Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Op deze pagina kunt u op 'n woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

Het waarom van dit project:

Deze gegevens zijn verzameld uit diverse bronnen, waaronder de bijbanenregisters van de gerechten in Nederland. De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voor zover beschikbaar. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand.

Wij kunnen geenszins instaan voor de perfecte exactheid van alle gegevens. Iedereen wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of gedateerde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per fax 070 5118922 of per email naar nburjas@planet.nl of nc.burhovenjaspers@hccnet.nl Alle betrouwbare informatie is welkom. Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld.


BAAIJENS-VAN GELOVEN
Y.G.M., geboren dec 1955; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 jan 1997
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent KU Brabant te Tilburg
07 jul 1997


BAAK-KLIJNSMA
G.R. van, geboren apr 1947; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 27 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 feb 1989
Rechter rechtbank Leeuwarden 12 feb 1990
Rechter rechtbank Groningen 10 mrt 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 1 sep 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 1 sep 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 1 sep 1996
NU
Groningen rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie De Rijken
Lid Bestuur Vereniging Vrienden van het Groninger Museum
Plaatsvervangend Voorzitter commissie van Advies van de Bezwaar en Beroepschriften RUG
31 jan 1997


BAAL
B.R.A.M. van
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Lionsclub Nijmegen, deelname aan diverse commissies
Lid Bestuur vereniging van reünisten KU te Nijmegen
Lid Bestuur Taleninstituut KU Nijmegen
Penningmeester Kuzien periodiek
Ex-voorzitter Nijmeegse Bankiersvereniging
24 mrt 1997


BAAL
M.J.A.G. van, geboren jan 1968; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 29 mei 1996


BAARDMAN tot hier met datum
B., geboren mei 1928
NLRM 87 88/89 90 91
Bedrijfsjurist Rotterdam
Buitengewoon hoogleraar Erasmus Universiteit
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 25 nov 1981


BAARS
E., geboren okt 1968; Mw.
NLRM 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1994


BAARS
J. van geboren feb 1937; prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 sep 1986
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Smits Advocaten; beëdiging 1985
Docent Vrije Amsterdam en Amsterdamse Academie
TEVENS
Examencommissie. Accountadministratie consulent, M.O.
Boekhouden/Handelswetenschappen, Moderne Bedrijfsadministratie, O.K. NIVRA (b)
Voorzitter milieuprijsjury Gemeente Wees
Bestuurslid Stichting Adriaan Borstfonds
kaderlid Christelijke Federatie Overheidspersoneel


BAAS
C., geboren jan. 1928
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Raad Hoog Militair Gerechtshof 3 mei 1985


BAAS
C.J., geboren dec 1947
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Hoorn
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 16 mrt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 16 mrt 1987
Kantonrechter Haarlem 4 feb 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 26 mei 1993
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter
TEVENS
Lid van de Rotary


BAAS
G.A.C., geboren mei 1939
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 7 apr 1988
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Registeraccountant en belastingadviseur te Den Haag
TEVENS
Bestuurder Stichting Administratiekantoor GBA
Hensen Beheersmij te Heemstede. Bijstand aan hoogbejaarde certificaathouder van aandelen
GBA Hensen Beheersmij BV


BAAUW
P.J., geboren nov 1940
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 aug 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 11 dec 1991
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Van Odijk Advocaten; beëdiging 1980


BACHG
F.J.H., geboren sep 1902
NLRM 71
Lid redactie "De Maasbode" te Rotterdam 1924
Directeur Bureau Katholieke Middenstandsbond bisdom Haarlem 1928
Lid Tweede Kamer Staten-Generaal 1937-1959
Adviseur Ned. Katholieke Middenstandsbond 1951
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 apr 1961


BACK
R. de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 13 mei 1964


BACKER
C.E.J., geboren jul 1965; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1993


BACKERRA
E.M.J., geboren jan 1195; ir.
NLRM 80
Adjunct-arrondissementsgriffier arrondissement Den Haag 1 aug 1977


BADE
J.J., geboren apr 1960
NLRM 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar van Staat bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 feb 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 20 apr 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 28 okt 1994
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Redacteur tijdschrift Milieurechtspraak


BAGCHUS
W.
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 10 nov 1970


BAGDADI
S., geboren sep 1969, Mw. NLRM 98 Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1997


BAGGERMAN
A.H., geboren mrt 1967; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1992


BAGGERMAN
L., geboren jul 1957; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jan 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 24 apr 1996
NU
Amsterdam rechter
Amsterdam rechtbank gerechtsauditeur
Geen bijbanen


BAK
D.S.M.; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1997
NU
Arnhem raio
TEVENS
Vaste medewerker van Jurisprudentie Gemeenten Uitgave VNG
16 feb 1998


BAKELS
F.B., geboren dec 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker juridische faculteit Katholieke Hogeschool Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 25 nov 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 25 nov 1981
Rechter rechtbank Haarlem 9 jul 1984
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Haarlem 19 okt 1989
Buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging voor 2/5 deel 25 okt 1989
Raadsheer Hof Amsterdam 17 jul 1989
Advocaat-Generaal Hoge Raad
NU
Amsterdam Hof raadsheer
Hoge Raad Advocaat Generaal
TEVENS
Voorzitter van de beroepscommissie van de stichting AIDS Fonds, onbezoldigd
WAARSCHUWING Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


BAKELS
H.L.
NLRM 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992


BAKERMANS
E.J.A.M., geboren sep 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam T.H. te Eindhoven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 14 jun 1976
Rechter rechtbank Roermond 13 mei 1980
Vice-president rechtbank Roermond 3 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 mrt 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
Roermond Vice-president
Lid Raad van Toezicht Cultureel Historische Stichting Brabantse ??? Heeze
Secretaris Stichting Forum ad Mosam Maastricht na 13 jan 1997
Bestuurslid Lid Koninklijke Horn? Thorn apr 1998


BAKHOVEN
W.P., geboren dec 1901
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 26 sep 1931
Idem Den Haag 21 mrt 1935
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 29 apr 1940
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 12 jun 1945
Advocaat-fiscaal Bijzondere Raad van Cassatie 18 jun 1947 tot 1 jan 1952
Advocaat-generaal Hof Arnhem 12 apr 1950
Idem Amsterdam 25 mrt 1952
Officier van Justitie rechtbank Amsterdam 9 okt 1954
Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1957
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 5 sep 1961


BAKKEN
W.C.J., geboren feb 1950
NLRM 93 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker Gemeente Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jul 1992
Rechter rechtbank Breda 1 dec 1993
NU
Breda rechter
TEVENS
Geen bijbanen 31 jan 1997


BAKKER
A.
NLRM
Wezep Regiopolitie Hulpofficier van Justitie


BAKKER
C.W., geboren dec 1915
NLRM 71 80
Administratief juridisch ambtenaar Centrale Controle Dienst 5 apr 1948
Juridisch ambtenaar Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 7 mrt 1949
Inspecteur Ministerie van Binnenlandse Zaken 1 okt 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 5 dec 1960
Kantonrechter Utrecht 17 jul 1964
Lid Ambtenarengerecht Utrecht 14 mei 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 jun 1969


BAKKER
D.C.J.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 aug 1981
Rechter rechtbank Utrecht 29 mei 1996
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


BAKKER
E.F., geboren jan 1951; Mw.
NLRM 87 88/89 92 93 94 95 96
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 1 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 feb 1991
Ontslag 01 jan 1997
Niet meer in naamlijst LRM 1997


BAKKER
F.A.M., geboren mei 1957; drs.
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 jan 1995
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Juridische Zaken Pieter Baan Centrum te Utrecht
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht bij het huis van bewaring 'Het Schouw' te Amsterdam


BAKKER
F.C., geboren okt 1955
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 dec 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 30 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 30 jul 1985
Rechter rechtbank Breda 26 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 15 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 15 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 15 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 15 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Vice-president rechtbank Haarlem 8 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Haarlem 30 aug 1994
NU
Haarlem coördinerend Vice-president
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Controle aug 1997 Geen opgave van nevenfunctieregister kantongerecht Breda/Tilburg


BAKKER
H., geboren okt 1904
NLRM 71
Officier van Administratie, II. Schout-bij-nacht
Raad Hoog Militair Gerechtshof 27 mei 1950
Lid Idem 16 mrt 1964


