27 ambtenaren van het OM zijn ook lid van de Rechterlijke Macht.
Dat is een schending van het beginsel van scheiding der machten.
Een constitutioneel probleem van de allerhoogste orde.


Zwartboek Kinderbescherming . . . . . Info . . . . SDN St. Sociale Databank Nederland

Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd