Bijbanenregister 's-Hertogenbosch

Arrondissement en Kantongerecht 'hertogenbosch

Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nl  AARTS C.M. (geboren 1/48)
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch, Hof, raadsheer HOOFD
Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Commissie van Toezicht Mr. W. Pompekliniek te Nijmegen
Lid Raad van Toezicht Verslavingszorg Oost Brabant te Stichting Oedenrode
Voorzitter Beklagcommissie Seksuele Intimidatie van de Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid Adviescommissie Vreemdelingenzaken
Voorzitter Kunststichting Stichting Oedenrode
Lid commissie BB Raad voor Rechtsbijstand ressort Den Bosch
Lid Raad van Toezicht Stichting Instituut voor Psychiatrische Zorg te Rosmalen


  ADANG E.J.C.
Den Bosch, rechter
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  AERDEN A.A.S.M. (23-05-31)
Breda, vice-president ONTSLAG (06-01-97)
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Centrale Commissie van Beroep van het Katholiek Voortgezet Onderwijs
Lid Commissie van Beroep van het Katholiek Onderwijs
Lid bestuur Stichting Water
plaatsvervangend Lid van de Commissie v beroep voor confessioneel MBO
Plaatsvervangend voorzitter van het Medisch Tuchtcollege te Eindhoven


  AMERT C.
Den Bosch, raio
BIJ GEEN


  ANJEWIEDER, O. den
Leeuwarden rechter
Den Bosch rechter
BIJ
Medebewerker van de editie Cremers, Bijzondere strafwetten, Gouda Quint BV
Lid Commissie van Beroep van de Nederlandse Volleybal Bond Nevobo


  ARDENNE Th.L.B. van
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  BAAIJENS-van GELOVEN Y.G.M. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg


  BAAL B.R.A.M. van
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Lionsclub Nijmegen, deelname aan diverse commissies
Lid bestuur vereniging van reünisten Katholieke Universiteit te Nijmegen
Lid bestuur Taleninstituut Katholieke Universiteit Nijmegen
President Kuzien periodiek
Ex voorzitter Nijmeegse Bankiersvereniging


  BALDUK G.R.A.M. (geb. apr. 1949)
Den Bosch, rechter
Raio rechtbank Zwolle 01.04.77
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 02.02.83
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 22.03.84
Rechter rechtbank Den Bosch 26.10.93
INFO
Den Bosch rechter
BIJ GEEN
OPSPORING VERZOCHT 0341-558356
Graag zou ik informatie/beschikkingen ontvangen van zaken die hij heeft behandeld waarbij Jeugdzorg Noord-Brabant betrokken is geweest. (klik kind-10)


  BARTELDS J.I. Mw.

Den Bosch, rechter
Secretaris bestuur, Vereniging verenigde Peuterspeelzalen Malden
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring te Grave


  BÄUERLE-HETEBRIJ A.H. Mw.

Leeuwarden, Hof raadsheerplaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
BIJ
Secretaris Kring van kantonrechterssecretarissen Kringbestuur
Secretaris Overleg coördinerend kantonrechter
Lid Commissie van Toezicht secretariaat Zittende Magistratuur


  BEEK A. van der (28-02-35)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
BIJ
Secretaris Stichting Vrienden voor de Bussel te Oosterhout
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Huisvesting Bejaarden te Oosterhout
Lid algemeen bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek te Oosterhout
Lid Kamercommissie seksuele intimidatie van WAVA (Sociale werkvoorziening) Te Oosterhout


  BEEK D.H. ter Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ
Voorzitter Commissie van Beroep Ned College van Belasting Adviseurs


  BELIEN J.J.
Den Bosch, raio
BIJ GEEN


  BELT P.F.P. geb 2/49
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger BIJ
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
HOOFD
Advocaat en Procureur te Waalre
Directeur van Van den Boomen Advocaten te Waalre
Lid bestuur van de Stichting Beheer Derdengelden Van den Boomen Advocaten te Waalre
BIJ
Voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Familie J.A.M. van Winkel gevestigd te Hamont-Achel
Lid bestuur van de Stichting Herinkhave gevestigd te Eindhoven
Directeur van Kwestor BV gevestigd te Nuenen


  BENNER J.E.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur, Den Bosch
Docent beroepsopleiding respectievelijk VSO van de Nederlandse Orde van Advocaten


  BENTHEM W.H. van Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  BERBEN I.M.A.M. Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  BIERMAN J.R.
Zutphen, rechter-plaatsvervanger
Zutphen, kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn, kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, kantonrechter
BIJ
Voorzitter arbitragecommissie van de KVG , Gerechtsdeurwaarder
Houdt zich privé bezig met exploitatie van onroerend goed en verhuur van kantoren waarvan hij eigenaar is (onderdeel van zijn pensioenvoorziening)


  BIESBERGEN J.A. van
Den Bosch, rechter
BIJ
Organist en koorleider van de Parochiekerk te Kleve-Rindern


  BIK J.A. (11/56)
Den Bosch, rechter
HOOFD
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Geen


  BILT G.Th.C. van der
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger BIJ
Den Bosch Hof, raadsheerplaatsvervanger BIJ
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
HOOFD
Advocaat en Procureur te Eindhoven
BIJ
Lid Raad van Discipline, Den Bosch
Commissie GE Eurogard BV te Geldrop


  BLUIJSSEN P.J.A.M.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  BOSCH A.W.Th. van den Jhr.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Stafmedewerker Juridisch adviseur afdeling zorginkoop en productontwikkeling bij zorgverzekeraar VGZ Nijmegen
Gemachtigde VGZ in beroepszaken ziekenfondswet of AWBZ voor de rechtbank Den Bosch, sector bestuursrecht
Secretaris en Penningmeester Landgoed Rurgelpoel BV (Is een natuurschoonwet BV te Woudenberg)


  BOSKAMP C.J.A.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Commissaris verzinkerij Meerveldhoven BV te Veldhoven
Commissaris Stadsschouwburg Eindhoven, NV te Eindhoven


  BOUWENS G.J.S.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld te Vught
Voorzitter Beklagcommissie van Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld te Vught
Lid bestuur Lions (serviceclub) genaamd Bastion te Den Bosch
Aspirant bestuurslid Stichting Stimulans te Den Bosch
Voorzitter Commissie van Toezicht op het Centraal Medisch Archief van het Stichting Josephziekenhuis te Veldhoven
Docent beroepsopleiding Advocatuur Nederlandse Orde van Advocaten
Opvolgend bestuurder Stichting Administratiekantoor van der Krieken te Riethoven


  BRENS J.L.
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger

GEEN OPGAVE BEKEND


  BROERS N.J.M.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur, Eindhoven
BIJ
Namens de orde van advocaten bij Commissie strafpiket van de Raad van Rechtsbijstand te Den Bosch, Uitkering presentiegeld
Lid Commissie Strafrecht van de Bossche Orde, onbezoldigd
Voorzitter Stichting Symbiose Land en Milieubeheer te Boxtel, onbezoldigd
Voorzitter sectiebestuur van Basisschool De Bonkelaar te Aalst gemeente Waalre, onbezoldigd


  BRUIJN P.P.J. de
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Raad van Toezicht van de RIAGG in Den Bosch
Secretaris Groot Engels Centrum voor verstandelijk gehandicapten te Vught
Secretaris Haarendael, organisatie voor zorgverlening aan mensen met een verstandelijke handicap te Haaren


  Brunt J.W. Mw.
Utrecht, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, rechter
BIJ
Medewerker Cremers editie arbeidsrecht
Medewerker Jurisprudentie ambtenarenrecht


  BUCHEM-SPAPENS A.M.J. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof, raadsheer
BIJ
Voorzitter Pleitkamer van de Raad van Toezicht der Orde van Advocaten in het arrondissement Den Bosch
INFO
Kandidaat vacature Hoge Raad


  BUDDENDIJN J.T.C.
Den Bosch, rechter
BIJ
Commissaris Bergschot Centrum voor onderzoek BV te Breda, bezoldigd
Lid bestuur Stichting Researchlaboratorium te Breda, vacatiegeld
Lid bestuur Stichting Bergschot Centrum voor onderzoek te Breda, vacatiegeld
Lid bestuur Stichting Arbitrage te Den Bosch, onbezoldigd


  CLAASSEN A.M.M. (5/52)
Den Bosch, rechter
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ WNMI
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch, vice-president HOOFD
BIJ GEEN


  CLAASSENS J.C.A.M.
Den Bosch, rechter
BIJ
Voorzitter klachtencommissie van de samenwerkende Nijmeegse woningcorporaties
Lid algemeen bestuur van de Stichting O '42?? te Nijmegen
Voorzitter Commissie van Toezicht Gevangenis Maashegge te Overloon
Voorzitter beklagcommissie van Toezicht gevangenis Maasheggen te Overloon


  Cremers R.J.M.
Arnhem, rechter-plaatsvervanger militaire kamer
Den Bosch, rechter
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Reserve officier militaire juridische Dienst (bij de Koninklijke Landmacht)
Voorzitter Stichting Hummelhoek te Heeswijk-Dinther peuterspeelzaal
Lid Commissie van beroep KNVB afdeling Noord Brabant
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld


  DAAL J.F.J.A. van
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Amsterdam, Hof raadsheerplaatsvervanger
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Militair met leeftijdsontslag sinds 1 augustus 1994 in de rang van generaal majoor
Plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie voor personeel van het Ministerie van Economische Zaken art 7:13 Awb
Voorzitter toetsingscommissie overtolligheidsontslag burgerpersoneel Ministerie van Defensie
Lid bestuur Stichting Ziektekostenverzekering krijgsmacht
Plaatsvervangend voorzitter van de Kamercommissie art 41 Wet Bijzondere Opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen bij het psychiatrisch Ziekenhuis Rosenburg te Den Haag


  DAALEN J.K.B. van
Den Bosch, rechter
Voorzitter Kamercommissie Woningstichting gemeente Grave


  DEKKER L.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, kantonrechter
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Plaatsvervanger-lid en Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor gebiedsaanwijzing van de Prov Noord Brabant ex art 28 van de Wet op de Geneesmiddelen voorziening vergoeding vacatiegeld


  DENNEMAN D.C.M.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur
Secretariaat Ondernemersoverleg Tilburg, onbezoldigd
Voorzitter Nieuwe Sociëteit te Oisterwijk


  DETERINK A.A.M. ( 8/49)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger BIJ
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
HOOFD
Advocaat, partner Banning van Kemenade en Holland advocaten en notarissen te Eindhoven, in Den Bosch
BIJ
Honorair Consul voor de Bondsrepubliek Duitsland
Voorzitter Zonhove te Son
Voorzitter Ons Thuis te Schijndel
Voorzitter Faillissementscommissie arrondissement Den Bosch
Lid bestuur Insolad
President Commissaris PD Limstaete te Heerlen
Commissaris Zoontjes Beton BV te Tilburg
Commissaris Huijbrechts-Van Boldrik Beheer BV
Lid Raad van Commissarissen AMP Holland BV
Voorzitter Raad van Toezicht Bakkenist Beheer BV


  DETHMERS H.H.
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  DOOIJEWEERT A.C.J. van Mw.
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, vice-president
BIJ
Gastlid oudervereniging Coornhert Gymnasium
Vice-voorzitter Commissie van Beroep NOVEA (Ned Orde van registered EDP adviseurs


  DRIJKONINGEN J.M.P. 1/56
Roermond, rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter HOOFD
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter geschillencommissie VNI (St Geschillencommissies voor Consumentenzaken)
Voorzitter Stichting "Ahotolerom" (Charitatieve St)


  Droesen H.W.J. (geboren 1/33)
Roermond, parket buitengewoon verlof arrondissementsparket Roermond 311095
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger 200695
BIJ
Lid Centrale Raad van Strafrechttoepassing vacatiegeld en reiskostenvergoeding
Lid van de Raad van Toezicht van het CAD-Limburg Reiskostenvergoeding


  DROP J.T.H.
Den Bosch, (gerechtsauditeur)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
BIJ
GEEN


  EERDEN W.M.C. van der
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch, Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur
BIJ
Consul van Frankrijk in het koninkrijk O
Lid van de Raad van Discipline O
Lid bestuur Stichting Jaropa Beheer B
Voorzitter Stichting Voormalig Roomsch Armen Weeshuis Den Bosch B
Voorzitter Vereniging Voormalige Katholieke spaarbank Den Bosch B
Lid bestuur Stichting Olim te Rosmalen O


  EIJK P.I. van der
Den Bosch, bezoldigd plaatsvervanger
BIJ GEEN


  ELSEN J.A. van den
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Jurist Ministerie van Defensie


  EMMERIG H.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Vennoot in vennootschap onder Firma gemaand Huys ter Runne in welke V.O.F. is ondergebracht een onderneming die hoofdzakelijk wordt gedreven door zijn echtgenote welke is gericht op de handel in en de restauratie van antieke zaken kunst curiosa en klemmeubelen incl. verkoop en levering van vloerbedekking en gordijnen Ingeschreven KvK Den Bosch


  ERKENS J.H.M.
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch, Hof, raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur Banning Van Kemenade en Holland te Den Bosch, Tevens Voorzitter van de maatschap
BIJ
Lid Raad van Discipline Den Bosch
Voorzitter van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda, den Bosch O
Lid Lionsclub Rolduc O
Secretaris Stichting Bejaardenzorg Rosmalen O


  ETTEN N.J.M. van
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, Hof, raadsheer
Utrecht, rechter-plaatsvervanger
Amsterdam, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Kamercommissie ingevolge de wet BOPZ en de wet klachtrecht cliënten gezondheidszorg Stichting de Opbouw te Utrecht
Voorzitter Stichting Fonds Mevrouw F.S. Konijn te Amsterdam
Lid bestuur Landelijke Stichting relaties gedetineerden te Tilburg
Lid Kerkbestuur Parochie H. Lambertus te Vorstenbosch


  FONTEIJN C.A.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Rotterdam Lid Maatschap Nauta Dulith d.m.v. praktijkvennootschap
Lid Cabinet Nauta Dulith te Parijs
Lid bestuur Nicolaas Witzen stichting


  FRANKEN M.C. Mw.
Den Bosch, (gerechtsauditeur)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  GEERAEDTS M.B.P.H. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur Den Bosch
Lid bestuur Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk te Den Bosch


  GELDER G.W.P. of C.W.P. van
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, (gerechtsauditeur)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Docent Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag, in het houden van de opleiding voor stagiaires in de advocatuur
Docent opleiding sociaal recht te Utrecht
Voorgedragen als plaatsvervangend lid voor een klachtencommissie machtsmisbruik Den Bosch


  GELDERMAN E.F.G.M. (2/49)
Den Bosch, vice-president
HOOFD
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter bestuur Stichting St Familiearchief en Collectie Gelderman te Zwolle
Administrateur Familiefonds Hurgronje te Middelburg
Bewindvoeder Boek I BW art 431 ev
Voorzitter bestuur Sty Stichting Orde van Nederlandse Genealogen en Heraldici te Zeist


  GEURTSEN-VAN EEDEN B.C.W. Mw.
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, (gerechtsauditeur)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, rechter
BIJ
Onbezoldigd Secretaris van de Rooms Katholiek scholenstichting Houten


  GILS-RIEMENS S. van Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  GODRIE J.M.J. 23-07-57
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger BIJ
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Breda, rechter-plaatsvervanger BIJ
Tilburg, kantonrechter HOOFD
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Breda, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid bestuur Stichting Centra Ouderenzorg Boxtel-Esch-Liempde
Voorzitter gemeentelijk monumentencommissie van de gemeente Boxtel
Reserve majoor van de Militair Juridische dienst
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Leuvensche Poort te Den Bosch
Fungerend Voorzitter beklagcommissie van de penitentiaire inrichting De Leuvensche Poort te Den Bosch
Lid bestuur Stichting Katan te Den Bosch
Lid bestuur Stichting Geertuidensteunfonds te Nijmegen


  GOVERS A.W.
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, vice-president
Onbezoldigd Secretaris Juridisch Genootschap Den Bosch


  GOYAERTS-ANTENS C.N.M. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  GRIENDSVEN OF GRIENSVEN H.P.H. van (9/46)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter HOOFD
Den Bosch, Hof, raadsheerplaatsvervanger
BIJ
Lid Hof van Discipline
Plaatsvervanger-lid Kamer van Toezicht
Secretaris bestuur Instituut Stichting Marie
Voorzitter Stichting Ouderenzorg Best-Son
Voorzitter Commissies van Beroep voor het Katholiek Onderwijs VO en BO
Voorzitter adviescommissie BB TUE
Voorzitter Stichting Administratie en Directiekantoor Wedo
Lid bestuur Stichting Spera Groep
Voorzitter geschillencommissie Woninginrichting tot 01/0797
Lid klachtencommissie Stichting Landelijke Katholieke Bouwcorporatie voor Bejaarden
Lid bestuur Juridisch Genootschap Eindhoven


  GROENEN J.J.C.M.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Boxtel
BIJ
Voorzitter van de mixed Hockeyclub MEP te Boxtel
Secretaris Nederlandse Vereniging van Galeriehouders
Lid bestuur Stichting GEJA, aandeelhouder van Geelgroep BV Boxtel


  GROOT J.B. de
Den Bosch, rechter
BIJ
Onbezoldigd commissaris coöperatieve bouwvereniging Eigenhulp te Amsterdam
Bezoldigd adviseur Verkerke Vos Advocaten Amsterdam
Bezoldigd docent diverse cursussen NOVA beroepsopleiding en VSV


  GROOT-van DIJKEN P.M.A. Mw.
Den Bosch, Hof, raadsheer
Utrecht, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid bestuur van de Stichting NIKK Nederlands Taleninstituut voor Katholiek Koormuziek te Utrecht, die o.a. bestuur vormt van de Kathedralen Koorschool te Utrecht


  GROOTHUIS E.R.R.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Procureur Cuijk
Enig bestuurder van Mr. Groothuis BV
Lid bestuur Sociëteitsvereniging C'68 te Cuijk


  HAGE-KUYL I.L. Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 geboren mrt. 1948
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 010187
Substituut Officier van Justitie Parket Utrecht 190288
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 131289
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 240491
NU
Utrecht parket Bijbanenregister Utrecht
Den Bosch rechter-plaatsvervanger Bijbanenregister 's-Hertogenbosch
BIJ
Lid Algemene Ledenraad Vereniging NUTS OHRA BV C0199
ATTENTIE! Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


  HAM J.P.M. van der
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Den Bosch
Secretaris Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement Den Bosch
Enige functies en lidmaatschappen binnen Commissie van de tennisvereniging Woburnpark te Vught


  HANEKROOT L.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Arnhem
Zelfstandig trainingsbureau voor vaardigheden voor juristen
Firmant projectmaatschappij centrum voor conflicthantering te Den Haag
Zelfstandig vestiging als MMI-Mediator
Buitengewoon docent Universiteit Amsterdam
Voorzitter bestuursstichting Support Services te Bergen aan Zee
Lid stuurgroep van het Amsterdams Project voor conflicthantering
Lid kwaliteitscommissie van de Stichting Nederlandse Mediation Instituut
Lid Technische Commissie Wedstrijdbridgeclub De Meyerij te Den Dungen


  HENDRIKS-JANSEN T.C.M. Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  HENSELMANS S.W.A.M. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Procureur Deurne
BIJ
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement Den Bosch
Lid bestuur Stichting Vrienden van de Wiege onbezoldigd
Lid bestuur Elkervoorde te Deurne onbezoldigd
Lid bestuur Stichting Ondersteuning Elkervoorde onbezoldigd
Lid Vereniging Lions Club Deurne onbezoldigd


  HENT A.B.M.
Den Bosch, vice-president
BIJ
Auteur van een gedeelte van de WW Kluwer


  HEYNING-HORST M.I. Mw.
Den Bosch, (gaud)

Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Almelo rechter-plaatsvervanger ONTSLAG KB ?
Den Bosch, rechter
BIJ
Voorzitter Stichting Kunst en Kamerkring Amersfoort


  HILHORST-HAGEN I.M.J. Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ
Lid medezeggenschapsraad openbare basisschool Prins Willem Alexander Soest


  HILLEN M. Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ
Redacteur Jurisprudentie Onderwijswetgeving van Samson, Tjeenk Willink


  HILVERDA C.M. Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ
Lid bestuur Stichting Hoes Nijmegen e.o.


  HODIAMONT-KROON A.M.E. Mw.
Den Bosch, (gaud)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Secretaris Stichting de Winckelsteegh internaat voor geestelijke gehandicapte kinderen te Nijmegen
Lid bestuur Stichting Overwaal psychiatrisch Ziekenhuis te gent


  HOFHUIS H.F.M.
Utrecht, co-vice-president
Den Bosch, President
BIJ
Redacteur literatuurkaartsysteem Nederlandse Jurisprudentie Bezoldigd
Selecteur jurisprudentie van het tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie
Medewerker tijdschrift voor civiel rechtspleging
Mentor docent cursus vonnissen maken
Lid Commissie aantrekken leden rechterlijke macht bezoldigd
Docent Stichting Studiecentrum rechtspleging bezoldigd
Docent PAO Universiteit Utrecht, (cyclus nieuw recht) bezoldigd


  HOLLEMAN W.
Terborg, kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem, kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem, rechter-plaatsvervanger
Wageningen, kantonrechter
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid kerkenraad Remonstrantse gemeente Oosterbeek
Lid Raad van Toezicht van Stichting Woningcoöperatie "Plicht Getrouw" te Bennekom
Voorzitter-plaatsvervanger van de Raad van Beroep van de makelaarsvereniging NvM te Arnhem


  HOMMEL F.J.G.M. de
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur Tilburg
BIJ
Secretaris Vereniging van Eigenaren Stationsstraat Tilburg
Lid bestuur Vereniging Marnixring Kempenland te Turnhout


  HOOYMANS-VAN OERLE R.H.M. Mw.(2/44)
Den Bosch, (gaud) 300179
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger 250779
Den Bosch, rechter 170382
Den Bosch, vice-president 280289
Den Haag, rechter-plaatsvervanger 311091 (Deze bijbaan niet opgegeven, ook geen opgave bij de RB en Den Haag)
Den Haag, Hof raadsheerplaatsvervanger 100393
Den Bosch, co-vice-president 160894
BIJ
Hof raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag
INFO
Kinderrechter


  HOPPERS W.M.J. (10/45)
Den Bosch, vice-president
HOOFD
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger JA
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger JA
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger JA
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger JA
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger JA
BIJ
Secretaris Rotaryclub 's-Hertogenbosch-West GOIE


  HUTTEN D.J. Mw.
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, (gaud)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  JANSWOUDE J.J. Ir.
Den Bosch, (gaud)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Voorzitter Stichting uitvoerend Kredietbelangen
Voorzitter en Secretaris Stichting Hoge Glind
Deskundige ex artikel 103 GWR in diverse beroepen bij GS


  JONG W.C.J. de
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  KEIZER I.B.N.
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, (gaud)
Den Bosch, rechter 97
BIJ
Zitting in Commissie van Toezicht van het Huis van Bewaring te Grave


  KEMENADE F.A. van
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Den Bosch
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Verzorging en Verpleging Eindhoven
Lid Stichting Euro 2000 voorbereiding Europees voetbal Eindhoven
Lid Orde van de Prince Vlaams/Ned cultureel Gezelschap
Lid Lions Club Nuenen


  KERKHOFFS R.H.H.M.
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN
230797 23141
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Den Bosch
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Verzorging en Verpleging Eindhoven
Lid Stichting Euro 2000 voorbereiding Europees voetbal, Eindhoven
Lid Orde van de Prince Vlaams/Ned cultureel Gezelschap
Lid Lions Club Nuenen


  KESTEREN C.M.A. van Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Utrecht, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Raad van Discipline in het ressort Amsterdam
Secretaris Stichting Richard Holfens te Utrecht
Plaatsvervanger Lid College van Beroep als bedoeld in de CAO voor waterleidingsbedrijven aangesloten bij de werkgeversvereniging Waterleidingsbedrijven WWB-CAO


  KIN J.B.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Eindhoven
Deken arrondissement Den Bosch
Zitting adviescommissies van de NOVA uit hoofde van Dekenaat
Lid College van afgevaardigden
Commissaris Stichting Prioriteit NEWAYS Electronics BV Eindhoven
Lid Raad van Advies Stichting Eurobuilding Eindhoven


  KNAAPEN P.M.
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter BIJ
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen HOOFD BIJ Docent bedrijfsrecht aan de Zeelandia Opleidingsgroep (ZOG) Curaçao
Docent in de vakken Inleiding recht en Rechterlijke Organisatie aan de Stichting Juridische Beroeps Opleiding JBO te Curaçao
Docent inleiding Recht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen 11/97


  KLERK E.C.M. de Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  KOBUSSEN M.H. Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ
Medewerker Commentaar op de AWB van Vuga


  KOK H.G.F.M. de (5/38)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch, Hof, raadsheer HOOFD
BIJ
Voorzitter Raad van Toezicht SVVE Stichting Verpleging en Verzorging Eindhoven, e.o.
Bestuurder Rabobank Eindhoven
Voorzitter Stichting SWW Stichting Welzijn Eindhoven
Voorzitter Stichting W. van Doornekiosk
Voorzitter Bijzondere Bezwaarschriftencommissie gemeente Eindhoven
Lid bestuur Stichting Vrienden van het Abbemuseum
Voorzitter Juridisch Genootschap Eindhoven
Voorzitter Commissie rechtspositie NVvR


  KOK G.C.H.R.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag, Hof president
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  Kolfschoten T.H.J.M.
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger ONTSLAG
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger ONTSLAG
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, kantonrechter
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Alg bestuur Stichting Kasteel Heeswijk en van het dagelijks bestuur van de Stichting exploitatie Kasteel Heeswijk alsmede Voorzitter van het bestuur van de stichting Vrienden en Beschermers van Kasteel Heeswijk
Secretaris begeleidingscommissie project Gids Procesgang gewestelijke Hoven van de Stichting tot uitgave der bronnen van het Oud Vaderlands recht
Commissie belast met het afnemen van de examens en eventueel daaropvolgende herexamens ter verkrijging van het getuigschrift vereist voor benoembaarheid tot deurwaarder bij de burgerlijke gerechten
Plaatsvervanger-voorzitter arbitragecommissie van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders
Plaatsvervanger-voorzitter Commissie van Beroep VO en BVE en van de Commissie van Beroep HBO werkzaam onder auspiciën van de Stichting Geschillencommissie Onderwijs


  KOLKERT W.J.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid examencommissie beroepsopleiding advocaten van de Nederlandse Orde van Advocaten
Lid adviescommissie Burgerlijk Procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
Secretaris Stichting Hogeschool voor beroepsonderwijs Den Bosch
Lid bestuur Stichting Regionaal Onderwijs Bureau Brabant Stichting Oedenrode


  KONING P.P. de
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Onbezoldigd algemeen directeur van SPF Beheer BV te Utrecht
Onbezoldigd Voorzitter beroepscommissie PEO
Onbezoldigd lid scheidsgerecht voor spoorwegpersoneel
Onbezoldigd lid College van Beheer van de Herv Gereformeerde Kerkgemeenschap te Odijk
Onbezoldigd lid van de Raad voor de Predikantstraktementen en penisoenen in de Nederlands Hervormde Kerk
Onbezoldigd lid van de generale raad i.o. voor facilitaire zaken van de samen op weg kerken
Onbezoldigd Voorzitter Raad van Commissarissen van de Woningstichting Tuindorp BANS te Utrecht
Onbezoldigd lid College van Advies van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen
Onbezoldigd directeur Finrail BV Utrecht
Onbezoldigd Voorzitter Bezwarencommissie ORBA t.b.v. organisatie arbeidsvoorziening Nederland
Onbezoldigd lid van de aandeelhouderscommissie van Koninklijke Ned-Lloyd NV


  KOSTER-VAAGS J.Ch. Mw. (01-12-43)
Breda, rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen, kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom, kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch, Hof, raadsheer HOOFD
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Breda, kantonrechter
BIJ
Lid Raad van toezicht APZ 't Hogehuys te Etten-Leur
Plaatsvervanger-voorzitter Raad van Discipline ressort Den Bosch
Lid bestuur Anjerfonds Noord-Brabant
Lid bestuur Stichting Golf Teteringen


  KRUIJER A.H.N. Mw.
Den Bosch, vice-president
Lid beoordelingscommissie Coornhertprijs
Voorzitter Commissie bezwaar en beroepschriften in Bunnik


  KUILE R.J. Ter
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger BIJ
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Den Haag, kantonrechter HOOFD
BIJ
P Stichting het Ter Kuilefonds te Enschede
P Stichting het Hoedenmakersfonds te Enschede
Voorzitter bezwarencommissie van Energiebedrijf Noord-West Amsterdam NV
Lid ledenraad van de Vereniging Vogelbescherming Nederland
Voorzitter van de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Meent" te Maarn


  KWANTES J.N.A.
Amsterdam, Hof raadsheer
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Commissie BB voor de gemeente Tilburg, voorheen Udenhout
Lid bestuur Juristenfonds personal Miserabiles te Den Haag
Lid redactie maandblad berichten voor het notariaat te Den Haag


  LAMMERS M. Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  LANGEMEIJER F.F. geboren apr. 1953
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker R.U. leiden 10974 tot 11176
Raio rechtbank Den Bosch 10378
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 251182
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 251182
Rechter rechtbank Den Bosch 280484
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch280486
Raadsheer Hof Den Bosch 200788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 010792
Plaatsvervanger lid College van Beroep Studiefinanciering Groningen 250396
Vice-president Hof Den Bosch 010397
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 000792 ONTSLAG010997 KB 97003764
Plaatsvervangend lid col van beroep studiefinanciering Groningen 250196 ONTSLAG010997 KB 97003764
Hoge Raad Advocaat Generaal 050697
NU
Hoge Raad Hoge Raad Advocaat-generaal Bijbanenregister 's-Gravenhage
Den Bosch Hof vice-president Bijbanenregister 's-Hertogenbosch
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter gezamenlijke geschillencommissie ziekenfondsen en zorgverzekeraars medische beroepsbeoefenaren te Utrecht
Secretaris Juridische Genootschap Den Bosch
Lid ledenraad NVvR
Co-redacteur losbladige militair straf en tuchtrecht
Medewerker Nederland Jurisprudentie
Reserve officier Kon Landmacht Mobiele Rechtbank
Plaatsvervangend lid College van Beroep Studiefinanciering
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars Eindhoven
ATTENTIE! Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


  LECLERCQ W.E.M.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter HOOFD
BIJ
Plaatsvervanger-voorzitter van de adviescommissie BB van de Technische Universiteit Eindhoven


  LENGLET J.E.
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  LIESKER C.P.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  LINDEMAN-VERHAAR P.G.T. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, kantonrechter
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Secretaris Stichting Luduina Lindelust te Den Bosch
Lid bezwarencommissie van de huisartsenpraktijk te Boxtel
Voorzitter-plaatsvervanger van de beroeps- en bezwarencommissie van de gemeente Boxtel
Lid van de kamer van toezicht te Den Bosch
Secretaris van het bestuur van de Stichting Carolus Luduina Ziekenhuis en Verpleeghuis Den Bosch
Plaatsvervanger-voorzitter ANWB-Commissie gemeente Boxtel
Lid Kamercommissie Huisartsengroepspraktijk te Boxtel


  LINDEN R.B.J.M. van der
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Horst
Lid bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Waalre
Lid bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Zuid-Oost Kempen
Lid bestuur CDA-afdeling Waalre


  LIPS A.J.H.M.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid bestuur BKH
Lid bestuur stuurgroep BKH/Mey/Moret Ernst & Young belastingadviseurs
Lid Raad van Toezicht van het Stichting Joseph Ziekenhuis te Veldhoven
Lid bestuur Stichting beheer administratie bewonersgeleden De Donksbergen te Duizel
Lid bestuur Stichting voor een wetenschapsfonds voor gynaecologie
Lid Kamercommissie van KNLTB
Lid bestuur Stichting ter bevorderingen van het roeien
Reserve-officier van de Kon. Marechaussee


  LOO O.M.J.J. van de
Den Bosch, rechter
BIJ
Lid Commissie van Toezicht tevens Voorzitter beklagcommissie bij Penitentiaire Inrichting Manninskamp "PE Corridor" te Zeeland


  LOUWERS P.H.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Den Bosch, van Leeuwen en Van Eerde Advocaten
Secretaris Stichting Rechtsbijstand asiel te Den Bosch


  LÜHRMAN M (2/43)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter HOOFD
BIJ
Voorzitter geschillencommissie Reizen bij de Stichting Geschillencommissie te Den Haag
Voorzitter Lionsvereniging
Voorzitter Pensioenstichting Fmenco II
Voorzitter geschillencommissie Reizen van de Stichting geschillencommissie voor Consumentenzaken te Den Haag


  MAATHUIS K.
Den Bosch, (gaud) ONTSLAG 010397
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  MARRES A.W.J.Th.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Raad van Discipline Arnhem
Voorzitter Vereniging voor de Stille Arme onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht woningstichting Nijmegen


  MARTENS H.J.O of H.J.C.
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Maastricht vice-president
BIJ
Lid college van Beroep voor het Hoger Onderwijs te Den Haag
Voorzitter Kamercommissie woningcorporaties Midden Limburg te Roermond?
Voorzitter Sectie Monumenten Limburg Geschied en Oude Genootschap Maastricht
Voorzitter Vereniging van eigenaren Casa Montana, Berg aan de Maas
Lid PAO adviescommissie juridische faculteit Universiteit Maastricht


  MASTEBROEK H.J. Mw.
Den Bosch, vice-president
BIJ
Bestuurslid H.S.H.B., Erasmushuis Den Bosch
Voorzitter Kamercommissie ongewenste intimiteiten gemeente Den Bosch
Voorzitter Kamercommissie ongewenste intimiteiten Stadsgewest Den Bosch
Lid bestuur Raad van Toezicht van Toezicht Stichting Numens


  MEIJER W.A.M.J.
Maastricht rechter-plaatsvervanger strafsector
Zevenbergen, kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Breda
BIJ
Voorzitter Commissie Bijzondere Bezwaar gemeente Geertruidenberg
Bewindvoeder van de heer Nijs te Breda
Zaakvoeder de heer van Nordheim o.a. bedrijfspand in Maastricht


  MEIJER-DELLAERT M.A.A. Mw.
Den Bosch, vice-president
BIJ
Lid bestuur Curatorium plaatselijk tehuis ons middel t.b.v. onderwijs Tilburg


  MEIJRING K.H.
Den Bosch, vice-president
BIJ
Lid adviescommissie Tuchtrechtspraak KNVB


  MERWIJK S.F. van
Den Bosch, Raio
BIJ GEEN


  MILAR O.G.H.
Den Bosch, rechter HOOFD
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Leuvense Poort te Den Bosch
Lid van het plaatselijk bestuur Den Bosch, van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Curatorium Stichting Jans Lyceum en Jeroen Bosch College


  MOESKER H.C.W.M.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
HOOFD afdeling Juridische Zaken bestuursdienst gemeente Delft
Voorzitter Commissie behandeling Bijzondere Bezwaar gemeente Zoetermeer
Lid Subcommissie juridische bouwzaken van de VNG Den Haag


  MOL-BRONKHORST C.B. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Bedrijfsjurist Nederlandse Philipsbedrijven BV
Lid ontslagcommissie van het RBA Zuid-Oost Brabant
Lid bestuur Juridisch Genootschap te Eindhoven


  MOLKENBOER V.W.A.M.
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  MOOR R.R.M. de
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur Eindhoven


  MOSTERMANS P.M.M. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Bezoldigd universitair docente juridische faculteit Universiteit Amsterdam


  MUNNICHS S.A.J.M. (1/48)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger BIJ
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
HOOFD
Advocaat en Procureur te Eindhoven
BIJ
Voorzitter maatschap Prinsen van de Putt Advocaten en Notarissen
Aspirant-bestuurslid van de stichtingen: Stichting Administratiekantoor Coppelmans Bouwbeheer BV, en Stichting Administratiekantoor Coppelmans, Projectontwikkeling BV, beide te Eindhoven
ATTENTIE!
Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dier OPEN verzet tegen vonnis faillissement van Stichting Vobi en Tele Service CV
Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dier Aangifte van fraude rond faillissement bij Arrondissementsparket te Den Bosch


  NIESKENS-ISPHORDING B.W.M. Mw. ( 9/37)
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair Hoofddocent KUB Tilburg
BIJ
Kamercommissies Gezondheidscentrum Mercuur Eindhoven


  NOORDIJK G.D.
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch, Hof, raadsheerplaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  NUIS J.D.L. (01-55)
Amsterdam, Hof raadsheerplaatsvervanger 230695
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger 240688 JA
Den Haag, Hof Procureur-generaal, advocaat-generaal 011294 JA
BIJ
Inleider cursussen SSR.
Inleider seminars Kluwer enkele keren per jaar.


  OIJEN J.H.M. van
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  PAWLIKOWSKI L.Y. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en procureur te Waalwijk
BIJ
Plaatsvervanger Lidmaatschap College van Afgevaardigden in arrondissement Den Bosch
Voorzitter Stichting Business Club De Ondernemende Leest in nabije toekomst


  PENDERS-JANSSEN P.A.M. Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  PENNINGS F.J.L.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair hoofddocent sociaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant (o.8 van de werktijd)
Lid bestuur Stichting Rechtsbijstand te Den Bosch, Bureau voor Rechtshulp


  PESSERS L.C.A.M.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur
Secretaris Medisch Tuchtcollege in eerste aanleg te Eindhoven
Lid vaste Arbitragecommissie voor de zand en grintbedrijven welke samenwerken binnen de Panheel Groep te Heel
Lid bestuur Stichting HTC Son te Son exploitatie en beheer hal voor binnensporten
Voorzitter Coöperatieve Vereniging Muziekleraren Collectief te Son en Breugel


  PHAFF T.W.J. Mw.
Den Bosch, rechter
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  PINCKAERS B.J.A.W.V.M.
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, vice-president
BIJ GEEN


  PLAS L.C. van DER
Den Bosch, Hof, raadsheerplaatsvervanger
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Amsterdam, rechter-plaatsvervanger
Breda, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid bestuur Lionsclub Breda, Horst


  POERINK J.E.
Den Bosch, vice-president
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Grondkamer Noord-Brabant
Strafcommissie Kon. Nederlandse Hockey Bond
Voorzitter Grondkamer Limburg
Lid adviescommissie Hockeyclub MUP Vught


  POTTERS E.H.B.M. Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  POVEL M.F.A.M.
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, co-vice-president
Onbezoldigd secretaris Stichting Rode Kruis
Bloedbank N.O.-Brabant te Den Bosch


  PUTT H.J.M. van DER
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Eindhoven
Docent echtscheiding en gedragsrecht beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten
Praktijkdocent Vereniging Advocaat-scheidingsbemiddelaars
Voorzitter Arbitragecollege Tandtechniek
Voorzitter Stichting Administratiekantoor PRISM Investments te Eindhoven
Voorzitter Stichting Kerkconcerten te Eindhoven
ATTENTIE!
Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dier OPEN verzet tegen vonnis faillissement van Stichting Vobi en Tele Service CV
Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dier Aangifte van fraude rond faillissement bij Arrondissementsparket te Den Bosch


  QUAADVLIET-VAN DEN BONGARD I.P.E. Mw.
Den Bosch, co-vice-president
BIJ GEEN


  QUINCEY-VAN ELDONK I.M.E.A. de
Den Bosch, rechter
BIJ
Lid bestuur De Vughtse IJsclub De IJzeren Man
Lid bestuur Stichting Salomon beheer begraafplaats Groendaal te Den Bosch


  REIJT F.A. van der
Den Bosch, rechter
Tilburg, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Stichting Nederlands Gendercentrum Amsterdam
Voorzitter Stichting Jan van de Mortelfonds te Tilburg
Voorzitter Stichting Vrienden van Maria Goretti te Tilburg
Lid dagelijks bestuur van de Stichting Rooms Katholiek Gasthuis te Tilburg
Voorzitter Stichting Tweestedenziekenhuis te Tilburg
Lid bestuur Stichting Tilburgse schouwburg en concertzaal te Tilburg
Curator Bijzondere Leerstoel Transseksuologie aan de VU Amsterdam
Curator Bijzondere leerstoel Genderontwikkeling en psychopathologie van kinderen en jeugdigen aan de Rijksuniversiteit Utrecht


  RIEMENS S. Mw.
Den Bosch, (gaud)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  RIJKEN J.P.F.
Den Bosch, vice-president
HOOFD
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid van het plaatselijk bestuur Rosmalen van de Vereniging OMO te Tilburg
Secretaris Stichting Steunfonds Rodenborg College te Rosmalen
Lid bestuur van de Rotaryclub Den Bosch, met annex nog een regionaal secretariaat


  ROBERS-OBBES H.G. Mw. (11/46)
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, vice-president HOOFD
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Kamercommissie Bosch medisch centrum en Carolus/Lidwinaziekenhuis
Lid bestuur Stichting Valkenhof
Lid bestuur Juridisch Genootschap Eindhoven


  ROEBROEK J.L.H.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  ROELOFS R.H.M.
Den Bosch, rechter
BIJ
Redacteur jurisprudentiekroniek van tijdschrift "Sociaal Besten"
Mederedacteur Handboek Algemene Bijstandswet
Docent SSR


  ROETERDINK G.J. (8/55)
Den Bosch, rechter
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter 97
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Geen


  ROOSMALE NEPVEU A.H.L. (1/58)
Den Bosch, rechter HOOFD
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Plaatsvervanger-voorzitter CvB en College van Beroep voor de examens Hogeschool te Den Bosch
Voorzitter Commissie van Toezicht Raad van Bestuur te Grave
Reserveofficier Koninklijke Landmacht


  ROOY E. de Mw.
Den Bosch, rechter
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid bestuur Stichting vrienden van het Bachzaalkoor te Amsterdam


  ROUSSEAU P.P.H.
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  RUITER-PHAFF T.W.J. de
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  RULLMANN J.H.W.
Den Bosch, vice-president HOOFD
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  SACKERS H.J.B.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Commissie Bijzondere Bezwaar gemeente Gendt
Voorzitter Commissie Bijzondere Bezwaar gemeente Millingen aan de Rijn
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Oosterhoek Huis van bewaring te Grave
Voorzitter tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond
Lid van Court of Appeal van de Europese Tafeltennisunie
Lid bestuur Vereniging GKV Vierdaagse Nijmegen


  SCHAAFSMA-BEVERSLUIS E.L. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair docente Katholieke Universiteit Nijmegen
Jeugdhockeyclub Union te Nijmegen


  SCHELL J.L.M.
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, (gaud)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  SCHNEIDER L.G.C.A.M. Dr.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  SCHNITZLER J.F.C.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  SCHOEMAKER J.J.
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, rechter
Assen rechter
BIJ
Voorzitter Vrienden van de hartstichting kring Groningen
Plaatsvervanger-voorzitter Commissie van Advies voor de BB RUG
Plaatsvervanger-voorzitter Commissie van Advies voor de BB gemeente Groningen


Den Bosch, co-vice-president
BIJ
Lid begeleidingscommissie binnenstageordening rechtbanken
Lid ledenraad NVvR
Lid Commissie aantrekken leden van de rechterlijke macht


  SCHRAVEN F.H.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Bestuurder van de Waranda BV
Lid bestuur Stichting Pensioenfonds Elzas, Tilburg, Lederimport Tilburg


  SMINK J.W.E.
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  SMIT R.J.M.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Amsterdam, HOF raadsheer
BIJ
Lid parochievergadering H. Barbara te Culemborg
Lid Commissie van Toezicht, Nieuw Vosseveld
Voorzitter tuchtcommissie voetbalvereniging Vriendenschool te Culemborg


  SMIT-PIETERSE A.J.A. Mw.
Den Bosch, rechter
Lid Commissie van Beroep inzake eindexamenbesluiten voor het voortgezet onderwijs


  SMITS van OYEN E.Q.M.
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  SNELDERS A.F.T.H.
Dordrecht, coördinerend kantonrechter
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
Breda, rechter-plaatsvervanger ONTSLAG
Den Bosch, Hof, raadsheerplaatsvervanger
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Lid bestuur Stichting Garantiefonds Reisgelden SGR te Rotterdam
Commissaris van Travelsure Insure Company NV, Curaçao, Nederlandse Antillen
Commissaris Steenfabriek De Rijswaard BV, Aalst Gld.
Voorzitter bezwarencommissie functiewaardering van:

 • NV PNEM, Den Bosch
 • NV EPZ, Eindhoven
 • NV Deltan, Middelburg
 • NV UNA, Utrecht
 • NV WML, Maastricht
 • NV FDM, Lelystad

Voorzitter Adviescommissie sociaalplan respectievelijk beroepscommissie van:


 • Intergas, Oosterhout
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • IZA Nederland, Utrecht
 • NV ENW, Bloemendaal
 • Gemeente Waalwijk
 • Gemeente Woensdrecht
 • Stichting Beheer Horeca Secretariaten, Zoetermeer
 • Plaatsvervanger-voorzitter bezwarencommissie WPRO, Den Haag
 • Lid Kamer van Toezicht van het notariaat te Dordrecht

Reserve-luitenant kolonel Militair Juridische Dienst, Den Haag


  SPOOR E.J. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger BIJ
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Dordrecht, kantonrechter HOOFD
Gorinchem, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
BIJ GEEN


  STEENBERGEN S.M. van
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair hoofddocent ondernemingsrecht Nijenrode Universiteit voor Bedrijfskunde
Docent Nederlands Instituut van Registeraccountants
Docent Fenedex Organisatie van exporterende internationaliserende Nederlandse Bedrijven
Lid bestuur Vereniging Business Club Vitesse Gelderland


  SPOORMANS M.J.W.P.J. Mw.
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  STEHOUER A. Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ
Onbezoldigd lid onderraad van het Presidium F.H. De Bruijne Lyceum te Utrecht
Onbezoldigd Voorzitter van de samen op weg Contory te Houten


  STEVENS G.A.M.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond president
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  STIKKELBROECK H.G.W.
Den Bosch, rechter
BIJ
Bestuurslid Stichting Jeugdzorg Nijmegen een multifunctionele organisatie voor jeugdhulpverlening
Lid Commissie van Toezicht van de Hunnerberg behandelcentrum voor jeugdigen te Nijmegen


  STOKER-KLEIN B.A. Mw. (30-01-47)
Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger 221282
Den Bosch, rechter 010190
Den Haag, rechter-plaatsvervanger 0890
Den Bosch, vice-president HOOFD 030591
BIJ
Voorzitter Klachtencommissie Voorzitter De Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid


  STRIJBOS J.F.M.
Den Bosch, vice-president
HOOFD
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Helmond, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger BIJ
Den Haag, rechter-plaatsvervanger BIJ
Lid ZWO werkgemeenschap Sociaal recht Stichting zwaar wetenschappelijk onderzoek ZWO
Plaatsvervanger-voorzitter Klachtencommissie Bosch Medicentrum
Bestuursmedewerker Stichting Europa Kinderhulp
Plaatsvervanger-voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten van de Hoge School Den Bosch
Voorzitter Regionale Klachtencommissie Seksuele Intimidatie Primair Onderwijs voor de stadsgewesten Oss en Den Bosch
Voorzitter diverse andere klachtencommissies betreffende seksuele intimidatie in het onderwijs


  TEEFFELEN P.A.J.T. van (090743)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Breda, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, Hof, raadsheer
Breda, kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg, kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom, kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen, kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Commissie van Toezicht van de penitentiaire inrichting voor vrouwen Breda
Vice-voorzitter van het bestuur van de VBO school De Beemden te Prinsenbeek
Lid bestuur van de Stichting De Beukenhof te Breda, Therapeutische woon- en werkgemeenschap voor licht geestelijk gehandicapten
Redactiemedewerker Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht
Voorzitter Stichting Rechtsbijstand asiel Den Bosch
Voorzitter van de Provinciale Klachtencommissie Jeugd hulpverlening Noord-Brabant


  THE-KOUWENHOVEN A.E. Mw.
Den Bosch, rechter

BIJ GEEN


  THEUNISSEN R.G.A.M. (7/49)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger 020394 BIJ
Eindhoven, kantonrechter-plaatsvervanger 200688 BIJ
HOOFD
Advocaat en Procureur Boskamp en Willems Advocaten Eindhoven
BIJ
Secretaris Burgemeester van der Puttschool voor speciaal onderwijs te Geldrop
Lid Raad van Toezicht van de Stichting WZR (Peppelrode) te Eindhoven
Lid College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
Secretaris Stichting Weverijmuseum te Geldrop


  THIJSEN G.W.
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, co-vice-president
BIJ GEEN


  TILBURG A.M. van
Den Bosch, kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  UFFELEN P. van
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, kantonrechter
Utrecht, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Commissie BB gemeente Doorn


  VAESSEN M.A.M.
Den Bosch, (gaud)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  VALK M.P. de
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, rechter
BIJ
Lid Klachtencommissie m.b.t. machtsmisbruik middelbare scholen Den Bosch


  VEEN D.P. van der
Den Bosch, rechter
BIJ
Onbezoldigd Secretaris tevens Plaatsvervanger-voorzitter van de Klacht en geschillencommissie voor bejaarden en verpleeghuizen De Weerde te Eindhoven


  VELDEN P.A.L.M. van der (geb. sep. 1935)
Juridisch adviseur Ziekenfondswezen te Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 020270
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 290171
Rechter rechtbank Den Bosch 180573
Plaatsvervanger lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 120276
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 001276
Raadsheer, Hof Den Bosch 190582
Plaatsvervanger, Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 081082
Vice-president, Hof Den Bosch 260989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 300893
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 010494
INFO
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof vice-president
BIJ
Lid bestuur Stichting Volksbelang 1895 particuliere sociale woningen Nijmegen
Lid bestuur Heilig Landstichting Bijbels Openlucht Museum Nijmegen
Curator bijzondere leerstoelen te Vught
Voorzitter Stichting Kern in Nood van het Oostpriesterhulp Nederland Den Bosch
Secretaris RK Instelling Sonnins Den Bosch
Lid Commissie van rechtmatigheidsberoep Katholieke Universiteit Nijmegen en Tilburg
Lid scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden van het RK kerkgenootschap in Ned Utrecht
Voorzitter Stichting Emmanuel Nederland Den Bosch
ATTENTIE! Ing. A.M.L. van Rooij T: 0413-490387.
Beschikking Beklag ex 12 Sv 130398. Info Ing. A.M.L. van Rooij T: 0413-490387.
Gebr. van Aarle BV mogen niet worden vervolgd wegens zesenhalf jaar lang plegen van strafbare feiten en mogen ook rustig doorgaan met het plegen van strafbare feiten. (klik irm-45)
INFO
WRAKING 11.04.98 Ing A.M.L. van Rooij T: 0413-490387 F: 0413-490386 (Klik irm-45)


  VELDHUIZEN H.

Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  VELDMAN J.H.T.H.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Raad van Commissarissen Banketbakkerij Boom Holding BV te Zwolle
Extern bestuurslid Stichting Internationale Ontwikkelingssamenwerking Bakkers STIOS
Lid deputaatschap appelzaken Generale Synode Gereformeerde Kerken in Ned
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor bejaarden te Hoofddorp


  VENHUIZEN S.M.A.M.
Den Bosch, rechter
BIJ
Eenmanszaak met eigenaar Kamer van Koophandel Nijmegen e.o. dossiernummer 36226
In voorkomende gevallen geeft Mr. Venhuizen schriftelijk of mondeling onderwijs aan het juridisch personeel voor gerechtsdeurwaarderskantoor Segel BV over de inhoud en betekenis van wetsartikelen en wetswijzigingen c.q. jurisprudentie op onder meer het terrein van rechtsvordering, faillissements- en burgerlijk recht.
Aan het Molengraaf Instituut van de Universiteit te Utrecht, samenwerking met de Stichting van Opleiding van Kandidaat deurwaarders is verbonden de 3-jarige opleiding ter voorbereiding op het staatsexamen voor kandidaat gerechtsdeurwaarders met ingang van februari 96 verzorgt Mr. Venhuizen voor deze opleiding incidenteel enkele lessen in het materiële privaat recht.


  VERBUNT H.H.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, kantonrechter
Boxmeer, kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


  VERHEGGEN-DE LOO Y.M.T.L. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat bij Banning van Kemenade Holland te Den Bosch
Lid bestuur Stichting Brabants Orkest te Eindhoven


  VERSCHUUR G.J.W.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter scheidslieden van het Koninklijke Nederlandse Vennootschap voor Fysiotherapie bezoldigd
Voorzitter Stichting Exploitatie Tennispark De Hoef onbezoldigd
Lid Commissie van Toezicht arrestanten politie Brabant Noord onkostenvergoeding


  VISSCHER-VAN GORP T.C.M. Mw
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  VONHÖGEN H.P.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, Hof, raadsheer
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Commissie Bijzondere Bezwaar gemeente Boxtel
Lid Commissie Contact met overheid van het Rooms Katholiek Genootschap COMO
Lid werkgroep Kerk en Staat van de Kath Raad voor Kerk en Samenleving
Voorzitter vertrouwenscommissie werknemers Bisdom den Bosch


  VRIES-LEEMANS M.J.H.J. de Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant Vakgroep strafrecht


  WAAIJERS-KAARSGAREN E.A.G.M. Mw.
Den Bosch, (gaud)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  WAARD B.W.N. de Prof. (04-06-50)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Breda, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar staats en bestuursrecht 1.0 aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
BIJ
Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Redactie tijdschrift voor ambtenarenrecht Uitgegeven door VUGA en Kluwer
Lid redactie rechtspraak Algemene Wet bestuursrecht uitgever Samson HD Tjeek Willink BV Alphen ad Rijn
Min of meer incidentele auteurs en redactiewerkzaamheden t.b.v. met name VUGA uitgeverij BV en Kluwer Juridische Uitgevers


  WABEKE M.A. Mw.
Den Bosch, wnd griffier
Den Bosch, (gaud)
BIJ
Penningmeester Katholieke stichting Kleuter- en Basisonderwijs Alphen


  WALSTOCK, F.J.M. (geb mei 1950)
Den Bosch, Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch (06-08-92)
INFO
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
BIJ
Opgave Hof opnemen. Wie wil zijn bijbanen even overschrijven?
ATTENTIE! Ing. A.M.L. van Rooij T: 0413-490387. Beschikking Beklag ex 12 Sv 130398. Info Ing. A.M.L. van Rooij T: 0413-490387.
Gebr. van Aarle BV mogen niet worden vervolgd wegens het zesenhalf jaar lang plegen van strafbare feiten en mogen ook rustig doorgaan met het plegen van strafbare feiten. (klik irm-45)


  WERF H.G. van der
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, vice-president
BIJ GEEN


  WIGGERS J.H. Dr.
Den Bosch, (gaud)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  WETZELS W.H.M. (geb. dec. 1928)
Waarnemend ambtenaar OM te Amsterdam
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam (04-05-62)
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Breda (07-04-71)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam (01-10-72)
Advocaat-generaal Hof Den Bosch (05-01-77)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch (01-01-89)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda (01-07-92)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch (01-07-92)
INFO
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
BIJ GEEN
ATTENTIE! Ing. A.M.L. van Rooij T: 0413-490387.
Beschikking Beklag ex 12 Sv 130398. Info Ing. A.M.L. van Rooij T: 0413-490387. Gebr. van Aarle BV mogen niet worden vervolgd wegens zesenhalf jaar lang plegen van strafbare feiten en mogen ook rustig doorgaan met het plegen van strafbare feiten. Info (klik irm-45)


  WILDENBERG B.P.H.M. van den (geboren 11/47)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger 220282
Den Bosch, rechter 210385
Den Haag, rechter 280486
Den Haag, Hof raadsheer 270791
BIJ
Vice-voorzitter Raad van Toezicht tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten Den Haag
Plaatsvervanger-voorzitter Klachtencommissie IV De Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West


  WILLEMS A.W.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Eindhoven
BIJ GEEN


  WILLEMSEN-SCHWERING J.M.P. Mw.
Den Bosch, rechter
BIJ GEEN


  WINFIELD W.C.E.
Den Haag, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, (gaud)
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  WOLFS A.
Den Bosch, Raio
BIJ
1x


  ZELST N.C. van
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


  ZIJLMANS H.N.A.J.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Burgemeester gemeente Beuningen bezoldigd
Statenlid Prov Gelderland bezoldigd
BIJ
Commissaris bestuur gemeenschappelijke regeling afvalverwerking Regio Nijmegen
Commissaris NV Waterbedrijf Gelderland
Lid regionaal College van de Politie Gelderland Midden
Vice-voorzitter districtsoverleg district Tweestromenland Politie Gelderland Zuid
Lid algemeen bestuur Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen e.o.
Lid Raad van Toezicht Regionale Instelling Beschermde Woonvormen Nijmegen en Rivierenland


  ZIJLSTRA B.A.J. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, (gaud)
BIJ GEEN


  ZWITSER-SCHOUTEN J.H.C. Mw.
Den Bosch, rechter-plaatsvervanger
Den Bosch, Hof, vice-president
BIJ
Penningmeester bij de Vereniging Sociëteit Casino Den Bosch
Plaatsvervanger-voorzitter Raad van Discipline Den Bosch
Lid van de Nederlandse Raad van Beheer van Kerk in Nood Oostpriesterhulp Den Bosch
Lid bestuur Stichting tot steun van opleiding van onderwijsgevenden voor het Rooms Katholiek Basisonderwijs te Den Bosch
Lid bestuur Stichting het voormalig Roomsch Armenweeshuis te Den Bosch
Voorzitter Stichting Vrienden van de Sevhola Cantorum van de Stichting Jan te Den Bosch

Info RMRVK: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Telefoon 0341-558356, Mobiel: 06-53710648, E-mail johnhop@planet.nl