Advocaten, FIOD, Justitie en VROM-inspectie Arnhem zijn met deze gevoelige zaak bezig om de onderste steen boven te krijgen

Fraude en zwartgeld afgedekt rond illegale bungalows op park De Eese in Steenwijk

Zwartboek 'De Eese' . . . Antecedenten juristen <===> SDN . . . Klokkenluiders


De families Breuer en Linsen zijn slachtoffer van de ogenschijnlijk onwettige verkoop van vakantiewoningen op het park Emslandermeer in Groningen. Niets lijkt te kloppen met de wettelijke voorschriften. Volgens de wettelijke normen bestaan deze vakantiewoningen niet als woning, hoewel deze allemaal als zodanig aangeboden en gekocht zijn met een notariële akte. Zie de video over illegale bungalows op een ander park in Steenwijk, genaamd "De Eese" !! De heer Fons Fennis behartigt daar de belangen van de eigenaren.Zie de homepagina en het interview van de families Linsen en Breuer

  Brief van het gemeentebestuur over archiefgegevens m.b.t. het Parc Emslandermeer
  Raadsbesluit gemeente Vlagtwedde over realisatie van Parc Emslandermeer
  De juridisch onmogelijke situatie op Emslandermeer vanwege notariaat Hekkelman
  Het drama van illegale bungalows op park De Eese in Steenwijk
  Kadastrale gegevens over het project van het Emslandermeer Park in Vlagtwedde
  Koopcontract opgesteld door notaris Rensing t.b.v. Emslandermeer Beheer BV
  Het drama van honderden illegale bungalows op het Parc Emslandermeer in Vlagtwedde
  Passeren van een akte door notaris vd Heuvel m.b.t. J.G. Takkenkamp (20-02-93
  Achtergestelde hypotheek gem. Vlagtwedde tl.v. Emslandermeer BV (2-08-93)
  VROM aan notaris Rensing met rectificatie grondmeting (27-09-93)
  Miljoenensubsidie van VROM via Provincie Groningen voor gem. Vlagtwedde (080-06-89)
  Emslandermeer Journaal met info over oplevering voor de bewoners (juni 1994)
  Eigendomsakte verleden bij notariskantoor, Doesburg, Rensing & van den Heuvel (27-12-95)
  Eigendomsoverdracht van Emslandermeer BV (Takkenkamp) aan dhr. E.T. Breuer (01-05-96)
  Grondmeting in Vlagtwedde, Parc Emslandermeer van De Vennen 87 en De Vennen 163 (27-9-97)
  Volmacht voor de heer Schuurman van het Kadaster in Groningen (27-09-97)
  Brief aan Kadaster Groningen t.a.v. de heer G. Schuurman over uitmeting grondstuk (21-10-07)
  Grondmeting is bij notaris Rensing vastgelegd m.b.t. de koop van De Vennen 87 und De Vennen 16
  De Kamer van Toezicht op het notariaat buigt zich over klachten
  Fruytier Advocaten, Mr. A.V. Paardekooper met klacht voor de Raad van Arbitrage
  Blenheim Advocaten stuurt een afschrift van het vonnis van de rechtbank in Groningen
  Afschrift van het Kadaster in Groningen m.b.t. perceel Vlagtwedde 1395, De Vennen 87
  Arrest Vierde Kamer Gerechtshof Leeuwarden in hoger beroep in de zaak Emslandermeer BV
  Bouwvergunning Burgemeester en Wethouders van Vlagtwedde m.b.t. De Vennen
  Vlagtwedde aan Hekkelman Advocaten m.b.t. dhr. Oelschläger versus Parc Emslandermeer
  Notaris van den Heuvel bericht aan dhr. H.G. Hollema over economische eigendomsoverdracht
  Uitnodiging Gerechthof Groningen voor een zitting bij de belastingkamer Leeuwarden
  Afschrift van deponeringsgegevens bij de Kamer van Koophandel in Groningen
  Kamer van Koophandelregistratie Bewonersbelangen Parc Emslandermeer te Laren NH
  Historisch overzicht uit de Kamer van Koophandel over J.G. Takkenkamp sinds 1-10-1993
  Directeur Hans Schuchard van Parc Emslandermeer BV zendt bevestiging van faxbericht
  Fax met het verzoek om een "schone grondverklaring" t.b.v. de aankoop van de woning
  Verklaring van de Gemeente Vlagtwedde dat het Parc de aan- en afvoerleidingen beheert
  De Gemeente Vlagtwedde stel dat zij niet verantwoordelijk is voor de infrastructuur
  Burgemeester van Vlagtwedde wil einde aan permanente bewoning, maar zegt niet wanneer
  Breuer wil uitsluitsel over de aspecten van de hooggelegen naastgelegen vuilstortplaats
  Burgemeester en Wethouders van Vlagtwedde wijzen verdere beantwoording van vragen af
  De uitspraak van het Gerechtshof geldt niet als bewaar wegens ontbreken WOZ-beschikking
  Verzoek tot melding van de datum van de Milieu Effect Rapportage vanwege de stortplaats
  Provinciale risicokaart van vervuilde grond in de gemeente Vlagtwedde e.o.
  Mr. de Jong stelt dat geen gegevens bekend zijn van de netbeheerder voor energielevering
  Verklaring van het Waterbedrijf in Groningen over storing in de leverantie van drinkwater
  Bericht van het Waterbedrijf Groningen over EAN-codering op het Parc Emslandermeer
  Arrest van de vierde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak tegen Emslandermeer BV
  Technische omschrijving van vrijstaande huizen van twee onder een kap (aug. 1994)
  Prijslijst van schoonmaak, energie en lakenpakketten op het Parc Emslandermeer in 2006
  Ontvangstbevestiging van de brief van 6 nov 2007 aan Essent Netbeheer BV in Groningen
  Aan dhr de Jong van Essent Netbeheer NV over de AEN-codering van de energievoorziening
  Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aan Roesink de Zeeuw Advocaten (1-08-2007)
  DTe aansluitingsnummer voor levering van elektriciteit met subsidie van de provincie Groningen
  Overzicht van de energierekeningen over 1999 en het waterverbruik van EDON Waterbedrijf
  Kwartaaloverzicht van de verhuur in het derde kwartaal van 2007 van Emsrent BV
  Notariële akte t.g.v. dhr. J.G. Takkenkamp als vennoot van Takkenkamp Beheer BV
  Kamer van Koophandel bevestigt deponeren van de jaarrekening 2006 van Emslandermeer BV
  Schuurmans & Koers Advocaten aan NOM Groningen inzake Parc Emslandermeer (25-9-97)
  Bericht van ontvangst van de Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij (NOM) (27-02-2006)
  Fam. Breuer aan dhr. Kestra (NOM) en als commissaris van Emslandermeer BV (27-2-2006)
  Trenité van Doorne Advocaten aan drs. K. Keestra (NOM) als commissaris van Emslandermeer BV
  Fax aan de directie en raad van commissarissen van Parc Emslandermeer BV
  Fax aan mr. Lam van Hekkelman Advocaten en Notarissen over opheffing beslag op het huis
  Antwoord van de confrère met afwijzing direct contact met mevr. Linsen
  Agenda van de raadsvergadering van de gemeente Vlagtwedde van 12 november 2007
  Houthoff Buruma aan de Kamer van Toezicht van Notarissen en kandidaat-notarissen

  Terug naar het begin