Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


LAAGLAND

H.C.J., geboren mrt 1942
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 21 jun 1988
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leeuwarden; kantoor Voorstreek 89 (8911 JM),pb.74 (8900 AB),tel.150303 (2150303),
telefax 158887(2158887); beëdiging 1970


LAAN
C., geboren apr 1914
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 29 mrt 1946
Substituut-griffier idem 13 mrt 195
Rechter-plaatsvervanger idem 28 mei 1962
Rechter idem 1 sep 1964
Vice-president idem 16 mrt 1976


LAAN
L. van der, geboren mrt 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker Ministerie van C.R.M. 1970
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 jun 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 19 jul 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 17 jun 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 28 feb 1986
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 1 jan 1994
NU
Arnhem Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Onder overzicht nevenfuncties staat niets vermeld


LAAN
M.A. van der, geboren apr 1972; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1995


LAANE
N.L.H.M., geboren jan 1958
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 aug 1990
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Oldenzaal; kantoor Kienhuis Plaggemars; beëdiging 1983
TEVENS
Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Woonzorg Twente te Hengelo
Lid sponsorcommissie van de Stichting Horsedriving Twente te Oldenzaal


LAAR ALWIN of LOOR ALWIN
L. de; Mw.
NLRM XX
NU
Dordrecht Raio
TEVENS
Geen bijbanen
26 jun 1997


LAAR
M.C.M., geboren mei 1946; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21 feb 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 sep 1994
Rechter rechtbank Utrecht 3 okt 1995
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997


LAARHOVEN
E.W.A.M. van, geb mrt 1948 ; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 15 sep 1975


LAAT
J.J.M. de, geboren jul 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 sep 1985
Kantonrechter Rotterdam 22 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 11 mei 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
Kantonrechter Utrecht 9 dec 1993
NU
Den Bosch Hof
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter ontslagcommissie ingevolge art 43 Arbeidsvoorzieningswet van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie
Voorzitter Sociale commissie ex CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties
Voorzitter Commissie Opleiding kandidaat-gerechtsdeurwaarders
Voorzitter vereniging voor arbeidsrecht


LAER

J.C. van, geboren apr 1909
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1935
Werkzaam in bedrijfsleven aug 1940
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1969
Rechter idem 4 dec 1969
INFO
Sinds 1987 iets anders gaan doen


LAER
M.H.M. van, geboren mrt 1951; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Raio 1 sep 1978
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissement Amsterdam 1 jan 1985


LAFLEUR
L.C.A.H.J., geboren jun 1933 (of L.Ch.A.H.J.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam versch. gemeenten, II. gemeentesecretaris te Hoorn 1953
Waarnemend griffier rechtbank Roermond 18 mei 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 9 mei 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 19 sep 1975
Rechter rechtbank Roermond 11 jul 1977
Lid Ned. Antillen en Aruba 20 nov 1979
Kantonrechter Enschede 3 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 12 mrt 1986
Lid Ned. Antillen en Aruba 3 jul 1986
Vice-president rechtbank Assen 15 sep 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 25 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 25 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 25 aug 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Assen 7 aug 1996
NU
Assen coördinerend Vice-president /Kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo Rechter-plaatsvervanger WNMI
Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


LAGAS
H., geboren mei 1959
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Valkenswaard
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 14 feb 1994
Rechter rechtbank Breda 1 jan 1995
NU
Breda rechter
TEVENS
Geen bijbanen
31 jan 1997


LAGERWAAR
D.H., geboren sep 1922
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 9 dec 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem, 11 dec 1948


LAGERWAARD
H., geboren sep 1922
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 9 dec 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 11 dec 1948
Gedetacheerd substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam apr 1960 - apr 1962
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 20 jul 1972


LAGERWERFF
F.E.
NLRM 71 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 30 dec 1965


LAGERWEY Zie UHLENBECK-LAGERWEY

H., geboren nov 1939; Mw.


LAHUIS
K., geboren jun 1950; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Assen 17 sep 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 27 aug 1990
Rechter rechtbank Groningen 10 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 28 jan 1993
NU
Groningen rechter/Kantonrechter-plaatsvervanger
Winschoten Kantonrechter-plaatsvervanger
Zuidbroek Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
De helft van de werktijd gedetacheerd bij de SSR
30 jan 1997


LAKAMP Zie BRONSEMA-LAKAMP
E., geboren jul 1955; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Assen 5 feb 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 18 jun 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 26 jun 1986
NU
Assen parket
TEVENS
Gemeenteraadslid VVD uit den hoofde van ?? AR en DB bestuur Dr Nassaucollege
Gastdocent SSR i.s.m. introductiemodules administratief personeel
17 nov 1997


LAM
W.F.J., geboren jun 1912
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 25 mei 1936
Substituut-griffier idem 13 sep 194
Rechter rechtbank Almelo 10 jun 1942
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 15 mrt 1946
Verlof buiten bezwaar van 's Rijks schatkist i.v.m. werkzaamheden:
1. Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Haarlem 1 jul 1947 tot 16 aug 1952
2. Lid Centrale Commissie voor de onteigeningszaken Rotterdam 16 aug 1951 tot jan 1955
NU
Rechter rechtbank Amsterdam 19 mei 1959
Kantonrechter Amsterdam 4 jan 1967


LAMAN

G., geboren feb 1962; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 23 jan 1995
Rechter rechtbank Groningen 18 sep 1997
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior juridisch medewerker bij de rijksdienst voor radiocommunicatie
Hoofddirectie Telecommunicatie en Post Ministerie van Verkeer en Waterstaat
30 jan 1997


LAMBERS

C.
Groningen
bijzonder hoogleraar
bouwrecht
(Vanwege het Groninger Universiteitsfonds)
Ontginningsweg 1 (986.5 XA) Opende, tel. 0594-659279


LAMBERS-HACQUEBARD
J.J., geboren mrt 1946; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 6 mei 1985
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Ars et Mathesis
Lid Platform WVG Marum-Grootegast
Lid raad van advies technisch doe-centrum Aeolus
25 jan 1997


LAMBERS
K.H.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 13 apr 1950


LAMBIE
J.M.H.
NLRM XX
Rechter-plaatsvervanger Den Haag
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Kolonel Kon. Landmacht bd
apr 1997


LAMBOOIJ
L.J.P., geboren feb 1964
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1092
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 25 okt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 1 feb 1997
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger


LAMEIJER
E.A., geboren nov 1963; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 dec 1996


LAMEIJER
R.J.G., geboren mrt 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Raad voor do Kinderbescherming Breda
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 17 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 sep 1982
Rechter rechtbank Breda 11 okt 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Vice-president rechtbank Breda 26 okt 1992
NU
Breda Vice-president
TEVENS
Regent Stichting Het Weeshuis Breda
Voorzitter adviescommissie BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN gemeente Breda
31 jan 1997


LAMENS
J., geboren feb 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 22 aug 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 13 mei 1987
Rechter rechtbank Arnhem 12 feb 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 22 okt 1994
Raadsheer Hof Den Bosch 19 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 19 mei 1995
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 4 feb 1997
Raadsheer hof Arnhem 24 sep 1997
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheer
Hof Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep voor de Studiefinanciering
Hoofdredacteur Auteur Kluwer Fiscale Databank
Auteur bij Gouda Quint
Vaste medewerker van het Echtscheidingsbulletin van Kluwer BV
Docent "Beroepsregels" bij de Federatie Belastingacademie van de Nederlandse Federatie van
Belastingadviseurs
Lid werkgroep Geschiedenis van de Overheids Financiën in Nederland
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep Studiefinanciering
Medewerker cursus Belastingrecht Uitgeverij Gouda Quint
Redacteur Kluwer Datalex van CD-ROM fiscale Bibliotheek
16 feb 1998


LAMERS
C.D.M., geboren nov 1953; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Chef juridische zaken van het GAK te Helmond
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 23 jul 1993
Rechter rechtbank Breda 8 jul 1994
NU
Breda rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Bureau voor rechtshulp Eindhoven/Helmond
Lid Bestuur Raad voor de rechtsbijstand Hofressort Den Bosch
Voorzitter commissie bezwaren en beroep van de Raad voor de rechtsbijstand te Den Bosch
31 jan 1997


LAMERS
E.A.M., geb jul 1902
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 30 dec 1927
Substituut-griffier idem 31 jul 1930
Auditeur-militair-plaatsvervanger Krijgsraad Den Bosch 27 jun 1931
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 25 mrt 1935
Rechter rechtbank Amsterdam 21 apr 1938
Rechtsgeleerd raadsheer bijzonder Hof Amsterdam 24 jul 1945
Vice-president idem 3 jul 1947 tot 1 mei 1948
Directeur-generaal van het Gevangeniswezen 16 jan 1948
Raad Hoog Militair Gerechtshof 27 feb 1958
President idem 16 mei 1966


LAMERS
G.W.A.J., geboren apr 1913
NLRM 71
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Arnhem 25 mrt. 1945
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 22 jun 1950
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 28 apr 1951
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 18 dec 1956


LAMERS-WILBERS
M.J.L., geboren juni 1946; Mw.
NLRM 98
Senior-gerechtssecretaris
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 jan 1998


LAMMERS
A.; Mw.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 3 nov 1976


LAMMERS
J.C.J.
NLRM 80 87 88/89 90
Lid Ambtenarengerecht Haarlem 31 okt 197E


LAMMERS
M., geboren feb 1957; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 23 nov 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jan 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 22 jun 1994
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
28 jan 1997


LAMMERTSMA-VAN DER HEY
M.I., geboren jul 1944; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 8 jun 1978
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle, 14 nov 1988
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle, 1 jan 1990
Rechter rechtbank Zwolle 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
Vice-president rechtbank Zwolle 4 feb 1997
NU
Zwolle Vice-president sector bestuursrecht; actief 97
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


LAMPE
P.P., geboren apr 1940
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bij verzekeringsmaatschappij 1 jul 1964
Raio rechtbank Groningen 1 feb 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 jun 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 16 sep 1967
Idem rechtbank Arnhem 1 jun 1969
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Arnhem 1 jun 1969
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 28 apr 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 5 jun 1972
Rechter rechtbank Arnhem 8 okt 1973
Buitengewoon verlof i.v.m. benoeming Ned. Antillen en Aruba 21 feb 1977
Vice-president rechtbank Zwolle 31 aug 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 3 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 3 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 3 nov 1982
President rechtbank Groningen 1 aug 1986
President rechtbank Maastricht 10 mei 1996
NU
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen president
Maastricht rechter of Rechter-plaatsvervanger?
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Lid Redactie van het tijdschrift voor de rechtelijke macht TREMA
Lid de Tuchtcommissie van de Ned. Golf Federatie
Lid diverse commissies (als Lid van de vergadering van rechtbankpresidenten)
Lid van de Raad van advies van de stichtingen Erven A de Jager en Groninger Historische
Publicaties
22 aug 1997


LANDER
J.A., geboren aug 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 5 aug 1982
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger WNMI
TEVENS
Griffie der Staten van Zeeland
Voorzitter Alliance Française de Walcheren
Lid van de Conseil Generaal van de Alliance Française des Pays Bas
Lid Bestuur scholengemeenschap De Wellinge te Middelburg opgaand in de nieuwe
scholengemeenschap Nekelennia
jul 1997


LANDWEHR
J.H., geboren nov 1918
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en procureur te Rotterdam 1943
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 mrt 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 25 aug 1962
Kantonrechter Gouda 21 okt 1971


LANG Zie OS-LANG

R. van, geboren jul 1938; Mw.


LANGE
A. de, geboren okt 1954
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 31 mei 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1992
NU
Middelburg parket officier van justitie
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Slachtofferzorg Zeeland
Lid werkgroep Duinbehoud Walcheren
Medewerker tijdschrift Milieu en recht
28 jan 1997


LANGE
C.C.W., geboren aug 1966; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Assen 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 sep 1996
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Den Haag


LANGE
J.O. de, geboren nov 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97
Officier Koninklijke Landmacht, II. brigadegeneraal Militair Juridische Dienst 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jun 1970
Lid hoog militair Gerechtshof Den Haag 25 okt 1980
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 22 aug 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 27 okt 1983
Rechtsgeleerd Lid Hoog Militair Gerechtshof 19 jan 1984
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 20 jul 1988
Raad hoog militair Gerechtshof Den Haag 18 jan 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht, 1 apr 1994
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd beroepsofficier (generaal-majoor) Koninklijke Landmacht
TEVENS
Raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht
Voorzitter van de Stichting 'Nationaal Katholiek Thuisfront' te Utrecht
Voorzitter van de Kerkelijke Instelling 'Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen' te Utrecht
Lid van de Raad Overleg Militair Ordinariaat
Lid (namens de Nederlandse Officieren-Vereniging) van het Algemeen Bestuur van de Stichting 'Veteranen-Platform' te Doorn


LANGE
O.M. de, geboren mrt 1950; drs.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Heerlen
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 28 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 okt 1990
Rechter rechtbank Roermond 21 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 11 apr 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 11 apr 1995
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Roermond rechter
Roermond Kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter adviescommissie van Algemene en Sociale Zaken
Gemeente Maasbracht
Lid Raad van Toezicht Stichting TBS Kliniek Venray
apr 1998; rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


LANGE-TEGELAAR
R.G. de, geboren aug 1962; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 nov 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1993
Rechter rechtbank Den Haag 1 apr 1994
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Papefonds te Den Haag
jun 1997


LANGELAAR
K., geboren mei 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 aug 1985
Ontslag 01 jan 1997


LANGELER
J., geboren jan 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 12 feb 1983
NU
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Hengelo; kantoor Damsté/Spoor, Sanders & Vermeulen; beëdiging 1971
TEVENS
Vice-voorzitter Stichting Muziekschool Goor
Lid Bestuur woon en zorgcentrum de Stoevelaar Goor
Lid strafcommissie KNVB
Lid raad van discipline Arnhem
Lid Bestuur Rotary Hengelo
Voorzitter Stichting Beheer derden gelden daspo??


LANGELER
J.W., geboren apr 1954
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht, 7 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 7 jun 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Van Anken Knuppe Damstra; beëdiging 1981


LANGELER Zie HARTOG-LANGELER
R.C., geboren mrt 1948; Mw.
NLRM 80 90 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 4 nov 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 9 feb 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 30 mrt 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 15 apr 1983
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 7 apr 1990
NU
Arnhem Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Onder overzicht nevenfuncties staat geen vermelding


LANGEMEIJER
F.F., geboren apr 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit leiden 1 sep 1974 tot 1 nov 1976
Raio rechtbank Den Bosch 1 mrt 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 25 nov 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 nov 1982
Rechter rechtbank Den Bosch 28 apr 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch, 28 apr 1986
Raadsheer Hof Den Bosch 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992 ONTSLAG 010997 KB 97003764
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 25 jan 1996 ONTSLAG 010997 KB 97003764
Vice-president Hof Den Bosch 1 jan 1997
Advocaat-Generaal Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 5 jun 1997
NU
Hoge Raad Hoge Raad Advocaat-generaal Bijbanenregister 's-Gravenhage
Den Bosch Hof vice-president Bijbanenregister 's-Hertogenbosch
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter gezamenlijke geschillencommissie ziekenfondsen en zorgverzekeraars
medische beroepsbeoefenaren te Utrecht
Secretaris Juridische Genootschap Den Bosch
Lid ledenraad NVvR
Co-redacteur losbladige ?? militair straf en tuchtrecht
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Reserveofficier Kon. Landmacht Mobiele Rechtbank
Plaatsvervangend Lid College van Beroep Studiefinanciering
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Ned. Vereniging van Makelaars Eindhoven 11 mrt 1997
WAARSCHUWING Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


LANGEMEIJER
G.E., geboren nov 1903
NLRM 71
Advocaat en procureur Den Haag mei 1928
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 9 okt 1929
Idem Den Haag 30 dec 1933
Rechter rechtbank Amsterdam 24 jan 1939
Advocaat-fiscaal Bijzondere Raad van Cassatie 12 jun 1945 tot 1 jan 1952
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 29 aug 1947
Procureur-generaal idem 16 okt 1957


LANGEN
H.K. de; Dr.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 28 aug 1948
Idem Steenwijk 27 jun 1963


LANGENHOFF
A.W., geboren aug 1963; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1987


LANGENHORST
E.C.A.M., geboren feb 1950; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 aug 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 19 dec 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 19dec 1991
NU
Arnhem parket
TEVENS
Bestuurslid basisscholen Elst
okt 1997


LANGEREIS
C.J., geboren apr 1948; prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam
Buitengewoon hoogleraar Rijks Universiteit Leiden
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 14 feb 1987
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en belastingadviseur te A'dam; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot; beëdiging 1985
TEVENS
Hoogleraar, Rijks Universiteit Leiden, deeltijd hoogleraar Nederlands Belastingrecht


LANJYWEHR
J.H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 mrt 1961
Idem Schiedam 25 aug 1962


LANKESTER Zie GRAAFSTAL-LANKESTER

N.M.; Mw.


LANKHOF-VERBOOM
C.J.H. ; Mw.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 jan 1960


LARET
R., geboren jun 1931
NLRM 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 nov 1996
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd Advocaat en procureur Den Haag Barents en Krans Advocaten en Notarissen
TEVENS
Adviseur Maatschap Barents en Krans Advocaten Notarissen
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Veenman


LASSCHE
H.A., geboren jul 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 27 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 jun 1993
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Penningmeester van de VNG afdeling Overijssel
Voorzitter van de Parabool Stichting Opvang en begeleiding van verstandelijk gehandicapten in Zuidwest-Overijssel
Secretaris Stichting Terminale Thuiszorg Raalte e.o. ??
Penningmeester Stichting Vrienden van de Sint Franciscushof te Raalte
Voorzitter commissie van Beroep KNVB district oost en daardoor tevens Lid van de Algemene
commissie van Beroep Amateurvoetbal
Lid en plaatsvervangend Voorzitter Commissie van BB gemeenten Hasselo Genemuiden, IJsselmuiden en
Zwartsluis
20 feb 1997


LATHOUDER
H.A. de, geboren okt 1909
NLRM 71
Stuurman grote handelsvaart 1929
Werkzaam Departement van Scheepvaart te Batavia, II. havenmeester 2e kl. 1 okt 1940
Ambtenaar Provinciale Waterstaat Groningen 1 nov 1951
Expert Bureau Inspecteur Scheepvaart III-e district Groningen 1 apr 1956
Griffier kantongerecht Den Haag 18 okt 1965
Belast met werkzaamheden van griffier kantongerecht te Delft tijdens vacature 6 okt 1967


LAUMEN
H.J., geboren aug 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1957
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 aug 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 14 aug 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 31 aug 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 12 jan 1990
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 1 dec 1993
Rechter rechtbank Maastricht 10 okt 1996
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Parttime docent rechten opleidingen van de Kring ?? van Utrechtse Repetitoren en de Ring van
Rotterdamse Repetitoren. Beide instituten zijn gevestigd in Zeist
Repetitor voor studentenopleiding Universiteit van Maastricht m.i.v. 01 apr 1997 zijn de hiervoor
genoemde functies vervallen
'Ik treed tegenwoordig regelmatig op als onderzoeker bemiddelaar bij problemen die zijn gerezen
tussen onderwijsinstelling en docenten'. 25 aug 1997


LAUMEN
M.L., geboren aug 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 feb 1984
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger WNMI
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te A'dam; kantoor Laumen Advocaten; beëdiging 1991
TEVENS
Secretaris van de tuchtcommissie van de AEX (de beurzen)
jul 1997


LAURENTIUS-KOOTER
C.J., geboren apr 1954; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 nov 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 16 okt 1991
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Docent KUR Onderwijsgroep moeder BV. van de rechtspersonen Ring van Rotterdamse Repetitoren
en Kring van Utrechtse Repetitoren Freelance Docent Quid Jure
NU
Amsterdam rechter
Kinderrechter


LAUWAARS
F.C., geboren jan 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 sep 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jun 1982
Vice-president rechtbank Amsterdam 26 jul 1990
NU
Amsterdam Vice-president
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter toetsingscommissie buitenreclame


LAUWAARS
H.R., geboren jun 1937
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Assistent Criminologisch Instituut te Utrecht 1 apr 1962
Raio rechtbank Arnhem 1 mrt 1965
Secretarie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 16 sep 1967
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10 jul 1969
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 okt 1972
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofd afdeling Staats- en Strafrecht 1 nov 1975 1 mei 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 10 mrt 1980
Raadsheer Hof Arnhem 23 sep 1991
NU
Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Voorzitter Stichting Ondersteuning activiteiten asielzoekers Dreyerheide
jun 1996


LAUWERS Zie PUTT-LAUWERS

A.E.M. van der, geboren okt 1943; Mw.


LAVERGE-TERWINDT
J., geboren apr 1909; Mw.
NLRM 71
Chef de bureau. Bureau Bijzondere Jeugdzorg Afdeling Amsterdam 1 apr 1946
Assistent-officier fiscaal voor jeugdzaken ressort Amsterdam 1 aug 1946
Waarnemend provinciaal inspectrice Stichting Toezicht Politieke delinquenten 1 feb 1947
Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 10 nov 1947
Substituut griffier idem 6 dec 1947
Idem rechtbank Amsterdam 2 jun 1956
Idem Hof Amsterdam 4 jul 1962


LAWICK VAN PABST-HOEKSTRA
A.L. van, geboren mei 1965; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1991
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 16 sep 1997
Officier van Justitie te Dordrecht ?
NU
Dordrecht parket Officier van Justitie 09 feb 1998
TEVENS
Geen bijbanen
09 feb 1998


LAZEROMS
M.J.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 12 dec 1962


LAZONDER Zie BEYER-LAZONDER
C.G., geboren jul 1946; Mw.


LE COULTRE
F.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 6 jun 1967


LEBENS-DE MUG
M.H.S., geboren jun 1952; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 3 sep 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988 Ontslag
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-president rechtbank Zwolle 24 jun 1994
NU
Zwolle Vice-president
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-voorzitter van de Commissie van Beroep bij de Hogeschool Windesheim
Voorzitter bezwarencommissie veranderingsprocessen Provincie Overijssel
Voorzitter bezwarencommissie personeelsbeoordeling Provincie Overijssel
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie Provincie Overijssel
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie Gemeente Zwolle
Vice-voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie Gemeente Apeldoorn SSR docent
feb 96


LEBRET
Th., geboren sep 1918
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris tribunaal Breda 15 mei 1945 tot maart 1947
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 19feb 1947
Substituut-officier van Justitie arrondissement Middelburg 18dec 1956
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Middelburg 1 okt 1972


LECLERCQ
W.E.M., geboren dec 1945
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20 jun 1988
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jun 1990
Kantonrechter Eindhoven 15 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 15 apr 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter; hoofdfunctie
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de adviescommissie BB van de Technische Universiteit Eindhoven
11 jun 1997


LEE
M.J. van, geboren aug 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 16 aug 1983
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 25 okt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 29 jun 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 29 jun 1990
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 22 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 jun 1992
Rechter rechtbank Zutphen 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter vrijwillige Hulpdienst De Kap te Apeldoorn
19 aug 1997


LEE-HAARDT
M.L. van der, geboren mei 1941; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam juridische afdeling ANWB Den Haag 1966
Medewerker Rechtswinkel Enschede 1974
Waarnemend griffier rechtbank Breda 1 nov 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 21 mrt 1981
NU
Breda gerechtsauditeur


LEE
N.J. van der, geboren dec 1933
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 15 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 sep 1982
Rechter rechtbank Den Haag 25 jul 1983
Kantonrechter Haarlem 18 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 7 mrt 1991
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter


LEEDE
L.J.M. de; prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor te Rotterdam feb 1953
Assistent hoofd pers. zaken Staatsbedrijf Art. Inrichtingen jun 1956
Griffier Raad van Beroep Haarlem 7 okt 1964
Ondervoorzitter Raad van Beroep Rotterdam 28 feb 1969
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 5 jan 1967
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 15 sep 1970
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 16 sep 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 3 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Nijmegen


LEEK
D.T. van der, geboren aug 1962
NLRM 95 96 97 98
Adjunct-secretaris College van Beroep Studiefinanciering
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 sep 1994


LEEMAN
N., geboren mrt 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gemeente Politie te Nijmegen
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 26 aug 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 19 okt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 3 okt 1984
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 8 jul 1991
NU
Arnhem parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


LEEMANS
J.C.C., geboren apr 1957
NLRM 91 94
Ambtenaar bij het College van beroep bedrijfsleven Den Haag 1 jan 1990
Gerechtsauditeur het College van beroep bedrijfsleven Den Haag 1 mrt 1994


LEEMANS Zie VRIES-LEEMANS

M.J.H.J. de, geboren okt 1955; Mw.


LEEMANS
W.F., geboren mei 1912
NLRM 71 80
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep (s.v.) Arnhem 29 sep 1939
Griffier idem 27 aug 1945
Plaatsvervangend Voorzitter idem 7 aug 1946
Voorzitter idem 17 sep 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 1 jul 1950
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 21 jun 1958
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 5 mrt 1959
Idem Roermond 14 mrt 1959
Idem Den Bosch 24 aug 1959
Raadsheer Hof Arnhem 22 aug 1963
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 13 sep 1963
Vice-president idem 25 sep 1976


LEEMREIS
A.R., geboren jun 1942
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 16 dec 1993
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur Rotterdam
TEVENS
Bestuurder van een B.V. die Lid is van de maatschap Moret Ernst & Young, Belastingadviseurs
Lid van de Raad van Beheer van Heineken Holding N.V.
Overige functies betreffen bestuurslidmaatschappen van non-profit instellingen


LEENAARTS
F.F., geboren nov 1932
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 92
Medewerker Fiscale Zaken AKZO NV. 1954
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 13 feb 1979
Raadsheer Hof Den Bosch 24 aug 1981
Vice-president Hof Den Bosch 15 jan 1991


LEENDERS Zie BEMMELEN-LEENDERS
J.M. van, geboren mrt 1915; Mw.


LEENEN Zie KLERK-LEENEN
A.P.A., geboren jul 1945; Mw.


LEENHOUTS Zie WURZER-LEENHOUTS
S.M., geboren sep 1946; Mw.


LEENT
M.H.D.M. van, geboren nov 1964
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1994


LEESBERG
A.A.M.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 jul 1962


LEESBERG
A.V.M.
NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 mrt. 1968


LEESER-GASSAN
A.B., geboren sep 1935; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam 25 sep 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 sep 1974
Rechter rechtbank Amsterdam 1 sep 1976
Vice-president rechtbank Amsterdam 22 feb 1983
NU
Amsterdam Vice-president
TEVENS
Voorzitter Clara stichting
Lid Cas (Coördinatie alternatieve sancties)
Voorzitter Onderzoekscommissie klachtenregeling seksuele intimidatie van de VU
Commissaris Diamant Association BV


LEEST
R.C.C. van, geboren okt 1961
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 apr 1996
Arrondissementsofficier van Justitie Groningen
NU
Groningen parket arrondissementsofficier van justitie
TEVENS
Bestuurslid Bureau Slachtofferhulp Groningen, onbetaald.
Voorzitter golfclub De Compagnie te Veendam, onbetaald.
Docent Open Universiteit, 6 uur in de week, betaald.
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen; telefoon 050-3199999, fax 050-3185147.


LEETHER
R.G., geboren aug 1949
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 8 jan 1991
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie, DG Rechtspleging, Raadadviseur en plaatsvervangend hoofd Directie
Ontwikkeling Rechtspleging
Ministerie van Justitie Voorzitter hoorcommissie bezwaarschriften.
TEVENS
Bestuurslid Stichting Sportlaan e.o. ??
20 feb 1997


LEEUW
L.E. van der, geboren nov 1970; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1998


LEEUW
M. de, geboren apr 1955; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 apr 1987
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Haag; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1977
TEVENS
Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline
Lid Bestuur Stichting bevordering van de Cabaretkunst in Nederland
apr 1997


LEEUWEN

C.H.J. van (1982)
Derks.Star Busmann, Hanotiau
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Tel. 030-2121111 Fax 030-2121333
general derks.nl


LEEUWEN
A.S. van, geboren apr 1957; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 9 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 3 mrt 1992
Rechter rechtbank Alkmaar 9 sep 1993
NU
Den Helder Kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter


LEEUWEN
C.M. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 3 sep 1952
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 feb 1967


LEEUWEN
E.G.M. van, geboren jun 1965; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1992


LEEUWEN
G.A.M. van, geboren apr 1917
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Den Bosch
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 1 jan 1946
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 28 okt 1946
Rechter-plaatsvervanger idem 5 aug 1952
Rechter rechtbank Zutphen 24 sep 1957
Raadsheer Hof Den Bosch 15 dec 1972
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 5 feb 1985


LEEUWEN
H. van, geboren nov 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam 1971
Juridisch medewerker algemene zaken en kabinet gemeente Enschede 1972
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen 1974
Arbeidscontractant Raad van Beroep Arnhem 1 nov 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 30 mrt 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 20 dec 1978
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 12 mrt 1980
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 12 nov 1987
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mrt 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 14 mrt 1995
Coördinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 5 dec 1996
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Centrale Raad van Beroep coördinerend Vice-president
09 jul 1997


LEEUWEN
H.J. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 29 mei 1958
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 dec 1979
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in A'dam


LEEUWEN
J.M. van, geboren apr 1920
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 19 okt 1949
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 6 feb 1951
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 18 dec 1956
Gedetacheerd Directie Politie Ministerie van Justitie 16 sep 1968
Waarnemend (subst.) officier van Justitie arrondissement Dordrecht jan 1970
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse idem okt 1972
Idem arrondissement Breda 9 nov 1972
Arrondissementsofficier van justitie, hoofd arrondissementsparket Breda 23 mrt 1979


LEEUWEN
K. van, geboren jun 1962; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 14 aug 1990
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 okt 1995
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Zwolle Gerechtsauditeur
Zwolle rechter
TEVENS
Lid oudercommissie Kinderdagverblijf


LEEUWEN
R.T. van (of R.Th.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 okt 1979
Rechter rechtbank Den Haag 15 aug 1985
Kantonrechter Leiden 9 jun 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 9 jun 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 9 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 mrt 1990
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Alphen aan de Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


LEEWIS
M.F., geboren dec 1926
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 7 dec 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


LEIDEN
Y.F. van, geboren sep 1961; Mw.
NLRM 90 91
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1989


LEIJDEN
D. van, geboren dec 1918
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 26 mei 1943
Griffier Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Haarlem 13 nov 1945
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 28 okt 1946
Rechter-plaatsvervanger idem 4 jul 1951
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 21 aug 1959
Rechter idem 11 feb 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 13 jul 1979


LEIJNSE-KOLK
A.G.P., geboren sep 1937; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en procureur Rotterdam 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 13 okt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 apr 1981
Rechter rechtbank Den Haag 5 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 26 jul 1990
Vice-president rechtbank Den Haag 21 dec 1993
NU
Den Haag Vice-president Delft Kantonrechter-plaatsvervanger
Kinderrechter
TEVENS
Geen bijbanen okt 1997


LEIJTEN
J.C.G., geboren sep 1952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 30 jul 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 5 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 5 feb 1992
Kantonrechter Sneek 28 sep 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 10 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 3 jan 1994
Kantonrechter Heerenveen 1 jan 1995
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger/Rechter-plaatsvervanger/Kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting De Marwei te Leeuwarden
Lid Kamer van Toezicht op het notariaat in arrondissement Leeuwarden
Lid Klachtencommissie ongewenste intimiteiten in het katholiek primair onderwijs te Meppel
Lid adviescommissie sociale begeleiding GGZ Friesland te Leeuwarden
01 jan 1997


LEIJTEN
J.C.M., geboren jan 1926
NLRM 94 95 96
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jul 1971
Advocaat-generaal in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1983
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Nijmegen


LEIJTEN
J.P., geboren feb 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 13 mei 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 6 nov 1979
Rechter rechtbank Breda 6 jan 1981
Vice-president rechtbank Breda 7 aug 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Breda 3 aug 1994
NU
Breda coördinerend Vice-president
TEVENS
Docent SSR ??
31 jan 1997


LEIJTEN en/of VEUGELAERS-LEIJTEN
M.E., geb mrt 1956, Mw.
NLRM 97
Juridisch beleidsmedewerker Stichting Fonds voor Letteren
Rechter-plaatsvervangerrechtbank A'dam 7 jun 1993
Gerechtsauditeur rechtbank A'dam 1 feb 1994
Rechter rechtbank A'dam 8 jul 1DO4
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


LEIJTEN Zie VEUGELAERS-LEIJTEN

M.R., geboren mrt 1956; Mw.


LEINARTS
O.E.M., geboren jan 1963; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 jan 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jan 1997
NU
Rotterdam gerechtsauditeur
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Eigenaar van de besloten vennootschap OEM Rust Leinarts Holding BV. KvK Rotterdam Beneden-Maas dossiernummer 271440


LELIE
P.C.J. van der
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 22 dec 1964


LELIE
W.M.M. van der, geboren mei 1947
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
25 jan 1997


LELY-VAN GOCH
C., geboren aug 1947; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Gerechtssecretaris bij de rechtbank Rotterdam
Rechter rechtbank Arnhem 8 aug 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 aug 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 28 nov 1994
NU
Arnhem Gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen
mrt 1997


LELY
J., geb, dec 1946
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 12 sep 1977


LELY
P.S. van der
NLRM 80 87 88/89 90 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger te Amersfoort 11 feb 1972


LELYVELD
J. van, geboren sep 1918
NLRM 71 80
Juridisch assistent Hoge Autoriteit Amsterdam 15 mei 1946
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 2 aug 1948
Substituut-griffier idem 13 mrt 195
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jan 1964
Rechter idem 16 feb 1966


LEMAIRE
P.A.H., geboren jul 1962
NLRM 91 92 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 apr 1995
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Adjunct directeur Verzekeringskamer (Afdeling Onderzoek en advies)
TEVENS
Redacteur Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf SVV
Redacteur Schuurman + Jordens (dl 62)
20 feb 1997


LENDE-MULDER SMIT Zie MULDER-SMIT

E.K. van der, geboren jun 1963; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 1 okt 1995
Rechter rechtbank Middelburg 1 okt 1996
NU
Middelburg gerechtsauditeur
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Middelburg rechter
TEVENS
Lid ouderraad van het kinderdagverblijf Nijntje te Middelburg
jul 1997


LENGERS
J.M., geboren dec 1966; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1993


LENGLET
J.E., geboren mrt 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 18 feb 1982
NU
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch; kantoor Van Leeuwen/Van der Eerden; beëdiging 1975
Te Den Bosch Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


LENGLET Zie AUKES-LENGLET

M.M., geboren sep 1953; Mw.


LENNAERTS
A.H.J., geboren nov 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 4 sep 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 14 feb 1987
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 24 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 15 nov 1989
Vice-president rechtbank Assen 20 aug 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 11 sep 1991
NU
Assen Vice-president
TEVENS
Redacteur Sociale Verzekeringswetten Kluwer Deventer
Raad van Toezicht van de Stichting Interzorg Noord Nederland
17 mrt 1998


LENSING
J.A.W., geboren dec 1956
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 23 feb 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 feb 1994
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair hoofddocent Straf(proces)recht KU Nijmegen
24 feb 1997


LENSINK-BOSMAN
R.C., geboren jul 1927; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Rotterdam feb 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 jul 1974
Rechter rechtbank Rotterdam 27 jun 1975
Vice-president rechtbank Rotterdam 10 mrt 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 26 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jan 1933
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-voorzitter van de Bekker la Bastide Fonds
Vice-voorzitter Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg
Voorzitter verwantenraad GVT Chrizona
Lid jury gemeentelijke Rotterdamse Vrijwilligersprijs


LENTHE
F.M. van, geboren dec 1966; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1994
NU
Den Bosch arrondissementsparket
TEVENS
Secretaris bestuurssector Den Haag Utrecht
Raio NVvR ??
20 jan 1997, 18 sep 1997


LEPPINK
G.B.; Mw.
NLRM 80
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 18 mei 1977


LEPPINK
G.J.H.
NLRM 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede7 jan 1975


LESTERHUIS
J.H.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 mrt 1977


LETSCHERT
A.W.P., geboren nov 1951
NLRM 93 94 95 96 97 98
Stafjurist afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 sep 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jun 1993
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Juridisch adviseur artiesten reünieclub
Lid Bestuur Tolkencentrum NH
Bezoldigd tekstschrijversvereniging BUMA-STEMRA


LEUSINK
F.O., geboren sep 1916
NLRM 71 80
Wnd-griffier rechtbank Arnhem 20 sep 1945
Hoofdambtenaar van bijzondere diensten Procureur-generaal Leeuwarden 29 okt 1946
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 6 feb 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle 28 nov 1947
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam Lid Openbaar Ministerie op Curaçao 12
apr 195
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 19 jul 1955
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 31 dec 1956
Officier van Justitie idem 26 mei1964
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse idem 1 okt 1972


LEUVEN
C.A.R.M., geboren dec 1953
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 23 okt 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 23 jan 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec 1995
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Breda Rechter-plaatsvervanger
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Breda; kantoor Janse, Gerritse & Mannaerts c.s.; beëdiging 1982
TEVENS
Secretaris Stichting RIAGG te Breda
Secretaris Stichting Kruysenhuis te Oirschot; museum
Directeur Lebro Bheer BV. Beleggingsmaatschappij
Directeur Industrie en handelsonderneming Lebro Oirschot BV
Directeur Jabalis BV
Secretaris VAS Vereniging Advocaat-Scheidingsbemiddelaars
Voorzitter NIVC Stichting Nederlands Instituut voor Conflictbemiddeling


LEVELT-OVERMARS
W.M., geboren sep 1934; Mw.
NLRM 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht16 nov 995


LEVENBACH
J.A., geboren nov 1927
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Amsterdam 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 19 jan 1965
Kantonrechter idem 30 nov 1979


LEVENBACH
J.M., geboren nov 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur Amsterdam 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 jun 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 19 jan 1965
Kantonrechter Amsterdam 30 nov 1979


LEVER
A.B., geboren mei 1959
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 sep 1995
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Ontslag per 01 okt 1997 in nevenfuncties opgevraagd
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zutphen Zutphen Nysingh Bitter & De Vries Robbé ( Den Haag 'B7) '94


LEWIN
G.
NLRM XX
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
28 okt 1997


LEWIN
G.C.C., geboren mei 1966; drs.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Middelburg 1 apr 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 14 feb 1998


LEYSMA Zie van OSCH-LEYSMA

S.W., geboren jun 1956; Mw.


LEYTEN
J.C.M., geboren jan 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Juridisch medewerker en personeelschef verzekeringskantoor te Nijmegen 1951
Assistent R.K. Universiteit Nijmegen sep 1952
Advocaat en procureur Nijmegen sep 1952
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 13 jan 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jul 1963
Rechter rechtbank Den Bosch 3 apr 1964
Hoogleraar R.K. Universiteit Nijmegen 1 sep 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 sep 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jul 1971
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 19 jul 1975
Raadsheer Hof Arnhem 21 okt 1975
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 28 mrt 1981


LICHTENBELT Zie KOK-LICHTENBELT

W.C.E., geboren aug 1948; Mw.


LIDTH de JEUDE
W.A. van; Jhr.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 28 nov 1952


LIDTH de JEUDE
W.C.C. van; Jhr.
NLRM 71
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 24 jun 1968


LIE-A-KWIE
B.J., geboren okt 1932
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Advocaat en Procureur te Arnhem
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 16 jun 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 4 aug 1983
Officier van Justitie Aruba 23 okt 1989


LIERE
M. van, geboren okt 1948
NLRM 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98
Juridisch medewerker Sociale Verzekeringsbank
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10 mrt 1987


LIEROP
P.G. van
NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 jan 1965
Raad Hoog Militair Gerechtshof 29 jun 1970
Werkzaam bedrijfsleven
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 10 sep 1963
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 sep 1965
Raadsheer idem 6 jul 1976
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 9 feb 1982


LIEROP
W.A.J. van, geboren dec 1955
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 20 dec 1991
Rechter rechtbank Maastricht 1 sep 1992
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Sinds 13 jan 1997 Voorzitter Stichting Forum ad Mosam gevestigd te Maastricht. Deze stichting
organiseert congressen voor euregionale ?? magistraten


LIESHOUT
H.J.M. van, geboren jun 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 30 sep 1982
Kantonrechter Alkmaar 6 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 13 jan 1987


LIESHOUT-SEGERS
M.E.J. van, geboren apr 1949; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 24 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 24 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 24 apr 1996
Rechter rechtbank Alkmaar 19 nov 1997
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Alkmaar; kantoor ?? Verdistr. 34 (1817 JE), tel. 119420 (5119420), telefax 151774
(5151774)


LIESHOUT
S.M. van, geboren okt 1960
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1993
Rechter rechtbank Den Haag 1 apr 1994
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


LIESKER
C.P., geboren jan 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 nov 1982
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven; kantoor Banning, Van Kemenade & Holland; beëdiging 1975
TEVENS
Geen bijbanen
28 feb 1997


LIEVAART
R.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 10 sep 1963
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 sep 1965


LIGTELIJN-van BILDERBEEK of Bilderbeek
C.M., geboren apr 1942; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam juridische afdeling G.A.K. te Amsterdam aug 1968
Advocaat en procureur Rotterdam sep 1967
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 5 jan 1973
Rechter rechtbank Den Haag 27 dec 1973
Raadsheer Hof Den Haag 5 mrt 1980
NU
Den Haag Raadsheer of Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Lid Raad van State sinds 1990
TEVENS
Lid Bestuur Prins Bernardfonds


LIGTELIJN
E., geboren aug 1929
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1956
Werkzaam op sociaal gebied 1969
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Den Bosch 17 mrt1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 23 feb 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 12 aug 1980
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 11 dec 1981
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 21 aug 1984
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 nov 1995
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Gepensioneerd rechter
Voorzitter commissie bezwaarschriften personeel ingevolge de Awb bij het Min van Volksgezondheid
Vice-voorzitter commissie van Toezicht Dr Henri van der Hoeven kliniek te Utrecht, tevens vice-
Voorzitter van de beklagcommissie van die kliniek
apr 1997


LIGTENSTEIN
J., geboren jan 1922
NLRM 71
Medewerker advocatenkantoor te Haarlem okt 1946
Advocaat Registratie Bureau Arbeidsrecht N.V.V. te Groningen 1 jul 1947
Werkzaam Registratie Bureau Arbeidsrecht N.V.V. te Amsterdam, II. adviseur sep 1950
Hoofd rechtskundige dienst N.V.V. te Amsterdam 1 apr 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 26 jul 1963
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 16 nov 1964


LIJNKAMP
H.A.F.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 27 jul 1960


LIJTEN
M.J.H.A., geboren jul 1956; Mw.
NLRM 9091 92 93
Ger.aud rechtbank Den Bosch 30 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1989
Rechter rechtbank Den Bosch 5 feb 1991


LIND
T.H., geboren mrt 1960
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Middelburg of Den Haag 1 mei 1986
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 nov 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 23 nov 1992
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Raad van Toezicht Delinquent en Samenleving


LINDE
D.A. van der, geboren dec 1906
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam sep 1930
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 4 jul 1950
Rechter idem 21 aug 1956
Raadsheer Hof Amsterdam 8 feb 1960
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 5 dec 1966


LINDE
E.M. van der, geboren apr 1964; Mw.
NLRM 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 6 aug 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 sep 1996


LINDE
G. van der, geboren aug 1927
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam 's-Rijksbelastingen te Almelo, II. hoofdinspecteur-titulair 1 apr 1948
Raadsheer Hof Arnhem 17 jan 1975
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 17 jul 1981
TEVENS
Examinator Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten ( 1975)
Lid Onderwijsontwikkelingsgroep Belastingrecht van het Nederlands Instituut van Registeraccountants ( 1975)
Bestuurslid van de Stichting Tehuis voor Slechtzienden en Blinden te Wolfheze (1977)
Lid van de redactie van het Praktijkboek Administratief Recht, uitgave Kluwer (1984)
Lid van de redactie van (BNB) Beslissingen in belasting zaken/Nederlandse belastingrechtspraak (1996).


LINDE Zie ROWEL-VAN DER LINDE

J.M. van der, geboren jan 1959; Mw.


LINDE
K.M. van der, geboren apr 1964; Mw.
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 6 aug 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 sep 1996


LINDE
R.A.J. van der, geboren dec 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam en Utrecht 1971
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 12 sep 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 sep 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 22 jan 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 19 aug 1987
Kantonrechter Amsterdam 10 nov 1988
NU
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie voor het uitzendwezen
Plaatsvervangend Lid Raad van Toezicht Afdeling Amsterdam NVM


LINDEMAN Zie JORDAANS-LINDEMAN

A.H.E.C., geboren jun 1964; Mw.


LINDEMAN-VERHAAR
P.G.T., geboren jun 1944; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 jul 1970
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 9 jun 1976
Rechter rechtbank Den Bosch 20 apr 1978
Rechter rechtbank Almelo 25 nov 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul1382
Rechter rechtbank Den Bosch 2 mei 1983
Kantonrechter Den Bosch 2 jan 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 1 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 mei 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 mei 1995
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Stichting Liduina Lindelust te Den Bosch
Lid bezwaarschriftencommissie van de huisartsenpraktijk te Boxtel
Voorzitter-plaatsvervanger van de beroeps- en bezwarencommissie van de gemeente Boxtel
Lid van de kamer van toezicht te Den Bosch
Secretaris van het bestuur van de Sint Carolus Liduina Ziekenhuis en Verpleeghuis Den Bosch
Plaatsvervangend Voorzitter ANWBcommissie gemeente Boxtel
Lid Klachtencommissie Huisartsengroepspraktijk te Boxtel
25 mrt 1997


LINDEN
A.P. van der, geboren jan 1945
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 nov 991
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Leerdam; kantoor Boogaard Fabisch Meijer; beëdiging 1993
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissie van Toezicht Rijks-jeugdinrichtingen A'dam, Voorzitter
Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva) ??
feb 1997


LINDEN Zie KOERS-VAN DER LINDEN
M. van der, geboren aug 1946; Mw.


LINDEN
R.B.J.M. van der, geboren okt 1956
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21apr 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Horst; kantoor Bernards Tilman Van der Corput; beëdiging 1993
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Waalre
Lid Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Zuid-Oost Kempen
Lid Bestuur CDA-afdeling Waalre
12 jun 1997


Zie ook HOUWERZIJL-
L.A.D., geboren apr 1937; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 5 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 jul 1985
Rechter rechtbank Leeuwarden 17 aug 1992
NU
Leeuwarden rechter
TEVENS
Geen bijbanen
23 okt 1995
INFO
Eist per E-mail d.d. 6 juni 2000: "Ter voorkoming van verdere schending van mijn privacy verzoek ik u deze gegevens onmiddellijk te verwijderen". Kennelijk rekent zij haar publieke functie als rechter tot de private sfeer. Dat is merkwaardig en bedenkelijk.


LINDNER
G.L., geboren nov 1928
NLRM 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 feb 1985


LINFJES
G.A.M.
NLRM XX
NU
Roermond raio
TEVENS
Lid bestuur Hockeyclub Kerkrade
apr 1998


LING
M.J. van, geboren mei 1962; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1apr 1993
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1apr 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1apr 1995
NU
Haarlem parket


LINGEN
N. van, geboren mei 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 okt 1983
Rechter rechtbank Amsterdam 2 aug 1988
Raadsheer Hof Amsterdam 25 mei 1992
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Amsterdam Hof raadsheer
TEVENS
Bestuurslid Johannes Vermeer Stichting
Lid Algemeen Bestuur Stichting Reprorecht
Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie III bij de Raden voor de Kinderbescherming
Lid Redactie Juridische Zakboek
Regeringscommissaris bij de Stichting De Thuiskopie
Lid College van Toezicht bij de Stichting SENA
Regeringscommissaris bij de vereniging BUMA


LINSCHOTEN
C. van, geboren nov 1952 (of Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 sep 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 26 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 11 sep 1985
Rechter rechtbank Leeuwarden 24 jul 1986
Rechter rechtbank Utrecht 6 jul 1987
NU
Utrecht rechter


LINSKENS
J.H.A.
NLRM 80 87 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 jun 1975


LINT
G.J. de, geboren mei 1908
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 27 jan 1936
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 22 apr 1942
Officier van Justitie arrondissement Den Haag 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 31 jul 1965
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 26 aug 1965
Advocaat-generaal idem 15 jul 1968


LINTHORST
A.P., geboren dec 1918
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Eindhoven jul 1950
Substituut-griffier rechtbank Breda7 mrt1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 jan 1961
Rechter rechtbank Breda15 mei1963


LION
R., geboren jun 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag en Arnhem
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 31 mei 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 23 jun 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 16 mrt 1976
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem22 mrt 1979
Raadsheer Hof Arnhem 10 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Vice-president Hof Arnhem 1 jul 1994
NU
Arnhem Hof Vice-president
Arnhem Rechter-plaatsvervanger; Ontslag KB 13 mei 1997
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Beroep van het Katholiek basis- speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in
Noord-Nederland te Utrecht
Lid commissie voor Arbitrage OKRA Arnhem
Voorzitter Stichting 'De markt op' te Enschede
jun 1996


LIPPMANN
T.W.M., geboren nov 1940
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam assurantie bedrijf Lippmann
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 feb 1979
Rechter rechtbank Den Haag 8 aug 1980
Kantonrechter Den Haag 22 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 jul 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter; hoofdfunctie
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechter-plaatsvervanger rechtbank te 's Gravenhage
Rechter-plaatsvervanger rechtbank te Rotterdam
Secretaris Bestuur Stichting Levi Lassen en Commissaris J.L. Lassen te 's Gravenhage
Secretaris bestuur Stichting Neys-van Hoogstraten Fonds te 's Gravenhage
Bestuurder Stichtingen ARION en POCULUM te Rotterdam
Secretaris Stichting Dispuutgezelschap H.O.E.K. te Nijmegen en
Vereniging en Vereniging Avunculi
Dispuutgezelschap H.O.E.K. te 's Gravenhage
Bestuurslid Stichting C.A. van Eijk Bibliotheek te Rotterdam
Regent van de Katholieke Stichting voor Verzorging en Verpleging te 's Gravenhage en de daarmee
samenhangende stichtingen verpleeghuizen verzorgingshuizen - verzorgingsflat - wooncomplex -
coördinatiepunt genaamd Duinstede, Guldenhuis, Mariahoeve, Sonneborgh, Favente Deo, Loosduinse
Hof, Wenckebach, Vredenburch, Waaldorp, Spaanse Hof en Schakel gevestigd te 's Gravenhage en
Rijswijk
Regent van het Rooms-Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis te 's Gravenhage


LIPS
A.J.H.M., geboren nov 1948
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven; kantoor Banning Van Kemenade & Holland; beëdiging 1977
TEVENS
Lid Bestuur BKH
Lid Bestuur stuurgroep BKH/Mey/Moret Ernst & Young belastingadviseurs
Lid Raad van Toezicht van het Sint Joseph Ziekenhuis te Veldhoven
Lid Bestuur Stichting beheer administratie bewonersgeleden De Donksbergen te Duizel ??
Lid Bestuur Stichting voor een wetenschapsfonds voor gynaecologie
Lid Klachtencommissie KNLTB
Lid Bestuur Stichting ter bevorderingen van het roeien
Reserve-officier van de Kon. Marechaussee
06 jun 1997


LISSER
E.C., geboren jan 1944
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 jan 1988
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


LISSONE
E., geboren mrt 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 22 feb 1984


LISSONE
R.J.F.M., geboren jan 1929
NLRM 71
Advocaat en Procureur Maastricht 1955
Griffier kantongerecht Heerlen 23 sep 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 20 mrt 1965
Rechter rechtbank Utrecht 11 mei 1967


LITJENS-ROESSEL
M.I., geboren jan 1934; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 1953
Advocaat en Procureur Amsterdam 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 feb 1975
Rechter rechtbank Arnhem 2 jul 1976
Rechter rechtbank Utrecht 14 mrt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 12 okt 1984
Kantonrechter Nijmegen 10 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 16 dec 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 3 jan 1991
NU
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel Kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek te Doetinchem
28 jan 1998 in Nijmegen


LITTOOY
P.H.B., geboren sep 1950
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Alkmaar
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 mrt 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 18 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 jun 1988
Rechter rechtbank Alkmaar 10 aug 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Vice-president rechtbank Alkmaar 18 jul 1996
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Alkmaar Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter
Alkmaar Vice-president
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


LO-SIN-SJOE
C., geboren feb 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 6 feb 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 6 mei 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 30 jun 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 7 aug 1986
Rechter rechtbank Rotterdam 26 nov 1987
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 sep 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 8 mei 1995
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg
apr 1998


LOBACH
H.H.J.M., geboren feb 1912
NLRM 71
Surnumerair Directe Belastingen 1938
Ontvanger Directe Belastingen Registratie en domeinen Utrecht 1945
Inspecteur 's Rijksbelastingen Rotterdam 1946
Hoofdinspecteur-titulair idem 1952
Hoofdinspecteur idem 1963
Raadsheer Hof Amsterdam 17 jul 1964


LÖBEN SELS
A.D.P.V. van, geboren okt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 23 apr 1956
Griffier kantongerecht Sittard 7 jan 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger kantongerecht Sittard 15 feb 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 9 nov 1966
Rechter rechtbank Roermond 11 mei 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 15 feb 1971
Kantonrechter Hilversum 18 mei 1973
Kantonrechter Deventer 25 aug 1982
Opdracht kantonrechter Groenlo 25 aug 1982
Kantonrechter Zutphen 22 dec 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 jun 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 aug 1987
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter KC Bouwvereniging Gorssel
19 aug 1997


LOBSTEIN
A.J.A., geboren apr 1916
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Deventer mei 1941
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 6 feb 1946
Griffier Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Dordrecht 1 feb 1947
Substituut-griffier rechtbank Dordrecht 3 jun 1947
Griffier rechtbank Leeuwarden 9 dec 1958
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 4 jul 1977


LODDER
E.C., geboren jul 1967; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1993
NU
Utrecht Raio rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Sjöcrona van Stigt de Roos; beëdiging 1997


LODDER Zie GOEDE-LODDER

N.M. de, geboren apr 1923; Mw.


LODDER
P., geboren apr 1959
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21mrt 1994
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger; Ontslag KB 01 mei 1997


LOEB
R.W.L., geboren apr 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 4 jun 1981
Rechter rechtbank Haarlem 17 mrt 1983
Lid cal. van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 24 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 24 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 14 feb 1986
Vice-voorzitter college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 15 jun 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 jun 1988
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 10 nov 1993
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


LOEN
C.D., geboren jul 1965; Mw.
NLRM 96 97 98
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 dec 1995
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


LOEVERS
N.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 13 apr 1977


LOEVESTEIJN
J.E.
NLRM 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992


LOGHEM Zie ZEYLSTRA-van LOGHEM

J.G. van; Mw.


LOGTEN
Ph.A. van, geboren aug 1967; Mw.
NLRM 95 96 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1994


LOHRMAN
M., geboren feb 1943
NLRM 80
Proeft. ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Den Bosch; Raio 1 okt
1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 feb 197
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 feb 1973
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Eindhoven 1 feb 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 15 dec 1976
Rechter-plaatsvervanger idem 2 sep 1977
Rechter rechtbank Haarlem 6 jan 1979
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam Hof van Justitie Ned. Antillen 19 jul 1978


LOK
J.A., geboren aug 1954
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 mrt 1998
Rechter rechtbank Zutphen 22 mei 1997
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter 97
Zutphen Senior juridisch medewerker bij de sector bestuursrecht Rechtbank Zutphen
TEVENS
Redacteur woningwet WRO uitgave Samson
Redacteur bestuursrechtelijk Bouwmacht uit VUGA
19 aug 1997


LOK
W., geboren mrt 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 27 apr 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 apr 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 okt 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 4 mei 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam11 dec 1991
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS
Secretaris en concipiënt Raad van Beroep van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in
de zuivel te Utrecht
Geen opgave van bijbanen bij de rechtbank te Den Haag


LOKIN-SASSEN
P.E.M., geboren okt 1946; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Assen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger sector bestuursrecht
TEVENS
Universitair docent RUG Faculteit der Rechtsgeleerdheid vakgroep staatsrecht
Uitgeefster directeur uitgeverij CHIMA v.o.f. te Groningen
Voorzitter College van advies m.b.t. overleg met dienstcommissie RUG
Voorzitter Stichting Vincentvereniging afdeling Groningen
Secretaris Elisabeth Stichting familiestichting te Genunde
jul 1997
Geen opgave van bijbanen in Zwolle


LOM-van MARLE
C.J.G.H. van, geboren jul 1915; Mw.
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 10 jun 19..
Rechter idem 21 jun 1956
Vice-president idem 16 okt 1967
Idem Hof Arnhem 26 jan 1979


LOMMEN-VAN ALPHEN
J.M.J., geboren mei 1945; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 apr 1989
Rechter rechtbank Rotterdam 27 nov 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 14 feb 1994
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


LOO
G.J. te, geboren sep 1928
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 10 nov 1993
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger


LOO
H. van, geboren jan 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 jul 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 19 aug 1986
Rechter rechtbank Arnhem 20 jul 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Raadsheer Hof Arnhem 10 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 1996
Raadsheer Hof Arnhem ?
NU
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Raadsheer
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep Hogeschool Gelderland te Arnhem
Secretaris Sociëteit De Harmonie Nijmegen
Secretaris Vereniging Ned. Centrale voor Praktische Hulpverlening Groesbeek (vh ??
Groesbeekse Tehuizen)
Penningmeester Juridisch Genootschap Nijmegen
16 feb 1998


LOO
J.B.A. van de, geboren mrt 1922
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 7 aug 1951
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 25 jul 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 5 jun 1963
Rechter rechtbank Den Bosch 20 apr 1965
Vice-president rechtbank Den Bosch 19 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 mei 1987


LOO
J.M.G. van, geboren jan 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsofficier, als zodanig Openbaar Ministerie 1 dec 1953
Officier commissaris arrondissementskrijgsraad Den Bosch nov 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 12 jun 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan de Rijn 12 jun 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 11 jan 1973
Rechter rechtbank Rotterdam 9 aug 1974
President-plaatsvervanger en. krijgsraad Arnhem 7 apr 1976
Rechter rechtbank Den Bosch 20 apr 1979
Raadsheer Hof Den Bosch 19 mei 1982
Vice-president Hof Den Bosch 29 jan 1990
Officier commissaris arrondissementskrijgsraad te Den Bosch
Raadsheer plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 sep 1992
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


LOO-JANSSEN
M.J. van, geboren jul 1933; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 5 sep 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 3 mei 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 17 mei 1984
Rechter rechtbank Zutphen 19 nov 1984
Vice-president rechtbank Zutphen 3 jul 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
NU
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger Ontslag info griffie
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Zwolle


LOO
O.M.J.J. van de, geboren aug 1959
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Stafjurist Raad van State
Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 12 feb 1990
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 nov 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 11 dec 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 2 apr 1993
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht tevens Voorzitter beklagcommissie bij Penitentiaire Inrichting
Manninskamp?? 'PE Corridor' te Zeeland
04 feb 1997


LOO Zie VERHEGGEN-DE LOO

Y.M.T.L. de, geboren jul 1951; Mw.


LOOKEREN CAMPAGNE
H.L. van, geboren apr 1959
NLRM 92 94 95
Ambtenaar in tijdelijke dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 16 jan 1991
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 dec 1993


LOOKEREN CAMPAGNE
N.C. van, geboren feb 1968
NLRM 98
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1997


LOOMANS
J.F.J.W., geboren jun 1909
NLRM 71
Waarnemend griffierrechtbank Den Bosch 1 sep 1936
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 25 jan 1940
Rechter rechtbank Den Bosch 9 apr 1947
Rechter rechtbank Maastricht 24 dec 1958
Vice-president Maastricht 30 jan 1964


LOON
D. van, geboren apr 1950
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 4 feb 1992
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Soest; kantoor Van Loon & Van der Wolf; beëdiging 1975
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Zwolle


LOON
J.H.A. van, geboren apr 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1984
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie BUZA, Staatscommissie Internationaal Privaatrecht; secretaris
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Den Haag


LOON
P.M.F. van, geboren aug 1954
NLRM 98
Cassatiemedewerker
Raadsheer hof Amsterdam 11 juni 1997


LOONSTRA
C.J., geboren okt 1957
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 aug 1991
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger


LOOR
A.J. de, geboren jun 1965; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1993


LOOR-EVERTS
A.M. de; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 22 apr 1980
Rechter rechtbank Groningen 15 maas1989
Rechter rechtbank Zwolle 16 okt 1991


LOOR
D., geboren feb 1967
NLRM 94 95 98
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1994
Raio rechtbank 's-Gravenhage 1 apr 1997
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


LOOR-ALWIN
L. de ; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 3 okt 1996


LOORBACH
J.D., geboren jun 1947
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 4 mei 1990
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1971
Te Rotterdam Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
Te Rotterdam Deken van de Orde van Advocaten (1998)
TEVENS
Deken van de Raad van Toezicht der Orde van Advocaten te Rotterdam
Lid van het college van afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
Lid van de commissie van de Orde van Advocaten tot wijziging van de Verordening op de advocaat
diens betrekking
Lid van de Overlegcommissie Gedragsregels van de NOvA
Bestuurslid van NOC/NSF
Bestuurslid van de Vereniging van Sport en Recht
Voorzitter van de Stichting tot in stand houding van de leerstoel voor sport en recht aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam


LOOS
C.J.M., geboren jul 1959
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 4 sep 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 19 dec 1991
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Klimop kinderopvang te Rosmalen
13 jan 1997, 18 sep 1997


LOOS
H.Th.A. van der, geboren jan 1904
NLRM 71
Advocaat en procureur Alkmaar 28 feb 1929
Waarnemend griffier kantongerecht Alkmaar 17 apr 1931
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Alkmaar 18 mei 1934 tot 9 feb 1939
Rechter rechtbank Alkmaar 24 jan 1939
Rechter rechtbank Amsterdam 16 mrt 1942
Rechtsgeleerd raadsheer bijzonder Hof Amsterdam 12 jun 1945 tot 11 mrt 1947
Raadsheer Hof Den Bosch 4 dec 1946
Raadsheer Hof Den Haag 13 feb 1950
Rechtsgeleerd raadsheer Bijzondere Raad van Cassatie 13 jul 1950 tot 1 jan 1952
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 11 aug 1950
Vice-president idem 16 okt 1969


LOOTEN
A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 aug 1963


LOOTSMA-OUDENIJEWEME
J.G.W., geboren jun 1963; mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 15 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 15 okt 1996
NU
Leeuwarden gerechtsauditeur 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zwolle; kantoor Nysingh, Bitter & De Vries Robbé; beëdiging 1995
TEVENS
Voorzitter Stichting peuterspeelzaal 't Blokje Wolvega
Lid medezeggenschapsraad De Dorpsschool Wolvega
jul 1997


LOOYEN
E.R., geboren apr 1961
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 feb 1997
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Arnhem; kantoor Hekkelman Terheggen & Rieter; beëdiging 1985
TEVENS
Adjunctpenningmeester van woningbouwvereniging De Eenvoud te Arnhem
19 aug 1997


LOS-VLASMAN
C.M.T., geboren feb 1932; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 apr 1992
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Naarden; kantoor Los Advocaten; beëdiging 1980
TEVENS
KinderRechter-plaatsvervanger


LOS
J.V.M., geboren mrt 1944
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 nov 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 16 okt 1991
Kantonrechter Rotterdam 28 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1994
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter; hoofdfunctie
TEVENS
Lid commissie BB Raad voor de Rechtsbijstand Den Haag te Den Haag
Lid commissie van goede diensten Drinkwaterleidingsbedrijf Europoort NV. Rotterdam te
Amsterdam


LOS
W.J.J., geboren okt 1963; drs.
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Harderwijk
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 mrt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 jun 1994
Rechter rechtbank Arnhem 15 jan 1996
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Voorzitter van de Wijkkerkraad van de Gereformeerde Kerk te Ermelo
mrt 1997


LOSTEN
Ph.A. van, geboren aug 1967; Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1994


LOTH
M.A., geboren okt 1956; dr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 dec 1989
Rechter rechtbank Den Haag 17 jun 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Gravenhage 22 mei 1997
NU
Den Haag rechter
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, inleiding tot de rechtswetenschappen en rechtstheorie
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


LOTTUM
F.W. van, geboren mei 1973
NLRM 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1997


LOUËT FEJSSER
J.C., geboren mei 1910
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 28 nov 1936
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 23 jun 1941
Substituut-officier van Justitie rechtbank Groningen 15 aug 1949
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 19 dec 1949
Substituut-officier van Justitie rechtbank Groningen 11 aug 1950
Substituut-officier van Justitie rechtbank Rotterdam 13 jan 1954
Officier van Justitie arrondissement Breda7 aug 1958


LOURENS
P., geboren mrt 1946
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 28 feb 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 30 mrt 1993
Raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
Raadsheer-plaatsvervanger centrale Raad van Beroep Utrecht5 mrt 1996
NU
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Utrecht
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
TEVENS
Raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht
Deputaat voor diaconale zaken van de synode van de Gereformeerde Kerken
Plaatsvervangend Voorzitter van de bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden van de
Raad van State ?? Lid??


LOUWE KOOIJMANS Zie SCHAARDENBURG-LOUWE KOOIJMANS

E.J. van, geboren aug 1941; Mw.


LOUWERS
P.H., geboren aug 1950
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2l apr 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Bosch; kantoor Van Leeuwen/Van der Eerden; beëdiging 1979
TEVENS
Secretaris Stichting Rechtsbijstand asiel te Den Bosch
30 jun 1997


LUBBERDINK
H.G., geboren nov 1951
NLRM 94 95 96 97 98
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 feb 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht1 apr 1994
Raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 okt 1994


LUBBERINK Zie WESSELING-LUBBERINK

J., geboren sep 1956; Mw.


LUBBERINK
W.F., geboren mrt 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 8 okt 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 28 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 jan 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 17 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 aug 1989
Kantonrechter Schiedam 27 jul 1991
Kantonrechter Rotterdam 6 okt 1994
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK te Den Haag
Voorzitter adviesraad Burgerlijke Reserve organen Provincie Noord Holland
Secretaris badmintonclub in Haarlem


LUBBERS
A.G.
NLRM 71 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 jan 1960
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 jan 1973
NU
Amsterdam
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem; kantoor Smithuijsen Advocaten; beëdiging 1985


LUBBERS
A.O.
NLRM XX
Hoge Raad Gerechtsauditeur 01 sep 1995
NU
Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur


LUBBERS
A.S.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 okt 1957


LUCAS
J.
NLRM
Maastricht parket Officier van Justitie
NU
Maastricht parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
03 feb 1998


LUCAS
J.J.A., geboren mrt 1964
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1993


LUCHTMAN
L.J.M., geboren jul 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 19 apr 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Brede 4 mrt 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 27 mei 1994
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda; kantoor Ruijgrok, Van Iersel & Luchtman; beëdiging 1969
Advocaat en procureur te Rijen
TEVENS
Lid College van afgevaardigden van de Ned. Orde van Advocaten voor het arrondissement Breda
Lid Ouder-adviesraad Intercollege te Den Haag
Voorzitter commissie van beroep van STEK (Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van
het Koeltechnisch Installatiebedrijf te Den Haag
04 jun 1997
Geen opgave van bijbanen gevonden in register kantongerecht Breda
aug 1997
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA; faillissementsrecht


LÜCKERS Zie de BRUIJN-LÜCKERS

M.L.C.C., geboren mei 1954; Mw.


LUDWIG
I.M., geboren okt 1955; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Adjunct-chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 feb 1994
Rechter rechtbank Haarlem 1 mei 1995
NU
Haarlem rechter


LUGER-VAN WESEMAEL
M.S.C., geboren sep 1929; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam GAK te Amsterdam 1954
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool Tilburg 1 dec 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 7 jan 1975
Rechter rechtbank Breda 8 jun 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 13 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 13 apr 1984
Kantonrechter Breda 13 apr 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 27 jul 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 19 aug 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 20 jun 1988
Kantonrechter Breda 1 jul 1988
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris bestuur van verpleeghuis De Hazelaar
Lid algemeen bestuur van verpleeghuis Hazelaar
Lid algemeen bestuur van de Stichting Het RK Gasthuis
Lid algemeen bestuur van hert PF Bergmansfonds
Lid dagelijks bestuur van het PF Bergmansfoinds
Voorzitter beroepscommissie voor de uitvoering van het klachtenregelement kruiswerk van de
Provinciale Noord-Brabantse Kruisvereniging te Tilburg
Lid Kamer van toezicht over notarissen en kandidaat notarissen
Lid commissie Van Schendel
Lid beroepscommissie Stichting Kompaan te Tilburg
aug 1997


LUGT
B.W.M. van der, geboren aug 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gevangeniswezen Ministerie van Justitie
Raio rechtbank Almelo 1 mei 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 6 feb 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 9 apr 1980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 2 dec 1985
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 8 jul 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden15 okt 1994
Plaatsvervanger hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden1 sep 1995
Ontslag 01 okt 1997 ?; toch nog vermeld in NLRM 1998


LUGT
M.H.A.M. van der, geboren mei 1948; Mw.
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 sep 1995
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en scheidingsbemiddelaar; kantoor Buise Advocaten; beëdiging 1980
TEVENS
Docent praktijkleer familierecht en schrijfvaardigheid voor beroepsopleiding stagiaires van de
Nederlandse Orde van Advocaten
Secretaris Klachtencommissie Patiëntenvertrouwenspersonen
Lid van de Klachtencommissie en bezwaarschriften commissie van de gemeenten Strijen, Oud
Beijerland en Cromstrijen


LUGT
T.F. van der, geboren apr 1942; drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Griffier rechtbank Utrecht 17 apr 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 mei 1990
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam19 dec 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 24 aug 1993
NU
Rotterdam rechter
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent S-cursus diverse modulen te Zutphen
Docent Randstadt Bestuursacademie ambtenaren en procesrecht te Maarssen
Ouderling en 2e scriba Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Gouda te Gouda


LUGTMEIJER
A.L.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 juil1978


LUHRMAN Zie BAX-LUHRMAN

M.J., geboren mei 1944; Mw.


LÜHRMAN
M., geboren feb 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 feb 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 feb 1973
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Eindhoven 1 feb 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 15 dec 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 sep 1977
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 19 jul 1978
Rechter rechtbank Haarlem 6 jan 1979
Rechter rechtbank Breda 13 jan 1981
Kantonrechter Eindhoven 16 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 mei 1993
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter; hoofdfunctie
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie Reizen bij de Stichting Geschillencommissie te Den Haag
Voorzitter Lionsvereniging
Voorzitter Pensioenstichting Fmenco II
Voorzitter geschillencommissie Reizen van de Stichting geschillencommissie voor Consumentenzaken
te Den Haag
12 jun 1997


LUIGJES
T., geboren okt 1948
NLRM 91 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 27 aug 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 20 dec 1991
NU
Alkmaar Officier van Justitie


LUIJCKS
A.F.
NLRM
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Almelo Rechter-plaatsvervanger Wordt niet meer in Almelo ingezet 25 jun 1997
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Zwolle


LUIJCKX
F.H.I., geboren jan 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 feb 1972
Kantonrechter Amersfoort 31 aug 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mrt 1985
Kantonrechter Amsterdam 27 aug 1985
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


LUIJKEN
H., geboren sep 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur respectievelijk te Zwolle, Rotterdam en Haarlem 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 4 jan 1965
Kantonrechter Amsterdam 6 apr 1972
Advocaat en Procureur te Haarlem 1 jan 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 jan 1976
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jan 1977
Vice-president rechtbank Amsterdam 14 dec 1979
Raadsheer Hof Amsterdam 16 mrt 1987


LUIJKX
B.H.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 28 feb 1962


LUIJN
J. van, geboren apr 1953; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 12 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 aug 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 sep 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 24 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 jan 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1997
NU
Haarlem parket, arrondissementsparket
Haarlem rechterplaatsvervanger Bijbanenregister Haarlem
Amsterdam rechterplaatsvervanger Bijbanenregister Amsterdam
Amsterdam parket Bijbanenregister Amsterdam
BIJ GEEN
ATTENTIE! Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


LUIJTEN
E.A.A.; prof.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 30 jan 1962
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 feb 1986
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Nijmegen, huwelijksgoederenrecht


LUIJTEN-MEIJER
W.R., geboren mrt 1945; Mw. prof. e.v. prof. LUIJTEN, E.A.A.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Open Universiteit Heerlen, privaatrecht
TEVENS
Onderwijsactiviteiten t.b.v. de Koninklijke notariële broederschap de Ned. Orde van advocaten en
individuele of samenwerkende notaris en/of advocatenkantoren verspreid over het gehele land


LUIKINGA Zie de BRUIJN-LUIKINGA
M.E.T., geboren dec 1949; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Waarnemend griffier rechtbank Almelo 1 feb 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 31 mrt 1982
Rechter rechtbank Almelo 31 mrt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 31 mrt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 21 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986
Raadsheer Hof Arnhem 25 jun 1990
NU
Arnhem Hof raadsheer
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur forensisch psychiatrisch kliniek Oldenkotte (Instituut voor tbs gestelden) aug 96
Geen bijbanen 8/97


LUITEN
J.G., geboren okt 1949
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 13 feb 1993
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rijssen; kantoor Lamping & Luiten; beëdiging 1984
Advocaat te Almelo; kantoor Lamping & Luiten
Advocaat te Ede; kantoor Luiten & Van der Heiden; beëdiging 1992
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Dagverblijven ZW Veluwe te Ede
Lid Bestuur Stichting Ateliers Zeist te Zeist
Lid Bestuur Stichting Rick Beheer te Ede
Lid Bestuur Stichting Grafica te Bemerveld
Lid Klachtencommissie De Hardenberg te Ede
19 aug 1997


LUKACS
E.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 dec 1979
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie commissie van Advies Burgerlijke Staat en de nationaliteit,
Voorzitter


LULOFS
J.D., geboren sep 1908
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 19 apr 1940
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 25 aug 1948


LUNENBERG-DEMENINT
C.J., geboren sep 1948; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Nunspeet
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 28 jan 1993
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger; actief 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Nunspeet; kantoor Lunenberg; beëdiging 1975
TEVENS
Lid Raad van Commissarissen van de Woningbouwvereniging De Goede Woning te Nunspeet


LUNENBERG
J.F.E., geboren apr 1945
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 5 aug 1989
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger; actief 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Nunspeet; kantoor Lunenberg Advocaten; beëdiging 1972
TEVENS
Waarnemend Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Zutphen
Voorzitter van de Stichting Sport Medisch Advies Centrum Veluwe


LUNENBORG
A., geboren jan 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 feb 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 feb 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 29 dec 1983
Plaatsvervanger hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 nov 1995
NU
Zutphen parket Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Secretaris Stichting fietsen voor een ander.
19 aug 1997


LUSSERS
A.G.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 jan 1973


LUTEYN
P., geboren nov 1932; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 17 dec 1956
Advocaat en Procureur te Rotterdam 15 jul 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 26 sep 1977
Rechter rechtbank Dordrecht 6 jun 1973
Raadsheer Hof Den Haag 22 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 12 sep 1984
Ontslag 01 okt 1998
Pensioen


LUTTMER-KAT
A.M., geboren okt 1942; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 feb 1995
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Rijks Universiteit Groningen, sociaal recht
TEVENS
Lid scheidsgerecht CTSV
28 feb 1997


LUYCX
A.F., geboren dec 1926
NLRM 93 94 95 96
Oud-directeur Draka Polva te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 13 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 26 mei 1993


LUYTGAARDEN
H.J.L.M. van de, geboren mei 1963
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 nov 1996
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent rechtsfilosofie encyclopedie Universiteit Utrecht
Binnen deze taakstelling Lid van diverse commissies en bestuursorganen
TEVENS
Gasthoogleraar philosophy of human right and constiutionalism aan het Phrnesis ?? Applied Ethics
centre Karelsuniversiteit te Praag
Lid van het kerkbestuur van de Utrechtse Studentenbond Parochie
Lid van de Kerkenraad van de EUG studentengemeente te Utrecht
01 jan 1997


LYCKLAMA À NIJEHOLT

A.A., geboren apr 1937
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 Au ni1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
HOOFDFUNCTIE
Directeur hoofdgroep bestuurlijke-economische- en welzijnzaken van de provincie Friesland
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
Groningen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Friesland 1940-1945
Lid Stichting raad Landelijk Stichting 1940-1945
Lid Bestuur Stichting Erebegraafplaats Bloemendaal
Lid Bestuur Stichting Friese Poort/Flevo Poort (onderwijs)
Lid Bestuur Vereniging PCRO (onderwijs)
Lid van de Woningbouw Vereniging Talma
Voorzitter Diaconaal werkverband Tietjerkstradeel
Voorzitter verzorgingstehuizen Hardegarijp en Kollum
Lid RvC van de BV. Exploitatiemaatschappij Havenwerken Lauwersoog
Voorzitter ve provinciaal overlegorgaan voor de zorg
18 mrt 1997


LYCKLAMA
A.H., geboren sep 1919
NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam provinciale griffie Zuid-Holland okt 1939
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 2 sep 1946
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 22 jun 1948
Rechter rechtbank Den Haag 7 aug 1957
Vice-president Den Haag 22 sep 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 jul 1984


LYCKLAMA À NIJEHOLT
G.F.H., geboren jun 1966
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 28 mrt 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1996
Rechter rechtbank 's-Gravenhage 20 apr 1997
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag rechter 97
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


LYNDEN
F.W.B. Baron van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 26 jan 1957


LYNDEN
G.Th.A. Baron van,
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 11 apr 1960

JURIKASTE
TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde ; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie http://www.sdnl.nl/burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


  2e wet van Jaspers: Macht minus controle levert verrotting
  Vierde brief van drs. Burhoven Jaspers aan Minister-president Kok
  Overzicht van interessante publicaties bij het Katholiek Nieuwsblad
  Mr. Ten Kate als cerberus en uitsmijter voor de hellepoort van de Hoge Raad
  hoe een juriste met behulp van collega's met haar 'ex' afrekent
  Tweede brief aan premier Balkenende wegens uitblijven van zijn antwoord
  Minister-President schendt normen, waarden en fatsoen
  Mr. Balkenende, u bent ook mijn Minister-President, maar u geeft daarvan geen blijk

Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007