Eerste referendum in Nederland bracht politieke aardverschuiving

Wie nog denkt dat wij in een vrij en democratisch land wonen, loopt met oogkleppen op !!

Smalhout . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Ine Veen

Inspraak voor de burger blijkt gevaarlijk voor politieke elite

De Telegraaf
Schaamteloos
Het allereerste referendum in de geschiedenis van de Nederlandse staat heeft voor een politieke aardverschuiving gezorgd. Een overdonderend 'nee' tegen de EU-grondwet brengt thans alle pro-europolitici tot vertwijfeling.
        Het is fascinerend om te zien hoe die zich in de vreemdste bochten wringen om hardnekkig te ontkennen dat de doorsnee Nederlander schoon genoeg van ze heeft. Hun totaal wereldvreemd gebrek aan normaal menselijk inzicht is zorgwekkend. Zo stelde premier Balkenende de dag na het duidelijke Franse 'NEE' dat wij als Nederlanders 'de Fransen eens een lesje moesten leren'. Het was de gotspe van de week. De campagne die door het kabinet is gevoerd om ons allemaal vóór de grondwet te laten stemmen was van een onbenulligheid en een psychologische stupiditeit die je bij ontwikkelde mensen niet voor mogelijk houdt.
        Haast nog erger is het feit dat onze EU-politici zich binnen 24 uur hebben ontpopt als klassieke masochisten. Ze vinden het kennelijk fijn om op hun bliksem te krijgen. Zo vond de Kamer het referendum 'een doorslaand succes'. Je ziet het voor je, het Nederlandse volk als strenge meesteres in een strak leren pak met een referendumzweepje. En de gezagsdragers die kreunend van pijn aan hun gerief komen. Zelfs Jan Peter Balkenende zag allerlei 'lichtpuntjes' omdat er voor het eerst 'een echt maatschappelijk debat was geweest' en de opkomst boven verwachting erg hoog uitviel.
       
Stroperig
        'Ze hadden er ook van geleerd', zeiden ze. Zo moest een voorlichtingscampagne voortaan eerder beginnen en vooral duidelijker zijn. En de EU-besluitvorming moest 'minder stroperig en minder bureaucratisch worden'. Het was ook allemaal 'te snel gegaan en er gebeurde te veel tegelijkertijd'. Dat moest voortaan wat rustiger. Want dan had het collectief Nederlandse onbenul, te weten u en ik, 'wat meer tijd om het allemaal te begrijpen en te kunnen volgen'. Wat natuurlijk niet betekende dat er van koers veranderd zou worden. Het zogenaamde ratificatieproces, dus de algehele acceptatie van de EUgrondwet, wordt voortgezet, werd ons verteld. Want 'de EU-trein dendert door en is niet meer te stoppen'. Deze kreupele vergelijking suggereert dat discussies en protesten geen zin meer hebben. Bovendien is een trein zonder remmen, zoals bekend, levensgevaarlijk.
       Ook de uitbreiding van de Europese Unie gaat onverdroten door, want voor de deur staan Roemenië, Albanië, Bulgarije, Turkije, Bosnië- Hercegovina en Kroatië al te trappelen van ongeduld. Tevens wordt gesteld dat een referendum eigenlijk een ongewenst instrument is binnen een democratie, omdat daar vaak een 'nee' uit voortkomt. Een duidelijker bewijs van de minachting van onze arrogante politici ten aanzien van de Nederlandse belastingbetaler is nauwelijks denkbaar. Zelfs na de pijnlijke afstraffing via het referendum gaan onze volksvertegenwoordigers gewoon door met waar ze mee bezig waren. Alleen wat minder opvallend misschien. Het geheel doet enigszins denken aan een totalitaire staat waar het volk zogenaamd democratisch wordt bestuurd maar in feite geen bliksem te vertellen heeft.
        Zo organiseerde de VARA afgelopen maandag een grote Europa-show in Amsterdam. Uitgenodigd was onder meer Martin Dessing, de meest ingevoerde en kritische Nederlandse Europaexpert, die zeer bekend is geworden door zijn actuele boek 'De euro-ramp treft ons allemaal'. Hij beschikt over alle politieke en financiële gegevens en weet ieder detail van de uiterst bedenkelijke wisseltruc van gulden naar euro, die ons leven thans zo duur heeft gemaakt.
       Dissident
        Dessing zou onder meer in debat gaan met minister Zalm. Die laatste beweert namelijk dat er geen sprake is van geldontwaarding, maar dat de hogere kosten voor levensonderhoud vanaf 2002 zijn veroorzaakt door de kroegbazen die te veel euro's voor een pils vragen. Volgens de minister wordt de Nederlandse economie kennelijk geheel aangestuurd door de horeca. Vlak voor de uitzending kreeg Dessing van de regisseur te horen dat hij absoluut niet aan het woord mocht komen, zulks op dringend verzoek van Gerrit Zalm, die geen tegenspraak wenste. Het was als in de dagen van de vroegere Sovjet- Unie. Zalm in de rol van partijsecretaris, de VARA als opperste sovjet en Dessing als dissident die de mond gesnoerd moest worden. Zelfs het naambordje op diens stoel was verdwenen.
       Het grote gevaar is nu dat de overheid hoopt dat onze opwinding en verontwaardiging geleidelijk zullen uitdoven zodat alles, zij het op een later tijdstip, op de oude voet kan worden voortgezet. Maar Nederland begint eindelijk, na vele jaren wakker te worden. De EU wordt een onbestuurbare en uiterst kostbare ambtelijke kolos. En het is een wet uit de praktijk dat iedere vorm van extreme grootschaligheid aan zichzelf te gronde gaat. Dat is ook zo met bedrijven en ziekenhuizen. We hebben er in 2001 reeds een afschuwelijk voorproefje van gehad. Laurens Jan Brinkhorst, de huidige minister van Economische Zaken en de man die voorspelde dat in Nederland het licht zou uitgaan als we 'nee' zouden stemmen, was toen minister van Landbouw. De veeziekte mond- en klauwzeer (mkz) brak toen uit en ontwikkelde zich tot de mkzcrisis. De oorzaak van deze catastrofe was dat de EU het in 1991 al verboden had onze veestapel tegen die kwaal te vaccineren.
       
Vreugdesprong
        Op bevel van Brussel liet Brinkhorst 265.000 gezonde dieren op vaak gruwelijke wijze afmaken. Hij stortte duizenden veehouders en hun gezinnen in het ongeluk. Hij maakte 2500 boerenbedrijven kapot en bracht sommige boeren zo tot wanhoop dat ze zelfmoord pleegden. En dat alles voor een vrij onschuldige veeziekte die slechts een sterfte van vijf procent heeft en die bovendien prima te voorkomen was geweest. Maar de EU besliste anders. En op de tv zag men toen Laurens Jan een vreugdesprongetje maken toen hij door de agrarische eurocommissaris David Byrne hartelijk werd gecomplimenteerd met zijn krachtig bestuurlijk optreden.
        Op de Veluwe is men dat niet vergeten. Dat bleek uit een overdonderend 'NEE'. Net als op Urk, dat zijn visserij door EU-maatregelen met een kwart zag teruglopen. Vrijwel alle neestemmers zijn oprechte Europeanen. Ze willen met iedereen en met ieder land vreedzaam samenwerken. Maar niet binnen een reusachtige dwangstaat met een eigen grondwet, een volkslied, een vlag, een president en straks ook een eigen leger. En ze willen zich niet in slaap laten sussen door dezelfde geslepen eurocolporteurs die ons land in de uitverkoop doen. Want over zulke leiders zei de oudtestamentische profeet Zefanja ( 650 jaar v.Chr.): 'De verkeerde weet van geen schaamte.' (Zef. 3:5)