Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over nieuw geld van DNB?

Partij voor de Koopkracht

Democratie . . Euro . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Voedselbank . . Geld

Aanval op belangenverstrengeling en corruptie in het rechtssysteem

'n Nieuwe politieke partij voor !!

Deze partij zal het mes zetten in de diverse vormen van belangenverstrengeling en corruptie, o.a. bij Justitie. Dit om het recht weer te laten herstellen voor slachtoffers van advocatuur, curatoren, deurwaarders en rechtbanken. Met name de zittende magistratuur (rechters en raadsheren) dekken al jaren het kartel af rond de banken / de grote bouwers / advocaten en de recreatiesector dat mensen sociaal en economisch sloopt.

Er zal een krachtig verzet moeten komen tegen het sloopbeleid van het huidige incompetente kabinet met minister Zalm (VVD) op Financiën, met de Geus (CDA) op Sociale zaken, Donner (CDA) op Justitie en Remkes (VVD) op Binnenlandse Zaken. De nieuwe partij gaat heten: Partij voor de Koopkracht (PvdK).

Beluisterd de radio-uitzending van 1 op de Middag van de KRO van 25 agugustus 2005

De naam "Partij voor de Koopkracht" lijkt op het eerste gezicht niet zo veel te maken te hebben met de strijd tegen het onrecht dat vanuit ons (on)rechtssysteem op de bevolking wordt losgelaten. Men begrijpt kennelijk niet dat het wettelijk recht de sleutel is voor het verdedigen van de rechten van de gewone burger, zoals het "recht op recht" en het recht op voldoende inkomen. Iedereen weet dat, behalve leden van en de stemmers op de regeringspartijen. Die weten ook dat er glashard gelogen wordt door de regering en de Nederlandsche Bank als het gaat om de prijsstijging (inflatie) vanwege de invoering van de euro. Het parlement stelt daarover geen vragen en is grof nalatig.

De geheime agenda achter het regeringsbeleid heeft in elk geval tot resultaat dat de koopkracht van de meeste werkenden sterk gedaald is; en zeker van alle mensen met een uitkering als AOW, WAO, ABW, WW, die zelfs op het laagste inkomensniveau nog veel koopkracht hebben moeten inleveren. Ook studenten met een studiebeurs en gehandicapten met noodzakelijke voorzieningen hebben hun koopkracht zien dalen, wat veel sociale en maatschappelijke ontreddering heeft teweeggebracht. De loonbeslagen en faillissementen die curatoren en deurwaarders als onderdeel van het justitie-apparaat gouden tijden bezorgen, brengen zeer veel en onnodig leed bij bedrijven en gezinnen. Daardoor ontstaan er nu voedselbanken om de heel bewust gecreëerde armoede te verlichten. De massale export van werkgelegenheid (o.a. VNU en Akzo) en de import van lagelonenwerkers uit het Oosten zijn de onbesproken aanvallen op de koopkracht van gewone mensen. De multinationale ondernemers- en bestuurdertop graaien zelf ongegeneerd door, wat een rechtstreeks gevolg is van de privatisering van de infrastructuur.

Het is een grof schandaal dat zowel door het parlement, als door de belangenverstrengelde zelfcensurerende media, de pijn van het volk als gevolg van het mismanagement van de politiek, niet op de openbare agenda staat. Zij staan mijlenver af van de werkelijkheid van alledag vanwege de buitengewoon riante "schadeloosstelling" en andere emolumenten, danwel het salaris. Het is onbegrijpelijk dat bij een dergelijk leugenachtig sloopbeleid van deze regering er geen enkele dissident blijkt te zijn in dat voorheen zo christelijke CDA. Van een echte volksvertegenwoordiging is overduidelijk geen sprake, zeker nu meer dan 80 procent van alle mensen dit kabinet onmiddellijk weg wil hebben. De arrogantie van de macht en de ondemocratische partijdiscipline verhinderen nieuwe verkiezingen.

Een staccato van moties van wantrouwen zou de oppositie moeten afvuren om dit kabinet op te blazen. Ook de oppositie laat de stem van het volk niet doorklinken. Zelfs de SP hoor je niet; en al helemaal de PvdA niet. Daarom is een nieuwe partij nodig die tot doel heeft om het evenwicht tussen de productiecapaciteit van het bedrijfsleven en de totale effectieve koopkracht van de bevolking te organiseren, te restaureren en creëren. Dat is nodig om de lokale werkgelegenheid en welvaart te optimaliseren. Ook hier wreekt zich het gebrek aan inspraak in de politiek van de burgers zoals voorgesteld met KAMERZETEL 151.

Deze partij zal het mes moeten zetten in de diverse vormen van belangenverstrengeling en corruptie, o.a. bij Justitie. Dit om het recht weer te laten herstellen voor slachtoffers van de advocatuur, van curatoren, deurwaarders en rechtbanken. Met name de zittende magistratuur (rechters en raadsheren) dekken al jaren het kartel af rond de banken / de grote bouwers / advocaten en de recreatiesector dat mensen sociaal en economisch sloopt.


Er zal een krachtig verzet moeten komen tegen het sloopbeleid van het huidige incompetente kabinet met minister Zalm (VVD) op Financiën, met de Geus (CDA) op Sociale zaken, Donner (CDA) op Justitie en Remkes (VVD) op Binnenlandse Zaken. De nieuwe partij gaat heten: Partij voor de Koopkracht (PvdK).

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!