Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Verantwoordelijkstelling St. Natuur en Milieu voor Project Research Amsterdam BV

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

               Aantekenen met
               ontvangstbevestiging

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            11 januari 1998
Sint Oedenrode        Verstuurd per fax
Tel. 0413-490387       030 - 2331311 
Fax. 0413-490386       op 12 januari 1998 

          


Mijn kenmerk: NeM/11018.
Betreft: Edelchemie Panheel B.V. te Panheel.


Aan:

  A.J.M. van den Biggelaar (directeur)
  Stichting Natuur en Milieu,
  Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht.

  Geachte heer van de Biggelaar,

Onder Uw verantwoordelijkheid heeft Stichting Natuur en Milieu aan Project Research Amsterdam B.V. (PRA) opdracht gegeven tot het uitvoeren van een geuronderzoek bij Edelchemie te Panheel.

Bijgevoegd vindt U mijn aangifte van PRA van 11 januari 1998 aan de hoofdofficier J.M. Vrakking van Justitie te Amsterdam (bijlage).

Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat Edelchemie Panheel B.V. geen hydrochinon; chinon, CS2 en COS uitstoot. Het afsluitend RIVM onderzoeksrapport 609021 - 97/03/00 van maart 1997 heeft dat uitgewezen. Uit die inhoud kunt U tevens opmaken dat ik Project Research Amsterdam B.V. (PRA) heb aangegeven bij de hoofdofficier van Justitie te Amsterdam voor het plegen van de volgende strafbare feiten:

 • het plegen van valsheid in geschrift
 • samenspanning tegen Edelchemie
 • afpersing op grote schaal
 • misbruik van certificaatrecht.

Mij is opgevallen dat Stichting Natuur en Milieu in het tegen Edelchemie gestarte Kort Geding het RIVM onderzoeksrapport 609021 - 97/03/00 voor de President heeft achtergehouden. Vooralsnog ga ik ervan uit dat J.J.G. Kliest van het RIVM betreffend onderzoeksrapport voor Stichting Natuur en Milieu heeft achtergehouden. Om die reden richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek om vóór 16 januari 1998 tegen Edelchemie een nieuw Kort Geding te starten, waar betreffend RIVM onderzoeksrapport 609021 - 97/03/00 van maart 1997 als nieuw feit wordt ingebracht.

Doet U dat niet dan geeft U mij daarmee het bewijs in handen dat U betreffend onderzoeksrapport opzettelijk voor de President van de Rechtbank heeft achtergehouden. In dat geval is er fundamenteel sprake van boze opzet van Uw zijde.

Vanwege het feit ik van U nog geen enkele reactie op mijn brieven van 17 december 1997 (kenmerk: LN/17127) en van 21 december 1997 (LN/21127) heb mogen ontvangen wordt daarmee de boze opzet van Uw zijde nog eens versterkt.

Behoudens Uw omgaand tegenbericht vóór 16 januari 1998, waarin U mij kenbaar maakt dat U op grond van bovengenoemd nieuw feit een nieuw Kort geding start, acht ik boze opzet van Uw zijde bewezen. In dat geval zal ik daarvan onverwijld aangifte doen bij de hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket te Utrecht. Daarbij zal in ieder geval deze brief en mijn eerdere brieven van 17 december en 21 december 1997 aan U worden overlegd.

Deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: irm-26.htm

 

In afwachting van uw beslissing vóór 16 januari 1998, teken ik,


Hoogachtend,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


C.c.

 • W. Kok, Minister-president, Staat der Nederlanden, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage.
 • Mw. W. Sorgdrager, Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage.
 • criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk, Universiteit Utrecht, Willem Pompe Instituut voor strafwetenschappen, Janskerkhof 16, 3512 BM Utrecht.
 • Dagelijks Bestuur van de Raad voor Accreditatie, Postbus 2768, 3500 GT Utrecht.
 • Th.J.M. Hendriks, lid Tweede Kamer der Staten Generaal, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage.
 • R. Oomen-Ruijten, CDA lid Europese Parlement, Postbus 7174, 6050 AD Maasbracht.
 • Drs. C.E.M. de Waal, Milieu Gedeputeerde Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
 • J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM te Ermelo.
 • Drs. N.J. Burhoven Jaspers MBA, Van Polanenpark 58, 2241 RS te Wassenaar.
 • Tr. R. Brockhus, St. Sociale Databank Nederland (SDN), Westkade 227, 1273 RJ Huizen.
 • H. v/d Wiel, Milieudefensie, Damrak 26, 1012 LJ Amsterdam.
 • J. Juffermans, De Kleine Aarde, Postbus 151, 5280 AD Boxtel.
 • A. Nigten, NIVON, Nieuwe Herengracht 119, 1011 SB Amsterdam.
 • G. Meerten, Statenlid Unie 55+ van de Provincie Limburg, Graaf 40, 6101 CE Echt.
 • A. van Bergen, Raadslid De Groenen gem. Nijmegen, Aldenhof 38-03 6537 BC Nijmegen.
 • Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie Panheel B.V., St. Antoniusstraat 15, 6097 ND te Panheel.
 • J. Schippers, Oliehandel en tankcleaning, Oude Kerkstraat 42-42a, 5507 LD, Veldhoven.
 • C. Tissen, Carl Tissen Import Export B.V. Postbus 5, 5575 ZG Luyksgestel.
 • H. van Oers, Bedrijven Kurstjens B.V. De Steegen 6, 5322 JZ te Hedel.
 • C. Schreuder, Schreuder Meubelen, Langstraat 1, 5256 PJ te Heusden.
 • F. Nouwens, Grote Straat 7, 5154 AP te Elshout.
 • Ing. J. v/d Laar, Donksestraat 1A, 5271 TN te Sint Michielsgestel.

Bijlagen:

Mijn aangifte van 11 januari 1998 (kenmerk: JusA/11018) aan de hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket te Amsterdam (4 pagina's).


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-26.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer