Martin Desing eist compensatie voor zijn gesloopte koopkracht n.a.v. frauduleuze omwisseling van de gulden naar de euro

het eerste proces over het gulden/euro wisselbedrog op 27 januari 2009

EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <==> SDN . . . Euro-inflatie . . . Eurobedrog . . . Documentatie

Persbericht: het eerste proces over het gulden/euro wisselbedrog op 27 januari 2009

Het euro - bedrog van Minister Zalm

Zalm en Duisenberg, onze grootste fraudeurs...,

Zalm hield in 4 jaar tijd ruim 21 miljard euro over op zijn begrotingen.

Doordat hij ons bij invoering van de euro in 2002 tien procent in guldens tevéél liet betalen, 2 gulden twintig cent in plaats van 2 gulden voor één euro. Zoals door twee directeuren van de Nederlandsche Bank, Henk Brouwer en André Szàsz werd bevestigd, betaalde Gerrit Zalm eigenmachtig en.... zonder toestemming van de Eerste en Tweede Kamer, aan 2,3 miljoen AOW-ers en 1,5 miljoen uitkeringsgerechtigden in vier jaar tijd ruim 21 miljard euro te weinig uit.

Het is van Zalm een onzinnige redenering zoals hij stelt dat als je de gulden met 2 of 2,2 vermenigvuldigt, dat dit dan óók voor de schulden geldt en het dus per saldo niets zou uitmaken! Dat mag dan gelden voor bijvoorbeeld huizenbezit­ters met hypotheekschulden, maar die redenering gaat niet op voor uitkeringsgerech­tigden en/of AOW-ers.

Dezen ontvingen vanaf 1 Januari 2002, plotseling van de ene op de andere dag 10% minder voor hun AOW-uitkering en/of als uitkeringsgerechtigde dan voorheen in guldens. Logisch dat er honderdduizenden landgenoten in financiële problemen kwamen, naar de voedselbanken moeten en er in 2005 een recordaantal van meer dan 10.000 faillissementen waren!

Gelijktijdig verdubbelden in korte tijd óók nog eens nagenoeg alle prijzen. Hoewel iedereen in dit land weet dat alles wat 4 jaar geleden één gulden kostte nu één euro kost, wat een prijsstijging van één gulden naar twee gulden twintig cent betekent, ofwel een prijsstijging van 30 procent per jaar, blijft Gerrit Zalm óók dàt categorisch ontkennen en verschuilt hij zich daarbij achter de cijfers van het Centraal Plan Bureau. Wél regelde hij een 30% salaris-verhoging voor ministers en staatssecretarissen vanaf Mei 2007...1 Werkt óók nog leuk dóór in hun pensioenen...

Elke AOW-er en uitkeringsgerechtigde heeft sedert deo uro-invoering, vanwege de grootste geldwisseltruc uit onze geschiedenis, nog ruim 48 x 85 euro = 4.080 euro + rente van slimme Gerrit Zalm te vorderen. Bedragen die hij mooi op zijn begrotingen vanaf 2002 tot en met 2005 ten koste van diezelfde AOW-ers en uitkeringsgerechtigden heeft uitgespaard.

De toenmalige directeur van de Nederlandsche Bank (thans wijlen) Wim Duisenberg hield zijn kaken stijf op elkaar met betrekking tot de overwaardering van de Duitse mark. Bij de euro-omwisseling is die ons "door de strot" geduwd (zie "Het Parool" van 30-04-2005). Duisenberg werd door de toenmalige Duitse Bondskanselier Helmuts Kohl (die later óók wegens fraude niet meer herkozen werd) en door Bundesbank-president Hans Tietmeier 'beloond' met de financieel uiterst lucratieve functie van eerste president van de Europese Centrale Bank in Frankfurt.

. Zie het interview over zijn tweede boek: Het eurobedrog treft ons allemaal Martin Dessing schreef zijn tweede boek over de fraude van de toenmalige minister van Financien Zalm, bij de omwisseling van de gulden naar de euro in 2002 !! Daardoor verloren alle spaarders 10 procent van de waarde van hun spaargoeden bij de bank en koopkracht omdat prijzen stegen. Dezelfde truc wordt nu met bezuinigen weer toegepast om de concurrentiepositie van Nederland voor de exportsector te versterken. De prijs daarvoor ligt op het bord van de gewone burger, hoewel werkgelegenheid natuurlijk belangrijk is. De Spaanse en Griekse werkloosheid is een gruwel en mogelijk een bron van sociale onrust. De discussie over ons geldstelsel en de kwaliteit en economische capaciteit van de euro als munt blijft nog steeds buiten beschouwing. Niemand stelt vragen...!

Minister Zalm en Regering wilden helaas de waarheid niet horen
Tja, toen moesten ze op 1 Juni maar voelen !
. . Zie de aangifte bij de politie !

Het verdrag van Maastricht


We zijn belazerd...!! >>>>>>>> KLIK

Door Martin Dessing

Persbericht, 6 Juni 2005

Laren (NH)

Uit de reacties van premier Balkenende, Gerrit Zalm en andere politieke kopstukken na de enorme dreun die de kiezers op 1 Juni uitdeelden bij het NEE voor de Europese grondwet blijkt dat men er nog steeds totaal ...niets van begrijpt en niet wil horen.

Belazerd:

Ons volk voelt zich niet alleen belazerd met de euro-invoering, maar is het ook. Minister Zalm kan ''praten als Brugman" zoals hij zelf zegt maar ons volk gelooft zijn leugens eenvoudig niet meer" En óók niet het gedraai van Directeur Nout Wellink van de Nederlandsche Bank dat niemand benadeeld zou zijn door die euro-invoering, terwijl directeur Henk Brouwer van diezelfde bank nota bene op 30 April jongstleden toegaf dat AOW-ers en uitkeringsgerechtigden voor ten minste 10 procent bij de euro-invoering tekort zijn gekomen. Inflatiecijfers en CPB Zalm en Wellink schermen daarbij met inflatiecijfers en cijfers van het Centraal Plan Bureau, terwijl eenieder in dit land weet en ervaart dat nagenoeg alles wat 3 jaar geleden één gulden kostte, nu één euro kost, ofwel twee gulden en twintig cent. Dat betekent een prijsstijging van 120 procent ofwel een portemonnee-inflatie van 40 procent per jaar. Dat is de nuchtere werkelijkheid waarmee eenieder dagelijks wordt geconfronteerd.

Euro is ons ongrondwettelijk door de strot geduwd

Daarbij komt dat ondergetekende bovendien met bewijsstukken heeft aangetoond dat de euro ons door de Regering Kok / Zalm ongrondwettelijk door de strot is geduwd en hebben de kiezers dit wèl volledig begrepen en daarvoor op 1 Juni alsnog bij het referendum de rekening gepresenteerd. In feite is die euro in ons land dus geen wettig betaalmiddel! Het zijn de "puinhopen van Paars" zoals wijlen Pim Fortuyn dit uitriep die op 1 Juni weer meespeelden. Men vertrouwt die folderende en toeterende politici, die van de beeldbuis de laatste weken niet weg te slaan waren, eenvoudig niet meer. Zo simpel is het.

In een open en eerlijke discussie had ik dit alles op maandag 1 Juni in Amsterdam, tijdens het door de VARA georganiseerde live TV-programma '"in heel Europa" met Minister Zalm van Financiën willen bediscussiëren. Maar...zoals u in de kolom "schaamteloos" van professor dr. Bob Smalhout kunt lezen op pagina 7 van de Telegraaf van Zaterdag jongstleden, werd mij in dit land op ondemocratisch wijze de mond gesnoerd (zie bijlage) Zalm weet namelijk dat ik hem in een live. debat met cijfers en feiten onder tafel veeg

Oproep aan Balkenende: TOON LEF en ONTSLA Minister Zalm!

Als premier Balkenende nog iets van zijn Kabinet wil redden voor de komende twee jaar en geloofwaardig wil zijn en lef heeft, dan moet hij zijn Minister van Financiën Zalm onmiddellijk ontslaan en vervangen. Want...van alles wat deze zegt gelooft toch niemand in dit land hem meer! Helaas... het is een Minister van mijn eigen VVD, maar hij berokkent ons land èn...de VVD meer schade dan dat hij goed doet!, (zie recente peilingen!)

Martin Dessing,
Postbus 285,
1250 AG Laren(NH)
06-51173744

   Columns van Prof. B. Smalhout

  Aangifte bij de politie wegens fraude, gepleegd door de minister van Financiën G. Zalm
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens gulden-euro wissel
  Martin Dessing pakt de staat aan in verband met mogelijke onderwaardering van de gulden
  Het Verdrag van Maastricht; geen land hield en houdt zich aan de afspraken
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens gulden-euro wissel
  Minister Zalm en Regering wilden helaas de waarheid niet horen
  Martin Dessing: Het Verdrag van Maastricht; geen land hield en houdt zich aan de afspraken.
  Schadeclaim tegen de Staat de Nederlanden wegens gulden-euro wissel
  Minister Zalm en regering wilden helaas de waarheid niet horen
  Aangifte bij Politie Haaglanden tegen minister Zalm wegens fraude
  Oud-directeur Centrale Bank: 'Gulden wel degelijk ondergewaardeerd'
  De brief van R.M. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20-6-1988)
  Alle mensen zijn gelijk voor de wet, maar sommigen zijn nog gelijker dan anderen
  Prof. Smalhout: Eerste en laatste kans om überhaupt iets te kiezen betreffende de EU
  Wij worden door onze eigen regering gereduceerd tot een soort analfabetisch stemvee
  Katholiek Nieuwsblad: Prof. Bob Smalhout: 'Wat valt er nog te stemmen?'
  Frans van Diemen schrijft een brief vol hoop aan prof.dr. B. Smalhout