Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Op deze pagina kunt u op 'n woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

Het waarom van dit project:

Deze gegevens zijn verzameld uit diverse bronnen, waaronder de bijbanenregisters van de gerechten in Nederland. De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voor zover beschikbaar. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand.

Wij kunnen geenszins instaan voor de perfecte exactheid van alle gegevens. Iedereen wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of gedateerde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per fax 070 5118922 of per email naar nburjas@planet.nl of nc.burhovenjaspers@hccnet.nl Alle betrouwbare informatie is welkom. Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld.


EE
H.A. van, geboren sep 1927
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93
Officier Koninklijke Marine, tevens Plaatsvervanger secretaris Zeekrijgsraad Den Haag sep 1949
Secretaris Zeekrijgsraad Den Haag mrt 1953
Officier-commissaris Idem sep 1960
Fiscaal Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 18 mrt 1965
Auditeur-militair en plaatsvervanger arrondissement , waarnemend krijgsraad Den Haag 2 nov 1965
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 14 jan 1970
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 13 nov 1974
Advocaat-generaal Hof Den Haag 21 dec 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof te Den Haag 20 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992


EECEN
D.F.A., geboren jul 1919
NLRM 71 80 87 88/89 90
Jurist Hoofdbedrijfschap Zuivel, Margarine, Vetten en Oliën Den Haag apr 1947
Waarnemend griffier kantongerecht Leeuwarden 3 jan 1950
Substituut-griffier kantongerecht Utrecht 28 aug 1952
Substituut-griffier Hof Amsterdam 2 apr 1957
Idem Hof Leeuwarden 27 okt 1965
Griffier Hof Leeuwarden 19 aug 1980


EEGHEN
C.P. van, geboren aug 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 dec 1986
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Oosterbaan & Van Eeghen; beëdiging 1978


EEK
J.W. van, geboren feb 1918
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 27 sep 1941
Idem rechtbank Arnhem 23 okt 1941
Substituut-griffier Idem 2 mei 1944
Rechter-plaatsvervanger Idem 13 feb 1947
Rechter rechtbank Dordrecht 29 Feb 19W
Idem rechtbank Utrecht 18 dec 1959
Vice-president idem 17 jul 1968


EEKHOF-de VRIES

W.M.G., geboren jul 1930; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 94 95 96 97 98
Werkzaam juridische afdeling G.A.K. te Amsterdam 1952-1955
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Haarlem 26 okt 1962
Ondervoorzitter Raad van Beroep Amsterdam 6 feb 1974
Plaatsvervangend -Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 27 nov 1985
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1901 ?
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Lid van de Raad van State
TEVENS
Lid van de Commissie van beroep Besturenraad Protestant Christelijk onderwijs.
Lid van het Bestuur van de Stichting Rijnhove (jeugdzorg)
Lid van het Bestuur van de Martha Stichting (jeugdzorg)
Secretaris van de Stichting Schoolvoorziening speciaal onderwijs Alphen
Lid van het Bestuur van de Stichting Nederlandse Kankerbestrijding, Stichting Koningen Wilhelminafonds.
Plaatsvervangend Voorzitter van de Commissie van Bezwaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Elisabeth van Wijckerslooth.
Voorzitter van de Geschillencommissie van het Institute of Social Studies.


EELSING
G., geboren dec 1953; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 jun 1995
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Assen; kantoor Eelsing & Bierens Advocaten; beëdiging 1979
jul 1997


EENHOORN
H.B.
NLRM 80 88/89 87 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 mrt 1977


EERDEN
G. van, geboren sep 1948
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 21 jun 1983
Rechter rechtbank Almelo 21 jan 1985
Kantonrechter Almelo-Enschede 19 mrt 1986
Kantonrechter Almelo 17 okt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 12 mrt 1994
NU
Almelo kantonrechter
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger
Waar ?? Coördinerend kantonrechter
TEVENS
Geen bijbanen
aug 1997


EERDEN
W.M.C, van der, geboren mei 1936
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 26 jan 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 11 apr 1994
NU
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Bosch; kantoor Van Leeuwen/Van der Eerden; beëdiging 1964
TEVENS
Lid van de Rotary
Consul van Frankrijk in het koninkrijk
Lid van de Raad van Discipline
Lid Bestuur Stichting Jaropa Beheer
Voorzitter Stichting Voormalig Roomsch Armen Weeshuis Den Bosch
Voorzitter vereniging Voormalige Katholieke spaarbank Den Bosch
Lid Bestuur Stichting Olim te Rosmalen


EERTWEGH
P.J.M. van den, geboren aug 1950; drs.
NLRM 87 88/89 90
Ministerie van Justitie T.B.R.R. 1975
Griffier Hof Arnhem 11 sep 1984


EFFTING-ZEGUERS
A.E.M., geboren jan 1954; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 20 jul 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 2 apr 1990
Rechter rechtbank Almelo 11 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 2 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
NU
Rechtbank Almelo Rechter
TEVENS
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Vriezenveen
Lid Raad van Toezicht Stichting verpleeghuis Krönnenzomer Hellendoorn


EGELIE
C.F.M., geboren dec 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Juridisch beambte Bedrijfschap voor de Steenkolenmijnindustrie 18 jul 1952
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Roermond 13 nov 1961
Griffier Raad van Beroep Roermond 17 okt 1967
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 4 nov 1969
Ondervoorzitter Raad van Beroep Roermond 28 mrt 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991


EGGERAAT
E.P., geb jun 1957
NLRM 97 98
Chef-jurist Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht 5 feb 1992
Den Haag
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 20 apr 1993
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Geen bijbanen bekend
okt 2997


EIGEMAN
R.B., geboren jun 1956
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 2 feb 1981
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 1 dec 1986
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 2 dec 1987
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1994
NU
Utrecht parket


EIGENBERG
H., geboren mei 1950
NLRM 8088/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 15 sep 1975
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 6 jul 1981
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 14 sep 1982
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zutphen 1 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 26 feb 1990
Rechter rechtbank Arnhem 10 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
NU
Arnhem Rechter
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gastdocent rechercheschool
Gastdocent SSR
16 feb 1998


EIJCK
A.M.A., geboren aug 1944
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Roermond 1 mrt 1990
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Roermond 4 apr 199t
NU
Roermond parket


EIJDEN
E.M. van, geboren apr 1950; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 11 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 feb 1989
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Beroepschriftencommissie Bedrijfschap Horeca
Vice-voorzitter Beroepschriften commissie gemeente Leiden


EIJGENRAAM
A.A.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 18 jul 1957


EIJK
H.A. van, geboren mei 1964
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden t okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 26 okt 1995
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger (opleiding verdiepingsjaar 01 jan 1995-01 okt 1996
is vergeten ontslag te vragen
Amsterdam rechter of Rechter-plaatsvervanger ? info Parket Leeuwarden


EIJKELEN
M. van, geb nov 1965, Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank R'dam 1 apr 1994


EIJKELESTAM
W.M., geboren sep 1946
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Assen
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 7 jun 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 25 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 25 aug 1993
Kantonrechter Apeldoorn 1 sep 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 aug 1996
NU
Apeldoorn kantonrechter
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
Assen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger, incidenteel actief info 03 jun 1997
Terborg kantonrechter; hoofdfunctie
Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Assen; kantoor Trip & De Goede; beëdiging 1990
TEVENS
Commissaris Klooster Vastgoed BV. te Deventer bezoldigd
Voorzitter Stichting Sint Martinus Winschoten te Winschoten
Voorzitter Stichting Conservatie Transportmiddelen te Assen
Voorzitter stagecommissie Kon. Ned. Hockeybond te Bunnik
29 jan 1997


EIJKELHOF
F.H., geboren nov 1951
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 jul 1992
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Senior bestuursacademie Oost Ned. te Velp
Docent recht HBO/HEAO Zwolle/HEAO Enschede
Raadslid gemeente Zevenaar
19 mrt 1997
19 aug 1997: geen opgave van bijbanen in Zutphen


EIJKERN
W.J. van, geboren nov 1919
NLRM 87 88/89
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 23 feb 1984


EIJSENGA
H., geboren aug 1949
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsofficier Koninklijke Landmacht waarnemend griffier Hoog Militair Gerechtshof
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 aug 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 24 nov 1989
Militair Lid rechtbank Arnhem 6 dec 1990
Raadsheer Hof Den Bosch 21 jan 1993
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
TEVENS
Lid algemeen bestuur Prot. Chr Stichting Ouderenzorg West-Betuwe Lingewaarde Tiel
Oranjehof Buren
Lid Adviseur van de generale commissie van tucht en opzicht van de NH Kerk
Onbezoldigd bedrijfsleider in een eenmanszaak van zijn echtgenote, Pedicure praktijk
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


EIJSSEN-VRUWINK
E.J.G., geboren feb 1967; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Breda 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 mei 1996
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda; kantoor Janse Gerritse Mannaerts; beëdiging 1997


EIJSSEN
P., geboren feb 1906
NLRM 71
Werkzaam Departement van Justitie te Batavia 22 aug 1930
Raadadviseur in algemene dienst Ministerie van Justitie 17 feb 1947
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 21 jul 1960
Raadsheer Idem 27 jan 1961


EIJSVOGEL-BOEKHOUDT
G.M., geboren dec 1955; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1989


EIK
J., geboren sep 1928
NLRM 88/89
Adjunct-inspecteur 's Rijksbelastingen 1 mei 1954
Inspecteur idem, II. werkzaam ter Directie van 's Rijksbelastingen te Maastricht 1 mei 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 3 jan 1966
Substituut-officier van justitie arrondissement Maastricht 5 okt 1976
Arrondissementsofficier van justitie idem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissement Roermond 9 okt 1979


EIK
J. van, geboren jan 1938
NLRM 88/89
Beroepsmilitair, II. officier Koninklijke Marechaussee 1954
Kandidaat-verkeersschout parket Den Haag 1 jan 1980
Verkeersschout parket Den Haag 15 mrt 1983


EIKERBOUT
R.
NLRM 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Tel. 013-5334045 Fax. 013-5335465


EISMA
S.E., geboren mrt 1949
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 dec 1996
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1972
Bijzonder hoogleraar bank en effectenrecht RUL
TEVENS
Commissaris HAL Holding
Commissaris Reesink NV
Commissaris NV. Algemeen Ned. Trustkantoor ANT
Voorzitter bestuur Stichting Prioriteit Letterhaave
Bestuurder Stichting Administratiekantoor Recopart
Bestuurslid Recopart BV
Lid Bestuur Stichting Pensioenfonds HAL
Lid Raad van Toezicht Kroller Müller Museum
Lid Raad van Toezicht Hogeschool voor Beeldende Kunsten Muziek en Dans
Voorzitter bestuur Stichting tot steun van de Kon. Academie van Beeldende Kunsten
Lid Bestuur Stichting Wolters Fonds
Lid Curatorium van het onderzoekscentrum Onderneming en Recht
Docent Grotius Academie
Lid gecombineerde commissie vennootschapsrecht Ned. Orde van Advocaten en Kon. Notariële Broederschap
Adviseur stichting WNW
Adviseur Stichting Administratiekantoor Blanca Flor
Juridisch Adviseur VEVO
Redacteur Onderdeel Effectenrecht en EESV in losbladig Kluwer Rechtspersonen
Lid Adviesraad van de Stichting Unilever-leerstoel Internationale Ondernemingsrecht
apr 1997


EISSES
F., geboren jan 1928
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 20 mrt 1985
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur
TEVENS
Lid Bestuur Federatie Particulier Grondbezit
Voorzitter afdeling Groningen van bovengenoemde federatie
Lid directie van de BV. Klazienaveen beheer
Lid Bestuur van de KP ?? Boon Stichting
12 jun 1997


EISSES
J., geboren okt 1957; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Vereniging van de Nederlandse Gemeenten te Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter rechtbank Den Haag 12 jan 1996
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


EK
J. van, geboren jan 1938
NLRM 80 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsmilitair, II. officier Koninklijke Marechaussee 1954
Kandidaat-verkeersschout parket Den Haag 1 jan 1980
Verkeersschout parket Den Haag 15 mrt 1983
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Den Haag 14 mrt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 18 jul 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 29 okt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 14 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger leiden 14 aug 1997
NU
Delft Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
Alphen aan de Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger
Gouda Kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
??
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Klachtencommissie RIAGG Zuid Holland Noord te Leiden en RIBW Zuid Holland Noord te Leiden
Plaatsvervangend Voorzitter van de Klachtencommissie BOPZ Psychiatrisch Centrum Rosenburg te Den Haag
Docent Straf en Strafprocesrecht bij de Kring van Utrechtse Repetitoren te Zeist


EK
J., geboren sep 1928
NLRM 71 80 87 90 91 92 93 94 95 98
Adjunct-inspecteur 's Rijksbelastingen 1 mei 1954
Inspecteur 's Rijksbelastingen Directie te Maastricht 1 mei 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 3 jan 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 3 jan 1966
Substituut-officier van justitie arrondissement Maastricht 5 okt 1966
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Maastricht 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissement Roermond 9 okt 1979
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger Geen opgave van bijbanen


EKELMANS
J.
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 22 dec 1970


EKELMANS
J.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 1 jan 1901 ??
NU
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Ekelmans / Meijer / Den Hollander; beëdiging 1974
TEVENS
Plaatsvervangend Secretaris Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag


EKELMANS
J.C.J., geboren mrt 1965; Mw.
NLRM 88/89 90 4 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1988
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1okt 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1okt 1995
NU
Den Haag parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen 10/97


EKIZ
A., geboren mei 1968; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1995
TEVENS
Lid Bestuur van SIOT Stichting Informatie & Onderwijs Turken te Rotterdam


ELAND
J.R., geboren jun 1957
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Roermond 9 nov 990
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Roermond 13 nov 991
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 sep 1995
NU
Breda parket


ELDERS
A.W.M., geboren jul 1949
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en procureur te Zutphen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 mei 1989
Rechter rechtbank Zutphen 13 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Oud Vice-president rechtbank Rotterdam/ hoogleraar Rijks Universiteit Limburg ?
Voorzitter van de Stichting Rechtsbijstand Zutphen te Zutphen
Voorzitter van de Paolo Scaranpellastichting te Zutphen
Voorzitter van de KC van de Stichting Verpleging/Verzorging Lochem te Lochem
Voorzitter van de Beklagcommissie van Nederlandse Mettray te Eefde (Gemeente Gorssel)
(Metrayweg 25 7211 LC Eefde)
19 aug 1997


ELDERS
J.L.M., geboren apr 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Officier-secretaris Krijgsraad te velde Indonesië jun 1948 - mei 1950
Advocaat en Procureur Assen apr 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 17 jul 1954
Advocaat en procureur Hoorn 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 19 jan 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 25 apr 1962
Rechter rechtbank Rotterdam 7 jan 1965
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem, Den Haag 23 jun 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 okt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 24 mrt 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch 24 nov 1989
NU
Maastricht Kantonrechter-plaatsvervanger
Geen opgave in Maastricht
29 aug 1997


ELDIJK
G. van, geboren aug 1939; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Rotterdam 1 sep 1966
Proeftijd ex at. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Rotterdam; Raio 1 okt 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 feb 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 jan 1973
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 27 feb 1974
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 6 feb 1976
NU
Den Haag parket
TEVENS
Lid Bestuur studiekring familie en jeugdrechtspraak van de NVvR
okt 1997


ELDONCK-DE QUINCEY
I.M.E.A. van, geboren feb 1964; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1993


ELGEMAN
R.B., geboren jun 1956
NLRM 87 98
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 2 feb 1981
Substituut officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 1 dec 1986
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 2 dec 1987
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1994


ELGENBERG
H., geboren mei 1950
NLRM 87 98
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 15 sep 1975
Substituut-officier van justitie arrondissement Leeuwarden 6 jul 1981
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Leeuwarden 14 sep 1982
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zutphen 1 juni 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 26 feb 1990
Rechter rechtbank Arnhem 10 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991


ELIENS
F.A.J.W., geboren mrt 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Heerlen okt 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 10 okt 1973
Rechter rechtbank Maastricht 28 mei 1914
Vice-president rechtbank Maastricht 10 mrt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 15 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
NU
Maastricht Vice-president
Heerlen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur VZR
Lid Bestuur Stichting Muziekdramatische Producties Limburg
Commissaris NV. Stadsschouwburg Heerlen
Voorzitter Beroepscommissie Algemene bestuursnet Academisch Ziekenhuis Maastricht
Lid Bestuur Coöperatieve Beheerscorporatie Welten
Lid commissie Toezicht en Beroep van de Stichting Welzijnszorg Heerlen
Voorzitter Culturele Stichting Spatec te Maastricht
21 jul 1997


ELINK SCHUURMAN
E.P., geb mrt 1942
NLRM 71
Werkzaam bedrijfsleven jan 1969
Proeftijd ex art- 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Rotterdam 1 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 1 mei 1970
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda; kantoor Quarles & Jurgens; beëdiging 1973


ELKERBOUT
R., geboren aug 1946
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 aug 1989
Rechter rechtbank Den Haag 1 jun 1990
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie woonruimteverdeling gemeente Leiden
Lid Inspraak Klachtencommissie tevens Ombudscommissie gemeente Leiden
dec 96


ELKHUIZEN
A.J.M.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 feb 1965


ELLENS
W., geboren jan 1912
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 19 feb 1940
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 23 apr 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 6 okt 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 18 sep 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 18 feb 1944
Substituut-officier van justitie arrondissement Arnhem 14 aug 1950


ELLERBROEK
S.G., geboren apr 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Haarlem
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem-Zaandam 13 jun 1985
Kantonrechter Amsterdam 15 jan 1987
NU
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter Scheidsgerecht bloembollenhandel te Hillegom
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat notarissen te Amsterdam


ELLIS
J.W., geboren mei 1922
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam openbaar ministerie Ned. Antillen 1 jan 1946
Advocaat en procureur te Den Bosch mrt 1947
Hoofd Afdeling Juridische en Algemene Zaken eilandgebeuren Curaçao 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 mei 1957
Secretaris eilandgeboren Curaçao 27 mei 1958
Rechter rechtbank Rotterdam 20 mrt 1961
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 28 jun 1962
Rechter rechtbank Rotterdam 13 apr 1965
Raadsheer Hof Den Haag 26 mei 1970
Vice-president Den Haag 26 aug 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Idem 1 sep 1987


ELSDINGEN
M.W.J.
NLRM 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1996


ELSDINGEN
R.J.L. van, geboren dec 1964
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 27 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 feb 1995
NU
Overleden


ELSEN
G.L.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 okt 1956


ELSEN
J.A. van den, geboren aug 1954
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 8 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Jurist Ministerie van Defensie Luitenant-kolonel
07 jul 1997


ELSHOFF
R.P.T., geboren sep 1951
NLRM 87 88/89 90
Griffier Centrale Raad van Beroep 7 sep 1983
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 7 dec 1988


ELSHOFF
R.P.Th.
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1901
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


ELSMA
S.E., geboren mrt 1949
NLRM 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Gravenhage 2 dec 1996


ELZAS
R.P., geboren mrt 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jun 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 27 jul 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1991
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Arnhem; kantoor Dirkzwager; beëdiging 1973
TEVENS
Lid van de Rotary
Secretaris Regionale beoordelingsraad van de Ned. Maatschappij tot bevordering van de tandheelkunde
Bestuurslid Arnhems Juridisch Genootschap
Lid opleidingscommissie Vereniging van Letseladvocaten LSA
Lid raad van toezicht Audalet BV
Lid Kluwer adviesraad
Rubrieksredacteur tijdschrift verzekeringsrechtelijke berichten
Hoofdredacteur Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen
Redacteur Handboek personenschade
jan 1997


ELZEN
J.M.W.M. van den, geboren sep 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Directiefunctionaris Directie Gevangeniswezen 1 sep 1972
Wetenschappelijk medewerker landelijke reclassering te Den Bosch
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 17 mei 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 4 jul 1980
Rechter rechtbank Roermond 30 jun 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 mrt 1983
Raadsheer Hof Den Bosch 19 jan 1988
Vice-president Hof Den Bosch 1 jan 1997
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Vice-president
TEVENS
Lid van de Centrale Raad van Strafrecht toepassing zowel sectie reclassering als sectie gevangeniswezen in die laatste hoedanigheid tevens Lid van de beroepscommissie rechtspraak gedetineerden
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Meblick-Herkenbosch-Vlodrop met vestigingen in Melich, Herkenbosch en Vlodrop


ELZENGA
T., geboren nov 1947
NLRM 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992


ELZINGA
W.E., geboren mrt 1956; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker aan de Rijks Universiteit Limburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 20 apr 1993
Rechter rechtbank Maastricht 1 sep 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 11 apr 1997
NU
Maastricht rechter
Maastricht Kantonrechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Lid van de ouderraad van de buitenschool opvang van de stichting KIM te Maastricht
Lid van de Klachtencommissie ongewenste intimiteiten van het AZM te Maastricht
aug 1997


EMDE BOAS
M.J., geboren feb 1932
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 7 jun 1984
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd staffunctionaris Ministerie van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen bekend


EMDEN
D. van, geboren mrt 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Breda
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 26 mei 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 26 mei 1981
Kantonrechter Gorinchem 26 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 19 apr 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 7 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 23 dec 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 23 dec 19&8
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 23 okt 1993
Kantonrechter Groenlo 1 jul 1994
Kantonrechter Rotterdam 1 sep 1995
NU
Middelburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Correspondent Verkeersrecht te Rotterdam
Plaatsvervangend Voorzitter commissie BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN tevens belast met klacht behandeling van de gemeente Breda
Het hobbymatig in standhouden van een expositieruimte en het daar organiseren van tentoonstellingen
Lid adviesraad HRO herziening rechterlijke organisatie, doorgaans te Utrecht
Lid Bestuur Kring van kantonrechters, doorgaans te Utrecht
Ledenraadslid ?? van de NVvR, doorgaans te Utrecht


EMDEN-GEENEN
M.L.J.C., geboren okt 1947; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 2 mei 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1985
Kantonrechter Utrecht 1 mei 1990
NU
Utrecht kantonrechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Waarnemend coördinerend kantonrechter
Lid van de Rotary


EMMEN
P.W.P., geboren sep 1967
NLRM 97 98
Raio rechtbank Breda 1 okt 1905
NU
Breda raio
TEVENS
Geen bijbanen


EMMERIG
H., geboren okt 1941
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 sep 1989
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch; kantoor Holla & Van Dooren; beëdiging 1970
TEVENS
Vennoot in vennootschap onder Firma gemaand Huys TER Runne in welke VOF is ondergebracht een onderneming die hoofdzakelijk wordt gedreven door zijn echtgenote welke is gericht op de handel in en de restauratie van antieke zaken kunst curiosa en klemmeubelen ?? inclusief verkoop en levering van vloerbedekking en gordijnen Ingeschreven KvK Den Bosch, 28 feb 1997


EMPEL
?? van
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 19 mei 1978


EMPEL
A.C. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 16 feb 1966


EMPEL
M. van
NLRM 80 84
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 sep 1978


EMPEL
P. van, geboren apr 1909
NLRM 71
Advocaat en procureur Middelburg 7 okt 1931
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 30 nov 1933
Secretaris voogdijraad Middelburg 4 mrt 1935
(2e) Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Middelburg 11 feb 1936 tot 28 dec 19M
Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 13 dec 1938
Substituut-officier van justitie rechtbank Assen 11 sep 1942
Rechter rechtbank Middelburg 28 feb 1944
Vice-president Idem 27 feb 1951
President Idem 24 sep 1957


EMPEL
W.H. van, geboren jan 1949
NLRM 84 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 14 dec 1981
Kantonrechter Tiel 23 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 4 apr 1Og1
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 4 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 4 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 4 apr 1991
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur van de Heuzen- de Sitte Stichting te Tiel
Voorzitter van de VOGG (Vereniging voor ouders/verwanten van een kind met een verstandelijke handicap te Utrecht)
Voorzitter van het steunfonds VOGG te Utrecht
Voorzitter van de Federatie van Ouderverenigingen te Tiel
Voorzitter van de European Committee of Inclusion International gevestigd te Brussel
16 feb 1998


EMSTER
F.W.H. van den, geboren sep 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 dec 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 16 mrt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 16 mrt 1992
Rechter rechtbank Breda 19 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 29 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 jun 1988
Vice-president rechtbank Breda 1 mei 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Breda 3 aug 1994
NU
Breda coördinerend Vice-president
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Gevangenis de Boschpoort te Breda
Voorzitter van het Juridisch Genootschap
Lid van de Tuchtcommissie Betaald Voetbal van de KNVB
Secretaris Raad van Toezicht van het Ignatius Ziekenhuis Breda
aug 1997 Geen opgave van bijbanen
gevonden in het bijbanenregister van het kantongerecht te Breda


ENDE
A. van den, geboren sep 1935
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit te Rotterdam 1 apr 1966
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 27 jun 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 17 jun 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 jun 1976
Rechter rechtbank Utrecht 5 aug 1977
Vice-president rechtbank Utrecht 13 apr 1984
Vice-president rechtbank Rotterdam 26 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 nov 1997
NU
Rotterdam Vice-president
TEVENS
Geen bijbanen


ENDE-VAN DER MEULEN
C.A.J. van den, geboren okt 1950; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 24 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 apr 1989
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger


ENDE-WIEFKERS
J.B.A. van den, geboren nov 1943; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Stafmedewerker Kamer van Koophandel. Rotterdam 1969
Advocaat en Procureur Rotterdam 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 nov 1979
Rechter rechtbank Rotterdam 10 nov 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 feb 1985
Raadsheer Hof Den Haag 29 dec 1988
NU
Den Haag Hof raadsheer
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen 1097


ENGBERTS
B.J., geboren feb 1964
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Assen 1 okt 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 15 sep 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 sep 1995
NU
Arnhem Gerechtsauditeur
Arnhem Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
15 jan 1998, 16 feb 1998


ENGEL
F.J.N., geboren jul 1920
NLRM 71
Adjunct-secretaris Huuradviescommissie Utrecht en Amersfoort 1951
Werkzaam Waterschap van de Linge te Geldermalsen II. secretaris 1 mei 1953
Griffier rechtbank Haarlem 22 apr 1963


ENGEL
J.C.A., geboren nov 1914
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 5 feb 194
Idem rechtbank Assen 18 nov 194
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 25 mei 1943
Rechter-plaatsvervanger Idem 12 jan 1955
Rechter Idem 9 dec 1958
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 4 sep 1964
Waarnemend President Idem 7 sep 1966
President Idem 9 mrt 1967
President permanente krijgsraad Ned. Antillen 18 apr 1967
Raadsheer Hof Den Haag 4 jul 1973
Vice-president Idem 23 dec 1977
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 13 jun 1979


ENGELBERT-CLARENBEEK
M., geboren feb 1964; Mw. (Marjoleine)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 apr 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 10 okt 1994
Rechter rechtbank Zutphen 5 dec 1995
NU
Zutphen Rechter
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Beheerouderling Hervormde/Gereformeerde Wijkgemeente Julianakerk Apeldoorn,
tevens voorzitter van de kerkenraad van bovengenoemde kerk
Lid van de kerkenraad voor Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerken in Nederland te
Apeldoorn
19 aug 1997


ENGELBERTS
J.G.T., geboren jan 1944
NLRM 93 94 95 96 97 98
Adjunct-directeur Gemeente Soest
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 19 jun 1992
Rechter rechtbank Utrecht 6 jan 1994
NU
Utrecht rechter


ENGELBRONNER
E.R. d'
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 30 dec 1965


ENGELEN
H.H., geboren dec 1917
NLRM 71 80 87
Werkzaam P.O.D. Nijmegen 1 mei 1945
Griffier Tuchtrechter van de prijzen Roermond 1 apr 1946
Griffier kantongerecht Venlo 14 nov 1960
Opdracht werkzaam griffier kantongerecht Boxmeer 6 jul 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 5 apr 1965
Idem Boxmeer 2 feb 1956
Idem Sittard 14 maart 1956
Kantonrechter Sittard 18 nov 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 19 sep 1975


ENGELEN
I.P.A. van, geboren jul 1953; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Referendaris Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1982
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 24 mrt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 mei 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 14 nov 1988
Rechter rechtbank Den Haag 1 mei 1990
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenarengerecht Deen Haag 19 dec 1991


ENGELKENS
E.H., geboren jul 1922
NLRM 80 87
Ministerie van Landbouw en Visserij 1948
Werkzaam bedrijfsleven 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 26 mrt 1979
Gerechtsauditeur Idem 28 nov 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen-Zuidbroek 4 jan 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 29 feb 1984


ENGELS
J.W.M., geboren aug 1951
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen l jul 1992
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
Groningen Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair docent staatsrecht Juridische Faculteit RU Groningen
Wethouder gemeente Eelde 03
Secretaris en Penningmester Stichting Onderzoek Gemeenten
01 jul 1997


ENKELAAR
A.C., geboren jan 1951; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 nov 1991
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Froon Helmonds; beëdiging 1981
TEVENS
Geen bijbanen


ENKELAAR
G.A.C.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 nov 1990
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Nolen; beëdiging 1969; Lid maatschap Nolen Advocaten
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Mandblad van berechting en reclassering te Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Filmtheaters te Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Persprijs Jacques van Veen Amsterdam


ENSCHEDE
Ch.J.; prof
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 15 okt 1960


ENTE
A.W., geboren dec 1953; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Chef-jurist Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 15 aug 1991
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 23 sep 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 15 nov 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter rechtbank Maastricht 13 feb 1993
Rechter rechtbank Roermond 15 okt 1997
NU
Roermond rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de regionale Klachtencommissie federatie Midden-
Limburgse Woningcorporaties
Plaatsvervangend Voorzitter van de geschillen adviescommissie van Woningbeheer Limburg
apr 1998


EPENHUYSEN
A.C. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 23 jun 1969


EPENHUYSEN
C.J. van, geboren aug 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam bedrijfsleven 1 feb 1962
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie. te Leeuwarden; Raio 1 mrt 1963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 1 jul 1963
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Leeuwarden 1 sep 1965
Gerechtssecretaris rechtbank Leeuwarden 1 jan 1966
Stagiaire Advocatenkantoor te Leeuwarden 1 sep 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 1 sep 1968
Substituut-griffier rechtbank Zwolle 13 jun 1969
Gedetacheerd waarnemend griffier rechtbank Arnhem 1 nov 1970
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Assen 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Assen 17 sep 1973
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Groningen 3 okt 1983


EPPINGS-ERADUS
C.M.T., geboren mrt 1950; Mw.
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 sep 1982
Rechter idem 11 okt 1984


ERADES
L., geboren nov 1911
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag apr 1935
Voorzitter kamer tribunaal Haarlem 2 mrt 1946 tot 1 jun 1948
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 14 mei 1946
Rechter-plaatsvervanger Idem 17 sep 1946
Rechter rechtbank Rotterdam 1 apr 1948
Vice-president Idem 5 dec 1958
Waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 11 nov 1974


ERADUS
C.M.T., geboren mrt 1950; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 sep 1982
Rechter rechtbank Amsterdam 11 okt 1984
Vice-president rechtbank Amsterdam 12 mrt 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam 30 aug 1994
President Hof Leeuwarden 11 mrt 1997
NU
Amsterdam rechter 1984-92
Amsterdam Vice-president 1992-94
Amsterdam co Vice-president 1994
Leeuwarden Hof President Kabinet akkoord 21 mrt 1997
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


ERDMAN
P., geboren jun 1918
NLRM 71 80 87
Werkzaam notariskantoor Den Haag jun 1945
Werkzaam juridische afdeling P.O.D. Den Haag jan 1946
Officier-fiscaal bijzonder Hof Den Haag aug 1946 tot 1 jan 1949
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 21 jan 1947
Substituut-griffier Idem 9 aug 1950
Rechter-plaatsvervanger Idem 19 jun 1957
Rechter Idem 14 apr 1958
Raadsheer Hof Den Haag 12 mei 1969
Vice-president Idem 17 jul 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jun 1986


ERK
J.P. van, geboren jul 1901
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 2 jul 1946
President Krijgsraad 1e militaire arrondissement Den Haag 4 jun 1949
President arrondissementskrijgsraad Den Haag 1 jul 1965
President-plaatsvervanger art. krijgsraad Den Bosch en Arnhem 23 jun 1965

Tel. 020-6645111 Fax 020-6620470


ERKENS
J.H.M., geboren dec 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 5 aug 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 11 aug 1994
NU
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch; kantoor Banning, Van Kemenade & Holland; beëdiging 1969
TEVENS Voorzitter van de maatschap
TEVENS
Lid Raad van Discipline Den Bosch
Voorzitter van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda den Bosch
Lid Lionsclub Rolduc
Secretaris Stichting Bejaardenzorg Rosmalen


ERP TAALMAN KIP-NIEUWENKAMP
G.G. van, geboren jul 1936; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Alkmaar nov 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 feb 1968
Rechter rechtbank Amsterdam 3 mrt 1972
Vice-president rechtbank Amsterdam 4 jan 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 mei 1989
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 12 feb 1990
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Bestuurslid van het Nederlandse Arbitrage Instituut (1990)
Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline (1991)
Bestuurslid Stichting Museum Nieuwenkamp (1973)
Plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof (1992)
Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten van de Hogeschool Haarlem (1994)
Bestuurslid Stichting Ondersteuningsfonds van de Nederlandse Orde van Advocaten (1995)


ERP
J.H.M., geboren sep 1954
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 jun 1992
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent privaatrecht/Engels en Amerikaans recht
TEVENS
Docent Grotius academie/Insolad specialisatieopleiding Insolventierecht (onderdeel kredietopzegging) Docent cursus PAO Nijmegen over nieuwe financiële instrumenten (o.a. swaps)
Buitenlands deskundige bij verschillende hercodificatieprojecten (inbegrepen training van rechters en
universitaire docenten) in landen in Oost-Europa en Azië (Armenië, Mongolië. Oekraïne)
Voorzitter Stichting Tilburg Foreign Law Review
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
Bestuurslid Stichting Europees Privaatrecht
Hoofdredacteur Electronic Review of Comparative Law


ERP TAALMAN KlP
M.J. van, geboren okt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Alkmaar
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 16 feb 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 sep 1992
NU
Hoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger


ERP TAALMAN KIP-NIEUWKAMP
T.G.G. van; Mw.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 dec 1968


ERP VAN WIJNOBEL
Y.J. Mw.
NLRM ?? Niet in NLRM 1998
Den Haag Rechter-plaatsvervanger wanneer benoemd?
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris sectie reclassering van de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing
TEVENS
Wie wil haar bijbanen even overschrijven?


ERVE
M.E.F.H. van, geboren jul 1950
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 13 sep 1976
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 22 dec 1982
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 14 feb 1984
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 18 apr 1989
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 feb 1995
Fungerend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mei 1995
NU
Den Bosch parket
Breda Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
(Waarnemend) Fungerend Officier van Justitie hoofdparket Politieregio Brabant Zuid-Oost
TEVENS
Algemeen Voorzitter Tuchtcommissie Betaald Voetbal KNVB Zeist
Lid Bestuur Zwijsenstichting Tilburg
31 jan 1997, 18 sep 1997
WAARSCHUWING: Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


ES
F. VAN
NLRM ?? Niet in NLRM 1998
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
28 okt 1997


ES
J.J. van
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 15 nov 1979
Advocaat te A'dam A'dam Houthoff '70
Kantonrechter-plaatsvervanger A'dam 15 nov 1979
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Houthoff Advocaat, Lid maatschap Houthoff Advocaten & Notarissen
TEVENS
Secretaris Raad van Beroep van de Ned. Mij tot Bevordering van de Tandheelkunde
Vereniging Tuchtrechtspraak
Arbiter bij het Ned. Arbitrage Instituut


ES-DE VRIES
J.R. van, geboren dec 1962; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 okt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank 's-Hertogenbosch 25 nov 1997
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


ESCH
C.M. van, geboren jan 1955; Mw.
NLRM 98
medewerkster van het Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 27 aug 1997
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Medewerkster Ministerie van Justitie
TEVENS
Wie wil even haar opgave bijbanenregister Rechtbank Dordrecht nagaan?


ESCH
G.B. van, geboren mei 1945; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Haarlem 1 nov 1969
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 6 jun 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 18 jun 1979
Rechter rechtbank Utrecht 23 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 14 mei 1985
Vice-president rechtbank Utrecht 22 apr 1986
NU
Utrecht Vice-president


ESCH
J. van der, geboren aug 1903
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam 1927-1930
Werkzaam Ned. waarnemend Gouvernement (Belastingdienst) jul 1930
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Amsterdam jan 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 jul 1948
Rechter Idem 11 jun 1951
Vice-president idem 28 jan 1964


ESHUIS
P.J., geboren mei 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 21 jan 1985
NU
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Doetinchem; kantoor Remmelink; beëdiging 1975
TEVENS
Lid van de Rotary


ESKES
C., geboren okt 1936
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 12 jul 1990
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Plaatsvervangend Lid Octrooiraad
TEVENS
Lid van de Rotary
Geeft jaarlijks een cursus octrooirecht aan kandidaat octrooigemachtigden. In de toekomst zal de cursus
waarschijnlijk in dienstverband worden opgenomen


ESSEN
A.J.P. van, geboren aug 1964
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 jan 1995
Rechter rechtbank Rotterdam 1 jan 1996
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Secretaris Klachtencommissie stichting De Vluchtheuvel te Woerden


ESVELD
N.E.H. van; prof
NLRM 71
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 24 jun 1968


ETTEKOVEN
B.J. van, geboren sep 1959
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 1 nov 986
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jan 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 21 dec 1993
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Adviesfunctie bij de Stichting Beroepskleding A'dam gevestigd te Amsterdam


ETTEN
N.J.M. van, geboren mei 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 nov 1983
Rechter rechtbank Utrecht 4 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 feb 1990
Raadsheer Hof Den Bosch 10 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20 jan 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie ingevolge de wet BOPZ en de wet klachtrecht cliënten gezondheidszorg Stichting de
Opbouw te Utrecht
Voorzitter Stichting Fonds Mevrouw FS Konijn te Amsterdam
Lid Bestuur Landelijke Stichting relaties gedetineerden te Tilburg
Lid Kerkbestuur Parochie H Lambertus te Vorstenbosch
11 mrt 1997


EUPEN
H.P.G. van, geboren sep 1934
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 12 okt 1996
NU
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Niet bekend
TEVENS
4x commissies van Beroep RK-Prot. Chr. Onderwijs
aug 1997


EUPEN
Th.H.A.M. van, geboren sep 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Assistent R.K. Universiteit Nijmegen sep 1955
Proeftijd ex en. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Roermond; Raio 23 mei 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 23 sep 1960
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 23 sep 1962
Substituut-griffier rechtbank Breda 11 feb 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 feb 1965
Rechter rechtbank Maastricht 16 nov 1966
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 12 mei 1971
Raadsheer Hof Arnhem 15 dec 1972
Vice-president Hof Arnhem 28 jun 1979
Raad hoog. militair Gerechtshof Den Haag 23 nov 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 1996
NU
Arnhem Hof Vice-president
TEVENS
Voorzitter-plaatsvervanger Commissie van Beroep voor het katholiek voortgezet en beroepsonderwijs
Vice-voorzitter Commissie van Beroep voor d Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Brabant
Lid Bestuur Stichting "Sterven thuis" te Arnhem
Lid van de oecumenische werkgroep Arnhem Noord-Oost
Lid van de recreatiecommissie tennisvereniging ALTB te Arnhem
Voorzitter kerkelijk fonds Stichting Anthoniushuis Arnhem
Penningmeester Orgelfonds van de RK Parochie Sint Joh. de Doper Arnhem
kun 1996


EVENHUIS
J.P., geboren aug 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 28 aug 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 aug 1985
Rechter rechtbank Groningen 25 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 8 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 8 feb 1991
NU
Groningen rechter/Kantonrechter-plaatsvervanger
Zuidbroek Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Moestuin Vereniging Klein Westland te Leek
Voorzitter Stichting De Warenburg voor Chr Voortgezet Onderwijs te Leek
Voorzitter commissie klachtbehandeling Hendrik van Boeijenoord te Assen
Secretaris Dagelijks bestuur Stichting Vedewold te Leek
Secretaris Dagelijks bestuur Eigen fondsen Stichting huisvesting Vedewold te Leek
Voorzitter Klachtencommissie BOP2 Hendrik van Boeyenoord te Assen
30 jan 1997


EVERAARS
P., geboren jan 1955
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 jan 1984
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Almelo 7 apr 1989
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Almelo 6 apr 1990
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 1okt 1992
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1mei 1996
NU
Rotterdam parket


EVERAERTS
J.H.A.C., geboren dec 1956
NLRM 94 95 96 97 98
Stafjurist Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jan 1994
Rechter rechtbank Alkmaar 2 mrt 1995
NU
Alkmaar rechter


EVERDINGEN
B.H. van, geboren apr 1906
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 11 okt 1939
Idem Arnhem 30 aug 1941
Substituut-officier van justitie rechtbank Arnhem 26 jan 1944
Auditeur-militair 2e militair arrondissement Arnhem 4 jun 1949
Auditeur-militair 1e arrondissementskrijgsraad Arnhem 1 jul 1965
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch en Den Haag 23 jun 1965
Fiscaal-plaatsvervanger permanente krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 1 okt 1965


EVERDINGEN
G. van, geboren nov 1917
NLRM 71 80
Werkzaam Commissie Onteigeningsvergoedingen okt 1948
Werkzaam Ministerie van Financiën in Indonesië jul 1949
Werkzaam bedrijfsleven in Indonesië 18 jul 1952 tot 18 apr 1958
Werkzaam Ministerie van Justitie nov 1958
Substituut-griffier Hof Den Haag 12 mrt 1960
Griffier Idem 22 dec 1970


EVERDINGEN
H.G., van geboren jul 1913
NLRM 71
Werkzaam Crisistuchtrechtspraak 1 okt 1941
Werkzaam Staatstoezicht op Ziekenfondsen 20 nov 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 15 dec 1942
Substituut-officier van justitie rechtbank Amsterdam 5 apr 1955
Substituut-officier van justitie arrondissement Amsterdam 1 jan 1957
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem en Den Haag 23 jun 1965
Officier van justitie Idem 6 apr 1966


EVERS-EDERVEEN
A.M.S.P., geboren sep 1946; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Haarlem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 sep 1992
Rechter rechtbank Haarlem 25 okt 1995
NU
Haarlem rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem; kantoor Evers, Meijer & Thijssen; beëdiging 1971


EVERS
S.M., geboren mrt 1964; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 mrt 1996
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Almelo; kantoor Kienhuis Plaggemars; beëdiging 1994
TEVENS
Geen bijbanen
25 jan 1997


EVERTS
A.M., geboren dec 1934; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 22 apr 1980
Rechter rechtbank Groningen 15 mrt 1989
Rechter rechtbank Zwolle 16 okt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 24 apr 1902
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 24 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 24 apr 1992
Vice-president rechtbank 2wolie 2 jun 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1990
NU
Zwolle Vice-president ; actief 97
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Stichting Valentijn te Nunspeet Opvang van minderjarige alleenstaande Asielzoekers
Bestuurslid Vereniging Lau Mazirel (Vereniging tot ondersteuning en belangenbehartiging van mensen met Nomadische cultuur) te Amsterdam
Bestuurslid Stichting Strada Deventer (hulpverleningsorganisatie) per 1393
Lid begeleidingscommissie Project Opvoedingssystemen RIJ Den Engh
(Dolderseweg 120 3734 BL Den Dolder)


EVERTS
W.N., geboren jan 1957; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 30 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 26 feb 1991
Ontslag
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 26 feb 1991
Rechter rechtbank Zwolle 15 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
NU
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter; actief 1997
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie openbaar voortgezet onderwijs te Zwolle
Waarnemend Voorzitter Klachtencommissie politie regio IJsselland
feb 96


EVERY
H.C., geboren sep 1933
NLRM 80
Administrateur van Saba 1962
Substituut griffier gerecht in eerste aanleg Curaçao sep 1964-jul 1965
Substituut-griffier Hof van Justitie Ned. Antillen jul 1969
Hoofd Centraal Bureau voor Personeelszaken van de Ned. Antillen jan 1970
Griffier Hof van Justitie Ned. Antillen sep 1973
Lid-plaatsvervanger Idem sep 1973
Lid Idem mei 1976


EXTERKATE
B.M.R., geboren aug 1961; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 16 dec 1993
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger Ontslagrekest toegestuurd
HOOFDFUNCTIE
Docente Europees recht aan de KU Nijmegen
TEVENS
Lid CDA werkgroep Europa; commissie buitenland CDA en sectie buitenland VCDA Vrouwenberaad
04 jun 1997


EYK
P.I. van der, geboren jan 1935
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoofd sectie Logistiek Koninklijke Landmacht
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Bosch 8 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Bezoldigd Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 apr 1992
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
07 jul 1997


EYKELEN
M. van, geboren nov 1965; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1994


EYL
H.R.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 19 jan 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 aug 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 apr 1978
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in A'dam