Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

De beschaving van een land is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken

. . Zorgwijzer Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Grote financiële problemen als gevolg van budgetkortingen die door de overheid zijn opgelegd

Zorggroep mag 40 thuishulpen ontslaan


de Volkskrant van 10 augustus, pagina 7
ANP

Doetinchem - Zorggroep Oost-Gelderland mag van de arbeidsvoorziening veertig thuishulpen ontslaan. Twee weken geleden kreeg de thuiszorg Enschede-Haaksbergen van de arbeidsvoorziening Twente geen toestemming voor het ontslag van 95 thuishulpen, omdat de noodzaak van het massaontslag niet kon worden aangetoond.

Beide instellingen kampen met grote financiële problemen als gevolg van budgetkortingen die door de overheid zijn opgelegd. In het geval van de zorggroep Oost-Gelderland oordeelt de arbeidsvoorziening dat wél alles in het werk is gesteld om ontslag te voorkomen. Ook een woordvoerder van de vakbond AbvaKabo noemt het ontslag onvermijdelijk.

De zorggroep Oost-Gelderland moet dit jaar zes miljoen gulden bezuinigen.


Commentaar:

Het is duidelijk dat de overheid (regering van PvdA, VVD en D'66, ofwel Paars) het motto "Werk, Werk, en nog eens werk" alleen maar gebruikt om de lonen, uitkeringen en levensstandaard te verlagen. Met het bevorderen van de werkgelegenheid heeft het afsnijden van de geldstroom naar sociaal onmisbaar werk natuurlijk niets te maken. Volgens politiek Den Haag en in het kielzog daarvan van de media - vooral de omroepen - heeft de Nederlandse bevolking massaal gekozen voor het inperken, bezuinigen, afbreken, saneren, opheffen en verwijderen van sociale luxe-uitgaven via de staatsbegroting. Zoals iedereen weet betekent bezuinigen op de voorzieningen ECONOMISCHE VOORUITGANG.

De burger heeft in het kieshokje duidelijk gekozen voor het verlagen van de uitkeringen, het verlagen van de dienstverlening in de gezondheidszorg, het privatiseren van openbare nutsvoorzieningen, en dus ook voor het afschaffen van de thuiszorg voor invaliden, bejaarden, zieken en dementen. Het is slechts het wachten op de nieuwe wet op de euthanasie, waarbij mensen volkomen vrijwillig mogen kiezen - mogelijk zelfs met premie - voor het laten beëindigen van hun miserabele leven. Want 'paars bezuinigen' op alle sociale diensten stort de zwakkere in een steeds dieper wordende maatschappelijke en fysieke ellende. Onze politieke, economische en kerkelijke elite mag best wel trots zijn op dergelijke verworvenheden. Tenslotte weert het materiële bezit en de bankrekening iemands maatschappelijke waarde en dientengevolge zijn zelfrespect. Of niet soms?

Wilt u dus prolongatie van dit beleid? Kies dan: ruiende Kok, libertaire van Mierlo, of scroogy Bolkestein. Lees de Mertens-kranten, luister naar de staatsradio en bekijk de oligopolietelevisie voor het maken van uw juiste en verantwoorde democratische keuze. Er mag weliswaar persvrijheid bestaan, maar er zijn helaas geen vrije journalisten. In ken er geen, helaas.......! Gijs Schreuders met "Het onbehagen in de media" in de Volkskrant van 9 augustus ten spijt. Orwell, wat zei die ook al weer over newspeak .....?

Essays over de zorg
Werk, werk, werk in de thuiszorg
Zorggroep mag 40 thuishulpen ontslaan
Remigratie van tienduizenden Nederlanders voor zorg begint
Zorgrede van bisschop Muskens van Breda: Stop de verarming van de zorg
Bisschop Muskens vindt beleid tegen armoede te mager
Verslag hiervan in de Volkskrant van 14 september 1996
Bisschop Muskens toont begrip: de Arme mag brood stelen
Bisschop Muskens aangeslagen na belerende preek van Bolkestein
Arbeid mag niet tot handelswaar worden gereduceerd zegt bisschop Muskens
Aldo Dikker en Hugo Klooster: 'Er is nog niet genoeg armoede' en het verzet van bisschop Muskens
Brief van R. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20 juni 1988)
Nederlandsche Bank vecht tegen inflatie en windmolens
De staatsschuld en waarom die juist géén last is voor komende generaties

terug naar begin


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/zorg-1.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141
Disclaimer