Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  COMMENTAAR OP GETUIGE-VERHOOR 16 FEBRUARI 2000 VAN ANA CRISTINA BOVER


  1e Zij zegt: 'ik spreek de waarheid', maar de waarheid is dat zij een enorm aantal leugens verzint.

  2e Zij zegt op het laatst met haar vrienden over de zogenaamde verkrachting te hebben gesproken, maar dat is direct of al in de week voorafgaande aan onze hereniging afgesproken (zie ook hieronder opmerkingnummers 17, 14, 8, 18, 9 en 27 en in verklaring vervolg blz. 68, boek, punt 17. Verder in verklaring van Bianca, blz. 77 van boek punt 12, 13, 18, 19 2n 20. Ook die verklaring van Klaas meldt dit, blz. 81, punt 36.)

  3e Zij (Klaas en Bianca) zeiden haar dat ik haar had aangerand en dat zij naar de politie moest gaan. Haar opinie was niet zo belangrijk. Haar enige commentaar was dat ze dacht dat dat niet goed was.

  3a Buitengewoon vreemd als je, als betrokkene, eerst zegt dat het niet goed is en vervolgens toch naar de politie stapt, omdat anderen dat zeggen.

  4e Ik heb nooit gezegd dat zij een relatie had in augustus. Dat zegt zijzelf in het belang van haar verblijfsvergunning en in september waren wij nog samen in Cuba.

  5e ik heb niet 6 dagen op haar gelegen, ze kon ieder moment dat ze dat wenste weg. (zie punt 8 en 9 hieronder) Zie ook in 1e verklaring blz. 66, punt 13 en 'relaas van onderzoek', blz. 63, AAI.

  6e Zij zegt geregeld dat ze erg in de war is. Zij is ook overspannen sinds juni 1999.

  7e Zij zegt dat ik veel pillen zou hebben ingenomen. Dan zou ze toch perfect hebben kunnen ontsnappen (weggaan).

  8e Ze zegt dat ze me niet alleen wilde laten. Ze zou me moeten laten doodgaan als ik zoiets gedaan zou hebben.

  9e Ze meldt dat ze niet wist waarheen ze kon gaan (zie ook hieronder punt 27)

  10e Ik heb nooit gezegd dat ze hasj gebruikt voor een beter seksueel contact, dat is weer politie- fantasie, doordat zij zich laten misleiden door haar paniek en verdriet. Haar temperament is ook zonder hasj enorm.

  11e Zij zegt nooit bewust hasj te hebben gerookt. Verscheidene keren hebben wij samen hasj gekocht in Coffee -shop 'Andersom' in Utrecht (zie verklaring Dhr. Groeninx van Zoelen). Zij rookt graag af en toe hasj, ze draait ze zelf. Bij mijn advocaat heb ik 2 lege fanta blikjes, waarin zij resten van hasj peuken heeft gedaan ook een asbak met dito peuken en een restant stukje hasj is erbij. Dit lag in huis op het nachtkastje en op de tafel in de kamer ten tijde van het onderzoek.

  12e Zoals steeds (sinds juni 1999) is zij depressief. Ook vroeger had zij daar af en toe last van (zie verklaring van Theresa)

  13e Verschillende malen zegt zij met Klaas engels te spreken, maar hij spreekt geen enkele vreemde taal, helemaal niets.

  14e Zij zegt, dat zij enige dagen bij mij thuis zou blijven als vrienden. In een cassette bandje maakt zij zelf duidelijk dat zij bij mij terug wil komen. Samen hebben wij haar moeder gebeld toen wij in december bij elkaar waren en hebben beide aan haar verteld dat we weer samen waren. Zij is met al haar spullen inclusief radio-C.D.-speler naar mij toegekomen.

  15e Naar haar zeggen kan ze niet in Nederland blijven als ze niet getrouwd is of een relatie zou hebben. Om die reden is ze deze schijnrelatie met die domoor van een Klaas aangegaan.Deze mensen zijn niet slim, maar wel slecht, want anders had ik nu in de gevangenis gezeten, zonder enige hoop en verdediging.

  16e In augustus hebben wij gesproken over hulp van een psycholoog voor Cristina die Spaans zou kunnen spreken. Cristina wilde niet praten met een psycholoog in Cuba want volgens haar wordt het hele verhaal in de stad rondverteld. In september is Cristina 5 dagen naar Cuba geweest en is hevig overstuur naar Nederland teruggegaan: omdat ze vond dat iedereen mij gelijk gaf. Ik wilde namelijk, dat zij de winter, zoals gewoonlijk, met de kinderen daar door zou brengen.

  17e het is vreemd dat zij tegen Klaas zegt dat zij als vrienden met mij wil leven (zie deel drie, punt 17 en 18) Dat is toch een groot risico om met een gek samen te leven ( zie aangift blz. 67, punt 3, blz. 68, punt 10, blz. 70, punt 29 en 30, blz. 72, punt 11, blz. 71, punt 21, blz. 74, punt 28 en tevens in verklaringen van Klaas en Bianca te vinden.)

  18e Zij heeft het elke keer weer over het verblijfs vergunningsprobleem. Zij gebruikt alles en iedereen voor dit vermeende probleem.

  19e Zij verklaard dat de verkrachting overdag plaatsvond, maar in het eerst deel van punt 10 zegt zij dat het 's nachts was, de nacht van 24 of 25 december. In werkelijkheid was dit op 23 en 25 december, twee keer dus, en beide malen 's avonds en geen verkrachtingen maar lekkere vrijpartijen, waarbij ze beide malen hasj heeft gebruikt.

  20e Zij gebruikt altijd veel medicijnen, zowel vroeger, als nu.

  21e Nooit heb ik tabletten of iets dergelijks geslikt (in het ziekenhuis uitgezonderd). Ik heb in Cuba aan een psychiater raad gevraagd. Zij was op de hoogte van Cristina's situatie en heeft mij twee type tabletten meegegeven met een briefje omtrent het gebruik. Deze psychiater deelde mij ook mede dat Cristina een 'trastono mental' had. Een vriend van ons, Willem Peeters, heb ik gevraagd om de tabletten aan Cristina te geven, maar ook voor Willem bleef Cristina onbereikbaar. In december kon ik ze geven.

  22e Hier zegt zij dat het een heel duister deel voor haar is. Hiermee laat zij een duidelijk antwoord achterwege. Des te meer een motief voor de officier van Justitie om dit aspect nader te onderzoeken.

  23e Hier verklaart zij dat zij geen medicijnen nam, maar in deel twee, punt 27, zegt zij een zwart pilletje te hebben genomen. ook de verklaring van Theresa zegt ruim voldoende, en in de cassette bandjes zegt zij verschillende malen iedere dag pillen te slikken, en wel twee of drie.

  24e Hier meldt zij dat zij niets heeft ondernomen om zich te verweren, maar in het eerste - 3 -deel, punt 11 zegt ze 'geschreeuwd en gevochten' te hebben.

  25e Hier tegen heb ik geen enkel verweer. De imbeciele goedgelovigheid van de recherche met hun vooringenomenheid brengt met zich mee, dat de meest extreme fantasieŽn door de recherche voor waar worden aangenomen en de officier van Justitie gelooft ook in deze sprookjes.

  25a Volgens haar is er door mij een ernstige misdaad begaan jegens haar, daarom begrijp ik niet waarom zij niet is gevlucht. Het moment was perfect volgens beide door haar geschetste verhalen, namelijk dat ik als gevolg van het pillengebruik sliep en ofwel dood zou gaan en dat ik na de verkrachting mij aangekleed zou hebben en weg ben gegaan (zie blz. 66, punt 120 van eerste deel van verhoor) Zij zegt dat zij de volgende dag met Klaas mee zou gaan (zie deel twee, punt 17, blz. 68 en 69 en blz. 70, punt 28) Alweer een veelvoud van tegenstrijdigheden. Ik ben er van overtuigd, dat Cristina misbruikt is in haar verwardheid om mij in de gevangenis te krijgen. In 1983 werd dit al gepredikt door mijn ex-schoonvader, mr. C. Wakker (zie boek blz. 159 en 223.) Ook het rapport van de Raad van Kinderbescherming, (zie boek blz. 251 en dokter Warnink, blz. 247 en PV politie, blz. 241 en 242 en het rapport van psycholoog, Dr. Pannekoek, blz 243, liegen hier niet om. De criminele haatdragendheid van mijn ex-schoonfamilie kent geen grenzen en hebben de dochter (Sandra) van mijn echtgenote gebruikt om mijn huwelijk stuk te maken en in december deed de mogelijkheid zich voor met behulp van vrienden mij op te bergen.

  25b In dit deel drie, punt 18, zegt zij dat zij normaal met mij wil samenleven omwille van haar verblijfsvergunning. Tegen mij heeft ze altijd gezegd, dat zij weer met mij wil leven omdat ze van me houdt en omdat ze bij hen weg wilde (stiekem) Luister naar haar verhaal op de cassettebandjes. Zij spreekt nu over de pillen voor haar bestemd uit Cuba, afkomstig van psychiater Maria Martha, die ik in december aan haar heb gegeven.

  26e Hier zegt zij; ' De volgende dag toen hij beter was heeft hij mij naar het station gebracht', in deel een, punt 13 boek blz. 66 zegt zij ontsnapt te zijn. Tevens zegt zij op blz. 70, punt 27, dat ik de volgende dag de gehele dag thuis bleef vanwege de vermeende pillen (volgens Cristina), terwijl zij ook op blz. 74, punt 26 ook zegt dat ik de hele nacht en de volgende dag geslapen heb dus de tweede dag na de vermeende verkrachting zou ik haar hebben weg gebracht of zoals zij eerder zegt, zou zij zijn ontkomen.

  27e Zij zegt dat zij niet zou weten hoe en waarheen zij zou kunnen gaan. Hoe is een leugen, die is uitgekomen (zie blz. 66, punt 7 van dit verhoor) en ze wist van buslijn 33 naar en van het station en van de trein. En haar verklaring dat de deur niet op slot zat (zie blz. 72, punt 8)

  27a Verder zegt zij, dat ik naar buiten ging nadat het gebeurd was, maar hierboven zegt zij dat ik de hele dag en nacht ben thuis gebleven (zie boek blz, 70, punt 27) en zegt zij op blz. 74, punt 26, dat ik de hele nacht en de volgende dag geslapen heb.

  27b 'Het was een trauma', zegt zij. Het zou beter zijn te zeggen dat het een griezelsprookje was.

  28e Zij zegt dat ik gek ben. Om deze dwaling van haar te corrigeren heb ik veel brieven aan haar gestuurd om de leugens en het bedrog aan haar duidelijk te maken van de zijde van Sandra en mijn ex-schoonfamilie en hun vrienden, maar ik heb niet de capaciteiten van een psychiater. Bovendien kan ook een specialist niet een patiŽnt in zes dagen na zo'n geschiedenis genezen. Daarom leeft zij nu nog steeds met deze leugens, ze kan niet anders want toegeven zou haar vrienden kunnen schaden. Bovendien laat haar mentaliteit het niet toe om haar verhaal te herzien. Ik heb geprobeerd om haar een betere visie te geven in verband met de problemen in september, zodat ze zich opnieuw kon oriŽnteren.

  29e Ik zei; 'het is erg laat', ik had veel overgewerkt en sliep net drie uur en uitgerekend moest ze mij op het laatste moment voor het verhoor van de recherche bellen. In haar aangifte heb ik nu meer dan 92 leugens en verdraaiingen gevonden. In de verklaringen van Bianca en Klaas heb ik respectievelijk 30 en 42 leugens gevonden. Door mijn afkeer van misdadigers, asocialen en parasieten van de samenleving die voordeel en blijdschap overhouden aan de ellende die zij een ander aandoen, ben ik nu genoodzaakt om mij tot het uiterste te verdedigen, mede door de vooringenomenheid en verkeerde arrogantie van Justitie is deze taak niet makkelijk. Had ik met objectieve, niet beïnvloedbare Justitie mensen te doen, dan zou het, door het grote aantal onregelmatigheden in de aangifte, nooit tot een rechtszaak hebben geleid tegen mij, maar tegen de verwekkers van deze misselijke actie. ook zouden dan de enorme kosten en morele schade overzichtelijk zijn gebleven.

  Nota:
  Bang voor gevangenisstraf ben ik niet, omdat ik in verband met mijn 10-jarig conflict om aan huisvesting te komen in de gemeente Driebergen al vele malen heb verzocht om in de gevangenis te komen, zodat ik en huisvesting heb en doordat de Justitie genoodzaakt is deze kosten te dragen, ik op deze manier geleden schade in natura terug ontvang. Door de opstelling van de Justitie is ons huwelijk definitief ten onder gegaan. Ook al zou Cristina haar vergissing, gebrek aan inzicht in haar overspannen situatie in de toekomst inzien, zijn de gevolgen van het kortzichtige en ander vernoemd politie optreden te drastisch geweest om tot enige uitleg, laat staan een vriendschappelijke relatie te komen. Ik ben geen verkrachter, noch moordenaar, dief of crimineel en heb mij ondanks onze vrij moeilijke omstandigheden een goed echtgenoot en pleegvader getoond.

  Het is nooit mijn bedoeling geweest om op een of andere manier het ongenoegen van de overheid op mijn hals te halen Door mijn huwelijk met echtgenote M.M.C. Wakker, waarvoor ik overigens door politie Driebergen, met name Dhr. Koedam, gewaarschuwd ben, heb ik mij een aantal haatdragende lieden op de hals gehaald. Zij hebben op misdadige wijze de toewijzing van de voogdij beïnvloed (zie boek pagina's 153 tot eind), daarna de bezoekregeling getorpedeerd waar mogelijk. Dit heeft Sandra (een dochter uit dit huwelijk) zo beïnvloed, dat zij besloot mee te werken aan de ondergang van mijn huidige huwelijk, door Cristina allerlei onzin en leugens te vertellen over mijn verleden. Dit heeft Cristina een enorme schok bezorgd en in de war gebracht. na veel moeite heb ik haar met de documenten van weleer overtuigt van de ware toedracht.

  Op grond hiervan besloot ze in december bij mij terug te keren, doch Sandra en mijn ex-echtgenote hebben mijn huidige schoonmoeder in Cuba bewerkt en Cristina opgeofferd met behulp van de domme asociale vrienden van Sandra (en dat zijn tevens de huidige vrienden van Cristina, te weten Klaas en Bianca) om mij in de gevangenis te krijgen en mijn bezit in Cuba in handen te krijgen. Ik heb mij altijd in allerlei bochten moeten wringen om uit de handen van mijn ex-schoonfamilie te blijven en nu door tussenkomst van deze onnadenkende Justitie medewerkers aan het eind van mijn Latijn gebracht. Laat mij nu maar lekker in de gevangenis zitten, dan kan de Justitie voor mij zorgen.

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland