160287
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 190489
NU
Amsterdam parket
BIJ
Lid bestuur Vereniging Familie- en Jeugdrecht Den Haag
Lid redactie Vereniging tegen Kindermishandeling Den Haag
Lid bestuur intern society for the prevention of child abuse and neglect Chicago
BAC Bijzonder hoogleraar voor leerstoel familie- en jeugdrecht eenmalig 1997 Tilburg
C250199


  BAKKER
K.
NLRM ?
Amsterdam parket ?
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  BAKKER
K
Amsterdam raio
BIJ GEEN


  BIJKER
H.C.
NLRM ?
Amsterdam parket ?
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  Bloemedaal
W.F.?
GEEN opgave NLRM97
Amsterdam parket
Geen opgave gevonden C250199


  BLOOS of BOERSMA-BLOOS
M.J. geboren 000164 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 10494
Amsterdam parket ?
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  BOER
J.F. de geb. 0867 Mw.
NLRM97
Raio rechtbank Amsterdam 11095
Amsterdam parket ?
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  BOOGERT
L.W. geboren 000664
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Middelburg 011089
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 011095
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  BOS
W. geboren 1155
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010490
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 021092
NU
Amsterdam parket
Geen opgave gevonden C250199


  BOT
T.P.L. geboren 0751 (of Th.P.L.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 260977
Substituut Officier van Justitie Parket Haarlem 280683
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 270784
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 260790
Gedetacheerd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken 221090
NU
Amsterdam parket
Geen opgave gevonden C250199


  BUIST
S. geboren 000154
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gemeente politie te Apeldoorn, II rechercheur afdeling Kinderpolitie 1072
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 10140
Verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 150383
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 291288
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010190
Amsterdam parket ?
NU
Amsterdam parket
BIJ
(VVCM) Voorzitter advies commissie minderheden gemeente Arnhem
C250199


  BUITENDIJK
C.E. geboren 000161 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 11086
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 200891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011092
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Amsterdam 10996
Zwolle rechter-plaatsvervanger
NU
Amsterdam parket Geen opgave gevonden C250199 Bijbanenregister Amsterdam
Zwolle rechter-plaatsvervanger Bijbanenregister Zwolle
ATTENTIE! Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


  CRAEMER
R.W.M. 1047
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam AKZO 1973
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Bosch
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 040779
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 011080
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 021281
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 220788
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Bosch 120988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 270791
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010794
NU
Amsterdam parket
Geen opgave gevonden C250199


  CREMERS, P.H.A.J.
P.H.A.J. geboren jan. 1944
Den Bosch, Raio rechtbank Den Bosch (18-12-69)
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen (29-08-75)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen (08-09-77)
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen (27-11-80)
Auditeur-militair, plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem (11-02-81)
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem (14-12-88)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen (11-12-91) ontslag (16-09-97) (na klacht van Hop dat hij zijn bijbanen in Zutphen niet opgaf.)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam (03-02-95)
INFO
Arnhem Hof, PG, Advocaat-generaal
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger
BIJ
Bewerker van de Fruin Nederlandse Wetboeken
Gastdocent SSR te Zutphen
Lid Raad van Toezicht van het Psychiatrisch Spectrum Gelderland Oost
Lid Commissie van Toezicht en fungerend voorzitter Beklagcommissie Penitentiaire Inrichting te Zutphen
Lid begeleidingscommissie Politie-opleidingsinstituut De Cloese
Lid Curatorium van de Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
INFO
Artikel 12 Sv B97-088 Hop c H. beklag ongegrond verklaard 20.01.98.
Zijn advies op 4 september 1997 was beklag ongegrond verklaren.
Let op deze was een rechtercollega van de betrokken kinderrechter in Zutphen (Klik kind-31)
ATTENTIE: (klik kind-111)
OPSPORING VERZOCHT. 0341-558356
Graag zou ik in contact komen met burgers van wie hij het beklagschrift 12 Sv heeft afgewezen voor afschrift van zijn advies en de onderhavige beschikking artikel 12 Sv)
INFO
Staat op lijst van mr. Doedens om gehoord te worden in de Puttense moordzaak C. Ambrosius.


  DEVELING
J.B.
NLRM ?
Amsterdam parket ?
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  DITZHUYZEN
N.M. van 000158 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 011185
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 141091
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011192
NU
Amsterdam parket
BIJ
Lid stichting kinder uitmarkt Amsterdam
C250199


  DONKER
H.J. geboren 1055
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 011083
Plaatsvervanger Officier van Justitie Den Bosch
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 011287
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 231288
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 010189
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 090991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10894
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 010595
NU
Amsterdam parket
BIJ
Lid van de Raad van de gereformeerde Utrecht N/W. te Utrecht
Koningin Juliana welzijnsfonds sectie buitenland (NA) te Bunnik
C250199


  DUN
L.A.J. geboren 1259
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 011085
Substituut Officier van Justitie rechtbank Amsterdam 200891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011092
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  FRANSEN
A.M.
NLRM97
Raio rechtbank Amsterdam 10669
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011075
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 01077
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010878
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010383
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 010595
NU
Amsterdam parket
NU
Sepot Aangifte Hickson Garantor info Ing. A.M.L. van Rooij (van Gend)
Geen opgave gevonden C250199


  GERADTS
M.J.E.
NLRM ?
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  GERADTS
M.J. geboren 1070 Mw.
NLRM 91 92 95 96 97
Raio rechtbank Maastricht 10496


  GOES
C.J.M. geboren 0545
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex artikel 4 Opleiding en vormingsbesluit R.O. te Amsterdam Raio 80572
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 080972
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 010974
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 080976
Als stagiaire Werkzaam op het gebied van de sociale wetgeving 080976
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 210878
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 061179
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 010294
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  GOOSSENS ROVJ
M.T. 0762 Mw., geboren jul. 1962
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 10487
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 060392
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 010492
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 011093
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011094
NU
Amsterdam parket Bijbanenregister Amsterdam
Amsterdam rechter-plaatsvervanger Bijbanenregister Amsterdam
BIJ
Lid van de Raad van Commissarissen van de Woningbouwvereniging Voorhout bezoldigd.
Lid van de Tuchtcommissie Judobond Nederland te Nieuwegein C250199
ATTENTIE! Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


  GRAAFF
H.J. de geboren 0248
NLRM 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010393
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010394
NU
Amsterdam parket
BIJ
Lid schoolbestuur RKSV te Haarlem
Lid redactie "proces" te Amsterdam
C250199


  HAAS
L.P. de geboren 1162 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 010489
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 010495
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010496
NU
Amsterdam parket
Geen opgave gevonden C250199


  HEFFEN
R.D. van 1060
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle 11089
Substituut Officier van Justitie Parket Alkmaar 1 1095
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 1096
Amsterdam parket ?
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  HERMANS
C.G. geboren 0465
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Maastricht 010489
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 011095
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  HOLLANDER
M.C. geboren 0769 Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Amsterdam 10495
Amsterdam parket ?
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  HOOGERHEIDE
S.
NLRM ?
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  HOOGSTRATEN
D.H. geboren 0442
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
K.V.V. Koninklijke luchtmacht 0364
Werkzaam bedrijfsleven 0669
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 10180
Verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 150383
NU
Amsterdam parket
BIJ
Voorzitter toneelvereniging "ontwaakt" Huizen N.H.
C250199


  HUIGEN
A.M.F. geboren 000158 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 011183
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 010390
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010391
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  KEULEN
A.M.A. geboren 0466 Mw.
NLRM 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 011094
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ
Lid bestuur "Het Houten Huijs" te Amsterdam
Centrum voor vorming en pastoraat
C250199


  KLERK
S. de geboren 000664 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Maastricht 10490
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1apr 1996
Den Haag parket Arrondissementsofficier van Justitie
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  KOERS
J. geboren 000150
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam verzekeringswezen te Winschoten en Assen 1969
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Almelo 1 0975
Verkeersschout rechtbank Amsterdam 260177
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 250680
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 80682
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 291288
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ
Auteur van artikelen of een gedeelte van Vademecum strafzaken
C250199


  KORTENHORST ROVJ
P.C. geboren 0953 NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 11078
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 050285
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 040386
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 020491
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 010294
NU
Amsterdam parket
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
INFO
Amsterdam parket Geen opgave gevonden C250199 Bijbanenregister Amsterdam
Alkmaar rechter-plaatsvervanger Bijbanenregister Alkmaar
ATTENTIE! Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


  KOUWENHOVEN
J. geboren 1263 Mw.
NLRM 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 11094
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199
KUIJL
M.S. van de
NLRM
Amsterdam parket ?
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  LAMEIJER
E.A. geboren 1163 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 97
Raio rechtbank Rotterdam 10491
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 11296
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  LAURENTIUS-KOOTER
Mw. C.J. (geb. apr. 1954)
Amsterdam, Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam (24-11-89)
Rechter rechtbank Amsterdam (16-10-91)
INFO
Amsterdam rechter
BIJ
Docent KUR Onderwijsgroep moeder BV van de rechtspersonen Ring van Rotterdamse Repetitoren en Kring van Utrechtse Repetitoren
Freelance Docent Quod Jure
INFO
Kinderrechter
OPSPORING VERZOCHT 0341-558356
Graag zou ik informatie/beschikkingen ontvangen over zaken die hij heeft behandeld en waarbij kinderen.htm St. Leger des Heils, welzijns- en Gezondheidszorg partij was? (Klik kind-10)
Aandachtspunten Partijdigheid en vooringenomenheid t.o.v. St. Leger des Heils, welzijns- en Gezondheidszorg en/of de moeder. Deskundigenrapporten van AJL waarin ouder(s) hun inzichten niet kenbaar mochten maken voordat het werd voltooid en/of geen inzichten mochten vermelden onder inzage.


  LEIJDEN
J.H.M. van
NLRM ?
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ
Nog in afwachting van bericht
C250199


  LUIJN ROVJ
J. van geboren 0453 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 120887
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 120887
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 130990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 240492
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 150396
Amsterdam parket ?
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam parket
BIJ GEEN
ATTENTIE!
kind-111.htm
C250199


  MAAN
A.C. geboren 000159
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 150282
Substituut Officier van Justitie Parket Utrecht 280289
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 060490
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010395
NU
Amsterdam parket
BIJ
Lid commissie van Toezicht Huis van Bewaring "Het Spoor" te Utrecht
C250199


  MARTENS
P.B. geboren 1070
NLRM 97
Raio rechtbank Amsterdam 010496
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  MILTENBURG-DEKKING
J.F. geboren 0359 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 070389
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010390
INFO
Amsterdam parket
Geen opgave gevonden C250199


  MOLHOEK
A.J. Albertine 071246 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 010593
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 010594
Amsterdam Arrondissementsofficier van Justitie 010198 KB 97005247
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  MOOY
A.R.O. geboren 1259
NLRM 95 96 97
Hoofd Opsporing bij het Hoogheemraadschap van Delfland
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 150894
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 150895
NU
Amsterdam parket
BIJ
Lid bestuur sectie OM van NVvR
C250199


  NANNE
S.J. (geb. sep. 1938)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 211284
Rechter rechtbank Amsterdam 180687
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 181289
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 230290
Waarschuwing Danny Werner Amsterdam http://www.xs4all.nl/~dannij/aanrecht
Zie hoofdstuk 3 intersite kinderen.htm
Raadsmedewerkster J. Gankema wordt door kinderrechter mr S.J. Nanne gedwongen voor en na de hoorzitting achter gesloten deuren te blijven zitten in strijd met de richtlijnen LMT van de RvdK en in strijd met de vermelding van de rechtbank Amsterdam op de lijst van bonafide gerechten.
Verzoek J. Hop 0341-558356
Wie schrijft de bijbanen van mevrouw mr Nanne even voor mij over in het bijbanenregister van de rechtbank Amsterdam?


  NIEROP
W. van geboren 1246
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 220763
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 10169
Raio rechtbank Middelburg 011278
Substituut Officier van Justitie Parket Middelburg 210580
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 100481
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 240683
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 260790
NU
Amsterdam parket
BIJ
Lid commissie van beroep golfvereniging Spaarnwoude
C250199


  NOORD
T. van geboren 000153
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 30979
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 160885
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 140886
INFO
Amsterdam parket
Geen opgave gevonden C250199


  NOORDHOEK
E.W. geboren 0458
NLRM 94 95 96 97
Belastingdienst Ondernemingen te Den Haag
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011183
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011194
INFO
Amsterdam parket
Geen opgave gevonden C250199


  OOIJEN
H.C. van geboren 0362 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 010488
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 010695
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010696
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  OPPE
H. geboren 1257
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Middelburg 011085
Substituut Officier van Justitie rechtbank Amsterdam 200891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011092
INFO
Amsterdam parket
Geen opgave gevonden C250199


  OVEN
G.J.W. van geboren 000648
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Parttime assistent P.P.R. fractie gemeenteraad Amsterdam 0974
Raio rechtbank Amsterdam 10576
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010183
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010290
Fiscaal bij de Permanente Krijgsraad Nederlandse Antillen en Aruba voor de Zeemacht 260790
Advocaat-generaal Nederlandse Antillen 010890
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Amsterdam 170594
INFO
Amsterdam parket
Geen opgave gevonden C250199


  PLAAT
J. van der geboren 0544 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 120576
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 061282
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010284
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 010294
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199
PLAS
L. geboren 0756
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Maastricht 010487
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 010493
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010494
INFO
Amsterdam parket
BIJ
M. secretaris medezeggenschapsraad Openbare Basisschool Henri Dunant te Amstelveen
C250199


  POSTHUMUS
F. geboren 0862
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 010490
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 010695
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010696
NU
Amsterdam parket
BIJ
Bewindvoerder over mevrouw G.A. van Felbert te Amsterdam. Bewind is ingesteld door kantonrechter in Amsterdam.
Lid bestuur Stichting Slachtofferhulp Gooi en Vechtstreek
C250199


  ROOY
C.R.
NLRM ?
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  RUITER
E.I. de geboren 000158
NLRM 94 95 96 97
Senior Secretaris arrondissementsparket Amsterdam
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010693
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 010694
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010695
INFO
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  RYCK VAN DER GRACHT
E.C.M. de geboren 0748 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Juridisch medewerker bij de T.N.O. te Amsterdam
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 150793
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 150794
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 150795
INFO
Amsterdam parket
BIJ
Lid bestuur Stichting Slachtofferhulp Amsterdam/Amstelland
C250199


  SAI
J.C.U.A. geboren 0362 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Breda 10487
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10493
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10494
Amsterdam Arrondissementsofficier van Justitie Info KB 97005580
INFO
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  SCHAAR
N. geboren 0956
NLRM 88/89 90 93 94
Raio rechtbank Amsterdam 010486
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 011089
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 211190
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 010994
INFO
Amsterdam parket
Geen opgave gevonden C250199


  SCHAFT
K. van der geboren 1266
NLRM 97
Raio rechtbank Amsterdam 10496
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  SCHAIJCK
W.C. van geboren 000655
NLRM 93 94 95 96 97
Hoofdinspecteur Gemeente politie Amsterdam
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010593
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010594
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10595
INFO
Amsterdam parket
BIJ
Lid bestuur sectie OM/NVvR
C250199


  SCHOTMAN
A.J.P. geboren 0956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 10985
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10390
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 20591
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10193
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  SCHRAM
A.R.E. geboren 0169
NLRM 97
Raio rechtbank Amsterdam 11095
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  SPOOR
S.M.L.M. geboren 0759 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Haag 011087
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 010792
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 010594
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010397
INFO
Amsterdam parket
BIJ
R v C Studentenvereniging te Utrecht
Bestuur school te Landsmeer
C250199


  STEENBRINK
J.H.A. geboren 1059
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend Officier van Justitie rechtbank Amsterdam 021090
Substituut Officier van Justitierechtbank Amsterdam 151191
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011092
INFO
Amsterdam parket tevens Persofficier
BIJ GEEN
C250199


  SWAGERMAN
B.J. Bernardus geboren 070759
NLRM 88/89 90 91 92 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Bosch 011088
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 011092
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 011093
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 070794
Substituut-officier van Justitie te Curaçao
Amsterdam Arrondissementsofficier van Justitie dvb-011097 BENOEMING KB-97005247
INFO
Amsterdam parket
BIJ
Lid bestuur Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie te Nieuwegein
C250199


  TEEVEN
F. geboren 0858
NLRM 94 95 96 97
Douanerecherche van de F.I.O.D.
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010194
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010195
INFO
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  TONINO
J.
NLRM
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  TONINO Vraag is dit dezelfde?
J.H. geboren 0996 drs
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 10492


  VALK
K.J.L.
NLRM ?
Amsterdam parket ?
NU
Amsterdam parket
BIJ
Voorzitter vereniging van appartementeigenaren Javaplantsoen te Amsterdam
C250199


  VELLEMAN
P.C. Paul 260753
Officier van Justitie in het arrondissement Roermond, in de rang van arrondissement Officier van Justitie
Amsterdam Officier van Justitie dvb 200198 KB-97005247
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  VOORHUIS
N.T. geboren 1164 Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Amsterdam 10495
Amsterdam parket ?
NU
Amsterdam parket
BIJ
Lid bestuur Raio sectie NVvR
C250199


  VORRINK
R. geboren 0762 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 011093
Amsterdam Substituut-officier van Justitie
NU
Amsterdam parket
BIJ GEEN
C250199


  VRAKKING ex ROVJ
J.M. geboren 0741 NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Begeleidingscommissie binnenstageordening parketten SSR
Werkzaam bedrijfsleven, directeur algemeen beleid 1958
Raio rechtbank Amsterdam 0176
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 0480
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 0480
Rechter rechtbank Amsterdam 10581
Kantonrechter Harderwijk 70285
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 70285 Geen opgave als bijbaan meer 250199.
Vice-president rechtbank Amsterdam 10687
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 230687 Ontslag 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089 Geen opgave als bijbaan meer 250199.
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11092
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 170394 Geen opgave als bijbaan meer 250199.
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 170394 Geen opgave als bijbaan meer 250199.
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 170394 Geen opgave als bijbaan meer 250199.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 170394 Geen opgave als bijbaan meer 250199.
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger Geen opgave als bijbaan meer 250199.
NU
Amsterdam parket Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Voorzitter College van beroep Reclame Code Commissie te Amsterdam Bezoldigd.
Voorzitter geschillencommissie Katholiek Basis en Bijzonder Onderwijs te Den Haag Bezoldigd.
Lid Raad van advies Vereniging HVO te Amsterdam
Lid Raad van Advies Veilig Amsterdam te Amsterdam
Plaatsvervangend lid Raad van Toezicht Coöperatieve Vereniging CvK
Controle bijbanen gegevens 250199
ATTENTIE!
Na klachten van J. Hop over het niet opgeven van zijn bijbanen bij de gerechten, waar mr. Vrakking als rechter-plaatsvervanger was benoemd en de vermelding daarvan op de internet site kind-111.htm heeft mr. Vrakking nu kennelijk toch overal zijn ontslag als rechter-plaatsvervanger ingediend.
burhoven/irm-26.htm
burhoven/irm-28.htm  VRIES ex ROVJ
J.S. de geb 0757 Mw.
NLRM97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 010794 Geen opgave deze bijbaan meer 250199.
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010795
NU
Amsterdam parket
BIJ
Lid bestuur Stichting Hulpverleningsnetwerk voor ouders van kinderen pornoslachtoffers te Amsterdam
C250199


  VRIES
S.M. de geboren 0257 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle 011087
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010493
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010494
INFO
Amsterdam parket
BIJ
Voorzitter Amsterdams kamerkoor Akkoord te Amsterdam
C250199


  WERFF
J.H. van der
NLRM
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ
Docent rechercheschool te Zutphen t.b.v. Internationale Rechtshulp
Auteur voor Instituut toetsontwikkeling CITO tot 010199 te Arnhem
Commissaris bij woningstichting Patrimonium Haarlem (6000 wooneenheden)
C250199


  WESSELINK
J.H. (geb. mrt. 1947)
Juridisch Medewerker Bureau Rechtshulp te Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 260880
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 031182
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam (01-05-86)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam (13-05-87)
Officier van Justitie NA (01-05-89)
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam (01-05-93)
INFO
Rotterdam parket (Klik bbr-rdam)
Amsterdam rechter-plaatsvervanger (Klik bbr-adam)
HOOFDFUNCTIE
Unithoofd parket Rotterdam
BIJ
Lid Raad van Toezicht Dagtrainingscentrum voor Leger des Heils te Rotterdam ( Klik kind-10)
Lid Algemene Commissie van Beroep Amateurvoetbal KNVB
INFO2
Media AD 230997 i.v.m. slechte prestatie in Rotterdam
OPSPORING VERZOCHT HOP 0341-558356.
Kent u familiezaken/kinderstrafzaken die deze rechter en officier van Justitie heeft behandeld en waarbij het Leger des Heils partij is geweest?
Kent u zaken die deze kinderrechter en officier van Justitie heeft behandeld en waarbij OTS of VOTS uitgesproken is en waarbij het Leger des Heils partij is?
ATTENTIE! HOP
Let op deze is zowel rechter als officier van Justitie (Klik kind-111)  WITTEVEEN
M.R. geboren 0657
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 011284
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 010389
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 140590
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 011093
INFO
Amsterdam parket
Geen opgave gevonden C250199


  ZIJLSTRA
C.A.
NLRM ?
Amsterdam parket
NU
Amsterdam parket
BIJ
Lid van de geschillencommissie D66 Den Haag
Lid klankbordgroep Project FOOM te Zutphen
C250199


  ZWIETEREN ROVJ
M.J.A. van geboren 0955 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 60181
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 080487
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 200788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 271191
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 010595
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger Bijbanenregister Haarlem
Amsterdam parket Geen opgave gevonden C250199
ATTENTIE!