Persbericht over onjuiste en onvolledige informatieverstrekking aan
de Tweede Kamer met verstrekkende gevolgen voor de volksgezondheid


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen

Sint Oedenrode, 18 november 1999.

   PERSBERICHT.

Op 12 november 1991 hebben alle leden van de Tweede Kamer behoudens het lid van de Centrum Democraten de motie-Willems (22300-X nr.25) om arseenhoudende wolmanzouten te verbieden aangenomen.

Deze aangenomen motie is door de toendertijd verantwoordelijke minister van VROM de heer J.G.M. Alders niet uitgevoerd. De heer Willems (Groen Links) heeft de Tweede Kamer hierover om interpellatie verzocht, waarvoor hem in de vergadering van 26 mei 1993 verlof is verleend. Ten tijde van het interpellatiedebat heeft voormalig minister Alders de Tweede Kamer laten weten dat er drie typen arseenhoudende wolmanzouten zijn, te weten: de typen A, B en C, en dat hij enkel in staat is de typen A en B te verbieden maar niet het type C, omdat type C relatief het minste arseen zou bevatten.

  Uit onderzoek is echter gebleken dat het type C meer arseen bevatte dan de typen A en B en meer dan het dubbele aan chroom VI. Documentatie uit 1990 bewijst datů.!!

Deze informatie heeft voormalig minister J.G.M. Alders ten tijde van de interpellatiedebat voor alle Tweede Kamerleden verzwegen. Wanneer hij hierover toendertijd de Tweede Kamer volledig en juist zou hebben voorgelicht, dan had dit gegarandeerd geleid tot een totaal verbod van alle arseenhoudende wolmanzouten vanaf 1 juni 1993.

Hiermee is voormalig minister J.G.M. Alders politiek verantwoordelijk voor wellicht het grootste gifschandaal aller tijden. Ik heb het over een milieuramp van via de voedselketen gerecyclede arseen- en chroom-VI verbindingen. Hoe erg de Bijlmerramp ook is, het is een bagatel vergeleken bij wat er komen gaat als gevolg van de wolmanzouten.

Waar blijft de parlementaire milieu-enquête??

  Ad van Rooij. (milieu- en veiligheidskundige).

  Bijlage: Brief d.d. 16 november 1999 aan de Tweede Kamer. (3 pagina's).


   Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

   Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.


  Bijgevoegd zijn:

  • de bijlagen 1 en 2
  • de CD-ROM van de Sociale Databank Nederland met begeleidend schrijven.

  Website adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-tk02.htm