Volmacht Ecologisch Kennis Centrum aan Ing. A.M.L. van Rooij


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386VOLMACHT

Ondergetekende A.M.L. van Rooij, wonende op het adres 't Achterom 9a te Sint Oedenrode, verklaart bij deze volmacht te verlenen en te machtigen het Ecologisch Kennis Centrum B.V., kantoor houdende te Sint Oedenrode aan 't Achterom 9a, 5491 XD, alsmede aan de aan het genoemde kantoor verbonden medewerkers, zulks met recht van substitutie om voor en namens hem/haar, zijnde ondergetekenden, de bij handelingen in en buiten rechten, voor gerechten op zittingen, c.q. behandelingen te verschijnen, voor en namens hem/haar alle processuele handelingen te verrichten in zaken die betrekking hebben op geschillen tegen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sint Oedenrode. Daaronder begrepen, al datgene wat de gemachtigde noodzakelijk nuttig of wenselijk voorkomt.Plaats:  Sint Oedenrode

Dagtekening:    21 juli 1998


ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

Handtekening ..................

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  veiligheids- en milieudeskundige