Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


HAACK
G.J., geboren okt 1944
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker Personeelszaken gemeente Kerkrade
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 1 nov 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 30 nov 1990
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 23 sep 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 15 nov 1991
Rechter rechtbank Maastricht 1 jul 1992
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Bestuur familiestichting Abraham van der Hulst
Lid Bestuur Stichting Orthopedisch research Limburg; Verleent op ad hoc basis tegemoetkoming aan artsen in opleiding; jaarlijks fl 500
25 aug 1997


HAAK
H.F. van den, geboren jun 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Voogdijraad Amsterdam 14 nov 1955
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 19 jun 1956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 1 jan 1957
Secretaris arrondissementsparket Assen 3 feb 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 1 feb 1960
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 23 jul 1962
Rechter rechtbank Breda 17 jul 1964
President rechtbank Alkmaar 6 mrt 1973
Lid Ambtenarengerecht Haarlem 21 feb 1977
President rechtbank Haarlem 2 nov 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
President Hof Amsterdam 28 dec 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof President; hoofdfunctie
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter commissie aantrekken Leden rechtelijke Macht
Redacteur Juridisch tijdschrift Verkeersrecht Uitgave ANWB
Lid Jury tweejaarlijks auteursprijs van de Vereniging voor Auteursrecht
Voorzitter Stichting Vrienden van het Van Gogh Museum
Lid Commissie van Beroep Vereniging voor Effectenhandel te Amsterdam
Lid van de Commissie van beroep van de EOE-Optiebeurs te A'dam
Lid Adviesraad Herziening Rechtelijke Organisatie
Voorzitter vergoeding van Presidenten van de appelcolleges
Lid commissie van Beroep van de EOE-Optiebeurs te Amsterdam B


HAAK
K.F., geboren jul 1947
NLRM 87 88/89 90 91 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 dec 1983
Rechter rechtbank Rotterdam 2 aug 1986
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, burgerlijk recht, handels- en burgerlijk procesrecht
Hoogleraar R'dam, burgerlijk recht, handels- en burgerlijk procesrecht
TEVENS
Geen bijbanen bekend


HAAK
W.E., geboren apr 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Gymnasium-A Haarlem (1953), Kandidaatsexamen Theologie UvA (1958), rechten UvA (1963)
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 jun 1971
Rechter rechtbank Amsterdam 1 nov 1971
Raadsheer Hof Amsterdam 5 jul 1976
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 13 feb 1979
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 28 mrt 1981
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden 1 sep 1992
NU
Hoge Raad Vice-president 2 maart 1992
TEVENS
Plaatsvervangend rechter van de Kamer van Beroep van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (1981)
Vice-voorzitter Internationaal Juridisch Instituut (1976)
Bestuurslid Fondation Custodia (1980) vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van het Institut Néerlandais (1993)
Voorzitter College van Beroep Nederlands Instituut van Psychologen (1989)
Lid van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf (1993)
Lid van de Adviescommissie Bijzondere Leerstoelen bij de Universiteit van A'dam (1905)
Publicaties; verscheidene publicaties op internationaal privaatrechtelijke en rechtsvergelijkend gebied
waaronder 'De beroepsvoetballer; een rechtsvergelijkende schets'(1972)
Internationaal Overeenkomstenrecht Preadvies Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (1975), Procederen in Rijnvaartzaken (1989)
Interregionaal Privaatrecht (1994)
Onderscheidingen; Ridder Nederlandsche Leeuw (1991)
INFO
Is een van de raadsheren van het tweede iets aangepaste Pikmeer-arrest.
Citaat IRM-rapport
'Eén van de raadsheren van de Hoge Raad, Mr. W.E. Haak, verschoonde zich niet als rechter in twee cassatie-procedures. Mr. Haak heeft als één van zijn nevenfuncties dat hij lid is van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf in Den Haag. Het betreft de procedures:

 • Eickhoff De Lorme Van Rossem B.V. tegen W. Haagman en Co. B.V. en Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.; Uitspraak d.d. 11-05-90.
 • AEGON Schadeverzekering N.V. etc. tegen C.S.F. Beheer B.V.; Uitspraak d.d. 14-02-92.

De Hoge Raad deed ten voordele van de Verzekeraar uitspraak.' Einde citaat.


HAAKMAN
E., geboren okt 1950; drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 29 aug 1983


HAAN
C.H. de, geboren mrt 1958
NLRM 92 93
Advocaat en Procureur te Emmen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 4 apr 1991


HAAN
E.E., geboren feb 1917
NLRM 80
Waarnemend griffier Raad van Beroep (s.v.) Amsterdam 1 mrt 1946
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Amsterdam 27 dec 1956
Substituut-griffier Hof Amsterdam 2 apr 1957
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 29 dec 1958
Ondervoorzitter Raad van Beroep Amsterdam 12 mrt 1962


HAAN
F.K.A. de, geboren sep 1944
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoofd Juridische Zaken en Algemeen Secretaris Gist Brocades te Delft
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 29 mei 1987
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Adviseur bij de maatschap Hockjer Rueb & Doeleman Amsterdam
Commissariaten bij Greenfield Capital Management BV. te Utrecht betrekking hebben op een tweetal
buitenlandse fondsen (geen aandeelhouder) tevens onlangs benoemd tot Voorzitter
Als commissaris verbonden aan Ordev BV. te Den Bosch
Als directeur en enig aandeelhouder verbonden aan besloten pensioen vennootschap Adelco BV. te Leerdam
Lid van de commissie van BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN alsmede van de ombudsmancommissie van de gemeente Leerdam


HAAN
H. de, geboren jan 1920
NLRM 87 88/89 90 91
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 25 jan 1982


HAAN
J.J.A. den, geboren jul 1930
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raad hoog. militair gerechtshof Den Haag 26 okt 1982


HAAN
J.L.A. de, geboren sep 1927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Groningen 1959
Directie Stichting te Rotterdam 1961
Werkzaam bedrijfsleven 1969
Referendaris respectievelijk administrateur Ministerie van Justitie 16 jan 1972
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 29 mrt 1972
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 mrt 1973
Griffier rechtbank Den Haag 6 feb 1975
Griffier kantongerecht Den Haag, Delft, Leiden en Alphen aan de Rijn 6 feb 1975
Griffier Raad van Beroep Den Haag 6 feb 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 jul 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 mei 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan de Rijn 14 okt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 12 dec 1984
Kantonrechter Leiden 24 jun 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan de Rijn 4 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 21 mrt 1990
NU
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
Geen opgave van bijbanen in kantongerecht Den Haag


HAAN Zie CAPPELLEN VAN WALSUM-DEN HAAN
M. den, geboren feb 1929; Mw.


HAAN-BOERDIJK
M.J. de, geboren mrt 1955; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Waarnemend griffier rechtbank Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 2 jul 1993
Rechter rechtbank Groningen 1 sep 1994
NU
Groningen rechter
TEVENS
Lid van de commissie van de rechtspraak
Instelling voor jeugdbijstandsverzorging en een zorgverzekeraar
Secretaris medezeggenschapsraad van De Regenboog te Tolbert
Lid stuurgroep regio NO van de Vereniging van Ouders van hoogbegaafde kinderen Pharos
30 jan 1997


HAAN
P.T.M. de, geboren feb 1951
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 6 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 6 aug 1996
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam; kantoor De Haan & Slager Advocaten; beëdiging 1978
TEVENS
Geen bijbanen


HAAN Zie WESSELlNG-de HAAN
W.N. de; Mw.


HAANDRIKMAN
A.G.J.J., geboren jan 1940
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven 1960
Wetenschappelijk hoofd medewerker Vrije Universiteit Amsterdam 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1976
Rechter Idem 5 aug 1977


HAAR
W.D.C. ter, geboren jan 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam en Groningen 1956
Werkzaam bedrijfsleven 1 jul 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 dec 1968
Rechter rechtbank Amsterdam 14 aug 1970
Raadsheer Hof Amsterdam 13 dec 1976
Vice-president Hof Amsterdam 30 dec 1983
NU
Amsterdam Hof Vice-president
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Raadsheer Hof
TEVENS
Geen nevenfuncties
Geen opgave van bijbanen in A'dam


HAARDT Zie van der LEE-HAARDT
M.L., geboren mei 1941; Mw.


HAARDT
W.L., geboren okt 1913
NLRM 71 80
Werkzaam bedrijfsleven 1937
Advocaat en procureur Den Haag 1 jan 1952 - 30 jun 1967
Werkzaam Rijks Universiteit Leiden. II. hoogleraar 30 sep 1958
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 mei 1968
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 9 dec 1975
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Leiden


HAAREN
L. van
NLRM 80
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 4jun 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam jan 1976


HAARHUIS
K.J., geboren mei 1968
NLRM 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1996


HAARMAN
Ch.F., geboren mrt 1915
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 27 apr 1943
Ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 17 aug 1946
Adjunct-secretaris tribunaal Assen 16 sep 1946 tot 1 jun 1948
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 18 dec 1956


HAAS
A.W.A. de
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 25 aug 1979
NU
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger


HAAS Zie BUTER-DE HAAS

C.M.E. de; geb mrt ; Mw.


HAAS
F.J.P.M., geboren sep 1959; drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hof te Arnhem 1 jun 1986
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jun 1989
Rechter rechtbank Arnhem 12 mei 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 17 okt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 28 nov 1996
Rechter-plaatsvervanger Arnhem ?
Raadsheer hof Arnhem 24 sep 1997
NU
Arnhem Hof raadsheer
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent formeel belastingrecht aan de HEAO Arnhem
Docent Federale Belastingacademisch Auteur diverse uitgaven Kluwer
Auteur conflicten met de fiscus
Bewerker van de delen algemene wet inzake rijksbelastingen en belastingrechtspraak van de losbladige uitgave
Leidraad voor belastingstudie uitgegeven door Gouda Quint BV
16 feb 1998


HAAS
G.J. de, geboren mrt 1953
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 nov 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 4 jul 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 7 aug 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 1 dec 1994
NU
Zwolle parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
TEVENS
Docent SSR
Lid begeleidingscommissie "De Tender" in Deventer
22 sep 1997


HAAS
L.P. de, geboren nov 1962; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1996
NU
Amsterdam parket


HAAS
M.L. de, geboren mei 1932
NLRM 71 80 87 90 92 93
Raio rechtbank Haarlem 1 mrt 1960
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 1 jul 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 sep 1962
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 sep 1964
Gedetacheerd Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht Ministerie van Justitie 1 jul 1966
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 4 dec 1967
Verlof i.v.m. werkzaam Lid Openbaar Ministerie Aruba 17 dec 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Leeuwarden 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 17 jan 1975
Advocaat-generaal Hof Arnhem 22 jan 1979
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Zwolle 21 dec 1988
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Rotterdam 23 apr 1991


HAAS
N.E., geboren sep 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Inspecteur 's Rijksbelastingen 1966
Raadsheer Hof Arnhem 28 mei 1980
NU
Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging voor Chr. voortgezet onderwijs te Zutphen (Baudariuscollege)
aug 1996


HAAS
N.P.M., geboren okt 1960
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 8 feb 1991
NU
Rechtbank Almelo Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Almelo; kantoor Kienhuis Plaggemars; beëdiging 1984
TEVENS
Bestuurder van de Tel-stichting te Ootmarsum


HAAS
S.P. de, geboren sep 1967
NLRM 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1995
NU
Rotterdam raio
TEVENS
Geen bijbanen


HAASDIJK
W., geboren apr 1946
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 11 jun 1990
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amstelveen; kantoor Haasdijk Erdbrink; beëdiging 1978
TEVENS
Lid van de Rotary


HAASJES
R.J., geboren okt 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 15 aug 1988
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Gouda; kantoor Nieuwe Veerstal 7; beëdiging 1970
TEVENS
Lid van de Rotary


HAASNOOT
J., geboren jul 1928
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam in bedrijfsleven 1 sep 1954
Werkzaam Algemeen Pensioenfonds, II. administrateur 3 dec 1956
Ondervoorzitter Raad van Beroep . Den Haag 5 jan 1971
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 4 okt 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 4 dec 1973
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 15 aug 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


HAASNOOT
W.C., geboren jun 1964
NLRM 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1995


HAASTERT
H.F.W. van; dr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 apr 1978


HAASTERT
M.F.H.M. van, geboren nov 1951
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 21 jun 1983
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zwolle; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé; beëdiging 1977


HAAXMAN
J.W.B., geboren mei 1916
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 1942.-1943
Werkzaam Ned. Beheersinstituut 1946
Werkzaam Ministerie van Justitie II. administrateur 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jul 1961
Rechter rechtbank Alkmaar 31 okt 1974


HABERMEHL
A.F.J.C., geboren nov 1915
NLRM 71 80
Werkzaam bedrijfsleven 1937
Diverse rechterlijke betrekkingen Ned. Indië 1939
Werkzaam bedrijfsleven 1949-1965
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 24 mrt 1965
Arrondissementsofficier van Justitie Idem okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 8 jun 1977


HACQUEBARD Zie LAMBERS-HACQUEBARD
J.J., geboren mrt 1946; Mw.


HAENEN
H.J., geboren apr 1927
NLRM 87
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 5 jul 1985


HAENTJENS
R.C.P., geboren mei 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Universitair hoofddocent aan de universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 30 dec 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 25 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 apr 1992
Rechter rechtbank Rotterdam 18 dec 1992
Raadsheer Hof Amsterdam 7 aug 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 aug 1996
NU
Amsterdam Hof raadsheer; hoofdfunctie
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris deelredactie internationaal strafrecht Delict en Delinquent
Lid Bestuur Stichting Studiecentrum voor Judaica en Hebraica dr L Fuks te Leeuwarden


HAERINGEN
A. van, geboren jun 1957; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 sep 1990
Rechter rechtbank Den Haag 16 okt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


HAERSMA BUMA
B. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 29 apr 1963


HAERSOLTE
C.W.A. Baron van, geboren sep 1920
NLRM 80
Werkzaam in bedrijfsleven. II. rentmeester en juridisch adviseur te Brussel 1945
Substituut-officier van Justitie arrondissement Dordrecht 29 jun 1972
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 28 jul 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Zwolle 8 apr 1979


HAFFMANS
E.K.L.M., geboren okt 1945
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 17 jun 1992
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rotterdam Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West adj. directeur
TEVENS
Ministerie van Justitie, Raad voor de Kinderbescherming Middelburg; Secretaris
College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Middelburg
Lid van de Bezwaar en besliscommissie AWB van de provincie Zeeland
Lid van de provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Zeeland
Voorzitter klachtencommissie van de Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland
29 jul 1997


HAGDORN
A.H.M.
NLRM 80
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 mei 1978


HAGE
G.H.I.J., geboren apr 1952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 aug 1986
Kantonrechter Gouda 29 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 mei 1995
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Gouda kantonrechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


HAGE-KUYL

I.L., geboren mrt 1948; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht jan. 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 19 feb 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 13 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 apr 1991
NU
Utrecht parket Bijbanenregister Utrecht
Den Bosch rechter-plaatsvervanger Bijbanenregister 's-Hertogenbosch
TEVENS
Lid Algemene Ledenraad Vereniging NUTS OHRA BV 28 feb 1997
ATTENTIE! Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


HAGE
J.G.F.A., geboren jan 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Den Haag; Raio 17 sep 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 17 jan 1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 17 jan 1960
Verlof buiten bezwaar van 's Rijks schatkist i.v.m. werkzaam substituut-officier van Justitie Ned. Antillen 13 mei 1960
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 7 jan 1964
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 2 dec 1968
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam Idem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Rotterdam 9 apr 1974
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Middelburg 24 jan 1978
Advocaat-generaal Hof Den Haag 16 jul 1983
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Bosch 20 nov 1989
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-voorzitter van het bestuur van de Stichting tot instandhouding van het museum van de kanselarij der Nederlandse orden gevestigd in Paleis het Loo te Apeldoorn


HAGEMAN
L.D., geboren jul 1918
NLRM 80 87 88/89 90
Rechterlijk ambtenaar voormalig Ned. Indië II. landrechter op Bali sep 1945
Werkzaam bedrijfsleven 1950
Werkzaam Ministerie van Justitie als referendaris mei 1966
Plaatsvervanger Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 25 mei 1971
Ondervoorzitter Idem 18 jul 1972


HAGEN Zie Hilhorst-HAGEN
I.M.J., geboren mei 1960; Mw.


HAGEN
J.A., geboren mrt 1956
NLRM 95 96 97 98
Manager bij het Nederlands Meetinstrument te Dordrecht
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter rechtbank Den Haag 15 sep 1995
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Docent basisopleiding Ned. Orde van Advocaten
dec 96


HAGEN
M.C.G.M. ten, geboren aug 1926
NLRM 87 88/89 90 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 6 apr 1982
Rechter rechtbank Zutphen 4 mrt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn, Deventer, Groenlo en Zutphen 12 jan 1990
NU
Almelo Rechter-plaatsvervanger
Deventer/Apeldoorn/Groenlo/Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Eervol Ontslag 01 sep 1996


HAGENDIJK
B., geboren jul 1925
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 195
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 29 nov 1982
TEVENS
Lid van de Rotary


HAGENDOORN
B.W.T., geboren jan 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 1 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 feb 1985
Rechter rechtbank Dordrecht 16 mei 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 16 nov 1988
Kantonrechter Rotterdam 1 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 29 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 jun 1991
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
Brielle Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie GGD Rotterdam
Voorzitter beklagcommissie bij de Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De IJssel te Krimpen aan de IJssel


HAIME Zie WESTERMANN-de HAIME
F. de, geboren nov 1918; Mw.


HAIMÉ
M.L.; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Beleidscoördinator stafafdeling Constitutionele Zaken Wetgeving en Internationale Aangelegenheden
Ministerie van Buitenlandse Zaken
TEVENS
Ministerie BIZA, Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving, Coördinator
Bewerker van de Schuurman en Jordens Wettenreeks nr 76 Paspoortwet
Auteur praktijkdossier Algemene Wet bestuursrecht onderdeel mandaat en delegatie
Auteur handboek minderheden benoembaarheid vreemdelingen in de openbare dienst
Secretaris Vereniging voor Administratief recht
Lid Bestuur Stichting Meander, regionaal instituut voor interculturele ontwikkeling een steunfunctie op het terrein van het minderhedenbeleid in e regio Rijn- en Bollenstreek. apr 1997


HAITSMA MULLER
A.K.H.S.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30 jan 1943
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1969


HALBERTSMA
T.H., geboren dec 1929
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 aug 1983
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Commissaris van de levensverzekeringsmaatschappij De Onderlinge van 1719 U.A. te Haarlem
Lid Vereniging Aegon te Den Haag
Lid Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing secties
Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling rechtspraak
Grafoloog
Voorzitter Ned. Orde van Grafologen
Consulent sollicitatietraining
Uitgever eigen werken op gebied van grafologie en genealogie
01 jan 1997


HALK
J.C., geboren jun 1958; Mw.
NLRM 88/89 90 91 93 94 95 96 92 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 aug 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 okt 1992
Rechter rechtbank Breda l okt 1993
NU
Breda rechter
TEVENS
Geen bijbanen
31 jan 1997


HALLEBEEK
J., geboren mrt 1954
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 1996


HALSEMA
G.W. van, geboren jan 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 5 okt 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 5 feb 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 mrt 1963
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 7 dec 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 nov 1966
Rechter rechtbank Amsterdam 26 apr 1968
Vice-president rechtbank Leeuwarden 19 jul 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Leeuwarden 4 aug 1994
NU
Leeuwarden coördinerend Vice-president/Kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag Kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
feb 96


HAM
A.B.J. van der, geboren mei 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Centrale Raad van Beroep 1 okt 1986
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 19 jan 1988
Sr. Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


HAM
C. van der, geboren jan 1926
NLRM 80
Beroepsmilitair Koninklijke Marechaussee


HAM
C.N. van der, geboren dec 1915
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Helmond 1939
Juridisch ambtenaar prijsbeheersing Den Bosch en Maastricht dec 194
Tuchtrechter van de Prijzen Maastricht 1945
1e algemeen secretaris Ned. Beheersinstituut Amsterdam 1945
Referendaris Ned. Beheersinstituut Den Haag 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jan 1959
Rechter Idem 11 jun 1960
Raadsheer Hof Den Haag 3 jul 1972


HAM
G., geboren aug 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervangend -Voorzitter Raad van Beroep Groningen 14 apr 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen; kantoor Plas & Bossinade; beëdiging 1980


HAM
G.P. van, geboren nov 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 mrt 1986
Rechter rechtbank Utrecht 17 sep 1987
Kantonrechter Gouds 20 feb 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 mei 1995
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Gouda kantonrechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


HAM
J.P.M. van der, geboren jul 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 19 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 feb 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Bosch; kantoor Holla & Van Dooren; beëdiging 1975
TEVENS
Secretaris Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement Den Bosch
Enige functies en lidmaatschappen binnen commissie van de tennisvereniging Woburnpark te Vught
04 jun 1997
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


HAM
M.A. van der, geboren mei 1955; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jun 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 aug 1988
Rechter rechtbank Den Haag l nov 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie politieke parts?? tot 011295
sept 95


HAMAKER
G., geboren mrt 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadadviseur Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 15 mrt 1983
Raadsheer Hof Den Haag 22 mei 1984
NU
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen 1097


HAMAKERS-VISSER

M.M., geboren nov 1952; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Referendaris Centrale Raad van Beroep 1 dec 1982
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 jun 1984


HAMEETE
A.P., geboren aug 1956
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 28 aug 1991
Rechter rechtbank Dordrecht 4 feb 1994
NU
Dordrecht rechter
TEVENS
Voorzitter CDA afdeling Albrandswaard
Voorzitter vereniging Prot. Chr. Basisonderwijs Rhoon
B Klachtencommissie Woningbouwvereniging Volksbelang te Rhoon
jul 1997


HAMELBERG
E.L., geboren aug 1908
NLRM 71
Advocaat en procureur Maastricht apr 1932
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht jun 1933
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 8 sep 1939
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 23 sep 19é12
Officier van Justitie rechtbank Groningen 12 jun 1 1956
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Groningen 1 jan 1957


HAMER
F.H.M.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 feb 1951


HAMMERSTEIN
A., geboren mei 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen 15 jan 1971
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 apr 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 5 dec 1977
Rechter rechtbank Arnhem 4 jan 1979
Raadsheer Hof Arnhem 28 nov 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 28 nov 1984
Vice-president Hof Arnhem 3 mei 1991
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 16 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 1996
NU
Arnhem Hof Coördinerend Vice-president
TEVENS
Lid Raad van Toezicht de Gelderse Roos
Lid MDW-werkgroep (Markwerk?? deregulering en wetgevingskwaliteit) gerechtsdeurwaarders
Voorzitter Bestuur Dekenaat Arnhem
Voorzitter Redactie TCR (Tijdschrift voor civiel recht)
Voorzitter WODC begeleidingscommissie Versneld Regieus ??
Medewerker NJ (Nederlandse Jurisprudentie)
Medewerker NJB (Nederlandse Juristenblad)
Docent VSO
feb 1997
NU
Kandidaat vacature Hoge Raad
TEVENS
Voorzitter Stichting RIAGG Arnhem
Penningmeester Thijmgenootschap
Penningmeester Pater de Grootfonds
Voorzitter van de commissie voor gebiedsaanwijzing Gelderland
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Medewerker Vademecum Burgerlijk Procesrecht


HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD
W.C.E., geboren aug 1943; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 apr 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 jul 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 feb 1990
Lid van de Raad van State
NU
Raad van State
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger


HAMMINGA
F.
NLRM 71 80 87 88/89 80 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 6 sep 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 8 jul 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 18 feb 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 20 jun 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 apr 1991
NU
Advocaat te Groningen; kantoor Trip & De Goede
TEVENS
Lid van de Rotary
Overleden 09 jul 1997


HANEKROOT
L., geboren jul 1934
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Arnhem; Doorningstraat 28 Rossum; beëdiging 1981
TEVENS
Zelfstandig trainingsbureau voor vaardigheden voor juristen
Firmant projectmaatschappij centrum voor conflicthantering te Den Haag
Zelfstandig vestiging als MMI-Mediator
Buitendocent Universiteit Amsterdam
Voorzitter bestuursstichting Support Services te Bergen aan Zee
Lid stuurgroep van het Amsterdams Project voor conflicthantering
Lid kwaliteitscommissie van de Stichting Nederlandse Mediation Instituut
Lid Technische commissie Wedstrijdbridgeclub De Meyerij te Den Dungen
05 jun 1997


HANGELBROEK
W.K.F., geboren sep 1950
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Assen 15 sep 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 19 jun 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 aug 1981
Rechter rechtbank Assen 26 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 29 mrt 1985
Kantonrechter Leeuwarden 24 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 24 jun 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 17 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 17 nov 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 17 nov 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 8 apr 1987
Raadsheer Hof Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 7 jun 1993
Kantonrechter Leeuwarden 3 okt 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 3 okt 1995
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger/Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger/Rechter-plaatsvervanger/kantonrechter
Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag Kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen Kantonrechter-plaatsvervanger


HANHART
J.C., geboren nov 1923
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Militair Gezag 1945
Werkzaam Ministerie van Financiën 1945
Idem 's-Rijks belastingen, II. Hoofdinspecteur-titulair te Den Bosch 15 sep 1968
Lid Tariefcommissie 9 jun 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 9 jun 1976
Raadsheer Idem 14 jul 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 8 jul 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 5 feb 1985


HANNEMA
E.W.J.
NLRM 71 80 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 3 jan l963
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Houthoff Advocaten; beëdiging 1988


HANRAETS
P.H.L., geboren okt 1920
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Advocaat en Procureur te Eindhoven 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 9 jul 1974
Kantonrechter Zevenbergen 23 feb 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom en Breda 21 jan 1981


HANSMA
R., geboren jun 1959
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Den Haag 1 nov 1984


HARCHAOUI
S., geboren mrt 1973
NLRM 98
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1998


HARDENBERG
L.
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 11 okt 1960
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Hardenberg & Heuzeveldt; beëdiging 1953


HARDERS
R.K., geboren jun 1932
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 11 feb 1975
Kantonrechter Amsterdam 8 feb 1982
NU
Amsterdam kantonrechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te A'dam; welk kantoor
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam


HARDERWIJK
E.D., geboren mrt 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 feb 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 18 mrt 1988
Officier van Justitie Ned. Antillen 17 jul 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket 's-Gravenhage 19 jan 1998
NU
Den Haag parket Officier van Justitie 97
okt 1997


HARDERWIJK
E.D., geboren mei 1928
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10 mrt 1993
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger


HAREN
I.A.C . van, geboren aug 1925; prof.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 20 okt 1980
NU
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in register kantongerecht Breda
aug 1997


HAREN
M.P. van, geboren dec 1954; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 22 nov 994
NU
Opleiding negatief; ontslag


HAREN
V.A.D.M. van, geb jun 1918
NLRM 71 80 87 88/89 90
Waarnemend griffier kantongerecht Nijmegen 28 jan 1944
Idem rechtbank Den Bosch 13 dec 1945
Substituut-griffier Idem 2 dec 1946
Rechter-plaatsvervanger Idem 21 mrt 1950
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Den Bosch 5 apr 1946 tot 1 aug 1957
Rechter rechtbank Den Bosch 10 feb 1951
Raadsheer Hof Den Bosch 22 jul 1959
Vice-president Idem 18 jun 1974
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 13 jul 1972


HARENBERG
W.L., geboren mrt 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 15 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 5 aug 1989
NU
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Deventer; kantoor De Jonge, Peters & Leppink; beëdiging 1988
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Raad van Discipline
Redactielid periodiek arbeidsrecht
Medeauteur sociale Gids Kluwer
Mede auteur handboek Salarisadministratie SBI
Lid Adviesraad CD ROM arbeidsrecht


HARINXMA THOE SLOOTEN
C.L. Baron van, geboren okt 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en procureur Den Haag 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 jul 1970
Rechter Idem 5 jun 1972
Vice-president idem 7 nov 1979
President rechtbank Utrecht 7 mrt 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 7 nov 1989
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


HARK
E.P.M. ter, geboren jan 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 sep 1985
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


HARK
J.M. van den, geboren jan 1936
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Leraar Mavo respectievelijk te Elst en Velp
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Roermond 14 dec 1979
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 30 dec 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 10 jan 1984
Ontslag 01 jan 1998


HARMEIJER
H.H.J., geboren okt 1943
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 7 nov 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mei 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mei 1993
NU
Rotterdam parket


HARMS
J., geboren sep 1932
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 nov 1990
Bezoldigd raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 okt 1993
Raadsheer Hof Den Haag 25 okt 1995
NU
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


HARMSEN
H., geboren jan 1948
NLRM 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 apr 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 apr 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 10 aug 1990
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid van de Rotary
Bestuurslid Stichting Protestants-Christelijk Internaat voor Schippers kinderen te Dordrecht
Bestuurslid Vereniging Protestants-Christelijk ligplaats- en basisonderwijs te Dordrecht
Bestuurslid Stichting 'Het Schipperskind' te Dordrecht
Lid Commissie van Beroep in district Zuid 1 van de KNVB te Breda
Voorzitter bestuur Vereniging van Huiseigenaren Burg. Beelaertspark te Dordrecht
Lid ledenraad van


HARREVELD
H.W. van, geboren jan 1939
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 22 dec 1987
Rechter rechtbank Zutphen 30 nov 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Zutphen Rechter
Arnhem Rechter-plaatsvervanger (van rechtswege automatisch in Arnhem)
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid begeleidingscommissie poliklinisch Oldenkotte
Lid gebruikersraad ARC/SAS
Bestuurslid Vereniging Vrienden van Brummen
16 feb 1998


HART
A.C. 't
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. Rotterdam 1 okt 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 feb 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 feb 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 9 apr 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 17 feb 1986
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden Juridische Faculteit, Straf- en strafprocesrecht
TEVENS
Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam
Geassocieerd Lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen 'Academica Tiberina' te Rome-Vaticaanstad
Lid van verdienste van de Academie van Kunsten, Letteren.
Wetenschappen en Cultuur 'Academia de i 500' te Rome
erelid van de Academische Senaat van de Internationale Medici-Academie van Wetenschappen
'Academia Internazionale Medicea' te Florence
Lid van de Selectiecommissie geesteswetenschappen programma Academieonderzoekers van de
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam
Adviseur van de commissie tot hervorming van de wetboeken van strafrecht en strafvordering van de
Republiek Armenië, vervuld te Leiden
Research fellow bij het Centrum Voor Grondslagenonderzoek van het Recht van de Katholieke Universiteit
te Leuven
Lid van de (besloten) Vereniging voor de vergelijkende studie van het Recht van België en Nederland
Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
Lid van de (besloten) Historische Kring te Leiden
Annotator strafrecht en strafprocesrecht van de Nederlandse Jurisprudentie te Leiden
Lid van de redactie van Delict en Delinquent, Tijdschrift voor strafrecht te Leiden
Lid van de redactie van de Cahierreeks 'Het Nederlands recht in perspectief' Ars Aequi te Leiden
Lid van de redactieraad van 'Karakters'. Tijdschrift over Literatuur en recht te Leiden
Nederlands correspondent van het Italiaanse blad 'Massoneria Oggi' te Leiden
Lid van de jury voor de 'Publicatieprijs SMP' van de Stichting Maatschappij en Politie
Vice-voorzitter van het college van beroep voor de examens (RUL) te Leiden
Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Juriste en Werk te Leiden
Lid van de Adviesraad van de Stichting ;Vrijwillig Leven'


HART
D., geboren jul 1942
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 15 jan 1958 - 30 sep 1964
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 30 sep 1964
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 1 sep 1971
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mrt 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 25 feb 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Rotterdam 29 jan 1985


HART Zie BODE-'T HART
J.C. 't, geboren apr 1940; Mw.
NLRM 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg, Zierikzee 22 feb 1984


HART Zie SCHELFHOUT-TER HART
M. ter, geboren jul 1952; Mw.


HARTE
M.P. van, geboren jun 1940
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 mei 1993
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-generaal Rechtspleging Dir. Ontwikkeling, Rechtspleging Plaatsvervangend Hoofd
Ministerie van Justitie, Directoraat-generaal Wetgeving rechtshandhaving en
Rechtspleging Directie Rechtspleging Ambtenaar
Ministerie van Justitie Secretaris hoorcommissie bezwaarschriften.
31 jul 1997


HARTELUST
J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 dec 1945


HARTEN
G.W.J., geboren jul 1956
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 1 okt 1987
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 1 mrt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 17 jun 1991
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 25 mei 1992
Rechter rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Haarlem rechter
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger


HARTENHOF Zie BECKER-HARTENHOF
I., geboren dec 1946; Mw.


HARTEVELD
A.E.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 feb 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 dec 1993
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger/Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofdfunctie Universitair hoofddocent Straf en strafprocesrecht Vakgroep Strafrecht en Criminologe
Faculteit der Rechtsgeleerdheid RU Groningen
TEVENS
Lid Raad van Commissarissen van de Bouwstichting De Wierden te Winsum
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Deelredactielid van Delict en Delinquent


HARTIGH
B., den
NLRM XX niet in NLRM 1998
NU
Rotterdam raio
TEVENS
Geen bijbanen


HARTINGSVELDT
T.A.C. van, geboren jul 1949; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 jan 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 5 apr 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 apr 1984
Rechter rechtbank Dordrecht 22 mrt 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 apr 1989
Raadsheer Hof Amsterdam 13 mrt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 dec 1995
NU
Amsterdam Hof raadsheer
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Z?? daklozenkrant
Voorzitter klankbordgroep van betrokkenen bij gehandicapten met niet aangeboren hersenletsel
Cherag Soefi beweging regelmatig houden van lezingen bij levensbeschouwelijke beweging
Voorzitter Bezwarenadviescommissie arrondissement Amsterdam
Vrijwilliger Dierenbescherming


HARTJES
J.E., geboren mrt 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam
Raio rechtbank Amsterdam 1 nov 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 nov 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1mrt 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 mrt 1990
Officier van Justitie Aruba 1 jun 1993
NU
Haarlem parket


HARTKAMP
A.S., geboren jan 1945; prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Universiteit Amsterdam 1968
Ministerie van Justitie 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 16 feb 1982
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 28 jul 1986
Waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1986
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 11 februari 1988
Hij heeft mijn ex-echtgenote van dag op dag in de organisatie meegemaakt van 1986 tot in 1991
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger Bijbanenregister Amsterdam
Hoge Raad ressortparket Advocaat-generaal Bijbanenregister 's-Gravenhage
Hoogleraar, Rijksuniversiteit Utrecht, privaatrecht, in het bijzonder burgerlijk recht
TEVENS
Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen sectie Rechtsgeleerdheid lid bij afdeling Letterkunde en van het dagelijks bestuur van de Academie te Amsterdam
Buitenlands Lid van The American Law Institute
Membre associé van de Académie internationale de droit comparé
Lid van de Conseil de Directorat van het Instituut pour l'Unification du Droit Privé ( Unidroit) te Rouen
Lid Steering Committee van de Study group on a European Civil Code
Lid van de Commission on European Contract Law (Commissie-Lando)
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof A'dam ( niet-actief)
Redacteur Weekblad Privaatrecht Notariaat en Registratie in PNR
Redacteur Monografieën Nieuw B.W.
Redacteur Tijdschrift Rechterlijke Macht Trema
Redacteur Rechtsvergelijkende en Rechtshistorische Cahiers (Ars Aequi)
Lid Adviesraad Asser-serie
Lid bestuur tot uitgave van het Corpus Iuris in de Nederlandse Taal
Lid Advisory Board European Review of Private Law
Contributing editor to the Tulane Law Review
Lid redactieraad tijdschrift Recht en literatuur
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Nederlandse Instituut te Rome
Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Burgerlijk Recht
Bestuurslid Stichting tot uitgave van het Corpus Juris in de Nederlandse taal
Bestuurslid Stichting Pietro Antonio Locatelli C310398
WAARSCHUWING Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


HARTLIEF
T., geboren sep 1966; prof.
NLRM 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 10 jan 1997
NU
Amsterdam raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Rijksuniversiteit Leiden, burgerlijk recht


HARTMAN
A., geboren okt 1933
NLRM 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 okt 1995
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger


HARTOG
A.A. den, geboren jan 1947
NLRM 98
Belastingadviseur
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 dec 1997


HARTOG
D.J.J. den, geboren jun 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 1 jul 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 16 jul 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 20 jun 1988
Raadsheer Hof Arnhem 5 jul 1989
NU
Arnhem Hof Raadsheer
Breda Rechter-plaatsvervanger
INFO
Voorzitter Adviescommissie ingevolgde de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) voor de gemeente Hengelo (Gld.), Hummelo en Keppel Steenderen en Wehl
Voorzitter Commissie van Beroep van de vereniging Arabisch Volbloedpaarden Stamboek in NL gevestigd
te Utrecht
jul 1996


HARTOG
F.; Mw.
NLRM ? Niet vermeld in NLRM 1998
NU
Rotterdam raio


HARTOG
H. den, geboren 27 dec 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 nov 1982
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid directie Groote Sociëteit te Arnhem
Lid Bestuur Arnhems Juridisch Genootschap
Docent Beroepsopleiding Notariaat
23 jan 1998, 16 feb 1998


HARTOG
H.I. den, geboren jul 1962; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Middelburg 1 apr 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 15 jun 1996
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 18 dec 1997
NU
Middelburg gerechtsauditeur
Middelburg Rechter-plaatsvervanger


HARTOG-LANGELER
R.C., geboren mrt 1948; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Raio rechtbank Haarlem 4 nov 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 9 feb 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem 30 mrt 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 15 apr 1983
Advocaat-generaal Hof Arnhem 7 apr 1990


HARTOG JAGER
W.H.B. den, geboren jan 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 18 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1991
Rechter rechtbank Utrecht 9 dec 1993
NU
Utrecht rechter


HARTOGH Zie BIEGMAN-HARTOGH
M.A.M., geboren jun 1922; Mw.


HARTOGS
E., geboren mrt 1946; Mw.
NLRM 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 apr 1988


HARTS Zie DEKKER-HARTS
C.J., geboren jul 1948; Mw.


HARTSUIKER Zie FOCKEMA ANDREAE-HARTSUIKER
E., geboren aug 1949; Mw.


HARTSUIKER
F.A., geboren mrt 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 29 aug 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 6 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 sep 1983
Rechter rechtbank Amsterdam 11 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 24 jun 1985
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 mei 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1995
NU
Amsterdam rechter
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Commissaris van de Vereniging tot oprichting en instandhouding van het Protestants Weduwen en Wezenfonds te Amsterdam


HARTSUIKER
J.F., geb aug 1913
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 10 jan 1940
Ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 6 aug 1941
Idem Den Bosch 17 apr 1943
Idem Groningen 4 mei 1944
Voorzitter kamer Tribunaal Assen 28 jun 1946 tot 1 jan 1948
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 23 feb 1948
Officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Amsterdam 30 jan 1962


HARTZUIKER
H., geboren mei 1939; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bureau kinderrechter te Amsterdam medio 1964
Advocaat en Procureur Amsterdam medio 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 okt 1972
Rechter rechtbank Amsterdam 11 feb 1975
Vice-president rechtbank Amsterdam 7 dec 1981
NU
Amsterdam Vice-president
TEVENS
Lid Bestuur Vrienden van de Werkschuit
Lid Bestuur Raad van Advies Nieuwe Kerk Amsterdam


HASEKAMP
R.C.D.E., geboren nov 1942
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 jan 1991
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Octrooiraad
Lid commissie advisering bezwaarschriften Personeelsleden Economische Zaken
Voorzitter vereniging Middelbaar en Hogere Ambtenaren bij het Bureau voor de Industriële Eigendom
Kaderlid Centrale en Hogere Ambtenaren Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven, Instellingen
Secretaris Sectie Economische Zaken van die Centrale


HASELAGER
G., geboren okt 1904
NLRM 71
Advocaat en Procureur Leeuwarden en Apeldoorn 1935-1941
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing Den Haag 1941
Tuchtrechter van de Prijzen te Den Haag 1945 tot 1 mei 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 4 jul 1950
Kantonrechter Den Haag 21 jan 1953


HASETH MÖLLER
A.J.P. de, geboren nov 1916
NLRM 71
Werkzaam bedrijfsleven 1941
Plaatsvervanger officier commissaris respectievelijk secretaris krijgsraad W. Engeland 1945
Griffier gerecht in eerste aanleg Curaçao 1 jan 1948
Substituut-officier van Justitie parket in eerste aanleg Curaçao 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 okt 1955 tot 15 okt 1957
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 25 aug 1956 tot 7 sep 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 jun 1962
Rechter rechtbank Haarlem 20 mei 1963


HASSEL
W.G. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 jul 1979
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Trenité Van Doorne; beëdiging 1971
TEVENS
Voorzitter van het bestuur van Trenité Van Doorne
Deputy Secretary General (Europa North) van de International Bar Association
Co-Council Member van de International Bar Association voor de IBA Biennial Conference 2000 te Amsterdam
Lid van de Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
Lid van de Stuurgroep ZM 2000
Arbiter bij het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam
Commissaris van N.V. afvalverwerking Rijnmond
Commissaris van Rotterdam afvalverwerking N.V.
Commissaris van de Stichting Woningbedrijf Rotterdam
Lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Ahoy
Lid van de Raad van Toezicht van het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam
Voorzitter van de Raad va Beheer van de Stichting Hogeschoolfonds 1920
Lid van de begeleidingscommissie van het Centrum voor Onderhandelingsanalyse 'DIAPRAGMA'


HASSELT Zie van VLIJMEN-VAN HASSELT
B.C. van, geboren sep 1950; Mw.


HASSELT
J.A. van, geboren dec 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96 98
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken 19 jan 1959
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. referendaris 1 okt 1962
Griffier Raad van Beroep Rotterdam 15 nov 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 aug 1967
Rechter rechtbank Rotterdam 28 jul 1969
Vice-president rechtbank Haarlem 10 jan 1978
Raadsheer Hof Den Haag 26 apr 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 26 apr 1985
Vice-president gerechtshof Den Haag 11 sep 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jan 1991
Ontslag 01 jan 1997
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger; ontslag 01 jan 1997
HOOFDFUNCTIE
Den Haag Gepensioneerd vice-president Gerechtshof Den Haag
TEVENS
Lid van de Rotary
Honorair Lid van het 'Literarisch Dispuutgezelschap' te Amsterdam
erelid van het Genootschap 'Door tijd en Vlijt' te 's-Gravenhage
Bestuurslid van de Stichting 'Nederig en Menschlievend' te Rotterdam
Bestuurslid van de Stichting 'Esse Non Videri'
Lid van de Raad van Advies van de Stichting 'Elise Mathildefonds' te Rotterdam/Utrecht
Lid van het C.I.O. (Contact In Overheidszaken), plenair, als vertegenwoordiger van de Oud-katholiek Kerk van NL
Lid van de 'Bisschoppelijke Commissie van het Kerkrecht' en plaatsvervangend Lid van het 'College van Advies' inzake Kerkelijke Rechtsaangelegenheden, beide voor de Oud-katholieke Kerk van Nederland
Vice-voorzitter van de 'Vereniging tot behoud van het Lingelandschap', Neder-Betuwe
Voorzitter van de Stichting 'Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam en omgeving'


HASSELT
J.C. van, geboren jul 1918
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Zwolle en Gouda apr 1943
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 21 sep 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 30 mrt 1966
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 21 mei 1973
Raadsheer Idem 1 apr 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Den Bosch 22 apr 1986


HASSELT
J.F. van, geboren nov 1908; Mw.
NLRM 71
Werkzaam Vereniging Pro Juventute Gooiland
Advocate Amsterdam
Assistente Kinderrechter Den Haag sep 1940
Ambtenaar van de Kinderwetten Amsterdam jun 1941
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 jan 1948
Rechter Idem 5 jun 1952


HASSELT-DE VRIES
P.H.L., van, geboren feb 1942; Mw.
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 jun 1985


HASSOLDT
W.C., geboren apr 1913
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Alkmaar 1 okt 1937
Advocaat en procureur 30 maart 1938
Adjunct-secretaris Commissie ex art. 12 Wet Ondernemersovereenkomsten 1 aug 1939
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening 1 apr 1941.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 sep 1943
Rechter Idem 18 jun 1946
Vice-president Idem 10 aug 1957
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad, Den Bosch, Arnhem en Den Haag 20 mrt 1967


HATTUM
W.F.C. van, geboren jul 1903; prof
NLRM 71
Diverse rechterlijke betrekkingen Ned. Indië 1927
Hoogleraar Rechtshogeschool Batavia 1941
Rechter rechtbank Den Haag 21 jan 1953
Vice-president Idem 25 mrt 1964


HAUBRICH-GOOSKENS
C.Th.E.M., geboren jan 1946; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 aug 1994
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


HAVELAAR
C., geboren jun 1929
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
Groningen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Gepensioneerd ambtenaar, loco-griffier van de provincie Friesland
Voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Dokkum-Ameland
Lid kringbestuur van de Friese Rabobanken
Voorzitter Klachtencommissie streekziekenhuis Dokkum
Secretaris commissie van het opzicht in de kerkprovincie Groningen, Drenthe, Friesland van de NH Kerk
11 feb 1997
Voorzitter van de beheerscommissie van de Mienskip exploitatie gemeenschappelijk gebouw van de NH Kerk en Geref. Kerk te Veenwouden
jul 1997


HAVEMAN Zie VEGT-HAVEMAN
M.J., geboren jan 1946; Mw.


HAVERKAMP
N.J., geboren okt 1936
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor Utrecht
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 25 feb 1987
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 24 jun 1992
Coördinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 aug 1994


HAVERKATE
A.C., geboren apr 1958
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 jun 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 28 sep 1988
Rechter rechtbank Alkmaar 10 aug 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 20 aug 1991
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Alkmaar Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder Kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter


HAVERKATE
G.C., geboren jan 1960
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 mrt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 sep 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1991
Rechter rechtbank Den Haag 26 okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1996
NU
Den Haag rechter
Den Haag parket arrondissementsofficier van justitie
TEVENS
Docent strafrecht Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
Voorzitter Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
Secretaris en Penningmeester Voennye Productions, een in de vorm van een stichting geformaliseerde vriendenclub
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
okt 1997


HAZEN
A.J., geboren apr 1949 : Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jan 1989
Rechter rechtbank Maastricht 13 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 11 apr 1997
NU
Maastricht rechter
Maastricht Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Beroepscommissie Groene Kruis Heuvelland Maastricht
Lid Bestuur van de buurtvereniging SBB te Wijlre
25 aug 1997


HAZENDONK
P., geboren dec 1914
NLRM 71 80
Werkzaam Gemeentelijke Dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon Amersfoort 15 sep 1939
Werkzaam Rijksbureau Voedselvoorziening in oorlogstijd Den Haag 1 jan 1940
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 okt 1945
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Assen nov 1945
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 13 jun 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 13 apr 1950
Rechter rechtbank Rotterdam 13 apr 1951
Raadsheer Hof Den Haag 20 jul 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 8 nov 1979


HAZEWINKEL
J., geboren feb 1923
NLRM 71 80 87
Assistent Rijks Universiteit Groningen 1 jan 1951
Werkzaam Ministerie van Justitie 1 jul 1952
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 31 aug 1954
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 16 jun 1955
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 29 dec 1955
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 24 mei 1956
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Almelo 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Almelo 20 dec 1960
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Almelo 1 okt 1972


HDAJATTOELLAH
M.J., geboren feb 1932
NLRM 80
Advocaat en procureur Den Helder 1962
Griffier Eerste Kanton Paramaribo dec 1967
Plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Paramaribo feb 1969
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 23apr 1970
Idem rechtbank Alkmaar nov 1970
Substituut-griffier Idem 18 feb 197


HECK
R.E.H.M. van, geboren feb 1954; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 4 feb 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 3 jun 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 4 jun 1987
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van justitie
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid begeleidingscommissie De Tender te Deventer
Lid jeugdbestuur Rotary
19 aug 1997


HEEMSKERK
E.N., geboren jul 1933
NLRM 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 dec 1993
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leeuwarden; kantoor Heemskerk c.s. Advocaten; beëdiging 1963


HEEMSKERK
F., geboren jul 1939
NLRM 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 mei 1994
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor E.E. Minkjan; beëdiging 1986
Algemeen Secretaris Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag
TEVENS
Commissaris NBBS Reizen B.V. te Leiden
Voorzitter Stichting Academische Reizen te Rotterdam
Stichting Leerstoel Advocatuur te Den Haag
Stichting Strafrechtpraktijk te Den Haag
Bestuurslid Stichting Internationale Informatie en Communicatie te Leiden


HEEMSKERK
H.B., geboren mei 1937
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 jul 1982


HEEMSKERK
J.; dr.
NLRM 94 95 96 97 98
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 4 sep 1990


HEEMSKERK
W.H., geboren jan 1935 ; prof
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar V.U. te Amsterdam
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 28 mrt 1990
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Lid van de Staatscommissie voor de Nederlandse burgerlijke wetgeving, subcommissie burgerlijke rechtsvordering (1978); na opheffing van de Staatscommissie Lid van de Adviescommissie burgerlijke
rechtsvordering (1988)
Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (1993).
INFO
In een publicatie van NJB 22 augustus 1997 werd vermeld dat raadsheer Heemskerk in de zaak 'Statenbank NV versus Willem Fiet' ( 7 april 1995) uitspraak deed waarna zijn zoon als cassatieadvocaat in die zaak de winnende partij kon feliciteren. Vader als raadsheer tegenover zoon als cassatie-advocaat; is dat nou wel zo gezond ? In ieder geval draagt dat bij aan ernstige bedenkingen ten aanzien van de integriteit van de raadsheer Heemskerk.
Hij heeft Mw. Mr. M.C.M. de Kroon als gerechtsauditeur van de Hoge Raad meegemaakt van februari 1990 tot in 1991, maar ten onrechte verschoonde hij zich niet toen hij als raadsheer in een kamer in cassatie moest oordelen over een boedelscheiding van dezelfde gerechtsauditeur. Een klacht in 'Straatsburg' over o.m. dat punt is afgeketst. Een klacht ter zake ingediend bij de Procureur-generaal en de President van de Hoge Raad weigert men in behandeling te nemen.
Werd om herhaling van het voorgaande bij brief d.d. 4 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad gewraakt. De Hoge Raad probeert (december 1998) onder deze wraking uit te komen door een buitenwettelijke nieuwe eis te stellen dat een wraking alleen kan worden ingediend met de handtekening van een advocaat bij de Hoge Raad en daarom de wraker niet-ontvankelijk te verklaren. Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv. artikel 29-34) te verschonen in een zaak waarbij zij één der partijen als persoon kennen, waar blijven we dan? Schande.


HEEMSTRA
J.A.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 8 feb 1972


HEENEMAN
D.A., geboren feb 1928
NLRM 87
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 9 mei 1985


HEER
G.H., geboren mrt 1969; Mw. drs.
NLRM 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1998


HEER
J. de
NLRM 71 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 16 jan 1969


HEEREGRAVE
C.A.M., geboren sep 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeentelijke Sociale Diensten te Zutphen 1 nov 1969
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 17 mei 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 22 feb 1980
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 2 sep 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 30 jul 1982
Kantonrechter Deventer 14 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 14 feb 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 28 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 7 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 13 mei 1987
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 feb 1994
NU
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter
TEVENS
Voorzitter Atletiekvereniging AV de Veluwe te Apeldoorn
Voorzitter Stichting Kunststof Atletiekbaan Apeldoorn
Voorzitter bezwarencommissie Delta te Zutphen


HEERES
J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 sep 1979
Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Schut & Grosheide; beëdiging 1966


HEERING
H.C., geboren aug 1926
NLRM 80 87
Ambtenaar provinciale griffie Utrecht 1952
Ambtenaar gemeentesecretarie Emmen 1956
Loco-gemeentesecretaris Assen 1960
Gemeentesecretarie Hoogezand-Sappemeer 1966
Lid Gedeputeerde Staten Groningen 1974
Plaatsvervanger officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 okt 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Assen 8 okt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Assen 22 aug 1986


HEERZE
J.F., geboren apr 1950
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 27 aug 1990
Ontslag datum X
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Hengelo; kantoor Damsté/Spoor, Sanders & Vermeulen; beëdiging 1979
TEVENS
Voorzitter Stichting Oald Hengelo??
Voorzitter Stichting Kunstcentrum Hengelo O Lid Klachtencommissie woningbouwer HBV. Ons belang


HEES
A. van, geboren jul 1959; Mw.
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 6 feb 1992
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Stibbe Simont Monahan Dubot; beëdiging 1989


HEES
C.J.M. van, geboren aug 1914
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Zevenbergen 13 mrt 1947
Griffier kantongerecht Zevenbergen 15 apr 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger kantongerecht Bergen op Zoom 14 nov 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 30 sep 1952
Griffier kantongerecht Breda 10 nov 1954
Opdracht werkzaam griffier kantongerecht Bergen op Zoom 11 jan 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 17 aug 1961
Griffier kantongerecht Zevenbergen 6 jul 1962
Kantonrechter Terneuzen 1 feb 1965
Opdracht kantonrechter werkzaam Oostburg Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg en Zierikzee
6 sep 1965


HEES-VAN WALRAVEN
M., geboren sep 1959; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 24 feb 1992
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


HEESAKKERS-KAMERBEEK
W.G., geboren jan 1947; Mw. drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 jan 1990
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


HEESSELS
M.C.J., geboren mei 1956
NLRM 93 94 95 96 97 98
Juridisch stafmedewerker bij de GIBO Groep te Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 13 feb 1993
Rechter rechtbank Zutphen 1 sep 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 10 okt 1994
NU
Zutphen Rechter sept 94
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger 180894 ACTIEF
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Begonnen juridisch medewerker GIBO-Groep
Lid medezeggenschapsraad o6s ?? Het Forum te Warnsveld
19 aug 1997


HEESWIJK Zie van HILTEN-van HEESWIJK
C.G.J.M. van, geboren mrt 1954; Mw.


HEFFEN
R.D. van, geboren okt 1960
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 okt 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 okt 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 14 jan 1998
NU
Alkmaar Officier van Justitie


HEHEMANN
F.J., geboren apr 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Financiën
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 dec 1985
Raadsheer Hof Den Haag 28 jul 1986
Vice-president Hof Den Haag 1 jan 1997
NU
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Stichting patiënten-vertrouwenspersonen in geestelijke gezondheidszorg te Utrecht
Voorzitter Klachtencommissie Trimbos Stichting
Voorzitter Klachtencommissie Trimbos Projecten
Voorzitter Klachtencommissie Trimbos Fonds


HEIDA
G., geboren nov 1928
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Landbouwschap, II. secretaris 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 1 apr 1969
Kantonrechter Winschoten 7 mrt 1973
Kantonrechter Beetsterzwaag 24 jul 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 24 jul 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden en Sneek 18 feb 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 4 jan 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 26 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 2 dec 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 dec 1987
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger/Kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Nijmegen
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Grondkamer Friesland
Voorzitter KC Gezondheidszorg Friesland
Adviseur AVM
19 dec 1996


HEIDE
R.M.R. van der, geboren feb 1931
NLRM 87 88/89 90 91 29 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 dec 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Rechter rechtbank Den Haag 11 aug 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Den Haag rechter
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger 1x per maand strafkamer
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting de Kantelberg en het PSC
Plaatsvervangend Voorzitter commissie bezwaarschriften Ministerie van Economische Zaken
Plaatsvervangend Voorzitter Steinmetz Stichting Gezinsvervangende huizen vereniging van tyltyl ?? gehandicapten in Den Haag/Zoetermeer
Plaatsvervangend Lid centrale Raad van Beroep (4xper jaar)
nov 94


HEIDINGA
P.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 1 aug 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 1 aug 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 jun 1985
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem; kantoor Pot Jonker Hoogendoorn; beëdiging 1966
TEVENS
Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline


HEIJ
A.; prof
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 jul 1988


HEIJ
P.G.J. de, geboren nov 1959
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 mrt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 mrt 1990
Rechter rechtbank Den Haag 4 apr 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 22 mrt 1996
NU
Den Haag rechter
Delft Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bijbanen geen
okt 1997


HEIJBROEK
E.W., geboren jan 1949; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur te Tiel
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 okt 1987
TEVENS
In Arnhem: lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten


HEIJDER
A., geboren apr 1934; prof.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar Gemeente Universiteit Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 jul 1968
Raadsheer plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 okt 1980
Procureur-generaal ressortparket Den Haag 19 feb 1992
Buitengewoon verlof ressortparket Den Haag 1 aug 1992
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Heijder Advocaten; beëdiging 1978
TEVENS
Met buitengewoon verlof


HEIJNE MAKKREEL
H., geboren 30 jul 1931; ir. [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 feb 1982
Rechter rechtbank Haarlem 9 jul 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 jan 1998
NU
Haarlem rechter
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
VVD Lid 1e kamer
TEVENS
Deed in 1949 eindexamen gymnasium-B, deed in 1957 ingenieursexamen vliegtuigbouwkunde aan de Technische Universiteit te Delft en in 1979 doctortaalexamen rechten (civielrecht) aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Sedert 29 mrt 1977 Lid van de VVD
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 13 mei 1997 i.v.m. wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij
Reserveofficier bij de Koninklijke Marine (1957-1958).
Was ingenieur afdeling planning Fokker-Schiphol (1958-1964) en leraar HTS Haarlem afdeling vliegtuigbouwkunde (1964-1984).
Bekleedde tussen 1960 en 1970 diverse functies in JOVD_ en VVD-verband, onder meer secretaris VVD afdeling/kamercentrale A'dam.
Was Voorzitter Politiek Jongeren Contact A'dam. Was van 1979-1977 Lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland
Van 1969 tot 1973 Lid van het hoofdbestuur van de Bond van Docenten bij Tertiair Onderwijs (1970-1973 Voorzitter) en maakt deel uit van enkele adviescommissies en werkgroepen in het onderwijs, waaronder de Commissie Ontwikkeling Hoger Onderwijs en de werkgroep ter voorbereiding van de HBO-Raad.
Is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van het Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier met cijfer XV. Rijnegomlaan 13 2111 XL Aerdenhout, tel: 023-5243517
INFO
Er is in (ie Wet Rechterlijke Organisatie artikel 8, lid 1:

  De leden van de rechterlijke macht die voor hun leven zijn benoemd, met uitzondering van de Raadsheer-plaatsvervangers, de Rechter-plaatsvervangers en de kantonrechter-plaatsvervanger, kunnen niet tevens zijn advocaat, procureur of notaris, of enig ander ambt als hoofdbetrekking bekleden.
Waarom kan een rechter, d.w.z. iemand die voor liet leven benoemd is, dan toch lid van de Eerste Kamer worden of: waarom mag een lid van de Eerste Kamer dan toch tegelijkertijd wel rechter zijn ? Of zou men zich kunnen verschuilen achter het feit dat liet nu een plaatsvervangend rechterschap is ?
Mr. B.0. Dittrich, lid van de Tweede Kamer voor D66, is als rechter met bijzonder verlof. Maar hij heeft, meen ik, wel eens gesputterd dat een lid van de tweede Kamer niet, maar cel) lid val) de Eerste Kamer wel rechter mag zijn. Maar staan niet beide gevallen haaks op artikel 8 Wet R.O.? Wat voor kronkels heeft men bedacht om hier omheen te komen ?


HEIJNEN
F.L.J.M., geboren jun 1942
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam 1 jan 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 22 jun 1976
Rechter rechtbank Rotterdam 6 okt 1977
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 2 okt 1980
Vice-president rechtbank Rotterdam 17 aug 1983
Vice-president rechtbank Dordrecht 11 nov 1933
Coördinerend vice-president rechtbank Dordrecht 11 aug 1994
NU
Dordrecht coördinerend Vice-president
TEVENS
Lid Bestuur Lionsclub Swindregt Weze
Lid Bestuur Stichting Schone Mes
Lid Bestuur overlegorgaan oecumenische gemeenschap Heer Oudelands Ambacht
Lid Bestuur Stichting Mensen wereldwijd
Lid Bestuur Stichting Vluchtelingenwerk Zwijndrecht
Lid Bestuur Stichting Stedelijk Instelling Welzijnswerk Zwijndrecht
Lid Arbitragecommissie Ned. Bisschoppen
Lid klachtencommissie Develsteincollege Zwijndrecht
jul 1997


HEIJNINGEN
F.D. van, geboren aug 1964
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1994
NU
Rotterdam parket


HEIJNINGEN
H.J. van, geboren nov 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Zaltbommel 4 sep 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 18 mrt 1963
Rechter rechtbank Arnhem 21 apr 1969
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 2 feb 1970
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Ned. Antillen 24 sep 1973
President Hof van Justitie Ned. Antillen 26 jul 1975
President permanente krijgsraad Ned. Antillen 30 sep 1975
Raadsheer Hof Arnhem 17 jul 1979
Vice-president Idem 20 mrt 1984


HEIJNSBERGEN
P.R. van, geboren mei 1914
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 6 jan 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 24 okt 1942
Idem Zwolle 28 apr 1951
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zwolle 18 dec 1956


HEIJST
J.J. van, geboren dec 1926
NLRM 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 9 aug 1993
NU
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger Gedefungeerd 70 jaar


HEIJST
L.A. van, geboren nov 1935; Mej.
NLRM 71
Werkzaam gemeentepolitie Nijmegen (chef afdeling kinderpolitie) 15 jun 1959
Proeftijd ex art 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Rotterdam 1 sep 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 jan 1965
Substituut-griffier Idem 21 nov 1966


HEIKENS
M.J., geboren okt 1931
NLRM 71 80 90 91 92 93 94 95
Advocaat en Procureur te Den Haag en Groningen aug 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 mrt 1968
Rechter rechtbank Groningen 16 dec 1968
Raadsheer Hof Den Haag 6 jul 1974
Vice-president Hof Den Haag 2 apr 1985
President Hof Den Haag 7 jan 1988
Hof raadsheer-plaatsvervanger Den Haag ?
NU
Den Haag
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd President Gerechtshof
TEVENS
Lid van de Rotary
Vice-voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken te 's-Gravenhage
Voorzitter bezwarencommissie Zorg Onderzoek Nederland i.o., te 's-Gravenhage
Plaatsvervangend Voorzitter Stichting Rechtspraak Zorgverzekering te Utrecht
Voorzitter klachtencommissie Stichting Parco te Leidschendam
Lid Wetswinkel te Voorburg


HEINER
A.M., geboren aug 1963; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10 jan 1997
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger; actief 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Apeldoorn; kantoor Van Dusseldorp Advocaten; beëdiging 1988
TEVENS
Co trainer beroepsopleiding van de Ned. Orde van Advocaten
Voorzitter Klachtencommissie Arkel-Groot Emaus te Ermelo Orthopedagogisch
behandelingscentrum voor licht verstandelijk gehandicapten jongeren


HEINTZ
J., geboren apr 1906
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam nov 1932
Werkzaam levensverzekeringsmaatschappij. 1940
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 jun 1947
Rechter rechtbank Amsterdam 1 apr 1948
Vice-president rechtbank Amsterdam 22 feb 1960


HEISTERKAMP
A.H.T., geboren jan 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 14 nov 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 29 okt 1993
Raadsheer Hof Arnhem 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 1996
NU
Arnhem Raadsheer
Groningen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen, agrarisch recht
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging voor Agrarisch Recht
Lid redactie tijdschrift (voor) agrarisch recht
Lid geschillencommissie voor Agrarisch recht advocaten
Lid centrale grondkamer
Lid wetenschappelijk instituut voor agrarisch recht
Lid redactie losbladige werken pachtwet Kluwer en Verbintenissenrecht Kluwer
04 jun 1997


HEITLAGER
J.M., geboren mei 1962; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1990


HEK-FLINTERMAN
D.A. van 't, geboren jun 1944; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Groningen 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 30 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 22 feb 1984
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
Rechter rechtbank Groningen 16 okt 1991
NU
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen rechter
TEVENS
Lid college van advies voor de justitiële kinderbescherming
31 jan 1997


HEKKER
Th., geboren feb 1945
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 22 nov 1996
NU
Rechtbank Almelo Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist Grolsch Bierbrouwerijen Nederland BV. te Enschede
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997


HEL
J. van der, geboren jun 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 18 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 15 okt 1987
NU
Almelo Rechter-plaatsvervanger rechtbank
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Enschede; kantoor De Jonge, Peters & Leppink; beëdiging 1977
TEVENS
Lid van de Rotary


HELDEN
G.F.J. van der, geboren jul 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 12 jun 1986
NU
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen; kantoor Hekkelman, Terheggen & Rieter; beëdiging 1969
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van de Stichting GMC (Gelders Muziek Collectief)
28 jan 1998 Nijmegen


HELDER
E., geboren jun 1956
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 21 mrt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10 jan 1997
NU
Almelo Rechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent Universiteit Twente
TEVENS
Reageerde niet op verzoek om opgave nevenfuncties; wordt niet meer in Almelo ingezet
Geen opgave van bijbanen gevonden in Zwolle


HELDER
K.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 dec 1974


HELDRING
E.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 feb 1953
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 16 nov 1965


HELKENS
M.J., geboren okt 1931
NLRM 87 88/89
Advocaat en procureur te Den Haag, respectievelijk Groningen aug 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 mrt 1968
Rechter Idem 16 dec 19B8
Raadsheer Hof Den Haag 6 jul 1974
Vice-president Hof Den Haag 2 apr 1985
President Gerechtshof Den Haag 7 jan 1988


HELLENBEG HUBAR
A.J.J.M. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 24 mei 1968


HELLENBERG HUBAR Zie de JAGER-VAN HELLENBERG HUBAR
A.C.M. van, geboren apr 1948; Mw.


HELMIG Zie SPRANG-HELMIG
E.M.A., van, geboren apr 1953; Mw.


HELMUS Zie HERBERG-HELMUS
E. van der, e.v. Herberg, geboren jun 1954; Mw.
NLRM 92
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 9 sep 1991


HELSLOOT
A.N.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 4 sep 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 jun 1992
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem; kantoor Linnaeuslaan 7; beëdiging 1965
TEVENS
Lid van de Rotary


HELWIG
A.P.R., geboren sep 1936; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 97 98
Werkzaam Advocatenkantoor te Den Haag 1952
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit. Rechterlijke Organisatie te Den Haag; Raio 9 jun 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 9 okt 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1972
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 20 sep 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 28 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 jun 1974
Rechter rechtbank Arnhem 23 dec 1975
Vice-president rechtbank Arnhem 27 apr 1983
NU
Arnhem Vice-president
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid van:
De drie Gasthuizen zijnde de werknaam voor

 • Stichting Peters Gasthuis te Arnhem
 • Stichting Catharina Gasthuis te Arnhem
 • Stichting Anthonie Gasthuis te Arnhem
 • Stichting Weduwenhuis Over den Broeren te Arnhem
  Woningstichting Openbaar Belang anno 1894 te Arnhem
  30 jan 1998, 16 feb 1998


  HEM
  Th.J. van der, geboren mei 1954; Mw.
  NLRM 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 dec 1993
  NU
  Groningen Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Gemeente Groningen bestuursdienst
  Gemeente Groningen bestuursassistent
  Lid adviescommissie AWB bij de IB groep
  Lid Spring (Loopbaanadviezen voor vrouwen)
  05 mrt 1997


  HEMELAAR
  M.W., geboren aug 1964
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1991
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1mei 1996
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 18 dec 7997


  HEMMES-BOENDER
  C.J., geboren jun 1944; Mw.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Docente H.A.V.0 en V.W.O. te Zutphen 1974
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 jan 1980
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jul 1980
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 sep 1981
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 8 jul 1982
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 29 jun 1988
  NU
  Haarlem parket
  TEVENS
  Persofficier van justitie


  HEMMES
  J.H., geboren nov 1953
  NLRM 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 26 okt 1993
  NU
  Assen Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Assen; kantoor Vos, Seidel & Plas; beëdiging 1981
  TEVENS
  Plaatsvervangend Lid Raad van Discipline Leeuwarden


  HEMPENIUS
  J.M.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 2 nov 1953


  HEN
  D.G. de, geboren mrt 1951
  NLRM 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 sep 1993
  NU
  Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Strafmedewerker juridische en bestuurlijk-organisatorische aangelegenheden bij het Bureau van de
  Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam
  TEVENS
  Lidmaatschap van de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad
  Lidmaatschap van de commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Zandvoort


  HENDRIK
  P.A.M.
  NLRM
  XX
  NU
  Arnhem Ontslagverzoek ingezonden aan Ministerie van Justitie per 01 jun 1997
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Amsterdam; kantoor Stibbe Simons Monahan Duhot; beëdiging 1976
  TEVENS
  Stond niet in namenlijst rechterlijke macht


  HENDRIKS Zie WESTERINK-HENDRIKS
  A., geboren apr 1954; Mw.


  HENDRIKS
  B.W.M., geboren okt 1956
  NLRM 93 94 97 98
  Hoofdinspecteur Gemeentepolitie Rotterdam
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 sep 1990
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 7 okt 1991
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 jan 1994
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 1 sep 1995
  NU
  Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse


  HENDRIKS
  J., geboren nov 1926
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
  Advocaat en Procureur Nijmegen en Rotterdam okt 1952
  Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie. te Rotterdam; Raio 27 aug 1959
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 27 dec 1959
  Griffier Dordrecht 15 okt 1960
  Griffier Gorinchem 15 okt 1960
  Griffier Oud-Beijerland 15 okt 1960
  Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 17 mei 1961
  Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 17 mei 1961
  Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 21 jun 1962
  Kantonrechter Dordrecht 26 feb 1968
  Kantonrechter Groningen 8 jul 1972
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 8 jul 1972
  Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 30 okt 1972
  Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 4 sep 1987
  Kantonrechter Zuidbroek 20 mrt 1989
  NU
  Groningen kantonrechter; ontslag 01 dec 1996
  Winschoten Kantonrechter-plaatsvervanger
  Zuidbroek Kantonrechter-plaatsvervanger; ontslag 01 dec 1996
  TEVENS
  Voorzitter gezamenlijke klachtencommissie ex art 16 BBSH van de woningcorporaties in Groningen
  m.u.v. Patrimonium
  Voorzitter beroepscommissie woningbouwvereniging Gruno te Groningen
  Voorzitter bezwarencommissie Stichting Thuiszorg Groene Kruis Stadt
  02 mrt 1996


  HENDRIKS
  J.Ch.W., geboren sep 1953
  NLRM 80
  Rechterlijk ambtenaar in opleiding 15 aug 1977


  HENDRIKS
  P.A.M, geboren apr 1941
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Stafmedewerker Hoevenkliniek 1 nov 1970
  Kabinetschef Procureur-generaal Hof Arnhem 1 apr 1975
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 sep 1977
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 26 aug 1978
  Rechter rechtbank Den Bosch 18 mei 1992
  Raadsheer Hof Den Bosch 14 mrt 1986
  Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 7 mrt 1991
  Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 21 mei 1991
  Ontslag 010197
  Vice-president Hof Den Bosch 1 sep 1992
  Coördinerend vice-president hof 's-Hertogenbosch 19 jan 1998
  NU
  Den Bosch Hof Vice-president
  TEVENS
  Plaatsvervangend Lid College van Beroep Studiefinanciering
  Lid examencommissie strafrecht S-opleiding SSR
  Lid Raad van Toezicht Ned. Filmkeuring te Rijswijk
  Voorzitter Stichting Brabant Consult Prof begeleidingsensemble
  Voorzitter Stichting Anak Terlantar ondersteuning weeshuis


  HENDRIKS-JANSEN
  T.C.M., geboren feb 1942; Mw.
  NLRM 96 97 98
  Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen
  Rechter rechtbank Den Bosch 1 nov 1995
  TEVENS
  Geen bijbanen
  07 nov 1997


  HENDRIKS
  W.F.H., geboren dec 1930
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam gemeente Rotterdam 1960
  Arbeidscontractant rechtbank Rotterdam 6 dec 1973
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 16 dec 1977
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 25 jan 1979
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 21 mrt 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jan 1996
  NU
  Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van de tuchtcommissie van de KNVB, afd. Rotterdam
  Lid van de Commissie van Beroep van de KNVB te Zeist
  Lid van het dagelijks bestuur van de Dienst Accommodatie Beheer van de Gemeente Westvoorne
  Lid van de beroepscommissie voor de Gedragscode van de vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties


  HENGST
  F.A.A.E.J.M., geboren dec 1919
  NLRM 71 80 87 88/89
  Advocaat en procureur Den Bosch 1950
  Kantonrechter-plaatsvervanger idem 14 jul 1959
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof idem 28 feb 1967
  Rechter rechtbank Idem 11 feb 1970
  Vice-president rechtbank Idem 8 sep 1981


  HENKET
  A.P.M., geboren aug 1947
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 15 sep 1989
  Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 1 jan 1901
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 27 mei 1994
  NU
  Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
  Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te R'dam; kantoor Anema & Greve; beëdiging 1973
  TEVENS
  Ministerie van Justitie Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichtingen
  Penitentiaire Inrichtingen De Schie Voorzitter
  Lid Commissie van Toezicht op Huis van Bewaring 'De Schie'
  Lid bestuur 'Het Rotterdamsch Lyceum' (dit lyceum is na een fusie opgegaan in een groter
  schoolverband)
  Lid bridgecommissie Roei en Zeilvereniging 'De Maas'
  Lid ballotagecommissie Bridgekring 35
  Lid ballotagecommissie Sociëteit Harmonie De Doelenclub
  Adviescommissie Juridische Taalbaak


  HENNEKAM
  M.D.A.M., geboren jun 1924
  NLRM 80
  Werkzaam Algemene Zaken te Zundert 1 aug 1952
  Advocaat en procureur te Rijnen nov 1952
  Werkzaam bedrijfsleven 1 mei 1959
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 feb 1978
  Rechter Idem 17 mei 1979


  HENNEKENS
  H.P.J.A.M., geboren aug 1938; prof.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 27 jul 1988
  NU
  Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen, staats- en bestuursrecht
  TEVENS
  Lid hoofdredactie van de gemeentestem
  ,,,, van het Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid
  Vaste annotator AB en De Gemeentestem
  Voorzitter bezwaar- en beroepschriftencommissie kamer 2 Provincie Gld.
  Hoofdredacteur van ?? de gemeentewet en haar toepassing
  jan 1997


  HENSELMANS
  S.W.A.M., geboren mei 1957
  NLRM 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 aug 1996
  NU
  Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat en Procureur te Deurne; kantoor Henselmans Advocaten; beëdiging 1984
  TEVENS
  Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement Den Bosch
  Lid Bestuur Stichting Vrienden van de Wiege, onbezoldigd
  Lid Bestuur Elkervoorde te Deurne, onbezoldigd
  Lid Bestuur Stichting Ondersteuning Elkervoorde, onbezoldigd
  Lid Vereniging Lions Club Deurne, onbezoldigd
  10 jun 1997


  HENSEN
  C.A.J.F.M., geboren jan 1952
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 aug 1991
  Rechter rechtbank Den Haag 7 mei 1993
  NU
  Den Haag rechter
  TEVENS
  Redacteur Juridische Berichten voor het Notariaat
  Rubriekredacteur Bedrijfsjuridische Berichten
  Onafhankelijk Lid van het derdenscheidsgerecht voor het ressort Den Haag van de Kon. Notariële
  Broederschap
  dec 96


  HENT
  A.B.M., geboren feb 1949
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mrt 1988
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 7 okt 1991
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 11 dec 1991
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
  Rechter rechtbank Den Bosch 9 okt 1992
  Vice-president rechtbank Den Bosch 12 jan 1996
  NU
  Den Bosch Vice-president
  TEVENS
  Auteur van een gedeelte van de WW Kluwer
  30 jan 1997


  HERBERG Zie ook HERBERG-HELMUS
  E. van der, geboren jun 1954; Mw.
  NLRM 93 94 95 96 97 98 NB: in NLRM 93 als HERBERG-HELMUS
  Gerechtsauditeur rechtbank Assen 9 sep 1991
  Rechter rechtbank Assen 15 sep 1992
  NU
  Assen rechter
  TEVENS
  Lid stuurgroep slachtofferhulp Drenthe
  20 apr 1996


  HERDERSCHE
  A.W. e.v. Van Gulik, geboren aug 1956; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92
  Raio 26 aug 1981


  HERIK
  W. van den
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 19 dec 1977
  Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 27 jul 1984
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 4 sep 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 22 aug 1996
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 22 aug 1996
  NU
  Oud-Beijerland Kantonrechter-plaatsvervanger
  Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
  Brielle Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te R'dam; kantoor Van den Herik & Verhulst; beëdiging 1968
  TEVENS
  Voorzitter commissie van Beheer/kerkenraad gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam te Puttershoek
  Voorzitter van de Stichting Wildbeheer Veluwe te Ede, activiteiten gedeeltelijk te Ede, gedeeltelijk te
  Rotterdam
  Commissaris De Velter-van Hees BV. Banketbakkerijen te Ouderkerk aan de IJssel
  Commissaris AQB Holding te Sliedrecht
  Commissaris bij AQB Architecten BV. te Sliedrecht
  Commissaris bij PCBG Exploitatie BV. te Sliedrecht
  Commissaris Reedijk Banden Import BV. te Strijen
  Commissaris PW Groep
  Lid Bestuur van de Stichting Directie Pensioenfonds Ir A Brandwijk te Sliedrecht
  Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Quirinus te Sliedrecht
  Secretaris van de Commissie van Beroep van de Coöperatieve Vereniging Tuinbouwveiling
  Nederland VNT UA te Rotterdam


  HERINGA
  A.W., geboren jul 1955
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992
  NU
  Roermond Rechter-plaatsvervanger
  Maastricht Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Hoogleraar, Maastricht Universiteit Limburg, vergelijkend staats- en bestuursrecht
  TEVENS
  Plaatsvervangend Voorzitter commissie gelijke behandeling
  Plaatsvervangend Lid adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren
  Lid redactie NJCM Bulletin
  Lid redactie Jurisprudentie Bestuursrecht JB
  Lid redactie Maastricht Journal of European and Corporate Law
  Lid College van Advies van het NJCM
  Ned. Juristen Comité voor de mensenrechten
  Plaatsvervangend lid commissie gelijke behandeling 1995
  Lid redactie EVRM rechtspraak en commentaar
  apr 1998


  HERMANS
  C.G., geboren apr 1965
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
  Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1989
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam l okt 1995
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 24 apr 1997
  NU
  Amsterdam parket


  HERMANS
  C.T., geboren sep 1932 (0f Ch.Th.)
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 16 feb 1957
  Substituut-griffier rechtbank Maastricht 23 jul 1962
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 3 aug 1963
  Rechter rechtbank Maastricht 13 mei 1964
  President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 5 sep 1966
  Vice-president rechtbank Maastricht 9 feb 1971
  Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 31 jan 1979
  Vice-president Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1992
  TEVENS
  Bestuurslid van het VSB Fonds Den Haag en omstreken (1992)
  NU
  Hoge Raad Vice-president
  TEVENS
  Wraking 261197 Volkskrant door advocaat mr E Hummels maakte volgens Hummels een partijdige
  indruk.
  Hij vind dat de overheid in dit soort zaken steeds in het gelijk is gesteld
  Bestuurslid van het VSB Fonds Den Haag en omstreken (1992)


  HERMANS
  H.G., geboren nov 1940
  NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Utrecht; Raio 1 mei
  1966
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 sep 1966
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1968
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 nov 1970
  Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Utrecht 1 nov 1970
  Substituut-griffier rechtbank Utrecht 22 jul 1972
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mei 1973
  Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 28 dec 1973
  Rechter rechtbank Arnhem 1 mrt 1974
  Raadsheer Hof Amsterdam 5 mrt 1980
  Vice-president Hof Amsterdam 17 jul 1989
  NU
  Amsterdam Hof Vice-president
  Utrecht Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lidmaatschap van de Voorlopige Raad voor de Justitiële Informatievoorziening
  Lid automatiseringsplatform ZM


  HERMANS
  H.L.C., geboren dec 1948
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 16 dec 1985
  Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 16 dec 1985
  Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 22 sep 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 20 okt 1986
  Rechter rechtbank Arnhem 21 jan 1988
  Raadsheer Hof Amsterdam 19 feb 1993
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 feb 1993
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 19 feb 1993
  Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 13 jun 1994
  NU
  Amsterdam Hof raadsheer; hoofdfunctie
  Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
  Arnhem Rechter-plaatsvervanger
  Rechtbank Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
  Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Tiel Kantonrechter-plaatsvervanger
  Centrale Raad van Beroep Hof raadsheer-plaatsvervanger
  TEVENS
  Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep
  Rechter-plaatsvervanger in de Arrondissementsrechtbanken te A'dam en Arnhem
  Kantonrechter-plaatsvervanger te Wageningen en Tiel
  Plaatsvervangend Lid van het college van beroep voor de examens van de Rijks Universiteit. te Utrecht vanaf 1 jan 1986(voordien vanaf 1 sep 1981 Voorzitter, tevens Lid van dit college)
  Plaatsvervangend Voorzitter van het college van beroep voor de examens van de Universiteit voor Humanistiek, vanaf 2 okt 1990
  Idem Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, vanaf jan 1995
  Voorzitter van de Commissie van advies inzake de beoordeling ex artikel 8, derde lid, Beoordelingsvoorschrift Burgerlijk Rijkspersoneel 1985, aan de open Universiteit, vanaf jul 1990
  Gastdocent Opleidingscentrum Koninklijke Marechaussee (vanaf 1991)
  Voorzitter van de Stichting Meander Concerten (sinds 1993)
  Voorzitter tevens Lid van kamer 1 (bezwaren tegen beoordelingen) van de commissie behandeling
  bezwaren Open Universiteit
  Gastdocent Opleidingscentrum Kon. Marechaussee
  16 feb 1998


  HERMANS
  J.A.M., geboren mrt 1948
  NLRM 90 91 92 93 94
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 apr 1990
  Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 16 aug 1992


  HERMANS
  J.P.M., geboren sep 1925
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
  Advocaat en Procureur te Haarlem en Den Bosch 27 nov 1951
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 12 jun 1968
  Rechter rechtbank Den Bosch 6 dec 1972
  Vice-president rechtbank Den Bosch 4 feb 1978
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1992
  NU
  Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


  HERMANS
  M.G., geboren nov 1940
  NLRM 80
  Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Utrecht mei 1968
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht sep 1966
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht sep 1968
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht nov 1970
  Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Utrecht nov 1970
  Substituut-griffier rechtbank Utrecht 22 jul 1972
  Rechter-plaatsvervanger Idem mei 1973
  Gerechtsauditeur Idem 28dec 1973
  Rechter rechtbank Arnhem mrt 1974


  HERMANS
  P.A.W., geboren apr 1938
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam Ned. Middenstandsbank 1965
  Hypotheekbewaarder te Roermond 1970
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 8 mrt 1975
  Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 6 aug 1976
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 6 aug 1976
  Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jan 1983
  Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
  Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht apr. 1994


  HERMANS
  R.T., geboren jan 1967; Mw.
  NLRM 92 93 95 96 97 98
  Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 apr 1997
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 apr 1997
  Raio rechtbank Zutphen 28 feb 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 apr 1994
  NU
  Zutphen Rechter-plaatsvervanger
  Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 apr 1997
  Rechter-plaatsvervangerrechtbank Breda 1 apr 1997
  Breda Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen bijbanen
  09 jun 1997


  HERMES
  J.B.H.M., geboren aug 1946
  NLRM 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 25 mrt 1994
  NU
  Breda Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Tilburg; kantoor Beunen, Leemans, De Bont & Hermes; beëdiging 1976
  TEVENS
  Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Berkel Enschot
  Lid Bestuur Stuurgroep Slachtofferhulp Tilburg
  Secretaris Bestuur Stichting Rechtshulp Breda
  04 jun 1997


  HERMESDORF
  G.C.G.J., geboren, mrt 1925
  NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94
  Advocaat en Procureur te Arnhem mrt 1952
  Griffier kantongerecht Alkmaar 9 dec 1960
  Griffier kantongerecht Arnhem 3 jan 1962
  Griffier kantongerecht Terborg 25 apr 1962
  Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 25 jun 1962
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 29 jan 1963
  Rechter rechtbank Maastricht 15 mei 1963
  Vice-president rechtbank Maastricht 7 sep 1973
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 3 jul 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 22 mrt 1991


  HERPERS Zie OLDENBURG-HERPERS
  A.H.; Mw.


  HERPERS
  A.H., geboren jul 1940
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 nov 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 28 jul 1988
  NU
  Middelburg Rechter-plaatsvervanger


  HERREVELD
  F.R., geboren dec 1957
  NLRM 88/89 90
  Werkzaam Ministerie van Financiën, Directie Directe Belastingen
  Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 1 okt 1987
  Niet in NLRM 1996 onder Hoge Raad
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Amsterdam; kantoor Caron & Stevens/Baker & McKenzie; beëdiging 1997


  HERRMANN
  R., geboren jan 1943
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden nov 1966 - sep 1968
  Werkzaam Min. van Justitie, Stafafdeling Nieuw Burgerlijk Wetboek II. administrateur mrt 1970
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 jun 1974
  Rechter rechtbank Rotterdam 23 apr 1976
  Raadsheer Hof Amsterdam 1 sep 1981
  Vice-president Hof Amsterdam 17 jul 1989
  Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 9 jul 1991
  NU
  Hoge Raad raadsheer
  TEVENS
  Lid Raad van Beroep NIVRA (1992)
  Lid Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf (1993)
  Lid van het Bestuur van de studiekring Administratieve rechtspraak Nederlandse Vereniging
  voor
  Rechtspraak (1994)
  INFO
  Een klacht in 'Straatsburg' over o.m. het punt dat hij zich had moeten verschonen in een cassatieprocedure is afgeketst. Een klacht ter zake ingediend bij de Procureur-generaal en de President van de Hoge Raad weigert men in behandeling te nemen. Werd bij brief d.d. 4 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad gewraakt.
  De Hoge Raad probeert (december 1998) onder deze wraking uit te komen door een buitenwettelijke eis te stellen dat een wraking alleen kan worden ingediend via een advocaat bij de Hoge Raad en daarom de wraker niet-ontvankelijk te verklaren. Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv. artikel 29-34) en hun ambtseed te verschonen, waar blijven we dan? Schande.


  HERRMANN Zie GALEN-HERRMANN
  R.E. van, geboren feb 1926; Mw.


  HERSTEL
  A., geboren sep 1935
  NLRM 71 80 87 88/89 93 94 95 96 97 98
  Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Utrecht 10 jun 1963
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 10 okt 1963
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1965
  Gedetacheerd Ministerie van Justitie 2 jan 1968
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 25 sep 1969
  Idem arrondissement Utrecht 4 jun 1971
  Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie 1 okt 1971 - 26 okt 1973
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 1 okt 1972
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Groningen 11 okt 1977
  Idem arrondissement Utrecht 25 jul 1979
  Officier van Justitie hoofd van het parket Utrecht 4 sep 1981
  Officier van Justitie hoofd van het parket Rotterdam 1 okt 1987
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 sep 1992
  NU
  Utrecht Rechter-plaatsvervanger
  Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Voorzitter NCRV
  Lid NOS Bestuur
  Lid Ster bestuur
  TEVENS
  Penningmeester COBO-fonds
  Penningmeester Stichting Raad voor de Journalistiek
  Vice-voorzitter Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs
  Lid identiteitsraad Stichting Philadelphia Voorzieningen
  Lid Bestuur Stichting Lezen
  Lid Bestuur Stichting Nationale Omroep Congres
  Voorzitter Stichting Kinderrechtswinkel Support Utrecht
  Lid Bestuur Muziekcentrum van de Omroep


  HERTOG
  A.F. (of A.P.)
  NLRM 91 92 93 94
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 9 okt 1979


  HERTOG
  D. den, geboren nov 1944
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 dec 1983
  NU
  Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; beëdiging 1973
  TEVENS
  Voorzitter Rotterdamse Aero Club waarin opgenomen de Haagse Aëroclub met als zetel vliegveld
  Zestienhoven te Rotterdam
  apr 1997


  HERTSIG
  L.P.; Mw.
  NLRM
  NU
  Breda raio
  TEVENS
  Geen bijbanen


  HERWAARDEN
  A. van
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 jun 1981


  HES
  I.E.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 24 mei 1960


  HESS Zie VRIES-HESS
  C.L. de; Mw.


  HESSEL
  B.; dr.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 16 aug 1988
  Raadsheer-plaatsvervanger college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994


  HESSELING
  J.H.M., geboren jan 1958
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 sep 1983
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 31 okt 1989
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 2 apr 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 11 mrt 1991
  Rechter rechtbank Almelo 11 dec 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 2 mrt 1994
  NU
  Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
  Rechtbank Almelo Rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen
  25 jun 1997


  HESSELINK
  G.F.Th.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 6 mrt 1971
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1985
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 23 mrt 1988
  NU
  Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
  Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Utrecht; kantoor Derks, Star Busmann; beëdiging 1961
  TEVENS
  Lid Commissie Aantrekken leden rechterlijke macht CALRN
  Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut
  Buitengewoon Lid Raad voor Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
  Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Toezicht van de NVM in onroerende goederen
  NVM
  Bestuurslid Stichting Bartlolomeus Gasthuis

 • Stichting Agnes van Leeuwenberg
 • Stichting Maximiliaan van de Gucht
 • Nutshulpbank Utrecht
  Lid Selectiecommissie European Young Lawers
  Lid Scheme of the British Council
  mrt 1997


  HESSELINK
  T.F., geboren jul 1966
  NLRM 95 96 97 98
  Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1990


  HESSELT VAN DINTER
  K.J.L.; Jhr. ing.
  NLRM 94 95 96 97 98
  Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 4 sep 1990


  HESSING
  R.C., geboren jun 1959
  NLRM 87 88/89 90
  Raio Raad van Beroep Den Haag 1 okt 1984


  HETEBRIJ Zie BÄUERLE-HETEBRIJ
  A.H., geboren dec 1944; Mw.


  HEUKELOM
  D.S. van; Mw.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 mei 1973


  HEUS
  E.J., geboren mrt 1954; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Almelo 1 jan 1982
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 mrt 1987
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 11 maart 1988
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 1 feb 1994
  NU
  Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
  TEVENS
  Bestuurslid Juridisch Genootschap arrondissement Zutphen
  19 aug 1997


  HEUTINK
  M.J.G.B., geboren jan 1958; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Zwolle 1 jan 1985
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 18 jun 1990
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 3 okt 1991
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 9 jan 1998
  NU
  Haarlem parket


  HEUTS
  E.V.L.; Mw.
  NLRM
  NU
  Rotterdam raio


  HEUVEL
  C.B.F., van den, geboren nov 1920
  NLRM 71
  Ambtenaar secretarie Ursem 1942-1945
  Advocaat en procureur Den Bosch dec 1948
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 14 jul 1959
  Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 18 aug 1959
  Kantonrechter Helmond 27 nov 1962
  Opdracht kantonrechter werkzaam Roermond 15 feb 1968


  HEUVEL
  J.F.H. van den
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
  Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 11 mei 1967
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 feb 1986
  NU
  Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Oisterwijk; kantoor Buijsrogge & Van den Heuvel; beëdiging 1951
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen bekend


  HEUVEL
  R. van den, geboren apr 1956
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Zwolle 1 jan 1982
  Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 sep 1987
  Kantonrechter plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
  Kantonrechter plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 29 jun 1988
  Rechter rechtbank Zwolle 20 sep 1988
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
  Vice-president rechtbank Zwolle 20 jun 1995
  Raadsheer hof Arnhem 1 dec 1997
  NU
  Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger; ontslag
  Zwolle Vice-president; actief 97
  Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
  Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
  Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Voorzitter werkgroep formeel strafrecht van de Ned. Vereniging voor rechtspraak
  Bestuurslid toneelvereniging 'De Galerij' te Zwolle
  Lid beroepscommissie Sociaal Plan Reorganisatie Bondsbureau KNZB


  HEUVEL
  R.M.M. van der, geboren mei 1959
  NLRM 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 27 sep 1994
  Rechter rechtbank Breda 31 okt 1995
  NU
  TEVENS
  Geen bijbanen
  18 feb 1997


  HEUVELING-VAN BEEK
  L.C., geboren dec 1955; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Utrecht 19 mei 1980
  Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 sep 1936
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 jul 1987
  Rechter rechtbank Utrecht 12 apr 1988
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 2 apr 1991
  Raadsheer Hof Amsterdam 1 apr 1997
  NU
  Utrecht rechter
  Amsterdam Hof raadsheer
  Utrecht Rechter-plaatsvervanger


  HEUVEN GOEDHART Zie RUTH-VAN HEUVEN GOEDHART
  K.S. van, geboren mei 1934; Mw.
  NLRM 88/89 90 92 93 94 96 97 98
  Werkzaam Ministerie van Justitie II. hoofdafdeling Psychopatenzorg 1957
  Secretaris Centrale Raad van Advies Gevangeniswezen 1965
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 feb 1977
  Rechter rechtbank Rotterdam 23 jun 1980
  Vice-president rechtbank Rotterdam 17 apr 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jun 1995
  NU
  Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)


  HEUVEN
  W. van
  NLRM 71 80 87 88/89
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 apr 1964


  HEUZEVELDT
  H.G.
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 sep 1967
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 jun 1979
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 feb 1986


  HEY Zie LAMMERTSMA-VAN DER HEY
  M.I. van der, geboren jul 1944; Mw.


  HEYBOER Zie JAMES-HEYBOER
  F.; Mw.


  HEYCOP ten HAM
  F. van
  NLRM 71 80
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 17 jan 1966


  HEYDE
  F.A. van der, geboren dec 1931
  NLRM 87 88/89 90 91 92
  Griffier rechtbank Alkmaar 7 dec 1981
  Griffier rechtbank Amsterdam 1 jan 1984


  HEYDEN
  L. van der, geboren nov 1959; Mw.
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1989
  Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 mrt 1996
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 mrt 1996
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 jun 1996
  Rechter rechtbank Haarlem 6 okt 1997
  Rechter rechtbank Alkmaar 24 nov 1997
  NU
  Haarlem Rechter-plaatsvervanger
  Haarlem gerechtsauditeur


  HEYDEN
  P.F. van der, geboren sep 1949; prof.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 okt 1984
  Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 sep 1987
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 apr 1996
  NU
  Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
  Amsterdam raadsheer-plaatsvervanger
  TEVENS
  Hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam
  Hoogleraar directeur Hugo Sinzheimer Instituut voor onderzoek van arbeid en recht Universiteit
  Amsterdam
  President Commissaris Hydro-Agri Rotterdam BV
  Lid Raad van Commissarissen ING Groep NV
  Lid Raad van Commissarissen Isover BV
  Lid Raad van Toezicht Nederlands Kanker Instituut/Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis
  Lid Raad van Toezicht Oogziekenhuis Rotterdam


  HEYDEN
  W.G.P. van der, geboren feb 1920
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93
  Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 4 sep 1987


  HEYLTJES
  W.J.G., geb, nov 1924
  NLRM 71 80
  Advocaat en procureur te Kerkrade 29 mei 1952
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 23 dec 1968
  Rechter Idem 26 jun 1969
  Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 19 sep 1975


  HEYMAN
  H.J.F.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10 mei 1951
  Plaatsvervangend voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 27 sep 1961


  HEYMAN
  J.W., geboren dec 1943
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam E.E.G. Brussel 1973
  Advocaat en Procureur te Rotterdam 1975
  Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 5 mrt 1980
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 mrt 1980
  Rechter rechtbank Rotterdam 7 jan 1982
  Vice-president rechtbank Rotterdam 10 nov 1988
  Coördinerend vice-president rechtbank Rotterdam 30 sep 1994
  NU
  Rotterdam coördinerend Vice-president
  TEVENS
  Geen bijbanen


  HEYNERT Zie KNEPPERS-HEYNERT
  E.M., geboren jul 1951; Mw.


  HEYNING-HUYDECOPER
  C.E., geboren jun 1950; Mw.
  NLRM 95 96 97 98
  Juridisch medewerker Rijksdienst Beeldende Kunst
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 22 nov 1994
  Rechter rechtbank Haarlem 1 apr 1998
  NU
  Haarlem rechter


  HEYNING-PLATE
  L.S.C., geboren okt 1930; Mw.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden nov 1952 - sep 1956
  Wetenschappelijk medewerker Ned. Economische Hogeschool Rotterdam okt 1963
  Wetenschappelijk medewerker Advocatenkantoor Rotterdam sep 1970
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 jun 1972
  Rechter rechtbank Den Haag 16 jun 1975
  Raadsheer Hof Den Haag 23 nov 1983
  Vice-president Hof Den Haag 28 dec 1991
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
  Rechter rechtbank Den Haag 16 jun 1975
  Raadsheer Hof Den Haag 23 nov 1983
  Vice-president Hof Den Haag 28 dec 1991
  NU
  Den Haag Hof vice-president; gepensioneerd
  TEVENS
  Ministerie JUS, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, plaatsvervangend Voorzitter
  Voorzitter Klachtencommissie Academisch Ziekenhuis te Rotterdam
  Lid Bestuur van SOMIK Stichting Opvang Mensen in knelsituaties, vrouwenopvangtehuis


  HEYNING-HORST
  M.I., geboren jul 1952; Mw.
  NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jan 1987
  Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 mrt 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 24 feb 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 nov 1994
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 feb 1995
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 mrt 1995
  Rechter rechtbank Den Bosch 12 apr 1996
  NU
  Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
  Amersfoort Kantonrechter-plaatsvervanger TEVENS
  Almelo Rechter-plaatsvervanger Ontslag KB ?
  Den Bosch rechter
  TEVENS
  Voorzitter Stichting Kunst en Kamerkring Amersfoort
  29 jan 1997


  HEYST
  M.L. van, geboren mei 1937; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91
  Griffier rechtbank Almelo 7 dec 1985


  HIDMA
  T.R., geboren jul 1951
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 24 jun 1985
  Rechter rechtbank Assen 8 jul 1991
  Rechter rechtbank Groningen 10 mrt 1993
  NU
  Groningen rechter
  HOOFDFUNCTIE
  Hoogleraar, Groningen, notarieel recht
  TEVENS
  Lid Bestuur algemeen bestuur Grindmaleurd? te Tolbert
  Cursusleider docent SSR cursussen
  Redacteur losbladig personen en familierecht Groene Kluwer
  Lid hoofdbestuur Notariële beroepsopleiding
  Docent notariële beroepsopleiding
  Lid Stichting Personen- familie- jeugdrecht te Groningen
  Vice-voorzitter vakgroep privaat en notarieel recht
  Diverse bestuursfuncties in facultatief ?? verband
  30 jan 1997


  HIEMSTRA
  B., geboren okt 1947
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 2 feb 1989
  NU
  Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Directeur onder de Europese commissie ressorterende Business and Innovation Centre Noord Ned
  BIC NN
  Secretaris en Penningmeester College Chr. Beroepsonderwijs Friese Poort
  Algemeen adjunct dagelijks bestuur van het Orthopedisch centrum Tjallingahiem
  Commissaris van Boiten BV. aandrijftechniek te Groningen
  Nicolai Lourens & Tabak registeraccountants te Hardegarijp
  11 jun 1997


  HIEMSTRA
  P., geboren sep 1959
  NLRM 92 93 95 96 97 98
  Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 15 aug 1991
  NU
  Leeuwarden Hof gerechtsauditeur


  HIERNEISS
  C.P., geboren jul 1907
  NLRM 71
  Advocaat en procureur Den Haag 1939
  Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 19 feb 1940
  Substituut-griffier bijzonder Hof Den Haag 11 jul 1947 tot 1 jul 1949
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 4 mei 1954
  Rechter rechtbank Den Haag 3 dec 1958


  HIJINK
  F.G., geboren mei 1959; Mw. drs.
  NLRM 95 96 97 98
  Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 aug 1994
  Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 11 aug 1994
  Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 19 feb 1996
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 nov 1997


  HIJINK
  J.W., geboren mrt 1919
  NLRM 71 89
  Waarnemend griffier kantongerecht Apeldoorn 1 mei 1947
  Substituut-griffier kantongerecht Amsterdam 25 sep 1948
  Idem Hof Leeuwarden 3 apr 1954
  Idem Hof Arnhem 8 jul 1965


  HIJLKEMA
  H.W. van, geboren mrt 1922
  NLRM 88/89 90 91 92
  Werkzaam Ministerie van Justitie DGJD
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 13 mei 1987


  HIJMA
  J., geboren jul 1955; prof.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 aug 1988
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 13 mrt 1997
  NU
  Arnhem Rechter-plaatsvervanger
  Arnhem raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Hoogleraar, Rijksuniversiteit Leiden, Burgerlijk Recht
  TEVENS
  Redacteur / Auteur diverse juridische uitgaven mn Wolters Kluwer
  Docent diverse postacademische cursussen (vaste relatie met Nedlaw)
  16 feb 1998


  HIJMA-OLTHOF
  M.M., geboren sep 1953; Mw.
  NLRM 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1994
  Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1996
  NU
  Amsterdam rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen


  HIJMANS Zie SCHAIJCK-HIJMANS
  A.M. van, geboren mei 1951; Mw.


  HIJMANS van den BERGH
  L.J.; prof
  NLRM 71
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 18 nov 1952
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 25 mrt 1957


  HIJMANS
  N., geboren jan 1945
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 8 jul 19531
  NU
  Almelo Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Almelo; kantoor Jacobs Kranenburg; beëdiging 1977
  TEVENS
  Penningmeester van de Vereniging Insolventierecht advocaten Insolad
  Lid college van arbiters van de KNVB
  25 jun 1997


  HIK
  W.E., geboren apr 1934
  NLRM 92
  Advocaat en Procureur te Amsterdam 1963
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 jun 1971
  Rechter rechtbank Amsterdam 1 nov 1971
  Raadsheer Hof Amsterdam 5 jul 1976
  Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 13 feb 1979
  Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 28 mrt 1981


  HILARIUS
  W., geboren sep 1937
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 8 jun 1983
  NU
  Rechtbank Almelo Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Notaris waar
  TEVENS
  Lid Bestuur Stichting 't Neutje te Hengelo
  Lid Bestuur Stichting Historisch Archief Hengelo te Hengelo
  Lid Bestuur van Vereniging Gemeenschappelijk onderhoud te Hengelo
  Lid Bestuur van H Hartstichting te Doorn
  Lid van het college van beroep van de stichting VOM Certificaat te Bilthoven
  Wordt niet meer als rechter in Almelo ingezet
  25 jun 1997


  Hilhorst
  F.E.Th.M., geboren mei 1970; Mw.
  NLRM 95 96 97 98
  Raio rechtbank Roermond 1 okt 1994
  Roermond plaatsvervangend Officier van Justitie
  Roermond Rechter-plaatsvervanger dvb 6 okt 1997, BENOEMING KB97005054
  NU
  Roermond parket Bijbanenregister Roermond
  Roermond Rechter-plaatsvervanger Bijbanenregister Roermond
  TEVENS
  Lid commissie van beroep Koninklijke Nederlandse Tennis Bond KNLTB
  4/98
  WAARSCHUWING Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


  Hilhorst-HAGEN
  I.M.J., geboren mei 1960; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1984
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 sep 1990
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 21 jan 1991
  Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 21 jan 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 jan 1992
  Rechter rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
  NU
  Den Bosch rechter
  TEVENS
  Lid medezeggenschapsraad openbare basisschool Prins Willem Alexander Soest
  06 mrt 1997


  HILLEBRANDS Zie ZANDWIJK-HILLEBRANDS
  M.E., geb okt 1944; Mw.
  NLRM 71
  Proeftijd ex art. 4 Op]- en vormingsbesluit. Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 15 apr 1970
  Gerechtssecretaris 1e klasse arrondissementsrechtbank Amsterdam 15 aug 1970


  HILLEN
  A.E.F., geboren jun 1961; Mw.
  NLRM 92 94 95 96 97 98
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 17 dec 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 jan 1992
  Rechter rechtbank Den Haag 26 okt 1992
  Rechter rechtbank Zutphen 19 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 25 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 25 feb 1993
  Kantonrechter plaatsvervanger Groenlo 25 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 3 okt 1997
  NU
  Zutphen Rechter
  Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
  Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
  Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
  Groenlo kantonrechter (vaste kantonrechter info 14 jul 1997)
  TEVENS
  NB: NLRM 93 94 als KEMPENAER-HILLEN
  Arbiter Ned. Vereniging van Postzegelhandelaren
  19 aug 1997


  HILLEN
  E.A.J ., geboren okt 1911; drs.
  NLRM 71
  Advocaat en procureur 1941-1945
  Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 19 feb 1943
  Ambtenaar Openbaar Ministerie idem 7 aug 1946
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 18 dec 1956


  HILLEN
  M., geboren okt 1958; Mw.
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1989
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 mei 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 mei 1994
  Rechter rechtbank Den Bosch 19 mei 1995
  NU
  Den Bosch rechter
  TEVENS
  Redacteur Jurisprudentie Onderwijswetgeving van Samson Tjeenk Willink
  31 jan 1997


  HILLENAAR
  H.M.P., geboren aug 1961
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Arnhem
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 29 jun 1992
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 29 jun 1993
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 29 jun 1994
  NU
  Arnhem parket (ZwaCri)
  TEVENS
  Voorzitter van bestuur Sancta Maria te Nijmegen (opvangtehuis voor randgroepjongeren en daklozen)
  okt 1997


  HILTEN Zie TERWEE-VAN HILTEN
  C.A. van, geboren mrt 1935; Mw.


  HILTEN-VAN HEESWIJK
  C.G.J.M. van, geboren mrt 1954; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Roermond 1 mei 1980
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 sep 1985
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 3 nov 1990
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 feb 1993
  NU
  Maastricht parket
  TEVENS
  Lid tijdelijk benoemingscommissie t.b.v. sollicitatieprocedure directeur basisschool te Beek.
  02 feb 1998


  HILTEN
  M.E. van, geboren jan 1964; Mw. dr.
  NLRM 96 97 98
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 8 dec 1995
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 10 jan 1997
  NU
  Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
  Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Hoogleraar, Rijks Universiteit Leiden, Kostprijsverhogende belastingen
  Belastingadviseur verbonden aan KPGM Meijburg en Co te Amstelveen B
  TEVENS
  Secretaris van het Postacademisch onderwijs belastingwetenschap PAOB, een
  samenwerkingsverband van de fiscale vakgroepen van Nederlandse universiteiten O
  Redacteur weekblad fiscaal recht Uitgeverij Kluwer, redactievergoeding


  HILTEN
  P.A.P. van, geboren jun 1951
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Maastricht 1 jul 1978
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 13 apr 1984
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 14 mei 1985
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 feb 1993
  NU
  Roermond parket


  HILVERDA
  C.M., geboren jul 1960; Mw.
  NLRM 94 95 96 97 98
  Docent aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1993
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1993
  Rechter rechtbank Den Bosch 31 mrt 1995
  NU
  Den Bosch rechter
  TEVENS
  Lid Bestuur Stichting Hoes Nijmegen e.o.
  28 jun 1997


  HINLOOPEN Zie SCHOLTEN-HINLOOPEN
  J.A.W., e.v. Schotten, geboren mei 1958; Mw.
  NLRM 90 91 92
  Gerechtsauditeur college van Beroep voor het Bedrijfsleven 15 nov 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991


  HINTE Zie BOSCH-VAN HINTE
  J.C. van, geboren okt 1929; Mw.


  HIRSCH BALLIN
  E.H.M., geboren dec 1950; prof.
  NLRM 87 88/89 96 97 98
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 18 apr 1983
  Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1995
  NU
  HOOFDFUNCTIE
  Hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, internationaal recht


  HÖCKER
  A.M., geboren aug 1945
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 18 dec 1989
  NU
  Hoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te A'dam; kantoor Höcker, Rueb & Doeleman; beëdiging 1973


  HODIAMONT-KROON
  A.M.E., geboren dec 1950; Mw.
  NLRM 95 96 97 98
  Juridisch beleidsmedewerker dienst Sociale Zaken te Nijmegen
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 nov 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 nov 1994
  Rechter rechtbank Den Bosch 10 okt 1996
  NU
  Den Bosch gerechtsauditeur
  Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Secretaris Stichting de Winckelsteegh internaat voor geestelijke gehandicapte kinderen te Nijmegen
  Lid Bestuur Stichting Overwaal psychiatrisch Ziekenhuis te Gent
  03 feb 1997


  HOEFDRAAD
  L.C. van, geboren jun 1951; Mw.
  NLRM 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 apr 1995
  NU
  Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


  HOEK
  A.H.M. van den
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 13 jun 1953


  HOEK
  F. van der, geboren mrt 1954; drs.
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Amsterdam
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 2O dec 1991
  Kantonrechter Amsterdam 1 jan 1995
  NU
  Amsterdam kantonrechter
  TEVENS
  Docent Opleidingen Sociaal Recht NOVA te Utrecht
  Docent PAO Opleidingen UvA/VU Adam


  HOEK
  J.A., geboren jan 1908
  NLRM 71
  Waarnemend ambt- Openbaar Ministerie Groningen 20 apr 1937
  Idem Rotterdam 16 mei 1939
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 7 aug 1946
  Substituut-officier van Justitie rechtbank Rotterdam 25 aug 1948
  Idem arrondissement Rotterdam 1 jan 1957


  HOEK
  P.C. van den
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 13 mrt 1975
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Amsterdam; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot; beëdiging 1965
  Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam, Tel. 020-5460606 Fax 020-5460123
  TEVENS
  Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline


  HOEKENDIJK
  M.G.M., geboren okt 1954
  NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 4 okt 1990
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1993
  NU
  Utrecht parket


  HOEKSTRA Zie van LAWICK VAN PABST-HOEKSTRA
  A.L., geboren mei 1965; Mw.
  NLRM 92 93 94
  Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1991


  HOEKSTRA Zie de FEIJTER-HOEKSTRA
  J.P., geboren aug 1948; Mw.


  HOEKSTRA
  K.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 1 nov 1960


  HOEKSTRA
  P., geboren apr 1960
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1987
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 23 nov 1992
  Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 apr 1993
  Rechter rechtbank Maastricht 1 apr 1994
  NU
  Maastricht rechter
  TEVENS
  Secretaris bestuur van Prot basisscholen Suringer en Emile Wesly in Maastricht
  Lid begeleidingsgroep Diaconaal Opbouwwerk Stichting Dienst aan Kerk en Samenleving
  aug 1997


  HOEKSTRA
  R.J.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 9 jun 1976
  Lid van de Raad van State
  NU
  Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van het Curatorium van het Roosevelt-studiecentrum te Middelburg.
  Lid van het Bestuur van de Stichting Den Haag 750 jaar.
  Lid van het Bestuur van de stichting Alumni Juridische Faculteit Groningen.
  Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
  Voorzitter van de klachtencommissie seksuele intimidatie Ministerie van Algemene Zaken.
  Voorzitter van het Bestuur van de Vereniging van Verzelfstandigde Rijksmusea.
  Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Rijnhove.
  Lid van het Curatorium Nieuwspoort.
  Voorzitter van het VCL te Den Haag.
  Lid van de Board van het 'Atlantic and Pacific Exchange Program'.
  Lid van de Rotary


  HOEKSTRA
  R.P.P., geboren aug 1965
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 okt 1995
  Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 14 feb 1998
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Utrecht; kantoor Bots & Van Ravenhorst; beëdiging 1996
  NU
  Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


  HOENDERVANGER
  H.A.
  NLRM 71
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 mei 1964


  HOEVE
  P. ten, geboren sep 1950
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 11 mei 1992
  Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 1 jul 1992
  Rechter rechtbank Leeuwarden 10 sep 1993
  NU
  Leeuwarden rechter
  TEVENS
  Lid Bestuur stichting school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs De Witakker te
  Rijs Vereffenaar ??
  Stichting Middelsee Jazztreffen in liquidatie te Leeuwarden
  dec 1996


  HOEVEN Zie RUSSELL-VAN DER HOEVEN
  C.M.E. van der, geboren mei 1954; Mw.


  HOEVEN
  J.A.C.R.W. van der, geboren mrt 1963; Mw.
  NLRM 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 6 mei 1997
  NU
  Maastricht Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Advocaat en Procureur Amsterdam


  HOEVEN-OUD
  J.M.T. van der, geboren okt 1960; Mw.
  NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
  Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 21 nov 1990
  Rechter rechtbank Den Haag 1 mei 1994
  NU
  Den Haag rechter
  TEVENS
  Lid medezeggenschapsraad van Openbare Basisschool Het Spectrum te Zoetermeer
  dec 96


  HOEVEN
  R. van der, geboren jan 1945
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Gemeente Politie te Rotterdam mei 1966 - nov 1975
  Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Breda 1 jan 1977
  Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 14 dec 1979
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1983
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 18 mrt 1985
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 29 dec 1989
  NU
  Rotterdam parket
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Vlaardingen; kantoor Nuijten van de Weerdt; beëdiging 1984


  HOEVEN
  S.J., van der, geboren mei 1906
  NLRM 71
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 27 jan 1936
  Substituut-officier van Justitie rechtbank Dordrecht 11 feb 1943
  Substituut-officier van Justitie rechtbank Utrecht 18 aug 1944
  Substituut-officier van Justitie rechtbank Maastricht 3 aug 1946
  Advocaat-generaal Hof Den Bosch 15 m aart 1950
  Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Rotterdam 9 okt 1954


  HOF
  J. van 't, geboren jul 1941
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Wetenschappelijk assistent Seminarium Van Hamel Universiteit van Amsterdam 10 jul 1967
  Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 10
  sep 1968
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket te Amsterdam 16 jan 1969
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 16 jan 1971
  Verlof zonder behoud bezoldiging i.v.m. werkzaam Gerechtsreferendaris Hof van Justitie Ned.
  Antillen 20 nov 1972
  Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 5 feb 1975
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 dec 1975
  Rechter rechtbank Middelburg 24 jul 1976
  Kantonrechter Arnhem 10 feb 1982
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 25 mrt 1952
  Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 16 dec 1985
  Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 3 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 jan 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 jul 1992
  Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1994
  NU
  Arnhem kantonrechter 01 aug 1997
  NU
  Arnhem Rechter-plaatsvervanger
  Arnhem kantonrechter
  Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Zutphen Rechter-plaatsvervanger
  Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
  Middelburg Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Lid gemeenschappelijk Hof van de Ned. Antillen en Aruba tot 01 aug 1997
  16 feb 1998


  HOFHUIS
  H.F.M., geboren aug 1946
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Wetenschappelijk medewerker Universiteit van Amsterdam 1 okt 1969
  Juridisch medewerker Tweede Kamer 1 jan 1971
  Medewerker II. hoofd Bureau Secr.-Generaal Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 1 aug 1973
  Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 8 jul 1977
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 sep 1978
  Rechter rechtbank Utrecht 16 jul 1979
  Vice-president rechtbank Utrecht 5 mrt 1985
  Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 16 jan 1995
  President rechtbank Den Bosch 27 nov 1996
  NU
  Utrecht coördinerend Vice-president
  Den Bosch President
  TEVENS
  Redacteur literatuurkaartsysteem Nederlandse Jurisprudentie, bezoldigd
  Selecteur jurisprudentie van het tijdschrift Ned. Jurisprudentie
  Medewerker tijdschrift voor civiel rechtspleging
  Mentor docent cursus vonnissen maken
  Lid commissie aantrekken leden rechtelijke macht, bezoldigd
  Docent Stichting Studiecentrum rechtspleging, bezoldigd
  Docent PAO Universiteit Utrecht (cyclus nieuw recht), bezoldigd
  03 feb 1997


  HOFKES
  E.M., geboren feb 1944; Mw.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Zutphen
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 8 feb 1988
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 26 feb 1990
  Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 25 jan 1991
  Rechter rechtbank Arnhem 1 jul 1992
  Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 25 okt 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 12 okt 1996
  Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 5 sep 1997
  Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 5 sep 1997
  NU
  Arnhem Rechter
  Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
  Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Voorzitter Commissie van Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Gorssel
  Voorzitter Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van het waterschap Oost Veluwe
  16 feb 1998


  HOFMAN-BIJL
  C.J., geboren mei 1959; Mw.
  NLRM 95 96 97 98
  Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1989
  Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 aug 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 aug 1994
  Rechter rechtbank Amsterdam 26 sep 1996
  NU
  Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
  Amsterdam rechtbank gerechtsauditeur
  Amsterdam rechter
  TEVENS
  Lid Bestuur Federatie Vereniging De Plataan Baarn. De federatie houdt in vereniging van twee
  Stichtingen Het Poorthuis en Stichting De Boomerang, Sociaal maatschappelijk werk.


  HOFMAN-BUNNIK
  M.A.C., geboren mrt 1950; Mw.
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 apr 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 jun 1992
  Rechter rechtbank Haarlem 24 nov 1993
  NU
  Haarlem rechter


  HOFMEIJER-RUTTEN
  P.F.G.T., geboren jan 1959; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1985
  Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 5 sep 1989
  Rechter rechtbank Rotterdam 25 jan 1991
  NU
  Rotterdam rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen


  HOFSTEDE-BRON
  A.G., geboren nov 1943; Mw.
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 31 jan 1989
  NU
  Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen gevonden


  HOFSTEE
  B.J.H., geboren jan 1955
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Chef-jurist bij de Raad van State
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 11 mei 3992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
  Rechter rechtbank Groningen 2 apr 1993
  NU
  Groningen rechter
  TEVENS
  Voorzitter medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Schuilingsoord te Zuid-Laren
  Voorzitter van het IVN afdeling Zuid-Laren
  Voorzitter beroepscommissie Sociaal akkoord woningstichting Gruno
  Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de openbare basisscholen in de gemeente
  Zuid-Laren
  Plaatsvervangend Lid van de bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Raad van State
  31 jan 1997


  HOFSTEE
  E.J., geboren apr 1955
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Docent aan de V.U. te Amsterdam
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 mrt 1988
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 dec 1991
  Rechter rechtbank Haarlem 7 jun 1993
  NU
  Haarlem rechter


  HOFSTEE
  G.T., geboren jun 1957
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98
  Raio rechtbank Utrecht 1 nov 1981
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1986
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jul 1987
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 20 jul 1988
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1992
  NU
  Utrecht parket


  HOFSTEE
  L.P.A.M., geboren dec 1930
  NLRM 71 80
  Werkzaam bankiersfirma Amsterdam mei 1954
  Werkzaam bedrijfsleven 1 mei 1956
  Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Haarlem 26 jun
  1958
  Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Den Haag 26 okt 1958
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 26 okt 1960
  Griffier kantongerecht Enschede en Groenlo 6 mrt 1962
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 10 aug 1963
  Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 10 jun 1964
  Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 13 jun 1966
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 dec 1967
  Rechter rechtbank Maastricht 6 aug 1970
  Vice-president Idem 24 okt 1979


  HÖHNER
  J.O.M., geboren aug 1945
  NLRM 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 27 mei 1993
  NU
  Breda Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Tilburg; Quarles & Jurgens Advocaten; beëdiging 1975
  TEVENS
  Lid Raad van Toezicht Zorgcentrum Tilburg-Zuid te Tilburg
  18 feb 1997


  HOITINK
  G.J., geboren mrt 1963
  NLRM 88/89 90
  Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1988
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Best; kantoor Van Helvoort De Vries; beëdiging 1991


  HOL
  A.M., geboren jun 1954
  NLRM 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 9 aug 1993
  NU
  Haarlem Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Hoogleraar, Rijksuniversiteit Utrecht, rechtstheorie/encyclopedie


  HOLDERT
  L.M., geboren nov 1934
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam belastingdienst 1958
  Werkzaam Ministerie van Financiën, Afdeling Indirecte Belastingen, II. hoofdinspecteur 1966
  Kantonrechter -plaatsvervanger Enschede 23 mrt 1967
  Raadsheer Hof Amsterdam 16 jul 1979
  Vice-president Hof Amsterdam 29 jun 1987
  NU
  Amsterdam Hof Vice-president
  TEVENS
  Lid van de Raad van Beroep van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten
  Lid van de Commissie Financiën en Beheer van de Maria van Jesseparochie te Delft
  Docent en coördinator bij de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten
  Lid van de Rotary


  HOLIERHOEK
  M.J.L., geboren okt 1960
  NLRM 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 jun 1996
  Rechter rechtbank Rotterdam ?
  NU
  Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Plaatsvervangend hoofd afdeling invordering van het Ministerie van Financiën
  TEVENS
  Bewerker van de Vakstudie in vorderingswet van Uitgeverij Kluwer
  Auteur van de gids voor de invordering van Uitgeverij Kluwer
  Secretaris van de VVD afdeling Barendrecht


  HOLL
  R.H., geboren dec 1942
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 sep 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 29 okt 1992
  NU
  Middelburg Rechter-plaatsvervanger
  Utrecht Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Algemeen directeur Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland
  Lid Bestuur Ned. Vereniging voor geestelijke gezondheidszorg
  Vice-voorzitter Stichting Overleg Jeugdhulpverlening Ned
  Lid deelnemer Geïnstutioneerd Overleg Jeugdbeleid VWG/Justitie
  Lid coördinatiecommissie kwaliteitsbeleid jeugdzorg
  Regionaal Jeugdcommissaris Rotary Nederland
  Voorzitter bureau voor rechtshulp Zeeland
  Lid en plaatsvervangend Voorzitter commissie BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN gemeente Vlissingen
  jul 1997


  HOLLAND
  Th.F.M.
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
  Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 24 mei 1968
  Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 4 mrt 1988


  HOLLANDER
  J.
  NLRM 71
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 apr 1963


  HOLLANDER
  J.M. den
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 28 apr 1980
  Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 2 aug 1980
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 2 aug 1980
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Hellevoetsluis; kantoor Den Hollander Advocaten; beëdiging 1968
  NU
  Middelburg Kantonrechter-plaatsvervanger
  Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger
  Breda Rechter-plaatsvervanger Ontslag rekest toegestuurd
  TEVENS
  Geen bijbanen
  09 jun 1997


  HOLLANDER
  L., geboren dec 1905
  NLRM 71
  Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 28 dec 1928
  Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 18 okt 1929
  Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 1 okt 1936
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 dec 1945
  Rechter rechtbank Rotterdam 10 mei 1946
  Raadsheer Hof Amsterdam 14 jan 1956
  Vice-president Hof Amsterdam 17 jun 1964
  Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 13 apr 1965
  Lid Ambtenarengerecht Den Haag 10 nov 1965


  HOLLANDER
  L.J. den
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 23 jun 1959
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 31 okt 1978
  NU
  Middelburg Rechter-plaatsvervanger
  Sommelsdijk Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat en Procureur te Middelharnis; kantoor Den Hollander Advocaten; beëdiging 1934 ??


  HOLLANDER
  L.Ph. den, geboren nov 1953
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Dordrecht 1 jan 1979
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 12 okt 1984
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 13 nov 1985
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 8 jul 1991
  Fungerend hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1995
  NU
  Den Haag parket Officier van Justitie
  TEVENS
  Lid bouwcommissie arrondissement Den Haag
  Lid commissie OM Opleidingen COMO
  Lid werkgroep Sorgdrager (werving/selectie)
  Lid platformgroep OM opleiding
  okt 1997


  HOLLANDER
  M.C., geboren jul 1969; Mw.
  NLRM 97 98
  Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1995
  TEVENS
  Geen bijbanen


  HOLLE
  A.
  NLRM 71
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 dec 1960


  HOLLEMAN
  A., geboren apr 1939; dr.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 18 jun 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 12 jul 1986
  Rechter rechtbank Middelburg 24 nov 989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 jan 1992
  NU
  Middelburg rechter
  Rechtbank Almelo Rechter-plaatsvervanger
  Kanton Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid Bestuur Zeeuwse Volksuniversiteit
  Lid redactie handboek privacybescherming Persoonsregistratie Samson
  Docent BOB Opleidingen Bouwcentrum te Waddinxveen
  Secretaris bestuur Stichting Zeeuwse Senioren Academie
  Lid Bestuur Zeeuws Orkest
  jul 1997


  HOLLEMAN
  J., geboren jan 1946
  NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 apr 1990
  NU
  Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Directie Adviseur Juridische Zaken FGH-Bank NV
  TEVENS
  Docent t.b.v. Postacademische Opleiding te Nijmegen aan de Grotius Academie
  Incidenteel als docent t.b.v. Postacademische Opleiding bij enige andere Universiteit


  HOLLEMAN
  W., geboren sep 1929
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Bennekom 1958
  Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 24 apr 1970
  Kantonrechter Wageningen 25 feb 1976
  Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 1 jun 1976
  Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 3 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 4 apr 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 30 nov 1994
  Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel ?
  NU
  Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
  Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
  Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
  Arnhem Rechter-plaatsvervanger
  Wageningen kantonrechter
  Den Bosch Rechter-plaatsvervanger; wordt niet vermeld in opgave van bijbanen 15 jan 1998
  Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Lid kerkenraad Remonstrantse Gemeente Oosterbeek
  Lid Raad van Toezicht van Stichting Woningcoöperatie 'Plicht Getrouw' te Bennekom
  Voorzitter-plaatsvervanger van de Raad van Beroep van de makelaarsvereniging NvM te Arnhem
  16 feb 1998


  HOLSBRINK
  J.A., geboren apr 1959
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 3 mei 1991
  NU
  Rechtbank Almelo Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Enschede; kantoor Kanen & Van der Sijs; beëdiging 1982
  TEVENS
  Bestuurslid 'Bouwhuis' te Enschede zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap
  Lid provinciale Kerkvoogdij commissie van de Ned. Herv. Kerk


  HOLSINK
  M.J.B., geboren sep 1958; Mw.
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam bij de Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 20 jan 1992
  Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 25 aug 1993
  Rechter rechtbank Groningen 25 feb 1994
  NU
  Groningen rechter
  TEVENS
  Lid van de deskundigenpool van de Vereniging Milieucontract Oost-Europa
  Lid redactieraad Waddenbulletin
  Lid deskundigenpool van de landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee
  Lid Raad van Toezicht Geestelijke Gezondheidszorg Groningen
  01 feb 1997


  HOLST
  G.B.J. van der, geboren mrt 1927
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96
  Werkzaam bij Ministerie van Marine respectievelijk Defensie, II. administrateur 1952
  Ondervoorzitter Raad van Beroep Groningen 8 dec 1969
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 8 dec 1969
  Voorzitter Raad van Beroep Groningen 28 mei 1974
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 5 mrt 1977
  Lid Centrale Raad van Beroep 21 mrt 1986
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 mrt 1988
  Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


  HOLSTEIJN
  A.W., geboren dec 1911
  NLRM 71
  Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Dordrecht 6 dec 1939
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Alkmaar 22 apr 1942
  Substituut-officier van Justitie rechtbank Alkmaar 9 jul 1946
  Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 1 jun 1954
  Officier van Justitie arrondissement Arnhem 18 dec 1956
  Advocaat-generaal Hof Arnhem 7 aug 1957
  Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Arnhem 29 nov 1963


  HOLTE
  A.J.M. ten
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 13 nov 1942


  HOLTHUIS
  H.A., geboren jul 1947
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam Ministerie van Defensie, Afdeling Civielrecht te Den Haag feb 972
  Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1975
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 17 jul 1979
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 30 jul 1980
  Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 11 jan 1985
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 7 feb 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 jan 1991
  Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1991
  vertrokken
  Gedetacheerd bij landelijk bureau Openbaar Ministerie 1 jun 1995


  HOLTROP
  B.G., geboren jan 1943 Opleidings- en 88/89 90 91 92 93
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 feb 1986


  HOLTROP
  J.S.W., geboren sep 1948
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Haarlem; Raio 1 feb
  1972
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 1 jun 1972
  Secretaris arrondissementsparket Haarlem 1 jun 1974
  Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 1 jun 1976
  Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Amsterdam 1 jul 1976
  Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 13 apr 1978
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 31 okt 1978
  Rechter rechtbank Haarlem 20 feb 1980
  Verlof zonder behoud bezoldiging i.v.m. benoeming Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 6 okt 1982
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 29 jun 1988
  Vice-president rechtbank Den Haag 29 jun 1988
  NU
  Den Haag Vice-president
  Haarlem Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid Kerkvoogdij beheerscommissie tevens kerkbestuur opleiding buitenstaanders Benoordenhout
  Mentor opleiding buitenstaanders CALRM
  Inleider coördinator opleidingscursussen SSR
  Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege
  sept 95


  HOLTZ
  R.G., geboren okt 1920
  NLRM 80 87 88/89 90
  Advocaat en procureur Amsterdam 1950
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 nov 1966
  Rechter rechtbank Almelo 31 okt 1967
  Vice-president rechtbank Leeuwarden 5 mei 1971
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Groningen; kantoor Bout Advocaten; beëdiging 1984
  N.B. Is dit een ander of besloot hij nog enkele jaren als advocaat te werken.


  HOLZHAUER
  R.W., geboren jun 1953
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 feb 1992
  NU
  Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Docent wetenschappen aan de Juridische Faculteit van de Erasmus-universiteit Rotterdam
  Lid Bestuur European School for Lavend Economics, secretaris examencommissie
  Medeoprichter en mede redacteur van de serie rechtseconomische verkenningen uitgegeven door
  Gouda Quint
  Redacteur AA Geel Katern Rubriek Rechtseconomie
  Plaatsing op de Algemene Arbiterslijst van het NAI
  Consultant Editor Journal of Law and Economics
  Medeoprichter en mede redacteur serie Intellectuele Eigendom en
  Reclamerecht Tjeenk Willink
  aug 1997


  HOMMEL
  F.J.G.M. de, geboren jul 1946
  NLRM 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 jul 1994
  NU
  Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Tilburg; kantoor Janse, Gerritse & Mannaerts c.s.; beëdiging 1970
  TEVENS
  Secretaris Vereniging van Eigenaren Stationsstraat Tilburg
  Lid Bestuur Vereniging Marnixring Kempenlandt te Turnhout
  16 jun 1997


  HOMMES
  H.J.; prof.
  NLRM 7 80
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 jun 1983


  HOMVELD
  J.H., geboren feb 1948
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 15 apr 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 4 mrt 1988
  NU
  Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Emmen; kantoor Homveld Oudman & Heuzeveldt; beëdiging 1973
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Assen
  Plaatsvervangend Lid College van Afgevaardigden als bedoeld in artikel 19 van de advocatenwet.
  Voorzitter Rotary en Samenleving te Emmen
  17 mrt 1998


  HONDIUS
  E.H.; prof. dr.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jun 1979
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 12 mei 1986
  NU
  Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Hoogleraar, Rijksuniversiteit Utrecht, burgerlijk recht


  HONERT
  M.J.J. van Jen, geboren jun 1954
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jun 1990
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 8 jul 1991
  NU
  Den Haag parket
  TEVENS
  Voorzitter stuurgroep invoering Wet Terwee
  Lid samenwerkingsverband slachtofferhulp Hollands Midden
  okt 1997


  HONIG
  J.F.M., geboren feb 1946
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 18 mrt 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 18 mrt 1986
  Rechter rechtbank Zutphen 22 sep 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
  NU
  Zutphen Rechter
  Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
  Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
  Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
  Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
  Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Voorzitter Commissie van Toezicht FPK Oldenkotte
  Voorzitter Stichting Administratiekantoor van Deelen
  Medeorganisator Sportevenement VVV-voorzitter Vorden
  Lid vereniging i.o. Bomenbelang
  19 aug 1997


  HOOF
  A.W.M. van, geboren juni 1960
  NLRM 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Gravenhage 16 sep 1997
  Rechter-plaatsvervanger Arnhem
  Rechter-plaatsvervanger Zwolle
  NU
  Arnhem Rechter-plaatsvervanger
  Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  Zwolle Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Formeel strafjurist vreemdelingenzaken en de Rechtbank Zwolle, maar feitelijk geheel werkzaam als
  Rechter-plaatsvervanger Zwolle en Den Haag
  Neven zittingplaats Zwolle Vreemdelingenzaken
  TEVENS
  Docent cursussen optreden bij vreemdelingenzaken bij de Stichting Opleidingen Sociale Rechten te
  Den Haag
  Repetitor vreemdelingenrecht opleiding gerechtstolk
  Stichting Instituut van Gerechtstolken en -vertalers
  Secretaris Parochiebestuur RK Parochie Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Kant ?? te Berg en Dal
  20 jan 1998, 16 feb 1998


  HOOFF
  P.P.M.H. van, geboren okt 1948
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Breda 6 okt 1975
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep Haarlem 11 mei 1976
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep Amsterdam 30 aug 1979
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 30 aug 1979
  Gerechtsauditeur rechtbank Breda 4 feb 1982
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 4 feb 1982
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 4 feb 1982
  Rechter rechtbank Breda 19 mei 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 29 jan 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 29 jan 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 29 jan 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 29 jan 1987
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 jun 1988
  Vice-president rechtbank Breda 1 mei 1989
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
  Coördinerend vice-president rechtbank Breda 3 aug 1994
  NU
  Breda coördinerend Vice-president
  Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
  Middelburg Rechter-plaatsvervanger
  Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
  Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Voorzitter commissie van de Beroepschriften gemeente Oosterhout
  Lid Bestuur Stichting Kath/ Economisch Beroepsonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs Breda
  Lid Bestuur Ned. Vereniging tot bestudering van het recht betreffende de bescherming van financiële
  belangen in de EG (DASEC)
  Lid Klachtencommissie in het kader van de bestrijding van seksuele intimidatie van alle scholen van
  de JL Vriestichting te Breda
  09 jul 1997
  aug 1997: geen opgave van bijbanen gevonden register kantongerecht Breda


  HOOFT GRAAFLAND
  F.F.; Jhr.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 25 jul 1946


  HOOFT GRAAFLAND
  J.A.Z., geboren apr 1943; Jhr.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam bedrijfsleven
  Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 11 aug 1981
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 nov 1982
  Rechter rechtbank Arnhem 2 mrt 1983
  Kantonrechter Nijmegen 21 okt 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 nov 1986
  Vice-president rechtbank Arnhem 15 jun 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 26 jul 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 3 jan 1991
  Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 21 jun 1995
  NU
  Arnhem Coördinerend Vice-president
  Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
  Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Tiel Kantonrechter-plaatsvervanger
  Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
  Utrecht Rechter-plaatsvervanger
  Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Bestuurslid Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheeze
  Voorzitter patiënten Klachtencommissie ziekenhuis Rijnstate te Arnhem
  Voorzitter sociale begeleidingscommissie Ziekenhuis Rijnstate Arnhem
  Bestuurslid Hestia Stichting Arnhem
  Bestuurslid Fliedner Stichting Arnhem
  Persrechter
  16 feb 1998


  HOOFT
  J.C. van der, geboren mrt 1948
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 12 dec 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 8 jul 1991
  Rechter rechtbank Zutphen 13 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 25 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 25 feb 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 25 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
  NU
  Zutphen Rechter
  Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
  Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
  Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
  Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
  Dordrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Lid Commissie van Arbitrage van de Ned. Hockeybond
  Voorzitter KC Districtshuisartsenvereniging Gooi-Eemland NW Veluwe
  Lid Commissie van Toezicht van RJI De Overberg te Overberg Gemeente Amerongen
  Dwarsweg 45 3959 AE
  19 jan 1997


  HOOFT
  L.J. 't, geboren okt 1902
  NLRM 71
  Advocaat en procureur Breda en Den Bosch 1927-1946
  Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 1932
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 19 mrt 1937
  Rechter rechtbank Zwolle 5 jun 1946
  Vice-president rechtbank Zwolle 23 sep 1952


  HOOFT
  M.I. 't, geboren sep 1945
  NLRM 87 8/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen 15 aug 1970
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 11 mei 1976
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 30 aug 1979
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 30 aug 1979
  Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 16 jun 1981
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 12 okt 1985
  Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 12 nov 1987
  Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mrt 1995
  NU
  Groningen Kantonrechter-plaatsvervanger


  HOOG
  P.A. de, geboren aug 1951
  NLRM 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 21 jun 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 21 jun 1993
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Amsterdam; Postbus 87033; beëdiging 1982
  NU
  Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
  Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger


  HOOG
  T.A.
  NLRM 80
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mrt 1977


  HOOGENBOOM
  T.F.A.M., geboren mei 1943
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Amsterdam
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 apr 1991
  Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1994
  Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


  HOOGENDAM Zie MICHIELS VAN KESSENICH-HOOGENDAM
  I.P., geb 22 jan 1940, te Subanjerigi; Mw.


  HOOGENDIJK
  F., geboren jan 1959; Mw.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 okt 1987
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 21 sep 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 21 sep 1992
  Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 okt 1992
  Rechter rechtbank Alkmaar 24 nov 1993
  Rechter rechtbank Amsterdam 7 jul 1994
  NU
  Haarlem Rechter-plaatsvervanger
  Amsterdam rechter
  TEVENS
  Plaatsvervangend Voorzitter College van Beroep van de examens en van het college van beroep voor
  de studenten beide Hogeschool Alkmaar


  HOOGENDIJK
  H.E., geboren aug 1964; Mw.
  NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1991
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 feb 1997
  NU
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te A'dam; kantoor Houthoff; beëdiging 1995


  HOOGENDIJK-DEUTSCH
  S.V., geboren okt 1924; Mw.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
  Werkzaam Ministerie van Justitie, afdeling Wetgeving en afdeling Privaatrecht 1948
  Substituut-griffier kantongerecht Amsterdam 1955
  Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 1957
  Werkzaam Universiteit van Amsterdam 1966
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 20 okt 1977
  Lid Centrale Raad van Beroep 14 mrt 1979
  Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep 22 sep 1986
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 29 jun 1987
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 15 nov 1991


  HOOGENRAAD
  D.A.
  NLRM 71
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 aug 1939
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 26 jul 1963


  HOOGENRAAD
  J.G.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 3 jan 1979
  NU
  Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te R'dam; kantoor Trenité Van Doorne; beëdiging 1958
  TEVENS
  Voorzitter commissie BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN van de Gemeente Westerschouwen
  Docent Academie van bouwkunsten bouwrecht Hogeschool Rotterdam
  Docent bouw en bouwcontracten Euroforum
  Commissaris van Garoo Beheer en van haar dochtervennootschappen Gakon BV. Weboma BV. Nawa
  BV. JWM Gardien Holding NV. allen gevestigd te Wateringen
  Lid juridische commissie van de Federatie Nederlandse Exporteurs Fenedex
  Lid Bestuur Stichting Open Bouwen
  Lid Bestuur Stichting Berg en Broek
  Lid Ned. Chr Werkgeversbond
  Nederlands-Duitse Juristenvereniging
  Nederlands-Duitse Kamer van koophandel
  Rotterdamse Studieclub


  HOOGERDUYN
  J.C., geboren jun 1928
  NLRM 80 87 88/89 90 91
  Officier der Koninklijke Marine, II. kapt. t. zee van administratie 1950
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 16 mei 1978


  HOOGERHUIJS
  N. van 't, geboren feb 1946; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 27 mei 1986
  NU
  Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te A'dam; kantoor Goudsmit & Branbergen; beëdiging 1978. Lid maatschap
  TEVENS
  Voorzitter vereniging Eigenaars Prinsengracht 536


  HOOGEVEEN
  M.A., geboren nov 1944; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 3 dec 1986
  Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 29 dec 1988
  Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
  Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 5 dec 1996
  NU
  Centrale Raad van Beroep Hof raadsheer
  Centrale Raad van Beroep Vice-president 97


  HOOGH
  B. de, geboren apr 1935
  NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Juridisch medewerker Chr. Nat. Vakverbond in Nederland 1963
  Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Utrecht; Raio 1 mrt
  1968
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 jul 1968
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 jul 1970
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11 feb 1971
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11 okt 1973
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 22 dec 1976
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 25 sep 1978
  Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 14 dec 1981
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jan 1997
  NU
  Den Haag raadsheer-plaatsvervanger
  TEVENS
  Voorzitter commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven te Den Haag
  Lid Bestuur van de AS Talmastichting en van de Stichting Talma Beheer te Veenwouden


  HOOGLAND
  C., geboren mrt 1970; Mw.
  NLRM 98
  Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1998


  HOOGLAND-KELKBOOM
  C.M.M., geboren dec 1951; Mw.
  NLRM 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 10 sep 1993
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 15 sep 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 14 feb 1994
  Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 apr 1994
  Rechter rechtbank Zwolle 16 jan 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
  NU
  Zutphen Rechter-plaatsvervanger
  Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
  Zwolle Rechter; actief 97
  Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
  Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Voorzitter regionale Klachtencommissie Noordwest Veluwse Woningbouwcorporaties
  Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Lelystad
  Voorzitter KC woningcorporatie NW Veluwe
  Voorzitter KC Stichting Samenwerkende gezondheidscentra Lelystad
  19 aug 1997


  HOOGLAND
  H.A., geboren dec 1948
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Assen 1 mrt 1974
  Secretaris arrondissementsparket Assen jul 1974
  Gerechtssecretaris rechtbank Assen jul 1971
  Secretaris arrondissementsparket Assen jul 1978
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 31 mrt 1980
  Arrondissementsofficier van Justitie idem 23 dec 1980
  Plaatsvervanger officier van Hof van Justitie Ned. Antillen 1 mrt 1978
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 31 mrt 1980
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 23 dec 1980
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1989
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 1 okt 1993
  NU
  Zwolle parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
  TEVENS
  Voorzitter Commissie van Toezicht RI Veldzicht te Balkbrug, vacatiegeld
  22 sep 1997


  HOOGLAND
  L.J.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 aug 1969


  HOOGLAND
  M.A., geboren jun 1962; Mw.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Breda 1 okt 1987
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 nov 1992
  Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 apr 1993
  Rechter rechtbank Haarlem 24 jun 1994
  NU
  Haarlem rechter


  HOOGMOED
  H.J.A. van, geboren nov 1953
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 3 mei 1991
  NU
  Rechtbank Almelo Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Taxateur rentmeester
  Voorzitter Externe Klachtencommissie Twentse Verpleeghuizen
  Lid raad van toezicht Woningstichting Hellendoorn


  HOOGSLAG
  T.K., geboren jun 1954
  NLRM 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Leeuwarden
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 25 aug 1993
  Rechter rechtbank Leeuwarden 10 sep 1993
  NU
  Leeuwarden rechter
  TEVENS
  Lid Bestuur Vereniging de Friesche Elf Steden
  Lid Bestuur Stichting Openbare Bibliotheek Leeuwarden
  Secretaris Stichting Herman Koert Mulder een instelling die ondersteuning geeft aan lichamelijk
  gehandicapten in Friesland
  Lid Bestuur woningbouwcorporatie Eigen Brood Bovenal te Leeuwarden
  Lid Bestuur Stichting Provinciale en BUMA Bibliotheek fan Fryslan
  Voorzitter bestuur en parochievergadering van de RK parochie Titus Brandsma te Leeuwarden
  Voorzitter van de AWB-bezwaarschriftencommissie van de RUG
  Lid van de vertrouwenscommissie van het Leeuwarder CDA
  aug 1997


  HOOGSTRATEN
  D.H., geboren apr 1942
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  K.V.V. Koninklijke luchtmacht mrt 1964
  Werkzaam bedrijfsleven jun 1969
  Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1980
  Verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 15 mrt 1983


  HOOGSTRATEN
  M.H. van, geboren jul 1947
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Amsterdam
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jan 1901 ??
  NU
  Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen bijbanen


  HOOGVLlET
  G.M.H., geboren apr 1955
  NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1O aug 1990
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; beëdiging 1980
  TEVENS
  Docent opleidingen Sociaal Recht
  President van het Ned. tafelrond RT14
  apr 1997


  HOONDERT
  R.P.
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Militair Lid rechtbank Den Haag 1 jul 1992
  NU
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen in Den Haag


  HOOPE
  J. ten, geboren jun 1962; Mw.
  NLRM 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1987
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch l okt 1993
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1995
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1998
  NU
  Den Bosch parket


  HOORN
  A.F. van, geboren apr 1956
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Almelo of Arnhem 1 okt 1982
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 dec 1988
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 15 nov 1989
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 3 mei 1995
  NU
  Arnhem parket
  TEVENS
  Geen opgave gevonden
  okt 1997


  HOORN
  J.G.M. van
  NLRM 71 80
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 8 jul 1948
  Idem Deventer 16 apr 1974
  Idem Groenlo 20 feb 1979


  HOOYKAAS
  M.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 2 jan 1975
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 13 mrt 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
  Raadsheer hof 's-Gravenhage 21 jan 1997
  NU
  Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
  Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
  Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
  Den Haag Hof raadsheer 97
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te R'dam; kantoor Van Anken Knuppe Damstra; beëdiging 1963
  TEVENS
  Lid Bestuur Rotterdam Leeskabinet Rotterdam
  Voorzitter Stichting Werkgevers Instituut Sociaal Cultureel Werk Rotterdam
  Lid Bestuur Stichting Museum Bisdom Van Vliet te Haasdrecht
  Lid Bestuur Ida & Ida Stichting
  Lid Bestuur Fonds vakantiebesteding


  HOOYMANS
  E.J.H.M., geboren apr 1939; drs
  NLRM 80 87 88/89
  Werkzaam bedrijfsleven 1967
  Griffier rechtbank Breda 3 okt 1977
  Griffier kantongerecht Breda, Tilburg, Zevenbergen en Bergen op Zoom 3 okt 1977


  HOOYMANS-VAN OERLE
  R.H.M., geboren feb 1944; Mw.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Doorn mei 1968
  Arbeidscontractant rechtbank Den Bosch 1 jan 1978
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 30 jan 1979
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 jul 1979
  Rechter rechtbank Den Bosch 17 mrt 1982
  Vice-president rechtbank Den Bosch 28 feb 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31 okt 1991
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
  Coördinerend vice-president rechtbank Den Bosch 16 aug 1994
  NU
  Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
  Den Bosch coördinerend Vice-president
  TEVENS
  Geen bijbanen
  Echtgenote Directeur Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming te Utrecht !
  Voorzitter sector familie- en jeugdrecht bij de rechtbank den Bosch
  27 jan 1997


  HOPMAN
  Y.J., geboren jun 1969; Mw.
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1993


  HOPMANS
  J.P.M., geboren okt 1952
  NLRM 95 96 97 98
  Bezoldigd Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 nov 1994
  Rechter rechtbank Middelburg 1 feb 1996
  NU
  Middelburg rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen
  jul 1997


  HOPPENBROUWERS
  T.J.J.M., geboren mei 1921
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93
  Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 21 sep 1982
  Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 21 sep 1982


  HÖPPENER
  A.C.M., geboren sep 1966; Mw.
  NLRM 91 92 96 97 98
  Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
  Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mei 1995
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 dec 1996
  Gerechtsauditeur rechtbank 's-Gravenhage 18 juk 1997
  NU
  Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  Hoge Raad gerechtsauditeur
  TEVENS
  Secretaris Astma fonds Regio Delft
  Lid kunstkring IJsselland Ziekenhuis
  apr 1997


  HOPPERS
  W.M.J., geboren okt 1945
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Nijmegen
  Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 12 nov 1982
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 21 jul 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 8 jan 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 4 sep 1987
  Rechter rechtbank Den Bosch 24 sep 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 29 okt 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 29 okt 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 8 nov 1988
  Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
  Vice-president rechtbank Den Bosch 6 nov 1992
  NU
  Den Bosch Vice-president Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
  Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
  Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
  Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
  Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Secretaris Rotaryclub 's-Hertogenbosch-West
  27 jan 1997 Den Bosch, 28 jan 1998 Nijmegen


  HORBACH
  L.J.C.M., geboren sep 1956
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Roermond 8 okt 1984
  Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 19 mrt 1990
  Rechter rechtbank Haarlem 23 sep 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
  NU
  Haarlem rechter
  Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
  Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger


  HORST
  A., geboren feb 1955
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 12 dec 1989


  HORST
  J. ter
  NLRM 71 80
  Lid Ambtenarengerecht Arnhem 30 mei 1960
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1969


  HORST
  J.B. van der geboren mei 1957
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95
  Raio Raad van Beroep Amsterdam


  HORST
  J.P.M. van der
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 6 jun 1975
  NU
  Kanton Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Nijmegen; kantoor Henry Dunantstraat 22
  Op 3 juni 1997 om gezondheidsredenen af doen voeren van het tableau
  TEVENS
  Geen bijbanen
  28 jan 1998 Nijmegen


  HORST
  M. van der, geboren jul 1951
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Delft 1979-1983
  Referendaris Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 feb 1983
  Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mrt 1985
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1986
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1987
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 17 jun 1988
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 mei 1994
  Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 1 dec 1994
  NU
  Den Haag Hof Advocaat-generaal
  Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger


  HORST Zie HEYNING-HORST
  M.I., geboren jul 1952; Mw.


  HORST
  N.M. van der, geboren mrt 1951; Mw.
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 dec 1991
  NU
  Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Ministerie van Justitie, Directoraat-generaal Wetgeving, Sector Vermogensrecht
  1995-1996 Raadadviseur
  TEVENS
  Raad van Advies Juridische PAO Erasmus Universiteit
  Lid Bestuur Nederlandse Juristen Vereniging


  HORSTEN
  P.G.A.J, geboren nov 1904
  NLRM 71
  Advocaat en procureur Breda en Bergen op Zoom 1930
  Rechter rechtbank Roermond 17 dec 1946
  Raadsheer Hof Amsterdam 10 mei 1958
  Vice-president Idem 20 dec 1968


  HORSTINK
  A.S.M., geboren mei 1942
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Rotterdam; Raio 23 sep 1968
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 23 jan 1969
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 23 jan 1971
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 23 jan 1973
  Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Rotterdam 23 jan 1973
  Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 21 dec 1974
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 jan 1975
  Rechter rechtbank Rotterdam 19 okt 1976
  Raadsheer Hof Den Haag 20 dec 1978
  Vice-president Hof Den Haag 10 apr 1992
  NU
  Den Haag Hof Vice-president
  TEVENS
  Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege Den Haag


  HORSTINK-VON MEYENFELDT
  S.J.E., geboren aug 1951; Mw.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1977
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1984
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1985
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1985
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1990
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 23 sep 1991
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 jul 1994
  NU
  Den Haag parket
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen
  okt 1997


  HORSTMAN
  M.J., geboren apr 1961; Mw.
  NLRM 96 97 98
  Projectcoördinator Korps waarnemende Politiedienst./ Raad van Hoofdcommissarissen.
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jun 1995
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jul 1996
  NU
  Den Haag parket arrondissementsofficier van justitie
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen
  okt 1997


  HOS
  M.L. de, geboren mei 1932
  NLRM 91
  Raio rechtbank Haarlem 1 mrt 1960
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 4 dec 1967
  Verlof i.v.m. werkzaam Lid Openbaar Ministerie Aruba 17 dec 1970
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Leeuwarden 1 okt 1972
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 17 jan 1975
  Advocaat-generaal Hof Arnhem 22 jan 1979
  Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Zwolle 21 dec 1988
  Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Rotterdam 23 apr 1991


  HOSPERS
  J.J.R., geboren jan 1954
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 20 jan 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
  NU
  Groningen Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe
  Voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Bethesda te Hoogenveen
  Lid Raad van Toezicht op de makelaardij bij de NVM
  Lid Bestuur Chr Woningbouw Vereniging te Hoogenveen
  09 mrt 1997


  HOUBEN
  A.H.G.M., geboren sep 1930
  NLRM 71 80
  Werkzaam advocatenkantoor te Brede mei 1959
  Juridisch medewerker Sociale Verzekeringsraad te Den Haag 1 aug 1959
  Werkzaam Algemeen Mijnwerkersfonds te Heerlen 1 okt 195
  Ondervoorzitter Raad van Beroep Den Bosch 6 feb 1969
  Voorzitter Raad van Beroep Roermond 2jan 1974
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 14 jan 1976
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 6 feb 1979


  HOUBEN
  H.M., geboren okt 1925
  NLRM 71 76 80 84 86 87 88/89 90 91 92 93
  Werkzaam handelsbank te Breda, II. algemeen procuratiehouder/hoofd juridische afdeling nov 195
  Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 21 jul 1965
  Idem rechtbank Breda 28 maan 1968
  Rechter-plaatsvervanger Idem 26 mrt 1969
  Rechter Idem 26 jan 1970
  Vice-president Idem 5 aug 1977
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 16 sep 1986


  HOUBEN
  J.A.M.L., geboren okt 1951
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 24 mrt 1993
  NU
  Roermond Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Burgemeester Tubbergen/waarnemend burgemeester Gramsbergen
  TEVENS
  Voorzitter Stichting Doelzicht
  Voorzitter RIAGG Almelo
  Voorzitter Muziekschool Almelo
  Voorzitter SC Heracles Almelo
  Lid Raad van Toezicht Stichting Lossenhof
  apr 1998


  HOUBEN
  J.M.
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 3 aug 1963
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 9 dec 1980


  HOUBEN
  J.M.W., geboren mei 1913
  NLRM 71
  Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 15 mrt 1940
  Werkzaam Inspecteur Prijsbeheersing Den Bosch 17 dec 1941
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 1 mei 1942
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 30 okt 1942
  Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Den Bosch 7 jan 1946 tot 1 mrt 1948
  Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Bosch 3 feb 1948
  Officier van Justitie arrondissement Den Bosch 18 dec 1956
  Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Roermond 25 mei 1957
  Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Maastricht 4 jul 1961


  HOUBEN
  M.C.P., geboren apr 1952; Mw. (of M.C.Ph.)
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Zwolle
  Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 3 mei 1982
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 3 mei 1982
  Rechter rechtbank Zwolle 12 dec 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 feb 1984
  Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 22 feb 1984
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 22 feb 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 24 wei 1985
  Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
  Vice-president rechtbank Zwolle 15 jan 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 jun 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
  NU
  Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  Zwolle Vice-president; actief 97
  Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
  Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
  Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid personeelsmandaat Vrije School Meppel
  Lid hoofdbestuur Orde VFT
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


  HOUBEN
  M.M.H.P., geboren apr 1954; Mw.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1979
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 feb 1986
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 15 mrt 1990
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 aug 1994
  Rechter rechtbank Den Haag 18 jul 1996
  NU
  Rotterdam parket
  Den Haag rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen
  okt 1997


  HOUBEN
  R.J.Chr., geboren apr 1917
  NLRM 71 80
  Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 8 mrt 1946
  Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 17 apr 1947
  Rechter rechtbank Amsterdam 20 feb 1960


  HOUCK
  I.A., geboren jul 1912
  NLRM 71 80
  Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 19 feb 1937
  Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 24 jan 1938
  Waarnemend griffier rechtbank Almelo 27 mrt 1940
  Substituut-griffier rechtbank Almelo 24 sep 194
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 28 dec 1945
  Rechter rechtbank Almelo 22 aug 1949
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 18 jun 1957
  Vice-president rechtbank Almelo 24 sep 1969


  HOUT
  J.H., geboren mrt 1958; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92
  Raio 1 okt 1980
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 feb 1987
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 30 mei 1988


  HOUT
  P.T. van, geboren apr 1938
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
  NU
  Zwolle Rechter-plaatsvervanger; actief 97
  Rechtbank Almelo Rechter-plaatsvervanger; wordt in Almelo niet meer als rechter ingezet
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Voorzitter Stichting HH Courage Elburg
  Voorzitter Goorcommissie Elburg
  Voorzitter Stichting Oud Elburg
  Voorzitter Mheencorporatie Elburg
  Lid Stichting Elburger Vicarieën
  Commissaris Gehe Flevo Media Infra BV. Zutphen
  Lid Bestuur Vereniging Zuiderzeegemeenten Enkhuizen
  Vereniging Kinderzorg Zwolle
  Voorzitter Stichting De Reeve Kampen
  Voorzitter Stichting De Til Zwolle
  Voorzitter Stichting Rorij/Werk Kampen
  Voorzitter Stichting Makoonb?? Zwolle
  Voorzitter Stichting Dreei Hoogeveen
  Secretaris Stichting Sijo Zwolle
  Voorzitter vereniging Vrienden van her Zuiderzeemuseum Enkhuizen
  Lid Raad van Toezicht Het Zuiderzeemuseum
  Voorzitter bezwarencommissie Personeel Provincie Gelderland Arnhem
  Voorzitter bezwarencommissie Waterschap Groot Salland Zwolle
  Lid bezwarencommissie Federatie Welstandtoezicht te Utrecht


  HOUTAKKERS
  A.L.W.G., geboren sep 1955
  NLRM 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 16 jan 1995
  NU
  Sittard Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Sittard; kantoor Heuts, Nijsten & Houtakkers; beëdiging 1984
  Te Maastricht Deken van de Orde van Advocaten


  HOUTAKKERS
  G.Ch.A.
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 20 feb 1963
  Ontslag 19 nov 1996
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Sittard; kantoor Heuts, Nijsten & Houtakkers; beëdiging 1963
  NU
  Ontslag


  HOUTEN
  B.W., van, geboren sep 1905
  NLRM 71
  Plaatsvervangend secretaris Voogdijraad Amsterdam 1 nov 1933
  Secretaris Voogdijraad Rotterdam 16 mei 1936
  Secretaris Voogdijraad Amsterdam 1 jun 1941
  Rechter rechtbank Arnhem 28 aug 1948
  Vice-president idem 18 feb 1959


  HOUTEN-VAN DER KALLEN Zie KALLEN, E.A.W. van der
  E.A.M. van, geboren sep 1943; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 93
  Advocaat en procureur Amsterdam 1967
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 14 aug 1981
  Raadsheer Gerechtshof Den Bosch 19 jan 1988


  HOUTEN
  L.W., geboren mrt 1946
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 1 aug 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 20 jun 1988
  NU
  Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Apeldoorn; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé; beëdiging 1975) '76


  HOUTEN
  N.W. van, geboren feb 1935
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 27 feb 1981
  Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 3 mei 1982
  Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 18 mrt 1983
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 18 mrt 1983
  Kantonrechter Assen 29 jan 1985
  Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
  Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 9 jan 1998
  NU
  Assen Rechter-plaatsvervanger/kantonrechter
  Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
  Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Secretaris Raad van Toezicht Stichting Wilhelminaziekenhuis Assen
  Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Assen in arrondissement Assen
  Voorzitter bestuur Stichting Kunstgras Assen
  Voorzitter Raad van Toezicht Ned. Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM te
  Leeuwarden
  Secretaris bestuur Stichting Golf te Assen
  Lid klachtencommissie seksuele intimidatie Drents Nassau College Assen
  17 mrt 1998


  HOUTEN
  R.C. van, geboren jan 1941
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Utrecht, II. medewerker 1e klasse 1968
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 jan 1975
  Rechter rechtbank Arnhem 26 mrt 1976
  Raadsheer Hof Arnhem 11 okt 1982
  NU
  Arnhem Hof Raadsheer
  Utrecht Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Voorzitter bestuur Stichting Welzijn Rheden e.o.
  jul 1996


  HOUTEN
  R.H. van, geb. sep 1903
  NLRM 71
  Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 10 jan 1930
  Griffier kantongerecht Kampen 6 okt 1931
  Griffier kantongerecht Beetsterzwaag 20 mei 1937
  Griffier kantongerecht Zwolle 20 feb 1939
  Griffier kantongerecht Amsterdam 30 okt 1941
  Kantonrechter Zaandam 12 sep 1947


  HOUTEN
  U. van, geboren sep 1959
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 1 apr 1990
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 10 aug 1990
  Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 7 mrt 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 20 jan 1992
  Rechter rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
  Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
  Kantonrechter Heerenveen 1 jan 1995
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 jan 1995
  NU
  Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger/Kantonrechter-plaatsvervanger
  Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger
  Heerenveen Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van de begeleidingscommissie sociaal plan reorganisatie Rechtskundige dienst FNV
  Lid Bestuur Gezondheidscentrum Camminghaburen te Leeuwarden
  Lid medezeggenschapsraad van de Dr Algraschool te Leeuwarden
  Jeugdleider VV Rood Geel te Leeuwarden
  02 apr 1997


  HOUTERMAN
  R.P.G., geboren feb 1943
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Maastricht 5 dec 1968
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 18 mrt 1978
  Rechter rechtbank Maastricht 6 feb 1979
  Kantonrechter Roermond 20 mei 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 20 mei 1983
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 11 jul 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 4 mrt 1988
  Kantonrechter Maastricht 20 apr 1988
  Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 31 mei 1988
  NU
  Maastricht Rechter-plaatsvervanger
  Roermond Kantonrechter-plaatsvervanger
  Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger
  Maastricht kantonrechter
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Voorzitter College van beroep Hogeschool Limburg te Heerlen
  Lid Bestuur Stichting Juridische Bijstand OHRA te Arnhem
  Voorzitter Tennisvereniging De Gewannen te Ulestraten
  Voorzitter Stichting Opvangvoorzieningen Maastricht Slaaphuis te Maastricht
  apr 1998


  HOUTHOFF
  H.L.
  NLRM 71 80
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 jun 1956
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 16 nov 1965


  HOUTHOFF
  J.W.F., geboren feb 1949
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 13 nov 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 13 nov 1984
  Rechter rechtbank Alkmaar 10 mrt 1987
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam en Utrecht 11 mei 1989
  Rechter rechtbank Zwolle 25 sep 1989
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 26 feb 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 26 feb 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 15 dec 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
  Vice-president rechtbank Zwolle 20 jun 1995
  NU
  Zwolle Vice-president; actief 97
  Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
  Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Voorzitter tuchtgerecht en sanctiecommissie 'SKAL'
  okt 94
  Geen opgave van bijbanen in A'dam


  HOUTMAN
  A., geboren jul 1942; Mw. drs.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam in het onderwijs 1 aug 1971
  Wetenschappelijk ambtenaar Rijks Universiteit Groningen 13 mei 1974
  Arbeidscontractant Centrale Raad van Beroep 1 apr 1978
  Gerechtssecretaris Raad van Beroep Den Haag 1 aug 1978
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 11 jul 1984
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 29 apr 1985
  Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 3 dec 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 4 mei 1990
  Rechter rechtbank Groningen 1 jul 1992
  NU
  Assen Rechter-plaatsvervanger
  Groningen rechter
  TEVENS
  Vrijwilligerswerkzaamheden voor de WA Liefland St
  Inleider bij SSR cursus uitspraken maken voor de secretarissen sectoren bestuursrecht
  03 feb 1997


  HOUTMAN
  A.P.M., geboren aug 1944
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Medewerker Rijks Universiteit Leiden 1969
  Bedrijfsjurist AKZO N.V. te Arnhem 1974
  Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 13 jan 1981
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 mrt 1981
  Rechter rechtbank Arnhem 19 mei 1982
  Verlof: Lid Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 28 aug 1984
  Raadsheer Hof Arnhem 5 jul 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 199&
  Vice-president hof Arnhem 25 juni 1997
  NU
  Arnhem Hof Raadsheer
  TEVENS
  Voorzitter Beroepscommissie Stimuleringsregelingen
  Voorzitter-plaatsvervanger commissie Gebiedsaanwijzing van Gelderland
  feb 1997


  HOUTMAN-VAN WIJMEN
  M.E.J., geboren aug 1931; Mw.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 jul 1976
  Kantonrechter Bergen op Zoom 17 jan 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 19 aug 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 1 apr 1995
  NU
  Breda Rechter-plaatsvervanger
  Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Voorzitter bestuur Sint Amantius te Etten Leur Stichting tot beheer van het eigen
  vermogen van de Stichting het Hooghuis te Etten Leur
  Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom
  Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Breda
  10 jun 1997


  HOUTMAN Zie RUTS-HOUTMAN
  P.K., geboren jul 1946; Mw.


  HOUTMAN
  S.A., geboren jul 1942; Mw.
  NLRM 90
  Werkzaam in het onderwijs 1 aug 1971
  Wetenschappelijk ambtenaar Rijks Universiteit Groningen 13 mei 1974
  Arbeidscontractant Centrale Raad van Beroep 1 apr 1978
  Gerechtssecretaris Raad van Beroep Den Haag 1 aug 1978
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep Groningen 11 jul 1984
  Plaatsvervangend Voorzitter Idem 29 apr 1985
  Ondervoorzitter Idem 3 dec 1985


  HOUTMAN
  T.J., geboren mei 1929
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 27 sep 1976
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 12 mei 1986
  Kantonrechter Rotterdam 29 sep 1986
  Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 1 jul 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 jun 1995
  Pensioen
  NU
  Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
  Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
  Breda Kantonrechter-plaatsvervanger; geeft deze bijbaan niet op in Rotterdam
  TEVENS
  Directeur beleggingsmaatschappij de Blauwe Schuit bv te Breda; bv waarin pensioenverplichtingen zijn
  ondergebracht
  Bestuurslid Nierstichting Nederland te Bussum
  Bestuurslid Juridisch Genootschap te Breda
  Bestuurslid Vereniging Concordia te Breda
  jan 1997, aug 1997 geen opgave van bijbanen gevonden register kantongerecht Breda


  HOUTUM
  W. van, geboren apr 1947; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 7 dec 1981
  Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 7 dec 1981
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 7 dec 1981
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 21 jun 1993
  NU
  Groningen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Winschoten Kantonrechter-plaatsvervanger
  Zuidbroek Kantonrechter-plaatsvervanger
  Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Groningen; kantoor Yspeert & Van Houtum; beëdiging 1972
  05 feb 1997


  HOUWELING
  E.R., geboren mei 1960; Mw.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 sep 1986
  Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1992
  Rechter rechtbank Den Haag 24 aug 1993
  NU
  Den Haag rechter
  TEVENS
  Redacteur tijdschrift sociaal recht
  Redacteur Ambtenarenrecht Samson HD Tjeenk Willink
  Lid arbitragecommissie VNG
  sept 95


  HOUWERZIJL-
  L.A.D., geboren apr 1937; Mw.
  (zie ook onder op recht-l.htm)


  HOVELL van WEZEVELD en WESTERFLIER
  H.L.F.M. Baron van
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 okt 1956
  Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 30 mei 1962


  HOVELL tot WESTERFLIER
  W.I.M.M.G. Baron van, geboren mei 1913
  NLRM 71
  Waarnemend griffier rechtbank Breda 30 mrt 1943
  Substituut-griffier idem 4 mei 1946
  Substituut-griffier Hof Den Bosch 5 mrt 1956
  Griffier Idem 9 okt 1956


  HÖVELL van WESTERVLIER en WEEZEVELD
  A.M.J. Baron van, geboren apr 1911
  NLRM 71 80
  Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch 25 feb 1937
  Idem rechtbank Breda 1mrt 1939
  Advocaat en procureur Breda 27 jun 1939
  Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Brede 27 dec 1939 tot dec 1941
  Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 27 nov 1941
  Rechter-plaatsvervanger Idem 18 nov 1948
  Rechter Idem 4 jun 1949
  Vice-president Idem 2 dec 1960


  HÖVELL TOT WESTERFLIER
  R.H.M.J. baron van, geboren okt 1950
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 20 apr 1993
  Rechter rechtbank Maastricht. 1 dec 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 11 apr 1997
  NU
  Maastricht rechter
  Sittard Kantonrechter-plaatsvervanger 97
  TEVENS
  Lid commissie cultuurbehoud gemeente BEMT?
  Secretaris Stichting ad ??(afdeling klein woriinto ??
  Voorzitter commissie van Beroep DSM Limburg Bv (interne bedrijfsrechtspraak ??
  Juridisch adviseur CUYPERS Genootschap
  Lid Bestuur Nederlandse Adelsverenigingen
  Lid comité Stevel Nee ??
  Lid raad van advies Limburgse Kasdtelenstichting
  Lid van het Bestuur/Secretaris Stichting Bonefantemuseum voorlopig in spe
  aug 1997


  HOVING-MOBRON
  E.N., geboren sep 1957; Mw.
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  GAK te Amsterdam
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jun 1992
  NU
  Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Coördinator juridisch algemeen bij PVF Nederland BV
  TEVENS
  Secretaris Stichting Trust PVF Nederland


  HOVING
  K.J.
  NLRM 71
  Kantonrechter -plaatsvervanger Terneuzen 5 jan 1967


  HOVINGH
  G.M.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 8 aug 1952


  HÖWELER
  H.A., geboren dec 1935
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91
  Advocaat en procureur Amsterdam 1 feb 1961
  Proeftijd ex art. 3 Opleiding- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 1 mrt
  1964
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 1 jul 1964
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 1 sep 1966
  Substituut-griffier rechtbank Haarlem 14 mei 1968
  Rechter rechtbank Den Haag 23 dec 1969
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag en leiden 18 jun 1979
  Kantonechter Delft 13 aug 1981
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 okt 1981
  Kantonrechter -plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 1 dec 1981
  Kantonrechter Delft (parttime) 1 jun 1990


  HOYNG
  H.L., geboren okt 1939
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 24 mrt 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  NU
  Maastricht Rechter-plaatsvervanger
  Maastricht Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Maastricht; kantoor Hoyng Advocaten; beëdiging 1968
  TEVENS
  Deken van Orde van Advocaten
  aug 1997


  HUBBEN
  J.H.A.M., geboren dec 1947; prof.
  NLRM 87 88/89 90 91 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1985
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10 sep 1985
  Raadsheer Hof Arnhem 12 aug 1987
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1991
  NU
  Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat en partner; kantoor Nying & de Vries Robbé te Zwolle Arnhem Apeldoorn en Zutphen
  Deeltijdhoogleraar gezondheidsrecht Katholieke Universiteit Nijmegen
  TEVENS
  Ministerie Justitie, Centrale Raad voor Strafrechttoepassing, Sectie Terbeschikkingstelling
  Voorzitter begeleidingscommissie geschillencommissie ziekenhuizen
  Voorzitter college van arbiters Artsen Onderlinge Den Haag
  Voorzitter Commissie van Beroep Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie
  Voorzitter raad van Toezicht Instituut voor Doven Sint Michielsgestel
  Voorzitter Stichting Wetenschappelijk Instituut en Historisch centrum t.b.v. zorg voor verstandelijk
  gehandicapten
  Vice-voorzitter vereniging voor gezondheidsrecht
  Medewerker redactie Nederlands Juristenblad
  Lid commissie kwaliteit Ned. Media Instituut
  Lid redactieraad tijdschrift voor Mediation
  Lid Bestuur Stichting Beruulphis??parochie Oosterbeek
  Lid van de Rotary


  HUBER
  E., geboren sep 1932
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Zutphen en Bennekom 1960
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jul 1967
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 19 jul 1974
  Raadsheer Hof Arnhem 14 mrt 1979
  Vice-president Hof Arnhem 30 nov 1987
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 feb 1995
  NU
  Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
  TEVENS
  Hoofd geen oud Vice-president Arnhem Hof
  Voorzitter Raad van Beroep van de Ned. Alg. Keuringsdienst voor boomkwekerijgewassen te Wageningen
  Voorzitter Raad van Beroep van de Ned. Alg. Keuringsdienst voor zaai- en pootgoed van landbouwgewassen te Wageningen
  Voorzitter Raad van Beroep van de Ned. Alg. Keuringsdienst voor groente en bloemzaden te Roelofarendsveen
  Lid-plaatsvervanger Hof van Discipline van de Orde van Advocaten te Utrecht
  Voorzitter scheidsgerecht ressort Arnhem Notariële Broederschap
  jan 1997


  HUBER
  H.C.U.J., geboren jul 1921
  NLRM 71
  Advocaat en Procureur Enschede 1942
  Werkzaam P.O.D. Harderwijk jun 1945
  Officier-fiscaal bijzonder Hof Arnhem 1 aug 1947
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem en Zutphen 21 jul 1949
  Referendaris Ministerie van Binnenlandse Zaken 1949
  Werkzaam waarnemend griffier en Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1958
  Lid Hof van Justitie Suriname 1960
  President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Suriname 24 jun 1968


  HUBREGTSEN
  E., geboren okt 1933
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 feb 1990
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 17 mrt 1994
  NU
  Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
  Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Commissaris van Politie Den Helder tot 01 nov 1998
  TEVENS
  Voorzitter geschillencommissie als bedoeld in art 9 van het Sociaal Statuut van de gemeente
  Beverwijk B
  Voorzitter van de adviescommissie als bedoeld in art 7.13 van de algemene wet bestuursrecht van het
  gewest Kop van Noord Holland te Schagen
  Voorzitter plaatselijke commissie Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij te Den Helder
  Secretaris Openbare Bibliotheek te Den Helder
  Secretaris Stichting Vrienden van het Reddingsmuseum Dorus Rijken te Den Helder


  HUBREGTSEN
  M.M., geboren sept. 1955; Mw.
  NLRM 87
  Raio 1 nov 1982


  HUBSEN
  J.H.A.M., geboren dec 1947; prof.
  NLRM 96
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1901


  HUDIG
  J.C. geboren mrt 1907; Mej.; prof
  NLRM 71
  Werkzaam Criminologisch Instituut Rijks Universiteit Utrecht okt 1934
  Inspectie Kinderpolitie Rotterdam 1 okt 1938
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 aug 1952 - 1 mei 1964
  Rechter rechtbank Rotterdam 5 nov 1947
  Buitengewoon hoogleraar Rijks Universiteit Utrecht 24 dec 1957


  HUEBER
  M.C.C., geboren aug 1955; Mw.
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 aug 1991
  NU
  Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Ministerie van Justitie Wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving
  apr 1997


  HUFFER
  E.A.M., geboren dec 1923
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
  Advocaat en Procureur Den Haag 1949
  Advocaat en Procureur Amsterdam 1953
  Rechter rechtbank Haarlem 30 aug 1976
  Vice-president rechtbank Haarlem 2 dec 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 jan 1989


  HUGENHOLTZ
  P.H., geboren dec 1929
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
  Plaatsvervanger Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 29 okt 1982
  Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 apr 1984
  Onder-voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 okt 1993
  Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 mrt 1997
  Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 11 mrt 1997
  Raadsheer-plaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 14 jan 1998
  NU
  Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
  Amersfoort Kantonrechter-plaatsvervanger
  Centrale Raad van Beroep Vice-president
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen in Amersfoort
  04 mrt 1998


  HUGES-BORGERHOFF MULDER
  H.R., geboren mrt 1946; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91
  Advocaat en Procureur Arnhem 1973
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep Arnhem 19 nov 1980
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 1 okt 1981
  Onder-voorzitter Raad van Beroep Arnhem 28 jun 1983
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 jul 1985


  HUI
  S.A.J. van 't, geboren jun 1957; Mw.
  NLRM 90
  NU
  Rotterdam Raio 1 sep 1980
  Rotterdam Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 24 mrt 1988


  HUIDEKOPER
  P.A., geboren mei 1947
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 dec 1979
  Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 4 nov 1982
  Rechter rechtbank Arnhem 5 mrt 1985
  President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 17 jan 1989
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 8 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 17 jun 1991
  Vice-president rechtbank Zutphen 29 aug 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 sep 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 11 sep 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 11 sep 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 sep 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 sep 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
  NU
  Zutphen Vice-president coördinator-kantonrechter
  Arnhem Rechter-plaatsvervanger (van rechtswege automatisch in Arnhem)
  Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Harderwijk kantonrechter
  Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
  Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
  Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
  Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Voorzitter Stichting Orthopedagogisch Instituut Otto Gerhard Heldring te Zetten
  Voorzitter WL Slotstichting 'De Dreef' te Wapenveld
  Arbiter Commissie van Beroep van de raad van Accreditatie
  Lid Algemeen bestuur Stichting Oud-Leden Groninger Studenten Corps
  Patroon Rota Coralina Juridische Faculteit Katholieke Universiteit Nijmegen
  19 aug 1997


  HUIGEN
  A.M.F., geboren jan 1958; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Utrecht 1 nov 1983
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1990
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1991


  HUIJ
  J.A.
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 27 mei 1970


  HUIJBERS
  F.J.C., geboren mei 1944
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Onder-voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 9 apr 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 23 aug 1988
  Rechter rechtbank Roermond 1 jul 1992
  Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 27 mrt 1997
  Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 27 mrt 1997
  NU
  Roermond rechter
  Roermond Kantonrechter-plaatsvervanger
  Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen bijbanen
  apr 1998


  HUIJBERS-KOOPMAN
  P.M., geboren dec 1948; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 26 sep 1984
  Rechter rechtbank Utrecht 1 feb 1990
  Raadsheer Hof Den Bosch 1 sep 1995
  NU
  Den Bosch Hof raadsheer
  TEVENS
  Lid Bestuur van de oudervereniging van het Gymnasium Campusianum te Gorinchem


  HUIJGEN
  J.M., geboren apr 1937
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam secretaris krijgsraad te velde Den Bosch 22 aug 1961
  Secretaris Idem 23 mrt 1962
  Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Utrecht; Raio 5 mei
  1963
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 6 sep 1963
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 6 sep 1965
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 jan 1968
  Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 1 jan 1968
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 16 dec 1968
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 okt 1972
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 14 sep 1979
  Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10 jan 1984 Raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Gravenhage 15 okt 1997
  NU
  Middelburg parket Officier van Justitie vertrokken
  31 okt 1997


  HUIJGEN
  N.W., geboren jun 1949
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Maastricht 1 nov 1973
  Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 29 jan 1980
  Rechter rechtbank Dordrecht 24 aug 1981
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 30 nov 1981
  Kantonrechter plaatsvervanger Delft 10 jul 1986
  Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1987
  Vice-president rechtbank Arnhem 11 dec 1991
  NU
  Arnhem Vice-president
  TEVENS
  Lid dagelijks bestuur Stichting Arbitrage Instituut van de Ned. Antillen en Aruba
  Lid hoofdbestuur van de Lions Club Arnhem
  Docent SSR werkgroep strafrecht
  16 jan 1998, 16 feb 1998


  HUIJGENS
  M.C.J.A., geboren nov 1950
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Onder-voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 9 feb 1988
  Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroer ambtenarengerecht Groningen 16 aug 1988
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 mrt 1994
  Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 1 apr 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 okt 1996
  NU
  Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
  Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Lid College van Beroep Studiefinanciering Groningen
  TEVENS
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht NIVRA/AA te Den Haag
  Docent recht avondschool commercieel onderwijs te Groningen
  Lid Stichting Zernike College te Groningen
  Lid Sponsorcommissie Tennisvereniging De Marsch te Paterswolde
  Lid werkgroep exploitatie Huize Lempferdinge te Paterswolde
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


  HUIJZER
  J.H., geboren jan 1945
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Stafdocent Noord-Hollandse Bestuursacademie te Heemstede
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 3 apr 1987
  Rechter rechtbank Haarlem 11 nov 1988
  Kantonrechter Haarlem 15 aug 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 aug 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 25 sep 1991
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 13 mrt 1997
  NU
  Haarlem Rechter-plaatsvervanger
  Haarlem kantonrechter; hoofdfunctie
  Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
  Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger 97
  TEVENS
  Voorzitter Grondkamer Noord-Holland


  HUINEN
  J.F.W., geboren nov 1950
  NLRM 80 87 88/89 90 94 95 96 97 98
  Ministerie van Justitie, Directie Kinderbescherming 15 feb 1976
  Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1979
  Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 16 jan 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1984
  Rechter rechtbank Maastricht 11 jan 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
  Vice-president rechtbank Maastricht 1 aug 1992
  Coördinerend vice-president rechtbank Maastricht 16 nov 1994
  NU
  Maastricht coördinerend Vice-president
  TEVENS
  Voorzitter plaatselijk bestuur Jeanne d'Arc College te Maastricht
  Lid Klachtencommissie Hogeschool Maastricht
  26 aug 1997


  HUISKES
  H.B.J., geboren mrt 1945
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat-Procureur Deventer
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 26 nov 1987
  NU
  Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Deventer; kantoor Schoemaker & Van Rhijn; beëdiging 1973


  HUISKES
  J., geboren okt 1947
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Inspecteur 's Rijksbelasting sep 1972
  Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 5 aug 1982
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 feb 1989
  Rechter rechtbank Zwolle 2 apr 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
  Rechter rechtbank Leeuwarden 1 sep 1994
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 26 apr 1995
  Raadsheer Hof Den Bosch 1 okt 1996
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 okt 1996
  NU
  Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
  Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
  Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
  Leeuwarden rechter
  Leeuwarden Hof raadsheer 96/97
  Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger 97
  Leeuwarden Hof raadsheer 96/97
  TEVENS
  Voorzitter commissie van advies BB belastingkamer gemeente Leeuwarden
  okt 1995


  HUISMAN
  P.W.M., geboren sep 1953
  NLRM 95 96 97 98
  Bezoldigd Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 aug 1994
  Rechter rechtbank Amsterdam 1 aug 1995
  NU
  Amsterdam rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen


  HUIZENGA
  J.H.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10 mei 1951


  HUIZINGA
  H.
  NLRM 80 87 88/89 90
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 29 mei 1972
  Idem Winschoten 1 dec 1976
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 8 jun 1978
  Kantonrechter Groningen 10 feb 1984
  Kantonrechter Zuidbroek 22 sep 1987


  HUIZINGA
  H.W.
  NLRM 80
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 nov 1978


  HUIZINGA-BOUT
  J.J., geboren mei 1935; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 22 nov 1984
  NU
  Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger


  HUIZINGA
  W.D., geboren okt 1951
  NLRM 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 9 aug 1993
  NU
  Zutphen Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Arnhem; kantoor Bax & Van Herpt; beëdiging 1977
  Advocaat te Arnhem; kantoor Huizinga Advocaten; beëdiging 1977
  TEVENS
  Lid Bestuur Stichting Airborne Trophy (Organisatie ve internationaal schermtoernooi)
  19 aug 1997


  HUL
  H.J. van den, geboren jul 1937
  NLRM 87 88/89 91 92 93
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 jul 1984
  Rechter rechtbank Den Haag 17 jun 1985
  Vice-president rechtbank Den Haag 20 sep 1988
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 19 dec 1991


  HUL
  S.A.J. van 't, geboren jun 1957; Mw.
  NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Rotterdam 1 sep 1980
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 24 mrt 1988
  NU
  Rotterdam parket


  HULLEMAN
  H.E.M., geboren jun 1946
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 15 dec 1981
  Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 16 feb 1982
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 16 feb 1982
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 apr 1991
  NU
  Groningen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Winschoten Kantonrechter-plaatsvervanger
  Zuidbroek Kantonrechter-plaatsvervanger
  Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Groningen; kantoor Trip & De Goede; beëdiging 1974
  TEVENS
  Lid Bestuur Vereniging van Letseladvocaten LSA
  Lid Adviescommissie wetgeving verzekeringsrecht van de NOvA
  Lid commissie Collectieve Reclame NOvA arrondissement Groningen
  Lid Hof van Discipline te Utrecht
  30 jan 1997


  HULLEMAN
  J.M., geboren jan 1925
  NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93 94
  Werkzaam advocatenkantoor Haarlem 1953
  Werkzaam bedrijfsleven 1954
  Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 11 aug 1954
  Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 7 jul 1956
  Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 1 jan 1957
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 20 dec 1960
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Bosch 1 okt 1972
  Advocaat-generaal Hof Den Bosch 27 okt 1980
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 mrt 1990


  HULLU
  J. de, geboren mrt 1958; prof.
  NLRM 91 92 94 95 96 97 98
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 30 nov 1994
  NU
  Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, straf- en strafprocesrecht
  TEVENS
  Voorzitter College van beroep van de examens van de KUB
  Voorzitter Adviescommissie BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN KUB
  Lid adviescommissie beroepsopleiding strafrecht Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag
  Lid examencommissie strafrecht S-Opleiding SSR te Zutphen


  HULSEBOSCH
  J., geboren mei 1941
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 23 dec 1982


  HULSENBEK
  C.H.R.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 sep 1973
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 25 apr 1974
  NU
  Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
  Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Voorzitter Stichting niet meer actief op het gebied van bejaardenzorg, beheert alleen nog het
  resterende kapitaal Commentaar:


  HULSENBEK
  J.A., geboren mrt 1942
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam griffie provincie Overijssel, II. hoofdafdeling economische zaken als administrateur jun
  1969
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 20 okt 1980
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 7 jan 1982
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 21 aug 1985
  Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 12 mei 1987
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 jul 1992
  Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortparket Arnhem 1 sep 1994
  Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 jun 1995
  NU
  Zwolle parket Hoofdofficier van Justitie
  TEVENS
  Vice-voorzitter Spoorweg-ongevallenraad, vacatiegeld
  Lid Commissie van Toezicht en Advies van Sire, onbetaald
  Voorzitter commissie ruimtelijke kwaliteit Oeverstichting, onbetaald
  Gastdocent SSR, vacatiegeld
  Voorzitter Stichting Zwolle Stad aan 't Water, onbetaald
  22 sep 1997


  HULSHOF-ELEVELD
  A.H., geboren jun 1947; Mw.
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Plaatsvervanger secr./directeur Raad van de Kinderbescherming. Assen
  Plaatsvervangend Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 17 aug 1992
  Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 okt 1992
  Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 23 okt 1993
  NU
  Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid College beroep Studiefinanciering


  HULST
  J. van der, geboren jan 1950
  NLRM 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Meppel
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 dec 1993
  Rechter rechtbank Zwolle 3 feb 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 12 jan 1996
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
  Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1995
  NU
  Zwolle rechter
  Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
  Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Docent arbeidsrecht Beroepsopleidingen Ned. Orde van Advocaten
  Lid tuchtrecht/sanctiecommissie SKAL
  Voorzitter Klachtencommissie zorgproject Meppel e.o.


  HULST
  J.W. van der, geboren jun 1959
  NLRM 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 mei 1995
  NU
  Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Universitair docent bij de Vakgroep strafrechten criminologe van de Erasmus Universiteit
  TEVENS
  Secretaris DASEC


  HULST Zie OVERES-HULST
  M.M., geboren jul 1947; Mw.


  HULZINGA
  H.W., geboren mei 1912
  NLRM 71
  Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 26 sep 1938
  Idem rechtbank Groningen 22 jan 1941
  Griffier bijzonder Hof Amsterdam 12 jun 1945 tot 1 okt 1947
  Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 8 jan 1942
  Rechter rechtbank Groningen 10 sep 1947
  Opdracht kantonrechter werkzaam Amsterdam 4 jun 1955 - 1 apr 1967
  Kantonrechter Hilversum 4 jun 1955


  HUMMELEN
  J.C.
  NLRM 71 80
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen31 dec 195


  HUPPERTS
  A.J.M., geboren okt 1926
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91
  Waarnemend griffier kantongerecht Eindhoven 24 mei 1956
  Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Eindhoven 20 dec 1956
  Griffier kantongerecht Maastricht 2 dec 1957
  Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 4 jun 1959
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 20 feb 1963
  Rechter rechtbank Roermond 20 apr 1964
  Kantonrechter Maastricht 14 dec 1971
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 26 apr 1972
  Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 1 feb 1988


  HURK
  G.A.J. van den, geboren feb 1951
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam juridisch beleidsmedewerker Ziekenfondsraad Amstelveen 1973
  Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 aug 1977
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 13 jan 1981
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 26 feb 1981
  Onder-voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 6 apr 1982
  Onder-voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 21 nov 1983
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 jan 1986
  Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 29 jun 1988
  Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jun 1992
  Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


  HURK
  J.W. van den, geboren aug 1966
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98
  Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1991
  Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 okt 1996
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 okt 1996
  NU
  Rotterdam gerechtsauditeur
  Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen bijbanen


  HUSSON
  L.F.A., geboren okt 1946
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Nijmegen
  Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 26 feb 1982
  Kantonrechter Arnhem 23 aug 1984
  Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 16 dec 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 jun 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 3 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
  Kantonrechter Den Haag 1 sep 1996
  NU
  Arnhem kantonrechter
  Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
  Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
  Den Haag kantonrechter JA
  TEVENS
  Arbiter bij het Ned. Arbitrage Instituut NAI
  Plaatsvervangend Lid in de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Den
  Haag
  okt 1997


  HUSTINX
  F.P.J.
  NLRM 80 87 88/89 90 91
  Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 3 jan 1966


  HUSTINX
  P.J., geboren apr 1945
  NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam Ministerie van Justitie
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 18 mrt 1982
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986
  Voorzitter Registratiekamer 12 jun 1991
  NU
  Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
  TEVENS
  Ministerie van Justitie, Registratiekamer, Voorzitter


  HUSTINY
  J.P., geboren feb 1915
  NLRM 71
  Juridisch ambtenaar Parket Procureur Generaal Leeuwarden 5 nov 1940
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 7 mrt 1942
  Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Bosch 17 dec 1943
  Idem rechtbank Breda 23 okt 1946
  Advocaat-generaal Hof Arnhem 10 jul 1953
  Idem Hof Den Bosch 25 okt 1954
  Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Arnhem 10 jan 1958
  Procureur-generaal Hof Arnhem 24 aug 1963


  HUTTEN
  D.J., geboren sep 1963; Mw.
  NLRM 96 97 98
  Docente bestuursrecht Katholieke Universiteit Nijmegen
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 jul 1995
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1995
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1995
  Rechter rechtbank Den Bosch 28 nov 1996
  NU
  Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  Den Bosch gerechtsauditeur
  Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
  Den Bosch rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen
  16 jun 1997


  HUURMAN
  G.J.F.
  NLRM 71
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 6 dec 1958


  HUURMAN - VAN ASTEN
  J. van, geboren apr 1949; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 97 98
  Werkzaam gemeente Amsterdam 1971
  Docente Rotterdam en Den Haag 1977
  Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 okt 1980
  Rechter rechtbank Maastricht 15 jan 1987
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 22 mrt 1991
  Raadsheer Hof Den Bosch 24 feb 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 feb 1992
  NU
  Den Bosch Hof raadsheer
  Maastricht Rechter-plaatsvervanger
  Sittard Kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid Raad van Toezicht van de Stichting Elisabeth Strouven
  aug 1997


  HUUSSEN
  R.A. van, geboren sep 1958
  NLRM 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 feb 1994
  NU
  Arnhem Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Veenendaal; kantoor Blom Advocaten; beëdiging 1982
  TEVENS
  Geen bijbanen
  20 feb 1997, 16 feb 1998


  HUVER
  J.M.J., geboren jul 1941
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 dec 1985


  HUYDECOPER Zie HEYNING-HUYDECOPER
  C.E., geboren jun 1950; Mw.


  HUYDECOPER
  J.L.R.A., geboren mei 1945; Jhr.
  NLRM 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Den Haag
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 15 dec 1987
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 aug 1992
  NU
  Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Den Haag; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1970
  Deken Den Haag
  Lid Algemene Raad van de Orde van Advocaten; portefeuilles Algemene Zaken en Buitenland
  TEVENS
  Ministerie van Justitie, Adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96, Voorzitter-lid
  Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Aan deze laatste functie zijn een aantal
  nevenfuncties verbonden in rechtspersonen die met de Nederlandse Orde van Advocaten verband houden,
  zoals bijvoorbeeld de Stichting Rechtsbijstand Asielzoekers, de Stichting Rechtsbijstand Asielzoekers,
  de Stichting Leerstoel Advocatuur en de CCBE Europees overlegorgaan Balies
  Lid Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht
  Bestuurslid (regent) van de Stichting Beyers Kameren te Utrecht. Deze Stichting houdt een rijtje
  hofjeswoningen in stand, en besteedt de opbrengsten uit haar vermogen aan huisvestiging van bejaarden
  (zowel in de hofjeswoningen als elders)
  Bestuurslid van de Vereniging Emmafonds te Den Haag. Deze vereniging verzorgt financiële en
  materiële ondersteuning aan behoeftige hoogbejaarden in Den Haag en omstreken


  HUYDECOPER Zie BRAUW-HUYDECOPER
  L.E., geboren apr 1947; Mw.