Brief aan de voorzitter C. Boon van de Ver. Houtimpregneerinrichtingen in Nederland
EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

gezondheidsschade dat ontstaat als gevolg van de toepassing van gewolmaniseerd hout

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens   't Achterom 9a
    5491 XD Sint Oedenrode
    Tel. 0413-490387
    Fax. 0413-490386

 


PERSBERICHT.

       Ing. C. Boon, voorzitter,
       Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland (VHN),
       Laan van Beek van Royen 1a,
       Postbus 735, 3700 AS Zeist.

Sint Oedenrode, 22 maart 2001.

VOORZITTER C. BOON (VHN) LIEGT DAT HIJ BARST.

Leugenaar C. Boon veroorzaakt zware milieu- en gezondheidsschade.

Voorzitter C. Boon van de VHN maakt zich al jarenlang schuldig aan het stelselmatig voorliegen van alle Nederlanders via media, radio, TV en internet over de milieu- en gezondheidsschade dat ontstaat als gevolg van de toepassing van gewolmaniseerd hout.

Mijnheer Boon,

Deze brief aan u is tevens een persbericht aan media, radio, TV en internet omdat u hen jarenlang hebt misbruikt om alle Nederlanders doelbewust onjuist voor te lichten over de milieu- en gezondheidsschade die ontstaat als gevolg van de toepassing van gewolmaniseerd hout.

Bij brief van 5 november 1997 heeft de heer van Breukelen u de analyseresultaten laten toekomen van opgevangen regenwater dat vanaf zijn 'KOMO-gekeurde' gewolmaniseerde schuur afliep.

De resultaten waren alarmerend.

Het betreffende water bevatte maar liefst 1200 g/l arseen, 710 g/l chroom en 1500 g/l koper (bijlage 1). Deze concentratie's in regenwater zijn normaal 0 tot 1,5 g/l arseen, 0 tot 1 g/l chroom, 0,6 tot 12 g/l koper. Bij gehalten boven de interventiewaarde is er sprake van een wettelijk gedefinieerde verontreiniging en levensgevaar.

De interventiewaarden zijn: arseen 60 g/l, chroom 30 g/l en koper 75 g/l. De gevonden concentratie's gaan deze interventiewaarden voor wat betreft arseen 20 maal, chroom 23 maal en koper 20 maal te boven.

Arseen staat op zwarte lijst I, chroom en koper staan op grijze lijst II. Het zijn zware metalen en zijn niet afbreekbaar. Deze zware metalen mogen niet in het milieu terecht komen, niet op straat, niet in riool en niet in de tuin. Het vergiftigt de grond en grondwater, ook van derden. Arseen (arseenzuur) en chroom (chroomtrioxide) veroorzaken kanker, maakt mensen ziek en onvruchtbaar, zelfs tot in het nageslacht.

Bij brief van 11 november 1997 bericht u de heer van Breukelen dat u ter plekke zou gaan controleren, de benodigde gegevens zou opvragen en hem hierover vervolgens informeren. Heden, na 3 jaar, heeft de heer van Breukelen nog steeds niets van u vernomen. Ondanks deze wetenschap heeft u op vrijdag 16 maart j.l. de redactie van Twee Vandaag hierover wederom apert voorgelogen door te verwijzen naar de website van de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland op internet: www.vhn.org

Pikant detail is dat naar aanleiding van die TV-uitzending op Twee Vandaag de heer van Breukelen mij de meetgegevens heeft laten toekomen.

Als gevolg van deze opzettelijke leugens via radio, TV, media en internet hebt u meegewerkt aan het vergiftigen van Nederland met de gevaarlijke kankerverwekkende verbindingen als arseenzuur en chroomtrioxide. De milieu- en gezondheidsschade als gevolg daarvan zijn onomkeerbaar en met geen geld meer goed te maken. Op termijn zullen hierdoor zeker tienduizenden mensen ziek worden en onnodig sterven aan kanker. Dit hebt u wil lens en wetens op uw geweten. Een dergelijk zwaar milieumisdrijf heeft mijns inziens in de Nederlandse geschiedenis nog nooit iemand gepleegd.

Ik eis van u binnen acht dagen na heden een bericht of u dit alles uit eigen beweging hebt gedaan of in opdracht van een ander. In het laatste geval, van wie. Na acht dagen zal ik, wegens de strafrechtelijke immuniteit vanwege de Pikmeerarresten, hiervan rechtstreeks aangifte doen bij de minister van Justitie. Daarbij zal deze brief (persbericht) worden overlegd.

In afwachting,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ing. A.M.L. van Rooij,
Hogere veiligheidskundige
Bijlage: