burhoven.htm">Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het irm.htm">IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Klacht aan het College van Procureurs-Generaal, Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Brief aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp

  kath-nb18.htm">Katholiek Nieuwsblad van 5 april 2002: 'Rechtsgeleerden moeten hoger mikken' burhoven.htm">


  AAN :

   De Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
   Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn
   Prins Clauslaan 16
   Postbus 20305 , 2500 EN Den Haag


  BETREFT :

  • klacht d.d. 31 maart 2002 tegen de rechtbank te Den Haag,
   ingediend bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp
  • mijn brief aan u d.d. 2 april 2002
  • mijn brief aan u d.d. 26 april 2002
  • mijn brief aan u d.d. 7 mei 2002

  Wassenaar, 21 mei 2002 _ _


  Geachte Voorzitter,


  Bijgaand treft u aan kopie van mijn brief d.d. 20 mei 2002 aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp, inbegrepen kopie van de bijlagen.

  De inhoud moge voor zich spreken.

  Ik verzoek u het ingesloten materiaal te beschouwen als herhaald, ingelast en ook aan u gericht.  Hoogachtend,


  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  e-mail: nc.burhovenjaspers@hccnet.nl
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar


  BIJLAGEN

  • brief d.d. 7 mei 2002 van de President van de rechtbank te Den Haag Mr. H.F.M. Hofhuis aan het EKC , c.q. Ing. A.M.L. van Rooij
  • brief d.d. 19 mei 2002 van het EKC, c.q. directeur Ing. A.M.L. van Rooij aan de rechtbank Den Haag, c.q. President Mr. H.F.M. Hofhuis
  • brief d.d. 20 mei 2002 aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad Prof. Mr. A.S. Hartkamp


   Zie ook: burhoven.htm">www.sdnl.nl/burhoven.htm
   bur-pghr1.htm">Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden I
   bur-pghr2.htm">Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden II
   bur-pghr3.htm">Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden III
   bur-pghr4.htm">Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden IV
   bur-pghr5.htm">Klacht aan het College van Procureurs-Generaal, Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn