Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad ! * * *

In memoriam drs. Nico C. Burhoven Jaspers MBA

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Minister-president Balkenende ontloopt politieke verantwoordelijkheid met doodzwijgen
De poel van verderf rond het Gerechtshof in het Arnhemse ressort

Recht op toegang tot de rechter moet in de Europese grondwet
Gerookte zalm met harde noten
instructies van 'n gerechtshofpresident
De democratische controle laat het afweten

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

1e wet van Jaspers: Het zit smeriger in elkaar dan je denkt
2e wet van Jaspers: Macht Minus Controle levert Verrotting

openbaarheid is de enige verdediging tegen corruptie
    Zoeken bij SDNL        

    Op deze pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
    Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
    het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.


Alfabetisch bijgewerkte antecedentenregister 2005 van juristen
Maatschappelijke netwerken waar juristen voorkomen
Integriteit Rechterlijke Macht en WOCD Rapport


Juridische Internet Bibliotheek