Het ministerie van VROM schuift onder druk van de industrie met de verbodstermijn. Europa zij gewaarschuwd....!!

Voorzitter R. Prodi van de Europese Commissie verzocht het EKC om informatie


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . EnglishHallo Jan en Wim,

Jan op je vraag" in welke stadium er sprake is van chroom VI kan ik helder zijn. Iedereen is 14 jaar lang misleid door onze overheid. Het is chroom-VI wat in het hout wordt geperst. In het hout zelf is het tijdelijk een Chroom-III-zout uit chroom-VI-zuur.

In contact met water (bij uitloging of verrotting ) is het weer chroom-VI. Bij verbranding wordt het ook weer Chroom-VI. Dus als het geïmpregneerde hout er niet meer is, is er later altijd sprake van goed in water oplosbaar chroom-VI, dat gemakkelijk door de huid wordt opgenomen en gemakkelijk wordt opgenomen door plant en dier (vis), hetgeen we weer opeten.

Dit is dus een "Erin Brockovich" verhaal (ga die film in de videotheek echt huren...!!), maar dan voor geheel Nederland en vanuit Nederland voor geheel Europa. Wij allen gaan hetzelfde meemaken als daar de mensen rond dat waterbedrijf hebben meegemaakt. Dat bedrijf moest 330 miljoen dollar schadevergoeding betalen. Dit drama heeft onze belangenverstrengelde partijpolitiek voor ons veroorzaakt. Het wordt nog veel erger als de Europese Commissie niet onmiddelijk ingrijpt. Vanuit Nederland kan het vanwege deze belangenverstrengelde partijpolitiek niet meer worden opgelost. Dit des te meer nu de Hoge Raad overheidscriminaliteit met haar Pikmeer-arresten afdekt.

Ik heb hierover voorzitter R. Prodi van de Europese Commissie al in januari 2001 geïnformeerd. Op zijn verzoek is mijn informatiebrief als klacht in behandeling genomen door de Europese Commissie tegen de Staat der Nederlanden. Als nadere motivering van die klacht heb ik hem (dhr. H.E. Woldendorp die dit op verzoek van de heer Prodi behandelt) heden mijn wrakingsverzoek van staatsraad mr. A Kosto laten toekomen. Wat ik nu met name Wim wil vragen is mij te steunen en te helpen met de afhandeling van die klacht. Met zijn hulp kan deze collusie in en vanuit Nederland snel worden opgelost en miljoenen (toekomstige) mensenlevens worden gered.

Wim en Jan, gaarne hoor ik spoedig jullie reactie op dit verzoek.

Zie hieronder, en als attachement bijgevoegd, mijn brief van heden ( 5 februari 2002 ) als aanvulling op mijn klacht aan de Europese Commissie t.a.v. H.E. Woldendorp.

Groetend

Ad van Rooij


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen met ontvangstbevestiging

Sint Oedenrode, 5 februari 2002.

  Europese Commissie, t.a.v. H.E. Woldendorp,
  (DG ENV/D2, BU 9, 1/209)
  Wetstraat 200, Brussel.


  Uw klachtnr: 2001/4154, SG (2001) A/1509.

  Ons kenmerk: EG/05022/nm.

  Betreft:

  • Mijn klacht van 24 januari 2001.
  • Nader gemotiveerd bij brief van 3 maart 2001
  • Nader gemotiveerd bij brief van 17 maart 2001
  • Nader gemotiveerd bij brief van 23 juni 2001
  • Nader gemotiveerd bij brief van 6 juli 2001
  • nader gemotiveerd bij brief van 4 september 2001
  • Nieuwe nadere motivering.

  Geachte heer Woldendorp,

  Als vervolg op mijn bij brief van 24 januari 2001 (kenmerk: EG/24011/br) in behandeling genomen klacht, nader gemotiveerd bij brieven van 3 maart, 17 maart, 23 juni 2001, 6 juli 2001 en 4 september 2001, laat ik u ter nadere motivering de volgende recente stukken toekomen:

  • Mijn verzoek om wraking van 28 januari 2002, kenmerk: Bes/28012/wra, in zaaknummer 199900791/1 aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage II) (114 pagina's).
  • Mijn bijbehorend persbericht van 28 januari 2002 (zie bijlage I) (4 pagina's).

  Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat in Nederland letterlijk alles in de greep is van deze mens- en milieuvernietigende collusie en dat justitie, maar ook de Raad van State mede vanwege het benoemen van de voormalige ministers van Justitie Hirsch Ballin en Kosto tot staatsraad, aan het hoofd van deze organisatiecriminaliteit staan. Dit alles gedekt door de Pikmeer-arresten van de Hoge Raad. Deze organisatiecriminaliteit vindt haar oorsprong in het kabinet Lubbers III (CDA/PvdA) en derhalve in de partijpolitiek.

  De Nederlandse partijpolitiek zit in deze organisatiecriminaliteit, collusie genaamd, zo diep verstrengeld dat enkel en alleen ingrijpen vanuit de Europese Commissie Nederland nog kan redden van de totale ondergang, met een burgeropstand als gevolg. Ik vertrouw erop dat de Europese Commissie spoedig een eind maakt aan deze Nederlandse vergiftigingspolitiek, in strijd met nagenoeg alle Europese richtlijnen en verordeningen, omwille van de winst voor enkelen, ten koste van het toekomstig leven van ons allen. Gebeurt dat niet nu, dan is dat voor ons allen te laat. Ook voor u !!

  Voor meer informatie wil ik u verwijzen naar de volgende website adressen bij de Stichting Sociale Databank Nederland op internet www.sdnl.nl/nvvk.htm en www.sdnl.nl/epon-3.htm en www.sdnl.nl/houtmot.htm en www.sdnl.nl/convenant.htm

  Voor meer informatie of onderbouw sta ik uiteraard ter uwer beschikking.

  In afwachting van uw spoedig antwoord, teken ik,


   Hoogachtend

   ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.  Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-prodi.htm


  Dit schrijven bevat de bijlagen I en II, bestaande uit 118 pagina's.--- Original Message -----
From: juffermans
To: Ad van Rooij ; Wim Kersten
Sent: Tuesday, February 05, 2002 7:28 PM
Subject: Re: Nederland totaal in de greep van de collusie


Hoi Ad en Wim,

Het zou mooi zijn als dit echt Europees zou worden aangepakt. Is daar zicht op Wim?
Ik dacht overigens dat CCA een andere giftige middelen per 1.4.2002 eindelijke verboden
zouden worden, in Nederland. Via de CTB. Klopt dat?
Onlangs zag ik de film 'Erin Brockovich' (met Julia Roberts, dus een vrij populaire film),
waarin met name chroom VI als uiterst gevaarlijk werd bestempeld. In welk stadium is er
sprake van chroom VI Ad? En klopt het dat VI gevaarlijker is dan de andere?

Met groeten, Jan.----- Original Message -----
From: Ad van Rooij
To: Wim Kersten ; Jan Juffermans
Sent: Monday, February 04, 2002 8:03 PM
Subject: Nederland totaal in de greep van de collusie


Hallo Jan en Wim

Zie bijgevoegd wrakingsverzoek van staatsraad mr A Kosto, voormalig minister
van Justitie, en bijbehorend persbericht met toelichting. Uit die inhoud
kunt u opmaken dat in Nederland letterlijk alles in de greep is van deze
mens- en milieu-vernietigende collusie en dat Justitie, maar ook de Raad van
State vanwege het benoemen van de voormalige ministers van Justitie Hirsch
Ballin en Kosto tot staatsraad, aan het hoofd van deze organisatiecriminaliteit
staan. Dit alles gedekt door de Pikmeer-arresten van de Hoge Raad. Enkel de
Europese commisie/parlement kan ons land nog redden.
Gebeurt dat niet snel, dan is het voor ons allen te laat. Ik en mijn gezin
lopen hierdoor op dit moment veel gevaar voor eigen leven, dat zal u duidelijk
zijn. Aan u beiden vraag ik HELP ??? De feiten zijn 100 procent waterdicht.

Groetend,
Ad van Rooij