Knevelarij, rechtsongelijkheid, ambtelijk plichtverzuim van officeren van Justitie, rechters en raadsheren is overduidelijk strafbaar

In memoriam drs. Nico C. Burhoven Jaspers MBA

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Het antecedentenregister van drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA van juristen in Nederland

Klik voor De Lionsde RotaryDe Ronde Tafel

Hoge Raad der Nederlanden

Personele bezetting (september 2000, zie ook www.rechtspraak.nl)

  Kazernestraat 52, 2514 CV 's-Gravenhage
  Postbus 20303, 2500 EH Den Haag
  tel (070) 3611311 fax (070) 3617484
  Griffie open: 8.30-12.00 uur en 13.00-16.00 uur
  Faxnummer kabinet President 070-3658700   De Hoge Raad der Nederlanden


  President:
  mr. W.E. Haak - Strafkamer


  Gepensioneerd President
  mr. S.K. Martens - pensioen 1 apr 2000


  Vice-president:
  mr. R.J.J. Jansen - Fiscale Kamer
  mr. S. Stoffer - pensioen ?
  mr. H.L.J. Roelvink - Civiele Kamer pensioen okt 2000
  mr. W.J.M. Davids
  mr. F.H.J. Mijnssen - Civiele Kamer
  mr. C.J.G. Bleichrodt - Strafkamer
  mr. E. Korthals Altes - Civiele Kamer


  Raadsheer:
  mr. P. Neleman - Civiele Kamer
  mr. G.J. Zuurmond - Fiscale Kamer
  mw. mr. G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp - Strafkamer
  mr. W.H. Heemskerk - Civiele Kamer
  mr. R. Herrmann
  mr. F .H. Koster - Strafkamer
  mr. C.H.M. Jansen - Fiscale Kamer
  mr. J.B. Fleers
  mw. mr. A.E.M. van der Putt-Lauwers - Fiscale Kamer
  prof. mr. F W.G.M. van Brunschot Fiscale Kamer
  prof. mr. G.J.M. Corstens
  mr. A.G. Pos - Fiscale Kamer
  mr. H.A.M. Aaftink - Strafkamer
  mr. D.H. Beukenhorst
  mr. A.M.M. Orie
  mr. D.G. van Vliet
  mr. L. Monné
  mr. A. Hammerstein
  mw. mr. A.M.J. van Buchem-Spapens
  mr. J.P. Balkema
  mr. P.C. Kop
  mr. P.J. van Amersfoort
  mr. P. Lourens
  mr. C.B. Bavinck
  mr. A.J.A. van Dorst


  Raadsheer in buitengewone dienst:
  mr. S. Royer
  mr. N. Keijzer - Strafkamer
  mr. A.E. de Moor
  mr. J.L.M. Urlings - Fiscale Kamer


  Griffier/kabinetschef president:
  Jhr. mr. W.J.C.M. van Nispen tot Sevenaer
  mr. D. Boogaer, griffier Strafkamer
  mr. J.M. van Hoof , griffier civiele en fiscale Kamer


   Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden

  Procureur-generaal:
  mr. T.B. ten Kate of (Th.B)


  Plv. procureur-generaal:
  prof. mr. M.R. Mok


  Advocaat-generaal:
  prof. mr. A.S. Hartkamp
  prof. mr. L. Strikwerda
  prof. mr. J.W. Fokkens
  mw. mr. C.L. de Vries Lentsch-Kostense
  mr. J.W. van den Berge
  mr. F.B. Bakels
  mr. J.W. Ilsink
  prof. mr. J. Spier
  mr. F.F. Langemeijer
  mr. L.F. van Kalmthout
  mr. N . Jörg
  mr. A.J.M. Machielse
  Prof. mr. P.J. Wattel
  mw. mr. E.M. Wesseling-van Gent


  Advocaat-generaal in buitengewone dienst:
  prof. mr. J.K. Moltmaker


  Kabinetschef procureur-generaal:
  mw. mr. I.F. Dam


  Gerechtsauditeur:
  mw. mr. N. van Wijnen-Vergeer
  mw. mr. B. Godthelp
  mw. mr. drs. W.G. Heesakkers-Kamerbeek
  mw. mr. S. van den oever
  mw. mr. J . M . Vink
  mw. mr. C.T.P.M. Zandhuis
  mr. C.E. du Perron
  mr. J . H. van Gelderen
  mw.mr. G.J.M. van Wijk
  mw. mr. E.C. van Veen
  mw. mr. A.H.E.C. Jordaans-Lindeman
  mr. H.H.J. Knol
  mw. mr. E. van Die
  mw. mr. A.M. van Woensel
  mw. mr. D. Bogaert
  mr. drs. A.F. Salomons
  mw. mr. G.D. Loen
  mw. mr. D. Aarts
  mr. P.G.M. Jansen
  mr. J. de Vries
  mw. mr. M.P.J. Ruijpers
  mr. W.J. Noordhuizen
  mw. mr. I. Reijngoud
  mr. M.M. Dolman
  mr. R.E.M. Schimmel
  mw. mr. A.S.I. Delden-Brouwer
  mw. mr. S.G.N.A.J. van de Griend
  mw. mr. W.A.J. Jacobs
  mr. V. van den Brink
  mw. mr. M.G. Tarlavski-Reurslag
  mr. J.A van Dorp
  mw. mr. M.J. Veldt


Alfabetisch bijgewerkte antecedentenregister 2005 van juristen
Maatschappelijke netwerken waar juristen voorkomen
Integriteit Rechterlijke Macht en WOCD Rapport


http://www.jurbib.nl/02/12/2016/internet-voor-juristen-2016/