J.P. Balkenende verspreekt zich met het ongemoeid laten van de korting op de zorgtoeslag
wanneer de ziektekostenpremie voor de midden- en hogere inkomens straks meevalt. Dan
zouden de armen gekort worden op de toeslag vanwege de meevaller. Da's nu ècht CDA !
Hoe komt het dat wij dat niet weten ?? Waar is de voorlichting door parlement en pers ??

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Kabinet laat zorgtoeslag ongemoeid 5-03-06

Twee dagen voor de raadsverkiezingen heeft premier Balkenende in het tv-programma Buitenhof een maatregel gepresenteerd die het sociale imago van de regering op moet poetsen.

Het kabinet ziet af van een verlaging van de zorgtoeslag. Het sociale beleid van het kabinet-Balkenende kreeg onlangs in een opiniepeiling het rapportcijfer 4.2.

De toeslag zou in juli worden verlaagd omdat de zorgpremies lager zijn uitgevallen dan verwacht. De maatregel, waar volgens de premier zo'n vijf miljoen huishoudens van profiteren, kost het kabinet 300 miljoen euro. De zorgtoeslag is een maandelijkse, inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van de zorgpremie.

De linkse oppositie, die de zorgtoeslag altijd al wilde handhaven, noemt het een goedkope verkiezingsstunt dat het kabinet kort voor de raadsverkiezingen hiertoe besluit. GroenLinks-fractieleider Halsema zei dat Balkenende de burgers een "sigaar uit eigen doos" aanbiedt.

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!