Nog nooit zijn de raadsverkiezingen zo belangrijk geweest voor de burgers in Groningen om ook de recessie te beëindigen

De vraag is: Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen?

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Euroramp . . Discussie . . Crisisdebat

Pas na 200 jaar werd in het parlement gedwongen geluisterd naar de creatie van nieuw geld uit niets

GELD, aandelen, beurskoersen en de kredietcrisis in de Balie, Amsterdam


Rob Brockhus geef bij de Partij Mens & Spirit
een lezing over kredietcrisis en het geldsysteem


Rob Brockhus over de kredietcrisis in ons land
en stelt lastige vragen aan politici en economen

Geld wordt voor ca. 95% procent als schuld (aan wie?) in omloop gebracht. Is dat niet erg vreemd ??
Mario Draghi pomt per dag onzichtbaar twee miljard nieuw geld in het financiële systeem. Waar dan?
Wie heeft er belang bij om meer schuld te creëren met geprivatiseerde geldschepping? De banken...!!

VPRO-Tegenlicht: Het jaar-dat de euro valt

Dag Mieneke,

Geld creëren uit het niets, dat kan een bank juist wel. Bij het verlenen van krediet voor bijv. een hypotheek ontstaat uit het absolute niets nieuw geld op het moment dat de betaling (overboeking) wordt gedaan met het passeren van de koopakte voor bijv. een huis of bedrijfskrediet. De belofte van terugbetaling voro de hypotheek in 30 jaar wordt direct voor de ontvanger van het aankoopbedrag als nieuw geld en nieuwe koopkracht in de markt gezet. Inmiddels zijn meer, maar veel te weinig, mensen op de hoogte van deze praktijk die feitelijk illegaal is, maar overal wordt toegepast. In 1981 werd het boek gepresenteerd dat Henk Bor had geschreven zoals ik dat meldde in www.sdnl.nl/hank-monrobey.htm en ook www.sdnl.nl/money-1.htm Vandaar mijn inspanningen voor de raadsverkiezingen.

De meeste mensen denken dat de bank alleen maar geld kan uitlenen dat spaarders naar de bank hebben gebracht. Dat is niet zo. Bekijk daarvoor deze informatiefilm over het ontstaan van nieuw geld door geldscheppende instellingen: particulier banken. De naÔviteit van de burger om te geloven wat wordt verteld over het lenen van geld, wordt overschaduwd door de behoefte om iets te kunnen kopen, zoals een huis of een auto of wat dan ook waarvoor op dat moment geen geld is gereserveerd op met een spaarrekening. Koopkracht is iets geheimzinnigs als het gaat om het lenen van geld dat eigenlijk niet bestaat. Dat lijkt moeilijk, maar is dagelijkse praktijk. Een tientje gespaard geld bij een bank wordt wel tien keer uitgeleend aan mensen die iets willen kopen en financieren. Dat lijkt ongelooflijk maar is echt zo.

Mijn vragen aan premier Rutte persoonlijk over de bron van financiering van de overname van ABN-AMRO van de Belgen kon hij niet beantwoorden. Ook mijn vraag aan vicepremier Asscher die Julius Vischjager stelde in Nieuwspoort, over de structuur van de staatsschuld bleef onbeantwoord met: ĒIk weet het nietĒ.

Voorlopig genoeg uitleg denk ik.

Rob

Van: Mieneke
Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 21:53
Aan: Rob Brockhus
Onderwerp: vraagje

Hallo, ik heb de uitzending van Tros Radar gezien. Eťn ding ontgaat mij echt. Een bank (of wie dan ook) kan toch geen lening geven als er geen geld is? Ik bedoel, de ontvanger kan er toch iets mee betalen? Of zelfs dat geld gewoon pinnen?

