Bijbanenregisters Arrondissement Rotterdam

Rechtbank Rotterdam - Arrondissementsparket Rotterdam
Kantongerecht Rotterdam - Kantongerecht Schiedam - Kantongerecht Brielle

Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nl  AHSMANN
M.J.A.M. geboren 000651 Mw.
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Rechter rechtbank Rotterdam 011096
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid Ombudscommissie gemeente Leiden te Leiden
Lid klachtencommissie gemeente Leiden te Leiden
Lid klachtencommissie Huisartsenzorg Rijnland & Midden-Nederland te Leiden
Secretaris Commissie voor de Uitgave van een Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap
van de KNAW te Leiden of Amsterdam of Utrecht
C11-120399 register Rotterdam)


  ASSCHEMAN-VERSLUIS
M.K. geboren 0954 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 010487
Rechter rechtbank Rotterdam 150891
NU
Rotterdam rechter (kinderrechter)
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Schie te Rotterdam
Lid Commissie van Beroep KNVB afdeling Rotterdam te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  AVEDISSIAN
T.
NLRM ?
Teamvoorzitter bij Bureau voor Rechtshulp te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam ?
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN
TEVENS
C11-120399 register Rotterdam


  BAKKER
F.A.M. geboren 0557 drs.
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 160195
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoofd Juridische Zaken Pieter Baan Centrum te Utrecht
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht bij het huis van bewaring "Het Schouw" te Amsterdam
C11-120399 register Rotterdam


  BAKKER
M.C.A. geboren 0862 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11087
Substituut Officier van Justitie Parket Rotterdam 11093
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11094
Vertrokken uit Rotterdam info secretaresse Hoofdofficier mevrouw Luijten C100399


  BAX-LUHRMAN
M.J. geboren 0544 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Ref. Centrale raad van beroep Utrecht 151081
Gerechtsauditeur Centrale raad van beroep Utrecht 141283
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 240186
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 130887
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 50789
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
Rechter rechtbank Rotterdam 10792
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter (kinderrechter)
Plaatsvervangend voorzitter Landelijke Geschillencommissie (LGC) voor het openbaar onderwijs van de VNG, landelijk
Plaatsvervangend voorzitter LGC inzake het DGO (decentraal georganiseerd overleg), landelijk
Plaatsvervangend voorzitter Landelijke Bezwarencommissie voor het openbaar onderwijs inzake functiewaardering (FUWA) landelijk
Docent SSR cursus uitspraken schrijven voor secretarissen bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht of Zutphen Destijds in Dordrecht in het kader van de integratie van de Raden van Beroep hier tot Plaatsvervanger benoemd maar wordt niet meer ingezet in Dordrecht
C11-120399 register Rotterdam


  BEEK
G.P. van de geboren 000654
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 80980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 80188
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 10595
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Diaken Nederlands Hervormde Kerk Rotterdam-centrum
Docent Nederlandse Orde van Advocaten
Docent SSR te Zutphen
C260199


  BEEKES
A.J.E. geboren 0532
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Beroepsofficier Koninklijke Landmacht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 181279
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 50282
Kantonrechter Rotterdam 120586
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 10787
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290789
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 010993
Vice-president Hof Den Haag 010993
N.B.: de laatste functie wordt in 1996 en 1997 niet meer vermeld.
NU
Amersfoort Kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Gepensioneerd
TEVENS
Voorzitter Commissie van advies Woningen Duitsland (defensie) te Duitsland
Adviseur Molicatengroep
C11-120399 register Rotterdam


  BEER
A.P.G. de
Rotterdam parket
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Bestuur Stichting Bureau voor Rechtshulp Zuid-Holland te Dordrecht
Bestuur Stichting Sociaal-juridische Dienstverlening Zuid-Holland te Dordrecht
Redactie van het tijdschrift Proces
Adviseur Boumanhuis te Rotterdam (m.b.t. invoering van een nieuw Reglement ter beschikking
van de persoonlijke levenssfeer van cliënten en patiënten
C260199


  BEETS
A.G. geboren 0539
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 280193
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Rotterdam Van Anken Knappe Damstra
TEVENS
Lid bestuur Rotterdams Juridisch Genootschap
C11-120399 register Rotterdam


  BEKER
A. geboren 000652
NLRM 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 80794
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Rotterdam Beker cs Advocaten
TEVENS
Lid Hof van Discipline te Utrecht
Bestuurslid van de Stichting Handanger Jagt "Noordster"
Auteur uitgeverij Kluwer BV Deventer
Lid bestuur Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrechtadvocaten te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  BELZEN
J.T. van 010658 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Dordrecht11087
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 11093
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 11094
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10197
Rotterdam arrondissement officier van Justitie dvb 011197 BENOEMING KB97005247
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  BERG
J.J. van den geboren 0552
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 210394
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 97
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur Almere
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  BERG-KOOLEN
J.E.A.A. ten geboren 000641 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 181286
Rechter rechtbank Rotterdam 150488
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 110592
NU
Rotterdam, Rechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  BEZEMER
H.W. geboren 0544
NLRM 95 96 97
Militair lid rechtbank Arnhem 180195
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260395
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
TEVENS
1e plaatsvervangend voorzitter Adviesorgaan Bestuursrechtelijke Geschillen Koninklijke Luchtmacht (Vroeger commissie Bezwaarschriften)
C11-120399 register Rotterdam


  BEZUIJEN
K.J. geboren 000159 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11083
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 151189
Rechter rechtbank Rotterdam 81191
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid van de stuurgroep Samen op Weg van de Hervormde Kerk wijk IV te Gouda
C11-120399 register Rotterdam


  BLANKEN
P.G. geboren 1150
NLRM 94 95 96 97
HOOFD afdeling Bestuurs- Straf- en Tuchtrecht Ministerie van Defensie
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10994
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Bewerker van Schuurman & Jordens (deel 147 B en C)
Plaatsvervangend voorzitter College van beroep voor examens Ichthus Hoogeschool
C260199


  BLITTERSWIJK-DANSBERG
W. van geboren 0940 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 020793
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Noordsingel te Rotterdam
Plaatsvervangend voorzitter Beklagcommissie uit voornoemde commissie
Lid van de Klachtencommissie ongewenste intimiteiten van de Raad van Schoolbesturen voor het Protestants-Christelijk Onderwijs te Rotterdam.
Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor Geschillen en Arbitrage t.b.v. Instellingen Georganiseerd Overleg van het Confessioneel B.V.E.
C11-120399 register Rotterdam


  BLOM
T. 010759
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger datum van benoeming: BENOEMING KB97005247
Thans universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
TEVENS
Lid Commissie van beroep amateurvoetbal KNVB regio west 4
C11-120399 register Rotterdam


  BODE
M.B.G.
NLRM ?
Rotterdam parket
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Bestuurslid RMPI Barendrecht
C260199


  BODIFÉE
H.J. geboren 1158
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 000692
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Kernkamp Advocaten
TEVENS
Secretaris Nederlands Mediationinstituut regiogroep Rotterdam te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  BOEK
J.L.M. geboren 000661
NLRM 97
Universitair docent RU Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 291096
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Senior docent onderzoeker Willem Pompe Instituut voor strafwetenschappen Universiteit van Utrecht
Redacteur Crimineel Jaarboek, landelijk
C11-120399 register Rotterdam


  BÖGEMANN
A.M.M. Anja geboren1058 Mw.
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 100195
Unitmanager bij de RvK Vestiging Rotterdam
Rotterdam rechter
NU
Rotterdam rechter
TEVENS 1997
Bestuurslid van de Coornhert Liga, ver voor strafrechthervorming
Rotterdam raad unit strafzaken (hele arrondissement) unitmanager ONTSLAG genomen 5/97
TEVENS 1998
Nevenfuncties 1998:
Formeel in dienst bij de Raad voor de Kinderbescherming directie Zuid-West doch op detacheringsbasis volledig werkzaam bij de rechtbank Rotterdam
TEVENS
Lid bestuur van de Stichting De Terp te Den Haag
Lid Commissie van Toezicht Forensisch Centrum Teijlingereind te Sassenheim
C mei 1999 register Rotterdam


  BOM
C.W.D. geboren 0259
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 160894 ONTSLAG KB 97004472 per 180997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 270696
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoofd Juridische Zaken Smit Internationale NV
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  BONSEL
L.L. geboren 000654
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Den Helder
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10792
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10793
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  BOOT
C.H.B. geboren 000636
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 3 Opl. en vormingsbesluit R.O. te Leeuwarden Raio 10561
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 10961
Gerechtssecretaris 1c ka. rechtbank Rotterdam 10963
Als stagiaire Werkzaam op Advocatenkantoor te Rotterdam 10965
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 180767
Rechter rechtbank Dordrecht 210469
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 310769
Rechter rechtbank Rotterdam 280773
Vice-president rechtbank Rotterdam 180378
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 21291
NU
Rotterdam vice-president
TEVENS
Regent Stichting Verzameling van Wijngaarden Boot te Rotterdam, (f 1200, per jaar)
Lid Commissie van Beroep Nederlandse Bridge Bond te Rotterdam of Utrecht of Amsterdam
Voorz Raad van Tucht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseur te Amsterdam of Utrecht (f 200, per uur
gemiddeld f 6000, per jaar)
Voorzitter Alliance Française Rotterdam te Rotterdam
Voorzitter Raad van Beroep Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen te Alphen ad Rijn de NVBI.
C11-120399 register Rotterdam


  BOS
E. geboren 1238
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Capelle a/d/ IJssel
Proeftijd ex art. 4 opl. en vormingsbesluit R.O. te Amsterdam Raio 100467
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 100867
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 150969
Als stagiaire Werkzaam op Advocatenkantoor te Amsterdam 100871
Substituut Officier van Justitie Parket Rotterdam 40773
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 100775
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 161178
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 140480
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 201080
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 251182
Kantonrechter Rotterdam 210683
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 41284
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 101085
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290789
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter (oir)
TEVENS
Lid algemeen bestuur Bond tegen het Vloeken te Veenendaal
Lid (vz) Beroepscommissie Gereformeerd Onderwijs (LVGS) te Weesp
Plaatsvervangend lid van de Kamer van Toezicht over Notarissen enz
C11-120399 register Rotterdam


  BOS
G.C. Mw.
Rotterdam raio
C11-120399 register Rotterdam


  BOS-BOOMSMA
E.I. van den geboren 1153 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11293
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 000195
Rechter rechtbank Den Haag 180795
Rechter Rotterdam
Rotterdam rechter
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid eindredactie van de losbladige uitgave Heffingen lokale overheden VUGA Den Haag
Lid kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Barendrecht
Plaatsvervangend lid van de Commissie voor Geschillen in Arbitrage Decentraal Georganiseerd overleg voor het Protestants-christelijk Onderwijs.
Plaatsvervangend lid voor Geschillen Wet Medezeggenschap Onderwijs voor het Protestants-christelijk Onderwijs.
C11-120399 register Rotterdam


  BOUMAN ROVJ
G.L. geboren 0852
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Gemeente Politie te Rotterdam 1970
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 10978
Verkeersschout arrondissementsparket Dordrecht 230781
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 160787
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 230987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 220791
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 140294
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 10795
Waarnemend Advocaat-generaal Den Bosch
NU
Middelburg parket Hoofdofficier van Justitie bbr-rdam.htm
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger bbr-rdam.htm
Waarnemend Advocaat-generaal Den Bosch bbr-dbos.htm
ATTENTIE! kind-111.htm
C11-120399 register Rotterdam


  BOVEN
R.J. van geboren 0249
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Roermond
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 031181
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 270887
Rechter rechtbank Maastricht 191289
Buitengewoon verlof rechtbank Maastricht 151091
Rechter rechtbank Rotterdam 150894
Vice-president rechtbank Rotterdam 240296
NU
Rotterdam vice-president
TEVENS
Bestuurslid van het (literair) genootschap "Willem Walraven Genootschap" gevestigd te Jakarta
Bestuurslid Stichting "Comité nationaal cadeau Nederland-Indonesië" gevestigd te Amsterdam
C11-120399 register Rotterdam


  BOVEN
W.J. van geboren 0764
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Breda 10491
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 170394
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10497
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10497
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Gerechtsauditeur
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  BRAAMS
W.Th. geboren 0856
NLRM 96 97
Redacteur Nieuwsbrief Ruimtelijk Ordening & Bouw
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 281194
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten Den Haag
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht
Redacteur editie Cremers Milieurecht
C11-120399 register Rotterdam


  BREUKELEN VAN AARNHEM
A.C.M.P. van geboren 0738 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Marine opkomst centrum Hilversum 1961
Raad van de Kinderbescherming Rotterdam 1963
Werkzaam bedrijfsleven 1964
Advocate Curaçao 1967
Medewerker fractie CDA Rotterdam 1970
Docente Niels Stensen college te Utrecht 1976
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 000180
Rechter rechtbank Rotterdam 280388
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 21291
Vice-president rechtbank Rotterdam 10692
NU
Rotterdam vice-president
TEVENS
Lid bestuur Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  BRIËT
C.P. geboren 0244
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Juridisch medewerker Ministerie van Defensie 1969
Werkzaam bedrijfsleven 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291276
Rechter rechtbank Rotterdam 23 000678
Verlof zonder behoud van bezoldiging Werkzaam lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 120881
Kantonrechter Rotterdam 120586
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 120586
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 000687
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 30 000687
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 000687
Vice-president rechtbank Rotterdam 281087
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 90288
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 140488
Buitengewoon verlof rechtbank Rotterdam 1 0989
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. Werkzaam lid Europese Gem. Luxemburg 260989
NU
Rotterdam vice-president
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk
TEVENS
Lid van het gerecht in eerste aanleg van de Europese gemeenschappen
Lid het Europese Hof langdurig onbezoldigd verlof
C11-120399 register Rotterdam


  BRINK
D. van den, geboren 0358
NLRM 96 97
Staffunctionaris van de Hoofdofficier van Justitie Alkmaar
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 15 0995
Rotterdam rechter 97003283 BENOEMING KB97005247
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  BRINK
J.G.J. geboren 1151
NLRM 93 94 95 96 97
Hoofd bureau management-development RM van het Ministerie van Justitie
Ministerie van Justitie DG Rechtspleging Bureau Management Development Rechterlijke Macht Adviseur
Ministerie van Justitie beleidsadviseur bij de directie strafrechtelijk beleid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 231192
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291096
Rotterdam rechter
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  BRUG
F. van der geboren 0747
NLRM 95 96 97
Lid college van Afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20594
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
TEVENS
Voorz bestuur sticht Tivoli te Utrecht
Lid Medezeggenschapsraad basisschool Utrecht
Secretaris Stichting Behouden Thuis Utrecht
Mediator
C11-120399 register Rotterdam


  BRUIJN-LÜCKERS
M.L.C.C. de geboren 0554 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Commissie leefvormen v/d Nederlandse Gezinsraad
Universitair docent aan de R.U. Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 71091
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20394
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 210395
Rechter rechtbank Rotterdam 31095
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger ONTSLAG GEVRAAGD
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid bestuur Nederlandse Gezinsraad te Den Haag
Redacteur Echtscheidingbulletin te Den Haag
Redacteur/Commentator boekbespreking Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht te Den Haag
Hoofdredacteur Scheidingsrecht te Den Haag
Redacteur Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht in wording in Den Haag
Lid College van Advies van de justitiële Kinderbescherming
C11-120399 register Rotterdam


  BRUIJNINCKX
G.M.C.C.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 281179
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
TEVENS
Lid Raad van Advies Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam
Bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap
Voorzitter Commissie Bijzondere Gedragscodes van de Nederlandse Orde van Advocaten
Voorz Raad voor het Vrije Beroep
lid Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht
Commissaris Equity Trust Co NV
President Federation des Bureaux d'Europe te Strassbourg
C11-120399 register Rotterdam


  BRUIN
L. de geboren 1241 Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit R.O. te Utrecht Raio110766
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 111166
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch111168
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 111170
Als stagiaire Werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 111170
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 231072
Gerechtsauditeur Rotterdam 281273
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 240574
Rechter Rotterdam 130576
Vice-president rechtbank Rotterdam 40981
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 200589
Substituut Ombudsman Nationale Ombudsman 000693 ?
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11093
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 281194
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 100696
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Den Haag Substituut-ombudsman 1993
TEVENS
Juridisch adviseur Stichting Kleinood te Den Haag
NU
Gebruikers- en omgevingsgerichtheid van rechtspraak
Klagen over rechters
Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal
C11-120399 register Rotterdam


  BUCHNER
J.I. geboren 0348 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond010274
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 230480
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 140680
Rechter rechtbank Rotterdam 020681
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid van de Commissie Beroep en Bezwaar Raad voor de rechtsbijstand te Den Haag (bezoldiging die zin dat er per zitting een vergoeding wordt gegeven en de reiskosten worden vergoed)
C11-120399 register Rotterdam


  CALJÉ
A. geboren:
NLRM 71 80 88/89 87 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 170664
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 240675
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar TRIAS UA te Gorinchem
Lid van het College van Regenten en Regentessen van het Weeshuis der Hervormden te Schiedam
Bestuurslid van de RK Vereniging voor Ziekenverpleging
Commissaris bij VOF Holding BV te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  CATE
W. ten geboren 0252
NLRM 90 92 94 93 95 96 97
Secretaris Raad van Arbitrage bouwbedrijven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 050889
Rechter rechtbank Rotterdam 091092
Alphen a/d Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger datum van benoeming: BENOEMING KB97005054
Delft Kantonrechter-plaatsvervanger datum van benoeming: BENOEMING KB97005054
Gouda Kantonrechter-plaatsvervanger datum van benoeming: BENOEMING KB97005054
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger datum van benoeming: BENOEMING KB97005054
Leiden kantonrechter datum van benoeming: BENOEMING KB97005054
NU
Rotterdam rechter
Alphen a/d Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger
Delft Kantonrechter-plaatsvervanger
Gouda Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter
TEVENS
Secretarisplaatsvervanger Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven te Utrecht of Amsterdam
Lid redactieraad Tijdschrift voor Arbitrage te Den Haag, eindigt medio 1997
Auteur Vademecum Burgerlijk Procesrecht (bijzonder deel Arbitrage) te Deventer
Adjunct-secretaris Raad van Beroep COKZ te Leusden
Rotterdam kinderrechter
Voorzitter sanctiecommissie ener Sportvereniging
C11-120399 register Rotterdam


  CREUTZBERG
A.A. geboren 0853 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 280788
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Juridisch adviseur ministerie van Binnenlandse Zaken
TEVENS
Lid redactie Openbaar Bestuur
Lid schoolbestuur Haaglanden te Den Haag
Lid bezwarencommissie Ministerie van Binnenlandse Zaken te Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  CROLL
R.S. geboren 1254 Robert Samuel
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Dordrecht 10882
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 180388
Rechter rechtbank Dordrecht 70389
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 70489
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 40491
Kantonrechter Den Haag 10394
Kantonrechter Arnhem 10996
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Tiel Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de ledenraad Nederlandse Vereniging van Rechtspraak te Den Haag
Nederlands Rode Kruis:
Lid dagelijks bestuur van het NRK te Den Haag
Kring commissaris Gld van het NRK te Apeldoorn
Voorzitter Stichting NRK Bloesemtocht te Beesd
Lid college voor de bloedtransfusie (Adviescollege Ministerie van VWS)
Lid Commissie donorbelangen van het NRK
Varia:
Lid uitvoerend comité van de Internationale 4daagse afstandsmarsen te Nijmegen
Voorzitter Nederlandse Vereniging Jachtopzichters te Apeldoorn
Belangenbehartiging van bijzondere opsporingsambtenaren in de natuur w.o. jachtopzichter/boswachter toezichthouder ten behoeve van terreinen van Staatsbosbeheer Provincie Landschappen Natuurmonumenten, Duinwaterleiding
Voorzitter geschillencommissie Stichting Dienstverlening Christelijk Onderwijs te Ede
C160298 Geen opgave gevonden rechtbank Rotterdam C11/120399.
C11-120399 register Rotterdam


  DEGELING
W.I. geboren 0857 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 110389
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 240492
Rechter rechtbank Rotterdam 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 61094
Vice-president rechtbank Rotterdam 200295
NU
Rotterdam vice-president
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Lid van de Raad van Commissarissen van Allpac Beheer BV te Raamsdonksveer
Plaatsvervangend voorzitter van een regionale klachtencommissie in de zwakzinnigenzorg (ROZ te Rotterdam slapende functie)
Lid van de medezeggenschapsraad van de Montessorischool aan de Essenburgsingel te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  DEKKERS
B.C.W.M. 1045 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Gouda
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 250286
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 220886
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250490
Rechter rechtbank Rotterdam 150891
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Adviseur Stichting Neeltje Buis te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  DIJK
H.P.C. van geboren 0853
NLRM 87 88/89 90 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 100786
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 101094
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Notaris Rotterdam
Advocaat te Rotterdam bij Nauta Dulith
TEVENS
Lid raad van commissarissen van BV Vendu Notarishuis te Rotterdam
Secr. Ver. Vrienden van Vrienden van het Catharijneconvent te Utrecht
Lid bestuur Stichting Voorzieningsfonds Pharma Partners te Breda
Lid bestuur van de coöperatie CV Vendu Notarishuis te Rotterdam UA te Rotterdam
Directeur van BV Notarishuis te Rotterdam
Commissaris BV Notarishuis Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  DIJKEN
P. van geboren 000649
NLRM97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 70994
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Shell Information Services BV
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  DIJKSHOORN-BOENDER
C. geboren 0856 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 10780
Substituut Officier van Justitie Parket Rotterdam 300986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11187
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 300590
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  DISSEL
S. van geboren 0451
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 30588
Rechter rechtbank Rotterdam 260790
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Voorzitter van de ontslagcommissie voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie sinds 1989 secretariaat bij de Sociaal Economische Raad te Den Haag
Voorzitter Stichting Theatercentrum Den Haag sinds 1985
Lid bestuur Amfitheater Amsterdam
Lid bestuur Stichting Ludivina (Kim Zeegers Theater) te Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  DISSELKOEN
V. geboren 0848
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat Lid maatschap Trenité van Doorne te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 221286
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10589
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Rotterdam bij Trenité Van Doorne
Lid bestuur Vereniging van Arbeidsrecht
Lid bestuur Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten
C11-120399 register Rotterdam


  DOELDER
H. de, geboren 0249
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 31 000173 10975
Wetenschappelijk medewerker Kath. Hogeschool Tilburg 10975
Substituut Officier van Justitie arrondissement Rotterdam 10979
Arrondissementsofficier van Justitie idem 10980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse idem 210386
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 200589
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 200789
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar straf en procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid
TEVENS
President of the Dutch Association for the status of the law concerning financial interest in the ECDASEC
Lid PvdA-commissie Recht en Rechtsstaat
Voorzitter Commissie van Betaald Voetbal van de KNVB
Voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van de Stichting Studiecentrum Criminaliteit en rechtshandhaving NSCR te Lieden
Vice Voorzitter Klachtencommissie Politie Rotterdam Rijnmond
President-commissaris van Erasmus Plus BV de niet-initiële onderwijsorganisatie van de Erasmus universiteit
Docent SSR
Adviseer in voorkomende gevallen advocaten en politie en OM over concrete zaken
C11-120399 register Rotterdam


  DOMMERING
W. geboren 1240
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter van het comité Rotterdam van het Nederlands Studentenorkest
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 181289
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Rotterdam bij Nauta Dulith
TEVENS
Lid bestuur Stichting Kamermuziekvereniging Rotterdam
Voorzitter Stichting Kralingseweg Beheer te Rotterdam
Lid Commissie van Beroep van de Kon. Nederlandse Hockeybond
Lid bestuur Rotterdamse Kunststichting Rotterdam
Arbiter Stichting Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  DOOLAARD
W.E. geboren 0950
NLRM 93 94 95 96 97
Gemeente Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10892
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250893
Rechter rechtbank Rotterdam 150494
NU
Rotterdam rechter
Lid Commissie Bezwaar en Beroepschriften te Nootdorp
Lid Ombudscommissie van Nootdorp te Nootdorp
Lid van de Raad van Beroep van de Ver van Registerinformatici te Zeist
C11-120399 register Rotterdam


  DOOREN
F.J.W.M. van geboren 0549
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Ministerie van Binnenlandse Zaken openbaar lichaam Rijnmond 10879
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 110783
Rechter rechtbank Rotterdam 61285
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 18 000190
Vice-president rechtbank Rotterdam 10193
NU
Rotterdam vice-president
Voorzitter van de Kiesraad te Den Haag
Voorzitter van de stichting Dominicus Savio te Rotterdam
Lid bestuur van het Saint Laurensinstituut te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  DOP
J.D.G.J. geboren 0461 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Mede auteur losbladige uitgave Het Burgerlijke ambtenarenrecht VUGA te Leidschendam
Juridisch adviseur Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratief Recht.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 81193
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10194
Rechter rechtbank Rotterdam 160195
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Docent bestuursprocesrecht beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten te Rotterdam
Lid bezwarenadviescommissie Personele Aangelegenheden Raad van State te Den Haag
Lid medezeggenschapsraad OBS De Margriet te Leidschendam
C11-120399 register Rotterdam


  DRAIJER-UDO
A.A.P. geboren 1143 drs.
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 160594
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur VPFA Mw. Geelkerken & Linkens Advocaten, Rapenburg 36, 2311 EX Leiden
TEVENS
Secretaris Vereniging Familie en Jeugdrecht
Namens de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht, Kinderrechter 75 jaar
C11-120399 register Rotterdam


  DRIEL
J. van geboren 0560
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 31095
Rechter Rotterdam ?
NU
Rotterdam rechter
HOOFD
Juridisch medewerker bij de afdeling beleid en Juridische Zaken van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid te Amsterdam
TEVENS
Juridisch adviseur voor het wegtransport, verbonden aan SCT Juridisch Adviesbureau BV te Rotterdam
Docent ondernemingsrecht bij het Nederlandse Centrum voor onderzoek, advisering en onderwijs op het gebied van vervoer NEA te Rijswijk.
Lid Provinciale Commissie Nederlands Christelijk Radio Vereniging Hilversum
C11-120399 register Rotterdam


  DRIELSMA
M.R.P. geboren 0455
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 030588
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Rotterdam Advocaat VPFA Petten & Diecken Advocaten en Belastingadviseurs
Van Stolkweg 10, 2585 JP Den Haag
Den Haag Raad van Discipline Plaatsvervangend Griffier arrondissement Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  DRIESSEN
A.E.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 270979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 150483 ONTSLAG
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat bij Nauta Dulith
TEVENS
Vice-voorzitter en secretariaat Nationaal Reumafonds
Vice-voorzitter en secretaris Nederlandse Vereniging voor Reumatiekbestrijding
Voorzitter van de Raad van Commissarissen Borax NV
Voorzitter Raad van Toezicht Veerstichting Leiden
C11-120399 register Rotterdam


  DUBBELMAN
C.O.W. geboren 150942 drs
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 280291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 17 000692
Den Haag Rechter-plaatsvervanger KB97006095 datum van benoeming:
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Secretaris Sociale en juridische zaken VNI werkgeversverenigingen (Vereniging van Installatiebedrijven)
Lid gemeenteraad Breda
Lid Stichtingsbestuur Tennisvereniging Heksenwiel
Lid beroepscommissie onderwijs
Commissaris Waterleidingmaatschappij Zuid Holland Oost een structuurvennootschap
Het geven van juridische opleidingen/adviezen te Breda
C11-120399 register Rotterdam


  DUNNÉ
J.M. van prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 9 000676
TEVENS
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar EUR
TEVENS
Directeur Prof me J.M. van Dunne B.V. te Rotterdam
Voorzitter Raad van Arbitrage OSB te Tilburg
Voorzitter Juridische Commissie RMK te Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  DUNNÉ
M. van geboren 0438
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 180479
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Rotterdam Van Dunne & Felix
TEVENS
Voorzitter Districtscommissie Rotterdam van het Fonds 1815 voor Oud Militairenen Nagelaten betrekkingen
Voorzitter Commissie van Beroep van de Remonstrantse Broederschap
Voorzitter Stichting Kerkgebouw Museumpark Westersingel te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  DUPAIN
A. geboren 0253 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter landelijke Vereniging Ypsilon
Raio rechtbank Rotterdam 150480
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 170884
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 170884
Rechter rechtbank Rotterdam 160586
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 31292
Raadsheer Hof Den Haag 010993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 9 0993
NU
Den Haag Hof raadsheer
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend lid Klachtencommissie Deltaziekenhuis Portugaal
C11-120399 register Rotterdam


  DUSSEN
F.O. van der
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 230780
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 170691
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 170691
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Brielle Kantonrechter-plaatsvervanger
Sommelsdijk Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Honorair Consul Generaal van de Republiek El Salvador CA
Bestuurder Fednav Belgium NV Antwerpen Scheepvaart bedrijf te Antwerpen
C11-120399 register Rotterdam


  EKIZ
A. Mw.
Rotterdam Raio
Lid bestuur van SIOT Stichting Informatie en Onderwijs Turken te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  ELSEN
J.A. van den geboren 0854
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 80391
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Jurist Ministerie van Defensie Luitenant Kolonel
Plaatsvervangend directeur militaire Studie Internationaal Institute of Humanitarian Law te San Reno
C11-120399 register Rotterdam


  EMDEN
D. van geboren 0346
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Breda
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 260581
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 260581
Kantonrechter Gorinchem 260782
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 190484
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 70388
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 231288
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 2312&8
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 231093
Kantonrechter Groenlo 10794
Kantonrechter Rotterdam 10995
NU
Middelburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Correspondent Verkeersrecht te Rotterdam
Plaatsvervangend voorzitter Commissie Bezwaar en Beroepschriften tevens belast met klacht behandeling van de gem Breda
Het hobbymatig in standhouden van een expositieruimte en het daar organiseren van tentoonstellingen
Lid adviesraad HRO herziening rechterlijke organisatie doorgaans te Utrecht
Lid bestuur Kring van kantonrechters doorgaand te Utrecht
Ledenraadslid van de NVvR doorgaans te Utrecht
C11-120399 register Rotterdam


  EMSTER
F.W.H. van den geboren 0949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Breda11275
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 160382
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 160392
Rechter rechtbank Breda 190583
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 290387
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 290387
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 290387
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 290387
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 90688
Vice-president rechtbank Breda 10589
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 170691
Coördinerend vice-president rechtbank Breda 30894
Rotterdam coördinerend Vice-president 010798
NU
Rotterdam coördinerend Vice-president
Breda coördinerend vice-president
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van Commissie van Toezicht Gevangenis de Boschpoort te Breda
Voorzitter van het Juridisch Genootschap in het arrondissement Breda
Lid van de tuchtcommissie Betaald Voetbal van de KNVB
Secretaris Raad van Toezicht van het Ignatius Ziekenhuis Breda
Arbiter naast mrs Gaalman en Elink Schuurman in zaak Kubbinga Holding BV versus Oudenaerde Holding BV
C11-120399 register Rotterdam


  ENDE
A. van den geboren 260935
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam 10466
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 270673
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 170675
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240676
Rechter rechtbank Utrecht 50877
Vice-president rechtbank Utrecht 130484
Vice-president rechtbank Rotterdam 261095 ONTSLAG KB 97005247
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010198 BENOEMING 010198 KB97005640
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  ENDE-WIEFKERS
J.B.A. van den geboren 1143 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Stafmedewerker Kamer van Koophandel Rotterdam 1969
Advocaat en Procureur Rotterdam 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 191179
Rechter rechtbank Rotterdam 101180
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 140285
Raadsheer Hof Den Haag 291288
NU
Den Haag Hof raadsheer
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  ESSEN
A.J.P. van geboren 0864
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 10491
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10494
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10195
Rechter rechtbank Rotterdam 10196
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Secretaris Klachtencommissie stichting De Vluchtheuvel te Woerden
C11-120399 register Rotterdam


  EVERAARS
P. geboren 000155
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 10184
Substituut Officier van Justitie Parket Almelo70489
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 060490
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 011092
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 010596
Vertrokken parket Rotterdam info secretaresse Hoofdofficier mevrouw Luijten C100399


  EYKELEN
M. van geboren 1165 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 10494
Rotterdam parket
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  FERNANDES MENDES
H.K. geboren 0851 dr.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 200891
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Min BIZA DG Openbaar Bestuur Directie Coördinatie Minderhedenbeleid Directeur
TEVENS
Lid redactieraad Openbaar Bestuur
Lid bestuur Stichting BVE Haaglanden
Lid Stuurgroep zelfredzaamheid Stichting Maatschappij en Politie
Lid Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Begeleidingsgroep benoeming bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt te Rotterdam
Lid commissie van Advies van de Bevolkingsprognose Den Haag te Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  FIEGE
M. Monique geboren 290665 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11092
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 261095
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 11096
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11098
Rotterdam rechter dvb 011097 BENOEMING KB97004421
NU
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  FIKKERS
H.A.G. geboren 0957 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20793
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair hoofddocent privaatrecht aam de Erasmus-universiteit Rotterdam
TEVENS
Lid bestuur Stichting Kinderopvang te Schiedam
Lid examencommissie Nederlandse Orde van Advocaten tot maart 1998
C11-120399 register Rotterdam


  FLIER
H.E.G. van der geboren 000146
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20278
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 10284
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en procureur te Den Bosch bij Van Leeuwen/Van der Eerden
TEVENS
Lid algemene Raad Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag B
Lid Dagelijks bestuur voor het Vrije beroep te Amsterdam O
Lid v/h Generaal College van Toezicht van de Ned. Hervormde Kerk te Leidschendam


  GOEDEREN
J. DE
HOOFD
GEEN
TEVENS
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam raadsheerplaatsvervanger
Geen opgave gevonden rechtbank Rotterdam C11/120399.
C11-120399 register Rotterdam


  FRANCKEN
E.F.C. geboren 0854
NLRM 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam20494
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam80791
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 100492
Rechter rechtbank Rotterdam 10792
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Docent SSR op afroep bezoldigd per uur
Docent Grotius Academie op afroep bezoldigd per uur
Daarnaast ontvang ik nog marginaal inkomen van Kluwer i.v.m. een door Kluwer uitgegeven boek van mijn hand.
C11-120399 register Rotterdam


  FRANSEN
T. geboren 1035
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 3 Opl. en vormingsbesluit R.O. te Rotterdam Raio 10863
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 11263
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 11265
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 11267
Als stagiaire Werkzaam Advocatenkantoor te Schiedam11267
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 291069
Rechter rechtbank Rotterdam 40671
Vice-president rechtbank Rotterdam 90779
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 0979
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 21291
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam vice-president
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger sinds 010797
TEVENS
Voorzitter Vereniging Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst afd. Rotterdam e.o.
C11-120399 register Rotterdam


  GEERARS
A.M.H. geboren 0360
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector te Delft
Penningmeester Stichting Wantijbad Dordrecht door welke stichting een openluchtzwembad wordt geëxploiteerd
Raio rechtbank Rotterdam 010488
Substituut Officier van Justitie Parket Dordrecht 010492
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 010493
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 101193
Rechter rechtbank Rotterdam 220396
Den Haag kantonrechter geen opgave NLRM97
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger per 010597 opgave bijbanenregister
Gouda Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter
Delft Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Penningmeester van de Stichting Wantijbad te Dordrecht
Lid bestuur St Sint Nicolaas Actie Schipluiden
C11-120399 register Rotterdam


  GEERDES
A.F.L. geboren1053
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 70989
Kantonrechter Rotterdam 281293
NU
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Secretaris Onderwijsbureau Rijnmond Drechtsteden (ORD) te Rotterdam tot 1 april 1997
Bestuurslid RK Vereniging voor Ziekenverpleging te Schiedam
Voorzitter Stichting Fonds voormalige Schiedamse kinderkolonie te Schiedam
Lid Raad van Toezicht Schielandziekenhuis te Schiedam
Lid geschillencommissie. vereniging van letselschadeadvocaten "LSA" te Amsterdam
Lid geschillencommissie. sociaal plan BVG/Detam te Zeist
Bestuurslid VSB fonds Schiedam Vlaardingen te Schiedam
Stichting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen i.v.m.
voorgenomen fusie.
C11-120399 register Rotterdam


  GEEVE
K.J.C. geboren 1161 Mw.
NLRM 96 97
Penningmeester Stichting Hestor Jeugdmanege Leidschendam
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 010895
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 060397
Rotterdam rechter
NU
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  GERRETSEN-VISSER
L.F. geboren 0955 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 10779
rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 251085
rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 120488
Rechter rechtbank Rotterdam 200390
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid bestuur Scapino Ballet Rotterdam
Lid bestuur Sint Laurens College HAVO/VWO te Rotterdam
C0599 register Rotterdam


  GERRITS
R.W.M.
NLRM 93 94 95 96 97
Erasmus Universiteit Rotterdam
Bestuursacademie ZN te Tilburg
Bestuursacademie Randstad te Maarssen
Hogeschool West Brabant in Breda
Hogeschool Den Haag in Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 170387
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
HOOFDdocent Sosa Den Haag
TEVENS
Voorzitter sectie Publiekrecht Hogeschool Brabant te Breda
Voorzitter sector Publiekrecht Hogeschool Den Haag te Den Haag
Commissaris Raad van Toezicht Woningstichting Leiden
Voorzitter voorzittersoverleg CDA Amsterdam Zuid
Voorzitter bestuur Verzorgingstehuis St. Jeroen Noordwijk
Voorzitter Overleg Gehandicapten Zuid-Holland Den Haag
Voorzitter Commissie Beroeps en Bezwaarschriften Heemskerk
Voorzitter St. gecoördineerd ouderenwerk Noordwijk en Noordwijkerhout
C11-120399 register Rotterdam


  GERRITZEN
J.J.H. geboren 000136
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 140478
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 210388
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 170589
Raadsheer Hof Den Haag 10596
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Redacteur Ship en Schade
Voorzitter Stichting Kralingerhof te Rotterdam
Lid bestuur Stichting Bisdom van Vliet te Haastrecht
Adviserend lid Averijcommissie van de Internationale Ver Het Rijn Schippersregister IVR
Voorzitter tariefcommissie van de IVR
Lid tariefcommissie van de IVR
Lid juridische tariefcommissie van de IVR
Lid van enkele werkgroepen van de Association Internationale de Dispacheurs Europeens AIDE
Lid Algemeen bestuur Vereniging Nederlands Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam
Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Zee en Vervoersrecht
Voorzitter Stichting Rotterdamse Bond voor lichamelijke opvoeding te Rotterdam
Lid bestuur Kamermuziekvereniging Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  GOEDEREN
J. de geboren 000633
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 97
Werkzaam familiebedrijf0361
Waarnemend griffier kantongerecht Hilversum 220162
Waarnemend griffier rechtbank Alkmaar 140562
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 140762
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 221064
Stagiaire Advocatenkantoor te Amsterdam 10966
Griffier rechtbank Amsterdam 220668
Substituut officier van Justitie arrondissement Haarlem 81269
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 10170 10871
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem11072
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 140275
Rechter rechtbank Haarlem 170379
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 181181
Vice-president rechtbank Utrecht 181181
Raadsheer Hof Amsterdam 110385
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 150891
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 10894
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 120496
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
C11-120399 register Rotterdam


  GOOSSENS
L.C.P. geboren 000154
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11182
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10386
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10386
Rechter rechtbank Rotterdam 120387
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 180330
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 41090
Vice-president rechtbank Rotterdam 200295
Vice-president rechtbank Rotterdam 10895
NU
Rotterdam vice-president
TEVENS
Inleider Cursus Voorzitten Strafkamer SSR te Zutphen
C11-120399 register Rotterdam


  GOUDSWAARD
J. geb0841 Drs.
NLRM 88/89 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 50588
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur Den Haag
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  GRAMPEL
C.G. van de geboren 0959 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Haag 10985
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 200891
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 200891
Rechter rechtbank Rotterdam 31292
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid bestuur Stichting Nu voor Later Rotterdam
Lid bestuur Stichting vermogensbeheer Nu voor Later te Rotterdam
Dagelijks bestuur Nederlandse Rode Kruis Den Haag
Adviserend lid Bestuur Oranje Kruis Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  GREEVE
T.M.C. de geboren 000143 Mw.
NLRM 87 94 95 96 97
Secretaris Sociaal-cultureel centrum De Meervaart Amsterdam
Secretaris Stichting Restauratoren Collectief in Amsterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 111183
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 111183
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris bestuur scholen in Amsterdam Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid
Lid scheidsgerecht Notariële Broederschap Den Haag
Lid bestuur bevordering Confessioneel Onderwijs te Den Haag
Medewerker S.O.S. Telefonische Hulpdienst te Den Haag
Verbonden aan de Unie van Vrijwilligers te Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  GRINTEN
M.F.L.M. van der geboren 0943
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit R.O. te Rotterdam Raio 100569
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 100769
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 100771
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 100773
Als stagiair Werkzaam Advocatenkantoor te Rotterdam 100773
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 120575
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 120575
Rechter rechtbank Rotterdam 210677
Vice-president rechtbank Rotterdam 220283
Coördinerend vice-president rechtbank Rotterdam 300994
NU
Rotterdam coördinerend vice-president
TEVENS
Lid Raad van Toezicht TBS-Kliniek De Kijvelanden te Poortugaal gem Albrandswaard
Lid bestuur en voorzitter Stichting Steunfonds Jeugdbescherming te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  GROEN
J. van der geboren 0357
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 190188
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 50889
Buitengewoon verlof benoeming Nederlandse Antillen/Aruba rechtbank Dordrecht30790
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10893
Rotterdam rechter ?
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS
Rechter-plaatsvervanger in eerste aanleg Curaçao Nederlandse Antillen
Voorzitter geschillen commissie parket Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken te Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  GROENHUIJSEN
M.S. geboren 0356 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 111286
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 151191
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar strafprocesrecht Universiteit Brabant
TEVENS
Hoofdredacteur losbladig commentaar Wetboek van strafvordering onder redactie van AL Melai
Lid bestuur Stichting fonds hulp aan slachtoffers te Den Haag
Lid Klachtencommissie Korps landelijke politiediensten
Lid Stichting Het RK Gasthuis tevens lid dagelijks bestuur te Tilburg
Lid bestuur Elisabeth Plus Fonds
Lid Klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie te Driebergen
Lid ministeriële Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving
Vast kroniekschrijver "de Gids" (Literair)
Secretaris redactie Delict + Delictwet tijdschrift van strafrecht
Voorzitter Steering Committee (dagelijks bestuur) van het European Forum for Victim Services
Redacteur Verzameling Nederlandse Wetgeving Uitgeverij Vermande BV
Voorzitter adviesraad project intensivering slachtofferzorg Terwee
Voorzitter bestuur Stichting Hexus
Voorzitter Commissie van toezicht arrestantenzorg politieregio BrabantNoord
Voorzitter raad van advies van het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum van Justitie (WODC)
Annotator in de Nederlandse Jurisprudentie
Voorzitter Vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp
Annotator in Ars Aequi
Lid vaste Commissie beoordeling samenwerkingsprojecten van het Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten
Lid van het Steering Committee Dagelijks bestuur van het European Forum for Victim Services
Lid Raad van Toezicht Audalet BV
Lid begeleidingscommissie Politie Opleidings Centrum Zuid Nederland te Heerlen
Lid bestuur Stichting Het RK Gasthuis
Lid bestuur Stichting Elisabeth Ziekenhuis
C11-120399 register Rotterdam


  GROOT
C. de geboren 0842
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Ministerie van Financiën 1969
Werkzaam Raad van State, II adm. 10969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 131276
Rechter rechtbank Den Haag 70379
Vice-president rechtbank Rotterdam 170589
NU
Rotterdam vice-president
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep voor het Prot. Chr. Basisonderwijs landelijk bezoldigd.
Lid van de Commissie Gewetensbezwaren militaire Dienst landelijk bezoldigd
C11-120399 register Rotterdam


  GROOT
R. de geboren 000150
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11275
Substituut Officier van Justitie Parket Rotterdam 180282
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 270483
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 181286
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 11092
Vertrokken parket Rotterdam info secretaresse Hoofdofficier mevrouw Luijten C100399


  GRUIJL VAN BENTHEM
H.L. de geboren1056 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 141188
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 100890
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 150992
Rechter rechtbank Rotterdam 31292
NU
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  HAAK
K.F. geboren 0747
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 041283
Rechter rechtbank Rotterdam 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 200891
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar
TEVENS
Vanaf 010997 adviseur mrs Wiersma Mendel Prakke Advocaten te Amsterdam
Vanaf 010997 arbiter bij het Arbitrage Instituut voor Logistiek te Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  HAAN
P.T.M. de geboren 0251
NLRM 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 200695
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 60896
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 60896
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
Lid Raad van rechtsbijstand ressort Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  HAENTJENS
R.C.P. geboren 0549
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Universitair hoofddocent aan de universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 301281
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 250291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240492
Rechter rechtbank Rotterdam 181292
Raadsheer Hof Amsterdam 70896
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 280896
NU
Amsterdam Hof raadsheer HOOFD
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris deelredactie internationaal strafrecht Delict en Delinquent
Lid bestuur Stichting Studiecentrum voor Judaica en Hebraica dr L Fuks te Leeuwarden
C11-120399 register Rotterdam


  HAGENDOORN
B.W.T. geboren 0148
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 10285
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 10285
Rechter rechtbank Dordrecht 160586
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 161188
Kantonrechter Rotterdam 11089
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 290190
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 170691
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
Brielle Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie GGD Rotterdam
Voorzitter beklagcommissie bij de Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De IJssel te Krimpen aan de IJssel
C11-120399 register Rotterdam


  HARMEIJER
H.H.J. geboren 1043
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 71190
Substituut Officier van Justitie Parket Rotterdam 10592
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10593
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Voorzitter van een Stichting die tot doel heeft de huisvesting van bejaarden te bevorderen (onkostenvergoeding)
Wnd. Voorzitter van de Huurcommissie ressort Rotterdam (vergoeding vacatiegeld)
Voor eigen rekening verhuren van onroerende goederen (inkomsten in de zin van IB)
Penningmeester van een VvE van recreatiewoningen (onkostenvergoeding)
C260199


  HARMSEN
H. geboren 000148
NLRM 88/89 90 91 92 93 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 150481
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 150488
Rechter rechtbank Rotterdam 100890
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Bestuurslid Stichting ProtestantsChristelijk Internaat voor Schippers kinderen te Dordrecht
Bestuurslid Vereniging Protestants-christelijk ligplaats en basisonderwijs te Dordrecht
Bestuurslid Stichting "Het Schipperskind" te Dordrecht
Lid Commissie van Beroep in district Zuid 1 van de KNVB te Breda
Voorzitter bestuur Vereniging van Huiseigenaren Burg. Beelaertspark te Dordrecht
Lid algemeen bestuur Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Zuid-Holland-Zuid "Da Vincicollege" te Dordrecht
C11-120399 register Rotterdam


  HARTIGH
B. den
Rotterdam Raio
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  HARTOG
F. Mw.
Rotterdam Raio
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  HASSEL
W.G. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250779
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Rotterdam bij Trenité Van Doorne
TEVENS
Voorzitter van het bestuur van Trenité Van Doorne
Deputy Secretary General (Europe North) van de International Bar Association
Council Member van de International Bar Association voor de IBA Biennial Conference 2000 te Amsterdam
Lid van de Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
Lid van de Stuurgroep ZM 2000
Arbiter bij het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam
Lid Raad van Commissie van N.V. afvalverwerking Rijnmond
Lid Raad van Commissie van Rotterdam afvalverwerking N.V.
Lid Raad van Commissie van de Stichting Woningbedrijf Rotterdam
Lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Ahoy
Lid van de Raad van Toezicht van het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam
Voorzitter van de Raad va Beheer van de Stichting Hoogschoolfonds 1920
Lid van de begeleidingscommissie van het Centrum voor Onderhandelingsanalyse "Diaphragma"
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Ahoy Rotterdam
Lid Raad van Commissarissen van Bakkenist Emmens en De Heij NV te Utrecht
Board of Directors Lex Mundi
C11-120399 register Rotterdam


  HENDRIKS
W.F.H. geboren 1230
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam gemeente Rotterdam 1960
Arbeidscontractant rechtbank Rotterdam 061273
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 161277
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 250179
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 210386
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10196
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de tuchtcommissie van de K.N.V.B. afdeling Rotterdam
Lid van de Commissie. van Beroep van de K.N.V.B. te Zeist
Lid van het dagelijks bestuur van de Dienst Accommodatie Beheer van de Gemeente Westvoorne
Lid van de beroepscommissie voor de Gedragscode van de vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties
Voorzitter van de Heroverwegingscommissie functiewaardering Politieregio Rotterdam Rijnmond te Rotterdam
Lid bezwarencommissie Rechtspositionele Besluiten Politieregio Rotterdam Rijnmond Rotterdam
Lid van het College van Beroep van de Stichting Borg te Houten
Lid College van Beroep van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisatie te Houten
Voorzitter van de Stichting NEROB Nederlandse Registers onderzoek en beveiligingsadvies te Houten.
C11-120399 register Rotterdam


  HENKET
A.P.M. geboren 0847
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 150989
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 10101
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 270594
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Rotterdam Anema & Greve '73
TEVENS
Ministerie van Justitie Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichtingen Penitentiaire Inrichtingen De Schie Voorzitter
Lid commissie. van Toezicht op Huis van Bewaring "De Schie"
Lid bestuur "Het Rotterdamsch Lyceum" (dit lyceum is na een fusie opgegaan in een groter schoolverband)
Lid bridgecommissie Roei en Zeilvereniging "De Maas"
Lid ballotagecommissie Bridgekring 35
Lid ballotagecommissie Sociëteit Harmonie De Doelenclub
Adviescommissie Juridische Taalbaak
Lid bestuur Algemeen Bijzonder Onderwijs De Maasvenen te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  HERIK
W. van den
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Commissie Reedijk Banden Import BV te Strijen
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 191277
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 270784
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 4 0987
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 220896
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 220896
NU
Oud-Beijerland Kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Brielle Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Rotterdam bij Van den Herik & Verhulst
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beheer/kerkenraad gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam te Puttershoek
Voorzitter Stichting Wildbeheer Veluwe te Ede, activiteiten gedeeltelijk te Ede gedeeltelijk te Rotterdam
Commissie De Velter van Hees BV Banketbakkerijen te Ouderkerk a/d IJssel
Commissie AQB Holding te Sliedrecht
Commissie bij AQB Architecten BV te Sliedrecht
Commissie bij PCBG Exploitatie BV te Sliedrecht
Commissie PW Groep
Lid bestuur van de Stichting Directie Pensioenfonds Ir A Brandwijk te Sliedrecht
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Quirinus te Sliedrecht
Secretaris van de Commissie van Beroep van de Coöperatieve Ver. Tuinbouwveiling Nederland VNT UA te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  HERSTEL
A. geboren 0935
NLRM97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 210992
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Voorzitter NCRV
Lid NOS Bestuur
Lid Ster bestuur
Penningmeester COBO-fonds
Penningmeester Stichting Raad voor de Journalistiek
TEVENS
Voorzitter Stichting College Kortenhoef te Kortenhoef
Voorzitter Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs
Lid identiteitsraad Stichting Philadelphia Voorzieningen
Lid bestuur Stichting Lezen
Lid bestuur Stichting Nationale Omroep Congres
Voorzitter Stichting Kinderrechtswinkel Support Utrecht
Lid bestuur Muziekcentrum van de Omroep
Voorzitter Stichting Jo Bollekampo Fonds te Leuvenum
Lid bestuur STICHTING RIM
Adviseur Nederlandse Handelsvereniging
Lid bestuur Nederlandse Cantorij
Lid bestuur Vrienden van het Catharijneconvent
C11-120399 register Rotterdam


  HEUTS
E.V.L. mr
Rotterdam Raio
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  HEUVEN GOEDHART
K.S. van geboren 0534 Mw.
NLRM 88/89 90 92 93 94 96 97
Werkzaam Ministerie van Justitie II. hoofdafdeling Psychopatenzorg 1957
Secretaris Centrale raad van Advies Gevangeniswezen 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 170277
Rechter rechtbank Rotterdam 230680
Vice-president rechtbank Rotterdam 170485
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 000695
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
Lid Commissie Beroep en Advies van de Golfclub De Hoge Bergsche te Bergschenhoek
C11-120399 register Rotterdam


  HEYMAN
J.W. geboren 1243
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam E.E.G. Brussel 1973
Advocaat en Procureur te Rotterdam 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 50380
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 50380
Rechter rechtbank Rotterdam 70382
Vice-president rechtbank Rotterdam 101188
Coördinerend vice-president rechtbank Rotterdam 30 0994
NU
Rotterdam coördinerend vice-president
TEVENS GEEN
C mei 1999 register Rotterdam


  HOEKSTRA
R.P.P.
Rotterdam gerechtsauditeur
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  HOEVEN
P. of R. van der geboren 000145
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gemeente Politie te Rotterdam 05661175
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Breda 10377
Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 141279
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 april l1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 180385
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 291289
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Docent rechercheschool in Zutphen
Noordzee-officier
Algemeen Voorzitter Commissie Beroep KNVB
C260199


  HOFMEIJER-RUTTEN
P.F.G.T. geboren 000159 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11085
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 50989
Rechter rechtbank Rotterdam 250191
NU
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  HOFSTEDEBRON
A.G. geboren 1143 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 310189
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Medewerker rechtsbescherming Ministerie van Landbouw en Visserij
TEVENS
Lid bestuur oudervereniging Stedelijk Gymnasium Leiden
Lid bestuur Hulp bij Anticonceptie en seksualiteit in Leiden
C11-120399 register Rotterdam


  HOLIERHOEK
M.J.L. geboren1060
NLRM 97
Auteur van de gids voor de invordering van Uitgeverij Kluwer
S van de VVD afdeling Barendrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 270696
Rotterdam rechter
NU
Rotterdam rechter
HOOFD
Plaatsvervanger hoofd afdeling invordering van het Min van Financiën
TEVENS
Bewerker van de Vakstudie invorderingswet van Uitgeverij Kluwer
C11-120399 register Rotterdam


  HOOGENRAAD
J.G.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroepschriften van de Gemeente Westerschouwen
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 30179
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Rotterdam bij Trenité Van Doorne
TEVENS
Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroepschriften van de Gemeente Schouwe Duiveland te Zierikzee
Docent Academie van bouwkunsten bouwrecht Hogeschool Rotterdam
Docent bouw en bouwcontracten Euroforum
Commissie van Garoo Beheer en van haar dochtervennootschappen Gakon BV Weboma BV Nawa BV JWM Gardien Holding NV allen gevestigd te Wateringen
Lid juridische Commissie van de Federatie Nederlandse Exporteurs Fenedex
Lid bestuur Stichting Open Bouwen Delft
Lid bestuur Stichting Berg en Broek Rotterdam
Lid Nederlands Christelijke Werkgeversbond
Nederlands-Duitse Juristenvereniging Den Haag
Nederlands-Duitse Kamer van koophandel
Rotterdamse Studieclub Rotterdam
Lid bestuur Probus Schouwe Duiveland te Zierikzee
Lid bestuur Sociëteit Vereniging 1802 Zierikzee
C11-120399 register Rotterdam


  HOOYKAAS
M. geboren 170337
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid bestuur Fonds vakantiebesteding
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20175
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 130386
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092 ONTSLAG 241097 KB97005055
Den Haag Hof raadsheer ?
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer
HOOFD
Advocaat en procureur Rotterdam Van Anken Knuppe Damstra
TEVENS
Lid bestuur Rotterdam Leeskabinet Rotterdam
Voorzitter Stichting Werkgevers Instituut Sociaal Cultureel Werk Rotterdam
Lid bestuur Stichting Museum Bisdom Van Vliet te Haasdrecht
Lid bestuur Ida & Ida St
C11-120399 register Rotterdam


  HOUTMAN
T.J. geboren 0529
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 270976
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 120586
Kantonrechter Rotterdam 290986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 010787
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290789
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 010695
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector pacht lid pachtkamer
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
GEEN gepensioneerd kantonrechter
TEVENS
Directeur beleggingsmaatschappij de Blauwe Schuit BV te Breda
(BV waarin pensioenverplichtingen zijn ondergebracht)
C11-120399 register Rotterdam


  HOVINGMOBRON
E.N. geboren 0957 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
GAK te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10692
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Coördinator juridisch algemeen bij PVF Nederland BV
TEVENS
Secretaris Stichting Trust PVF Nederland
C11-120399 register Rotterdam


  HUL
S.A.J. van 't, geboren 000657 Mw.
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 10980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 240388
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Bestuurslid Stichting Kinderopvang
Vennoot V.O.F. voor de verhuur van vakantiewoningen
C260199


  HULST
J.W. van der geboren 000659
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240595
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair docent bij de Vakgroep strafrechten criminologie van de Erasmus Universiteit
TEVENS
Secretaris DASEC Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  HURK
J.W. van den, geboren 0866
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Haag 11091
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 11096
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11096
NU
Rotterdam Gerechtsauditeur
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  JANSSEN
J.F.M. geb 0251
NLRM97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 220396
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair Docent Rijksuniversiteit Leiden
Docent Stichting Bedrijfs- en Vastgoedkunde te Amsterdam
C11-120399 register Rotterdam


  JOFRIET
J.R.G. geboren 0545
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 290794
Militair lid rechtbank Arnhem 30295
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10995
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Militair lid rechtbank Arnhem
HOOFD
Militair ambtenaar
TEVENS
Medewerker vademecum strafzaken Gouda Quint
C11-120399 register Rotterdam


  JONGE
L. de geboren 0856 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 160680
Substituut Officier van Justitie Parket Rotterdam 161086
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 161087
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 10595
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Redactielid Milieu & Recht
Redactielid Stapel en de Koning, editie milieu
Incidenteel docent NPA, SSR, LSOP en andere milieu opleidingen
C260199


  JONKER
S.G. geboren 0845 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Haarlem en/of Amsterdam 10280
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 150584
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 150584 dagtekening ONTSLAG KB97003763 1997
Substituut Officier van Justitie Parket Haarlem 121085
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem111086
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 280891
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 160894
Rechter rechtbank Rotterdam 20395
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid bestuur Stichting Sormentorfonds van de Nederlandse Unie van Soroptimistenclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen te Amsterdam
C11-120399 register Rotterdam


  JOOSTEN
H.F.J. geboren 0337
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
S Memisa Medicus Mundi
Werkzaam bij ''s Rijksbelastingen. II. inspecteur 10761
Substituut-griffier Hof Arnhem191165
Idem Hoge Raad der Nederlanden 211166
Rechter rechtbank Rotterdam 280773
Raadsheer Hof Amsterdam 171276
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 240779
Vice-president Hof Amsterdam 281085
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 211288
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Rotterdam bij Loeff Claeys Verbeke
TEVENS
Plaatsvervangend lid Ondernemingskamer
Arbiter Ned. Arbitrage Instituut Rotterdam
Redacteur Jaarrekeningen van Ondernemingen Alphen aan de Rijn
Voorzitter Visser 't Hooft Centrum
Lid bestuur Stichting Forum Nederland-Indonesia
Voorzitter Onafhankelijke Klachtencommissie Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Arbiter Kamer van koophandel Rotterdam
Vice-voorzitter vereniging Avenue Concordia Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  KAMPERT-TOUWEN
C.H.M. geboren 0244 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Docente beroepsopleiding advocatuur landelijk
Docente opleidingen sociaalrecht te Utrecht
Werkzaam Tariefcommissie Amsterdam ll. adj. Secretaris 10377
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 21077
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 210479
Rechter rechtbank Haarlem 190286
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter plaatsvervanger Zaandam 260593
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 200695
Kantonrechter Rotterdam 10496
NU
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  KEMPEN
A.M.T. van geboren 0634 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Plaatsvervanger Voorzitter raad van beroep Rotterdam 110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10795
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Ver van Eigenaren van Stolkweg 9,9a etc.
Lid bestuur van de Smickers de Bruijnstichting te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  KERKHOF
C.P.M. van de geboren 0748 Mw.
NLRM In NLRM 91 92 en 93 als JASPAR VAN DE KERKHOF 94 95 96 97
Ambt. raad van beroep Rotterdam 10484
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 30485
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroep Rotterdam 21187
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 50789
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 10390
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190490
Rechter rechtbank Dordrecht 10792
Rechter rechtbank Rotterdam 10497
NU
Dordrecht rechter
Rotterdam rechter
TEVENS
Voorzitter bezwarencommissie reorganisatie Woningstichting VZOS te Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  KIMPE
C. de. geboren1057 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Dordrecht 150985
Substituut Officier van Justitie Parket Rotterdam71091
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10593
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  KIST
J. geboren 1145
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20493
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Rotterdam bij Nauta Dulith
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  KLAVEREN
S.J. van geboren 0541
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 100786
Rechter rechtbank Rotterdam 150488
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100391
Vice-president rechtbank Rotterdam 200295
NU
Rotterdam vice-president
TEVENS
Lid bestuur Historisch genootschap Roterodamum te Rotterdam
Secretaris Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  KLEIN WOLTERlNK
J.W. geboren 000656
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11184
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 200788
Rechter rechtbank Rotterdam 20490
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid bestuur Ver Een school met de bijbel te Dordrecht
Lid bestuur van de TM Gilhuis Stichting te Dordrecht
Lid Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Noordsingel te Rotterdam
Voorzitter beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting Noordsingel te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  KLEINSMANN VAN BEUNINGEN
C.A. geboren 0753 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle11084
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 160888
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 160888
Substituut Officier van Justitie Parket Rotterdam 210391
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10292
Vertrokken parket Rotterdam info secretaresse Hoofdofficier mevrouw Luijten C100399


  KLERK-LEENEN
A.P.A. geboren 0745 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 250865
Advocaat en procureur Breukelen 10176
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 261078
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 261078
Rechter rechtbank Rotterdam 80880
Vice-president rechtbank Rotterdam 1011R8
NU
Rotterdam vice-president
TEVENS
Ministerie van Justitie Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96 te Den Haag (b. f.150, per vergadering (op zaterdagen))
Lid van de Centrale Bibliotheekcommissie voor de gerechten te Den Haag (b. f.100, per vergadering (2x per jaar))
Medewerking aan wetenschappelijke publicaties te Den Haag en Amsterdam (b. hoofd/redacteurshonorarium
schrijfwerk thuis buiten werktijd)
Bijzondere Contracten: als hoofdredacteur samen met prof. mr B. Wessels voor de gehele uitgave
Bijzondere Overeenkomsten: artikelsgewijs commentaar op Boek 7 BW, eveneens samen met prof. Wessels
Hoofdredacteur voor de gehele uitgave
Juridisch Zakboek: lid van de (vijfhoofdige) hoofdredactie, zelf tevens auteur voor het hoofdstuk Ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht: samen met mr R. Klomp onderdeel 6.1.12 BW (Verrekening), in voorbereiding
Eveneens in voorbereiding, samen met mr R. Klomp Monografie Nieuw BW B40, Verrekening
Hendrik mr C.J. van Zeven c.s. Compendium Bijzondere Overeenkomsten Hoofdstuk X Bruikleen en XI Verbruikleen.
C11-120399 register Rotterdam


  KLIP
N. Nelleke geboren 231064 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 3 0991
Rotterdam Officier van Justitie dvb 011097 BENOEMING KB97004209
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  KLOOSTER
J.M van der geboren 000660
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 10586
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 240431
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240491
Rechter rechtbank Rotterdam 10592
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010598
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  KNOBBOUT ROVJ
G. geboren 0562
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Breda 10491
Substituut Officier van Justitie Parket Rotterdam 011096
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam arrondissementsofficier van Justitie ?
NU
Rotterdam parket bbr-rdam.htm
Den Haag Rechter-plaatsvervanger bbr-haag.htm
C260199
ATTENTIE! kind-111.htm


  KOEKMAN
C. Ch.
NLRM ?
Rotterdam parket ?
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Gastdocent Rechercheschool te Zutphen
C260199


  KOK
G.Chr. geboren 151035
NLRM97
Advocaat, notaris te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 301172
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 191273
Raadsheer Hof Den Haag 110576
Lid Ambtenarengerecht raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 61081
Vice-president Hof Den Haag 260685
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 40987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 60988
President Hof Den Bosch 30289
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 30289
Lid Ambtenarengerecht raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 110489
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 181289
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10792
President hof Den Haag 240296
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 70896
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 070896
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 60996
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof president
TEVENS
Juridische nevenfuncties:
Kantonrechter-plaatsvervanger te Rotterdam, Gouda en Alphen aan de Rijn
Hoofdbestuurslid en penningmeester Vereniging voor Rechtspraak, 's Gravenhage
Lid College van Beroep Genootschap van Bedrijfsjuristen 's Gravenhage
Voorzitter Commissie Literatuurvoorziening Rechterlijke Organisatie, 's Gravenhage
Algemene bestuurlijke nevenfuncties:
Voorzitter Ver. Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en aanverwante stichtingen
Bestuurslid Anjerfonds Rotterdam
Penningmeester Bekker la Bastide fonds, Rotterdam (fonds voor sociale en studie uitkeringen)
Lid van de algemene Raad van de Stichting Leids Universiteitsfonds, Leiden
Bestuurslid pensioenstichtingen Arion en Aristophanes, Rotterdam
Lid College van Advies Stichting Kasteel Heeswijk
Bestuurslid Volksuniversiteitsfonds Rotterdam
Lid Raad van Advies Stichting Charity en Sport, Rotterdam
Kerkelijke nevenfuncties:
Penningmeester en moderamen lid van de Raad van Kerken in Nederland, Amersfoort (tevens van de daaraan verbonden stichtingen)
Voorzitter Stichting Oud-katholiek Seminarie, Amersfoort en penningmeester van de daaraan verbonden Stichting Studiefonds Rens
Bestuurslid Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk, Rotterdam
Lid bestuur Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk Rotterdam
Lid begeleidingscommissie Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving te Driebergen
Lid Commissie voor Kerkrecht en College van advies Kerkelijke rechtsaangelegenheden Oud Katholieke Kerk te Amersfoort
Secretaris Stichting Sint Jansplaats Oud Katholiek Sociaal Fonds Rotterdam
Lid bestuur Stichting Personal Continuity Euronaid pensioenaanvullingsfonds
voor kerkelijke ontwikkelingshulpwerkers
Voorzitter vergadering Presidenten en Appelcolleges
C11-120399 register Rotterdam


  KOK
G.M.J.
Rotterdam Raio
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  KOLK
M.C. van der Mw.
Rotterdam Raio
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  KONING
E.W. geboren 0944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Rotterdam 1 1270
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit R. O. te Dordrecht Raio 41174
Gerechtssecretaris rechtbank Dordrecht 40375
Secretaris arrondissementsparket Dordrecht 40376
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 160277
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 210279
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 61282
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 261188
Rechter rechtbank Rotterdam 210294
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid bestuur Stichting Bevordering van Volkskracht te Rotterdam
Regent van de JE Jurriaanse Stichting te Rotterdam
Lid Commissie van Toezicht Rijksinrichting voor jongens De Hartelborgt te Spijkenisse tevens inhoudend voorzitter van de meervoudige klachtencommissie
C11-120399 register Rotterdam


  KOPPERT
J.M. geboren 0944 ing.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rotterdam parket
Werkzaam bedrijfsleven 0866
Werkzaam verscheiden. gemeenten. II. bij de Dienst Openbare Werken van de gem. Kapelle a/d IJssel 10768
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Utrecht 1 0978
Verkeersschout arrondissementsparket Breda 230781
Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 10693
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  KORVINUS
H.C.D. geboren1055
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 180880
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 181286
Rechter rechtbank Rotterdam 120488
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 240492
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 270493
Kantonrechter Leiden 1 0993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 0993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31293
Kantonrechter Gouda 230395
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Alphen aan de Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger
Gouda kantonrechter HOOFD
TEVENS
Lid bestuur studiekring strafrecht NVvR
Afgevaardigde ledenraad NVvR Sectie kantonrechters
Beoogd Voorzitter lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Geniepoort Alpen ad Rijn
Docent SSR-cursus Het Strafvonnis secretarissen)
Docent NovA Stra procesrecht
Ad hoc lid werkgroep Verhouding OMZM NVvR
Vice-voorzitter Commissie van Beroep KNLTB (tennis)
Voorzitter Ver Beheer Villapark Groenhoven te Gouda
Ad hoc lid werkgroep Verhouding OMZM NVvR
Lid arbitragecommissie Sportsponsor ing/arbiter namens NOC-NSF te Arnhem
Voorzitter Projectgroep digitaal recht te Gouda
Lid bestuur Studiekring strafrecht NVvR te Den Haag
Lid werkgroep Structuur NVvR
C11-120399 register Rotterdam


  KOSTER VAN DER FLIER
E.P. geboren 000646 Mw.
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 50378
Raio rechtbank Dordrecht 51173
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 70280
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 70280
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 140789
Rechter rechtbank Dordrecht 10190
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 0200490 ONTSLAG
Rechter rechtbank Rotterdam 280590
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 170691
Kantonrechter Delft 161091
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 40392
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 240393
Kantonrechter Rotterdam 10397
NU
Delft Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Lid bestuur van de Ver voor Openbaar Onderwijs VOO afdeling Berkel & Rodenrijs en Bergschenhoek
Voorzitter Stichting Pacific Enterprises Movement Center te Rotterdam
Lid geschillencommissie Beagle Club Nederland te Utrecht
Lid van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting De IJSSEL tevens Plaatsvervangend voorzitter van de beklagcommissie bij dezelfde inrichting te Krimpen aan de IJssel.
ATTENTIE! 17.08.98! Zie informatie bij S.J.A.M. van Gend
C11-120399 register Rotterdam


  KOSTER-VAAGS
J.C. geboren 1242 Mw. (of J.Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 290769
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 291169
Secretarie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 10272
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 291173
Als stagiaire Werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 291173
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 251075
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 260676
Rechter rechtbank Breda 131178
Kantonrechter Zevenbergen 51184
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 70285
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 190887
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 281087
Kantonrechter Rotterdam 250288
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 220488
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 1 70789
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 290789
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290789
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 290789
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10792
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 261092
Raadsheer Hof Den Bosch 29 0993
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 241193
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger GOIR
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger GOIR
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger GOIR
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger GOIR
Den Bosch Hof raadsheer HOOFD
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger GOIR
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
TEVENS
Lid Raad van toezicht APZ 't Hogehuys te Etten-Leur
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline ressort Den Bosch
Lid bestuur Anjerfonds Noord-Brabant
Lid bestuur Stichting Golf Teteringen
Lid ledenraad NVvR sectie raadsheren Den Haag
110397 21794
C11-120399 register Rotterdam


  KRIKKE
A. geboren 0844
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter rechtbank Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 200478 ONTSLAG 231297
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 231282
Rechter rechtbank Rotterdam 240386
Raadsheer Hof Amsterdam 81191
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393
NU
Amsterdam Hof raadsheer
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger tot 91 rechter geweest
Den Haag Hof raadsheer ONBEKEND
TEVENS
St Instituut voor gerechtstolken en vertalers docent Rechtskennis opleiding gerechtstolken
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Professie en pensioen te Amsterdam
C11-120399 register Rotterdam


  KROM
J.B. DE
NLRM
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rechter Rotterdam
NU
Rotterdam rechter
HOOFD
Werkt bij Deutsche Bahn AG Brussel
C11-120399 register Rotterdam


  KRUISDIJK
R. geboren 0460
NLRM 96 97
Juridisch medewerker afdeling beleid en juridische zaken bij het fonds bouwnijverheid OUD
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 31095
Rechter rechtbank Rotterdam 6 0896 info (XII) KB97003976
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter 97
TEVENS
Coördinator Marathongroep Stichting Gay Games Amsterdam 1998 Amsterdam
C11-120399 register Rotterdam


  KUILE
L.F.D. ter, geboren1028
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97
Advocaat en procureur te Amsterdam 1955
Bedrijfsjurist te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 300661
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240969
Rechter rechtbank Rotterdam 150670
Vice-president rechtbank Rotterdam 60778
President rechtbank Rotterdam 150288
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 10394
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10394
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Landgoed De Moeren te Zundert
B bestuur Stichting Juridisch Woordenboek Spaans te Den Haag
Plaatsvervangend voorzitter Commissie binnenvaart-rampenwet te Rotterdam
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Orde Belastingadviseurs
Voorzitter Klachtencommissie politieregio Rotterdam/Rijnmond
C11-120399 register Rotterdam


  LAANE
N.L.H.M. geboren 000158
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Lid sponsorcommissie van de Stichting Horsedriving Twente te Oldenzaal
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 100890
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
TEVENS
Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Woonzorg Twente te Hengelo
C11-120399 register Rotterdam


  LAARSCHOT
M.A. van de 260359
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger datum van benoeming: BENOEMING KB97005054
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Docent Rijks Universiteit Leiden
TEVENS
Lid redactie Kluwer uitgegeven tijdschrift Schip en Schade
Lid redactie Kluwer uitgegeven tijdschrift Vervoer en Recht
Secretaris van de te Voorschoten gevestigde badmintonvereniging EVBC 66
C11-120399 register Rotterdam


  LAAT
J.J.M. de geboren 0749
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 100985
Kantonrechter Rotterdam 220791
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 110592
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092
Kantonrechter Utrecht 091293
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter ontslagcommissie ingevolge artikel 43 Arbeidsvoorzieningswet van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
Voorzitter Sociale Commissie ex CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties
Voorzitter Commissie Opleiding kandidaat-gerechtsdeurwaarders
Voorzitter Vereniging voor arbeidsrecht Amsterdam
C11-120399 register Rotterdam


  LAM ERS-WILDERS
M.J.L. Mw.
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Senior gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam
TEVENS
Lid klachtencommissie ongewenste intimiteiten Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  LANGELER
J.W. geboren 0454
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht70688
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 70683
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092
NU
Advocaat te Rotterdam bij Van Anken Knuppe Damstra
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  LEINARTS
O.E.M. geboren 000163 mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 10493
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10397
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10397
NU
Rotterdam gerechtsauditeur
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Eigenaar van de besloten vennootschap OEM Rust Leinarts Holding BV KvK Rotterdam Beneden Maas
C11-120399 register Rotterdam
dossiernummer 271440
LELIE
P.C.J. van der
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 221264
C11-120399 register Rotterdam


  LEWIN
G.C.C.
Rotterdam gerechtauditeur
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
C11-120399 register Rotterdam


  LIPPMANN
T.W.M. geboren 1140
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam assurantie bedrijf Lippmann
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 60279
Rechter rechtbank Den Haag 80880
Kantonrechter Den Haag 221087
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 270788
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 100393
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Den Haag kantonrechter HOOFD
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechter-plaatsvervanger rechtbank te 's Gravenhage
Rechter-plaatsvervanger rechtbank te Rotterdam
Secretaris Bestuur Stichting Levi Lassen en Commissaris J.L. Lassen te 's Gravenhage
Secretaris bestuur Stichting Neys van Hoogstraten Fonds te 's Gravenhage
Bestuurder Stichtingen ARION en POCULUM te Rotterdam
Secretaris Stichting Dispuutgezelschap H.O.E.K. te Nijmegen en Vereniging en Vereniging Avunculi
Dispuutgezelschap H.O.E.K. te 's Gravenhage
Bestuurslid Stichting C.A. van Eijk Bibliotheek te Rotterdam
Regent van de Katholieke Stichting voor Verzorging en Verpleging te 's Gravenhage en de daarmee samenhangende stichtingen verpleeghuizen verzorgingshuizen verzorgingsflat wooncomplex coördinatiepunt genaamd Duinstede Guldenhuis, Mariahoeve, Sonneborgh, Favente Deo, Loosduinse Hof, Wenckebach, Vredenburch, Waaldorp, Spaanse Hof en Schakel gevestigd te 's Gravenhage en Rijswijk
Regent van het Rooms-katholiek Wees en Oudeliedenhuis te 's Gravenhage
C11-120399 register Rotterdam


  LOK
W. geboren 0345
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 270484
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 270484
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 131088
Rechter rechtbank Rotterdam 40590
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 111291
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS
Secretaris en concipiënt Raad van Beroep van het Centraal Orgaan voor kwaliteitsaangelegenheden in de zuivel te Utrecht
ATTENTIE! 17.08.98! Zie informatie bij S.J.A.M. van Gend
C11-120399 register Rotterdam


  LOORBACH
J.D. geboren 000647
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 40590
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Rotterdam bij Nauta Dulith
TEVENS
Deken van de Raad van Toezicht der Orde van Advocaten te Rotterdam
Lid van het college van afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
Lid van de commissie van de Orde van Advocaten tot wijziging van de Verordening op de advocaat diens betrekking
Bestuurslid van NOC/NSF
Bestuurslid van de Vereniging van Sport en Recht
Voorzitter van de Stichting tot in stand houding van de leerstoel voor sport en recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Lid bestuur Rotterdammer Bond voor lichamelijke Opvoeding Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  LOS
J.V.M. geboren 0344
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 91190
Rechter rechtbank Rotterdam 161091
Kantonrechter Rotterdam 281293
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250294
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter HOOFD
TEVENS
Lid Commissie BB Raad voor de Rechtsbijstand Den Haag te Den Haag
Lid Commissie van goede diensten Drinkwaterleidingsbedrijf Europoort NV Rotterdam te Amsterdam
Arbiter Nederlands Arbitrageinstituut Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  LUBBERINK
W.F. geboren 0351
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Haarlem 81073
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 280380
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 280380
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 170789
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 0889
Kantonrechter Schiedam 270791
Kantonrechter Rotterdam 61094
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK te Den Haag
Voorzitter adviesraad Burgerlijke Reserve organen Prov Noord Holland
Secretaris badmintonclub in Haarlem
C11-120399 register Rotterdam


  LUGT
M.H.A.M. van der geboren 0548 mw.
NLRM 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 010995
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en scheidingsbemiddelaar
TEVENS Docent praktijkleer familierecht en schrijfvaardigheid voor beroepopleiding stagiaires van de NOVA
S Klachtencommissie Paptiëntenvertrouwenspersonen Rotterdam
Lid van de Klachtencommissie en bezwaarschriften Commissie van de gemeenten Strijen, Oud Beijerland en Cromstrijen
C11-120399 register Rotterdam


  LUGT
T.F. van der geboren 0442 drs
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Griffier rechtbank Utrecht 170484
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 10590
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 191291
Rechter rechtbank Rotterdam 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 240893
NU
Rotterdam rechter
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent Cursus diverse modulen te Zutphen
Docent Randstad Bestuursacademie ambtenaren en procesrecht te Maarssen
Ouderling en 2e scriba Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Gouda te Gouda
C11-120399 register Rotterdam


  MAAS
J.R. geboren 1149
NLRM 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 150995
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 60896
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 60896
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam
Lid Raad van Toezicht van het Stichting Clara Ziekenhuis te Rotterdam
Lid bestuur Stichting Kinderen Mennema te Ridderkerk
C11-120399 register Rotterdam


  MEETER
F. geboren:
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroep Rotterdam 100174
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 80777
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10792
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Rotterdam bij Loeff Claeys Verbeke
TEVENS
Lid Hof van Discipline te Utrecht
Lid van de faillisementscommissie van de Orde van Advocaten en woordvoerder van de faillisementscommissie in het ressort
Lid eerste kamer Staten Generaal PvdA
NU2
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 130597 i.v.m. wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij
C11-120399 register Rotterdam


  MEIJER
F.F. geboren 0566 mw..
NLRM 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11094
Rotterdam parket
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  MELKERT
C.N. geboren 0458
NLRM 95 96 97
Wetgevingsjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240594
Rechter rechtbank Rotterdam 1 0995
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Voorzitter ombudscommissie gem Pijnacker te Pijnacker
Vice-voorzitter van het parochiebestuur van de parochie H. Johannes de Dooper te Pijnacker
Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker
C11-120399 register Rotterdam


  MELLEMA-KRANENBURG
T.J. geboren 0955 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Kandidaat notaris te Katwijk
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 40590 4 m.i.v. 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 40590
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair docent aan de RUL
Kandidaat notaris Nauta Dulith Rotterdam
TEVENS
Lid examencommissie secretarissenopleiding SSR Zutphen
Docent SSR Zutphen
Docent Juridische PAO Kluwer Instituut voor Agrarisch Recht
Auteur c.q. redacteur van diverse tijdschriften en losbladige edities zoals
tijdschrift voor Agrarisch Recht
Juridische Berichten voor het Notariaat
Vermogensrecht losbladig
Verbintenissenrecht losbladig
Tekst en Commentaar
C11-120399 register Rotterdam


  MENDLIK
J. geboren1035
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Secretaris krijgsraad Arnhem 10461
Raio rechtbank Breda 151161
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 150362
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 10964
Als Stagiaire Werkzaam advocatenkantoor te Breda 10966
Substituut-griffier rechtbank Breda 260268
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 260369
Rechter rechtbank Breda 140770
Vice-president rechtbank Breda 40478
Presplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Buitenland Landmacht 180179
Presplaatsvervanger Mobiele krijgsraad Buitenland Landmacht 180179
President rechtbank Breda 10886
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroep Den Bosch 90991
President rechtbank Rotterdam 10394
NU
Rotterdam President
TEVENS
Voorzitter van het Rotterdams Juridische Genootschap
Lid bestuur van het Nederland Arbitrage Instituut
Lid van de Rad van Advies van de Juridische Faculteitsver Rotterdam
Lid van de Raad van Advies van het WODC van het Ministerie van Justitie
Voorzitter van de Kruijne de Bruijne Stichting
C11-120399 register Rotterdam


  MERENS
W.E.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 140881
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 070989
NU
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
Delft Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Rotterdam lid maatschap Van Anken Knuppe Damstra te Rotterdam
TEVENS
Lid algemene Raad Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag
Lid Raad van Advies Bookmap International Oegstgeest
C11-120399 register Rotterdam


  MEVIS
P.A.M. geboren 0759
NLRM 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 200891
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 221094
Raadsheerplaatsvervanger Amsterdam
NU
Amsterdam raadsheerplaatsvervanger
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair hoofddocent straf(proces)recht Erasmus Universiteit Rotterdam EUR 230297
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  MEYST-MICHELS
J. geboren 0453 mw.
NLRM 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 170394
NU
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur
TEVENS
Voorzitter van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA Amsterdam
Vice-voorzitter Nationaal Platform Personenschade
C11-120399 register Rotterdam


  MIDDENDORP
J.C.M. geboren 1257 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 30790
Rechter rechtbank Rotterdam 161091
Rotterdam rechter dvb 011097 BENOEMING KB97005583
NU
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  MIERLO
A.I.M. van geboren 0757
NLRM 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60297
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 9019i
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger Ontslagverzoek ingezonden 010797
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 97
HOOFD
Hoogleraar Burgerlijk recht Burgerlijk Procesrecht en Handelsrecht ad Erasmus Universiteit Rotterdam
TEVENS
Voorzitter en docent opleidingscentrum voor recht en praktijk EvR
Lid Commissie herijking verplichte procesvertegenwoordiging
Lid advies Commissie Burgerlijk Procesrecht
Plaatsvervangend lid beroepscommissie WTZ (Wet op toegang op de ziektekostenverzekering)
Lid bestuur Stichting Preferente Aandelen Sligrogroep
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor aandelen Koninklijke Frans Maas Groep
Lid TMC Assen Instituut Den Haag
Lid Nederlandse Vereniging van Procesrecht
Lid Stichting rechtsbijstand
Lid Rotterdams Juridisch Genootschap
Lid stuurgroep Insolad
Lid werkgroep Deltaplan modellen De Brauw Blackstone Westbroek
Redactie Tijdschrift van Civiele rechtspleging
Lid redactie Nb Burgerlijk Wetboek
Medewerker vademecum Burgerlijk Procesrecht executie en beslag
Medewerker algemeen deel
Medewerker losbladig blad verbintenissenrecht
Lid bestuur Stichting rechtsbijstand Rilburg Roermond
Docent Gratius Insolad Nijmegen
Lid Redactie Tijdschrift voor Insolventierecht te Deventer
C11-120399 register Rotterdam


  MOERKOERT
B.T. geboren 0545
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
TEVENS
Spelen zich af in de sfeer van auteurschap en docentschap op het terrein van verzekeringsrecht
Lid van de geschillencommissie en Commissie van Beroep van de Staatsbond KNSB
C11-120399 register Rotterdam


  MOOLENBURGH
J.A. geboren 0548
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 220284
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Bedrijfsjurist Unilever
TEVENS
Lid bestuur Stichting Capelse Verpleeghuizen
Secretaris en penningmeester Rotterdams Juridisch genootschap
C11-120399 register Rotterdam


  MOS
H.F. geboren 0259
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Dordrecht 1 0985
Substituut Officier van Justitie Parket Middelburg 150891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 010992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 010695
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Plv. Lid sectie OM
C260199


  MOS-VERSTRATEN
A.E. geboren 000153 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Ambt. i.t.d. bij de Hoge Raad der Nederlanden 121089
Ambtenaar Wetensch. bureau bij de Hoge Raad der Nederlanden Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 0992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 270493
Rechter rechtbank Rotterdam 80794
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Commissie Kerkordelijke aangelegenheden Classis Schiedam van de Nederlands Hervormde Kerk sedert 1992 te Schiedam
C11-120399 register Rotterdam


  MOUT
M. of A.M.
NLRM 95 96 97
Adviseur Algemeen Verbond Bouwbedrijf AVBB Waterweggebied
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10101
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  MULDER
S.J.A. geboren 1148
NLRM 91 92 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240694
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair Hoofddocent RUL
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  MUNNICHS
G.M. geboren1053
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 290890
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11291
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11292
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  MUNNIK
N.J.M. de geboren 1253
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 230290
NU
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat bij Nauta Dulith
TEVENS
Lid bestuur Stichting Reservaten Prewalski Paard te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  NAUTA
C.J. geboren 0561 mw.
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 210395
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Werkzaam bij de Dutch Invention BV te Rotterdam
TEVENS
Commissaris van Taat Rotterdam Holding BV Leiden
C11-120399 register Rotterdam


  NOTENBOOM
P.P.A.M. geboren 0860
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11091
Substituut Officier van Justitie Parket Rotterdam 10795
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10796
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Lid medezeggenschap
C260199


  NOUWT
J.C. geboren 0846 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 270581
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 280981
Rechter rechtbank Rotterdam 61285
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 170691
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 300893
Kantonrechter Rotterdam 010497
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 60397
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter
TEVENS
Adviserend juridisch lid van de regionale commissie voor het opzicht in de kerkprovincie Zuid-Holland van de Nederlandse Hervormde Kerk te Vlaardingen
Lid klachtencommissie "Ongewenste intimiteiten in het onderwijs" ingesteld door het bestuur van de St. Protestants Chr. Onderwijs Rotterdam-Charlois e.o. te Rotterdam.
Werkgroep Uitwisseling Kameroen, ingesteld door de Raad voor de Zending (NHK) en de Provinciale Commissie voor Zending en Missionaire Toerusting in Zuid-Holland te Vlaardingen danwel Oegstgeest
Lid van de redactie van de Modellen voor de Rechtspraak, losbladige uitgave Wolters/Kluwer te Den Haag (b)
Voorzitter Video en smalfilmclub Maassluis
C-170799 register Rotterdam


  NUNNIKHOVEN
C.G. geboren 1144
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker R.U. te Utrecht
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 160880
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 050981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 300765
Rechter rechtbank Utrecht 190986
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 110892
Vice-president rechtbank Rotterdam 040294
NU
Rotterdam vice-president
Amersfoort Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter en lid van de Commissie van Advies voor de Bezwaar en Beroepschriften van de Rijksuniv. Utrecht
Docent strafrecht bij de beroeps van de Nederland Orde van Advocaten te Utrecht en Den Haag
Lid van de Lionsclub Utrecht
C11-120399 register Rotterdam


  OLLAND
A.C. mw.
Rotterdam raio
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  OOSTERVEEN-GRAAFLAND
A.M. mw. 280356
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005054
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Thans staffunctionaris van Hoechst Holland N.V.
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  OPHOF
H.P.J. geboren 0739 prof. drs
NLRM 93 94 95 96 97
Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 260393
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat bij Nauta Dulith
TEVENS
Commissaris van koninklijke Boom Pers Bestuur BV te Meppel
Commissaris van Maars Holding BV te Harderwijk
Commissaris van Herbel Beleggingen NV te Rotterdam
Commissaris van Movir u.a. te Nieuwe te Nieuwegein
Commissaris van O.B.O.G. BV te Zwijndrecht
Commissaris van Robein Bank N.V. te Den Haag
Redactie lid TVVS
Redactie lid van Sanering en Herstructurering van Ondernemingen (Kluwer)
Bestuurslid Stichting Mandeville te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Philharmonisch Fonds te Rotterdam
Bestuurslid Administratiekantoor Wave International te Rotterdam
Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam
Stichting BVG/Detam Holding (voorzitter)
Deeltijdhoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid Hogeschool van d Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid Comitè van Aanbeveling Stichting Kunst en Cultuurfestival Arboretum Trompenburg
Lid Comitè van Aanbeveling van het Ondernemings Rechtelijk Dispuut van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid Comitè van Aanbeveling De Kralingse Kunststichting Rotterdam
Voorzitter Stichting Cadans Holding Zeist
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Aandelen Nedcon Groep NV Doetinchem
C11-120399 register Rotterdam


  OPIJNEN
B. van geboren 0953
NLRM 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 240594
NU
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Schiedam bij Baars & Van Opijnen
TEVENS
Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Lumeystraat 24 te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  OSBRAND
M.G.L. geboren1050 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 210483
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 260485
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10187
Rechter rechtbank Rotterdam 200390
NU
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  OSKAM
P. geboren 000160
NLRM 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10892
Substituut officier v. Justitie .arrondissementsparket Rotterdam 10893
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10894
NU
Rotterdam parket
Jeugdofficier van Justitie
TEVENS
Scheidsrechter betaald voetbal
Docent scheidsrechtersopleiding KNVB
Docent Rechercheschool vuurwapenopleiding
Docent Instituut voor Sociaal Recht, opleiding Halt en de Wet
C260199


  OUDENDIJK
M.A.
NLRM
Rotterdam parket
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  OVERBOSCH
R.A. Robert geboren 110564
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 10492
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110595
Rotterdam gerechtsauditeur dvb 011097 BENOEMING KB97004421
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger dvb 011097 BENOEMING KB97004421
Rechter Rotterdam ?
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
Raio-begeleidingscommissie SSR
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  PABBRUWE-COHEN TERVAERT
H.N. geboren 000653 mw.
NLRM 87 88/89 90 97
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 10580
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10996
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid scheidsgerecht Den Haag van de Koninklijke Notariële Broederschap Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  PALSTRA-TINBERGEN
N. geboren 1147 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 180972 180177
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 80481
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 161081
Rechter rechtbank Rotterdam 210982
Vice-president rechtbank Rotterdam 40294
NU
Rotterdam vice-president
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  PAUW GERLINGSDÖHRN
S.B. de geboren 0347 nw. Duindoornlaan 40 2923 ED Krimpen ad IJssel
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Docente Instituut Praehep 1973
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 30380
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 100982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 100982
Rechter rechtbank Rotterdam 80285
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 180390
Vice-president rechtbank Rotterdam 21291
NU
Rotterdam vice-president
TEVENS
Lid commissie discussie kerntaken van de raden voor de kinderbescherming bij rechtelijke beslissingen over voogdij en omgangsregelingen in verband met (echt)scheiding 200494 Rapport moest klaar zijn voor 011194
Voorzitter Klachtencommissie Voorzitter De Raad vd Kinderbescherming Directie Zuid West
Voorzitter Ver FJR te Den Haag en Utrecht
Gastdocent incidenteel Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaatsvervangend lid Klachtencommissie ongewenste intimiteiten te Rotterdam
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Rotterdam e.o.
Adviseur en bestuurslid Children at Risk in Russia te Amsterdam
Docent SSR te Zutphen
Voorzitter geschillencommissie PTT Post en Telecommunicatie consumentenzaken te Den Haag/Utrecht
Afgevaardigde Studiekring Familie en Jeugdrecht van de NVvR inde Generale Comité de AIMFJ
Inleider Vermande Studiedagen
Lid Rotary Rotterdam Alexander
Lid begeleidingscommissie voorlichtingsinstrument Raad voor de Kinderbescherming Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  PESKI
M.A. van geboren 0733
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20274
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 221295
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat bij Nauta Dulith Rotterdam
TEVENS
Lid Stichting Ondersteuningsfonds Nederlandse Orde van Advocaten
Secretaris Stichting Rotterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding te Rotterdam
Lid bestuur Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum te Rotterdam
Lid bestuur Stichting Rotterdam en de Mariniers te Rotterdam
Voorzitter Tuchtcollege Nederlandse Draf en Rensport te Den Haag
Lid Tuchtcommissie Nederlandse Hippische Sportbond te Baarn
Lid bestuur Stichting tot Instandhouding van de Rotterdamse Manege
C11-120399 register Rotterdam


  PETERS
B.D. geboren 000164 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 280291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240595
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  PIT
L.A. 0762 mw.
NLRM 94 95 96
Raio rechtbank Rotterdam 011093
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  PLANQUE
J.H.W. de geboren 0550
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190583
Lid College van Beroep Bedrijfsleven 210885
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 120386
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 120488
Plaatsvervanger lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 180190
Rechter rechtbank Rotterdam 70798
Vice-president rechtbank Rotterdam 200295
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam vice-president
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  POEL
E.J. van der geboren 0253
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Ministerie van Justitie Dir. Vreemdelingenzaken 010776
Raio rechtbank Rotterdam 010179
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 180783
Rechter rechtbank Rotterdam 131184
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 070886
Raadsheer Hof Arnhem 170691
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 021291
Lid Nederlandse Antillen en Aruba raadsheer 010894
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
Bijzonder verlof voor de duur van zijn benoeming sinds 1 augustus 1994 lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Indien hij terugkeert bij het Hof zal hij worden opgenomen in het register nevenfuncties
C11-120399 register Rotterdam


  POELL
J.P.G. geboren 0441
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 121078
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 190279
Kantonrechter Arnhem 100282
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem19 mei1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer12 okt J9B4
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen161285
Raadsheer Hof Amsterdam 190886
Vice-president rechtbank Rotterdam 40294
Coördinerend vice-president rechtbank Rotterdam 251095
NU
Rotterdam coördinerend vice-president
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht van de TBS-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal
Bemiddelaar Nederlandse Franchise Vereniging te Hilversum
Voorzitter geschillencommissie recreatie te Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  POST
D.J. geboren 0262
NLRM 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 130694
Rechter rechtbank Rotterdam 200295
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Docent beroepsopleiding Orde van Advocaten te Rotterdam
Docent opleidingen Sociaal recht te Utrecht
Lid van de adviescommissie AAW/WAO van de Raad voor Rechtsbijstand in ressort den haag
Plaatsvervangend lid van de ledenraad NVvR doorgaans te Utrecht
C11-120399 register Rotterdam


  PRINS
H.C. geboren 0533
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 270373
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 170874
Rechter rechtbank Rotterdam 210477
Vice-president rechtbank Rotterdam 20185
NU
Rotterdam vice-president
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  PULLES
P.W.E.C. geboren 0255
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 220980
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 22 000187
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60487
Rechter rechtbank Arnhem 200788
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10893
Vice-president Rotterdam ?
NU
Arnhem Rechter ?
Rotterdam vice-president
TEVENS
Lid PR-commissie (contacten met politie, gemeentelijke instanties en media Stedelijk Gymnasium Nijmegen
C11-120399 register Rotterdam


  PUTTEN
W.G.H.M. van der geboren 0956
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 040995
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Directeur Grafzorg Nederland BV i.o. te Wassenaar
TEVENS
Zelfstandig juridische adviseur uit dien hoofde als eenmanszaak ingeschreven bij KvK al:
Directeur Juridisch Adviesbureau Van der Putten te Wassenaar
Directeur Internet Rechtshulp
Commissaris bij Logistiek Dienstencentrum Uitvaartzorg BV te Geldermalsen B
Adviseur Vermande Studiedagen BV te Lelystad B
Auteur van 3 boeken en wettyenbundels bij de uitgeverijen WEJ, Tjeenk Willink Kluwer en Koninklijke Vermande Onderdeel SDU B
Lid Raad van Bestuur van de Vastgoed Maatschappij AKJRO Nederland te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  RENTEMA
E.D. geboren 000650
NLRM 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 170892
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 040794
NU
Dordrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Dordrecht bij Van Anken Knuppe Damstra
TEVENS
Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Dordrecht
Voorzitter regent Wilhelminastichting (Hofje) Dordrecht
Secretaris Stichting Rotary Ter Mouwe Dordrecht
Voorzitter Stichting Psycho-Geriatrisch Verpleeghuis Het Parkhuis te Dordrecht
Secretaris Stichting contactraad verpleeghuizen Regio Dordrecht (VRD)
P VRAA (Ver Rotterdamse Arbeidsrecht advocaten)
Lid Den Haag Raad van Discipline Lid
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor HAES te Dordrecht
Lid Raad van Advies VSB Fonds Rotterdam te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  RIJCK
R.M.J. de geboren 000158
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Alkmaar11086
Substituut Officier van Justitie Parket Rotterdam 11092
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11093
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  RIJPERMAN
A.A. geboren 000154 mw. drs
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30790
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 220791
Rechter rechtbank Den Haag 161091
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Haag 191291
Rechter rechtbank Rotterdam 11094
NU
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  RIPHAGEN
J. geboren 1047 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Haag 120985
Ondervoorzitter raad van beroep Rotterdam 200187
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 281188
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 200589
Rechter.plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190430
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 100890
Rechter rechtbank Rotterdam 10792
Vice-president rechtbank Rotterdam 200295
NU
Rotterdam vice-president
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar sociaal verzekeringsrecht ad Universiteit van Amsterdam
TEVENS
Lid kernredactie rechtspraak sociale verzekering Amsterdam
Lid bestuur Hugo Sinzheimer Instituut Amsterdam
Lid programmaraad AWSB Amsterdam
Werkzaamheden als auteur Amsterdam betaling afhankelijk van uitgever blad omvang etc.
C11-120399 register Rotterdam


  RITTER
C.H. geboren 0452 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten te Dordrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 130985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 80595
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Breda Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur
TEVENS
Lid commissie Rechtspraktijk van de Orde van Advocaten
Voorzitter bestuur van de Stichting Alliancre Française te Dordrecht
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten arrondissement Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  ROGIER
L.J.J. geboren 1249
NLRM 94 95 96 97
Hoofddocent bestuursrecht Faculteit der rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam
Voorzitter van de Examencommissie Nederlands recht van de Faculteit der rechtsgeleerdheid
Plaatsvervangend voorzitter van de Vakgroep Staats en Bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam
Docent SSR voor bestuurssanctierecht
Docent Euroforum voor bestuursrecht
Docent Euromodule ten behoeve van Fraudespecialisten RM/MvJ
Voorzitter Commissie van Beroep Auto Recycling Nederland BV
Lid boekenrad Ars Aequi Libri sector staats en bestuursrecht
Gastannotator Administratiefrechtelijke Beslissingen AB voor uitspraken inzake de Wet Alg. Administratief Recht. rechterlijke handhaving verkeersvoorschriften
Gastannotator Tijdschrift voor Ambtenarenrecht TAR voor uitspraken inzake disciplinaire sancties
2e Voorzitter van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften van de Rotterdamse Kunst Stichting
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250893
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Lid van de Universitaire Commissie van Beroep voor de Examens
Docent Post Academisch Onderwijs, Faculteit der rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam
TEVENS
Lector Staats- en bestuursrecht en decaan van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van de Nederlandse Antillen waar ik tot september 1999 ben gedetacheerd door de EUR
Lid plaatsvervanger van de Raad van Beroep in Ambtenarenzaken van de Nederlandse Antillen
C11-120399 register Rotterdam


  ROOS
T.H.P. de geboren 0742
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam240782
Rechter rechtbank Rotterdam 220889
Rechter Utrecht ?
NU
Utrecht rechter
Rotterdam rechter (kinderrechter)
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Inleider bij het instituut "Opleidingen Sociaal recht" te Utrecht 2 a 3 dagen per jaar BOP-cursus advocatuur, landelijk
C11-120399 register Rotterdam


  ROUKEMA
R.R. geboren 0457
NLRM 88/89 90 91 92 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 10488
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10494
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10494
Rechter rechtbank Rotterdam 120196
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie SVG te Leiden
C11-120399 register Rotterdam


  RUESINK
H. geboren 0352
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 150387
Kantonrechter Rotterdam 61089
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 290390
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290390
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 290390
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 290390
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21291
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  RUIJTER of RUITER
J.W. de geboren 0950
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 80391
Rechter rechtbank Rotterdam 100393
Utrecht rechter ?
NU
Utrecht rechter ?
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  RUSSELL VAN DER HOEVEN
C.M.E. geboren 0554 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 10582
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10487
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10487
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 70389
Rechter rechtbank Rotterdam 200390
NU
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  SAARLOOS
L.J. geboren 0459 drs.
NLRM 95 96 97
Partner in de maatschap gerechtsdeurwaarderskantoor Zaanstad
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 160195 ONTSLAG010197
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 111296
Rechter Rotterdam 010498
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Vice-voorzitter Geschillencommissie Huurzaken Zaanstreek-Waterland
Docent beslag en executierecht Molengraaff-instituut
C11-120399 register Rotterdam


  SANTEMA
P.C. geboren 000157
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Commissie van Toezicht en Voorzitter van de beklagcommissie van de Penitentiaire Inrichting De Noordsingel te Rotterdam
Raio rechtbank Rotterdam 10980
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10986
Rechter rechtbank Rotterdam 120488
Vice-president rechtbank Rotterdam 200295
NU
Rotterdam vice-president
TEVENS
Vice-voorzitter van de Commissie van Beroep van de KNLTB te Hilversum
C11-120399 register Rotterdam


  SAVORNIN LOHMAN
B.C. de geboren 0747 Jhr..
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 60279
Rechter rechtbank Rotterdam 90481
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 70283
Raadsheer Hof Den Haag 170686
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 310189
Vice-president Hof Den Haag 010993
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 30894
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer
Den Haag vice-president
Den Haag coördinerend vice-president
HOOFD
Advocaat en Procureur te Rotterdam
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie RvdK Den Haag Rotterdam Utrecht
Curatorium van het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam
Voorzitter orkestvereniging Musica Den Haag
P familievereniging De Savornin Lohman
Plaatsvervangend voorzitter Commissie binnenvaartrampenwet
C11-120399 register Rotterdam


  SCHAIK
F. van geboren 0457
NLRM 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 270594
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Berkel en Rodenrijs bij Gruis & Van Schaik
TEVENS
Voorzitter Stichting Algemeen Festiviteiten comité Berkel en Rodenrijs
Voorzitter Stichting Nederlands Zuid Afrikaanse Werkgemeenschap te Rotterdam
Secretaris Stichting Community Service Rotary Club Rottemeren gevestigd te Berkel en Rodenrijs
Lid bestuur Rotaryclub Rottermeren Berkel & Rodenrijs
C11-120399 register Rotterdam


  SCHEELEMULDER(of SCHEELEMÜLDER)
A.G. geboren 0544 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Rotterdam 11169
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 231275
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 140776
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 190378
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250779
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 140982
Kantonrechter Rotterdam 230884
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 121085
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 61186
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290789
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secundus lid Commissie van het Opzicht Prov Zuid-Holland van de Nederlands Hervormde Kerk
Lid Curatorium Beroepsopleiding Advocaten te ?
Voorzitter Commissie van Beroep ex CAO Vrije Universiteit Amsterdam vacatiegeld
Lid Commissie gemeente Rotterdam i.m.v. ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs
Voorzitter klachtregeling Marnix Gymnasium Rotterdam
Voorzitter klachtregeling District Huisartsen Ver Rotterdam
Lid Kamer van Toezicht Notariaat Rotterdam
Lid Klachtencommissie Seksuele Intimidatie PCO Hillegersberg-Schiebroek
Vice-president Soroptimisten Club Rotterdam Schieland
C11-120399 register Rotterdam


  SCHENDEL
W.A.M. van geboren 0850
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 80181
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 300782
Rechter rechtbank Rotterdam 170883
Raadsheer Hof Amsterdam 270788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 71091
Vice-president Hof Amsterdam 40297
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Vice-president gerechtshof Amsterdam
TEVENS
Medewerker losbladige Uitgave contractrecht Kluwer te Amsterdam.
Docent diverse postdoctorale cursussen te Amsterdam
Lid Raad van Toezicht van het van Gogh-Museum te Amsterdam
Lid bestuur van Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers te Amsterdam
Voorzitter van het College van Beroep van de Stichting Reclame Code te Amsterdam
C11-120399 register Rotterdam


  SCHMITZ
T.W.H.E. geboren 0960 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend voorzitter Hof van Discipline
Lid Klachtencommissie psychiatrisch Deltaziekenhuis
Voorzitter Commissie van Beroep RGC Rijswijkse Groep Club
Plaatsvervangend voorzitter secundus Commissie 13-3-NederlandHerv Kerk
Lid bestuur Algemeen Bestuur Albeda-college sinds 1991 te Rotterdam
Raio rechtbank Alkmaar 10985
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 200891
Rechter rechtbank Rotterdam 60793
NU
Rotterdam rechter
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  SCHOONAARD
J. geboren 1028
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97
Voorzitter van een middelgrote St. voor verstandelijk gehandicapten
S van een fonds dat projecten in de sfeer van sociaal-cultureel werk steunt
Werkzaam in Diversen overheidsfuncties 1961
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit R.O. te Den Haag 140769
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 141169
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 160771
Substituut Officier van Justitie arrondissement Groningen 81073
Arrondissementsofficier van Justitie idem 230675
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse idem 11180
Waarnemend advocaat-generaal hof Den Haag 201080
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 141188
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Paus Johannes XXII te Rotterdam
Secretaris van de Stichting Animus Donandi te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  SCHOOR
C.W.J. geboren 0948
NLRM 87 88/89 93 94 95 96 97
Voorzitter D66, afdeling Woerden te Woerden
Chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 280193
Rechter rechtbank Rotterdam 290993
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS
Vice-voorzitter Ouderraad Basisschool te Woerden
Lid Gebruikersraad SSR/Justex te Utrecht
Lid werkgroep ruimtelijke ordening D66, regio Utrecht te Utrecht
C11-120399 register Rotterdam


  SCHRUER
H.D.L.M. geboren 1160 mw.
NLRM 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 150995 Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 60896
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 60896
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
TEVENS
Wnd S Medisch Tuchtcollege Den Haag
Voorzitter redactie handboek Schuldhulpverlening Uitgeverij VUGA te Den Haag
Voorzitter Vereniging voor Latijnse Liturgie statutair gevestigd te Utrecht
Voorzitter Stichting Ondersteuning catechese, statutair gevestigd te Breda
S Ver. tot samenstelling van Nederlandse Bedevaarten statutair gevestigd te Den Bosch
Adviseur RK Kerkbestuur Parochie HH Michael & Clemens te Rotterdam
Lid bestuur Stichting Contact Rooms Katholieken, statutair gevestigd te Utrecht
Voorzitter vereniging vrouwen inde Rooms Katholieke Kerk
C11-120399 register Rotterdam


  SCHUURS
J.N.A.
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 281083
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ambtenaar bij het Min van Economische Zaken
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  SEINSTRA
T.R.
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250589
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Synode der Evangelisch-Lutherse Kerk te Woerden en namens deze
Lid van diverse commissies waaronder kerkorde commissie te Woerden
Adviserend lid van de Kleine Synode Samen op Weg SOIW te Woerden
Lid samenwerkingsorgaan Justitiepastoraat SOIW te Leusden
Lid Juridische werkgroep SOW te Amersfoort
Freelancer juridisch-planologische advies werkzaamheden voor de stedenbouwkundige adviesbureaus RBOI Rotterdam BV en RBOI Middelburg BV te Goes
C11-120399 register Rotterdam


  SEPERS
H.J. geboren 0543
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 261186
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 70787
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 70787
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
NU
Rotterdam kantonnrechter-plaatsvervanger
Brielle Kantonrechter-plaatsvervanger
Sommelsdijk Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Brielle bij Sepers c.s.
TEVENS
Lid examencommissie Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers Turkse Taal
te Utrecht.
C11-120399 register Rotterdam


  SILVIS
J. geboren 1153
NLRM 92 93 94 95 96 97
Lid wetenschappelijke Commissie van toezicht scenariostudies Gezondheidszorg STG te Zoetermeer.
Universitair docent R.U. te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 150891
Rechter rechtbank Rotterdam 11094
Vice-president Rotterdam
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam vice-president
TEVENS
Lid adviesraad handboek verslaving, terzake beleid en openbare orde (Bohn Stafleu en Van Loghum te Houten
Op 17 november 1998 docent Piketcursus Strafrecht van de Opleidingen Sociaal Recht onderwerp De ROl van de rechter-commissaris in strafzaken.
Op 19 december 1998 gekozen tot lid Commissie van Beroep KNLTB
C11-120399 register Rotterdam


  SIMONIS en/of MAGNIN-SIMONIS
A.P.M. 0653 mw. Oude Aa 34a 3621 LC Breukelen
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 97
Bedrijfsjuriste bij Shell Intern Petroleum Maatsch. BV
Raio rechtbank Rotterdam 230276
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 110682
rechter rechtbank Rotterdam 240883
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 230288
raadsheerplaatsvervanger hof Den Haag 100393
Raadsheer hof Den Haag 10396
NU
Den Haag Hof raadsheer
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid ouderraad van de RK Basisschool Willibrordes te Breukelen
Afgevaardigde VVAO Nederland Vereniging van vrouwen met academische opleiding van een landelijk forum de Spiegelgroep
C11-120399 register Rotterdam


  SIMONS
T.G.M. geboren 0157 drs
NLRM 91 93 94 95 96 97
Raadsadviseur bij de Stafafd. Wetgeving Publiekrecht M.v.J.
Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Wetgeving Sector Rechtspleging 070-3707638 fax 3707932 Hoofd 95/96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20591
Rotterdam vice-president ?
Ministerie van Justitie Raadsadviseur bij de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20591
Plv lid centrale raad van beroep Utrecht 151191
Raadsheer centrale raad van beroep Utrecht 10495
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam vice-president
HOOFD
TEVENS
Inleider ten behoeve van Euroforum BV te Eindhoven
Inleider Post Academisch Onderwijs Universiteit Utrecht
Inleider SSR te Zutphen
Medewerker losbladige uitgave Algemene Wet Bestuursrecht uitgegeven door VUGA BC Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  SLAGER
J. geboren 0458
NLRM 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 110495
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 60896
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 60896
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  SLUYTERS
B. geboren 0438 prof.
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 290688
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
TEVENS
Bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht Leiden
Lid Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf Den Haag
Redactielid Tijdschrift voor Gezondheidsrecht Utrecht
Lid Commissie van Beroep Wet Toegang Ziektekostenverzekeringen Houten
Voorzitter Klachtencommissie Diakonessenziekenhuis Utrecht
C11-120399 register Rotterdam


  SMID ROVJ
H.A.C. geboren 0346
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 1967
Waterloopkundig laboratorium te Delft 1972
Raio rechtbank Rotterdam 30380
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 190684
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 160885
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 81286
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 170589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 60892
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 160294
NU
Breda parket bbr-brda.htm
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger bbr-dord.htm
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger bbr-rdam.htm
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger bbr-rdam.htm
Officier van Justitie 1e klasse Landelijk Parket
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie Grafisch Lyceum Rotterdam
ATTENTIE! kind-111.htm
Geen opgave gevonden parket Breda 050399
C11-120399 register Rotterdam


  SMIDT VAN GELDER ?
P. geboren 0342
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur 1967
Wetenschappelijk medewerker en advocaat 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 160480
Rechter rechtbank Dordrecht 31181
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 30583
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 30583
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 40388
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorchem 40388
Rechter rechtbank Rotterdam 191288
Vice-president rechtbank Rotterdam 311089
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 11 1291
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 90693
NU
Oud-Beijerland Kantonrechter-plaatsvervanger is gevraagd ONTSLAG te nemen - info griffie050897
Gorinchem Kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam vice-president
Gouda Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  SMIT
J.B.F. geboren 0857
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20395
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoofd sectie Contractuele Zaken
TEVENS
Lid bestuur van de Nederlandse Vereniging van Rechtsbijstand Juristen
C11-120399 register Rotterdam


  SMITS
V.M. geboren 0357 mw.
NLRM 95 96 97
Docent Familie en Jeugdrecht te Tilburg Kath Universiteit Tilburg Faculteit rechtsgeleerdheid
Lid van de oudercommisie van de peuterzaal de Giraffe in Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 121294
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 180796
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 180796
Kantonrechter Plaatsvervangend Helmond 180796
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 180796
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger familiekamer Rotterdam
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Juriste bij de Rijksinrichting voor jongens Den Hey-Acker in Breda
TEVENS
Lid Klachtencommissie V Raad voor de Kinderbescherming
Lid Klachtencommissie Ongewenste Seksuele Intimidatie bij Audax te Gilze
C11-120399 register Rotterdam


  SNIJDERS
H.S. geboren 0353
NLRM 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 200695
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 200695
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
TEVENS
Lid Permanent Scheidsgerecht voor de Haven te Rotterdam
Voorzitter Stichting Cameretten te Rotterdam
Lid bestuur Jeugdtheater Hofplein te Rotterdam
Docent Erasmus Universiteit Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  SON
L.A. van geboren 0346 mw. drs
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 310785
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 28 jan lD87
Rechter rechtbank Rotterdam 280289
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 130694
Kantonrechter Rotterdam 10396
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 220396
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter HOOFD
Delft Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter beklagcommissie Huis van Bewaring De Schie te Rotterdam
Lid Commissie van Toezicht van het Huis van Bewaring De Schie te Rotterdam
Voorzitter klachtencommissie Jeugdhulpverlening Zuid-Holland Midden
C11-120399 register Rotterdam


  SOUREN
I.J.M.I.
Rotterdam Raio
TEVENS
Lid bestuur PvdA Charlois gevestigd te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  STA
G.Th. geboren 0859
NLRM 95 96 97
Controller tvs. docent bij de Belastingdienst Gouda
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10893
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10894
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  STEEN
R.E.I. geboren 1266
NLRM 97
Raio rechtbank Rotterdam 11095
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  STEIN
T.H.W. geboren 0151
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 131282
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 200284
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 260285
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10489
Officier van Justitie N.A. 10991
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  STOLK
E. geboren 0746 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 30984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 30984
Rechter rechtbank Rotterdam 200390
Plv.-Directeur Kabinet der Koningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 30 november 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 31293
NU
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  STOLWERK
M.J. Mw
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger KB 97003422 m.i.v datum van beëdiging
Rechter Rotterdam ?
NU
Rotterdam rechter
HOOFD
Onderzoeker bij de Nationale Ombudsman
TEVENS
Lid commissie van Toezicht van de Penetentiaire Inrichting Zoetermeer
Voorzitter bestuur Stichting Kleyn Henegouwen te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  STRIEN
A.I. van geboren 1266 mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 10493
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 130596
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10497
Rechter Rotterdam 010498
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Penningmeester van de Nederlandse Kankerbestrijding afdeling Delft te Delft
C11-120399 register Rotterdam


  STUUROP
F. geboren 0949 mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Adjunct-chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240393
Rechter rechtbank Rotterdam 140294
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht TBS kliniek de Kijvelanden te Rhoon
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Pelita te Den Haag
Lid klachtencommissie seksuele intimidatie Raad van State
C11-120399 register Rotterdam


  STUYT
J.A.M. geboren 0656 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 011083
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 011287
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10489
Arrondissementsofficier van Justitie Rotterdam (parttime) 250990
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Lid van de Raad van Toezicht Boumanhuis te Rotterdam
C260199


  TAN
T.L. geboren 0458 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 10486
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 60392
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10492
Rechter rechtbank Rotterdam 0909??
NU
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  TANGENBERG
G.
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam gerechtsauditeur
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam gerechtsauditeur
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-voorzitter van de maatschappij der bevordering van de toonkunst afdeling Den Haag en Omstreken
Lid bestuur van de Stichting van het Haags Toonkunstkoor te Den Haag
ATTENTIE! 17.08.98! Zie informatie bij S.J.A.M. van Gend
C11-120399 register Rotterdam


  TELLERS
G.H.J.
NLRM
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Wetgevingsjurist bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de Bezwaar en Beroepschriften van de gem Gouda
Lid vaste Commissie van advies voor de Bezwaar en Beroepschriften van het Intergemeentelijk Samenwerkingsbedrijf Midden-Holland
C11-120399 register Rotterdam


  THIEL
A.B.H.M. van geboren 0243
NLRM 92 93 94 95 96 97
Bedrijfsjurist te Rotterdam
Rechter rechtbank Rotterdam 81191
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid bestuur Stichting Directie Pensioenfonds Nedschroef meestal Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  VAREKAMP-VOS
G.H. geboren 0247 mw..
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 310785
Kantonrechter Rotterdam 220986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 10787
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290789
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21291
NU
Brielle Kantonrechter-plaatsvervanger
Sommelsdijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter Ver van Gebruikers van het tennispark Palswijck Rotterdam te Rotterdam
Lid bestuur Stichting Noviomagum te Groningen
C11-120399 register Rotterdam


  VEEN
Ch.W.L. geboren 1050 (of C.W.L.)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Hellevoetsluis
Rechter-plaatsvervanger arr. rechtbank Rotterdam 111187
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 81191
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 81191
NU
Brielle Kantonrechter-plaatsvervanger
Sommelsdijk Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
TEVENS
Lid bestuur Rabobank Midden-Voorne te Hellevoetsluis
Voorzitter Stichting Katholiek Onderwijs te Hellevoetsluis
Lid gemeentelijke ombudscommissie te Hellevoetsluis
C11-120399 register Rotterdam


  VEEN
W. van
NLRM
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam coördinerend vice-president
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam coördinerend vice-president
TEVENS
Medewerker tijdschrift Nederlands Jurisprudentie te Delft
Lid van de Commissie van betaald voetbal van de KNVB te Zeist
Voorzitter van de Stichting AAD TAS te Nootdorp
Plv voorzitter van de commissie voor de geschillen van de technische universiteit Delft te Delft
ATTENTIE! 17.08.98! Zie informatie bij S.J.A.M. van Gend
C11-120399 register Rotterdam


  VEENENDAAL
P.D. geboren 0648
NLRM 93 94 95 96 97
Chef Algemene Juridisch Vraagstukken bij de A.N.W.B. / Hoofd v.d. Juridisch afdeling ANWB
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 100492
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 140294
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10594
NU
Rotterdam rechter
Gouda Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  VEENENDAAL
R. geboren 0849
NLRM 92 93 94 95 96 97
Juridisch adviseur van het Bestuur van de afdeling van de Federatie Ouderverenigingen voor Verstandelijk Gehandicapten te Den Haag
Advocaat te Leiden en Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 110289
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 240491
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 240491
Kantonrechter Rotterdam 90791
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 1291
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk11 roei 1992
Raadsheerplaatsvervanger hof Den Haag 20594
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter HOOFD
Alphen aan de Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden Kantonrechter-plaatsvervanger
Brielle Kantonrechter-plaatsvervanger
Sommelsdijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
Gouda Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid adviescommissie voor Vreemdelingenzaken te Den Haag sedert 010194 voorzitter
Voorzitter centrale Commissie van Beroep als bedoeld in de klachtenreglementen van de Raden voor Rechtsbijstand
Vice-voorzitter Stichting Steinmetz Accomodaties te Den Haag
Lid Klachtencommissie van de Stichting Schroeder van der Kolk te Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  VELDEN
F.J.A. van der geboren 1240
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 211282
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Wetgeving Sector Vermogensrecht 1995-1996 Raadadviseur
TEVENS
Docent inleiding Islamitisch recht Universiteit Utrecht
Lid bestuur Vereniging tot bestudering Recht van de Islam en het Midden Oosten
Vice-voorzitter Centraal en Hoofdstembureau Utrecht
Lid redactie Bijzondere Overeenkomsten Kluwer
Lid bestuur Internationaal Juridisch Instituut Den Haag
Lid bestuur Vereniging Internationaal Recht Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  VELING
P.H. geboren 190446
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs landelijk
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 030786
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 010589
Kantonrechter Rotterdam 040491
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 110592
Arnhem Hof dvb BENOEMING KB97003976
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
Brielle Kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
Den Haag raadsheerplaatsvervanger sector straf
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep Basisonderwijs PCO landelijk
Medewerker Lokale Omroep Rotterdam voor Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt te Rotterdam
Bestuurslid Gunningstichting
Penningmeester Medisch Orthopedisch Instituut de kleine Plantage te Rotterdam
Lid Raad van Toezicht Patrimonium Woningstichting Rotterdam
Lid Commissie van Beroep Protestants Christelijk Onderwijs landelijk LVGS
Voorzitter Pachtkamer Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  VELTMEIJER
J.M.E. in 't, geboren 1141 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Ministerie van Onderwijs 1965 - 1967
Wetenschappelijk medewerker R.U. te Leiden 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190578
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 180679
Rechter rechtbank Rotterdam 80880
Vice-president rechtbank Rotterdam 281087
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10995
Vice-president hof Den Haag 10995
NU
Den Haag Hof vice-president
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter rotaryclub De Rottemeren Rotterdam
Lid Commissie van beroep van de golfclub Kralingen
C11-120399 register Rotterdam


  VEN
J.A. van de geboren 1930/1931 ?
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 131170
Raadsheerplaatsvervanger hof Den Haag 280792
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Rotterdam Nauta Dulith
Gepensioneerd advocaat te Rotterdam
TEVENS
Commissie T.V.O. Holdings te Krimpen a/d IJssel
Commissie Hanno Rotterdam b.v. te Rotterdam
Commissie Koninklijke Volker Stevin, Rotterdam
Adviseur Betonex N.V. te Antwerpen
Voorzitter FIN, Vereniging van Fondsen in Nederland te 's Gravenhage
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Candide Beheer te Enschede
Voorzitter Raad van Toezicht St. Clara Ziekenhuis te Rotterdam
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Free Record Shop Holding N.V. Capelle a/d/ IJssel
Voorzitter Verenigde Stichtingen van Dooren-Blankenheym-Van Lede te Rotterdam
Voorzitter Stichting Mevrouw Blom-Maurits Fonds te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Steynhoef te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Aandelenbeheer Gist-Brocades te Delft
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Hoogovens IJmuiden (gem. Velzen)
Bestuurslid Verto te Rotterdam
Bestuurslid "Nederig en Menschlievend" te Rotterdam
Voorzitter Sticht. Oud-Katholiek Museum te Utrecht
Lid Raad van Toezicht van het Catharijneconvent te Utrecht
Voorzitter Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent te Utrecht
Commissie voor het Kerkrecht van de Oud-Katholiek Kerk van Nederland te Amersfoort
Lid Curatorium Oud-Katholieke Seminarie te Amersfoort
Penningmeester Oud-Katholieke Parochie H.H. Petrus en Paulus te Rotterdam
Voorzitter Sticht. "Vrienden Kunstbezit Paradijskerk" te Rotterdam
Arbiter Raad van Toezicht St. Clara Ziekenhuis te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervangend bij het Kantongerecht te Rotterdam
Honory life member of the International Bar Association
Hollandia Industriële Maatschappij te Krimpen aan de IJssel
Stichting Aandelenbeheer Free Record Shop
Geen opgave gevonden rechtbank Rotterdam C11/120399.
C11-120399 register Rotterdam


  VERAART
F.A.M. geboren 0967 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 11091
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11094
Gerechtsauditeur Rotterdam ?
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam ?
NU
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  VERBRUGGEN
A. geboren 0362
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Assen 11088
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1dec 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch11295
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10497
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Zeer incidenteel optreden als arbiter
Docent opleiding Balie (2x per jaar)
C260199


  VERHULST
F. geb 0142
NLRM97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 130596
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
TEVENS
Voorzitter Algemeen Bestuur Albeda College te Rotterdam
Curator Christelijke Scholengemeenschap Henegouwen te Rotterdam
Voorzitter Culturele Raad Barendrecht
C11-120399 register Rotterdam


  VERMEULEN
B.P. prof.
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16108
Plaatsvervangend lid College van Beroep Studiefinanciering Groningen 260396
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar rechtsfilosofie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
Hoogleraar onderwijsrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant en Katholieke Universiteit Nijmegen
TEVENS
Lid Onderwijsraad
Lid van de Commissie arbeidsbemiddeling onderwijs Den Haag
Lid van de Juridische Commissie van Vluchtelingenwerk Nederland
Lid van de functiewaarderingsgeschillencommissie van de VNG
Lid van de geschillencommissie DGO van de VNG
Lid van de Redactieraad van rechtsfilosofie en rechtstheorie
Lid van de Redactie van rechtspraak Vreemdelingenrecht
Lid van de Redactie van de serie Migratierecht
Lid van de Adviescommissie Algemeen Theoretische Vragen van NWO
Voorzitter van de Rechtskundige Afdeling van het Thijmgenootschap
Lid van de Wetenschappelijke Rad van het Thijmgenootschap
Lid van de redactie van Grotiana New Series
Rechter-plaatsvervanger in het College van Beroep Studiefinanciering
C11-120399 register Rotterdam


  VIJLBRIEF VAN DER SCHAFT
J. geboren 0145 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 130885
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Rotterdam bij Trenitè Van Doorne
TEVENS
Redactielid Advocatenblad Den Haag
Secretaris van de Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Nederland Herv. Kerk
Voorzitter van de Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen Zuid-Holland
Lid bestuur van het Albeda College te Rotterdam
Lid bestuur van het Mercatus College te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  VISSERS
D.C. geboren 0637
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10186
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Juridisch adviseur Gemeente Rotterdam
TEVENS
Deeltijd docent bestuursacademie Randstad
Lid van het bestuur van de Chr. Woningstichting Banienoe te Sliedrecht
Lid van het bestuur van de Stichting Bouwen en Beheren te Sliedrecht
Lid van het bestuur van de Stichting Ouderenhuisvesting Patrimonium Sliedrecht
Lid van de klachtencommissie inzake woningtoewijzing te Sliedrecht
Plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Bezwaar- en Beroepsschriften van de Gemeente Sliedrecht
Voorzitter van de Commissie van Beroep voor het protestants christelijk onderwijs in Alblasserwaard-West
Voorzitter van de Klachtencomissie van de Christelijke Scholengemeenschap De Lege Waard te Papendrecht
C11-120399 register Rotterdam


  VLAARDINGERBROEK
P. geboren 1251
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 281194
Raadsheerplaatsvervanger Den Bosch
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Universitair hoofddocent Bijzonder hoogleraar Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
TEVENS
Bestuurslid (secretaris) van de Stichting "De Markenlanden" te Zevenbergen
Bestuurslid (secretaris) van de Stichting "Rijserf" te Rijsbergen
Bestuurslid (secretaris/penningmeester) van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening te Etten-Leur (steunstichting)
Lid van de Executive Council (Treasurer) van de International Society of Family Law
Leider van de Nederlandse delegatie in de Internationale Arbeitsgemeinschaft für Jugendfrage
Voorzitter van de sectie Zorg van het Juliana Welzijns Fonds te Bunnik
Bestuurslid van de Stichting Kinderpostzegels Nederland te Leiden
Bestuurslid van de Stichting "International Social Service" te Den Haag
Adviseur van Stichting VEDIVO
Adviseur van de Stichting Therapeutische Gezinsverpleging te Den Bosch
Bestuurslid van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Brabant
Hoofdredacteur van de losbladige VUGA-uitgave Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht
Hoofdredacteur van de losbladige VUGA-uitgave: Scheidingsrecht
Hoofdredacteur van de losbladige De Tijdstroom-uitgaven: - Huisvesting en Verzorging Ouderen - Regelingen
en Wenken Ouderenbeleid
Redacteur van het jaarboek Gezinsbeleid en -recht (Nederlandse Gezinsraad te Den Haag)
Medewerker van het Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht
Medewerker Tekst & Commentaar, Bijzonder deel (Wet BOPZ en jeugdhulpverleningsrecht), uitgeverij Kluwer te Deventer
Medewerker van het Tijdschrift Delict en Delinquent
Medewerker Handboek Schoolrecht, Vuga uitgeverij te Den Haag
Lid College van Advies voor de justitiële kinderbescherming
Voorzitter Nederlandse Jury Fonds Johnson & Johnson
C11-120399 register Rotterdam
NU
Meer oog voor ouder zonder gezag Perspectief nr 6 oktober 1998


  VLASWINKEL
P. geboren 0451
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10 0889
Kantonrechter Rotterdam 281293
NU
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Beroep van de VU Amsterdam
Voorzitter Stichting Rechtsbijstand in het arrondissement Rotterdam Bureau voor Rechtshulp te Rotterdam
Lid Klachtencommissie Raad voor de Rechtsbijstand te Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  VRIES
A. de geboren 0844
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 30986
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Rotterdam bij Trenitè Van Doorne
TEVENS
Bestuurslid Stichting Fondsen Dr Daniël den Hoed te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Patiëntenbelangen Dr Daniël den Hoed te Rotterdam
Lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Rotterdam (b)
Lid en secretaris Medisch Ethische Commissie Groene Hart Ziekenhuis te Gouda (vacatiegelden)
Bestuurslid Stichting Therapeutische Gezinsverpleging te Rotterdam
Lid en secretaris Kinderoncologisch centrum te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  VROLIJK
H.E.M. geboren 0846
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 290190
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat lid maatschap Nauta Dulith
TEVENS
Bestuurslid van een Stichting Directie Pensioenfonds van een van mijn compagnons en directeur van eigen praktijk
BV, de bijbehorende holdingmaatschappij en pensioen BV
Voorzitter Stichting Boszoom Beheer
Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening
Voorzitter Stichting 234 gevestigd te Utrecht
C11-120399 register Rotterdam


  WAARDENBURG
F.
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rotterdam advocaat De Brauw Blackstone Westbroek
HOOFD
Advocaat
C11-120399 register Rotterdam
ATTENTIE!


  WAARDENBURG
? mw.
Den Haag niet bestaande rechter Zie Telegraaf artikel


  WALLE
F. van der
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 110489
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Interim manager IPEC Management BV Dordrecht
TEVENS
Bestuurslid Stichting Impuls te Utrecht (b)
Voorzitter Stichting Televisie en Radio omroep te Dordrecht
Voorzitter genootschap Nederland ................. te Dordrecht
Voorzitter Tuchtcommissie KNZB te Nieuwegein
Voorzitter International Militairy Missie Stichting te Dordrecht
Voorzitter Ondernemingen Johan de Witt Gymnasium te Dordrecht
Voorzitter klachtencommissie GGD Zuid-Holland Zuid
C11-120399 register Rotterdam


  WANSINK
J.H. geboren 0746 prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk Hoofdmedewerker Erasmus Universiteit Rotterdam
Hoogleraar
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 150888
Raadsheerplaatsvervanger hof Leeuwarden 220694
NU
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Bijzonder hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
TEVENS
Voorzitter van de SER-commissie van advies Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf
Raadsheer-Plaatsvervanger gerechtshof Leeuwarden
Arbiter verbonden aan het Arbitrage Instituut van de Nederlandse Antillen en Aruba
Voorzitter Commissie van beroep Stichting Examens Assurantiebedrijf
Voorzitter Raad van Toezicht Audalet BV
Voorzitter College van beroep Nederlands Instituut van register Experts NIVRE
Lid bestuur Stichting Vie d'Or
Lid CCA-werkgroep financiële dienstverlening van de SER
Voorzitter Vereniging voor Verzekeringswetenschap
Lid Presidential Council A.I.D.A. Association International de Droit de assurances
Lid Raad van Advies S.V.V. Stichting vakontwikkeling verzekering
Adviserend lid juridische commissie van het Verbond van Verzekeraars
Voorzitter werkgroep Products liability and Insurance van de Internationale Vereniging voor verzekeringsrecht
Lid van dagelijks bestuur Hogeschool Raad
Lid Raad van beheer Hoogeschoolfonds 1920
Lis College van Toezicht van de bijzondere leerstoel "Vervoersrecht" Ver. Trustfonds EUR
Lid bestuur Hudig Langeveldt Stichting
Lid jury R. Mees & Zoonen-Unison prijs
Lid redactie The International Journal of Insurance Law, Lloyd's of Londen Press Ltd..
Lid redactieraad serie Verzekeringsrecht, Tjeenk Willink Zwolle
Lid kernredactie Verzekeringsrechtelijke berichten, Tjeenk Willink Zwolle
Lid redactie het Verzekeringsarchief
Lid redactie Aansprakelijkheid & Verzekering, Kluwer Deventer Lid redactie Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid Koninklijke Vermande
Lid redactie Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid Kon Vermande
C11-120399 register Rotterdam


  WASSING
A. geboren 051246
NLRM 93 94 95 96 97
Beleidsmedewerker afdeling Milieu hij de Provincie Overijssel
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20692
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 10992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 260495
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10996
Rotterdam rechter dvb 010997 BENOEMING KB97003976
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Zwolle gerechtsauditeur
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  WEES
L.M.E. Louise van der geboren 020764 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Breda 10490
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10496
Rotterdam Arrondissementsofficier van Justitie KB97006095 per 010597
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  WEIFFENBACH
B.M.M. geboren 0459
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 70896
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
HOOFD sectie ondernemingsrecht Moret Ernst en Young
TEVENS
Lid adviesraad voor Centraal and Fastern Europe Trade Anovation van de Kamer van Koophandel in Amsterdam
C11-120399 register Rotterdam


  WERSCH
F.L.J. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 220878
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 200688
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 160189
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092
Lid bestuur Stichting De Capelse Kruisvereniging
Lid bestuur Stichting Capelse Verpleeginrichtingen
Lid bestuur Stichting Verpleeghuis Krimpen, allen regio Capelle ad IJssel en Krimpen ad IJssel
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Trenité van Doorn
TEVENS
Raad van Toezicht van de stichting Zorgbeheer De Zellingen
C11-120399 register Rotterdam


  WESTERMANN VAN ROOYEN
M.L. geboren 0151 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 141074
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 280181
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 280181
Rechter rechtbank Rotterdam 50792
Raadsheerplaatsvervanger hof Amsterdam 20588
Raadsheer hof Amsterdam 11289
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092
NU
Amsterdam Hof raadsheer HOOFD
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de onafhankelijke klachtencommissie van de gemeente Rijnwoude
C11-120399 register Rotterdam


  WESTERVELDE
M. Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 181289
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair docent bij de U
TEVENS
Lid van de werkredactie van RSV Utrecht
Lid redactie Nemesis tijdschrift over vrouwen en werk te Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  WETZELS
W.J.J geboren 0455
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 210390
Kantonrechter Rotterdam 60192
NU
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag
Lid van de Klachtencommissie van de rechtskundige 9Dienst FNV te Utrecht (b)
Plaatsvervangend Voorzitter van d Permanente Geschillencommissie FNV en Basis-CAO-Bonden te Utrecht
Plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie FNV Dienstenbond te Woerden
Lid redactie Kluwer tijdschrift Praktisch procederen Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  WIEGMAN
P.J. geboren 0853
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20493
Kantonrechter Rotterdam 11094
NU
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie woningbouwcorporatie Stichting BoEx te Utrecht (vergoeding f. 1500,-- per jaar)
Plaatsvervangend Voorzitter klachtencommissie woningbouwcorporatie Stichting Het Woningbedrijf te Utrecht
Docent cursus Huurrecht PAO Universiteit Utrecht te Utrecht (b. ong. f. 450,-- per uur incl. voorbereiding etc.)
Docent cursus Buitengerechtelijke Incassokosten en Incassoprocedures EUR te Rotterdam (b. f. 463,60 incl. reiskosten)
(Vermoedelijk nog in 1997) Lid werkgroep woonrecht van het Nederlands Instituut voor de Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
C11-120399 register Rotterdam


  WIEL
H. van der geboren 0544
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 261181
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Rotterdam bij Van Dunne & Van der Wiel
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  WIJK
A.H. van geboren 0362
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10392
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Secretaris Stichting Ouderenzorg De Koningshof
Incidenteel docent SSR, NPA, LSOP, juridisch advies en opleidingsbureau De Kron
Lid werkgroep CITO
C260199


  WILLEMS-MORSINK
J.G.W. ,Johanna geboren 100844 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit R.O. te Arnhem Raio 10171
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 10571
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 10573
Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam 10574
Als stagiaire Werkzaam Advocatenkantoor te Rotterdam 10575
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 140477
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 031077
Rechter rechtbank Rotterdam 40179
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 130779
Raadsheer hof Amsterdam 210283
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11183
Vice-president hof Amsterdam 20491
Coördinerend vice-president hof Amsterdam 090895 ONTSLAG KB 97005799 per 010198
Vice-president Hof Adam KB 97005799010198
NU
Amsterdam Hof vice-president
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger (Is geen Rechter-plaatsvervanger volgens info P Dordrecht 4/8/97)
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Amsterdam Voorzitter raad voor de rechtsbijstand Amsterdam
Lid bestuur van het Juristenfonds
Lid adviesraad Herziening R.O. te Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  WILLINK
J.M. geboren 1147 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Secretaresse Kinderrechter Den Haag 1972
Griffierrechtbank Den Haag 11174
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 50981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 50981
Rechter rechtbank Den Haag 50782
Rechter rechtbank Amsterdam 80286
Rechter rechtbank Den Haag 90690
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 50291
Vice-presidentrechtbank Den Haag 200891
NU
Secretaresse kinderrechter
Den Haag rechtbank griffier
Den Haag Gerechtsauditeur
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter
Amsterdam rechter
Den Haag rechter
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger van rechtswege
Den Haag vice-president 200891
TEVENS
Vice-voorzitter Stichting Prinses Christina Concours Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  WILT
G. van der geboren 0947 Mw.
NLRM 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10995 ONTSLAG111196
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam ?
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger (Volgens register 1998)
HOOFD
Advocaat
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  WIND
F. van der geboren 1042
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240492
Rechter rechtbank Rotterdam 31292
Kantonrechter Rotterdam 190595
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 210696
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) voor de regio Rotterdam te Rotterdam (b)
Bestuurslid Stichting voor Ooglijders te Rotterdam
Voorzitter beroepscommissie Stichting Zelfregulering Alcoholbranche (STIZA) te Rotterdam (b)
Rechter Plaatsvervangend te Rotterdam
Den Haag Raad van Discipline Plaatsvervangend Voorzitter
C11-120399 register Rotterdam


  WIT
J.T. geboren 1252
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 280378
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 130184
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 130184
Rechter rechtbank Rotterdam 10305
Lid Nederlandse Antillen en Aruba11086
NU
NA en Aruba
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Rechter-plaatsvervanger bij het Gerecht van Ambtenarenzaken van de Nederlandse Antillen
Voorzitter van het Medisch Tuchtcollege in de Nederlandse Antillen en in Aruba
Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Fundashion Empuhe op Curaçao
C11-120399 register Rotterdam


  WIT
J.A.M. de geboren 1148
NLRM 96 97
Docent aan de hogeschool van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 150995
Rotterdam rechter ?
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht De Singel Amsterdam
Docent recht Hogeschool Amsterdam
C11-120399 register Rotterdam


  WIT
L.A.J.M. de geboren 0844
NLRM 80 88/89 87 90 91 92 93 94 95 96 97
Ministerie van Justitie ll. Stafmedewerker Hoofdafdeling Staats en Strafrecht 10671
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 120878
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 270784
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 250291
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 011292
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 010794
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Secretaris-penningmeester SSR 31-12-1996
Voorzitter examencommissie Delta University Utrecht
C260199


  WÖSTEN
E.A. Mw.
Rotterdam raio
Bijles strafrecht propedeuse
C11-120399 register Rotterdam


  WOUDE-KRAAYVANGER
M.M. van der geboren 1235 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 160383
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 250485
Rechter rechtbank Rotterdam 240492
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid medisch ethische commissie RVV Rotterdam
C11-120399 register Rotterdam


  WURZER-LEENHOUTS
S.M. geboren 0946 Mw.
NLRM 95 96 97
Secretaris en penningmeester van de Ver voor Penitentiair recht en Penologie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 100195
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair docent strafrecht RUL
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht bij de Rijksinrichting voor jongens de Hartelborgt te Spijkenisse
C11-120399 register Rotterdam


  ZELM VAN ELDIK
A.N. van geboren 1048
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Commissie en werkgroepen: Begeleidingscommissie binnenstage-ordening rechtbanken SSR
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit R.O. te Rotterdam Raio 10272
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 10672
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 10573
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 10474
Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam 10676
Als stagiair Werkzaam Advocatenkantoor Rotterdam 10676
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 110478
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 80978
Rechter rechtbank Rotterdam 91079
Vice-president rechtbank Rotterdam 230187
NU
Rotterdam vice-president
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter Commissie Binnenvaart-rampenwet te Rotterdam
Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Zee en Vervoersrecht te Rotterdam of Amsterdam
C11-120399 register Rotterdam


  ZETTEN
K.L. van geboren 0750
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 291092
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 240595
Rechter rechtbank Rotterdam 180796
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
Plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie bezwaren Beoordelingen van het Min van Buitenlandse Zaken te Den Haag
Ministerie van Justitie, Lid van de adviescommissie in zake de AWB voor personele aangelegenheid voor het Min van Justitie te Den Haag
C11-120399 register Rotterdam


  ZOMER
M. geboren 100153 Mw.
NLRM 80 84 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Raad van Toezicht Stichting Energie centrum geestelijke gezondheidszorg te Kloetinge
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie sociale werkplaatsen Walcheren Middelburg
Lid Commissie van Beroep studiefinanciering te Groningen
Raio rechtbank Groningen 230577
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 290883
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 290883
Rechter rechtbank Groningen 260485
Groningen Kantonrechter-plaatsvervanger datum van benoeming: dagtekening ONTSLAG KB97003852
Zuidbroek Kantonrechter-plaatsvervanger datum van benoeming: dagtekening ONTSLAG KB97003852
Plaatsvervangend lid van het College van beroep studiefinanciering, ONTSLAG KB97003852
Rechter rechtbank Middelburg 60193
Vice-presidentrechtbank Middelburg 301194
Rotterdam coördinerend vice-president 010798
NU
Rotterdam coördinerend vice-president
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam


  ZWANEVELD
A.M. geboren 0662 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 10487
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10493
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10494
NU
Rotterdam parket
TEVENS GEEN
C260199


  ZWIETEN
P. van geboren 0441
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend voorzitter van de Externe Klachtencommissie Kindertehuis De Stuw te Utrecht meestal te Utrecht
Juridisch Stafmedewerker Juridisch afdeling GAK te Amsterdam 151271
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 130677
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 250378
Ondervoorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 70280
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 10284
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 140287
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 200589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190490
Vice-president rechtbank Dordrecht 220791
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 90991
Vice-president rechtbank Rotterdam 20392
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam vice-president
TEVENS
Voorzitter Arbitragecommissie van het sociaal Fonds van de maatschapvisserij te Rijswijk in arbeidsongeschiktheidsgeschillen landelijk
Voorzitter Arbitragecommissie van Centraal Beheer Schadeverzekeringen te Apeldoorn in arbeidsongeschiktheidsgeschillen bezoldigd over het hele land
Docent beroepsrecht en rapportagetechniek bij de opleiding van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen\geneeskundigen van de Uitvoeringsorganen van de Sociale Zekerheidswetten landelijk bezoldigd
Redacteur/coördinator van het jurisprudentieblad rechtspraak Sociale Verzekering te Utrecht en de Afdeling TICA per 1-3-97 LISV of GAK Kantoor
Deputant Financieel Beheer van de Theologische Universiteit Apeldoorn meestal te Apeldoorn
Plaatsvervangend voorzitter van de externe klachtencommissie Stichting Gereformeerde Jeugdzorg CSGJ te Utrecht
C11-120399 register Rotterdam


  ZWITSER
R. geboren 1251 drs
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 150888
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair hoofddocent EUR privaatrecht
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam