Arseenzuur als werkzame stof in bestrijdingsmiddelen; waaronder de niet agrarische bestrijdingsmiddelen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Per fax 0317 - 471899.

  College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen,
  PR-voorlichting.
  Postbus 217, 6700 AE Wageningen.

  Sint Oedenrode, 13 juni 2002.

    OPEN BRIEF

  Ons kenmerk: CTB/13062/VZ.

  Betreft:

   Arseenzuur als werkzame stof in bestrijdingsmiddelen;
   waaronder de niet agrarische bestrijdingsmiddelen.


  Geachte heer/Mevrouw,

  Mij is verteld dat de toepassing van arseenzuur als werkzame stof in zowel agrarische bestrijdingsmiddelen alswel in niet agrarische bestrijdmiddelen al vanaf 1 juni 1993 wettelijk verboden is.

  Als dat waar is, verzoek ik u mij hiervan een afschrift te laten toekomen.
  Als dat niet waar is, verzoek ik u mij kenbaar te maken wanneer de stof arseenzuur als werkzame stof in genoemde bestrijdingsmiddelen wel verboden is.

  Een spoedige beantwoording van deze vraag zou ik erg waarderen.


   Hoogachtend

   ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.




De mail die het CTB-Wageningen terugstuurde


Ad van. Rooij,

From: "Verkleij, C.M.A." <C.M.A.Verkleij@CTB.AGRO.NL>
To:
Sent: Friday, June 14, 2002 2:31 PM
Subject: arseenzuur

Beste heer Van Rooij, Naar aanleiding van uw fax d.d. 14 juni 2002, kan ik u als volgt informeren. In Nederland krijgen bestrijdingsmiddelen wel/geen toelating. Stoffen op zich worden nooit verboden of toegelaten. Uw vraag over de datum van verbod van de stof arseenzuur in bestrijdingsmiddelen kan ik dus niet beantwoorden. Wel kan ik u melden dat de laatste keer dat er een einddatum voor de stof arseenzuur is gesteld, dat deze 1 juni 1993 was. U kunt er dus vanuit gaan dat er sindsdien geen bestrijdingsmiddelen toegelaten zijn geweest op basis van de stof arseenzuur. Met vriendelijke groeten, Corine Verkleij

drs. Corine M.A. Verkleij
PR & Voorlichting
CTB - College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
Stadsbrink 5, 6707 AA Wageningen
Postbus 217, 6700 AE Wageningen

Tel : 0317 471824
Fax : 0317 471899