Vice-premier schoffeert de zogenoemde 'slechte ondernemers' (citaat)


De miljarden ? . . . . Schandpaal . . . . . SDN home . . . . . . CBS staatsschuld

Huizen, zondag 25 december 2005

Wouter Bos, (minfin-listman@minfinmail.nl)

Ik heb uw boek als kerstcadeau ontvangen en gelezen. Aardig geschreven en met ideeën die deels met de mijne overeenkomen. Een klein commentaar.

De mooie typering van het karakter van een CDA-minister staat op pag. 66 onderaan in uw boek: 'Dit land kan zoveel beter'. De titel van uw boek doet mij nadrukkelijk denken aan de titel van het boek van oud-VNO-voorzitter Dr. A.H.G. Rinnooy Kan met zijn boek: Nederland kan zoveel beter. Is dat toeval?

Het citaat: 'Precies zoals Donner - in de uitspraak die hij niet gedaan heeft - had voorspeld'. Werkelijk schitterend hoe u feitelijk zegt: Hij (Donner) liegt dat ie barst! Ook ik heb met Donner iets dergelijks meegemaakt toen ik hem ontmoette in Utrecht op 'n CDA-vergadering. Zie:

CDA-bijeenkomst in het Beatrixgebouw te Utrecht
Brandbrief van R.M. Brockhus aan alle Tweede Kamerleden persoonlijk
Hoeveel voedselbanken wil de regering om weer concurrerend te worden?
Brandbrief van R.M. Brockhus aan minister J.P.H. Donner van Justitie
Minima 8% achteruit in koopkracht met plannen kabinet,maar ook:
Bezwaarschift van 'nugger' tegen uitsluiting compensatie zorgverzering
Oplossing voor de 'Sociale Kwestie" is: Wet Algemene Inkomensvoorziening

Van de voorzitter van de Sociale Databank Nederland Wim Sweers hoorde ik dat hij uw boek had gekocht en gelezen en dat het grotendeels ging over de persoon van Wouter Bos (een spannend jongensverhaal) en dat de twee laatste hoofdstukken de politieke kern bevatten die - ik zeg voorzichtig - nadrukkelijk overeen komen met de ideeën die al jaren bij de SDN op het internet staan. Enerzijds bravo, maar anderzijds, waarom niet veel eerder contact gelegd met de redactie van de SDN?

Zoals u heel goed weet pleiten wij al lang voor inspraak van de burger in de Tweede Kamer, zoals voorgesteld met Kamerzetel 151. De kloof tussen burger en politiek zou daarmee deels kunnen worden overbrugd. In uw boek attendeert u er ook op, en op de smalende opmerking van de PvdA-elite over het optreden van Pim Fortuyn. U zei zelf dat 'onze mensen' achter Fortuyn gingen staan en dat u ze wilde terugwinnen. Maak a.u.b. niet dezelfde fout als uw partijmakkers toen, door te doen alsof die Kamerzetel 151 niet iets is wat de mensen zouden wensen, namelijk serieus genomen worden.

Ik verwacht van u alsnog een telefoontje, net al u dat kreeg van Shell.

Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
E-mail: sdn@wxs.nl
Web :www.sdnl.nl


En mijn beste wensen voor iedereen, vooral voor hen die wat tekort komen.

P.s.:
Begin januari komt bij mij 'n afvaardiging van een Japanse universiteit om te praten over de armoedeontwikkeling in Nederland. In Japan dacht men dat Nederland een gidsland was met de hoogste levenskwaliteit voor iedereen. Wij weten met de voedselbanken en het idiote bezuinigingsbeleid van Zalm/Balkenende wel beter. Maar ja, zonder media-aandacht kom je nergens in de politiek. Wij ook niet met de Algemene Wet Inkomensvoorziening (AWI) wanneer dat niet door de politiek wordt opgepikt.

Huizen, 28 december 2005

Ik heb daarom nog wat opmerkingen.

Ik uw boek lees ik op pagina 138 dat u weer op het punt staat om te moeten kiezen: "The road not taken" en hoe volgens u Nederland beter kan. U stelt dat Nederland in verwarring is. Dat waag ik te betwijfelen, want dat geldt zeker niet voor de kiezers van het CDA, VVD en D'66 en ook niet voor Wouter Bos die wat verderop toch weer zijn eigen zekerheid debiteert over het aflossen van de staatsschuld; als zou dat de oplossing zijn voor de betaalbaarheid van de AOW. Ik heb u al eerder laten weten dat die AOW sowieso geen probleem is. Alleen de internationale concurrentie op het gebied van de sociale voorzieningen is een probleem. De betaalbaarheid van al het collectief gefinancierde is absoluut geen probleem, zoals ik u hier en daar duidelijk laat zien. Wanneer u wat beter opgelet had op de verhandelingen daarover bij de SDN en er eens naar gevraagd zou hebben, dan zou u nooit meer zeggen dat die overheidsschuld überhaupt en ooit afgelost zou moeten worden. Want uw huidige standpunt hierover is een regelrechte aanslag op de koopkracht van alle mensen met een opgebouwd pensioen (ABP en PGGM) bovenop de AOW. Dat zal u niet in dank worden afgenomen, met name niet door ambtenaren en de werkers in de gezondheidszorg.

U spreekt dan over hoop en houvast. Dat is hetzelfde als bespiegelingen houden over het weer. Dat mensen hun werk kwijt kunnen raken en zelfs in de bijstand belanden (via de WAO, nu AWI), dat kan bijna iedereen overkomen wanneer je nog geen miljonair bent op je veertigste. Maar ook bij de PvdA wemelt het van de miljonairs. U en deze rijken binnen en buiten de PvdA blaten luid over onze beschaving, waarbij niemand in ons land een fatsoenlijk bestaan zou ontberen. De voedselbanken laten echter een rauwe werkelijkheid zien die aan het bewustzijn van alle CDA-politici (want zijn zwijgen persistent) en per definitie aan alle VVD'ers voorbij gaat. Deze laatsten hebben het vooral over de vrijheid, die je alleen hebt als je die kunt betalen, over democratie die volstrekt onbereikbaar is voor de armen; en over een zogenaamde volkspartij die inspraak van de gewone man compleet uitsluit. Maar ja, waar staan de letters van de PvdA dan voor? Voor arbeid? Ik denk het niet; want de PvdA-elite wijkt in menig opzicht niets af van de graaicultuur van CDA'ers en VVD'ers. Ook PvdA'ers lijken heel gewone mensen.

U stelt dat armoede vernederend is. Dat klopt en dat sluit sociale democratie sowieso al uit. Vreemd vind ik wel dat u daar in de Kamer niet echt een punt van maakt. U en zelfs Marijnissen slaan in onvoldoende mate op de trom om de schande die hieraan verbonden is met pek en veren aan met name CDA'ers aan te wrijven. De partijdiscipline sluit de democratie per definitie en volkomen uit. De sloop van de verzorgingsstaat die absoluut noodzakelijk zou zijn in een moderne industriële en grenzenloze economie kunnen we met goed fatsoen toch niet accepteren ?! Dat het woord "bezuinigen" kritiekloos kon worden vervangen door "hervormen" of "eigen verantwoordelijkheid" is ook u aan te wrijven. Dat heeft alleen maar kunnen gebeuren, omdat de oppositie zijn waffel hield in de media en in het vragenuurtje. Zoals koningin Beatrix ooit zei: "De leugen regeert!"; en dat sluit de PvdA zeker niet uit.

U snapt heel goed dat daarom die Kamerzetel 151 een 'must' is om regering en parlement op nalatigheid en disfunctioneren te kunnen controleren. De zogenaamde vrije pers is echter te vervlochten met de politiek om neutraal te kunnen zijn. U zult nu waarschijnlijk denken: "We zullen de verkiezingen nu wel glansrijk winnen, de bevolking is het huidige Haagse zooitje toch spuugzat; en daarom hebben wij (PvdA) die Kamerzetel 151 niet echt nodig !!". Dus blijft de politieke cultuur gewoon dezelfde met alleen wat andere poppetjes op pluche stoelen. Met uw stroopsmeerderij in de richting van de topambtenaren buigt u nu al voor de voortzetting van het huidige sloopbeleid, want zij gebruiken de Europese uitbreiding als richtsnoer voor binnenlands beleid.

Ik begrijp dat u mijn wantrouwen niet waardeert. Wel, zet die inspraak van de burger dan toch maar bovenaan in het verkiezingsprogramma, dan kunnen we zien of u en de PvdA echte democraten zijn die het goed voor hebben met de leefomstandigheden van alle burgers, inclusief de onderklasse. U zegt nu al in uw boek: Ja, maar, het uitbannen van de armoede in ons schatrijke land is onbetaalbaar !! Is dat echt zo? Ik verzeker u van niet. Nodig mij maar eens uit om de argumenten in een open discussie op televisie te brengen. Life natuurlijke, want er moet niet in geknipt kunnen worden. Maak een echt begin met de radicale bestrijding van achterstand en achterstelling. Dat begint met het koesteren van de staatsschuld als een bruidsschat voor de gepensioneerden en het behoud van werkgelegenheid met finale besteding. Want durft u met droge ogen het aan om die 10 miljard euro, die nu nog als rente uitbetaald wordt aan de pensioenfondsen, daar weg te halen en daarmee de inkomenszekerheid, de welvaart en het welzijn van miljoenen mensen op te offeren aan een absolute fobie? Waar moeten die pensioenfondsen voor de ouderen die 10 miljard euro dan vandaan halen? Van Mars? U propageert net als Balkenende het aflossen van de spaarpot die staatsschuld heet om de drogredenering te verkopen dat dan de AOW wel betaalbaar zou zijn? Ik sta u deze al dan niet opzettelijke misleiding niet toe.

De tsunamie van goedkope arbeid uit de lagelonenlanden is het echte gevaar dat de visie op de staatsschuld doet verbleken. Hoe zit het anders met Japan met een staatsschuld van 157% van het BBP; en België met 100% van het BBP en de stijl groeiende staatsschuld van de VS die per dag ook nog eens 2 miljard dollar aan buitenlandse schuld opbouwt? Waar bent u met uw aardige boek: "Dit land kan zoveel beter" nu echt mee bezig? Zoals u merkt laat ik de integratie van allochtonen hier buiten beschouwing. Dat vind ik een open deur. De beste integratie komt voort uit economische betrokkenheid en dat kan o.a. werk zijn, maar evengoed onbetaalde arbeid of toerisme. Alleen u moet niet willen dat mensen die werken onderbetaald worden en alsnog de hand moeten ophouden bij de gemeente, omdat de huren onbetaalbaar zijn geworden en de boodschappen met de euro te duur. Doe wat aan die twee laatsten. Verlaag de huren en bouw als overheid zelf daar waar speculanten en beleggers het vertikken. De staatsschuld mag daarvoor flink oplopen en zelfs verdubbelen. Dat is geen enkel probleem, want u hoeft alleen maar een kaasschaafwetje in te voeren om de betaalbaarheid van de rente in de hand te houden. Niemand wordt daarvan echt slachtoffer. (zie japan-3.htm)

U zegt open te staan voor kritiek van binnen en van buiten. Wel laat het maar blijken.

Rob Brockhus
Westkade 227
1273 RJ huizen
035-5244141
E-mail sdn@wxs.nl
Website: www.kamerzetel.nl

Beste Wouter, op mijn brief aan u kreeg ik onderstaande boze reactie, en nu weet toch
wéér niet wat ik moet doen bij de volgende verkiezingen als hij gelijk blijkt te hebben.
Help mij uit de brand zoals u vandaag (9-1-06) in uw TV-spot mij hebt voorgehouden
door het luisterend oor open te hebben. Nogmaals ik verwacht van u een telefoontje !

Beste Rob,

Na het lezen van je stemadvies ben ik vreselijk boos geworden. De grootste boosdoender, Wim Kok en de PvdA laat je buiten beschouwing. Het was het beleid van Wim Kok in 1992 om commerciële verzekeraars toe te laten op de gezondheidsmarkt. Dit was het begin van de zorgafbraak! Het was Wim Kok van de PvdA die vele miljarden verkwanseld heeft samen met de slechtste minister aller tijden Gerrit Zalm, die toestemming gaven dat pensioenfondsen mochten speculeren op de beurs. (Zalm is overigens een prima penningmeester voor een voetbalclub, maar als minister van Financiën een absolute ramp.)

Het was Wim Kok die ons aardgas voor een grijpstuiver verkwanselde aan Tsjechië in navolging van Joop den Uyl die dit kunstje ook al flikte met Italië. Het was tijdens het bewind van Wim Kok dat Nederland de grootste explosie heeft gehad met kostbanen. Het was tijdens het paarse polder kolder model dat we geconfronteerd werden met prijsverhogingen van huizen tot meer dan 300% t.o.v. Duitsland en België. De paarse polder kolder was niets meer of minder dan een gekochte economie met geleend geld!!!

Onderzoek met de volgende ijkpunten 1990 / 1994 / 1998 / 2002 de volgende zaken:

De staatsschuld
De hypotheekschuld
De financiële schuld (rood staan bij banken)
De persoonlijke leningen en andere financieringen zoals bij Frisia en ik verzeker je dat de uitkomst catastrofaal zal zijn en onderzoek dan ook wie er tijdens deze data verantwoordelijk waren!!!

Ik kan je nog vele voorbeelden meer geven, maar hiervan staan ook al groot aantal op je website. Lees mijn www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm en www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en pas je stemadvies aan,

groetjes Paul Quekel senior

En wat later kreeg ik het volgende bericht van ing vam Rooij....!! Zeg het maar Wouter....!

Beste Rob

Jij schrijft dit op www.sdnl.nl/voedselbanken.htm

Stem nooit meer CDA, VVD, D66 !!
Die partijen brachten u de honger; en ontnamen u de gezondheidszorg !


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens Maar de PvdA (Wim Kok, Hans Alders en Jan Pronk ) samen met het CDA in het kabinet Lubbers III zijn de grootste boeven. Zie hebben alles vergiftigd met giftige, zwaar kankerverwekkende stoffen; en dus ook ons voedsel en drinkwater. Lees hieronder:

    http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm en
    http://www.sdnl.nl/column30.htm

Graag verneem ik je reactie

Ad van RooijBeste Ad,

Ik weet daarvoor wel een oplossing, maar die willen ze in de politiek nog niet accepteren. Dat is namelijk Kamerzetel 151, en dat weet je maar al te goed. Probeer jij Wouter Bos zover te krijgen dat ie dat bovenaan in zijn verkiezingsprogramma zet. Hij zegt wel dat ie naar de mensen wil luisteren, maar ik wil liever zelf kunnen inspreken in de Tweede Kamer, dan weet ik zeker dat de sociale ontwrichting gaat stoppen.

Rob

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!