BAKKER
J.J.R., geboren jul 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Werkzaam directie-secretaris bedrijfsleven aug 1956
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Arnhem; Raio 1 mei 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 sep 1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 sep 1960
Gedetacheerd hoofdafdeling Staats- en Strafrecht Ministerie van Justitie 1 jan 1966 - 1 jan 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 28 jan 1994
Rechter rechtbank Den Haag 23 apr 1970
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 dec 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 jan 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 sep 1979
Vice-voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven 28 sep 1983
Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 mei 1988
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven, Den Haag 1 jun 1992
Raadsheer-plaatsvervanger college van beroep voor het bedrijfsleven, Den Haag 1 apr 1994
NU
Rechter-plaatsvervanger Den Haag ?? Niet in LRM 1997
Rechter-plaatsvervanger A'dam ?? Niet in LRM 1997
Lid van de Raad van State; staatsraad sinds 1992
TEVENS
Nevenfuncties per 1-8-1996
Voorzitter van de Onderwijsorganisatie Lucas Stichting te Den Haag.
Plaatsvervangend Voorzitter van het Centraal Medisch Tuchtcollege.
Lid van het Bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen.
Min. BUZA; Commissie van Beroep; Bezwaar Buitenlandse Dienst, 1e plaatsvervangend Voorzitter
Lid van de Rotary


BAKKER
K.
NLRM
NU
Amsterdam raio
TEVENS
Geen bijbanen


BAKKER-SPLINTER
L., geboren jul 1940; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 15 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 3 okt 1991
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Havenziekenhuis Rotterdam
Lid Bestuur Charlotte Jacobs Studiefonds
Lid commissie van Shell Studietoelagen
15 jan 1997


BAKKER
M.C.A., geboren aug 1962; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1994
NU
Rotterdam parket


BAKKER
P., geboren mei 1956
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 27 sep 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 15 nov 1991


BAKKER
P.S., geboren okt 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex ad. 3 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Leeuwarden 18 feb 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 18 jun 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Groningen 18 jun 1961
Als stagiaire werkzaam Advocatenkantoor Groningen 1 sep 1963
Griffier kantongerecht Nijmegen 16 jun 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 7 okt 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 28 feb 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 6 aug 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 6 aug 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 6 aug 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 13 aug 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 29 jul 1994
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Commissie Toezicht Penitentiaire Inrichtingen, Voorzitter
NU
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger/Kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag Kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave bijbanen gevonden


BAKKER
R.E., geboren mei 1956
NLRM 95 96 97 98
Universitair docent aan de Rijks Universiteit Limburg
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 feb 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 sep 1995
Rechter rechtbank Maastricht 21 jan 1997
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
Maastricht gerechtsauditeur
Maastricht rechter 97
TEVENS
Geen bijbanen aug 1997


BAKX
W.C.J., geboren feb 1950
NLRM 93 94 95 96 97
Juridisch medewerker Gemeente Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jul 1992
Rechter rechtbank Breda 1 dec 1993
NU
Breda rechter
TEVENS
Geen bijbanen 31 jan 1997


BALDUK
G.R.A.M., geboren apr 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 2 feb 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 22 mrt 1984
Rechter rechtbank Den Bosch 26 okt 1993
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen 12 mrt 1997


BALK
P.J., geboren jan 1957; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Medewerkster sociaal fonds bouwnijverheid
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mei 1991


BALKEMA
A.E.L.T., geboren sep 1954
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 aug 19D4
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Advocatencollectief Oudwijk; bedinging 1991


BALKEMA
J.P., geboren mrt 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Limburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 21 jan 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 2 jul 1982
Raadsheer Hof Arnhem 14 feb 1986
Vice-president Hof Arnhem 29 okt 1992
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 1 sep 1996
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof coördinerend Vice-president
TEVENS
Ministerie VWS, Commissie gebiedsaanwijzing Gelderland, Voorzitter
Voorzitter Stichting Nationale Reclasseringsactie
Ministerie van Justitie, V sectie gevangeniswezen in centrale raad voor strafrechttoepassing
Lid oudercomité Thomasia Kempis College Arnhem
Lid Bestuur verlenging penitentiair recht en penologie apr 1997
INFO
Tegen hem is aangifte gedaan door J. Hop i.v.m. valsheid in geschrift in Proces Verbaal (Authentieke Akte). Deze aangifte is geseponeerd van Hoofdofficier van Justitie mr. van Gend.
Procedure ex Artikel 12 SV. O. Hendriks ongegrond verklaard 25 mrt 1998.


BALKENSTEIN-AUGUSTIJN
N.P.B., geboren feb 1920; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 8 mrt 1944 - 16 apr 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 mei 1965
Rechter rechtbank Den Haag 23 apr 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 jun 1980


BALLEGOOIJ
G.A.C.M. van, geboren mei 1961
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 dec 1993
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent staats en bestuursrecht
TEVENS
Lid bezwaarschriftencommissie van het Ministerie van Onderwijs Welzijn en Sport
Plaatsvervangend Voorzitter van de BEZWAAR EN BEROEPCOMMISSIE?? van de gemeente Ouderamstel april 97


BALLEGOOIJEN
C.W.M. van, Cornelis Willem Marinus, geboren 12-01-1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 97 98
Wetenschappelijk medewerker Universiteit van A'dam (1971-1973)
Inspecteur en Hoofdinspecteur van 's Rijks Belastingen (1975-1988)
Commissie voor de Belastingherziening (Commissie Stevens).
Raadsheer Hof Amsterdam 19 aug 1986
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 apr 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Amsterdam Hof raadsheer
OPLEIDING
Gymnasium-A (1965);Rechten, Vrije Universiteit
A'dam (1971); Postdoctoraal Belastingrecht RU
Leiden (1975); promotie Universiteit van A'dam (1989)
TEVENS
Vaste medewerker van het weekblad voor fiscaal recht
Adviseur van het tweemaandelijkse periodiek 'Loonbrief' van uitgeverij FED
Examinator bij de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
Voorzitter van de redactieraad van het Belastingpraktijkboek van uitgeverij De Toorts/v.d. Wolk
Plaatsvervangend Lid van de Centrale Raad van Beroep
Bewerker van de Fiscale encyclopedie De Vakstudie
Lid en secretaris van werkgroep fiscaal-technische herziening van de loon- en inkomstenbelasting
Redacteur van het Loonboek
Publicaties:
Loonbelasting Fiscale studieserie nr.7 (1986)
Het fiscale loonbegrip (diss) Artikelen in WFR en MBB (1989)


BALLIEUX
P.J.J., geboren dec 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Heerlen en Maastricht dec 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 okt 1969
Rechter rechtbank Maastricht 15 sep 1971
Vice-president rechtbank Maastricht 24 okt 1986
Coördinerend Vice-president rechtbank Maastricht 16 nov 1994
NU
Maastricht coördinerend Vice-president
TEVENS
Voorzitter Raad van Toezicht NVM afdeling Zuid-Limburg
Lid Bestuur Stichting Aurora aug 1997


BALLLEUX
P.M.H., geboren mrt 1902
NLRM 71
Advocaat en Procureur Heerlen apr 1926
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 27 jan 1950
Idem Maastricht 16 jul 1955
Kantonrechter Maastricht 16 jan 1960
TEVENS: opdracht Kantonrechter werkzaam Sittard 1 okt 1963


BALVERS
C.J.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


BANDA
P.H., geboren mrt 1956
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Stafmedewerker Ministerie van Binnenlandse Zaken
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 20 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 28 dec 1993
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


BANDRINGA
J.F., geboren sep 1953
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mrt 1988


BANNIER
F.A.W.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 jul 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1993
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1966
Waarnemend Deken te Amsterdam (1998)


BANNING
J.A.M., geboren mrt 1933
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 okt 1989
Lid van de Rotary
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Rabobank Den Bosch bezoldigd
Lid Bestuur Stichting Bossche Synagoge
Bernardius Hertogennis te Den Bosch
Directeur BV. Mr JAM Banning BV. Den Bosch
Directeur BV. Charlemagne Beheer BV. te Den Bosch
Vennootschap met als doel vermogensbeheer van JAM Banning
Vennootschap met als doel pensioenbeheer Mr Banning


BANNINK
J.G., geboren apr 1928
NLRM 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


BARDOUL
J.W.L., geboren feb 1936
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Onderwijs 1965
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Maastricht 1 sep 1978
Verkeersschout arrondissementsparket Maastricht 6 mei 1982
NU
Maastricht substituut-officier van Justitie
Ontslag 01 mrt 1997


BARELS
M., geboren jul 1957; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 feb 1990
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Universitair docent straf(proces)recht aan de KU Nijmegen
Lid Bestuur Stichting De Paula te Oosterbeek
Auteur bij losbladige edities Vademecum Strafzaken en Het Penitentiair Recht (Redacteur oud per
2/98) en auteur van Kroniek van het Strafrecht
Auteur in Tekst & Commentaar Strafvordering
Medewerker literatuurkaartsysteem Nederlandse Jurisprudentie 15 jan 1998


BARENDRECHT
A.J., geboren jul 1913
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie II. commies 21 jul 1941
Substituut-griffier ktq. Amsterdam 26 feb 1947
Griffier Idem 22 nov 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 jan 1950


BARENDSE
B.; Mw.
Hoge Raad Gerechtsauditeur 24 apr 1996
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur


BARENDSE
B.F.
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior juridisch beleidsmedewerker bij de afdeling Personeel en Organisatie (onder meer belast met
de behandeling van ambtelijke beroepszaken als gemachtigde van gedeputeerde Staten van de
provincie^ Noord-Holland te Haarlem)
TEVENS
Geen bijbanen


BARENDSEN
J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 7 jan 1964


BARENDSEN
J., geboren feb 1928
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 28 okt 1982
Rechter rechtbank Arnhem 5 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
NU
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid de raad van het Leids Universiteitsfonds
Voorzitter van het zgn. 26 november comité
Penningmeester Stichting Grotiana
16 feb 1998


BARENDSEN-CLEVERINGA
L.A., geboren aug 1926; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en procureur te Haarlem 1950-1954
Wetenschappelijk hoofdambtenaar, Rijks Universiteit te Leiden 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 29 dec 1965
Rechter Idem 6 sep 1968
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 15 okt 1979
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger Ontslag
Pensioen


BARENTS
J.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 16 feb 1956


BARENTS
R., geboren dec 1951; prof.
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 dec 1993
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
Ambtenaar van het Hof van Justitie van de EEG ?? toegevoegd aan het kabinet van de ened?? rechter
TEVENS
Hoogleraar in het recht Europese gemeenschappen aan de RU Limburg, Maastricht, parttime
Bezoldigd
Hoofdredacteur handboek Europees kartelrecht onbezoldigd redacteur van Euridica, onbezoldigd
Vaste medewerker sociaal economische wetgeving, onbezoldigd
Corresponderend Lid van de Kon. Ned. Academie van wetenschappen, onbezoldigd


BARGE-COEBERGH
C.A.A.M., geboren jan 1955; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 nov 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist consumentenbond
TEVENS
Geen opgave bijbanen gevonden en register rechtbank Den Haag


BARNEVELD
A.L.R., geboren nov 1951
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 jul 1991
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie Adviescollege Bewaking en Beveiliging lid
Hoofd Concern Veiligheid bij de ING bezoldigd
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Samen voor een veilig Amsterdam
Ministerie JUS, Adviescollege Bewaking en Beveiliging, lid


BARRAU
J., geboren mei 1962; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 nov 1995
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Sectorhoofd Algemene Zaken Dienst Sociale zaken en Arbeid, gemeente Arnhem
10 mrt 1997


BARTEL
J.C.K.W., geboren feb 1943; prof. dr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 13 feb 1979
NU
Den Bosch Raadsheer-plaatsvervanger
Lid van de Raad van State
TEVENS
Nevenfunctie per 1-8-1996
Lid van het Bestuur van de Loeff-stichting.
Lid van de Raad van Commissarissen van Petroleum Maatschappij 'Moeara Enim' N.V.
Voorzitter van het Curatorium voor Registeraccountants en Accountants en Administratieconsulenten.
Lid van het Bestuur van de Stichting Berg en Broek.
Lid van de Raad van Commissarissen van Loodswezen Nederland B.V.
Lid van de Redactieraad van Maandblad Belastingbeschouwingen.
Auteur van diverse fiscale publicaties


BARTELDS
J.I.M.W., geboren aug 1961
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 15 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 15 dec 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 3 feb 1995
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Secretaris bestuur Vereniging verenigde Peuterspeelzalen Malden
Lid Commissie van Toezicht, Huis van Bewaring te Grave
28 jan 1997


BARTELS
J.A.C., geboren mrt 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 jun 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 20 dec 1984
Vice-president rechtbank Amsterdam 23 jan 1995
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Amsterdam Vice-president
TEVENS
Ministerie van Justitie, Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva)
Voorzitter Provinciale Klachtencommissie Jeugdwelzijn provincie Utrecht


BARTELS
M.E., geboren jan 1968; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Breda 1 apr 1995
NU
Breda raio
TEVENS
Geen bijbanen


BARTELS
W.F.H., geboren aug 1919
NLRM 71 80
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Indonesië 1947-1950
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 4 dec 1952
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 13 dec 1952
Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 28 mei 1953
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Roermond 1 jan 1957
Substituut-officier van justitie. Idem 12 mei 1959
Arrondissementsofficier van justitie. Idem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse. Idem 9 okt 1979


BARY
G.W.A., geboren augustus 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Advocaat en Procureur te Breda 1952
Kantonrechter Bergen op Zoom 18 feb 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 9 jul 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 7 feb 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 19 dec 1967
Kantonrechter Breda 6 mei 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 30 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger 7 feb 1987


BARY-VAN DER PUTT
J.M.W.T., geboren aug 1930; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Adjunct-secretaris Raad van de Kinderbescherming Breda 1955
Advocaat te Breda 1957
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 feb 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 okt 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 30 nov 1988
Raadsheer Hof Den Bosch 18 dec 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jan 1996
N.B.: ziet er erg rommelig uit; wat is hier aan de hand.
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie van de Stichting Causa Nosirae Laetitiae te Breda


BAS
C.M. van der, geboren dec 1961
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 13 aug 1990


BAST-FASTING
O.A.J.; Mw.
NLRM 71
Werkzaam raad van de kinderbescherming Den Haag 12 feb 1962
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Rotterdam 17 mrt 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 17 jan 1967


BASTIAENSEN
K.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 25 nov 1950


BATAILLE
B.M.A., geboren okt 1965; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1994


BATJES
P., geboren dec 1959
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 28 sep 1996
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Jurist bij de Rabobank Nederland te Eindhoven


BAUD
A., geboren nov 1920; baron
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam verzekeringsmaatschappij.
Werkzaam Ned. Rode Kruis
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, II. hoofdcommies 1 jul 1953
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 10 apr 1957
Griffier Centrale Raad van Beroep 22 apr 1968
Ondervoorzitter Raad van Beroep Zwolle 19 dec 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 16 jun 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 4 nov 1983


BAUDUIN
F.G., geboren aug 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 17 sep 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 23 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 jan 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 24 aug 1981
Lid Ned. Antillen en Aruba 25 jul 1984
Vice-president rechtbank Amsterdam 14 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 jul 1991
Buitengewoon verlof rechtbank Amsterdam 1 jan 1997
NU
Amsterdam Vice-president Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter tuchtcommissie van de KNSB
Voorzitter Departement Adam Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Voorzitter Stichting Nutsschool Beeldende Expressie te Amsterdam
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege te Amsterdam
Lid van het Algemeen Bestuur van de Chr Scholengemeenschap te Amsterdam/H??
Wesselinkcollege te Amstelveen
Lid van de Bestuurscommissie Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert
Lid van de Rotary


BÄUERLE-HETEBRIJ
A.H., geboren dec 1944; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Hoogheemraadschap Edam 1970
Werkzaam Universiteit te Amsterdam 1971
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 5 mrt 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 7 nov 1979
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 25 aug 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 24 mrt 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 19 jan 1988
Kantonrechter Haarlem 12 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 7 mrt 1991
Kantonrechter Amsterdam 27 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 27 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 dec 1993
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Kring van kantonrechters en Kringbestuur
Secretaris Overleg coördinerend kantonrechter
Lid Commissie van Toezicht, secretariaat Zittende Magistratuur
7 nov 1997


BAUW
E., geboren jul 1962
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 nov 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie Raadadviseur Directie Wetgeving april 97


BAUWENS
E.C.G., geboren nov 1920
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 25 sep 1945
Ambtenaar Openbaar Ministerie Idem 16 jul 1947
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 18 dec 1956
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam O. M. in Suriname 8jul 1970 - 1 feb 1971
Officier van Justitie arrondissement Breda 25 mei 1971
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 1 okt 1972
Waarnemend hoofd arrondissementsparket Maastricht 1 okt 1972
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Maastricht 20 jun 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 feb 1986


BAVINCK
C.B.
NLRM 98
NU
Den Haag raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur Amsterdam
TEVENS
Directeur/bestuurder van:
Bavinck Tax B.V.
Mavejodo B.V.
Bramabiau B.V.
Stichting Kramer
Stichting Directie Pensioenfonds Saedt
Pensioenstichting Eduard Bosch
Vastgoed Quadron B.V.
Loyens & Volkmaars B.V. Zwitserland, Singapore en Hongkong
Stichting Administratiekantoor Loyens & Volkmaars
Stichting BOP
BOB pensioen B.V.
Alle bovengenoemde functies worden uitgeoefend in de hoedanigheid van vennoot bij Loyens & Volkmaars
Opgave Hof Den Haag okt 1997


BAX
C.J., geboren aug 1946
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


BAX
H.R., geboren dec 1941
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
Groningen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd directiesecretariaat bij NV. Waterleiding Friesland
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Old burger weeshuis
Lid Bestuur Stichting Charlotte en Johanna (bejaardentehuis)
Lid Bestuur Stichting Dekemastate
Lid Bestuur Stichting Popta Gasthuis
Lid Bestuur Stichting Herbert Duintjerfonds
Lid Bestuur Stichting Waterleidingsmuseum
Lid Bestuur Stichting Waterleidingen
Lid Bestuur Stichting Fries bureau van Toerisme
Lid Bestuur Scheidsgerecht FBTO
Lid Bestuur Vereniging van Waterleidingbedrijven in Ned
Arbiter te behoeve van Arbitrage Nationale Nederlanden
Aangezocht als Lid geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven
02 jan 1997


BAX-STEGENGA
J.L., geboren jul 1940; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 sep 1983
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 17 dec 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 jul 1989
Raadsheer Hof Leeuwarden 27 mei 1993
NU
Leeuwarden Hof raadsheer


BAX
J.W.
NLRM 80 87 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 13 jan 1975


BAX-LUHRMAN
M.J., geboren mei 1944; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Referendaris Centrale Raad van Beroep Utrecht 15 okt 1981
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 14 dec 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 24 jan 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 13 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
Plaatsvervangend Voorzitter Landelijke Geschillencommissie (LGC) voor het openbaar
onderwijs van de VNG, landelijk (vacatiegeld)
Plaatsvervangend Voorzitter LGC inzake het DGO (decentraal georganiseerd overleg),
landelijk, vacatiegeld
Plaatsvervangend Voorzitter Landelijke Bezwarencommissie voor het openbaar onderwijs
inzake functiewaardering (FUWA), landelijk, vacatiegeld
Docent SSR cursus uitspraken schrijven voor secretarissen bij de Centrale Raad van Beroep
Utrecht of Zutphen, bezoldigd
Destijds in Dordrecht in het kader van de integratie van de Raden van Beroep hier ?? tot
plaatsvervanger benoemd maar wordt niet meer ingezet in Dordrecht


BAX
W.
NLRM 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 13 jan 1975


BEAUFORT
C.A. de, geboren jun 1958
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 nov 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 7 okt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 apr 1993
NU
Rotterdam parket


BEAUFORT
J.B. de, geboren nov 1910; Jhr.
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 26 jan 1937
Werkzaam Centraal Distributiekantoor 15 jun 1942
Substituut-officier van Justitie te Medan 3 jun 1946 tot 30 okt 1950
Waarnemend griffier kantongerecht Zierikzee 17 apr 1952
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 25 februari 1953


BEAUFORT
L.A.R.J. de, geboren dec 1941; Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie Haarlem; Raio 1 feb 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 1 jun 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 15 jun 1970
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. Werkzaam
Substituut-officier van Justitie Hof van Justitie van Suriname 26 aug 1971
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 13 sep 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 7 mei 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 7 mei 1976
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 7 dec 1981
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 sep 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 jan 1997
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Utrecht Officier van Justitie, hoofd parket
TEVENS
Voorzitter Raad van bestuur van de BV. Treek-Henschoten
ATTENTIE! ali-baba


BEAUMONT
H.J.A.M., geboren apr 1920
NLRM 71 80
Jurist Dienst Gem.?? van de Prijzen mrt 1943
Griffier Tuchtrechter van de Prijzen jun 1945
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Roermond 1 jan 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 28 apr 1951
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 18 dec 1956
Auditeur-militair krijgsraad 3e militaire arrondissement Den Bosch 18 mei 1957
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem en Den Haag 23 jun 1965
Auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Den Bosch 1 jul 1965
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 1 okt 1969
Idem arrondissementskrijgsraad Arnhem 16 dec 197


BEAUMONT
R.H.A.M., geboren sep 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rijen 1 jan 1979
Raio rechtbank Middelburg 1 sep 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 28 apr 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 2 jul 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 5 apr 1990
Rechter rechtbank Roermond 18 jul 1995
NU
Roermond rechter
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen bijbanen apr 1998


BECKER-HARTENHOF
I., geboren dec 1946; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Docente recht aan de Hogeschool te Sittard
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 12 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 12 dec 1989
Rechter rechtbank Maastricht 2 dec 1991
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Voorzitter Scholengemeenschap Sophianum te Gulpen
Voorzitter Beroepscommissie Sociaal statuut Waterleiding Mij. Limburg te Maastricht
aug 1997


BECKER
J.F.T., geboren apr 1942 (of J.F.Th.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Intern. Octrooibureau te Eindhoven
Griffier rechtbank Heerlen 3 mei 1974
Griffier rechtbank Maastricht 3 mei 1974
Griffier rechtbank Sittard 3 mei 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 18 apr 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 23 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 10 mrt 1982
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 6 dec 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 12 mrt 1986
Kantonrechter Sittard 2 feb 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 9 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
Sittard kantonrechter
Heerlen Kantonrechter-plaatsvervanger
Roermond Rechter-plaatsvervanger
Maastricht Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Stichting Backservice en eigen beheer directieleden Steenfabriek Gebr Klinkers BV
Voorzitter Jan Schepelstichting (Goede doelenfonds Rotaryclub Gulpen Vaals)
Secretaris Stichting Vrienden Akenshuis te Gulpen (Bejaardencentrum)
Lid bestuur Pensioenstichting Klinkers (Steenfabrikant) apr 1998


BEDEE
H., geboren mei 1959
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 mei 1995
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Barendrecht; kantoor Borsboom & Ham; beëdiging 1996


BEDEK
H.
NLRM
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Rotterdam
TEVENS
Incidenteel medewerker uitgeverij Kluwer
4 aug 1997


BEECK CALKOEN-REUS
C.M. van, geboren okt 1952
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 21 jan 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 11 jan 1989
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 29 jun 1990
Rechter rechtbank Zwolle 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle Rechter (actief 97)
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


BEEK
A. van der, geb feb 1935
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Breda 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Breda Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Stichting Vrienden voor de Bussel te Oosterhout
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Huisvesting Bejaarden te Oosterhout
Lid algemeen bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek te Oosterhout
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie van WAVA (Sociale werkvoorziening) Te Oosterhout
24 mrt 1997


BEEK
A.N. van de, geboren sep 1962
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 nov 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 24 jun 1994
NU
Amsterdam rechter
Kinderrechter
TEVENS
Geen bijbanen


BEEK
C.A. van der, geboren jul 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Werkzaam 's Rijksbelastingen, II. Hoofdinspecteur te Rotterdam 1 jan 1950
Raadsheer Hof Den Haag 26 jan 1977
Vice-president Hof Den Haag 24 apr 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
Ontslag PENSIOEN


BEEK
D.H. ter, geboren mrt 1957; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 mrt 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 mei 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 13 feb 1993
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep Ned. College van Belastingadviseurs
24 feb 1997


BEEK
G.P., van de, geboren jun 1954
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 8 sep 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 8 jan 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 mei 1995
NU
Rotterdam parket


BEEK
H.L. van der, geboren feb 1961
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 8 mei 1995
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie Raadsadviseur bij de directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie
TEVENS
Lid van de redactie van de losbladige uitgaven Bijzondere Contracten en Bijzondere overeenkomsten
Kluwer Deventer
Lid van de hoofdredactie van de uitgave Tekst & Commentaar Bouwrecht Kluwer Deventer Rijswijk
27 jan 1998


BEEK
J.M. van der, geboren sep 1926
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 98
Bedrijfsleven
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 apr 1987
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1991
Ontslag Pensioen


BEEK
M. van, geboren okt 1938; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bij organen van kinderbescherming jun 1966
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Breda; Raio 1 mei 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 sep 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 dec 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 sep 1972
Als stagiaire werkzaam Advocatenkantoor te Breda 1 sep 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 13 aug 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 5 sep 1975
Rechter rechtbank Breda 14 jul 1976
Vice-president rechtbank Breda 14 feb
TEVENS
Geen bijbanen


BEEK-GILLESSEN
P.B.M.J. van der, geboren jul 1951; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Ambtenaar Centrale Raad van Beroep 15 jan 1985
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 3 feb 1986
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Utrecht 5 jul 1989
Ondervoorzitter Raad van Beroep Utrecht 9 jul 1991


BEEKES
A.J.E., geboren mei 1932
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsofficier Koninklijke Landmacht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 18 dec 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 5 feb 1982
Kantonrechter Rotterdam 12 mei 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 1 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 sep 1993
Vice-president Hof Den Haag 1 sep 1993
NU
Amersfoort Kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Gepensioneerd
TEVENS
Commissaris commissie van advies Woningen Duitsland (defensie) te Duitsland
Adviseur Molicatengroep aug 1997
Geen opgave van bijbanen in Amersfoort 04 mrt 1998


BEEKHUIS
C.H., geboren jan 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Advocaat en Procureur te Leeuwarden 16 apr 1952
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 24 okt 1974
Raadsheer Hof Leeuwarden 18 feb 1978
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 12 okt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992


BEEKHUIS
H., geboren okt 1936
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gymnasium-B Groningen (1955), kandidaats rechten RU Groningen (1957), doctoraal rechten RU Groningen (1957), doctoraal rechten RU Groningen(1963), postgraduate studies McGill University Montreal en University of Toronto (1963-1964).
Loopbaan Philips (1964-1991);laatstelijk als secretaris van de Vennootschap en chief legal officer,
Hoofd van de juridische afdeling Philips
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Bosch 25 okt 1989
Raadsheer Hof Den Bosch 11 dec 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 dec 1994
Lid van de Raad van State
TEVENS
Lid van het Algemeen Bestuur Nederlands Arbitrage instituut.
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut en Internationale Kamer van Koophandel.
Voorzitter van de Association Européenne d'Etudes Juridiques et Fiscales
Lid van het Algemene Bestuur van de Grotius Academie
Lid van het Bestuur van de Stichting Redt de Kinderen (Nederland)
Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Vrienden van het Mauritshuis
Voorzitter van de Handvestcommissie van SIG Coöperatie U.A.
Secretaris Nommel-Reerink stichting (sedert 1980)
Lid van de Rotary
Publicaties:
Enkele juridische aspecten van het CF-systeem (1966)
Productaansprakelijkheid (1969), Product liability in The Netherlands (1975)
De toekomst van de rechtshulp (1977)
De juridische adviseur van het bedrijfsleven (1989)
Efficiëntie van het rechtsbedrijf (1993)
Gehuwd met H.A.J. Bakker
Lid van de Raad van advies van de Stichting Grote Kerk Den Haag O
Voorzitter Geschillencommissie van het Institute of Social Studies


BEEKHUIS-SNIEDERS
J.W.T.M., geboren sep 1940; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend secretaris bij het college van Beroep Studiefinanciering
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 dec 1993


BEEKMAN
J.W., geboren okt 1955
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 9 aug 1993
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Militaire Dienst NAVO te Brussel
18 mrt 1997


BEELAERTS VAN BLOKLAND
A.W., geboren sep 1948; Jhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 30 okt 1984
NU
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Barents & Krans Advocaten en Notarissen; beëdiging 1979
TEVENS
Deken van de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden
Lid van een aantal overlegorganen van de Ned. Orde van Advocaten
Lid Bestuur Stichting Bronovo Zebo Ziekenhuis Bronovo en Verpleeghuis NEBO
Lid Bestuur De Frans Mortelmanstichting
Lid Bestuur Stichting Haemophilia
Lid Raad van advies Stichting Veilig Den Haag
Lid van de Rotary


BEELAERTS VAN BLOKLAND
C.H., Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 24 mei 1960


BEELAERTS van BLOKLAND
P.R.; Jhr.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1966
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 sep 1973


BEENAKKERS
B.E.T.; Mw.
NLRM 98
Arnhem raio
TEVENS
Geen bijbanen
16 feb 1998, 14 jun 1997


BEENS
A.J., geboren sep 1957; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Groningen 1 nov 1985


BEER POORTUGAEL
D.J.H.N. den; Jhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 lul; 1992
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


BEER
P.W.G. de, geboren dec 1958; drs.
NLRM 95 96 97 98
Beleidsmedewerker Directie Criminaliteitspreventie Ministerie van Justitie
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 jul 1994
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 jul 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 jul 1996
NU
Maastricht parket, arrondissementsparket
TEVENS
Bestuurslid basisschool
02 feb 1998


BEER
R.J., geboren jun 1909
NLRM 71
Diverse rechterlijke betrekkingen Ned. Indië 1935-1951
Hoofdambtenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken 1 jan 1954
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag is jul 1964


BEERLING
H.W.R., geboren nov 1938
NLRM 91
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 okt 1986
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam; kantoor Lijsterlaan 45; beëdiging 1991


BEETS
A.G., geboren mei 1939
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jan 1993
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Van Anken Knappe Damstra; beëdiging 1965
TEVENS
Geen bijbanen


BEETSTRA
P.C., geboren okt 1920
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken 16 mrt 1946
Werkzaam Centrale dienst arbeidsinspectie 1 jan 1950
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken, II. administrateur 1 jan 195
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam t.b.v. het Gouvernement Ned. Antillen
1 okt 1962 - 1 okt 1968
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 6 mei 1969
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 7 okt 1969
Ondervoorzitter Raad van Beroep Rotterdam 8 dec 1969
Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 14 jul 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 2 dec 1970
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 18 feb 1972


BEETSTRA
P.C.
NLRM 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992


BEGHEYN
J.T., geboren sep 1946
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 mei 1989
Rechter rechtbank Middelburg 5 apr 1390
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 6 feb 1992
Vice-president rechtbank Middelburg 19 feb 1993
NU
Middelburg Vice-president Middelburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging voor Chr Onderwijs te Koudekerke
Penningmeester Samenwerkingsverband weer samen naar school Walcheren te Vlissingen
Lid Bestuur Stichting Kapel Hoogelande te Hoogelande
Lid Bestuur Vereniging CPA
Lid stichtingsbestuur Hogeschool Zeeland te Vlissingen jul 1997


BEHLING
R.A.M., geboren nov 1941
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Utrecht; Raio 28 sep 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 28 jan 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 nov 1972
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 28 jan 1975
Als stagiair werkzaam Directie Politie 28 jan 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 9 dec 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 26 jan 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 27 feb 1982
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 1 sep 1989
NU
Amsterdam Advocaat-Generaal
Ontslag 01 jan 1997


BEHRENS
H.M., geboren okt 1934
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam 1 feb 1965
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 30 jan 1974
Rechter rechtbank Dordrecht 3 jun 1975
Lid Ned. Antillen en Aruba 28 nov 1979
Vice-president rechtbank Dordrecht 13 aug 1985
Lid Ned. Antillen en Aruba 30 sep 1993
NU
Sinds 1993 gedetacheerd op Aruba
4 aug 1997


BEIJAARS
C.
NLRM 87 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 dec 1980
Lid Hoog Militair Gerechtshof 4 apr 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 3 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988


BEIJERSE ??
J. UIT; Mw.
NLRM
Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent straf en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam


BEIJMA THOE KINGMA
C.L. van, geboren nov 1928; Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Volontair gemeente secretarie Franeker nov 1957
Advocaat en Procureur te Assen sep 1958
Griffier Meppel 28 mei 1963
Griffier Steenwijk 28 mei 1963
Griffier Zwolle 28 mei 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 30 sep 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 4 jan 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 20 jan 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 23 sep 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 jan 1970
Rechter rechtbank Almelo 9 sep 1971
Kantonrechter Enschede 13 mrt 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 13 mrt 1975
Kantonrechter Almelo 19 nov 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 12 mrt 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 1 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 15 jan 1996
NU
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo Rechter-plaatsvervanger
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
Zwolle 10 jun 1997


BEINS
M.M., geboren jan 1944; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 mei 1986
Rechter rechtbank Amsterdam 27 apr 1988
Vice-president rechtbank Amsterdam 9 dec 1993
NU
Amsterdam Vice-president
TEVENS
Lid adviescommissie vreemdelingenzaken (adviescommissie t.b.v. de staatssecretaris)


BEKEDAM
G.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 20 jan 1965


BEKER
A., geboren jun 1952
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 8 jul 1994
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Beker c.s. Advocaten; beëdiging 1975
TEVENS
Lid Hof van Discipline te Utrecht
Bestuurslid van de Stichting Handanger Jagt 'Noordster'


BEKKER
H., geboren mrt 1936
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadadviseur van Staat bij de Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 10 apr 1981
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jan 1983
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 18 feb 1988
Coördinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 aug 1994
President Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 dec 1995


BEKKERING
J.H., geboren jan 1915
NLRM 71 80
Beroepsofficier
Lid en secretaris krijgsraad Noord 4 mrt 1947
Officier-commissaris krijgsraad Oost 1 jan 1949
Auditeur-militair-plaatsvervanger krijgsraad Oost 1 jan 1968
Substituut-auditeur militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1956
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 1 okt 1969
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 5 nov 1973
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem volledige dagtaak 5 nov 1973


BEKKERING
W., geboren nov 1936
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1960
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Assen 1 sep 1978
Verkeersschout arrondissementsparket Assen 23 jul 1981
TEVENS
Geen bijbanen
17 nov 1997


