Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


FAASE
C.J., geboren december 1948
NLRM 80
Beroepsmilitair Koninklijke Marine, II. kapitein der mariniers 1987
Kandidaat-verkeersschout parket Utrecht 1 jan 1980


FAASE
E.F, geboren juni 1958; Mw.
NLRM 98
Advocaat en procureur te Ouderkerk a/d Amstel
Raadsheer hof Amsterdam 13 mei 1997
NU
Amsterdam Hof raadsheer
TEVENS
Advocaat en Procureur Ouderkerk aan de Amstel


FABER
A.C., geboren sep 1957; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 mrt 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 6 aug 1993
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


FABER
W., geboren sep 1923
NLRM 80 87 88/89 90
(Adj) Inspecteur van Politie Den Haag 1948
Werkzaam Hoofdbedrijfschap Detailhandel II. adjunct-secretaris 1 mei 1959
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 6 sep 1972
Ondervoorzitter Raad van Beroep Den Haag 18 aug 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 25 mrt 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 30 nov 1983
Voorzitter rand van beroep Den Haag 3 dec 1985


FALKE
A.C.A., geboren apr 1918
NLRM 80 87
Advocaat en procureur Groningen 1943
Adjunct-secretaris Ned. Beheers Instituut te Den Haag 1945
Advocaat en procureur te Oss 1946
Rechter rechtbank Den Bosch 24 jul 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 23 nov 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 23 sep 1985


FALKENA
F.B., geboren okt 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en procureur Arnhem 2 dec 1971
Raio rechtbank Utrecht 1 dec 1974
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1975
Gerechtssecretaris rechtbank Zutphen 1 sep 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 11 apr 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 26 aug 1978
Rechter rechtbank Zutphen 9 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 3 dec 1981
Kantonrechter Apeldoorn 17 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 17 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 17 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 17 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 feb 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 jul 1985
Raadsheer Hof Leeuwarden 20 dec 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 29 okt 1987
Vice-president Hof Leeuwarden 27 mei 1993
NU
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof Vice-president
Leeuwarden Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Rechtspleging 070-
3707638 fax 3707932 Gedetacheerd raadadviseur 95/96


FANGMAN
H., geboren aug 1941
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven dec 1968
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Roermond; Raio 12 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 12 mei 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 4 jan 1972
Secretaris arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1974
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 1 okt 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 6 apr 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 26 apr 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 22 aug 1986
Officier van Justitie Ned. Antillen 18 mrt 1983
NU
Roermond parket
HOOFDFUNCTIE
Officier van Justitie NA


FASSEUR
C., geboren dec 1938; prof. dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986


FASSEUR-VAN SANTEN
J.C.; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 dec 1976
Raadsheer Hof Den Haag 9 feb 1983
Vice-president Hof Den Haag 1 jan 1997
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Lid staatscommissie van de waterstaatswetgeving
Lid begeleidingscommissie geschiedschrijving bescherming bevolking


FASTING Zie BAST-FASTING
O.A.J.; Mw.


FEBER
H.R.G., geboren dec 1936
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 15 sep 1972
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Haarlem; Raio 1 jan 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 1 mei 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 1 dec 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 dec 1966
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 20 dec 1968
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1972
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 19 jul 1978
buitengewoon verlof ressortparket 's-Gravenhage 1 apr 1996


FEDDES
G., geboren jun 1945; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 12 jun 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 jul 1990
Rechter rechtbank Arnhem 12 mei 1993
NU
Arnhem Rechter
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur Stichting Verpleeghuis Margriet te Nijmegen
Lid bestuur Stichting Wilhelmina te Nijmegen
Lid bestuur Stichting De Beide Weeshuizen te Nijmegen
16 feb 1998


FEENSTRA
A.J., geboren jun 1951; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 9 aug 1995
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent bij de vakgroep privaat- en notarieel recht faculteit der rechtsgeleerdheid RUG
09 feb 1997


FEHMERS
C.P.T., geboren jul 1936 (of Ch.P.T.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bedrijfsleven 1 mei 1964
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 16 mei 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 26 apr 1978
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 26 nov 1966
Buitengewoon verlof ressortparket Amsterdam 1 jun 1996
NU
Amsterdam Hof Advocaat-Generaal


FEIJTER
A. de, geboren aug 1948
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Arnhem
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 13 jul 1987
NU
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé; beëdiging (1975)
Postbus 9220, 6800 KA Arnhem, Tel. 026-4456842 Fax 026-4424942, infonysingh.nl
Waarnemend Deken (1998)
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen opgave bijbanen in 1997
16 feb 1998 Geen opgave van bijbanen bij kantongerecht Arnhem


FEIJTER-HOEKSTRA
J.P. de, geboren aug 1948; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 10 jan 1985


FEITH
P.R., geboren jun 1939; Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Maastricht; Raio 4 jul 1966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 4 nov 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 4 nov 1968
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Maastricht 4 nov 1970
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 23 okt 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 jun 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 28 dec 1973
Rechter rechtbank Arnhem 3 mei 1974
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 18 jan 1979
Vice-president rechtbank Arnhem 8 apr 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 26 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 3 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 mei 1993
Vice-president Hof Den Bosch 1 dec 1993
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof vice-president
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Mede Voorzitter Commissie van Beroep De Dreef en Otto Heldring Stichting Zetten
Lid Commissie van Beroep tuchtzaken Kon. Ned. IJshockey Bond
Mobilisabel Lid mobiele rechtbank
16 feb 1998


FEITSMA
L.H., geboren jun 1908
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 2 mrt 1933
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 2 mei 1939
Substituut-officier van Justitie rechtbank Alkmaar 31 mrt 1942
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 13 mrt 1946
Officier van Justitie rechtbank Groningen 22 jan 1952
Officier van Justitie rechtbank Haarlem 12 jun 1956
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Haarlem 1 jan 1957


FELD
G.E. ten, geboren feb 1928
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bij Pensioenraad jun 1955
Werkzaam bij de Raad van State, II. hoofdadministrateur van Staat jun 1956
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 5 jul 1972
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 25 okt 1978
Coördinerend Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 aug 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 18 jul 1995


FELDBRUGGE
F.J.M
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 29 dec 1965
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Leiden, Oost-Europees recht


FELDHUSEN-WAGEMAKERS
J.M.A.; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1901
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Arnhem; kantoor Dirkzwager en Kroeskamp; beëdiging 1976
jan 1997


FELTZ
W.A. Baron van der, geboren feb 1921
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem aug 1945
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 11 dec 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 5 okt 1956
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Van dec 1957 - 1 jan 1963 als Hoofd Afdeling Criminele Zaken, Directie Politie
Ministerie van Justitie werkzaam, tevens Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 8 jan 1962
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 11 dec 1962
Procureur-generaal Idem 2 jul 1965
Procureur-generaal Hof Den Haag 25 nov 1970
Advocaat-fiscaal voor de Krijgsmacht 2 feb 1971


FERIZ Zie MULLER-FERIZ
M.J., geboren apr 1933; Mw.


FERNANDES MENDES
H.K., geboren aug 1951; dr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20 aug 1991
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie BIZA, DG Openbaar Bestuur, Directie Coördinatie, Minderhedenbeleid Directeur
TEVENS
Lid redactieraad Openbaar Bestuur
Lid Bestuur Stichting BVE Haaglanden
Lid Stuurgroep zelfredzaamheid Stichting Maatschappij en Politie
Lid Ned. Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Begeleidingsgroep benoeming bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt te Rotterdam


FERNHOUT
F.J., geboren okt 1956
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Docent Rijks Universiteit Limburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 12 jan 1990
Rechter rechtbank Maastricht 22 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 2 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 2 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 2 mrt 1995
NU
Maastricht rechter
Heerlen Kantonrechter-plaatsvervanger
Sittard Kantonrechter-plaatsvervanger
Maastricht Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Lid Bestuur van de Stichting Elisabeth Strouwen
aug 1997


FESSEM
W.M.M. van, geboren aug 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 apr 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 apr 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 12 apr 1968
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Breda 24 sep 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 feb 1995
NU
Breda parket


FESTEN
H.A.B., geboren sep 1968; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1996


FETERIS
M.W.C., geboren mrt 1960
NLRM 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 21 apr 1994
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Vennoot bij Coopers en Lybrand in de beroepsgroep belastingadviseurs
Hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, formeel belastingrecht
TEVENS
Secretaris van de Feteris Stichting De Baan Stichting gevestigd in Den Haag ten doel het bevorderen van de maatschappelijke wetenschappelijke en culturele ontwikkeling van jongeren tot zes en twintig jaar in Nederland en Indonesië. Bevorderen van sociale en medische verzorging van ouden van dagen in Nederland en met name Den Haag Spijkenisse en Utrecht
Lid Bestuur Stichting Sempoer Labor gevestigd in Den Haag doel het bevorderen en in stand houden van werkgelegenheid
Lid Bestuur van de Stichting Opleiding belastingadviseurs te Amsterdam. Deze Stichting verzorgt de opleidingen voor de Ned. Orde van belastingadviseurs


FETTER
C., geboren mei 1963; Mw.
NLRM 98
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 14 aug 1997
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
TEVENS
Lid Bestuur Stichting rechtsbijstand Asiel te Amsterdam
28 okt 1997


FEVER
J.F. Le, geboren dec 1971; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Assen 1 okt 1997


FIBBE
A.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 18 apr 1968


FIBBE
R.A., geboren okt 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 1 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 26 jul 1982
Rechter rechtbank Middelburg 20 jun 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 26 apr 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 26 apr 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 7 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 7 mrt 1988
Vice-president rechtbank Middelburg 26 mei 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 7 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 jan 1993
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Middelburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gedaan
NB
Er is een FIBBE, R.A. advocaat te Rotterdam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1993
Is hij misschien de rechterlijke macht uit, om weer als advocaat geld te verdienen ?


FICQ
C.R.L.R.M., geboren aug 1939
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Landbouw en Visserij 1965
Werkzaam bedrijfsleven 1966
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 15 jan 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 16 feb 1974
Auditeur -militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 28 okt 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 5 jan 1976
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 2 jun 1980
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 17 apr 1986
Procureur-generaal ressortparket Arnhem 16 nov 1993
Sinds 01 jan 1996 niet meer in Arnhem werkzaam
Waarnemend Procureur-generaal ressortparket Amsterdam 1 jan 1996
Procureur-generaal ressortparket Den Haag dec 1998
Nam over van Docters van Leeuwen
NU
Den Haag Hof Procureur-generaal
Gegevens bijbanenregister Parket-Generaal, Laan van Nieuw-Oost Indië 123 Den Haag
TEVENS
Nijmegen Doctoraal Examen Nederlands recht KU Nijmegen, afgestudeerd civiel recht 1963
Seedorf Duitsland Reserve officier 41ste pantserbrigade 1963
Den Haag Ministerie LNV. Directie Juridische & Bedrijfsorganisatorische Zaken 1965
Born Directiesecretaris bij Van Doorne's personenautofabriek DAF NV. Born (L) 1966
Maastricht parket 1973
Lid Bestuur Stichting Maatschappij en Politie
Lid bestuursraad Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie
Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Lid Bestuur Kring van Reünisten Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Nijmegen
Lid van de Commissie van Bijstand voor de Vereniging van Milieurecht Advocaten
INTERESSES
Geschiedkunde, natuur en landschap
INFO
NRC 98-08-08
Ficq wil weg uit Den Haag; heeft sollicitatiegesprek gevoerd met Jurgens, president van het Hof Den
Bosch voor een functie van raadsheer in Den Bosch. Hij zou op 1 januari 2000 in Den Bosch gaan
werken.


FICQ
L.C.A.M.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 sep 1977


FIEGE
M., geboren jun 1965; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 okt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 okt 1998
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam gerechtsauditeur 97
TEVENS
Geen bijbanen


FIEVEZ
A.W.H.M., geboren jun 1936 (of A.W.A.M.?)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 11 jul 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 20 jun 1988
NU
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Deventer; kantoor A.W.A.M. Fievez c.s.; beëdiging 1967


FIJN van DRAAT
J.A.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 6 mrt 1973


FIKKERS
H.A.G., geboren sep 1957; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 jul 1993
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent privaatrecht aam de Erasmus Universiteit Rotterdam
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Kinderopvang te Schiedam
Lid examencommissie Nederlandse Orde van Advocaten tot maart 1998


FIKKERS-VAN DER SPEK
M.E.L., geboren okt 1956; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 11 feb 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20 apr 1989
Rechter rechtbank Zwolle 9 nov 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 26 feb 1991
Kantonrechter Zwolle 6 jan 1993
NU
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger 26 feb 91 ACTIEF
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de redactieraad van Sociaal Recht
Lid plaatsingscommissie Heernloo-Lozenoord te Ermelo
Voorzitter Klachtencommissie SWO Harderwijk
jan 97


FIKKERT
G., geboren okt 1911
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1935
Griffier Hof van Justitie Suriname 1936
Lid Hof van Justitie Suriname 1942
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Arnhem 1 okt 1946 tot 1 aug 1949
Rechter rechtbank Arnhem 3 sep 1947
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 12 okt 1950
Raadsheer Hof Amsterdam 30 jan 1957
Rechtsgeleerd Lid Hoog Militair Gerechtshof 9 okt 1962
Vice-president Hof Amsterdam 9 jun 1965
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 27 feb 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11 dec 1978
Raad Hoog Militair Gerechtshof 11 dec 1978


FILIPPINI
M.L.A., geboren mei 1957; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 nov 1993
Rechter rechtbank Breda 16 jan 1995
NU
Breda rechter
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997


FINKENSIEPER
J.M.F., geboren okt 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 10 dec 1985
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger


FLACH
R.J.C., geboren apr 1952
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 aug 1991
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep Studiefinanciering
Medewerker Katern van het Juridisch tijdschrift Ars Aequi
25 jan 1997


FLEDDERUS
T., geboren jun 1956
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger


FLEERS
J.B., geboren aug 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam in bedrijfsleven mrt 1970
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 1 jun 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 okt 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 sep 1973
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 1 jul 1975
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Amsterdam 1 jul 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 16 jun 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 jan 1978
Rechter rechtbank Amsterdam 18 apr 1979
Raadsheer Hof Amsterdam 10 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 feb 1984
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1992
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten te A'dam (1988)
Voorzitter College van Beroep Stichting Reclame Code (1988)
Bestuurslid van de Stichting W.O.Z. (beheert een twintigtal gezinsvervangende tehuizen, twee kinderdagverblijven en een inrichting voor zwakzinnigen te A'dam)
Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline (1995)
Lid van het Hof van Discipline (1998)


FLIEK
F.C., geboren mrt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Openbaar Ministerie Ned. Antillen 15 jan 1956
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Ned. Antillen 25 sep 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 28 jul 1965
Rechter rechtbank Roermond 22 apr 1966
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 15 jul 1966
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Ned. Antillen 11 jul 1969
Rechter rechtbank Assen 20 jun 1973
Vice-president rechtbank Assen 1 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 5 nov 1974
President rechtbank Zwolle 12 okt 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 31 dec 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter-plaatsvervanger; actief 97
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht ziekenhuis en verpleeghuis De Weezenlanden te Zwolle
Lid comité van aanbeveling Forum Filharmonisch
Voorzitter van de Stichting Thorbecke Zwolle
Geen opgave van bijbanen rechtbank Den Haag


FLIER Zie KOSTER-VAN DER FLIER
E.P. van der, geboren jun 1946; Mw.
NLRM 90
Raio 5 nov 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 7 feb 1980
Rechter-plaatsvervanger Idem 7 feb 1980
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Dordrecht 14 jul 1989
Rechter rechtbank Dordrecht (parttime) 1 jan 1990


FLIER
H.E.G. van der, geboren jan 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 feb 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 feb 1984
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch; kantoor Van Leeuwen/Van der Eerden; beëdiging 1971
TEVENS
Lid Algemene Raad van de Orde van Advocaten; portefeuille Rechtspraktijk
Lid Dagelijks bestuur voor het Vrije beroep te Amsterdam
Lid van het Generaal College van Toezicht van de Ned. Herv. Kerk te Leidschendam


FLIER
P.J. van der
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 12 dec 1994
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid redactie losbladige Samsonbundel over de algemene wet bestuursrecht
Lid wetgevingsredactie Ars Aequi (e.a.)
04 jun 1997
Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Rechtspleging 070-3707638 fax 3707932 Raadadviseur 95/96


FLIERS
I.M., geboren apr 1961; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar in tijdelijke dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden 1 mei 1991
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 dec 1993
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 dec 1995
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger WNMI
TEVENS
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep te Utrecht
Lid commissie BB gemeente Delft
Lid Bestuur Stichting Humanitas Dienstverlening aan mensen met een handicap (Humanitas DMH te Nieuwegein)
Medeauteur van de serie monografieën Awb met het deel "Fiscale bestuursprocesrecht" Kluwer Deventer


FLIKWEERT
A.S., geboren feb 1963
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1993
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
TEVENS
Ouderling Ned. Herv Gemeente Middelburg tevens scriba algemene kerkenraad SOW
Lid Algemeen Bestuur CDA-Middelburg en CDA Zeeland
Lid Bestuur Nederlands bijbelgenootschap afdeling Middelburg
Lid van de ledenraad van de NVvR
28 okt 1997


FLINT-VAN NOORT
C.M.P., geboren apr 1945; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Justitie, II. hoofd afdeling verblijfsregelingen Directie Vreemdelingenzaken 1 jun 1970
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 dec 1991
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 1 mei 1993
Rechter rechtbank Haarlem 25 juni 1997
NU
Den Haag ressortparket Advocaat-generaal
Bijbanenregister 's-Gravenhage
Haarlem rechter-plaatsvervanger Bijbanenregister Haarlem
TEVENS
Lid bestuur stichting Patiëntenvertrouwenspersoon geestelijke volksgezondheid C100299
Ministerie van Justitie Directie Vreemdelingenzaken
WAARSCHUWING Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


FLINTERMAN
C., geboren nov 1944; prof. (niet zo vermeld in NLRM 96 97 98)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 aug 1983
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Rijksuniversiteit Limburg Maastricht, staats- en internationaal recht
TEVENS
Ministerie BUZA; Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid; Voorzitter
Lid Dagelijks Bestuur Nederlands Helsinki Comité
Lid algemeen bestuur Studie en Informatiecentrum Mensenrechten Utrecht
Lid Generaal comité of the International Service for Human Rights Genève
Lid Algemeen bestuur van het African Centre for Human Right and Democracy Studies Ben The Gambia Lid Redactie Netherlands International Law Review


FLINTERMAN Zie van 't HEK-FLINTERMAN
D.A., geboren juni 1944; Mw.
NLRM 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 19 nov 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 19 nov 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 19 nov 1997


FLOHIL
R.M., geboren nov 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 nov 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 mrt 1992
Rechter rechtbank Haarlem 4 feb 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


FOCKEMA ANDREAE-HARTSUIKER
E., geboren aug 1949; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Uitgeverij Kluwer
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 24 jun 1982
Rechter rechtbank Utrecht 2 nov 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Haag 10 aug 1989
Rechter rechtbank Den Haag 1 mrt 1990
NU
Den Haag rechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Dagelijks bestuur van het Leids Universiteitsfonds
Sept 95


FOKKENS
J.W., geboren jul 1946; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 31 mrt 1978
Rechter rechtbank Arnhem 19 mei 1982
Raadsheer Hof Den Bosch 11 dec 1986
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 19 jun 19R8
NU
Hoge Raad advocaat-generaal
TEVENS
Hoogleraar, Amsterdam Vrije Universiteit, Strafrecht
Lid Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing en Voorzitter van de
Commissie Rechtspraak voor TBS-gestelden uit die Raad
Lid Commissie van Advies m.b.t. afgifte verklaring omtrent het gedrag van de Burgemeester te Nijmegen
Lid redactie Studiepockets strafrecht
Lid College van Hoogleraren van het BeNeLux Universitair Studiecentrum
Voorzitter Begeleidingscommissie Evaluatie Wet Politieregisters
Voorzitter van het Bestuur van de SSR
Perspectief 12/97 pagina 8


FOKKER
J.P., geboren apr 1947
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 mei 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 25 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 aug 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 1 mei 1981
Kantonrechter Amsterdam 10 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 5 mrt 1985
Raadsheer Hof Arnhem 22 apr 1988
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Voorzitter Reclame Code Commissie
Voorzitter beroepscommissie stimuleringsregelingen
Lid-plaatsvervanger Hof van Discipline
Voorzitter-plaatsvervanger Commissie van Beroep van het NIP (Ned. Instituut van Psychologen)
Mentor cursus vonnissen maken
jun 1996


FOLKERS
J., geboren okt 1931
NLRM 87 88/89 90 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 nov 1985
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
18 feb 1997


FOLLENDER GROSSFELD
J.W.T.M., geboren mrt 1947
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 29 sep 1993
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem; kantoor Hekkelman, Terheggen & Rieter; beëdiging 1976
TEVENS
Vice-voorzitter kerkbestuur RK Parochie Onze Lieve Vrouw te Arnhem
Secretaris Stichting Arnhemse Nooden te Arnhem
Lid Bestuur Katholieke Bejaardenoord Insula Dei te Arnhem
Lid Commissie van Bezwaar bij Raad voor rechtsbijstand te Arnhem
19 aug 1997


FOLMER
W.H., geboren jun 1910
NLRM 71
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Rotterdam 15 mei 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 18 apr 1946
Substituut-officier van Justitie rechtbank Arnhem 21 apr 1951
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 25 jul 1956
Officier van Justitie arrondissement Haarlem 9 feb 1963
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofd Afdeling Criminele Zaken Directie Politie 1 mrt 1963
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 15 jul 1968


FONTEIJN
C.A., geboren mrt 1955
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 jul 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te R'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1995. Lid Maatschap Nauta Dulith
d.m.v. Praktijkvennootschap
TEVENS
Lid Cabinet Nauta Dulith te Parijs
Lid Bestuur Nicolaas Witsen stichting
19 jun 1997


FONTEIJN-VAN DER MEULEN Zie van der MEULEN-FONTEIJN
C.P.E.M., geboren jan 1955
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 26 nov 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 27 nov 1986
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 23 jun 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 26 jul 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mrt 1995
NU
Den Haag parket
Geen opgave van bijbanen
okt 1997


FOPPE
H.H., geboren apr 1933
NLRM 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 feb 1995
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary


FOPPEN
W., geboren jul 1961
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 2 okt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 apr 1996
Rechter rechtbank Zwolle 13 mei 1997
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter; actief 97
Zwolle Gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen
maart 96


FORD-CLAASEN
M.Th.E., geboren mei 1948; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 dec 1994
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Claasen-Clan BV. te Eindhoven


FOSSÉ
S.H.G. du, geboren mrt 1965; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Assen 1 okt 1992
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen; kantoor De Haan c.s.; beëdiging 1997


FOY
C.R., geboren jun 1943
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter Gerecht Eerste Aanleg/Lid Gemeenschappelijk Hof Ned. Antillen en Aruba
Rechter rechtbank Groningen 10 apr 1992
NU
Groningen rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Opvangcentrum Het Poortje (Rijks jeugdinrichting Hogeweg 9
9746 TN Groningen)
30 jan 1997


FRAANJE
A.J.J., geboren nov 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 14 dec 1983
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Dordrecht; kantoor Fraanje Advocaten; beëdiging 1977
Te Dordrecht Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Derdengelden Fraanje Advocaten
Lid Bestuur Stichting Mitano
Lid Raad van Toezicht Dordrecht
Lid adviescommissie inschrijvingen vreemdelingen en vluchtelingenrecht bij de Raad voor Rechtsbijstand in het ressort Den Haag
Regioreferee Nederlandse Golf Federatie
4 aug 1997


FRANCISSEN
J.A.M.M., geboren okt 1966
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1994


FRANCKEN
E.F.C., geboren aug 1954
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 2 apr 1994
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 8 jul 1991
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 10 apr 1992
Rechter rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
bijbanen eigen opgave
Docent SSR op afroep, bezoldigd per uur
Docent Grotius Academie op afroep, bezoldigd per uur
Daarnaast ontvang ik nog marginaal inkomen van Kluwer i.v.m. een door Kluwer uitgegeven boek van mijn hand.


FRANK
W.H., geboren jul 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven 1972
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Groningen 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Groningen 15 mrt 1983
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 sep 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 25 jan 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 okt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 25 juni 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 25 juni 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 25 juni 1997
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie


FRANKE
B.H., geboren jun 1947
NLRM 93 94 95 96 97 98
Hoofd personeelsdienst Korps Rijkspolitie district Groningen
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 aug 1992
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 1 aug 1992
Ondervoorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 23 okt 1993
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 okt 1996
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid college beroep Studiefinanciering
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


FRÄNKEL
W., geboren jan 1920
NLRM 71 80
Werkzaam bij K.L.M. te Curaçao 1942
Gouvernementsambtenaar Ned. Antillen 1959
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 31 aug 19155
Rechter-plaatsvervanger Idem 8 feb 1967
Rechter Idem 27 feb 1968
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 15 aug 1968
Rechter rechtbank Rotterdam 3 mrt 1974


FRANKEN-VAN ZINNICQ BERGMANN
A.J.T., geboren jan 1949; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 nov 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 8 nov 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 6 nov 1981
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jan 1984
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 18 dec 1989
NU
Den Bosch Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Lid van de Rotary


FRANKEN van BLOEMENDAAL
F.L., geboren nov 1941
NLRM 80 90 87 88/89 91 92 93
Advocaat en Procureur te Amsterdam feb 1969
Werkzaam bedrijfsleven te Amsterdam aug 1972
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 22 jan 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Amsterdam 4 jul 1988


FRANKEN
H., geboren sep 1936; prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Officier-secretaris Krijgsraad 5 mei 1961
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Rotterdam; Raio 12 jun 1962
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 12 okt 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 jan 1965
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1 jan 1967
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 12 okt 1968
Rechter Idem 12 jul 1969
Raad hoog militair Gerechtshof Den Haag 23 feb 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 okt 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jul 1977
Plaatsvervanger Lid Registratiekamer 1 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Leiden, Inleiding tot de rechtswetenschap alsmede informaticarecht
Hoogleraar decaan Juridische Faculteit Leiden 1997
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid van de Koninklijke Nederlandse academie van Wetenschappen
Plaatsvervangend kroonlid van de SER
Plaatsvervangend Lid Registratiekamer
Voorzitter Stuurgroep Computercriminaliteit van het Platform Criminaliteitsbeheersing
Voorzitter van de door de ministers van O.C. en W., EZ, Justitie, BiZa en Ven W ingestelde programmacommissie Informatietechnologie en Recht
Voorzitter van de werkgroep Computercriminaliteit van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO
Lid van de Raad van Tucht van de Accountants en accountant-administratieconsulenten
Voorzitter van het College van Beroep van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter van het College van Tucht van de Nederlandse Orde van Register-EDP-Auditors
Voorzitter van de door de minister van O.C. en W ingestelde Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid
Vice-voorzitter van de stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche
Lid van de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de KNAW
Redacteur 'Rechtsgeleerd Magazijn Themis'
Lid van de Redactieraad van KPMG-Compact
Lid van de Redactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor Privatisering
Commissaris bij de Levensverzekeringsmaatschappij 'Onderlinge 's-Gravenhage' en de Verzekeringsmaatschappij Neerlandia
Redacteur van de Automatiseringscontracten, Modellen voor de Praktijk
Lid van de Redactieraad van het Handboek Informatiebeveiliging
Projectleider Rechtsinformatieproject van de Hoge Raad in Indonesië
Voorzitter van het Nederlands Studiecentrum voor Criminologie en Rechtshandhaving


FRANKEN
J.H.M., geboren jun 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Waarnemend griffier kantongerecht Gouda apr 19l50
Advocaat en procureur Gouda en Bergen op Zoom 1 feb 195
Waarnemend griffier kantongerecht Almelo 16 okt 1954
Idem kantongerecht Breda 26 apr 1955
Griffier kantongerecht Eindhoven 17 jun 1955
Mede benoemd griffier kantongerecht Helmond 12 jan 1957
Kantonrechter Boxmeer, tevens Opdracht kantonrechter werkzaam Den Bosch 6 apr 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 20 jul 1956
Idem Helmond 7 aug 1957
Kantonrechter Den Bosch 19 jul 1965
Opdracht kantonrechter werkzaam Eindhoven 19 jul 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 1 nov 1984


FRANKEN
M.C., geboren jan 1966; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1apr 1997
NU
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen; kantoor De Mul Zegger; beëdiging 1995
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


FRANKEN
M.J.M., geboren jul 1950
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 3 okt 1995
NU
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda; kantoor Ruijgrok, Van Iersel & Luchtman; beëdiging 1973
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in het register van het kantongerecht Breda
aug 1997


FRANKEN VAN BLOEMENDAAL
W.F.L., geboren nov 1941
NLRM 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 22 jan 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 4 jul 1988


FRANKENA
A.H., geb jan 1920
NLRM 71 80
Substituut-griffier bijzonder Hof Leeuwarden 16 okt 1947 tot 1 jul 1949
Idem kantongerecht Rotterdam 3 jun 1952
Griffier kantongerecht Zwolle 9 jan 1956
Opdracht werkzaam griffier kantongerecht Meppel en Steenwijk 2 feb 1956
Substituut-griffier rechtbank Leeuwarden 17 sep 1962


FRANKENA
H.C., geboren sep 1961; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21 mrt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 sep 1994
Rechter rechtbank Utrecht 26 apr 1995
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997


FRANKENHUIJZEN
A.J., geboren apr 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 20 sep 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 21 mrt 1990


FRANKENHUYZEN
G.J. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 okt 1945
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 16 apr 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 jun 1978


FRANSEN
A.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 jun 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 okt 1969
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1977
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 aug 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1995
NU
Amsterdam parket
INFO
Aangifte Hickson Garantor BR/Ad van Rooij/van Gend


FRANSEN VAN DE PUTTE
A.S., geboren dec 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 jan 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 5 mrt 1986
Ontslag 1 jan 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1993
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Trenité Van Doorne; beëdiging 1981
TEVENS
In Amsterdam Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten


FRANSEN van de PUTTE
A.S., geboren mrt 1914
NLRM 71
Werkzaam jurist afdeling Ned. Akkerbouwcentrale 1940
Jurist-secretaris diverse bedrijfschappen 1942
Werkzaam juridische afdeling Militair Gezag en Bureau Rechtsbijstand Batavia 1945
Advocaat te Batavia 1947
Advocaat en procureur te Rotterdam 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 jun 1965
Raadsheer Hof Den Haag 23 jul 1968


FRANSEN
H.H.A., geboren aug 1957
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 30 nov 1988
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 21 jan 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 29 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 29 okt 1993
Rechter rechtbank Assen 21 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 16 sep 1997
Raadsheer hof Leeuwarden 18 jul 1997
NU
Assen rechter
Groningen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Tuchtcommissie van de Ned. Triatlon Bond te Nieuwegein
Jeugdleider voetbalvereniging LEO te Loon
12 jun 1997


FRANSEN
J.H., geboren mrt 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98
Werkzaam gemeentesecretarie Kerkrade 1 apr 1957
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Breda; Raio 1 okt 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 feb 1958
Secretaris arrondissementsparket Maastricht 1 feb 1959
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 6 dec 1963
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Maastricht 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Maastricht 25 jul 1973
Officier van Justitie hoofd. arrondissementsparket Maastricht 27 jan 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 22 mrt 1996
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Roermond Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Sint Jan Baptist Maastricht (Stichting t.b.v. verstandelijk gehandicapten)
apr 1998


FRANSEN
T., geboren okt 1935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Rotterdam; Raio 1 aug 1963
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 dec 1963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 dec 1967
Als stagiaire werkzaam Advocatenkantoor te Schiedam 1 dec 1967
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 29 okt 1969
Rechter rechtbank Rotterdam 4 jun 1971
Vice-president rechtbank Rotterdam 9 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 sep 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 2 dec 1991
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Vice-president Rotterdam Rechter-plaatsvervanger sinds 010797
TEVENS
Geen bijbanen
Plaatsvervangend voorzitter van het Hof van Discipline


FRANSSEN
B., geboren sep 1947
NLRM 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 20 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
Groningen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Leiding geven aan de bestuursacademie NNed
Adviseur van gemeenten over opleidingsmanagement
Leiding geven aan het project mobiliteit NNed
Geven van onderwijs op de terreinen bijzonder bestuurs- algemeen bestuursambtenaren- gemeente- staats- en strafrecht
Andere tijdelijke functie 3 dagen per week directeur bestuursacademie O Ned. en leidinggevende
bestuurspersoneelsdienst O Ned
TEVENS belast met directie bestuursacademie Ned
Voorzitter bezwarencommissie Awb gemeente Nijefund en Kollumerland
Voorzitter bezwarencommissie Awb personeelszaken gemeente Leeuwarden, Heerenveen, Delfzijl en RU
Groningen
Voorzitter bezwarencommissie functiewaardering in diverse gemeenten in provincie Groningen en
Friesland
Medeauteur leerboek over staatsinrichting van Ned. en Staatsinrichting in Kort Bestek
Lid Bestuur Stichting AA Kunst
09 mrt 1997


FRANX-SCHAAP
E.N., geboren sep 1959; Mw.
NLRM 98
Advocaat en procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 okt 1997


FRANX
J.K., geboren apr 1929; prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Assistent Gemeente Universiteit Amsterdam 1 nov 1954
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 1 mei 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 mrt 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 sep 1961
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 18 aug 1962
Rechter rechtbank Leeuwarden 24 aug 1963
Rechter rechtbank Amsterdam 27 feb 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 mrt 1973
Hoogleraar juridische faculteit Vrije Universiteit Amsterdam 1 apr 1973
Vice-president rechtbank Amsterdam 3 dec 1974
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 8 sep 1976
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1990
TEVENS
Is hij weggegaan van de Hoge Raad om advocaat te worden ?


FREDERIKS
F.C., geboren dec 1960; Mw.
NLRM 90 91
Raio rechtbank Breda 1 apr 1989
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zwijndrecht; kantoor Hoevig Advocatenkantoor; beëdiging 1992
TEVENS
Misschien gefaald als Raio


FREIJSEN
W.H.J.
NLRM XX Geen opgave NLRM 97 98
NU
Den Bosch plaatsvervangend Officier van Justitie
Den Bosch parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
10 jan 1997, 18 sep 1997


FREIJTERS
J.A.M., geboren jan 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsjurist N.V. Ned. Staatsmijnen 1 mrt 1962
Griffier kantongerecht Heerlen 25 aug 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 9 sep 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 11 jun 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 6 apr 1972
Griffier kantongerecht Sittard 31 jan 1972
Rechter rechtbank Maastricht 30 jan 1973
Kantonrechter Heerlen 7 mrt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jun 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 1 jan 1996
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
Heerlen Kantonrechter-plaatsvervanger
Sittard Kantonrechter-plaatsvervanger
Opgave van President gekregen


FREIJTERS
J.Ph.M., geboren apr 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 1961
Werkzaam notariskantoor Rotterdam 1962
Werkzaam bedrijfsleven/bankwezen respectievelijk Amsterdam, Rotterdam en Utrecht 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 14 jul 1977
Rechter rechtbank Zwolle 19 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 okt 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger 220687 ACTIEF
Zwolle Rechter; actief 97
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Grondkamer Overijssel
Voorzitter Grondkamer Flevoland
Secretaris Stichting Praktisch Christendom Zuidwolde
Secretaris Stichting Medische Hulp Nederland
Secretaris Stichting Evangeliewerk Buitenland
De drie Stichtingen vallen binnen de sfeer van de Noorse Broederschap en de functies zijn onbezoldigd
De Noorse Broederschap vraagt Freijters in incidenteel voorkomende gevallen wel eens om juridisch advies. Freijters geeft dat op grond van het feit dat hij deel uitmaakt van de Broederschap en niet omdat hij een functie als juridisch adviseur zou vervullen
Geen opgave van bijbanen in Zutphen
19 aug 1997


FRENAY
P.H.J., geboren sep 1962
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 okt 1993
Rechter rechtbank Maastricht 1 okt 1994
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Geen bijbanen
29 aug 1996


FRENKEL
B.S.; prof.
NLRM 80 87 88/89 90
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 30 jan 1973


FRIELINK
P.M., geboren feb 1960
NLRM 91 92 93 94 95 69 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 3 mei 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11 dec 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mrt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1997
NU
Arnhem parket Officier van Justitie 1e klasse
TEVENS
Vaste medewerker Het Tijdschrift van de politie (auteursvergoeding)
Vaste medewerker Praktijkboek openbare orde en veiligheid (auteursvergoeding)
Lid van de Commissie 'Vertegenwoordiging in belastingzaken' van de Vereniging voor de belastingwetenschappen (Rapport van de Commissie verschijnt eind 1997; na verdediging van het rapport
in de algemene vergadering in januari 1998 zal de Commissie worden opgeheven)
In incidentele gevallen verrichten van werkzaamheden in eenmanszaak (winkel) van echtgenote
18 sep 1997


FRIJDA
L., geboren feb 1940
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Gorinchem 1 feb 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 30 dec 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 6 okt 1976
Rechter rechtbank Dordrecht 9 jun 1977
Vice-president rechtbank Dordrecht 2 sep 1981
Raadsheer Hof Amsterdam 7 mei 1984
Vice-president Hof Amsterdam 1 sep 1992
NU
Amsterdam Hof Vice-president
TEVENS
Lid beroepscommissie Liberaal Joodse Gemeente A'dam
Voorzitter commissie LVC, Federatie Nederlandse Zionisten
Lid van de Rotary
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. 'Twee van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Vice-president Mr. Slijter en raadsheer Mr. L. Frijda, verschoonden zich niet als rechter in een hoger beroepsprocedure, waarin de advocaat van de ene partij wederom Mr. F.H.A. Arisz was, terwijl dezelfde Mr. Arisz in een andere hoger beroepsprocedure met dezelfde twee raadsheren óók raadsheer was en dus géén advocaat, door tóch als rechter op te treden. De procedure, waarin Mrs. Slijter, Frijda en Arisz de drie raadsheren waren, is:

  • Flavia Beleggingen B.V. tegen A.M.H. Koetsier; Uitspraak d.d. 24-10-91.
De procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mrs. Sluijter en Frijda de twee raadsheren waren, is:
  • R. Conitzer tegen Mr. E. IJsbrant Spier; Uitspraak d.d. 17-10-91. Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de cliënt van Mr. Arisz uitspraak. Einde citaat.

Citaat uit het IRM-rapport: '12.Eén van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Mr. L. Frijda, verschoonde zich niet als rechter in een hoger beroepsprocedure, waarin de advocaat van de ene partij opnieuw Mr. F.H.A. Arisz was, terwijl Mr. Arisz in een andere hoger beroepsprocedure hiervoor met dezelfde raadsheer óók raadsheer was en dus géén advocaat, door tóch als rechter op te treden.
De procedure, waarin Mrs. Sluijter, Frijda en Arisz de drie raadsheren waren, is:
  • Flavia Beleggingen B.V. tegen A.M.H. Koetsier; Uitspraak d.d. 24-10-91.
    De procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mr. Frijda raadsheer was, is :
  • Eurosurvey B.V. tegen Sallandsche Bank N.V.; Uitspraak d.d. 16-1-92.
    Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de kliënt van Mr. Arisz uitspraak.
Einde citaat.


FRIJLINK
J.I., geboren 1939; Mw.
NLRM 87 88/89
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Arnhem 11 jul 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 21 mei 1986
Ondervoorzitter Raad van Beroep Arnhem 13 jul 1987


FRÖBERG
J.M., geboren jul 1965; Mw.
NLRM 93 94 95 96 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 dec 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 14 jan 1998
NU
Arnhem parket substituut-officier van Justitie


FROMBERG
C.E.E., geboren dec 1905
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 19 feb 1932
Substituut-griffier Idem 26 aug 1941
Rechter-plaatsvervanger Idem 16 mei 1947
Rechter idem 24 nov 1952


FRUIJTIER
J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 12 okt 1946


FRUYTIER
M.P.A.M., geb okt 1947
NLRM 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 7 jun 1993
NU
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Barents & Krans; beëdiging 1983
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden register kantongerecht Breda
aug 1997


FUHLER
M.C., geboren mrt 1961; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Groningen 10985
Substituut Officier van Justitie Parket Groningen 150891
Substituut Officier van Justitie Parket Leeuwarden 010991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 190298
Leeuwarden arrondissementsofficier van Justitie eerste klasse
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger Bijbanenregister Groningen
Leeuwarden parket Bijbanenregister Leeuwarden
BIJ GEEN 300197
WAARSCHUWING Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd
INFO
Schandaal op Schiermonnikoog.
Hoe de affaire-Lancee Justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876


FURSTNER-BRUINING
A., geboren mrt 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Gerechtsauditeur college van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 18 mrt 1988


FURSTNER
H.R., geboren mrt 1946
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 apr 1991
NU
HOOFDFUNCTIE
Ministerie EZ Bureau voor de Industriële eigendom Afdeling Personeel, Organisatie en Informatie,
Contactfunctionaris
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen