Het titanengevecht tegen gesubsidieerde milieuvergiftiging bijna gewonnen

EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Gesubsidieerde wolmanzouten in hout dodelijker dan Mexicaanse griep
WOLMANZOUT


Door onze redacteur
JAN GERRITSEN


Gif moet uit hout klimrek en vlonder

ROTTERDAM, 21 AUG. Het gebruik van zogenoemde Wolmanzouten bij de productie van verduurzaamd hout moet drastisch worden beperkt. Deze chemische stoffen - verbindingen van arseen, chroom en koper - zijn schadelijk voor het milieu en in sommige gevallen voor de Volksgezondheid. Ook komt er mogelijk een verbod om met deze stoffen (ook bekend als CCA-middelen) geïmpregneerd hout te gebruiken voor speeltoestellen voor kinderen. Dit blijkt uit een recent besluit van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) in Wageningen.

Het besluit, dat mogelijk nog voor het eind van het jaar van kracht wordt, betekent een belangrijke doorbraak waarop milieubeschermers al vele jaren hebben aangedrongen. Arseen en chroom zijn giftige stoffen die volgens Nederlandse en Europese regelgeving niet in het milieu mogen komen. Arseen is in de jaren tachtig al verboden als bestrijdingsmiddel, maar was toegestaan als bestanddeel van wolmanzouten.

De Tweede Kamer heeft twee keer, in moties in 1991 en 1996, tevergeefs gevraagd om een verbod van wolmanzouten in hout. Behalve voor speeltoestellen wordt hout dat chemische stoffen is geïmpregneerd veel gebruikt voor tuinhuisjes, palen voor afbakening in tuinen en voor de bouw van vlonders, schuttingen en dergelijke. Het gaat meestal om grenen- of vurenhout dat kort na de bewerking groen kleurt door het koper in de chemische stoffen waarmee het is behandeld.

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, een zelfstandig overheidsorgaan, bepaalde begin juli dat hout dat is verduurzaamd met wolmanzouten alleen nog mag worden gebruikt voor hout "dat niet bestemd is voor verwerking of gebruik door particulieren". Ook mag dergelijk verduurzaamd hout niet worden gebruikt "in direct of indirect contact met grond (inclusief oeverbeschoeiing)". Wolmanzouten blijven (voor beperkt gebruik, in de professionele bouw) tot 1juni 2000 toegestaan, aldus het besluit van het CTB, dat op 2 juli in de Staatscourant is gepubliceerd. Tegen het besluit kunnen de producenten van wolmanzouten een bezwaarprocedure aanhangig maken.


    Vara-Nova
    SDN-rubrieken
    Ecologisch Kennis-Centrum
    Raad van State verbiedt shredderen afvalhout