Groet, Mieneke

Comentaar: Dag Mieneke, er zijn mar twee goede uitzendingen op TV geweest waar de mensen iets aan hebben gehad. Dat is die uitzeing van Willen bij Tegenlicht met "De dag dat de dollar valt", en de TROS-Radar uitzending over De Schuldvraag: Deel 1 en deel 2

Wat later heb ik met Arnold Merkies van de SP hierover gesproken en hem verwezen naar de eerste parlementaire discussie over geldcreatie uit het absolute niets. Die is in de politieke geschiedenis nooit eerder besproken dan in november 2014 . Dit pas na 170 jaar in het Britse Lagerhuis. Zie daarvoor de discussie van twee uur en dertien minuten. Ik vroeg Arnold Merkies die discussie zelf te bekijken en dan met mij contact op te nemen voor het opstellen van een motie in de Tweede Kamer, om daarmee de regering te verzoeken alle bestuurders in Nederland een 'aanwijzing' (bevel) te geven die politieke discussie in het Britse Lagerhuis in londen allemaal en helemaal te bekijken; en daarna eenzelfde discussie te voeren in de Tweede Kamer als die in Londen. Dan zal iedereen begrijpen waar het fout ging en gaat in de economie en ook de fouten in het geldsysteem duidelijk worden. Ook Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg heeft de kopie van de Motie-Merkies ontvangen van 24 burgers die daarover een WOB-verzoek aan haar hebben toegestuurd. Een verhelderende presentatie over het geldsysteem is te zien met de video op de grootste bancaire zwendel ooit.

Wanneer je het een en ander op een rij zet, dan blijkt dat de nationale overheden van de EU en ook van de VS niets meer te zeggen hebben over de wet- en regelgeving in eigen land. Juist in combinatie met het ISDS-tribunaal dat de nationale wetgeving overrulet.

Ik heb een aantal mensen op deze bijeenkomt een visitekaartje gegeven met het doel om de structuur van het geldsysteem waar alles aan gekoppeld is bespreekbaar te krijgen. Daarom is deze link zo belangrijk met het ontwerp voor Tweede Kamerlid Arnold Merkies (SP) om de regering met een motie te verzoeken alle prominente bestuurders en volksvertegenwoordigers, zowel landelijk als lokaal, het parlementair debat te laten bekijken dat 20 november 2014 plaatsvond in het Britse Lagerhuis. Het onderwerp was: 'Money creation and Society', ofwel het creŽren van nieuw geld uit het absolute niets, door wie en onder welke condities, waardoor de maatschappij kan functioneren. Bij gebrek aan geldcreatie (zoals nu door onze banken gebeurt) op bepaalde plaatsen in de economie, ontstaat automatisch armoede en werkloosheid, zoals nu in o.a. Griekenland goed te zien is.

Zie het videoverslag van het Kamergesprek

 

Motie van Aanwijzing m.b.t. een politieke discussie over geldcreatie

De motie van Arnold Merkies (SP) n.a.v. het gesprek met de redacteur van de Sociale Databank Nederland

Dinsdag 2 juni 2015

De Kamer, gehoord de beraadslaging vraagt de regering alle volksvertegenwoordigers der Staten-Generaal en hoge ambtenaren te verplichten het debat in het Britse Lagerhuis van november 2014 te bekijken en beluisteren en daarna een inhoudelijk debat daarover te voeren m.b.t. de situatie in Nederland en in de Europese Unie.

De kiezers van Nederland. Steun deze motie door te mailen naar deze adressen.

Hoe zit het met het politieke en journalistieke antwoord op onderstaande vragen?

Wie durft hierover vragen stellen? U niet ?
Klaag dan niet over afbraak van de zorg !!!

Redactie van Buitenhof,

Ik hoorde van een goede vriend dat Joris Luyendijk met Onno Ruding in discussie ging. Mooi..!! Maar durft Joris het aan om de essentie van de geldpolitiek aan de orde stellen zoals dat voor het eerst in 170 jaar in het Britse parlement, en in het Nederlandse sinds 200 jaar nog nooit is gebeurd. Wie van jullie durft daarnaar te verwijzen? Ik heb met Arnold Merkies van de SP gesproken om een motie in te dienen om alle leden van de Staten-Generaal verplicht daarnaar te laten kijken (twee uur een 13 minuten) om dan voor Nederland en de hele EU daarover te debatteren. Daarnaast moet zonder enige twijfel het Basisinkomen worden ingevoerd op het niveau van het betreffende land, om de wisselkoersverhoudingen die wegvielen met de invoering van de euro weer te herstellen en de schulden problematiek een oplossing kan vinden in het voorstel van de Griekse minister van FinanciŽn Janis Varoufakis dat lijkt als twee druppels water op het voorstel dat is verwoord in de Belgische Verdwijntruc.

Na 170 jaar van (ver)zwijgen dan eindelijk een parlementaire discussie in Londen over het creŽren van geld en de banken.

Sinds de inauguratie van Willem van Oranje als vorst van de Staat der Nederlanden is dat ook nooit in Den Haag gebeurd.

 

R.M. Brockhus (redacteur SDN)

Westkade 227 - 1273 RJ Huizen (NH)

T: 035-5244141 - E-mail: sdn@planet.nl  - Web: www.sdnl.nl  en www.sdnl.nl/motie-merkies.htm

 
Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!

  De terugkeer van de loonslaaf door bezuiniging op de sociale zekerheid
  Voorstel voor 'n Kamermotie voor wetswijziging m.b.t. invordering van schulden
  Armoede in België. Circa 1.500.000 Belgen leven op/onder de armoedegrens
  Armoede in Nederland. Circa 2.475.600 Nederlanders leven op de armoedegrens
  Aantal gezinnen verviervoudigd dat afhankelijk is van gratis voedselpakketten
  Voedselbank Limburg-Zuid trapt op de rem: ruim 400 gezinnen op de wachtlijst
  Stichting Vangnet om dalende huizenprijzen op te vangen
  Ton Nuiten schetst een somber beeld m.b.t. de politiek en de media
  Peter Oeloff vindt voedselbanken een grote schande
  Robert Brockhus: De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen
  De oplossing voor het woningtekort en armoede is een stilstandsbelasting
  De media komen nu pas over de brug met informatie over proces van verpaupering
  Actualiteitenprogramma van Netwerk geef aandacht aan armoede in Rotterdam
  Armoede van miljoenen Nederlanders eindelijk op tv
  De misvatting in de discussie bij NOVA over noodzaak van bezuinigen
  Zoeken bij de Woonbond geeft: Helaas niets gevonden voor "huurverlaging"
  Martin Dessing pakt de staat aan wegens onderwaardering van de gulden
  Minister de Geus zegt: "Hervorming van de sociale zekerheid biedt perspectief"
  Commentaar op de presentatie van Kamerlid Blok (VVD) en de flat-tax
  Consument houdt hand stevig op de knip en de burgers zijn blutgegraaid
  Commentaar op de presentatie van Tweede Kamerlid Blok (VVD) van de flat-tax
  Herstructurering Sociale Zekerheid met de wet Algemene Wet Inkomensvoorziening
  Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
  Herstructurering Sociale Zekerheid met de wet Algemene Wet Inkomensvoorziening
  Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
  Probeer de onderstaande quiz van de Raad van Kerken eens goed in te vullen
  Geen kind is thuis zonder problemen
  Grote groep ouderen in de schulden, incassobureau ziet veel stille armoede
  Grondvest, Henry George en "Progress and Poverty"
  Armoedecongres in Zwolle toont sociaal failliet van pers en politiek
  Het harde sanctiebeleid dat sociale diensten krachtens de Wet Boeten
  Gemeente Bergh redt minima uit isolement
  Brood stelen uit noodzaak allang in de wet geregeld
  Gemeente Bergh hoopt op navolging armoedebeleid
  Het Armoededebat, wat is armoede? De omschrijving van het begrip armoede
  Armoede in Nederland, veel gezinnen in de bijstand zitten in diepe armoede
  CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald
  Gemeente Leeuwarden: 'Werken levert vaak minder op dan uitkering'
  Ongelijkheid in armoedebestrijding
  Mars in Amerika voor economische mensenrechten, werkloosheid en sociale uitsluiting
  Koopkracht, de fistel in het polder-koldermodel
  Ministerie van Sociale Zaken speelt stommetje over koopkrachterosie minima
  Vragen rond verarming en verrijking
  Waarom stemden de saneringswijken massaal op Pim Fortuyn; dus rechts ??
  Het cadeau van de minima voor de aflossing van de staatsschuld
  Overdenkingen over de Amerikaanse maatschappijstructuur in het Engels
  Wanneer vermelden de media de vindplaatsen van particuliere informatie?
  SDN-rubrieken

  Terug naar het begin