De armoede groeit door bezuinigingen op lonen, pensioenen en zorg, naast taken die gemeenten op hun bord krijgen ...!!

Rapport van het ministerie van SoZaWe over de inkomenspositie van ouderen

Voedselbanken . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . . AOW

Huizen, maandag 26 juni 2006

Sociaal Cultureel Planbureau
t.a.v. drs. Hedy d'Ancona

Mevrouw d'Ancona,

Ik zag in een nieuwsrubriek fulmineren tegen het manipulatieve moment van publicatie van het Rapport van het ministerie van SoZaWe over de inkomenspositie van ouderen nu en in 2030.

U hebt volkolmen gelijk dat dit rapport enkele dagen ná de verkiezingen inzicht gaf in de financiële ontwikkeling en koopkracht van ouderen op langere termijn. Het voorstel van Wouter Bos om rijke ouderen te laten meebetalen aan de AOW voor iedereen is dan ook heel redelijk. Niet alleen De Geus manipuleerde hiermee de verkiezingsuitslag, Maxime Verhagen deed dat zelfs nog erger met zijn uitspraak: "Dat het fiscaliseren van de AOW er toe zou leiden dat mensen met een AOW-uitkering er wel 16% op achteruit zouden kunnen gaan", (Citaat). Deze leugen en demagogie vond ik onacceptabel, waarop Wouter Bos overigens onvoldoende reageerde. Dat kostte de PvdA veel zetels die nog onverdiend naar de SP gingen.

Als redacteur van de Sociale Databank Nederland ben ik zeer geïnteresseerd in deze materie, zoals blijkt uit mijn eerdere publicatie op internet over dit onderwerp. Ik zou u willen voorstellen om met mij contact op te nemen om te bezien of u met een interview bij de SDN een bijdrage kunt leveren aan de bewustwording op dit gebied.

Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Fax.: 035-5244142
Mail: sdn@wxs.nl
Web : www.sdnl.nl

Zie o.a. het commentaar van Novum hieronder:

Ouderen in 2010 voor eerst rijker dan jongeren Uitgegeven op dinsdag 19 december 2006 om 07:44:19,
bijgewerkt om 12:19:23

(Novum) - In 2010 zijn 65-plussers voor het eerst gemiddeld rijker dan jongere generaties. Hun vermogen neemt voornamelijk toe vanwege hun hogere opleiding en hoger salaris, waardoor zij een hogere AOW krijgen. Bovendien werken zij langer, wat ten goede komt aan hun pensioenopbouw. Ook hebben ouderen steeds vaker hogere aanvullende pensioenen en een eigen huis.

Minister van Sociale Zaken Aart Jan de Geus (CDA) stuurde dinsdag de resultaten van een onderzoek naar de toekomstige inkomenspositie van ouderen naar de Kamer. Hij zegt dinsdag in de Volkskrant blij te zijn met de resultaten van het onderzoek. "Eindelijk doorbreken we het gegeven dat oud gelijk staat aan arm", zegt hij. Wel stelt hij dat de verdeling scheef is en dat een beperkte groep ouderen het meest profiteert. Uit het onderzoek blijkt verder dat de inkomsten van ouderen tot 2030 sneller stijgen dan die van mensen jonger dan 65 jaar. Hun koopkracht stijgt met bijna een kwart.

Het gemiddelde huishoudinkomen van 65-plussers stijgt van 34.100 euro in 2006 tot 52.800 euro in 2030. Daar tegenover staat dat het aandeel ouderen met een laag inkomen toeneemt. In 2020 hebben naar verwachting zeshonderdduizend ouderen een onvolledige AOW-uitkering. Nu zijn dat er 170 duizend. Het gaat voornamelijk om allochtone ouderen. Verder neemt het aantal mensen met een aanvulling uit de bijstand toe. PvdA en ChristenUnie willen rijkere ouderen laten meebetalen aan de AOW.

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!