Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


MAAGDENBURG
A.T., geboren jan 1925
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 14 feb 1986


MAALSEN
E., geboren okt 1971; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1997
NU
Roermond raio
TEVENS
Geen bijbanen
apr 1998


MAAN
A.C., geboren jan 1959
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 15 feb 1982
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 28 feb 1989
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 6 apr 1990
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1995
NU
Amsterdam parket


MAAN
E.A., geboren feb 1944
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 20 nov 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 20 mrt 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 20 mrt 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 20 mrt 1974
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor Breda 20 mrt 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 3 feb 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 nov 1976
Rechter rechtbank Breda 11 nov 1977
Vice-president rechtbank Breda 5 apr 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch, 17 jun 1991
President rechtbank Zwolle 11 dec 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
NU
Zwolle President; actief 97
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Zwolsch Juridisch Genootschap
Voorzitter geschillencommissie Openbaar vervoer NS en Verhuizen
Lid centrale commissie werklastmeting Ministerie van Justitie
Voorzitter begeleidingscommissie Evaluatie Nieuwe Vreemdelingenwet
Lid commissie Rechtspositie Ned. Vereniging voor Rechtspraak
Regent Oude RK Aalmoezenierskamer te Utrecht (va 11096)
Voorzitter stuurgroep meting doorlooptijden vreemdelingenzaken
Voorzitter commissie Kerkrecht Oud Katholieke kerk
Regent van de Stichting Oud-katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht
jan 97


MAAN
J.H., geboren sep 1918
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 16 apr 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 26 mrt 1947
Idem Den Haag 5 okt 1956
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Haag 18 dec 1956


MAANEN
C.J.J. van, geboren mei 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98
Advocaat en procureur te Amsterdam jun 1972 - jun 1977
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 25 aug 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 jul 1981
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jun 1982
Vice-president rechtbank Haarlem 1 jun 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Haarlem Vice-president Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger


MAANEN WINTERS
F.M. van, geboren feb 1957
NLRM 91 92 93 94 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 mrt 1986
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht, 5 feb 1992
Rechter rechtbank Maastricht 1 mrt 1993
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Geen bijbanen


MAAR-WILLINK Zie WILLINK
J.M. de, geboren nov 1947; Mw.


MAARLE
H.A. van
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 sep 1968


MAAS Zie RIJKE-MAAS
C.C. de, geboren mei 1945; Mw.


MAAS
J.R., geboren nov 1949
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 15 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 6 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 6 aug 1996
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Van den Herik & Verhulst; beëdiging 1977
Te Rotterdam Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam
Lid Raad van Toezicht van het Sint Clara Ziekenhuis te Rotterdam


MAAS
P.L.M., geboren jul 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 sep 1992
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Juridische Zaken De Lage landen Internationaal BV
22 feb 1997


MAASSEN
A.M.A.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 apr 1975


MAAT
V.M., geboren nov 1947; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Referendaris Hof te Amsterdam 22 apr 1983
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 3 jul 1986
NU
Amsterdam Hof gerechtsauditeur


MAATHUIS
K., geboren jul 1944
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Arnhem
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 12 aug 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 feb 1993
NU
Den Bosch gerechtsauditeur Ontslag 010397
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
16 feb 1998 Geen opgave van bijbanen bij kantongerecht Arnhem


MACHIELS
F.H., geboren mrt 1958
NLRM 95 96 97 98
Stafmedewerker Beleidsontwikkeling en Juridische Zaken bij het ABP
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 mei 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 jul 1994
Rechter rechtbank Maastricht 21 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 11 apr 1997
NU
Maastricht rechter
Sittard Kantonrechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie bij Stichting woningbeheer Limburg
Redactie lidmaatschap Zakboek Ambtenarenpensioenen Uitgave Samson H.H. Tjeenk Willink
is inmiddels beëindigd
Voorzitter functieclassificatie-commissie bij de Stichting Woningbeheer Limburg
04 feb 1997


MACHIELSE
A.J.M., geboren sep 1948; prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 jun 1983
Rechter rechtbank Amsterdam 3 okt 1985
Raadsheer Hof Arnhem 16 feb 1989
Vice-president Hof Arnhem 15 nov 1993
Raadsheerschap 01 sep 1996 ??
Beëindigd door benoeming als Advocaat-Generaal Hoge Raad
Hoge Raad Advocaat-Generaal 24 jan 1996
NU
Hoge Raad Advocaat-Generaal
09 jul 1997
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen, strafrecht en strafprocesrecht


MACLEAN
B.L., geboren mei 1957; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 8 okt 1990
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 19 dec 1991
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Haarlem 1 mei 1992
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 jul 1995
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 feb 1996
NU
Haarlem parket arrondissementsparket 97


MADEN
F. van der, geboren feb 1969; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1997


MADURO
J.V., geboren jul 1972; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1997


MAEIJER
J.M.M.; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 10 mei 1972
NU
Den Bosch Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen, handelsrecht
TEVENS
Ministerie Justitie, Commissie Vennootschapsrecht, Voorzitter


MAESEN de SOMBREFF
P.L.E. van der, geboren aug 1919; Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griflier rechtbank Breda 4 dec 1946
Advocaat en procureur Breda 26 feb 1946
Substituut-griffier rechtbank Breda 3 jul 1946
Rechter rechtbank Almelo 15 jan 1952
Raadsheer Hof Den Bosch 1 feb 1960
Vice-president Idem 26 jun 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 6 apr 1982


MAESEN Zie MOLEN-MAESEN
P.M.H. van der, geboren okt 1945; Mw.


MAGNÉE
R.M.L.M., geboren jul 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Verenigde Naties New York 1967
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 20 jan 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 5 jul 1982
Rechter rechtbank Roermond 18 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 mrt 1986
Vice-president rechtbank Roermond 12 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 2 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 2 apr 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond, 19 dec 1991
NU
Roermond Vice-president Maastricht Rechter-plaatsvervanger
Roermond Kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid algemeen bestuur Stichting Limburgse Kastelen
Lid van de Raad Stichting Leids Universiteitsfonds
Voorzitter Juridisch Genootschap in arrondissement Roermond
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Pepijn
Lid bestuur Stichting Monumenten Limburg
Lid bestuur Stichting XII apport Maastricht
Lid bestuur Stichting Lambert in Middelhoven Maastricht
apr 1998


MAGNIN-SIMONIS
A.P.M., geboren jun 1953; Mw.
NLRM 91 92 95 96 97 98
Bedrijfsjuriste bij Shell Intern. Petroleum Maatschappij B.V.
Raio rechtbank Rotterdam 23 feb 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 11 jun 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 24 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 feb 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
Raadsheer Hof Den Haag 1 mrt 1996
TEVENS
Lid van de Ouderraad van de R.K. Basisschool Willibrordus te Breukelen
Afgevaardigde van de VVAO (Nederlandse Vereniging van vrouwen met academische opleiding)
voor een landelijk forum (de groep)
INFO
Zie INFO 1 + 2 + 3 bij PIETERS, E.M.H..


MAIR
W. Le
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 25 mrt 1958


MAKKINGA
K.M., geboren feb 1955; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 24 jul 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 2 mei 1991
Rechter rechtbank Zwolle 24 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Rechter rechtbank Den Haag 15 sep 1994
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1997
NU
Den Haag rechter
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter; actief 97
TEVENS
Lid van de Generale commissie van de behandeling van bezwaren en geschillen van de Generale
Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


MAKKINK
J.J., geboren nov 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1 aug 1976
Waarnemend griffier (ter Opleidings) rechtbank Zutphen 19 dec 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 14 aug 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 aug 1976
Rechter rechtbank Arnhem 20 jun 1977
Vice-president rechtbank Zutphen 20 dec 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 jan 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Vice-president Hof Den Haag 17 jun 1991
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 3 aug 1994
NU
Den Haag Hof coördinerend Vice-president
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Studiekring Strafrechtspleging van de Ned. Vereniging voor Rechtspraak
okt 1997


MALE
R.M. van, geboren dec 1949; prof.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar Staat Bestuursrecht Erasmus universiteit
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 11 aug 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1apr 1994
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 jun 1995
TEVENS
Hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, staats- en bestuursrecht


MALSCH
M., geboren apr 1956; Mw.
NLRM 98
Senior wetenschappelijk onderzoeker
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 aug 1997
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Ned. Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
Leiden


MALTZAHN
D.H. Baron von, geboren jan 1945
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en procureur te Den Haag jan 1970
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken jul 1973
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 1
jul 1975
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1975
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 1 mei 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 26 okt 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 mei 1979
Rechter rechtbank Den Haag 25 sep 1980
Vice-president rechtbank Den Haag 21 dec 1988
NU
Den Haag Vice-president
Lid Raad van bestuur van het Internationaal Juridisch Instituut Den Haag
Lid Bestuur Vereniging Vrijzinnig Chr Lyceum Den Haag
Lid Raad van Toezicht Stichting Chr Hoger Beroepsonderwijs Rijn-Delfland gevestigd te Den Haag
Lid Bestuur Stichting Ned. Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael Den Haag
Lid College van regenten van de Stichting Fundatie van Beyeren van Schragen Den Haag
Lid commissie van Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken
dec 96


MANDERS
M.J.C.M., geboren mrt 1959
NLRM 98
Senior-gerechtssecretaris bij de rechtbank te Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 18 sep 1997


MANEN
C.J.J. van, geboren mei 1946
NLRM 95
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 25 aug 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 jul 198t
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jun 1982
Vice-president rechtbank Haarlem 1 jun 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 jun 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993


MANEN WINTERS
F.M. van, geboren feb 1957
NLRM 95
Raio rechtbank Maastricht 1 mrt 1986
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger recht. Maastricht 5 feb 1992
Rechter rechtbank Maastricht 1 mrt 1993


MANEN Zie BROEKVELDT-VAN MANEN
F.O. van; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 6 jun 1978
Raadsheer Hof Amsterdam 26 feb 1990
TEVENS
Geen nevenfuncties
NU
Amsterdam Hof raadsheer
INFO
Citaat uit het IRM-rapport.

 • "Eén van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, mevrouw Mr. F.O. van Manen, verschoonde zich niet als rechter in een hoger beroepsprocedure, waarin als advocaat van de ene partij een oud-ambtgenoot / oud-kantoorgenoot, Mr. P.L.M. Hustinx, optrad, door tóch als rechter op te treden. Mevrouw Mr. Van Manen en Mr. Hustinx zijn tot de benoeming op 26-02-90 van mevrouw Mr. Van Manen tot raadsheer bij het Hof in Amsterdam als advocaat werkzaam geweest bij "Houthoff Advocaten" in Amsterdam."
Het betreft de procedure:
 • Nationale - Nederlanden Schade tegen Bodem Goed B.V.; Uitspraak d.d. 03-01-91. Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de cliënt van Mr. Hustinx uitspraak. Eén van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, mevrouw Mr. F.O. van Manen, verschoonde zich wederom niet als rechter in een hoger beroepsprocedure, waarin als advocaat van de ene partij een oud-kantoorgenoot / oud-ambtgenoot, Mr. E.R.S.M. Marres, optrad, door tóch als rechter op te treden. Mevrouw Mr. Van Manen en Mr. Marres zijn tot de benoeming op 26-02-90 van mevrouw Mr. Van Manen tot raadsheer bij het Hof in Amsterdam als advocaat werkzaam geweest bij "Houthoff Advocaten" in Amsterdam.
Het betreft de procedure :
 • L.C.M. Knigge tegen Houthandel Peltenburg en Zonen B.V.; Uitspraak d.d. 20-04-95. Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de cliënt van Mr. Marres uitspraak.
Einde citaten.


MANN-BRUINS
M.M.; Mw.
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger


MANNAERTS
G.J.M. geb. sep 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 19 mei 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 feb 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 4 feb 1992
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg; kantoor Janse, Gerritse & Mannaerts c.s.; beëdiging 1960
TEVENS
Lid van de Rotary
Plaatsvervangend Lid Hof van discipline in Utrecht
Voorzitter Stichting Serviceflat Molenwijck Loon op Zand
Commissaris BV. Aannemingsmaatschappij Heerkens van Bavel, Tilburg
Commissaris Heerkens Holding BV. Tilburg
Voorzitter Stichting Administratiekantoor AVM Smits Holding BV
Lid Bestuur Stichting De Leeuw Gilze
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor De Leeuw Gilze
18 feb 1997


MANNAERTS
J.E.R.A., geboren jan 1906
NLRM 71
Advocaat en procureur Wageningen en Arnhem 1935
Jurist naamloze vennootschap te Tilburg 1940
Werkzaam jurist afdeling Militaire Commissie Tilburg 1944
Jurist Commissie Vooronderzoek economische collaboratie 1945
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Indonesië 1947
Jurist naamloze vennootschap te Tilburg 1951
Lid Hof van Justitie Ned. Nieuw-Guinea mei 1954
Substituut-griffier Hof Leeuwarden 12 jun 1962


MANNOURIJ
G., geboren nov 1940
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam juridisch medewerker N.V.V. 1 jul 1966
Raio rechtbank Zutphen 1 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zutphen 1 mei 1970
Verlof zonder behoud van bezoldigd. i.v.m. werkzaam gerechtsreferendaris Hof van Justitie. Ned. Antillen
20 nov 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 jan 1974
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 2 jan 1974
Gerechtsauditeur Idem 18 apr 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 16 apr 1975
Lid Ned. Antillen en Aruba 2 aug 1975 7 mrt 1979
Rechter rechtbank Zutphen 7 mrt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 16 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 16 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 16 okt 1979
Vice-president rechtbank Zwolle 4 jun 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 3 nov 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 8 mei 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 3 dec 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 8 jul 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 sep 1996
Vice-president Hof Arnhem 1 sep 1996
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Raadsheer
Zwolle Coördinerend vice-president/Kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter-plaatsvervanger Medisch Tuchtcollege
Voorzitter Raad van Toezicht Zwolle van de Ned. vereniging van makelaars in onroerende goederen
Voorzitter-plaatsvervanger commissie voor gebiedsaanwijzing Flevoland
Voorzitter Raad van Toezicht Zwolle van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM
dec 1996
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


MANS
K., geboren mei 1970; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1995
NU
Maastricht parket, officier van justitie
TEVENS
Begeleidster bij vaste recreatieavond voor verstandelijk gehandicapten
03 feb 1998


MANSCHOT
R.J., geboren nov 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Assen 11 nov 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 11 mrt 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 11 mrt 1973
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 11 mrt 1978
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 11 mrt 1975
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 2 feb 1977
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 20 feb 1979
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 7 mei 1985
Hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Almelo 1 okt 1995
NU
Almelo parket hoofdofficier van justitie


MARCHIE SARVAAS
F.W. du, geboren aug 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Griffier college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jul 1981
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 23 jun 1987
Raadsheer-plaatsvervanger college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994


MARCK Zie WEIJERS-VAN DER MARCK
I.G.M.T. van der, geboren okt 1959; Mw.


MARCUS
G.H., geboren feb 1953
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 aug 1989
Rechter rechtbank Leeuwarden 12 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
NU
Leeuwarden rechter/Kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag Kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
feb 1996


MAREN-VAN DER KAAIJ
H.J.M. van, geboren mei 1948; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 6 sep 1976
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 14 dec 1983
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 27 feb 1984
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 16 sep 1997
NU
Dordrecht parket
TEVENS
Geen info bij parket Dordrecht


MARIN-BRUINS
M.M., geboren dec 1946; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 okt 1984
NU
Zutphen
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zutphen; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé; beëdiging 1978


MARIS
A.G., geboren feb 1923
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken 1 sep 1947
Advocaat en procureur Jakarta 1 mrt 1949
Werkzaam bedrijfsleven 1 sep 1954
Advocaat en procureur Arnhem en Den Bosch 1 sep 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 feb 1973
Rechter rechtbank Arnhem 3 mei 1974
Raadsheer Hof Arnhem 7 mrt 1979
Vice-president Gerechtshof Arnhem 30 nov 1987


MARK
M.J.M. van der, geboren jul 1954; Mw.
NLRM 93 94 95 96 98
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mei 1993
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1997
NU
Arnhem parket arrondissementsofficier van justitie
TEVENS
Geen bijbanen
18 sep 1997


MARK
R.P.F. van der, geboren sep 1954
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 3 jul 1990
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Kramer, Bijkerk & Steenberghe; beëdiging 1979
Te Utrecht Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten


MARKUS
J.A., geboren mei 1913
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 1936-1938
Commies gemeentesecretarie Amsterdam 1 okt 1942
Substituut-griffier rechtbank Alkmaar 22 apr 1947
Rechter-plaatsvervanger Idem 4 mrt 1949
Rechter Idem 6 mei 1955
Vice-president Idem 4 jul 1961


MARKX
D.J., geboren aug 1946; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 13 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 sep 1988
Rechter rechtbank Amsterdam 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 2 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 2 apr 1991
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


MARLE Zie van LOM-van MARLE
C.J.G.H. van, geboren jul 1915; Mw.


MARQUART SCHOLTZ
H.A., geboren jan 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken, 15 nov 1971
Raio rechtbank Den Haag 1 feb 1973
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 jun 1973
Secretaris arrondissementsparket Maastricht 15 mrt 1975
Gerechtssecretaris rechtbank Maastricht 15 mrt 1977
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Maastricht 15 mrt 1977
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Maastricht 5 aug 1978
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Maastricht 18 dec 1979
Officier van justitie Ned. Antillen 4 feb 1980
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Maastricht 1 aug 1983
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 24 okt 1986
Auditeur-militair plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 3 feb 1987
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 1 jan 1997
NU
Assen parket officier van justitie 1e kl.
Leeuwarden Hof Advocaat-Generaal 96/97


MARRES
A.W.J.T., geboren mei 1938 (of A.W.J.Th.)
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 aug 1992
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen; kantoor Dirkzwager Advocaten; beëdiging 1966
TEVENS
Lid Raad van Discipline Arnhem
Voorzitter vereniging voor de Stille Arme onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht woningstichting Nijmegen
11 apr 1997
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


MARRES
E.R.S.M.
NLRM 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 1 jan 1991
NU
Hilversum Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Houthoff; beëdiging 1974


MARSCH
M.L. ter, geboren dec 1944; Mw. drs.
NLRM 87
Griffier rechtbank Alkmaar 28 jun 1984


MARTENS
H.J.O., geboren okt 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker Provinciale Griffie Arnhem aug 1969
Juridisch Hoofdmedewerker GAK Amsterdam feb 1972
Wetenschappelijk medewerker 1e klasse juridische faculteit Leiden dec 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 4 mei 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 6 jun 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 20 jul 1978
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 7 feb 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 jul 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 30 nov 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 mei 1984
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 10 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Vice-president rechtbank Maastricht 2 mrt 1992
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Maastricht Vice-president
TEVENS
Lid college van Beroep voor het Hoger Onderwijs te Den Haag
Voorzitter Klachtencommissie woningcorporaties Midden-Limburg te Roermond ?
Voorzitter Sectie Monumenten Limburg Geschied en Oude Genootschap Maastricht
Voorzitter vereniging van eig ?? Casa Montana Berg aan de Maas
Lid PAO adviescommissie juridische faculteit Universiteit Maastricht
17 mrt 1997


MARTENS
J.C.M., geboren mrt 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Rijksbelastingen 1971
Raadsheer Hof Den Bosch 2 mei 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 apr 1995
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Opgave bijbanen Hof opnemen


MARTENS
L.H.C.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 30 nov 1945


MARTENS
P.B., geboren okt 1970
NLRM 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1996
NU
TEVENS
Geen bijbanen


MARTENS-ZEEMAN
R.J.A.; Mw.
NLRM 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 jan 1981
Rechter rechtbank Utrecht 19 apr 1986


MARTENS
S.K., geboren mrt 1930
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag 1 feb 1955
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 8 apr 1971
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 20 jan 1976
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 2 nov 1987
President Hoge Raad der Nederlanden 1 okt 1996
NU
Hoge Raad President
TEVENS
Rechter in het Europees Hof voor de rechten van de mens (1988) Tot 1994 of 1996
Rechter in het Benelux-Gerechtshof (1983); Eerste Vice-president (1995)
Beschermheer van Kuyl's Fundatie R'dam (1990).
Lid van de Rotary
INFO

  Blokkeerde voor N.C. Burhoven Jaspers inzage in het griffiedossier in eigen zaak. Daarmee zijn het Proces-verbaal (en de aantekeningen van de Griffier) van een zitting voor het Hof te Den Haag d.d. 13 juni 1995 tot op de dag van vandaag niet boven water gekomen. Kennelijk vonden de raadsheren van de Hoge Raad dat zij in cassatie wel konden oordelen over een uitspraak van het Hof zonder kennis van enige feiten over die bewuste zitting voor het Hof. Maar één van de partijen daarbij was dan ook gerechtsauditeur van de Hoge Raad geweest.

  Is als President van de Hoge Raad de direct-verantwoordelijke voor gerechtsauditeurs van de Hoge Raad, maar heeft Mw. Mr. M.C.M. de Kroon, ex-gerechtsauditeur van de Hoge Raad, stelselmatig geprotegeerd. Is als President verantwoordelijkheid voor de toewijzing van raadsheren aan zaken (de allocatie- verantwoordelijkheid) Zette op de zaak van de boedelscheiding van bovengenoemde gerechtsauditeur 5 raadsheren die zich allen hadden moeten verschonen. Een klacht hierover ingediend in "Straatsburg" is afgeketst, waarschijnlijk mede door de betrokkenheid van Mr. Martens als raadsheer bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Een klacht over het niet-verschonen van die 5 raadsheren ingediend bij de Procureur-generaal bij de Hoge Raad en de President van de Hoge Raad, wordt niet in behandeling genomen.

  N.B.: zich niet verschonen staat haaks op de ambtseed van de rechter en schending van een ambtseed is een ambtsmisdrijf. Het standpunt dat de PG bij de Hoge Raad huldigt is: of zij zich hadden dienen te verschonen of niet is jammer, maar dan had u maar moeten wraken. Maar het zich ten onrechte niet-verschonen komt eerst; de mogelijkheid van een wraking doet daaraan geen iota af. Dat zou net zo'n vreemde logica zijn als wanneer een rechter zou stellen: een doortrapte brandstichter gaat vrijuit, want aansluitend had er wel iemand kunnen gaan blussen. Maar als je dan wraakt, dan weet de Hoge Raad ook daar wel onderuit te komen.

  In een resterend deel van die boedelscheiding wraakte de ex-echtgenoot 4 van de 5 raadsheren op basis van keiharde feiten bij brief d.d. 4 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad. De Hoge Raad wringt zich (december 1998) in bochten om onder deze wraking uit te komen door een buitenwettelijke eis te stellen dat een wraking alleen kan worden ingediend met de handtekening van een advocaat bij de Hoge Raad en daarom wordt de wraker niet-ontvankelijk verklaard. Met dit door de Hoge Raad gecreëerde obstakel probeert men zich de wraking van het lijf te houden. Dan hoeft men niet te handelen conform de wettelijke voorschriften betreffende het afhandelen van een wraking en dat is eigenlijk rechtsweigering.

  De essentie van de 'redenatie' is: wij raadsheren van de Hoge Raad stellen dat, al staat daarover niets in de wet, een wraking alleen maar kan worden ingediend via een advocaat. Dat is nagelaten, dus wij verklaren de wraker niet ontvankelijk. En dan hoeven we (kijk nou eens wat leuk) niet eens meer te kijken naar de vraag of die handtekening eigenlijk wel of niet ten onrechte geëist wordt zoals de wraker stelt (omdat het niet in de wet staat en op het niveau van de rechtbank en hof niet nodig is). En naar de wraking zelf, en de raadsheren die zich niet verschoonden, hoeven we dan al helemaal niet te kijken. Dit is puur opportunistisch en/of utilitair gebruik van bevoegdheden, maar we komen er zo toch mooi mee weg ?

  Nu al is het zo dat vrijwel geen advocaat bereid is zijn handtekening te plaatsen onder een wraking en al helemaal geen advocaat bij de Hoge Raad. Met hun beschikking Nr. 3927 d.d. 18 december 1998 Civiele Kamer stellen de raadsheren van de Hoge Raad (Mrs. Van Erp-Taalman Kip-Nieuwenkamp, Koster, Aaftink, Van Buchem-Spapens en Balkema) de facto de wettelijke regeling (SV art. 29 en volgende) over wraking buiten werking voor 15 miljoen Nederlanders.

  Dat betekent ook dat rechters zich dan helemaal niet meer hoeven te verschonen, want wie maakt ze nog iets? Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv. artikel 29-34) en hun ambtseed te verschonen in een zaak waarbij zij één der partijen als persoon kennen, en de Hoge Raad dat met eigen macht afdekt, waar blijven we dan? Schande. Inmiddels zijn dat lastpak van een wraker de middelen van bestaan ontnomen en de toegang tot rechtsmiddelen door hem zijn advocaat af te nemen. Zie INFO bij KNIJFF, H.J.A.


MARWIJK KOOY
B. van, geboren dec 1919
NLRM 71 87 88/89 90 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 26 jan 1957
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 3 dec 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 aug 1988


MASCHHAUPT
J.J.H., geb dec 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 nov 1986


MASTBOOM
M.J.L., geboren aug 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 28 okt 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 aug 1983
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 23 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 feb 1988
Rechter rechtbank Amsterdam 29 jul 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 28 aug 1989
Vice-president rechtbank Amsterdam 11 dec 1992
NU
Amsterdam Vice-president
TEVENS
Voorzitter buurthuis De Tichel in de Jordaan
Voorzitter Klachtencommissie Kennemer Gasthuis te Haarlem


MASTEBROEK
H.J., geboren mei 1948; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1968
Werkzaam advocaten kantoor 1978
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 14 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 14 feb 1985
Rechter rechtbank Den Bosch 20 feb 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Vice-president rechtbank Den Bosch 3 dec 1992
NU
Den Bosch Vice-president
TEVENS
Bestuurslid HSHB Erasmushuis Den Bosch
Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Gemeente Den Bosch
Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Stadsgewest Den Bosch
Lid Bestuur Raad van Toezicht van Toezicht Stichting Numens
14 jul 1997


MATEN
E.P., geboren okt 1944
NLRM 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 mrt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 11 apr 1995
Rechter rechtbank Almelo 19 feb 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 4 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
NU
Rechtbank Almelo Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997


MATHON
T.E.E.H.
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 1 mrt 1961


MATHUISEN
J.K.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 mrt 1951


MATTHES
W.C.J.A.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 mei 1968


MATTHIJSSE
J.J., geboren mrt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en procureur te Rotterdam en Zwolle mei 1956
Werkzaam in bedrijfsleven 1 jan 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 aug 1968
Rechter rechtbank Haarlem 5 jun 1972
Vice-president rechtbank Haarlem 25 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Vice-president Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


MATTHIJSSEN
T.J., geboren mrt 1946
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Inspecteur 's-Rijksbelasting te Utrecht
Raadsheer Hof Arnhem 1 nov 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
NU
Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Docent cursus procesvoering t.b.v. Ned. Federatie van Belastingconsulenten Den Haag
Lid werkgroep belangenvereniging "Austerlitz Belang"
jun 1996


MAZEL
P.E., geboren dec 1956
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 feb 1994
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leeuwarden; kantoor Trip & De Goede; beëdiging 1983


MECHELEN
J.H.M. van, geboren dec 1924
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam administratieve functies gemeentepolitie mrt 1947
Directie R.K. Vereniging voor Kinderbescherming Bisdom Breda jul 1957
Stafdocent Katholieke Sociale Academie te Breda sep 1965
Directie Regionaal Opleidingsinstituut Verplegende en Verzorgende beroepen te Breda nov 1970
Substituut-officier van justitie arrondissement Roermond 6 sep 1972
Arrondissementsofficier van justitie Idem 17 jun 1974
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 11 dec 1981


MEDZE
A.J., geboren mei 1964; Mw.
NLRM 98
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 2 aug 1997


MEEGEN
H.J.H. van, geboren mrt 1966
NLRM 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1995


MEEKERS
C.J.M., geboren apr 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 23 nov 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 nov 1983
Rechter rechtbank Utrecht 4 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 4 jul 1988
Kantonrechter Amersfoort 3 jul 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 30 okt 1990
NU
Amersfoort kantonrechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid/Secretaris van het tuchtgerecht voor de groothandel in eieren en eiproducten Zeist
Lid/Secretaris van het tuchtgerecht CPE te Zeist


MEEL
J.G.M. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 13 sep 1976
NU
Alkmaar Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Alkmaar; kantoor Schenkeveld & Sluis Advocaten; beëdiging 1974
TEVENS
Lid van de Rotary


MEER
A. van der, geboren apr 1952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 feb 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 14 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 22 apr 1986
Rechter rechtbank Leeuwarden 13 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Kantonrechter Leeuwarden 6 aug 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 24 aug 1993
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket 's-Gravenhage 10 dec 1997
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger/kantonrechter/Kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag Kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Provinciale State Friesland
Secretaris Vereniging SPAVO te Surhuisterveen tevens q.q. Stichting Munt en Penningkabinet te
Surhuisterveen
Commissaris van de Spaar en Voorschotbank NV
24 jun 1997


MEER
A.J. van der, geboren okt 1947
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Leeuwarden
Rechter rechtbank Leeuwarden 10 sep 1993
Rechter rechtbank Haarlem 7 okt 1996
NU
Leeuwarden rechter; geen rechter daar info 08 aug 1997
Haarlem rechter; info Leeuwarden 08 aug 1997


MEER
A.K.M. van, geboren nov 1951
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 10 mrt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 10 mrt 1989
NU
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Eindhoven; kantoor Holla & Van Dooren; beëdiging 1978


MEER
A.W.M. van, geboren dec 1916
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Heerlen 16 aug 1945
Juridisch adviseur Algemeen Mijnwerkersfonds 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 12 jun 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 22 okt 1968
Kantonrechter Heerlen 6 mei 1969


MEER-NATZLJL
Chr. P. van der, geboren sep 1910; Mw.
NLRM 71
Werkzaam Armenraad Den Haag
Werkzaam Kinderrechter Den Haag 1942
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 20 jul 1950
Substituut-griffier Idem 17 mrt 1947


MEER
G.M. van der, geboren jun 1960; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 16 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 11 aug 1994
NU
Leeuwarden Hof gerechtsauditeur/Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Parttime docente bestuursacademie NNed. ?? te Groningen
Lid commissie van advies BB ?? RUG
Medewerker aan de nog te verschijnen uitgave praktijkboek Curatoren Kluwer BV. Deventer
Annotator FED
jul 1997


MEER
H.Th. van der, geboren mrt 1958
NLRM 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter Amsterdam 1 jul 1994
NU
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Docent arbeidsrecht bij de Stichting Opleidingen Sociaal Recht te Utrecht


MEER
J.A.P.M. van, geboren mrt 1953; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 mei 1990
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 mei 1993
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Breda 1 jan 1994
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1995
NU
Breda parket


MEER
Y.A. van der, geboren apr 1959; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Centrale Recherche Informatiedienst
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1995
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1997
NU
Rotterdam parket


MEERING
A.; prof
NLRM 80 87 88/89
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 25 okt 1978


MEERS
H.M.S., geboren aug 1952; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 29 jul 1994
Ontslag
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda; kantoor Ruijgrok, Van Iersel & Luchtman; beëdiging 1984


MEERTEN
M.B. van, geboren mrt 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Den Haag 1956
Werkzaam Centrale Directie PTT 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 6 jun 1967
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 mei 1979
Raadsheer Hof Den Haag 1 mrt 1980
Vice-president Hof Den Haag 11 sep 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jul 1995
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage
TEVENS
Lid commissie van advies en bijstand van het Koninklijk Conservatorium te 's-Gravenhage
Bestuurslid van de Stichting Studentenhuisvestiging van het Koninklijk Conservatorium
Arbiter bij de raad van arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel


MEERTENS-ZEEMAN
R.J.A., geboren dec 1944; Mw.
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 jan 1981
Rechter rechtbank Utrecht 19 apr 1986
Vice-president rechtbank Utrecht 19 apr 1991
Raadsheer-plaatsvervanger hof Amsterdam 2 aug 1997
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 24 sep 1997
NU
Utrecht Coördinerend Vice-president
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger


MEERWIJK Zie WITTEMAN-VAN MEERWIJK
L.A.C.M. van, geboren apr 1929; Mw.


MEES
M., geboren jan 1946
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 16 dec 1993
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Houthoff; beëdiging 1989
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Subsidie Medisch Wetenschappelijk Onderzoek
Lid Bestuur Beheer Landgoed


MEES
R.A.J., geboren okt 1934; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 jan 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Rechter rechtbank Zutphen 1 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
President Soroptemistenclub Deventer bijbaan register 1996
Lid van de Soroptemistenclub Deventer.
NB
Graag zou ik in contact komen met ouders die via mevrouw Mees kun kinderen en/of omgang met
hun kinderen zijn kwijtgeraakt voor coördinatie van onderzoek naar beschikkingen/aangiften tegen deze
kinderrechter. 0341-558356
19 aug 1997


MEETER
F.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 10 jan 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 8 jul 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Loeff Claeys Verbeke; beëdiging 1962
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Hof van Discipline te Utrecht
Lid Adviescommissie Wetgeving van de Ned. Orde van Advocaten; faillissementscommissie
en woordvoerder van de faillissementscommissie in het ressort
Lid eerste kamer Staten Generaal PvdA
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 13 mei 1997 i.v.m. wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij
Voormalig Deken Rotterdam van de Orde van Advocaten


MEETER
W.D., geboren dec 1923
NLRM 71 87 88/89 90 91
Inspecteur Voogdijraad Groningen feb 1955
Plaatsvervangend secretaris Raad van de Kinderbescherming Leeuwarden mei 1956
Secretaris Idem Dordrecht sep 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1962
Substituut-officier van justitie arrondissement Rotterdam 28 dec 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 22 dec 1964
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Rotterdam 1 okt 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 aug 1984


MEIDE
J.H. van der, geboren jun 1921
NLRM 71 80
Werkzaam Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1947
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken, II. administrateur 1951
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, II. hoofdadministrateur 1962
Lid Centrale Raad van Beroep 6 okt 1969
Ondervoorzitter Idem 20 sep 1976


MEIHUIZEN
J., geboren okt 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 12 mrt 1962
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 12 jul 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 12 jul 1964
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1 sep 1966
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 22 jun 1968
Rechter rechtbank Dordrecht 11 feb 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 8 mrt 1974
Kantonrechter Dordrecht 12 apr 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 12 apr 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 10 apr 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 23 nov 1979
Kantonrechter Den Haag 21 dec 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 15 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 1 jan 1994
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger JA
TEVENS
Incidenteel Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Incasso-ondernemingen
Voorzitter klachtencommissie Huisartsen districten Delfland Westland en Schieland
Voorzitter klachtencommissie Stichting Oldeslo
okt 1997


MEIJ
A.W.H., geboren dec 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 13 jan 1984
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 21 aug 1985
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 11 mei 1992
Vice-voorzitter college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1mrt 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht, 1apr 1994
Coördinerend vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 8 jul 1994
Plaatsvervanger Lid Tariefcommissie Amsterdam 16 nov 1994
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1996
NU
Hoge Raad Raadsheer
TEVENS
Lid van de Commissie van Bijstand van de Vereniging van Milieurecht Advocaten


MEIJ
W. van der, geboren mei 1924
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Advocaat en Procureur Den Haag 7 jul 1953
Rechter rechtbank Den Haag 24 okt 1979


MEIJDEN
H. van der, geboren jan 1962
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 mrt 1988
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Breda 15 aug 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 1 sep 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 feb 1995
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Geen bijbanen
13 jan 1997, 18 sep 1997


MEIJENVELD
C. von
NLRM 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992


MEIJER
A.E.C., geboren jun 1947; Mw.
NLRM 88/89 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1974
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 30 jul 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 8 nov 1980
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 26 jul 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 16 mrt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 feb 1992
Rechter rechtbank Arnhem 1 jul 1992
NU
Arnhem rechter
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Soroptemistenclub
Geen bijbanen
mrt 1997


MEIJER
A.M.J.
NLRM 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 7 jun 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 mrt 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 4 maan 1988


MEIJER Zie BIJL-MEIJER
C.C., geboren sep 1961; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1986


MEIJER Zie CLERCQ-MEIJER
C.M., geboren feb 1949; Mw.


MEIJER
E.G.J.M., geboren dec 1953
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 7 apr 1988


MEIJER
E.T., geboren mrt 1952
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 16 dec 1993
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Rotterdam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1982
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Vrienden Capelse Muziekschool
4 aug 1997
Lid van de Adviescommissie wetgeving van de NOvA; belastingrecht


MEIJER
F.F., geboren mei 1966; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1994
TEVENS
geen bijbanen


MEIJER
F.N.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 jan 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 jan 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 26 jun 1986
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Ekelmans & Meijer; beëdiging 1956
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
Lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de NOvA


MEIJER
G.H., geboren mei 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98
Unit-coördinator sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 6 jan 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 okt 1393
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Rechter rechtbank Zwolle 4 jul 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle Rechter; actief 97
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger (GH Meyer)
TEVENS
Freelance docent bij de Veluwse Assurantie Club VAC


MEIJER
H.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 4 dec 1974
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor de Lairessestraat 65; beëdiging 1973


MEIJER
J.A., geboren mei 1946; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rijksbelastingdienst 1968
Raadsheer Hof Den Bosch 18 jun 1984
Vice-president Hof Den Bosch 19 mei 1995
Coördinerend vice-president hof 's-Hertogenbosch 1 apr 1997
Coördinerend vice-president hof 's-Hertogenbosch 24 nov 1997
NU
Den Bosch Hof Vice-president
TEVENS
Penningmeester Stichting De Sterne Instituut voor geestelijk gehandicapten te Clinge
Voorzitter Adviescommissie van de BB-schriften Gemeente Sluis-Aardenberg
Plaatsvervangend Voorzitter adviescommissie voor de BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN van de Provincie Zeeland
Lid van de schadebeoordelingscommissie van de Gemeente Sluis-Aardenburg


MEIJER Zie VELT-MEIJER
J.M.E. in 't, geboren nov 1941; Mw.


MEIJER
J.W.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 4 jul 1980
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Buruma Maris; beëdiging 1957
TEVENS
Voorzitter vereniging van Onteigeningsadvocaten
Lid redactieraad Bouwrecht
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


MEIJER-DELLAERT
M.A.A.; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 25 sep 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 8 dec 1988
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jan 1990
Vice-president rechtbank Den Bosch 4 apr 1991
NU
Den Bosch Vice-president
TEVENS
Lid Bestuur Curatorium plaatselijk tehuis ons middel t.b.v. onderwijs Tilburg
28 jan 1997


MEIJER
W.A.M.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 7 jun 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 mrt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 4 mrt 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 okt 1996
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger strafsector
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Breda
TEVENS
Voorzitter commissie BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN gemeente Geertruidenberg
Bewindvoeder van de heer Nijs te Breda
Zaakvoerder de heer van Nordheim e.o. bedrijfspand in Maastricht
08 jun 1997


MEIJER Zie LUIJTEN-MEIJER
W.R., geboren mrt 1945; Mw. prof. e.v. prof. LUIJTEN, E.A.A.


MEIJERE
C.A. de, geboren mei 1908
NLRM 71
Advocaat en Procureur Leiden 1941
Raadadviseur ministerie van Justitie 1946
Rechter rechtbank Rotterdam 25 aug 1948
Raadsheer Hof Den Haag 8 feb 1956
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 3 mei 1961


MEIJERING
K.H., geboren sep 1933
NLRM 80
Secretarie Reclasseringsraad Dordrecht 1967
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 nov 1972
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Bosch 12 okt 1973
Arrondissementsofficier van justitie idem 21 okt 1975
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam officier van justitie hoofd
arrondissementsparket Curaçao 27 sep 1976
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Rotterdam 14 sep 1979


MEIJERINGH
J.R., geboren jul 1935
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Groningen mei 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 8 okt 1973
Rechter rechtbank Groningen 1 sep 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 29 okt 1979
Vice-president rechtbank Assen 2 jul 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 11 aug 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel, Assen 20 jun 1988
President rechtbank Assen 1 mei 1992
Raadsheer-plaatsvervanger hof Leeuwarden 5 feb 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 5 feb 1998
NU
Assen president
Assen Kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid centrale raad van advies ca ??
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline te Leeuwarden
Voorzitter Drents Juridisch Genootschap
20 apr 1996


MEIJERINK-BROKKEN
C.M., geboren dec 1932
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Laren
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 22 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 28 nov 1988
Rechter rechtbank Den Bosch 13 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 15 nov 1991
Is gestopt in okt 1996
NU
Den Bosch rechter
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Met pensioen; info Den Bosch 03 feb 1998


MEIJERS
L.C.M., geboren aug 1929; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam R.K. Kerkgenootschap 1959
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. hoofd afdeling Staat- en Strafrecht, hoofdadministrateur 1 jul
1968
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 2 mrt 1973
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Assen 16 aug 1977
Hoofd officier van justitie arrondissementsparket Assen 12 mrt 1980
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 14 feb 1985
NU
Hoge Raad Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Lid Beoordelingscommissie klachtenregeling Gemeentepolitie Emmen
Lid Bestuur geriatrische verpleeginrichting "Nieuw Graswijk" te Assen
Voorzitter Bestuur Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Hoofdredacteur Nederlandse Jurisprudentie
Bijzonder hoogleraar Strafrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen ( 1 moduul)
Lid Studiecommissie tuchtrechtspraak KNVB
Voorzitter College van Advies Politieregio Lelystad
Lid College van Advies Politieregio Utrecht


MEIJERS
V.A.E.M., geboren mrt 1964
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 30 jan 1997
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversitair docent RU Limburg
TEVENS
Secretaris redactie van Vennootschap & Onderneming
16 apr 1997


MEIJJES
P., geboren dec 1902
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. raadadviseur 1931
Rechter rechtbank Den Haag 11 apr 1942
Vice-president Idem 3 me 1 1952
Raadsheer Hof Den Haag 30 jan 1957
Vice-president Idem 21 apr 1958


MEIJKNECHT
P.A.M., geboren jun 1942
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 nov 1989
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Rechtspleging
, Raadadviseur 95/96
Ministerie van Justitie Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
TEVENS
Opgave bijbanen bij Hof opnemen


MEIJLINK
P.W.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 30 okt 1958


MEIJRING
K.H., geboren sep 1933
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Reclasseringsraad te Dordrecht 1967
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 nov 1972
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 12 okt 1973
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 21 okt 1975
Hoofd officier van justitie Ned. Antillen 27 sep 1976
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 14 sep 1979
Advocaat-generaal Hof Den Haag 14 dec 1981
Raadsheer Hof Den Bosch 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 jul 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 31 okt 1991
Vice-president Hof Den Bosch 15 jun 1994
NU
Den Bosch Hof Vice-president
TEVENS
Lid adviescommissie Tuchtrechtspraak KNVB


MEILLO
E.C., geboren jan 1974; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1998


MEIN
J., geboren sep 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 23 jun 1948
Waarnemend ambtenaar Groningen 2!9 apr 1949
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 28 apr 195
Substituut-officier van justitie arrondissement Groningen 18 dec 1956
Rechter rechtbank Groningen 1 feb 1965
Vice-president idem 12 feb 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 21 aug 1984


MEISSEN
I.C.M.E., geboren jan 1969; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Assen 1 apr 1994
NU
TEVENS
Lid ledenraad NVvR
17 nov 1997


MEISSEN
M.P.A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 18 jul 1957


MELAARD
M., geboren jul 1963
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 okt 1996
Rechter rechtbank Almelo 5 sep 1997
NU
Almelo gerechtsauditeur
Almelo Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997


MELAI
A.L., geboren mei 1918; prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 aug 1984
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Rijks Universiteit Leiden


MELENS
A.L.R., geboren mei 1950
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en procureur
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10 aug 1989
Kantonrechter Terneuzen 21 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 21 nov 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg B jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 8 jul 1991
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Middelburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Moolenburg Bent
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te
Middelburg
Voorzitter Klachtencommissie Sint Clara Ziekenhuis te Rotterdam


MELISSEN
E.A.H., geboren sep 1966; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 okt 1996
NU
Arnhem raio
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Geen bijbanen
19 jul 1997


MELKERT
C.N., geboren apr 1958
NLRM 95 96 97 98
Wetgevingsjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 mei 1994
Rechter rechtbank Rotterdam 1 sep 1995
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Pijnacker te Pijnacker
Vice-voorzitter van het parochiebestuur van de parochie H. Johannes de Dooper te Pijnacker


MELLEMA
S.R., geboren nov 1954
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 jan 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 28 jun 1986
Rechter-plaatsvervanger Idem 28 jun 1986
Rechter rechtbank Den Haag 20 jul 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 apr 1992
Kantonrechter Zaandam 1 apr 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 apr 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter
Alphen aan de Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


MELLEMA-KRANENBURG
T.J., geboren sep 1955; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 4 mei 1990
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent aan de RUL
TEVENS
Kandidaat-notaris te Katwijk
Geen bijbanen


MELSSEN
B.J.J., geboren aug 1952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 dec 1980
Rechter rechtbank Zutphen 10 nov 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Rechter rechtbank Zwolle 9 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-president rechtbank Zwolle 4 feb 1997
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger 260291 Ontslag
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter; actief 97
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter personeelsvereniging RESPONZ tot 13 mrt 1996
Lid van Commissie van Toezicht van de penitentiaire inrichting "De Grittenborgh" te Hoogeveen
19 aug 1997 Geen opgave van bijbanen bijbanen in Zutphen
Kinderrechter in Zwolle ?


MENALDA
A., geboren jun 1930; prof. dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 nov 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 13 mrt 1987
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Oud-hoogleraar Wiskunde
22 feb 1997
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


MENDEL
M.M., geboren apr 1939; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetens. medewerker Rijks Universiteit Leiden 1963
Hoofd Juridische afdeling Estel Hoogovens BV. 1971
Buitengewoon. Hoogleraar T.H. Delft 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 30 sep 1971
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 jun 1979
Raadsheer Hof Amsterdam 9 apr 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 15 okt 1987
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Raadsheer Hof Adam
TEVENS
Hoogleraar Rijks Universiteit, handelsrecht en sociaal-economisch privaatrecht
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam


MENDLIK
J., geboren okt 1935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris krijgsraad Arnhem 1 apr 1961
Raio rechtbank Breda 15 nov 1961
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 15 mrt 1962
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 1 sep 1964
Als Stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 sep 1966
Substituut-griffier rechtbank Breda 26 feb 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 26 mrt 1969
Rechter rechtbank Breda 14 jul 1970
Vice-president rechtbank Breda 4 apr 1978
Pres-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Buitenland Landmacht 18 jan 1979
Pres-plaatsvervanger Mobiele krijgsraad Buitenland Landmacht18 jan 1979
President rechtbank Breda 1 aug 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 9 sep 1991
President rechtbank Rotterdam 1 mrt 1994
NU
Rotterdam President rechtbank
TEVENS
Voorzitter van het Rotterdams Juridische Genootschap
Lid Bestuur van het Ned. Arbitrage Instituut
Lid van de Rad van Advies van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam
Lid van de Raad van Advies van het WODC
Voorzitter van de Kruijne de Bruijne Stichting


MENGELBERG
R.H.W., geboren jan 1935
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsjurist te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 12 okt 1985
Kantonrechter Utrecht 3 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 mei 1996
NU
Utrecht kantonrechter


MENS Zie BRANDSMA-MENS
B.M., geboren jan 1948; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 6 okt 1989
Rechter rechtbank Zutphen 5 nov 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 6 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 6 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 6 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 6 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Klachten-Commissie ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie van het Apeldoorn College
Beroeps en volwassenen onderwijs
19 aug 1997


MENS
K.L.H. van, geboren dec 1945; prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 mrt 1990
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Rijks Universiteit Utrecht, belastingrecht
Advocaat te Utrecht; kantoor Van Mens & Wisselink; beëdiging 1985
TEVENS
Woonplaats Doorn, examenjaar 1975
Opgave Hof opnemen


MENTHON BAKE
C.F.G. de, geboren dec 1919
NLRM 87 88/89 90
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep 16 jul 1983


MENTINK
J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 13 jun 1968


MERBEL
L.W. van de, geboren dec 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 9 mei 1983
Rechter rechtbank Breda 31 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 jun 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Vice-president rechtbank Breda 1 aug 1995
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Breda Vice-president
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid van de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Ned. Herv
Kerk
Voorzitter generale commissie van het opzicht van de NH kerk
Juridisch adviseur commando St ??
Plaatsvervangend Lid bij de Gemeente Geertruideberg van de commissie AWB
Lid Bestuur Stichting Beheer derdengelden "Amarant" (Gehandicapten)
Lid Bestuur kerkenraad van de NH gemeente Raamsdonk
03 jun 1997


MERENS
W.E.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 14 aug 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 7 sep 1989
NU
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
Delft Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Van Anken Knüppe Damstra; beëdiging 1972. Lid maatschap
Lid van de Algemene Raad van de Orde van Advocaten; portefeuille Opleiding
TEVENS
Geen bijbanen


MERLINI-VAN ZEBEN
A.D., geboren dec 1948; Mw.
NLRM 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 mrt 1988


MERTENS-STEEGHS
J.H.J.M., geboren sep 1954; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 30 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 aug 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
Rechter rechtbank Roermond 24 jun 1992
NU
Roermond rechter
TEVENS
Lid bestuur Stichting Slachtofferhulp Noord en Midden-Limburg (tot 23 jan 1997)
Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Stichting Zorgverlening Verst ???? Venlo
Lid bestuur Stichting Katholiek ??? Overkwartier
apr 1998


MERTENS
T.W., geboren apr 1921
NLRM 80 87 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 feb 1974
Rechter rechtbank Utrecht (part-time) 1 jan 1990


MERWIJK
S.F. van
NLRM Niet in NLRM 1998
Den Bosch raio
TEVENS
Geen bijbanen


MERX
C.H.J., geboren okt 1949
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1970
Werkzaam gemeente Schaesberg, afdeling bevolking 23 jul 1978 - 23 jan 1979
Waarnemend / Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Maastricht 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Roermond 15 mrt 1983
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Roermond 1 aug 1986
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Roermond 17 mrt 1988
Officier van justitie Aruba 1 jul 1990
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jul 1993
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 feb 1996
Vertrokken
NU
Den Haag parket


MESDAG
M., geboren apr 1912; Mw.
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Groningen 30 okt 1937
Juriste bureau Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Almelo 1 dec 1942
Leidster toezicht vrijwillig geïnterneerden Civil Internment Camp te Esterwegen (Dld.) 1 jun 1945
Maatschappelijk werkster gemeente Almelo 1 dec 1945
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 17 jul 1947


MESKERS
H.P.M., geboren jan 1963
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 apr 1995
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jul 1996
NU
Amsterdam gerechtsauditeur
Amsterdam rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; beëdiging 1994
TEVENS
Geen bijbanen opgegeven in Amsterdam


MESSCHAERT
A.N., geboren aug 1917
NLRM 71 80 87
Werkzaam Nederlandse Veehouderij Centrale 1 jul 1941
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Zutphen 16 Feb 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zutphen 16 mrt 1946
Substituut-officier van justitie arrondissement Zutphen 18 dec 1956
Werkzaam Ministerie van Justitie waarnemend Hoofd Hoofdafdeling Rechterlijke. Organisatie feb 1957
- 15 jan 1959
Officier van justitie arrondissementsparket Roermond 30 mrt 1962
Idem arrondissementsparket Den Bosch 29 dec 1969
Idem Amsterdam 19jul 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 19 jun 1982


MESSER-DINNISSEN
P.E.M., geboren jan 1967; Mw.
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 feb 1996


METS Zie SPRUIJT-METS
S.M., geboren mrt 1945; Mw.


METZEMAEKERS
A.D.M., geboren jun 1927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Werkzaam bedrijfsleven apr 1949
Arbeidscontractant raad van beroep Rotterdam 1 jun 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 13 dec 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 25 mrt 1978
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 feb 1980
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 12 mei 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 15 apr 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 apr 1990
Vice-president rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Rotterdam 1 apr 1994


MEULDER
G.C.J.A. de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 18 jul 1957


MEULEMANS
E.W.M., geboren jun 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 22 dec 1986
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Zwolle; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé; beëdiging 1978
TEVENS
Lid van de Rotary
Plaatsvervangend Lid Raad van Discipline Arnhem
Lid Raad voor rechtsbijstand Arnhem
Lid Raad van Toezicht van de Hoogeland Zorggroep te Beekbergen
Plaatsvervangend lid van het College van Beroep van de Ned. Kledingconventie
Plaatsvervangend Voorzitter van het LHV Scheidsgerecht vestigingsbeleid
Arbiter Ned. Arbitrage Instituut
Lid tevens Voorzitter van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Fagel Holding te
Steenwijk
Lid van de redactie van tijdschrift voor gezondheidsrecht


MEULEMEESTER Zie SCHAAP-MEULEMEESTER
C.A.M., geboren jan 1952; Mw.


MEULEMEESTER Zie STRENS-MEULEMEESTER
J.A.M., geboren nov 1950; Mw.


MEULEN van den ENDE-VAN DER MEULEN
C.A.J. van der, geboren okt 1950; Mw.


MEULEN-FONTEIJN
C.P.E.M. van der; Mw.
NLRM 88/89 90
Substituut-officier van justitie arrondissement Dordrecht 27 nov 1986
Plaatsvervangend officier van justitie (Bez.) Idem 23 jun 1987


MEULEN
J.P. van der, geboren sep 1912
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 22 feb 1940
Ambtenaar Openbaar Ministerie Dordrecht 13 nov 1942
Substituut-officier van justitie rechtbank Dordrecht 6 sep 1952
Idem arrondissement Dordrecht 1 jan 1957


MEULEN
J.W. van der, geboren mei 1945
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 mrt 1994
Militair Lid rechtbank Arnhem 1 jan 1995
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Arnhem militair Lid rechtbank Arnhem
TEVENS
Lid adviesorgaan Bestuursrechtelijke geschillen Koninklijke Marine
mrt 1997


MEULEN
R. van der, geboren dec 1922
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam Rijkspolitie, II. wachtmeester 1 jan 1946
Administratief ambtenaar burgerlijke gerechten, II. hoofdcommies kantongerecht Enschede 1 jun
1952
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 14 mei 1976
Rechter-plaatsvervanger Idem 16 feb 1977
Rechter rechtbank Zutphen 4 jul 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn, Deventer, Groenlo en Zutphen 16 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 23 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 6 sep 1988


MEULENBELD-OOSTERMAN Zie OOSTERMAN-MEULENBELD
A.C., geboren jul 1947; Mw.


MEULENBROEK
B.A., geboren aug 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 1 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 10 jan 1984
Rechter rechtbank Middelburg 23 aug 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 31 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 31 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 7 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 7 mrt 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 apr 1989
Vice-president rechtbank Middelburg 4 apr 1991
NU
Middelburg Vice-president Middelburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter bestuur parochiale Caritas instelling te Middelburg
Plaatsvervangend Voorzitter scheidsgerecht Kon. Notariële Broederschap te Den Haag
Lid Bestuur Stichting Katholieke Noden te Hilversum
Voorzitter bisschoppelijk gedelegeerde bij de procedure inzake seksueel misbruik in pastorale relaties
RK kerkprovincie te Utrecht
Voorzitter begeleidingscommissie Dialoog van de Ned. Bisschoppenconferentie te Utrecht
Lid Diocesaan Bureau voor geschillen te Rotterdam
jul 1997


MEULENKAMP
W.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 69 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 1 mrt 1965
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 feb 1989
NU
Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Venlo; kantoor Meulenkamp, Ament & Van Haren; beëdiging 1963
TEVENS
Vast Lid commissie van beroep en bezwaarschriften Waarvan?
Vast Lid commissie van Politieklachten regio Noord-Limburg
apr 1998


MEULMEESTER
J.H., geboren jul 1965
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1994
NU
Den Haag raio
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


MEURSING
J., geboren nov 1916
NLRM 71 80
Werkzaam Provinciale Voedselcommissie Zwolle 1 mei 194
Secretaris Bedrijfschap voor Zuivel 1 jul 1942
Secretarie Beheersinstituut Assen 1946-1947
Juridisch adviseur Provinciale Voedselcommissie Drenthe jun 1946
Waarnemend griffier rechtbank Assen 14 mrt 1947
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Almelo apr 1948
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 20 apr 196
Rechter rechtbank Rotterdam 14 sep 1959
Raadsheer Hof Leeuwarden 27 mrt 1969
Vice-president Idem 23 aug 19716


MEVIS
P.A.M., geboren jul 1959
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 20 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 22 okt 1994
Raadsheer-plaatsvervanger hof Amsterdam 18 jul 1997
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam EUR, straf- en strafprocesrecht
23 feb 1997
TEVENS
Geen bijbanen


MEYBOOM
T.N.E., geboren aug 1969; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 nov 1997
NU
Breda raio
TEVENS
Geen bijbanen


MEYENFELDT
C. von, geboren mei 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 sep 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 24 jul 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 sep 1982
Rechter rechtbank Amsterdam 27 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 7 mrt 1991
Kantonrechter Amsterdam 27 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 okt 1991
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter vorderingscommissie gemeente Amsterdam


MEYENFELDT
F.H. von, geboren aug 1917
NLRM 71 80 87
Substituut-officier van justitie Landgerechten in Zuid-Celebes en substituut-auditeur-militair
Krijgsraad te Velde Oost 1 dec 1946
Werkzaam scheepvaart-mij. te Jakarta, Singapore en Amsterdam 26 mei 1950
Substituut-officier van justitie arrondissement Dordrecht 9 nov 1966
Waarnemend (subst.) officier van justitie arrondissement Amsterdam feb 1970
Substituut-officier van justitie Idem 6 jan 1972
Arrondissementsofficier van justitie Idem okt 1972
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 15 nov 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 12 okt 1982


MEYENFELDT
G.W. von, geboren jan 1915
NLRM 71 80
Inspecteur van Politie Amsterdam aug 1940 tot 1943
Officier-fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 1 nov 1945
Ambtenaar Openbaar Ministerie Alkmaar 20 mrt 1947
Procureur Generaal Hof van Justitie Ned. Nieuw-Guinea 18 nov 1959 -feb 196
Substituut-officier van justitie arrondissement Utrecht 18 dec 1956
Officier van justitie Idem 13 jun 1966
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem okt 1972


MEYENFELDT Zie HORSTINK-VON MEYENFELDT
S.J.E. von, geboren aug 1951; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 okt 1977


MEYER
A.E.C., geboren jun 1947; Mw.
NLRM 80 87 90 91
Raio 1 apr 1974
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Arnhem 30 jul 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 8 nov 1980
Ondervoorzitter Raad van Beroep Arnhem 26 jul 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 16 mrt 1987


MEYER-DELLAERT
M.A.A.; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 25 sep 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 8 dec 1988
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jan 1990
Vice-president rechtbank Den Bosch 4 apr 1991


MEYER
W.H.A., geboren feb 1917
NLRM 71 80
Secretaris Voogdijraad Den Bosch 15 apr 1949
Substituut-griffier Hof Den Bosch 21 jan 196
Idem Hof Arnhem 18 jun 1962


MEYJER
E.P.J., geboren feb 1950; dr.
NLRM 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 sep 1984


MEYST-MICHELS
J., geboren apr 1953; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 17 mrt 1994
NU
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te R'dam; kantoor Houthoff; beëdiging 1984
TEVENS
Voorzitter van de Vereniging van letselschade Advocaten LSA


MICHELS Zie MEYST-MICHELS
J., geboren apr 1953; Mw.


MICHELS
P.L., geboren apr 1928
NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Reclasseringsambtenaar Instituut voor Maatschappelijk Werk te Helmond 1 dec 1956
Rijksreclasseringsambtenaar in algemene dienst 1 sep 1957
Raio rechtbank Den Bosch 1 sep 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Den Bosch 1 apr 1962
Idem kantongerecht Roermond 12 jun 1962
Griffier Idem 27 feb 1963
Idem kantongerecht Venlo 21 mei 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 4 jun 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 29 jan 1965
Rechter rechtbank Amsterdam 30 mei 1967
Vice-president rechtbank Amsterdam 12 mrt 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 26 mei 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 25 aug 1989
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam 30 aug 1994
NU
Amsterdam coördinerend Vice-president
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Havenstraat
Voorzitter Stichting School en beroepskeuze "Van Hengel-Idemburg" Gooi en Vechtstreek, Adam,
Almere en Leiden


MICHIELS VAN KESSENICH-HOOGENDAM
I.P., geb 22 jan 1940, te Subanjerigi; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 apr 1972
Rechter rechtbank Den Haag 21 mei 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 9 apr 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 jun 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 25 aug 1989
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1990
Vice-president Hof Den Haag 1 jan 1997
NU
Den Haag Hof vice-president
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Doorliep het gymnasium-A en deed doctoraal-examen recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Was advocaat te A'dam en docent burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Is sinds 1972 Lid van de rechterlijke macht, straf- en civiele sectie (R'dam, Den Haag en Maastricht).
Is raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag.
Is Voorzitter van de Commissie Medische Aansprakelijkheid en Bestuurslid van instellingen op de
terreinen cultuur en monumentenzorg. Is auteur van boeken over beroepsfouten van onder andere artsen
en advocaten en over de aansprakelijkheid van banken. Heeft daarnaast publicaties over onder andere
euthanasie op haar naam staan.
Lid van de Eerste Kamer (CDA)
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 13 mei 1997 i.v.m. wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij
Lid van de Commissie van Advies inzake Medische Aansprakelijkheid, Utrecht
Lid van het bestuur van de Stichting Nieuwland, Geysteren
Adviseur van het Algemeen Bestuur van de CDA-Kamerkring te 's Gravenhage
Lid van de Commissie van Advies en Bijstand van het Koninklijke Conservatorium te 's Gravenhage
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Instrumentenfonds bij het Conservatorium te 's
Gravenhage
Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie, Amsterdam


MICHON
L.C., geboren dec 1963; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 okt 1996
NU
Utrecht Raio
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


MIDDENDORP
J.C.M., geboren dec 1957; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 3 jul 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 16 okt 1991
NU
TEVENS
Geen bijbanen


MIEDEMA
J.F., geboren sep 1956; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1995
Rechter rechtbank 's-Gravenhage 24 nov 1997
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ??
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


MIERLO
A.I.M. van, geboren jul 1957
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 9 jan 199i
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Ontslag; verzoek ingezonden 01 jul 1997
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 97
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, Burgerlijk recht Burgerlijk Procesrecht en Handelsrecht
TEVENS
Voorzitter opleidingscentrum voor recht en praktijk EvR
Lid commissie herijking verplichte procesvertegenwoordiging
Lid adviescommissie Burgerlijk Procesrecht
Plaatsvervangend Lid beroepscommissie WTZ (Wet op toegang op de ziektekostenverzekering)
Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen Sligro-groep
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor aandelen Koninklijke Frans Maas Groep
Bestuurslid TMC Assen Instituut Den Haag
Bestuurslid Ned. vereniging voor Procesrecht
Bestuurslid Stichting rechtsbijstand
Bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap
Bestuurslid stuurgroep Insolad
Bestuurslid werkgroep Deltaplan modellen De Brauw Blackstone Westbroek
Redactie Tijdschrift voor Civiele rechtspleging
Lid redactie Nb BW
Medewerker vademecum Burgerlijk Procesrecht executie en beslag, algemeen deel, losbladig blad verbintenissenrecht
11 mrt 1997


MIERLO
H.J.M. van, geboren mei 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 20 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 20 jun 1988
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda; kantoor Van Wijmen Nouwen; beëdiging 1989
Postbus 4714, 4803 ES Breda, Tel. 076-5223100 Fax 076-5142575
TEVENS
Secretaris Adviescommissie wetgeving; administratief recht
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


MIERLO
J.H.H.L.M van, geboren jul 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96 97 98
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 23 jul 1954
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 16 jun 1955
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1957
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 7 nov 1961
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 okt 1972
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 10 mrt 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jan 1991
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger


MIERLO Zie ter KUILE-VAN MIERLO
J.M.H.A. van, geboren jun 1948; Mw.


MIERLO
P.O.A.M. van, geboren jun 1914
NLRM 71
Advocaat en Procureur Ned. Indië sep 1938
Hoofdcommies Weeskamer Semarang 28 sep 1940
Adjunct-Lid Idem Medan 15 jun 1941
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 31 dec 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 6 dec 1947
Idem Maastricht 28 apr 1951
Substituut-officier van justitie Maastricht 18 dec 1956


MIJNSBERGE
E., geboren dec 1960
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 26 jul 1990
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 2 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 6 aug 1992
Rechter rechtbank Dordrecht 1 jan 1995
NU
Dordrecht rechter
TEVENS
Lid landelijke commissie Justitie VVD
Lid landelijke VVD commissie Evaluatie en Updaten Reglementen
jul 1997


MIJNSSEN
A.N.G.N.E., geboren dec 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 1967
Wetensch. medewerker Rijks Universiteit Groningen 1974
Wetenschappelijk hoofd medewerker Universiteit te Amsterdam 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 mrt 1980
Raadsheer Hof Amsterdam 9 okt 1981
Buitengewoon verlof i.v.m. benoeming Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1988
Vice-president Hof Amsterdam 29 okt 1993
NU
Amsterdam Hof Vice-president
TEVENS
Geen opgave van bijbanen


MIJNSSEN
F.H.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 dec 1976
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 15 jul 1986
NU
Hoge Raad raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, buitengewoon hoogleraar, Vrije Universiteit te A'dam, faculteit der rechtsgeleerdheid,
vakgroep privaatrecht
TEVENS
Voorzitter van de Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
Rechter-plaatsvervanger in het Benelux-Gerechtshof
Commissaris van het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (NECiGEF)
Lid van de adviesraad voor de door W.E.J. Tjeenk Willink B.V. uitgegeven Asser-serie;
Voorzitter van de redactieraad NIBE, bank-juridische reeks
Voorzitter van het Bestuur van de te A'dam gevestigde Stichting Alexander van der Leeuwkliniek in
liquidatie.
INFO
Citaat IRM-RAPPORT:

  "Eén van de raadsheren van de Hoge Raad, Mr. F.H.J. Mijnssen, verschoonde zich niet als rechter in negen cassatie-procedures. Mr. Mijnssen heeft als één van zijn nevenfuncties dat hij lid (voorzitter ) is van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf".
Het betreft de procedures :
 • Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds tegen Hollandsche Brand- en Verzekeringssociëteit van 1808 N.V.; Uitspraak d.d. 25-06-93.
 • R.A.J. van Esch tegen AMEV Schadeverzekering N.V.; Uitspraak d.d. 12-11-93.
 • B.V. Visser Bouwmaatschappij tegen Assurantiekantoor E. van der Roest B.V.; Uitspraak d.d. 07-01-94.
 • J.A.W.M. Elen tegen N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij; Uitspraak d.d. 25-03-94.
 • A.M. Boileau tegen N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij; Uitspraak d.d. 09-09-94.
 • Modalfa Vastgoed B.V. tegen Schermer Assuradeuren B.V.; Uitspraak d.d. 19-05-95.
 • Zwolsche Algemene Schadeverzekering N.V. tegen Stichting Regionaal Ziekenfonds Midden Nederland; Uitspraak d.d. 02-06-95.
 • W. Zevenboom tegen N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij; Uitspraak d.d. 15-12-95.
 • J.H. van den Elzen tegen Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.; Uitspraak d.d. 09-02-96. De Hoge Raad deed in al deze procedures ten voordele van de Verzekeraar uitspraak.


MIJNSSEN
J.H.P.E.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 8 apr 1970


MIJNSSEN
W.G.C., geboren mei 1941
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 11 nov 1966
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Breda; Raio 1 jan
1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 mei 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1972
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Middelburg 14 feb 1974
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Middelburg 20 jan 1976
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 13 mei 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 mrt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1996
NU
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Utrecht
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Staffunctionaris
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving Ca ?? Sector Strafrecht en
Sanctierecht 1995-1996, Gedetacheerd Raadadviseur
TEVENS
Lid van de Rotary
Bestuurder van de Stichting Adriaan Blok te Amsterdam
Voorzitter van het kerkgenootschap de Remonstrantse Broederschap te Utrecht
Bestuurder van de Stichting Centraal Service Bureau voor het Vrijzinnige Protestantisme te Utrecht
Vertegenwoordiger van de Remonstrantse Broederschap, almede lid van het moderamen van het
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken


MIJS
A.C.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 9 okt 1942


MIJS
A.D., geboren nov 1923
NLRM 80 87 88/89 90 92 93
Advocaat en procureur Rotterdam 1948
Rechter rechtbank Rotterdam 23 aug 1975
Vice-president rechtbank Rotterdam 13 mei 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 13 jul 1979
President rechtbank Dordrecht 4 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger (bezoldigd) rechtbank Dordrecht 26 feb 1991


MILAR
O.G.H., geboren nov 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 nov 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 feb 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 feb 1989
Rechter rechtbank Den Bosch 13 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 20 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 20 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 20 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 20 jun 1995
NU
Den Bosch rechter; hoofdfunctie
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Leuvense Poort te Den Bosch
Lid van het plaatselijk bestuur Den Bosch van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Curatorium Sint Jans Lyceum en Jeroen Bosch College
28 jan 1997


MILDNER
B.E., geboren okt 1965; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 24 apr 1995
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger


MILIUS
A.J., geboren jan 1953
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 1 sep 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 10 dec 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10 dec 1985
Rechter rechtbank Haarlem 14 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Vice-president rechtbank Haarlem 16 mei 1994
NU
Haarlem Vice-president
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam


MILLAARD
J., geboren dec 1939
NLRM 87 88/89 90 91
Werkzaam Ministerie van Financiën 1971
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 3 jan 1980


MILO
R.B., geboren jul 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 27 feb 1986
NU
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Tilburg; kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma; beëdiging 1976
TEVENS
Adviescommissie strafrecht in het arrondissement Breda
Lid Bestuur Ned. vereniging van Strafrechtadvocaten
09 jun 1997


MILO
R.F., geboren jan 1945
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mrt 1996
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Alkmaar; kantoor Boddaert Milo de Groot; beëdiging 1975
TEVENS
Geen bijbanen


MILTENBURG-DEKKING
J.F., geboren mrt 1959; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 7 mrt 1989
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1990
NU
Amsterdam parket


MILTENBURG
W., geboren jan 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 28 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 11 dec 1986
Rechter rechtbank Zwolle 25 aug 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Raadsheer-plaatsvervanger hof Leeuwarden 5 feb 1998
NU
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Ontslag
Zwolle Rechter; actief 97
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
feb 96


MINDERHOUD
A.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 25 nov 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 29 mrt 1961
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Middelburg; kantoor Adriaanse & van der Weel; beëdiging 1975
TEVENS
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


MINDERHOUD
E.A., geboren jul 1958
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 9 aug 1993
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1982


MINDEROP
E.M.J., geboren nov 1910
NLRM 71 80
Werkzaam advocatenkantoor Rotterdam 1938-1943
Repetitor Staats- en Administratief recht sep 1940
Juridisch adviseur handelsvennootschap Amsterdam 1947
Advocaat en Procureur Haarlem 1949
Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 16 mrt 1959
Kantonrechter plaatsvervanger Haarlem 30 mrt 1971


MINDEROP Zie GELDERMANS-MINDEROP
J.S.J.M., geboren feb 1947; Mw.


MINKENHOF
A.A.L., geboren jul 1909; Mej.
NLRM 71
Hoofd Juridische Afdeling P.0.D. Groningen 1945
Adjunct-secretaris tribunaal Groningen 21 jan 1946 tot 30 sep 1946
Wetenschappelijk medewerker Universiteitsbibliotheek Groningen
Advocaat en procureur te Groningen 1947
Rechter rechtbank Den Haag 7 aug 1957
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 13 mei 1964
Als zodanig aangewezen waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 22 nov 1965
Raadsheer Idem 19 dec 1967
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 24 nov 1969


MINNAAR
J.J., geboren apr 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 27 apr 1988
Rechter rechtbank Zutphen 3 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 3 jul 1990
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 jan 1996
NU
Zutphen Rechter
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Zutphen
19 aug 1997
Opgave in aantocht
07 jan 1998


MINNE
C.A. van der, geboren sep 1926 (of Chr.A.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam bedrijfsleven 1952
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 17 jan 1966
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 22 nov 1967
Griffier rechtbank Groningen 18 mrt 1972
Griffier kantongerecht Winschoten en Zuidbroek 3 dec 1976
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Groningen 6 sep 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 23 aug 1976
Griffier Raad van Beroep Groningen 7 sep 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 22 sep 1986


MINNE
J.J. van der. geboren aug 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur Groningen 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 18 mrt 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 24 okt 1974
Raadsheer Hof Leeuwarden 11 feb 1980
Vice-president Hof Leeuwarden 22 apr 1986


MINTJES
G., geboren sep 1956; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 1 jul 1982
Referendaris 2e klasse
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 1 jul 1984
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 29 jun 1988


MIRANDA
M.G. de, geboren okt 1921
NLRM 71
Werkzaam bij overheid en in bedrijfsleven 1941
Werkzaam Korps Gewapende Politie in Suriname 1949
Inspecteur van Politie in Suriname 22 sep 1952
Substituut-officier van justitie in Suriname 20 jul 1954
Officier van justitie in Suriname 1 sep 1957
Advocaat-generaal Hof van Justitie Suriname 24 sep 1962
Plaatsvervangend Procureur-generaal Hof van Justitie Suriname 15 jul 1963
Auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Suriname 23 jun 1965
Procureur-generaal Hof van Justitie Suriname 14 sep 1965


MISDORP
J.H.H., geboren jul 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Lochem
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 15 dec 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 jan 1983
Rechter rechtbank Arnhem 6 jun 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 3 jan 1991
Kantonrechter Nijmegen 5 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 mrt 1991
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger + coördinerend kantonrechter
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel Kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Adviserend Lid van de commissie Opzicht in de kerkprovincie Overijssel-Flevoland en Gelderland
van de Ned. Herv. Kerk
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie van de Vereniging van Protestants Chr.
Basisonderwijs in de gemeente Rheden
28 jan 1998 Nijmegen
Lid Kamer van Toezicht over de Notarissen en kandidaat-notarissen
16 feb 1998


MOBACH
H., geboren aug 1929
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 jul 1993
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Opgave Hof opnemen


MOBRON Zie HOVING-MOBRON
E.N., geboren sep 1957; Mw.


MOERKOERT
B.T., geboren mei 1945
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Trenité Van Doorne Advocaten; beëdiging 1976
TEVENS
Nevenfuncties spelen zich af in de sfeer van auteurschap en docentschap op het terrein van
verzekeringsrecht
Lid van de geschillencommissie en commissie van Beroep van de Staatsbond KNSB


MOES
M.H.H.A., geboren aug 1955; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 20 aug 1991
Rechter rechtbank Almelo 1 sep 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 14 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 14 jan 1993
NU
Rechtbank Almelo Rechter
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid medezeggenschapsraad basisschool Sint Joseph Lochem
Secretaris werkgroep alimentatienormen NVvR


MOESKER
H.C.W.M., geboren aug 1953
NLRM 93 94 95 96 97 98
Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken van de gemeente Delft
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 18 dec 1997
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd afdeling Juridische Zaken bestuursdienst gemeente Delft
Voorzitter commissie behandeling BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN gemeente Zoetermeer
Lid Subcommissie juridische bouwzaken van de VNG Den Haag
04 mrt 1997


MÖGER
W., geboren jun 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam bij Koninklijke Luchtvaart Mij 1946-1963
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 1968-1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1968
Substituut-officier van justitie arrondissement Haarlem 5 apr 1972
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 6 jul 1978
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 19 nov 1986


MÖHLMANN
S.J.G., geboren sep 1952
NLRM 80
Kandidaat-verkeersschout parket Utrecht 1 jan 1980


MOHR
A.L., geboren mei 1939; prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jan 1991
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Amsterdam Universiteit van A'dam, Ondernemingsrecht


MOK
M., geboren aug 1950; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 okt 1976


MOK
M.R., geboren feb 1932; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken 1957
Werkzaam Commissie Europese Gemeenschap 1960
Raadadviseur Ministerie van Justitie 1967
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 27 feb 1978
Deeltijd-hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen; recht der economische ordening
NU
Hoge Raad Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Effectenbedrijf, Klachtencommissie
Optiebeurs, Klachtencommissie Financiële Termijnmarkt A'dam,
Commissie van Beroep Vereniging voor de Effectenhandel
Commissie van Beroep vereniging European Options Exchange en Commissie van Beroep FTA
Hoofdredacteur SEW
Lid redactie TVVS
Vaste medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Correspondent Wirtschaft und Wettbewerb


MOL-BRONKHORST
C.B., geboren jan 1943; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 apr 1995
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist Ned. Philipsbedrijven BV
TEVENS
Lid ontslagcommissie van het RBA Zuid-Oost Brabant
Lid Bestuur Juridisch Genootschap te Eindhoven
24 mrt 1997


MOL
G.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 16 nov 1962


MOL VAN OTTERLOO
J.C. de, geboren dec 1919
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Advocaat en procureur Amsterdam 1 jun 1948
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 29 dec 1952
Substituut-griffier Idem 1 feb 1955
Rechter-plaatsvervanger Idem 20 aug 1959
Rechter Idem 29 dec 1960
Vice-president idem27 feb 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 jul 1984
Kantonrechter plaatsvervanger Delft 3 okt 1984


MOL VAN CHARANTE Zie OBERMAN-MOL VAN CHARANTE
J.M.; Mw.


MOL
M.A.W., geboren feb 1967; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1993


MOL
M.C., geboren jul 1953; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 jun 1978
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 okt 1985
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mei 1990
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 8 jul 1991
Arrondissementsofficier van justitie 1e kl. arrondissementsparket Den Bosch 16 sep 1997
NU
Den Bosch Hof
TEVENS
Geen bijbanen
10 jan 1997, 18 sep 1997


MOL
M.P.C.A., geboren apr 1931
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 5 feb 1985
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch; kantoor Holla & Van Dooren; beëdiging 1957
TEVENS
Opgave Den Bosch opnemen


MOLEN
E.J. van der, geboren feb 1955
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 okt 1994
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Rechtskundige Dienst FNV. te Utrecht
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Opleidingen Sociaal Recht te Utrecht
Lid Bestuur Vereniging voor Rechtshulp te Den Haag
Lid commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor de rechtsbijstand te Amsterdam
Lid Platform Alternatieve Geschillen Beslechting te Den Haag


MOLEN
H. van der, geboren feb 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 25 apr 1985
NU
Senior beleidsmedewerker Dienst Milieu en Water van de Provincie Noord-Holland
TEVENS
Voorzitter Woningbouwvereniging Haarlemmermeer
Secretaris Stichting Museumgemaal De Cruquius
Hoofdingeland ?? waterschap Groot-Haarlemmermeer
Lid bezwaarschriftencommissie ex Awb ?? van het Hoogheemraadschap van Delftland
09 jan 1997


MOLEN-MAESEN
P.M.H. van der, geboren okt 1945; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gemeente Politie te Heerlen 1971
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 dec 1979
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 dec 1980
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 5 jan 1982
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 21 jan 1982
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 24 nov 1989
NU
Utrecht parket


MOLEN
R. van der, geboren feb 1947
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Assen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 2 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 9 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 12 jan 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 12 jan 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 12 jan 1996
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Assen bij Van der Molen; beëdiging 1970
TEVENS
Lid van de Rotary
Bestuurslid omroep Drenthe
Plaatsvervangend secretaris Raad van Toezicht NMI Mediator
Docent praktijkleer Ned. Orde van Advocaten
17 mrt 1998


MOLENAAR Zie BROEKHUIJSEN-MOLENAAR
A.M.L., geboren aug 1958; Mw.


MOLENAAR
F., prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 27 feb 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jan 1991
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Opgave bijbanen Hof opnemen


MOLENAAR
J.E., geboren okt 1959
NLRM 91
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 1 jan 1987


MOLENAAR
J.G.A., geboren jun 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bankwezen te Amsterdam 1964
Idem belastingconsulent Amsterdam 1 mrt 1967
Advocaat en procureur Amsterdam 1 aug 1971
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 4 jul 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 15 dec 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 3 jan 1980
Rechter rechtbank Alkmaar 10 sep 1980
Verlof i.v.m. benoeming Lid Hof van justitie Ned. Antillen 18 aug 1982
President-plaatsvervanger Permanente krijgsraad Ned. Antillen voor de Zeemacht25 mei 1984
Kantonrechter Enschede 10 jul 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 17 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger arrondissement rechtbank Almelo 28 apr 1988


MOLENAAR
J.J., geboren feb 1941
NLRM 93 94 95 96 97 98
Luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 18 dec 1992
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger; verzocht ontslag te nemen; wordt niet meer ingezet


MOLENDIJK
P.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 8 mei 1970


MOLHOEK
A.J., geboren dec 1946; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1993
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 31 okt 1997
NU
Den Haag parket; vertrekt jan 1998 naar Amsterdam
Amsterdam parket jan 1998


MOLKENBOER
J.F.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 19 aug 1957


MOLKENBOER
V.W.A.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 26 sep 1977
NU
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Oss; kantoor V.W.A.M. Molkenboer; beëdiging 1969
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


MOLL VAN CHARANTE
D.G., geboren sep 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kandidaat-notaris
Juridisch Medewerker gemeente Epe 1981
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 28 okt 1982
NU
Den Bosch Hof gerechtsauditeur
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


MOLLEE
A.A.M., geboren mei 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam op het gebied van het onderwijs mrt 1969
Arbeidscontractant raad van beroep Den Haag 1 sep 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 23 feb 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 23 feb 1979
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 feb 1980
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 28 sep 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 28 sep 1981
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 10 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 apr 1990
Vice-president rechtbank Den Haag 10 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Den Haag Vice-president rechtbank
TEVENS
Lid commissie van Beroep Katholiek Beroepsonderwijs
Lid Centrale commissie van Beroep van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen de??
Stichting Katholieke Universiteit Brabant de Stichting Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
Lid geschillencommissie van de Vereniging Onderwijsbureau Zuid Holland-West
Voorzitter raadgevende commissie van de Ned. Taalunie te Den Haag
Voorzitter commissie van Beroep van de Stichting Waterloopkundig Laboratorium Delft
Lid commissie van Beroep van de HBO Rad Den Haag
Lid commissie Geschillen Functieherwaardering Vereniging ??
Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs te Den Haag
Secretaris en Penningmeester van de Leo Riemensstichting
okt 97


MOLLEMA-DE JONG
H., geboren mrt 1954; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 14 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 apr 1988
NU
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Lelystad; kantoor La Gro c.s.; beëdiging 1993
TEVENS
Opgave van bijbanen in aantocht 07 jan 1997 Groenlo


MOLLEMA
K.E., geboren nov 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 18 jul 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 2 mei 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 jun 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 20 aug 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 31 okt 1984
Rechter rechtbank Zutphen 19 nov 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 29 jan 1987
Kantonrechter Harderwijk 30 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 31 mei 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 29 jun 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 apr 1991
Raadsheer Hof Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 13 jun 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 2 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 mrt 1995
NU
Leeuwarden Hof raadsheer/Rechter-plaatsvervanger/Kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen Rechter-plaatsvervanger/Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger; actief
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter-plaatsvervanger/Kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen Kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Klachtencommissie politie IJsselland
Voorzitter Klachtencommissie GGD IJsselland
Voorzitter Klachtencommissie ziekenhuis Sint-Jansdal
Voorzitter Stichting Vormingscentrum De Essenburgh te Harderwijk
Voorzitter Stichting Kasteel de Essenburg te Harderwijk
Lid Bestuur Stichting SISKO te Soesterberg
Lid Bestuur Stichting SEK te Soesterberg
Voorzitter Stichting 2001 te Harderwijk
Voorzitter Stichting Gehandicaptenzorg Polen te Harderwijk
Voorzitter bezwaar en beroepcommissie gemeente Harderwijk
Plaatsvervangend Voorzitter bezwaar en beroepcommissie gemeente Ermelo
Voorzitter Landelijke werkgroep Classificaties Civielrecht
Lid adviescommissie Burgerlijk procesrecht


MOLLER
E.R., geboren mei 1941
NLRM 87 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 12 sep 1983


MOLLER
H.G., geboren jul 1951
NLRM 88/89 90 91
Hoofd Juridische Stafafdeling Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Utrecht


MOLLERUS-GUYOT VAN DER HAM
E.N.A., geboren okt 1928; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris-plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Zwolle 1 dec 1975
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle26 aug 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle15 dec 1981
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 15 mei 1984
Rechter rechtbank 2wolle 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20 dec 1995
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger; actief 97
TEVENS
Geen bijbanen


MOLLERUS
G.W. baron, geboren sep 1902
NLRM 71
Advocaat en Procureur Enschede 3 maan 1926
Waarnemend griffier rechtbank Almelo 14 aug 1926
Substituut-griffier Idem 13 okt ober 1928
Rechter Idem 16 jun 1934
Idem rechtbank Arnhem 9 mrt 1942
Rechtsgeleerd raadsheer bijzonder Hof Arnhem 28 aug 1945 tot 1 aug 1949
Raadsheer Hof Arnhem 14 nov 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 dec 1950
Vice-president Hof Arnhem B feb 1960
President Idem 6 okt 1970


MOLLERUS
J.A., geboren aug 1932; Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 14 jun 1976
Plaatsvervangend-griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 14 jun 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 29 sep 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 4 jul 1978
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 16 dec 1980
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 11 jul 1983
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 27 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
Rechter rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Haarlem rechter
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger


MOLLERUS
L.E., geboren jul 1961; Mw. Jkvr.
NLRM 95 96 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 mrt 1995


MOLS
G.P.M.F., geboren jun 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoofddocent Rijks Universiteit Limburg te Maastricht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 29 mei 1987
NU
Advocaat te Maastricht bij Tripels Advocaten
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar. Maastricht Universiteit Limburg, straf- en strafprocesrecht
Advocaat te Maastricht; kantoor Tripels Advocaten; beëdiging 1994
TEVENS
Geen opgave in Maastricht
29 aug 1997


MOLS
P.J., geboren sep 1929
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam verzekeringswezen 1955-1957
Kandidaat-notaris respectievelijk Den Haag, Pijnacker en Rotterdam jan 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 feb 1975
Rechter rechtbank Den Haag 26 mrt 1976
Overleden 08 apr 1997


MOLTMAKER
J.K., geboren feb 1933; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 sep 1973
Advocaat-generaal Hof Den Haag 13 dec 1982
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 1 aug 1984
Plaatsvervangend Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 2 jun 1989
Advocaat-generaal in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 7 mei 1993
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Amsterdam Vrije Universiteit, notarieel/fiscaal recht
TEVENS
Voorzitter van Stichting Studiecentrum Rechtspleging ( tot 1 mei 1990)
Plaatsvervangend Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (in
het bijzonder belast met de rechtspraak in belastingzaken van de Raad van Beroep)
Voorzitter van de Commissie Jurisprudentiedocumentatie


MONDT-SCHOUTEN
M.A.A.; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Administratief ambtenaar Raad van Beroep Utrecht 1 feb 1971
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Utrecht 1 feb 1975
Idem Centrale Raad van Beroep 1 apr 1975
Als stagiaire werkzaam kantongerecht Utrecht 28 jun 1976
Idem op terrein van de sociale wetgeving 1 okt 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Den Haag 8 mei 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 12 apr 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 dec 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 6 jan 1989
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 apr 1990
Vice-president rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU
Den Haag Vice-president
TEVENS
Redacteur Tijdschrift Ambtenarenrecht TAR
Secretaris arbitragecommissie Pensioenfonds Nederlands Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen
nov 94


MONNÉ
L., geboren mrt 1946
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam 's Rijksbelastingen, II. inspecteur 1 aug 1971
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 5 apr 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 mrt 1984
Raadsheer Hof Den Haag 6 sep 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-president Hof Den Haag 26 okt 1992
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 3 aug 1994
Vice-president Hof Den Haag 1 sep 1996
Raadsheer Hoge Raad 22 jul 1997
NU
Hoge Raad Raadsheer
TEVENS
Secretaris en Penningmeester van de Pro Juventute Steunstichting te Den Haag
Redacteur BNB Beslissingen belastingzaken


MONSMA
I.J.M., geboren mrt 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsmilitair Koninklijke Landmacht 1968
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1978
Verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 23 jul 1981
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zwolle 4 mrt 1988
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 24 apr 1991
NU
Arnhem parket
TEVENS
Reserve-officier Koninklijke landmacht
Lid Koninklijke Ned. Vereniging Res Officieren
Lid schietvereniging Reserve Officieren Arnhem EO
okt 1997


MONSMA
J.A., geboren aug 1953
NLRM 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 10 okt 1994
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger


MONSTER
A.C., geboren mrt 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 jul 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jun 1982
Vice-president rechtbank Haarlem 1 jun 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 28 mei 1993
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem21 dec 1993
Fungerend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem1 apr 1994
Vice-president rechtbank Haarlem 29 okt 1996
NU
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
Haarlem parket Fungerend Hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem politieregio
Zaanstreek Waterland
Vice-president rechtbank Haarlem 29 oktober 1996


MONTFOORT
A.J. van, geboren sep 1955 (Adri)
NLRM 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11 dec 1996
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Adviseur Jeugd en kinderbescherming en Zelfstandig adviseur op het terrein van de jeugdzorg
TEVENS
Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva)
Lid Bestuur Pedagogisch Instituut
Lid redactie Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg
Correspondent Kinderbescherming Maandblad Geestelijke Gezondheid


MONTIJN
L.R., geboren mrt 1925
NLRM 80 87 88/89 90
Bedrijfsjurist te Den Haag 1951
Werkzaam bedrijfsleven te Delft, Brussel, Rotterdam. Wonen, Hamburg en Deventer 1952
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Zutphen 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Zutphen 1 okt 1973


MOOIJ Zie CAPPON-MOOIJ
E., geboren jul 1953; Mw.


MOOIJ
H.J. de, geboren jan 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 jun 1992
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 1 apr 1994
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 14 mrt 1995
Rechter rechtbank Assen 3 okt 1997


MOOIJEN
J., geboren mei 1956; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 15 jun 1980
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 17 okt 1986
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 17 okt 1987
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mrt 1995
NU
Den Haag parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997


MOOLENBURGH
A.A., geboren nov 1915
NLRM 71 80
Werkzaam Commissariaat Militair Gezag te Deventer apr 1945
Werkzaam bedrijfsleven nov 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 mei 1958
Rechter Idem 6 dec 1961
Kantonrechter Haarlem 9 jul 1974


MOOLENBURGH
J.A., geboren mei 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 22 feb 1984
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist Unilever
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Capelse Verpleeghuizen
Secretaris en Penningmeester Rotterdams Juridisch genootschap


MOOLENBURGH-PELSER
M.M., geboren jul 1946; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 17 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 sep 1989
Rechter rechtbank Dordrecht 1 feb 1990
NU
Dordrecht rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie IV De Raad voor de Kinderbescherming Directie
Zuid-West 7/97


MOONEN
H.A.G.; drs.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 24 feb 1947


MOONS
Ch.M.J.A., geboren mei 1917
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 10 okt 1940
Idem Maastricht 19 jun 194
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Arnhem 1 feb 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 1 jul 1942
Secretaris Tribunaal Maastricht 11 jan 1945 tot jun 1948
Substituut-officier van justitie rechtbank Den Bosch 27 jun 1949
Idem rechtbank Roermond 5 dec 1952
Officier van justitie arrondissement Breda 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 25 apr 1958
Idem Hoge Raad der Nederlanden 13 mrt 1961
Raadsheer Idem 15 mrt 1966
Vice-president Idem 13 jul 1976
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Rijks Universiteit Leiden


MOONS
J.M.A.V., geboren jun 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 11 dec 1947
Waarnemend ambtenaar Roermond 1 jul 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 11 dec 1948
Ambtenaar Den Bosch 5 dec 1952
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Bosch 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 22 nov 1965
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Bosch 15 okt 1969
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 12 okt 1970
Raadsheer Hof Den Bosch 6 okt 1971
Vice-president Hof Den Bosch 10 nov 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jan 1988


MOOR
A.E. de, geboren feb 1931
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam 's-Rijksbelastingen, II. inspecteur 1 mei1954
Idem bedrijfsleven1 jun 1964
Hoofd fiscale zaken Verbond Ned. Ondernemingen1 aug 1968
Buitengewoon hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam1 sep 1975
Lid Tariefcommissie Amsterdam 9 jun 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 9 jun 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 8 jul 1976
Raadsheer Hof Den Bosch 14 jul 1976
Vice-president Hof Den Bosch 20 sep 1984
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 10 aug 1990
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Commissaris van de Holding/Beleggingsmaatschappij P.P. de Leeuw en Zoon B.V. te Bussum (
1970)
Lid redactie Fiscale Monografieën ( 1989)
Medewerker FED fiscaal weekblad ( 1970)
Redacteur Maandblad belastingbeschouwingen (+1962)


MOOR-VAN VUGT
A.J.C. de, geboren mrt 1959; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 25 okt 1995
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid wetenschapsraad Tilburg Foreign Law Review
Lid Bestuur Centruim voor wetenschap en Levensbeschouwing KU Brabant
18 feb 1997


MOOR
J.C.P. de, geboren mei 1949; ing.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1973
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1978
Verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 23 jul 1981
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1994
NU
Den Haag parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997


MOOR
R.R.M. de, geboren apr 1960
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
Rechter rechtbank 's-Hertogenbosch 5 feb 1998
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven; kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma; beëdiging 1987
06 jun 1997


MOORMAN
H.C., geboren okt 1949
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Ministerie van VROM
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 3 jul 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 2 apr 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 26 feb 1991
Rechter rechtbank Almelo 9 sep 1991
Vice-president rechtbank Almelo 25 jun 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 2 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
NU
Rechtbank Almelo Vice-president


MOORS
J.W., geboren feb 1960
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 mrt 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 apr 1992
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 aug 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 10 sep 1993
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Commissie van Toezicht Demersluis


MOORS
W.A.G., geboren mei 1919
NLRM 71 80
Griffier tuchtrechter prijzen Almelo 15 mrt 1947
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 23 jul 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie kantongerecht Maastricht 9 feb 1948
Substituut-officier van justitie arrondissement Maastricht 18 dec 1956
Officier van justitie arrondissement Den Bosch 11 mrt 197
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 1 okt 1972


MOORSEL
A.J.M. van, geboren mrt 1904
NLRM 71
Advocaat en Procureur Den Haag 1928
Rechtsgeleerd raadsheer bijzonder Hof Den Haag 28 aug 1945 tot 1 jul 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 jun 1949
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 29 dec 1950
Raadsheer Idem 11 feb 1955
Vice-president Idem 9 mrt 1962
President Idem 30 dec 1969
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 19 mei 1961


MOORSEL
J.L.F. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 6 mei 1974


MOOY
A.R.O., geboren dec 1959
NLRM 95 96 97 98
Hoofd Opsporing bij het Hoogheemraadschap van Delfland
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 15 aug 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 15 aug 1995
NU
Amsterdam parket


MOOY
E., geboren juli 1953; Mw.
NLRM 88/89 90
Gerechtsauditeur
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Haag
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Haarlem 27 aug 1987


MOOYEN
J., geboren mei 1956; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Raio rechtbank Rotterdam 15 jun 1980
Substituut-officier van justitie arrondissement Rotterdam 17 okt 1986
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Rotterdam 17 okt 1987


MORAAL
H.J., geboren jul 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1981
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1987
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 24 aug 1988
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 1 feb 1994
Fungerend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Zwolle 1 mrt 1996
NU
Zwolle parket arrondissementsofficier van justitie 1e kl
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Lelystad, vacatiegeld
Plaatsvervangend Voorzitter beklagcommissie Penitentiaire Inrichting Lelystad, vacatiegeld
Lid commissie m.b.t. veiligheid KNVB, onbetaald
Aanklager tuchtzaken KNVB, onbetaald
Lid medezeggenschapsraad openbare basisschool Zwolle, onbetaald
22 sep 1997


MORET
B.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 nov 1949


MORET
J.W.E.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 16 aug 1969


MORSHUIS
H.B.M., geboren mei 1926
NLRM 71 80 87 89 90 91 92 93 94 95 96
Ambtenaar Pensioenraad apr 1960
Werkzaam Ministerie van Financiën II. referendaris dec 1952
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 7 feb 1962
Substituut-griffier Idem 29 mrt 1962
Griffier rechtbank Roermond 21 mei 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 sep 1964
Rechter rechtbank Roermond 20 apr 1565
Lid Hof van justitie Ned. Antillen en Aruba 10 nov 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 30 dec 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 29 okt 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 29 okt 1970
Kantonrechter Oud-Beijerland 27 nov 1970
Kantonrechter Delft 3 mei 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 mei 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 1 nov 1979
Kantonrechter Leiden 30 mrt 1981
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Alphen aan de Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter
TEVENS
Pensioen 70 jaar


MORSINK
H.L., geboren mrt 1914
NLRM 71 80
Werkzaam gemeente Zwolle jul 1939
Werkzaam Algemene Vereniging Melkvoorziening Den Haag 16 okt 194
Werkzaam bedrijfschap voor Zuivel nov 1943
Jurist in algemene dienst toegevoegd aan de Hoofdambtenaar van de Tuchtrechtspraak 16 aug
1944
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Den Haag 5 sep 1946
Substituut-griffier Hoge Raad der Nederlanden 22 sep 1950
Substituut-griffier rechtbank Breda 17 april 1956
Rechter-plaatsvervanger Idem 11 mei 1956
Rechter Idem 27 nov 1957
Vice-president Idem 16 feb 1970


MORSINK Zie WILLEMS-MORSINK
J.G.W., geboren aug 1944; Mw.


MORZER BRUYNS
R.A.
NLRM 71 80
Kantonrechter- plaatsvervanger Amsterdam 11 okt 1960


MOS-VERSTRATEN
A.E., geboren jan 1953; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar in tijdelijke dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden 12 okt 1989
Ambtenaar Wetenschappelijk bureau bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 apr 1993
Rechter rechtbank Rotterdam 8 jul 1994
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Commissie Kerkordelijke aangelegenheden Classis Schiedam van de Ned. Herv. Kerk sedert 1992 te
Schiedam


MOS
H.F., geboren feb 1959
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 sep 1985
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Middelburg 15 aug 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Middelburg 1 sep 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jun 1995
NU
Rotterdam parket


MOSLER
G.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 apr 1964
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Stibbe Simont Monahan Dubot; beëdiging 1956
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam


MOSTERMANS
P.M.M., geboren jan 1959; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 28 jan 1993
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bezoldigd universitair docente juridische faculteit Universiteit. Amsterdam
04 jun 1997


MOURIK Zie GONGRIJP-VAN MOURIK
M. van, geboren jan 1955; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 nov 1983
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1987
Plaatsvervangend -Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1987
Ondervoorzitter Raad van Beroep Utrecht 11 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 aug 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 29 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 24 aug 1992
NU
Amsterdam rechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


MOUSSAULT
M., geboren sep 1967; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1995


MOUT
A.M.
NLRM 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger R'dam 1 jan 1901
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat; kantoor ??
TEVENS
Adviseur Algemeen Verbond Bouwbedrijf AVBB Waterweggebied


MOUT
C.C. (of C.Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 25 jun 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 feb 1989
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1968


MOUT-BOUWMAN
E.A.; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 jul 1980
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1968
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
Lid Comité Exécutif ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale)
Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht
Bestuurslid Stichting Hulp na Onderzoek
Lid van de Raad van Beroep voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding


MOUT
M.
NLRM 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 jan 1901


MOUT
P.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Advocaat te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 8 nov 1968
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jul 1977
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 15 mei 1985


MOUTON
Ch.W., geboren mei 1941
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Assistent Criminologisch Instituut Utrecht 15 mei 1964
Werkzaam Militair Juridische Dienst 30 sep 1964
Raio rechtbank Alkmaar 17 jan 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 17 mei 1966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 22 jul 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Middelburg 1 jul 1970
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Middelburg 1 jul 1970
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 18 mrt 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 apr 1973
Rechter rechtbank Alkmaar 18 okt 1973
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 20 nov 1979
Raadsheer Hof Den Bosch 1 sep 1982
Vice-president Hof Den Bosch 20 jun 1988
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Vice-president
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van het College van Beroep CAO elektriciteitsbedrijven aangesloten bij de
WEB als zodanig benoemd door de WEB


MOUWEN
W.L.M., geboren feb 1944
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 3 mrt 1984


MOVIG
J.P.J.M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 11 apr 1980


MUG Zie LEBENS-DE MUG
M.H.S. de, geboren jun 1952; Mw.


MUIJ
A.L.A.H. de, geboren apr 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Haarlem 1 jan 1977
Verkeersschout ressortparket Amsterdam 14 dec 1979
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 15 sep 1985
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 15 sep 1986
Officier van justitie Ned. Antillen 1 mei 1987
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 aug 1991
NU
Zwolle parket arrondissementsofficier van justitie
TEVENS
Incidenteel gastdocent SSR en LSOP milieucursussen, vacatiegelden
22 sep 1997


MUIJEN
G.J. van, (Gerrit Jan), geboren okt 1948
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
HBS A (1967), KMA Breda (1967-1969), fiscaal recht Leiden (1969-1974), aanvullend doctoraal
strafrecht, Groningen (1989)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 feb 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 23 nov 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 24 mei 1996
NU
Den Bosch Hof raadsheer
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht
TEVENS
Gerechtshof te Den Bosch, Lid redactie-raad belastingmagazine sedert 1991, Bestuurslid
Diaconessen
Lid Raad van Toezicht Diaconessenziekenhuis te Meppel
Penningmeester van de Stichting DIMO Drents Instituut voor Minderheden
Ondernemerschap (sedert 1992)
Vice-voorzitter Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek
Nederland (sedert 1992), (plaatsvervangend) partijraadslid voor de kamerkieskring Drenthe (sedert
1992)
Lid van de vaste commissies voor Nederlands- Antilliaanse en Arubaanse Zaken, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
Publicaties; columnist bij diverse bladen en co-auteur van diverse boeken op fiscaal-juridisch gebied
Docent bij het opleidingsinstituut voor de Rijksbelastingdienst, enige malen per jaar meewerken aan
een cursus procesvoering
Voorzitter Ombudscommissie Gemeente Hoogeveen
Lid van de MK Arbitrage Tuchtcommissie Ned. Rugby Bond
Voorzitter van de overkoepelende organisatie van stamboeken; de World Breeding Association for
Sport Horses


MUIJEN
P.J.D.J., geboren okt 1959
NLRM 98
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket 's-Hertogenbosch 5 sep 1997


MUIJEN
XX
NLRM
Den Bosch arrondissementsparket
NU
Voorzitter BB-schriften commissie gemeente Laarbeek
10 jan 1997, 18 sep 1997


MUISWINKEL
H.E. van; Mw.
NLRM 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 apr 1975


MUL
H.A.R. de, geboren mrt 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 5 mrt 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 5 jan 1967
Opdracht kantoor werkzaamheden te Oostburg, Middelburg, Zierikzee 17 mei 1982
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 4 okt 1982
Kantonrechter Terneuzen 17 mei 1982


MUL
J.J.P. de
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30 aug 1967


MUL
J.M., geboren mei 1973
NLRM 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1998


MULDER (of MÜLDER) Zie SCHEELE-MULDER (of SCHEELE-MÜLDER)
A.G., geboren mei 1944; Mw.


MULDER Zie SCHIMMELPENNINCK-MULDER
A.M.L., geboren jun 1935; Mw.


MULDER
A.M.L., geboren jun 1935; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam bedrijfsleven mei 1959
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 19 nov 197
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 12 mrt 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 mrt 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 3 mei 1978
Rechter rechtbank Rotterdam 10 mrt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 jun 1984
Rechter rechtbank Arnhem 4 nov 1987


MULDER
B.W.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 3 dec 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 sep 1988
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam bij De Koning & Mulder; beëdiging 1964
TEVENS
Geen bijbanen


MULDER Zie SILLEVIS SMIT-MULDER
D., geboren okt 1930; Mw.


MULDER
E., geboren mrt 1911
NLRM 71 80
Administratief ambtenaar griffie Raad van Beroep (s.v.) Den Haag, II bureauschef 1 mei 1947
Griffier Raad van Beroep Den Haag 20 dec 1956
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 29 dec 1958
Ondervoorzitter Raad van Beroep Utrecht 27 jun 1960
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 27 jun 1960
Idem Raad van Beroep Utrecht 17 nov 1961
Idem Raad van Beroep Den Haag 22 apr 1963
Idem Raad van Beroep Den Haag 15 sep 1966
Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 19 mrt 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 11 jul 1969


MULDER SMIT Zie LENDE-MULDER SMIT
E.K. van der Lende, geboren jun 1963; Mw.


MULDER
G.E.; prof.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 nov 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 18 mrt 1972
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen


MULDER Zie RÖELL-MULDER
H.A.M., geboren jun 1954; Mw.


MULDER Zie BORGERHOFF-MULDER
H.R., geboren mrt 1946; Mw.


MULDER
H.W., geboren jul 1927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur te Arnhem en Breda 1950
Werkzaam Juridische dienst KLM 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 jan 1964
Rechter rechtbank Den Haag 17 jul 1964
Raadsheer Hof Den Haag 28 mei 1974
Lid Hof justitie Ned. Antillen 1 okt 1978
Raadsheer Hof Den Haag 1 okt 1981
Vice-president Hof Den Haag 18 jun 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 nov 1990


MULDER
J.H., geboren dec 1928
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Rotterdam 15 jun 1957
Griffier kantongerecht Arnhem26 jul 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem26 mei1964
Griffier kantongerecht Terborg26 jun 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 7 aug 1965
Griffier kantongerecht Wageningen 1 aug 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 10 apr 1967
Rechter rechtbank Middelburg 18 jan 1969
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 17 apr 1974
Vice-president idem24 okt 1978


MULDER
J.P., geboren feb 1929
NLRM87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 apr 1980
Rechter rechtbank Den Haag 11 jul 1984
Raadsheer Hof Den Haag 18 mei 1990
NU
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Ned. Kamerkoor te Amsterdam
okt 1997


MULDER
L.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 18 jun 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 22 apr 1961


MULDER
M.W., geboren jul 1927
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Arnhem en Breda 1950
Werkzaam Juridische dienst Koninklijke Luchtvaart mij. 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 jan 1964
Rechter rechtbank Den Haag 17 jul 1964


MULDER
O.E., geboren jun 1959
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 2wol1e 26 mrt 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 jun 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Rechter rechtbank Zwolle 8 jul 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle Rechter; actief 97
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


MULDER
R.J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 nov 1955


MULDER
S.J.A., geboren nov 1948
NLRM 91 92 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 jun 1994
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair Hoofddocent RUL
TEVENS
Geen bijbanen


MULDERS
C.J.M., geboren nov 1923; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. referendaris 19 mei1947
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep (e.v.) Arnhem 15 jan 1957
Griffier Idem 18 mrt1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen27 jun 1960
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem20 okt 1964
Ondervoorzitter Idem 25 aug 1969
Voorzitter Raad van Beroep Utrecht2 jan 1974
Voorzitter Raad van Beroep Arnhem21 dec 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht21 dec 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk12 mei1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 26 feb 1987


MULLEMEISTER
J.N.
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 mrt 1961


MULLEMEISTER
J.Ph., geboren feb 1908
NLRM 71
Advocaat en Procureur Bandung jan 1932
Directie-secretaris Coöperatieve Vereniging te Den Haag feb 1939
Advocaat en Procureur Surabaja mei1940
Idem Bergen op Zoom jun 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Idem 29 jul 1959
Rechter rechtbank Haarlem 3 mrt 1961
Vice-president Idem 19 jul 1966


MULLER
D., geboren nov 1916
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 18 mrt 1946
Substituut-griffier Idem 22 jan 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10 mei 1951 tot 1 jan 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 25 jul 1952
Kantonrechter Oud-Beijerland, tevens opdracht werkzaam kantonrechter Zwolle 27 okt 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 19 mrt 1955
Kantonrechter Rotterdam 19 apr 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 3 jul 1958
Idem Oud-Beijerland 25 sep 1959
Idem Schiedam 26 sep 1977
Idem Sommelsdijk 16 jan 1978


MULLER
E.
NLRM 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 8 apr 1981


MULLER
E., geboren jul 1918
NLRM 71 80
Werkzaam Centrale Dienst In- en Uitvoer 1943
Idem Ministerie voor Overzeese Gebiedsdelen 1945
Diverse rechterlijke betrekkingen Ned. Indië 1946
Administrateur PTT Den Haag 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 jan 1962
Rechter rechtbank Dordrecht 17 jul 1964
Vice-president Idem 28 mei 1975


MULLER
E.R., geboren mei 1941
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 12 sep 1983
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger


MULLER Zie BRAKEL-MULLER
G.E. van, geboren feb 1950; Mw.


MULLER-PARSSER
J., geboren okt 1949; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 95 96 97 98
Werkzaam Provinciale griffie Noord-Holland 1976
Raio 1 feb 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 26 sep 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 sep 1985
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1985
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 10 okt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 5 jul 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1993
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger


MULLER
J.W., geboren mrt 1912
NLRM 71 80 87 88/89
Plaatsvervangend procuratiehouder Nederlandse Handels Mij. 1937
Volontair gemeenteadministratie Oegstgeest 1940
Werkzaam Ned. Industrie- en Handelsraad voor land- en tuinbouw dec 194
Chef Juridische Zaken, Vakgroep groothandel in vee 1944
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 14 dec 1946
Griffier recht. Middelburg 13 jan 1954


MULLER-FERIZ
M.J., geboren apr 1933; Mw.
NLRM 90 91 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 17 jul 1989
NU
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
TEVENS
Lid Algemeen bestuur Stichting Algemeen Hulpfonds Renkum
18 aug 1997


MULLER
N.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 26 mei 1964


MÜLLER-PARSSER
J., geboren okt 1949; Mw.
NLRM 87 94 96
Werkzaam Provinciale griffie Noord-Holland 1976
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 feb 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 26 sep 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 sep 1985
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1993
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger; ontslag 01 mei 1997


MUNNICHS
G.M., geboren okt 1953
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 29 aug 1990
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam1 dec 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam1 dec 1992
NU
Rotterdam parket


MUNNICHS
S.A.J.M., geboren jan 1948
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 feb 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven; kantoor Prinsen Van der Putt; beëdiging 1981
TEVENS
Voorzitter maatschap Prinsen van de Putt Advocaten en Notarissen
Aspirant-Bestuurslid van de stichtingen Stichting Administratiekantoor Coppelmans Bouwbeheer BV.
en Stichting Administratiekantoor Coppelmans
Projectontwikkeling BV. beide te Eindhoven
23 jun 1997


MUNNIK
N.J.M. de, geboren dec 1953
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 23 feb 1990
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1982
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Reservaten Prezwalski Paard te Rotterdam
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


MUNS en/of HILLEN-MUNS
M.I.W.E.; Mw.
NLRM niet in NLRM 1998
Gerechtsauditeur Hoge Raad 15 jan 1996
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


MUNSTERMAN
M.; Mw.
NLRM XX
Hoge Raad Gerechtsauditeur Hoge Raad 16 jan 1995
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


MUNTENDAM
J., geboren mrt 1915
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 5 nov 1943
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 17 aug 1946
Substituut-officier van justitie arrondissement Groningen 18 dec 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 7 nov 1962


MÜNZEBROCK
J.E., geboren okt 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Assen 1 aug 1986
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Assen 1 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
Rechter rechtbank Assen 29 sep 1993
NU
Assen rechter
Groningen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Norgerhaven/Bankenbosch
Voorzitter Beklagcommissie Norgerhaven/Bankenbosch
Lid adviescommissie dagtrainingscentrum Leger des Heils te Groningen
30 jan 1997
NB
Kinderrechter Assen.
Kent u familiezaken/kinderstrafzaken die deze kinderrechter heeft behandeld en waarbij het Leger des
Heils partij is geweest ? Tel 0341-558356


MUS
A.D., geboren nov 1923
NLRM 91
Rechter rechtbank Rotterdam 23 aug 1975
Vice-president rechtbank Rotterdam 13 mei 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 13 jul 1979
President rechtbank Dordrecht 4 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 26 feb 1991


MUSKENS
F.L., geboren apr 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Justitie 18 jul 1972
Raio rechtbank Amsterdam 1 jan 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 26 jun 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 aug 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 1 mei 1981
Buitengewoon verlof rechtbank Amsterdam 1 jul 1993
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


MUSKENS
M.E.W., geboren dec 1956; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 21 jun 1993
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent aan de Katholieke Universiteit Brabant
18 feb 1997


MUSTINX
F.P.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 3 jan 1966


MUUSSE
N.P., geboren mei 1924
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 94
Werkzaam politie Eindhoven, II. Inspecteur 1 mrt 1945
Werkzaam gemeentepolitie Rijswijk, II. hoofdinspecteur 1 apr 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 22 feb 1975
Rechter rechtbank Rotterdam 21 jun 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 jun 1988


MYJER
B.E.P., geboren jul 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Leiden 1 okt 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 31 mei 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10 mrt 1980
Rechter rechtbank Zutphen 16 jul 1981
Vice-president rechtbank Zutphen 3 jul 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 2 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 24 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 24 apr 1991
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortparket Amsterdam 1 jan 1996
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortparket Den Haag 1 jan 1996
NU
Den Haag ressortparket Advocaat-generaal Bijbanenregister 's-Gravenhage
Zutphen rechterplaatsvervanger Bijbanenregister Zutphen
Zutphen kantonrechterplaatsvervanger Bijbanenregister Zutphen
Apeldoorn kantonrechterplaatsvervanger Bijbanenregister Zutphen
Utrecht rechterplaatsvervanger Bijbanenregister Utrecht
GEEN OPGAVE IN ZUTPHEN/ HR 016/HR246 C190897
Geen opgave gevonden ressortparket Den Haag C100299
ATTENTIE! Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


MYJER
E.P.J., geboren feb 1950; dr.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 sep 1984
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger