Twitter en Facebook actie over het groot politiek Debat op 10 september
SOPN . . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat
Hoe veroveren wij het recht om mee te praten in politieke discussie over de verkiezingen?

                                                  

Twitter en Facebook actie over het groot politiek Debat op 10 september met de tien nieuwe partijen zoals de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland

Secretariaat: Birkstraat 136
3768 HM Soest
E-mail: info@sopn.nl
Website: www.sdnl.nl/sopn.htm

Ik vraag jullie aller medewerking om op 15 augustus a.s. een twitter-tsunami te veroorzaken. Het doel is het onder de aandacht brengen van onze wens om een Nationaal Debat op de Publieke Omroep. Hierin zal ruimte gegeven worden voor de vernieuwingen die wij allen voorstaan. Bijna alle nieuwe politieke partijen, leden van bestaande politieke partijen waaronder de SP en andere instanties die de democratie een warm hart toedragen hebben al aangegeven met deze twitter-actie mee te doen.

Het is de bedoeling om op 15 augustus de volgende tekst zoveel mogelijk te tweeten: #fairdebat in het kader van het democratisch belang vraag ik @nos om een debat met de nieuwe partijen op 10 september 2012

Van belang is dat #fairdebat en @nos in ieder geval in de boodschap voorkomen. Wij vragen jullie om deze tweet aan jullie achterban door te sturen met het verzoek op 15 augustus deze zo veel mogelijk te tweeten/retweeten. Je mag zo vaak twitteren als je zelf wilt. Je kunt ook de boodschap wijzigen, zolang #fairdebat en @nos maar onderdeel van de tweet uitmaken.

LAAT JE STEM HOREN!!

Het standpunt over onderstaande zaken is op persoonlijke titel van R.M. Brockhus (kandidaat 39)

 1. De staatsschuld mag niet en nooit worden afgelost omdat het mede de spaarpot is voor de pensioenen.
 2. De staatsschuld bij wet te herfinancieren tegen de huidige rente van ca. 0 procent en daardoor 11 miljard bezuinigen.
 3. Het recht van inspraak van de burger in de Tweede Kamer tijdens het Vragenuurtje maakt splinterpartijen overbodig.
 4. De Advocatenwet moet aangescherpt zodat advocaten niet straffeloos meer mogen lasteren en liegen in de rechtszaal.
Dat vereist een dwingende confrontatie met de andere politieke standpunten.

Bronmateriaal van het partijprogramma van de SOPN

  P.s.,
  Mensen en partijen die de echte politieke invloed van de burgers in het lopende regeerperiode willen realiseren, adviseren wij om contact op te nemen met de partij van uw keuze, en deze de inspraak van u als kiezer in de Tweede Kamer te (laten) realiseren. Dit is geen stemadvies maar een aanbeveling tot het nemen van democratische actie. Niet alleen naar een partij die de formule van Kamerzetel 151 in het verkiezingsprogramma heeft staan, maar vooral ook naar uw eigen partij, waarvan de programmacommissie nog niet besloten heeft om de (eigen) kiezers zó serieus te nemen, dat hun mening ook na de Tweede Kamerverkiezingen in de praktijk gerespecteerd wordt.

  Kiesraad - Overzicht geregistreerde partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer

  Overzicht van alle bij de Kiesraad geregistreerde politieke partijen

  Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel maar of een onderwerp ter sprake komt

  Overzicht van alle bij de Kiesraad geregistreerde politieke partijen

  Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel maar of een onderwerp ter sprake komt


  Terug naar het begin


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl/sopn-campagne.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer