Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


COMMENTAAR OP VERKLARING VAN BIANCA.

Hier wordt verklaard wat zij niet doorgrond kan hebben i.v.m. taalgebrek, bovendien dient deze opmerking alleen om de negatieve propaganda te vergroten omdat hier uiteindelijk alleen de valse beschuldigingen weer herhaald worden die eerst opgedrongen zijn aan mijn overspannen vrouw (zie verklaring in het verhoor van de Rechter-commissaris van 16 febr. 2000) die anderstalig en andersdenkend is.

Op maandag 27 dec. aanwezig bij de eerste verklaring van Cristina, (is dit normaal???). In hoeverre is zij tijdens dit verhoor door Bianca beïnvloed (ZIE BLAD 2), waarbij overgegaan wordt van "IK en MIJN" naar "HEM, ZIJ, of HAAR", hiermee wordt duidelijk dat de feitelijke verklaring gedeeltelijk gedaan wordt door Bianca. Tevens lijkt, gezien de tegenstrijdigheden in de verschillende verhoren, een nader onderzoek omtrent het verloop van deze verhoren op zijn plaats.

Ook heeft Cristina mij zelf nog telefonisch medegedeeld nog over de toedracht van de aangifte te willen praten. (Uit de opgenomen telefoongesprekken blijkt duidelijk dat zij al 21 nov. '99 weer bij mij wilde komen wonen; zie verklaring l van Cristina. of hoor de opgenomen cassettes) Lulverhaal.

Natuurlijk werk ik 6 maanden keihard en dan waren wij weer 6 maanden vrij in Cuba. Ook hier weer totale onbetrouwbaarheid, dit is nu exact datgene waar de politie mij ook van trachtte te beschuldigen (verbalisant Miranda van Es). Cristina heeft mij zelf tel. en tijdens het verblijf in Rotterdam verteld dat zij dat met Klaas geregeld heeft in het belang van haar verblijfsvergunning, omdat haar vrienden haar wijs hadden gemaakt dat ik haar anders terug kon laten sturen. (CHANTAGE).

Punt 6: Sandra wist van de relatie van Cristina en Klaas, des te onbegrijpelijker en crimineler hebben zij mij misbruikt om hun lieve leventje te financieren. Dat werd mij duidelijk toen ik het bankpasje wat Cristina in gebruik had bij de bank als verloren of gestolen opgaf, toen eind augustus kwamen de leugens pas naar voren, zij is het toppunt van leugen, diefstal uit haar eigen gezin en huichelarij. "Cristina had mij verteld" is onzin, ik heb n.l. ten overstaan van dat hele asociale volkje tegen mijn vrouw en Sandra gezegd dat ik zou gaan.

Dat ik slechte verhalen verteld zou hebben houdt in dat ik haar moeder en de twee vaders van haar kinderen ingelicht heb over het reŽle gevaar wat Cristina en de kinderen zouden lopen indien zij onder invloed blijven van deze simplistische asociale leugenaars. Verbleef toen weer bij "Klaas" moet zijn bij "Bianca en Joop" in Utrecht, twee weken "moet zijn" 6 dagen. Is onmogelijk i.v.m. werk van Cristina in Utrecht.

Punt 11: Zij zit de hele zomer op de camping.

blz.25.

Punt lla: Wat zou er moeten gebeuren met het paspoort van Cristina.

Punt 12: Hoe kan ik een paspoort "regelen"".

Punt l2a: Hier is Klaas het eens met het feit dat Cristina bij mij moet blijven om op deze idiote wijze haar komst naar mij te rechtvaardigen.

Punt 13: Zij had al in juni het tel no. van ons gekregen. Inderdaad gebroken Nederlands maar van engels heeft zij net zoveel verstand als klaas en hier weer insinuaties die niets met een feitelijke verklaring te maken hebben. Op deze wijze kan je van een verklaring een prachtig sprookje maken. Ze zij toen in de "Engelse taal" mijn naam "Bianca" is dit "BLANC" of is dit Frans, Bianca weet het allemaal nog niet zo goed, dom geboren en nooit wat bijgebracht en is bovendien al sinds jaren een psychiatrisch probleemgeval. Weer die conversatie.

Ook hier weer gezwam van mafketels. Tevens is dit ook in schrille tegenstelling van het z.g. vluchtverhaal van Cristina want hier blijkt dat haar terugkeer afgesproken was op 2e kerstdag. "Een bepaald treinstation wist" wat een klucht, Klaas was toch al bij het station in Utrecht geweest om, in de buurt te zijn tijdens de gesprekken tussen Cristina en mij. Dat was n.l. op dat station.

Punt 20: Insinuaties om mij weer de zwarte piet toe te spelen , het ligt n.l. aan haar tomeloze slaapmiddel gebruik dat ze op de meest rare momenten in slaap valt, ik heb haar nog nooit anders gekend. Weer conversatie? in het 3e verhoor bij de Rechter-commissaris van Zetten verteld zij dat juist haar "vrienden" haar hadden verteld dat zij "aangerand" was en zij naar de Politie moest gaan.

Vertellen? hoe zoiets belangrijks als een dergelijke aanklacht goed uit te leggen is zonder over talenkennis te beschikken is mij een raadsel. Voor wat voor "slimme" zaakjes zou Klaas een vaste (zijn) advocaat nodig hebben. Een onderzoek naar het gedrag van deze niets ontziende man en de criminele actie die mij vele jaren in de gevangenis had kunnen doen belanden zou op zijn plaats zijn.

Punt 23a: Hier word weer voor Cristina beslist tegen haar zin in '' dit word door alle drie beaamd. Weer bang voor paspoort. Zij is bij de gesprekken tussen Cristina en de Politie aanwezig geweest, de negatieve en, de leugenachtige invloed is duidelijk aantoonbaar onder punt 2 hierboven

blz. 26.

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland