Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Commentaar op verklaring van Klaas

  Punt 1 In 1998 1 maal op visite.

  Punt 2 Onzin, dit was geen enkel probleem.

  Punt 3 3 tot 10 dagen.

  Punt 4 In 1993 3 maanden samen en weinig gewerkt.

  Punt 5 Dit was Cristina`s eigen wil nadat ik haar op een normale manier uitgelegd had dat dat Volk ten 1e werkschuw is, ten 2e er veel gestolen spul op de camping werd verkocht, Ten 3e er word veel gevochten, geschoten en gedronken, ten 4e zijn er een aantal woon- Wagen bewoners neergestreken die zo asociaal zijn dat ik kan zeggen namens de familie van mijn vrouw dat wij daar niet tussen horen. Sandra, mijn dochter, is een onverantwoordelijke losbol die zich daar momenteel schijnbaar tussen thuisvoelt, en Cristina in de war heeft gemaakt.

  Punt 6 Dat wist Klaas wel, omdat hij N.L. een grote mond heeft, asociaal is en gezien deze Leugenachtige en misdadige verklaring geen greintje verstand en humaniteit bezit.

  Punt 7 Als ik vrij was gingen wij samen, of met Sandra naar de Disco, dierentuin of er- gens eten.Dit kon ik niet vaak want ik was de enigste die het gezin onderhield, voor de vele vliegtickets, de telefoonrekeningen en voor de zorg van een groot deel van de familie in Cuba verantwoordelijk was. Dit deed ik graag en met liefde voor mijn vrouw en haar kinderen.

  Punt 8 Dit deed Cristina omdat ze zelf wilde dat de boel netjes was.

  Punt 9 Dat is er ingestampt door Sandra met haar leugens en het feit dat zij gefrustreerd is doordat zij de verantwoordelijkheid niet aankan van het gezin en uit haar beschermde omgeving in deze gemene rotzooi kwam.Cristina begon ook de grote tegenstellingen te zien in de opvattingen van deze verantwoordelijkheden tussen ons.

  Punt 10 Wij werden verliefd op elkaar, Cristina heeft altijd beweerd dat hij een lul was en hem zelfs voor een homo aangezien. Deze noodsprong heeft zij alleen gedaan uit angst, en om ergens te kunnen verblijven en haar verblijfsvergunning niet te verspelen, vroeger hete dat bij Cristina misbruik maken van anderen ( Ginitera ).

  Punt 11 Waarom is Cristina bang voor mij ?? Uit schaamte !!

  Punt 12 Dit was de avond dat ik met haar een biertje wilde drinken, ik had een avond vrij en meende Dat zij dat wel leuk zou vinden maar zij hield zich weg en werkte zo mee aan een pak slaag dat ik kreeg van een aantal vrienden van Klaas die voor uitsmijter speelden en mij buiten de kroeg hielden

  Punt 13 Hier heeft Cristina om een dokter of een Psycholoog gevraagd, ik heb dit ook voor haar gevraagd en de dokter gebeld maar die vertelde dat dat via de camping leiding verliep, -- Maar die vonden het niet nodig omdat Klaas, een goede bekende van de directie, meende dat ik gek was, er moest om Cristina voor dit asociale milieu te winnen niets gebeuren wat officieel een kink in de kabel zou kunnen brengen

  Punt 14 Cristina zat tussen mij en Sandra in en later naast een vrouw die bediend in de bar.

  Punt 15 Hij vertelde dat hij niet zag waar zij letsel had en insinueert weer dat ik haar geslagen zou hebben. Is dit fantasie of een poging om iemand moedwillig en onschuldig in de gevangenis te krijgen.

  Punt 16 Hij weet niet wat er gebeurt, is niets dus.

  Punt 17 Midden augustus, Liegt Cristina dan of heeft Klaas natte dromen.

  Punt 18 Eind augustus, in de hoop dat Cristina zou komen en haar verstand zou terugkrijgen.

  Punt 19 Anna, Cristina` moeder, weet wat ik verteld heb en dat staat nog.

  Punt 20 Inderdaad ik was het zat en er kapot van.

  Punt 21 Ik richt alles aan als ik werk en bouwde aan een toekomst voor ons gezin. Cristina wilde ook een oplossing maar haar lieve vrienden hebben een partij leugens in hun domme fantasie van Sandra (mijn dochter) overgenomen en haar daarmee nog verder in de ellende gestort.Toen hebben zij allen met feest, drank en dans Cristina zo gek gekregen om haar gezin stuk te maken, en vooral zichzelf .

  Punt 22 Cristina is met mijn geld gereisd, mijn dochter heeft de helft van haar ticket van mij gekregen de andere helft is van mij gestolen.Klaas weet exact waar het geld van de tickets vandaan kwam, hij heeft n.l. zelf de tickets opgehaald bij mijn werkgever die ze voor mijn rekening besteld heeft.

  Punt 23 Sandra was door Cristina ontmaskerd als leugenaarster, dorst niets te doen en reageerde Haar ellende op mij af.

  Punt 24 Het was Cristina zelf die de deur stuk heeft getrapt om aan haar paspoort te komen, ze was n.l. bang dat ik wilde voorkomen dat zij in deze toestand terug ging naar Nederland. Het zou inderdaad beter voor haar, de kinderen en de hele familie geweest zijn als zij in Cuba was gebleven. Ik stond in deze mening alleen, temeer omdat ik door de verhalen van Mijn dochter voor gek en crimineel versleten werd. Ik heb niet te veel uitgehaald om het paspoort daadwerkelijk af te nemen, wel heb ik Geprobeerd om dit met haar moeder te bespreken wat totaal niet lukte en tenslotte moet Zij zelf over haar doen en laten beslissen. Volgens haar moeder en ook volgens mijzelf was zij niet in staat om zelfstandig de Belangen van zichzelf en haar kinderen te behartigen, en gezien het tenietgaan van mijn Geloofwaardigheid was haar moeder de aangewezen persoon om haar te begeleiden.

  Punt 25 Sandra heeft niets in de gaten te houden, bovendien was ze veel te druk met haar nieuwe Slachtoffer en om mij nog meer door het slijk te halen.

  Punt 26 Cristina heeft volgens Klaas geen bagage meegenomen in september, volgens mij heeft zij de bruine koffer vol mee naar Nederland genomen, zij heeft hem met behulp van de kinderen en mij gepakt.

  Punt 27 Cristina zou vanaf 10 sept. Bij Klaas in Amsterdam wonen, Terwijl zij haar moeder, haar kinderen en mij vertelde dat zij bij haar vrienden in Utrecht woonde.

  Punt 28 Niet samen, ik eind september, zij eind november.

  Punt 29 Nooit na 23.00 Hr. Of na overleg.

  Punt 30 Insinuatie.

  Punt 31 Ook Anna wist dat wij weer gingen samen leven, dus PASPOORT is onzin.

  Punt 32 "Paspoort" regelen is onzin omdat zij al met een advocaat al e.e.a. aan het regelen was, dat zij nu zegt, en met haar Klaas dat zij voor een week zou komen is te gek voor woorden. Zij stond i.v.m. een misverstand al een uur op mij te wachten, dus ik niet op haar. Klaas Was dus niet zo dicht in de buurt om dat te zien. Waarom belde Cristina elke dag heel kort op, moest dat dan stiekem, ook vertelde ze dat alles goed ging !! wat was dat, zorgen dat ik in de gevangenis kwam zodat hun het resultaat van mijn werk en energie die ik voor mijn gezin met liefde heb ingezet, op een decadente Manier konden gaan misbruiken.

  Punt 33 Ik zou 2 strippen met tabletten hebben ingenomen, terwijl zijzelf gebruiker is van die pillen en reeds bijna een complete strip had ingenomen. En was dit dan niet een ideale manier om te kunnen ontsnappen.

  Punt 34 Later belde zij weer om te zeggen dat alles in orde was, de tabletten waren weer terecht.

  Punt 35 Zij weer dat alles o.k. was, maar Klaas voelde ??? wat voelde.

  Punt 36 Dit hadden wij op dinsdag al afgesproken. Ik dacht dat zij gevlucht was.!!!

  Punt 37 Zij deinsde terug, dat deed zij altijd als hij handtastelijk werd.

  Punt 38 "ARIE, ARIE, IN, IN," Als je niet kan communiceren en vals bent kun je met een hoop fantasie wel op dit verkrachters idee komen.

  Punt 39 Cristina gebruikt verdovende / verslavende middelen zoals prozac, zware slaapmiddelen en Hasj en in combinatie met sterke drank is het zover gekomen dat een stel idioten hun kans hebben gekregen (zie het bewijs -asbak, blikjes met peuken van jointjes.

  Punt 40 Hoe weet zij dat ik dit in een Coffee shop had gekocht ?? Nou dat weet ik wel, wij zijn er samen met een kennis naar toe gegaan (zie verklaring blz. 61 van Jr. Groenix v. Zoelen).

  Punt 41 Gedrag van Cristina wat niet normaal is, dit is de 1e zin in de verklaring die op waarheid berust, hoewel "in de war" beter past, kan zij na juni 1999 haar emoties niet meer de Baas en ziet hierdoor niet meer helder.

  Punt 42 Op momenten dat zij helder en kalm is, is de wil wel aanwezig om weg te komen uit deze verschrikking doch haar karakter laat niet toe om woorden of daden terug te nemen of eenvoudigweg excuus te maken.

  Punt 43 Dat ze weer helemaal beter moet worden zal niemand ontkennen, maar dat kan alleen als zij niet slecht word beïnvloed door haar vrienden, maar de waarheid onder ogen ziet, en er wat van leert, zo`n taak is eerder weggelegd voor een specialist dan voor een stel onderontwikkelde asociale parasieten.

  Punt 44 Een specialist zou haar kunnen helpen de waarheid en een weg naar een toekomst te vinden, bij deze zogenaamde vrienden vind men slechts decadentie, misdaad en afbraak.

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland