Het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
  Het pleidooi ©

  Proces verbaal van aanhouding Hulpofficier - Harold Stap - 27-12-1999
  Bevel tot inverzekeringstelling Hulpofficier - Harold Stap - 28-12-1999
  Verhoor inverzekeringstelling Hulpofficier - Harold Stap - 28-12-1999
  Vordering ger. Vooronderzoek en inbewaringstelling - O.v.J. G. Knobbout - 30-12-1999
  Toetsing inverzekeringstelling en bevel tot bewaring - R.C. mr. K.L. v. Zetten - 30-12-1999
  Bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis - R.C. mr. K.L. v. Zetten - 30-12-1999
  PV en ontoelaatbare overheidsdaden van verbalisanten - O.A. Hoofdagent E. Mouw - 28-12-1999
  Proces verbaal zedenrecherche - Hoofdagent J. v/d Werken - 29-12-1999
  Foto's van woning en omgeving - Arie van Velsen - 31-12-1999
  Proces verbaal verklaring van - Arie van Velsen - 29-12-1999
  Mijn eerste reactie in vrijheid - Arie van Velsen - 25-05-2000
  1e aantijging tegen justitiegedrag - Arie van Velsen - 30-05-2000
  Anna Cristina Bover Leon + commentaar - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
  Commentaar op 1e verklaring van Anna Cristina Bover Leon - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
  2e deel verklaring van aangeefster + commentaar - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
  Commentaar op 2e deel verklaring van aangeefster - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
  Aangeefster getuige verhoor afgen. - A.C. Bover Leon - 16-02-2000
  Commentaar op getuigenverhoor - Anna Cristine-Bover - 16-02-2000
  PV dat aangeefster in de war was en in paniek gilde - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
  Proces-verbaal verklaring van - Bianca van Zutphen - 29-12-1999
  Commentaar op deze verklaring - Arie van Velsen - 00-03-2000
  Proces verbaal verklaring van - Klaas Dronkers - 28-12-1999
  Commentaar op deze verklaring - Arie van Velsen - 00-03-2000
  Eerste klacht tegen politie - Arie van Velsen - 06-01-2000
  Tweede klacht tegen politie - Arie van Velsen - 15-01-2000
  Brief aan O.v.J. omtrent politie fouten en teruggave goederen - Arie van Velsen - 00-02-2000
  Uitnodiging van klachtbehandelaar van politie = A.D.M. Scheepsbouwer - 15-02-2000
  Afwijzing mondelinge bespreking - A. van Velsen - 22-02-2000
  2e verzoek van politie om klachten mondeling te bespreken - A.D.M. Scheepsbouwer - 07-03-2000
  Antwoord van advocaat - mw. mr. M.M. Strengers - 09-03-2000
  Verzoek aan O.v.J. om antwoord op klachten tegen politieoptreden - A. van Velsen - 25-03-2000
  Schadevorderingsverzoek van aangeefster door haar advocaat - H.M. Pot - 30-03-2000
  Relaas van onderzoek van politie ivm de klachten tegen politie - A.D.M. Scheepsbouwer - 05-04-2000
  Verzoek onderzoek ondergoed, vaginaal vocht, peuken van jointjes. - mr. Strengers - 10-03-2000
  Ged. weigering van Off. v. Just. - Mr. G. Knobbout - 15-03-2000
  Herhaald verzoek van advocaat - mw. mr. Strengers - 21-03-2000
  Klacht aan O.v.J. omtrent zijn moreel ongerechtvaardigd gedrag - A.v. Velsen - 23-03-2000
  Antwoord O.v.J. aan advocaat over betrouwbaarheid aangeefster - G. Knobbout - 21-03-2000
  Brief aan de Rechter-Commissaris Mr. van Zetten - A. van Velsen - 11-04-2000
  Antwoord van Rechter-Commissaris - Mr. K.L. v. Zetten - 13-04-2000
  Antwoord op relaas v. onderzoek politie van mijn advocaat - Mw. mr. Strengers - 19-04-2000
  Gerechtel. vooronderzoek gesloten door de Rechter commissaris - mr. K.L. v. Zetten - 03-05-2000
  Antw. R.C. over onderzoek: Ondergoed is onbeschadigd - hoofd agent Jan v/d Werken - 03-05-2000
  Terugfluiten advocaat Mr. Pot, mr. K.L. van Zetten 03-05-2000
  Na 131 dagen worden de huissleutels door de politie teruggegeven A.D.M. Scheepsbouwer 04-05-2000
  Opmerking over fouten en gedragingen Van politie en justitie - Arie van Velsen - 28-04-2000

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland