Raad van State erkent gesjoemel met procedure door secretaris drs. R. van der Brug.


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Commentaar door R.M. Brockhus

Op de zitting van 17 oktober 2002 van 14.00 uur erkende de Voorzitter van de enkelvoudige kamer van de Raad van State van de Afdeling bestuursrechtspraak mr. Th.G. Drupsteen, dat in de door de stichting Sociale Databank Nederland aangespannen procedure tegen de gemeente Eindhoven, wegens het illegaal laten uitbaggeren van 'n sterk verontreinigde gracht, dat door de Raad van State - in casu secretaris drs. R. van der Brug - ernstige fouten waren gemaakt.

Drs. R. van der Brug had namelijk eigenmachtig het enkelvoudige beroepschrift gesplitst in twee procedures, waarbij het waterschap De Dommel plotseling medeverantwoordelijk werd gemaakt voor het niet nemen van een besluit. De Raad van State dwong het waterschap De Dommel alsnog een besluit te nemen op een niet-bestaand bezwaarschrift (beroepschrift) tegen hun weigering te beschikken op het verzoek van de SDN om onder oplegging van een dwangsom de stillegging van de baggerwerkzaamheden te gelasten.

Staatsraad mr. Th.G. Drupsteen erkende de gemaakte fouten en merkte op dat door de veelheid van correspondentie niet voldoende aandacht was geschonken aan de twee brieven van de gemachtigde - het Ecologisch Kennis Centrum - om die onwettige splitsing ongedaan te maken en te vernietigen. Dit onder verwijzing naar de tweede wet van Murphy.

Secretaris drs. R. van der Brug had zelfs na doorsturing via de rechtbank 's-Hertogenbosch, omdat zij niet bevoegd was, de SDN alsnog en opnieuw griffierecht laten betalen om een beroepsprocedure te starten tegen het onjuiste en onwettige handelen van de Raad van State zelf. De gemachtigde voor de SDN - ing. A.M.L. van Rooij - merkte op dat hij wel dertig tot vijftig van dit soort gemanipuleerde en parallelle zaken op tafel kan leggen, die hij allemaal op wet en feiten gebaseerd had moeten winnen, maar door de trukendoos van secretaris drs. R. van der Brug 'gepland' had verloren. Dit heeft al eerder geleid tot een aangifte bij de politie in Sint-Oedenrode van vier staatsraden.

Staatsraad mr. Th.G. Drupsteen bood aan om het onterecht betaalde griffierecht van tweemaal Ä 218 terug te betalen, wat procedureel en de facto niet kan. Ing. Van Rooij beet niet in het minuscule worstje dat staatsraad Drupsteen aan hem voorhield. Juist en vanwege de manipulatie van o.a. de secretaris drs. R. van der Brug van de Raad van State eisen Stichting SDN en het EKC vergoeding van alle gemaakte kosten in deze zaak, maar ook van die van bewijsbaar andere gevallen van manipulatie die hebben geleid tot een geprogrammeerd verlies van procedures, en met een herziening van die procedures.

Staatsraad mr. Th.G. Drupsteen begreep dat heel goed en stelde dat hij nog eens heel goed na moest denken over de tekst die in zijn uitspraak zou komen, omdat juridisch in deze zaak er enkele onontwarbare knopen zitten. (Juist vanwege de zware financiŽle en politieke consequenties.) Met name het herzien van de Bestrijdingsmiddelenwet en het repareren daarvan voor de afvalfase van producten, waarop de honderden procedures van het EKC uiteindelijk gebaseerd zijn, zal door de Raad van State aan de regering en het parlement moeten worden voorgelegd. Dan pas is het gat in de Bestrijdingsmiddelenwet gedicht die aan deze jarenlang voortdurende collusie van 'poisoning for profit' met de chemische industrie een einde maakt.

Zonder in herhaling te vallen verwijs ik u naar de pleitnotitie op www.sdnl.nl/ekc-rs108.htm en naar de diapresentatie die voor de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen www.sdnl.nl/nvvk.htm is gegeven op de jaarvergadering. Verder verwijs ik naar de correspondentie met ex-minister J. Pronk en naar de GIF-groene stroom van NUON, ESSENT, EPON, Elektrabel, enz op www.groene-stroom.htm met verwijzing naar enige op de videopagina van de SDN op www.sdnl.nl/video.html

R.M. Brockhus (webmaster SDN)
E-mail: sdn@wxs.nl
Website: www.sdnl.nl

Zie de pleitnotitie voor deze zaak bij de Raad van State op Sint Oedenrode, 17 oktober 2002
Bekijk het organogram van de Raad van State