BEKKERS
J., geboren feb 1920
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris tribunaal Arnhem 1 jan 1947 tot 1 mrt 1948
Waarnemend griffier bijzonder Hof Arnhem 11 mei 1948
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem, Zutphen, Zwolle en Almelo 19 jul 1949
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 5 aug 1950
Idem rechtbank Breda Is dec 1950
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 13 mrt 195
Rechter-plaatsvervanger Idem 27 feb 1962
Rechter Idem 26 mei 1964
Vice-president Idem 18 okt 1974


BEKKERS
W.M.J., geboren mrt 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 19 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 4 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 aug 1991
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger 190583
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 150891
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Wijn & Stael; 1974
TEVENS
Geen bijbanenopgave gevonden


BEL
D. van der, geboren okt 1958
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Middelburg 27 sep 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 14 nov 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 27 nov 1989
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
TEVENS
Voorzitter medezeggenschapsraad van de openbare basisschool 'Theo Tijssen-Pauwenburg' te Vlissingen
28 okt 1997


BEL
M.L. van der, geboren mrt 1965; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 apr 1996
NU
Utrecht gerechtsauditeur
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


BELD
A.A.F. van den
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 23 mrt 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 13 aug 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 18 dec 1974


BELD
J.B. van den, geboren juni 1963
NLRM 98
advocaat en procureur te Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 5 sep 1997


BELIEN
J.J.
Den Bosch raio
TEVENS
Geen bijbanen


BELINFANTE
A.D.; prof.
NLRM 80
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 16 jun 1976


BELINFANTE
W.G.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 6 jan 1970


BELJAARS
A.G.H., geboren feb 1926
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 10 jun 1953
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 8 jul 1955
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Roermond 4 jan 1957
Griffier kantongerecht Hilversum 22 jul 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 7 jun 1960
Rechter rechtbank Rotterdam 10 jan 1963
Kantonrechter Hilversum 16 mrt 1967
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 23 juni 1965


BELJAARS
C., geboren okt 1935
NLRM 88/89 91 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 dec 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 3 feb 1984
Ontslag 01 jan 1997
Lid hoog. militair gerechtshof Den Haag 4 apr 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 6 jan 1992
militair Lid rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Zwolle Rechter-plaatsvervanger (actief 97)
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger 7 juni 88ACTIEF 97
Rechtbank Den Haag Rechter-plaatsvervanger (sector bestuursrecht i.v.m. militaire
ambtenarenzaken)
TEVENS
Lid van de Rotary
Generaal Majoor b.d. ??
Voorzitter Commissie beroep en bezwaarschriften gemeenteraad Ermelo, vacatiegeld
Plaatsvervangend Voorzitter KC Ziekenhuis Stichting Jansdal Harderwijk, vacatiegeld
Voorzitter bestuur van de Stichting Bibliotheek Ermelo
Geen opgave van bijbanen bij de rechtbank te Den Haag
1 april 1997 controle bij het Hof te Arnhem


BELLAART
I.D., geboren dec 1959; Mw. (of J.D.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 sep 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 14 sep 1989
Rechter rechtbank Den Haag 4 apr 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
NU
Den Haag rechter
Lid oudercommissie van de Stichting Kindercentrum Peuterpallet te Leiden dec 1996


BELLAART
J.F., geboren jul 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit te Rotterdam; Raio 16 sep 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 16 jan 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 sep 1960
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 18 dec 1963
Rechter rechtbank Rotterdam 7 jan 1965
Vice-president rechtbank Rotterdam 2 jan 1974
President rechtbank Zutphen 12 sep 1977
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 5 jul 1985
TEVENS
Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (1989).


BELLAART
J.F., geb jul 1932
NLRM 97
Raio rechtbank R'dam 16 sep 1967
Subst griffier rechtbank R'dam 18 dec 1963
Rechter rechtbank R'dam 7 jan 1965
Vice-president rechtbank R'dam 2 jan 1974
President rechtbank Zutphen 12 sep 1977
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 5 jul 1985
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (1989)


BELLEKOM
Th.L., geboren okt 1949
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 dec 1993
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair Hoofddocent bij de vakgroep staatsrechtelijke vakken Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit te Leiden (vaktijdse ?? aanstelling)
TEVENS
Voorzitter Raad van Commissarissen van de Woningbouwverenigingen St. Willibrordus te Wassenaar
Voorzitter commissie van advies Bezwaar en Beroepschriften Rijksuniversiteitvereniging Leiden
Plaatsvervangend Lid van de commissie van advies voor de Bezwaar en Beroepschriften gemeente Voorhout apr 1997


BELT
P.F.P., geboren feb 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 5 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 feb 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Waalre; kantoor Van den Boomen Advocaten; beëdiging 1974
TEVENS
Directeur van Van den Boomen Advocaten te Waalre
Lid Bestuur van de Stichting Beheer Derdengelden Van den Boomen Advocaten te Waalre
Voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Fam JAM van Winkel gevestigd te Hamont-Achel
Lid Bestuur van de Stichting Herinkhave gevestigd te Eindhoven
Directeur van Kwestor BV. gevestigd te Nuenen
Lid van de Rotary
06 jun 1997


BELZEN
J.T. van, geb; jul 1958; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1997
NU
Rotterdam Officier van Justitie arrondissementsparket 97


BELZER
G.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 jun 1946


BEMELMANS

G.J.M., geboren aug 1951; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Stadsgewest Oostelijk Mijngebied 15 sep 1969
Ministerie van Justitie parket, II. parketsecretaris parket te Rotterdam 15 nov 1971
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Dordrecht 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Roermond 15 mrt 1993


BEMMELEN-LEENDERS
J.M. van, geboren mrt 1915; Mw.
NLRM 80
Advocaat en procureur Leiden en Amsterdam 1939
Bestuurslid Federatie van Verplegenden Amsterdam 1955
Repetitor burgerlijk recht en handelsrecht 1958
Substituut-griffier Hof Den Haag 26 feb 1968
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Ned. Economische Hogeschool te Rotterdam sep 1970
Rechter rechtbank Dordrecht 19 aug 1972


BEND
G.W. van der, geboren dec 1935
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1964
plaatsvervangend griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 20 okt 1975
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 18 okt 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 8 jul 1977
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 28 mrt 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 jan 1981
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 26 jul 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambt. gerecht Den Haag 14 sep 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989
Vice-president rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Raadsheer Hof Den Bosch 4 sep 1992
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
TEVENS
Lid van de Rotary
Ministerie OCW, College van Beroep voor het hoger Onderwijs, Voorzitter
Plaatsvervangend Voorzitter commissie Bezwaar en Beroep Raad van Rechtsbijstand Den Bosch
Lid van de Rotary
Geen opgave van bijbanen in de rechtbank te Den Haag


BENDER
D.J., geboren jan 1945
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 10 dec 1986
NU
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem; kantoor Winters & Bosnac; beëdiging 1978
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Arnhem bij het kantongerecht
16 feb 1998


BENDER
P., geboren apr 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 4 dec 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 20 mrt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 28 apr 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 20 jan 1987
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 1 nov 1997
NU
Den Bosch arrondissementsparket Officier van Justitie 1e kl.
Den Bosch Hof Advocaat-Generaal 1997


BENES
W.J., geboren jul 1907
NLRM 71
Advocaat en procureur te Amsterdam mrt 1935
Jurist bedrijfsleven jan 1937
Advocaat en Procureur te Hoogezand 1938
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 29 apr 1939
Kantonrechter Groningen 21 mei 1951
TEVENS: opdracht kantonrechter werkzaam Zuidbroek 15 dec 1964


BENETREU
E.L., geboren 3 feb 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker Sociale Dienst te Den Bosch
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 11 jan 1983
Senior gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


BENJAMINS
E.G.L., geboren jul 1955; Mw.
NLRM 98
senior gerechtssecretaris
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 5 jan 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 18 dec 1998


BENNEKOM
W.J. van, geboren okt 1941
NLRM 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam
Bezoldigd Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 jan 1987
Rechter rechtbank Amsterdam 26 apr 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Voorzitter Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam


BENNER
J.E., geboren nov 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 11 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 feb 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch; kantoor Holla & Van Dooren; beëdiging 1971
TEVENS
Docent beroepsopleiding resp. VSO ?? van de Ned. Orde van Advocaten
05 jun 1997


BENNEWITZ
H.P.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 25 nov 1931


BENSE
M.M., geboren jan 1953; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Universitair docent Erasmus Universiteit
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 4 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 aug 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag gerechtsauditeur
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgaven van bijbanen


BENTHEM
H.C.A. van
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 20 apr 954


BENTHEM
J.J.M. van, geboren mrt 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Den Bosch; Raio 13 sep 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 13 jan 1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 24 sep 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 sep 1960
Stagiaire Advocatenkantoor Arnhem 21 jan 1963
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 7 jul 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jun 1965
Rechter rechtbank Rotterdam 21 nov 1966
Raadsheer Hof Den Bosch 18 jan 1977
Vice-president Hof Den Bosch 25 okt 1985
Coördinerend vice-president Hof Den Bosch 28 okt 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 nov 1995
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Academisch ziekenhuis Rotterdam
Lid Bestuur Vereniging Sofia Kinderziekenhuis Rotterdam met bijbehorende stichtingen O ??
Voorzitter Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam O ??
Lid Raad van Toezicht, Bosch Mediacentrum, vacatiegeld
Auteurswerkzaamheden t.b.v. de Editie Van Cremers van Gouda Quint B ??


BENTHEM
P.F.J. van, geboren oktober 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Assistent Criminologisch Instituut Rijks Universiteit Utrecht 1 jan 1956
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Breda 1 okt 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 feb 1958
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 17 apr 1963
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Breda 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Breda 10 feb 1976


BENTHEM
W.H. van, geboren apr 1959; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 23 apr 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 aug 1996
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
29 jun 1997


BENTINCK
U.W., geboren jul 1940; baron
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven te IJmuiden feb 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 aug 1976
Rechter rechtbank Amsterdam 8 mrt 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 26 mei 1982
Vice-president rechtbank Amsterdam 18 jun 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
NU
Amsterdam Vice-president Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter commissie BB-schriften gemeente Schermer
Ministerie VWS, Voorzitter medisch tuchtcollege
Ministerie VW, Raad voor de Scheepvaart, Voorzitter
TEVENS
Den Haag: geen opgave van bijbanen


BERBEN
I.M.A.M., geboren jul 1960; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Oss
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 10 jan 1995
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
10 jun 1997


BERCH
E. van den, geboren nov 1928
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam sep 1954
Griffier kantongerecht Maastricht 2 okt 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 24 jun 1965
Lid Hof van Justitie Suriname 21 nov 1966


BERCULO
J.R., geboren jul 1953
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 21 sep 1992
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Advocaten Frisostraat; beëdiging 198l
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


BERESTEYN
H.P. van, geboren mei 1926; Jhr.
NLRM 71 87 80 88/879 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 jul 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 11 dec 1981
Kantonrechter Rotterdam 3 okt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 1 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
NU
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Directeur Van Beresteyn BV te Rotterdam (pensioen BV)
Lid van de Rotary


BERG-SCHOOF
A. van den, geboren mrt 1943; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Vakgroep strafrecht van de Rijks Universiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 15 sep 1992
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie ROP2 AP2 Drenthe
Voorzitter Klachtencommissie ROP2 Vennenoord/Groot
Lid Bestuur Klachtencommissie delinquentie en Samenleving Regio Noord
11 mrt 1997


BERG
A.A., geboren dec 1913; Mej.
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Groningen 11 dec 1942
Substituut-griffier Idem 14 jul 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 19 okt 1964
Rechter Idem 3 jun 1997


BERG
A.V. van den, geboren apr 1946
NLRM 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger directeur Int. Milieuzaken bij het Ministerie van VROM
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 sep 1994
NU
Den Haag rechter
TEVENS
SchaduwraadsLid in de gemeente Heemstede en uit dien hoofde plaatsvervangend Lid van
de volgende commissies voor advies en bijstand aan burgemeester en wethouders:
a commissie verkeer en sport lid
b commissie milieu lid
c commissie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting plaatsvervangend lid dec 96


BERG
F. van den, geboren sep 1952
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 26 apr 1995
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger (actief 97)
TEVENS
In Zwolle geen opgave van bijbanen gevonden


BERG
F.W. van den
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 nov 1978


BERG
H., geboren jan 1916
NLRM 80
Advocaat en procureur Den Bosch jun 194
2e secretaris grondkamer Noord-Brabant feb 1942
Werkzaam Krijgsraad te velde voormalig Ned.-Indië, II. officier comm?? jun 1945
Advocaat en procureur Den Bosch jul 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 15 jul 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 26 apr 1973
Rechter rechtbank Den Bosch 6 jan 1976


BERG
H.W.F. van den, geboren nov 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 12 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 mrt 1997
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Zelfstandig adviseur en trainer apr 1997


BERG
J.A. van den, geboren feb 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Zaandam
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 23 sep 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 23 sep 1988
NU
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary


BERG
J.C. van den, geboren mei 1915
NLRM 71 80
Medewerker Criminologisch Instituut te Utrecht 1 feb 1939
Werkzaam gemeente secretarie Schoonhoven 16 nov 1939
Werkzaam Tuchtrechtspraak Algemene Vereniging Melkvoorziening 16 jun 194
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Utrecht 15 nov 1945
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 14 nov 1946
Substituut-officier van Justitie arrondissement Utrecht 18 nov 1956
Officier van Justitie arrondissement Utrecht 13 jun 1966
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Utrecht 1 okt 1972
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Zutphen 17 jul 1974


BERG
J.D. van den geboren jul 1905
NLRM 71
Advocaat en procureur Elst 1932
Lid, respectievelijk president-plaatsvervanger Krijgsraad te velde aug 1945
Hoofd afdeling 1a (administratie) en plaatsvervanger hoofd afdeling Juridische zaken Directeur-generaal Bijzondere rechtspleging 5 jan 1946
Rechter rechtbank Arnhem 21 feb 1951
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 22 dec 1966
Vice-president idem 8 jul 1970


BERG-KOOLEN
J.E.A.A. ten, geboren jun 1941; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 18 dec 1986
Rechter rechtbank Rotterdam 15 apr 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 11 mei 1992
NU
Rotterdam, Rechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


BERG
J.J. van den, geboren mei 1952
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 mrt 1994
Ontslag
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Almere; kantoor Van den Berg; beëdiging 1979
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


BERG
J.M. van der, geboren feb 1959
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1988
HOOFDFUNCTIE ?
Advocaat te Amsterdam; kantoor Höcker, Rueb 8t Doeleman; beëdiging 1992
Postbus 74654, 1070 BR Amsterdam, Tel. 020-5777700 Fax 020-6719710


BERG
L.C.J., geboren aug 1940
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 jan 1901
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jun 1989
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


BERG
L.F.J. van den, geboren mei 1913
NLRM 71
Ambtenaar districtdienst Maarssen mrt 1942
Ambtenaar gemeentesecretarie Huizen okt 1942
Hoofd Juridische afdeling Schade-Enquête-Commissie Amsterdam apr 1946
Ambtenaar Gouvernement Suriname jul 1947 - 15 okt 1963
Griffier Raad van Beroep Groningen 3jan 1964


BERG
M.A.M.C. van den, geboren mei 1945; prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 28 jan 1993
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Hoogleraar privaatrecht in het bijzonder bouwrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant
Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Leiden, vanwege de Stichting Instituut Bouwrecht)
Voorzitter commissie Beroep en bezwaarschriften gemeente Goirle
Vice-voorzitter Instituut voor bouwrecht Den Haag
Lid redactie maandblad bouwrecht
Lid Raad van Toezicht, Stichting RBV. (woningcorporatie te Tilburg) jan 97


BERG
O.W.E., geboren aug 1932; Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur II. te Hengelo okt 1958
Griffier kantongerecht Almelo 5 okt 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 28 sep 1967
Ontslag 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 7 dec 1967
Ontslag 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 7 jul 1969
Ontslag 1997
Rechter rechtbank Assen 21 apr 1971
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 6 jan 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 5 nov 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 4 mei 1976
Ontslag
Vice-president rechtbank Leeuwarden of Assen 19 feb 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 6 jan 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 5 nov 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 4 mei 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 okt 1995
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
Assen Kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Bankebos/Norgerhaven
Lid Bestuur Hoeve Boschoord
Secretaris Stichting Het Drentsche Landschap
Lid Provinciale beroepscommissie vppr gespecialiseerd maatschappelijk werk gemeentelijk maatschappelijk werk en jeugdhulpverlening
Lid projectgroep Drenthe van het advies en klachtenbureau jeugdhulpverlening


BERG
W. van den, geboren dec 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam advocatenkantoor Nijmegen 1 okt 1947
Advocaat en Procureur Tiel 1 jan 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 5 nov 1954
Rechter rechtbank Leeuwarden 5 dec 1962
Rechter Rotterdam 30 aug 1966
Vice-president rechtbank Breda 16 feb 1970
President rechtbank Leeuwarden 6 dec 1973


BERG
W. van den, geboren nov 1951
NLRM 87 88/89
Griffier rechtbank Zwolle 12 mrt 1985


BERG
W. van den, geboren aug 1933
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 12 sep 1985
militair Lid rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Bezoldigd Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 dec 1994
Rechter rechtbank Breda 31 okt 1995
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Militair Lid van de sector bestuursrecht
Breda rechter
TEVENS
Geen bijbanen okt 1997


BERG
W. van den, geboren nov 1951
NLRM 87 88/89
Griffier rechtbank Zwolle 12 mrt 1985


BERG
W.P.M. ter, geboren mei 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Leeuwarden en Dokkum 12 mei 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 9 jun 1988
Rechter rechtbank Middelburg 29 jun 1990
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1992
NU
Lid NA en Aruba


BERGANSIUS ADRIAANSE
F.K.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 17 dec 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 6 sep 1988
NU
Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger


BERGE
A.L. van den
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 1 mrt 1961


BERGE
J.B.J.M. ten, geboren sep 1948; prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 feb 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
HOOFDFUNCTIE
Prof. Utrecht, staats- en bestuursrecht met inbegrip van het administratief procesrecht
TEVENS
Lid van de Rotary


BERGE
J.W. van den, geboren mei 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden nov 1970
Werkzaam Rijksbelastingdienst aug 1974
Werkzaam Ministerie van Financiën, Directie wetgeving en Directie Belastingen jan 1976
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 2 dec 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 jul 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 22 feb 1984
Raadsheer Hof Amsterdam 19 aug 1986
Plaatsvervanger Lid Ned. Antillen en Aruba 2 jun 1989
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 okt 1992
NU
Hoge Raad Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep van de Vereniging van Accountants- en Belasting- adviesbureaus 'VLB'
Lid examencommissie Stichting Federatieve examens voor belastingadviseur en belastingassistent
Lid jury voor de Staatsprijs voor Fiscaal-wetenschappelijke Publicaties


BERGE
L. van den, geboren mrt 1920
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris tribunaal Amsterdam 15 feb 1946 tot 1 mrt 1948
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 22 apr 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 28 jun 1949
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 1 okt 1972


BERGé
H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 15 jul 1964


BERGEIJK
G.A. van, geb jul 1939; drs
NLRM 80 87 88/89
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. Hoofd afdeling Studie en Documentatie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 1 mei 1970
Griffier arrondissementsrechtbank Assen 20 feb 1978
Griffier kantongerecht Assen, Emmen en Meppel 20 feb 1978


BERGER
R.B.M., geboren jun 1937
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Den Haag; Raio 21 aug 1963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 27 jan 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 17 nov 1965
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam 7 okt 1966
Openbaar Ministerie Ned. Antillen; Plaatsvervangend officier van Justitie Ned. Antillen 1 okt 1971
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 23 nov 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 25 jul 1979
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 21 dec 1987
Aangewezen als hoofd van de eenheid Ontwikkeling bij het Parket-Generaal te Den Haag 1 jan 1997
NU
Utrecht parket


BERGER
W.J.M., geboren jul 1921
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Rotterdam 18 mei 1948
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 4 apr 1952
Substituut-griffier rechtbank Breda 4 dec 1952
Rechter-plaatsvervanger Idem 22 jul 1954
Idem rechtbank Maastricht 24 dec 1955
Rechter Idem 2 jun 1956
Vice-president Idem 27 feb 1961
President Hof van Justitie Ned. Antillen 13 sep 1963
President permanente krijgsraad Ned. Antillen 23 jun 1965
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 27 aug 1966
Procureur-generaal Idem 25 jul 1979


BERGH
M.J. van den, geboren feb 1956; Mw.
NLRM 92 93 94 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 okt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 21 feb 1992
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 24 aug 1993
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Geen bijbanen okt 1997


BERGH-NEELISSEN
M.J.A. van den; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jan 1975
NLRM 80


BERGH
P.J.M. van den, geboren sep 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 mei 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 8 apr 1987
Raadsheer Hof Leeuwarden 2 dec 1987
Rechter rechtbank Utrecht ?
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


BERGH
W.J. van den, geboren apr 1959
NLRM 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 3 feb 1995
Rechter rechtbank Utrecht 12 apr 1996
Rechter rechtbank A'dam 3 feb 1995
Ontslag Rechter rechtbank Utrecht 12 apr 1996
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter
Amersfoort kantonrechter(plv?)
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van de RIAGG Gooi en Vechtstreek en de RIAGG Flevoland
Lid Commissie Bezwaar en Beroepschriften van de Gemeente Den Bosch
Lid Commissie Bezwaar en Beroepschriften van de Gemeente Almere
Lid van de CAO-geschillencommissie van de Vrije Universiteit en het AZVU te Amstelveen
Docent bij Quod Jure (Opleidingen advocatuur)


BERGH
W.M. van den, geboren nov 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 31 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 mei 1985
Rechter rechtbank Amsterdam 10 mrt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Lid van de Rotary
Vice-voorzitter van de Arbitrage commissie Sportsponsoring van NSF & NOC en Genootschap voor de Reclame
Voorzitter Strafcommissie KNHB
Lid van het College van Toezicht van de NVA (Ned. Vereniging van Makelaars inb ?? assurantiën en Assurantieadviseurs NvA


BERGHEYN
F.M., geboren sep 1948; Mej.
NLRM 80
Proeftijd ex. art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Breda jan 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Breda mei 1974
Secretaris arrondissementsparket Breda mei 1976
Idem arrondissementsparket Rotterdam mei 1978
Als stagiaire werkzaam gemeente- en rijkspolitie en reclasseringsraad te Rotterdam 17 mei 1978


BERGHUIJS
H.K., geboren mrt 1949
NLRM 93 94 95 96 97 98
Directeur van Uitgeverij DAVO b.v. te Deventer
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 24 mrt 1992
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Uitgeverij Davo BV. Deventer
Directeur Drieka BV. Deventer
Directeur HKB49 BV. Deventer
Directeur BGB48 BV. Deventer
TEVENS
Secretaris Algemene Deventer Sinterklaas Commissie
Penningmeester Vereniging de Waag Deventer
Penningmeester Stichting Arsenaal Deventer
Lid Arbitrage Commissie NVPH Den Haag 19 aug 1997


BERGHUYS
H.K.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 9 april 1958


BERGKOTTE
H.D., geboren jun 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden (of Utrecht) 11 mrt 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 2 jan 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 18 feb 1981
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 30 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jan 1993
Raadsheer Hof Den Bosch 24 feb 1996
Ontslag ?
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Arnhem 14 jan 1993
Raadsheer Hof Den Bosch 24 feb 1996
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
16 jan 1998, 16 feb 1998


BERGMANS
J.J.P., geboren apr 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsjurist
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 27 jan 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 27 jan 1982
Rechter rechtbank Maastricht 6 jul 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 18 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Vice-president rechtbank Maastricht 23 jul 1993
NU
Maastricht Vice-president
Sittard Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Regionale Klachtencommissie BOPZ aug 1997


BERGSMA
J.H., geboren mrt 1915
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 12 jan 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 19 feb 1949
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 jun 1961


BERGSMA
L.E., geboren aug 1967; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


BERGSMA
M.C., geboren jul 1904
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Almelo 24 okt 1928
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 aug 1933
Voorzitter kamer tribunaal Almelo 2 nov 1945 tot 1 jan 1947
Rechter rechtbank Almelo 4 okt 1946
Kantonrechter Enschede 2 feb 1955
Lid Ambtenarengerecht Zwolle 28 jun 1957
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1969


BERGSMA
P.E.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 1 nov 1979
Kantonrechter Emmen 20 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 30 jan 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 5 jul 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 5 jul 1988
Kantonrechter Groningen 20 nov 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 29 jan 1990
NU
Assen Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen kantonrechter
Winschoten Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Selecteur voor de NJ en andere tijdschriften voor de kantonrechtspraak in het hofressort Leeuwarden
31 jan 1997


BERKEL-KIKKERT
G.M.T., geboren sep 1953; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 dec 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 7 mrt 1991
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 mei 1992
Rechter rechtbank Utrecht 15 sep 1992
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Geen bijbanen jul 1997


BERKEL
I.A. van, geboren feb 1939; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker Gemeenschappelijk Administratie Kantoor Amsterdam 15 mrt 1962
Juridisch medewerker Ned. Omroepstichting te Hilversum 1 mrt 1964
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 okt 1973
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 25 okt 1975
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 23 mei 1977
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 15 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 jan 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Vice-president rechtbank Amsterdam 9 dec 1993
NU
Amsterdam Vice-president
TEVENS
Geen bijbanen


BERKEL
J.A.C. van, geboren okt 1968
NLRM 97
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1996
NU
Den Bosch Raio
TEVENS
1x ??
31 jul 1997


BERKELMANS
G.J.E., geboren jun 1931
NLRM 87 88/89 90 91
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 14 jun 1980
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 16 feb 1989


BERKHEMER
E.F., geboren mrt 1945
NLRM 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 18 jan 1995
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur Tilburg
TEVENS
Pro forma directielid Voorzitter centrale commissie van de Brekel Pensioen BV. te Tilburg
Pro forma Commissaris Muiderick BV. te Vught
Lid Bestuur Stichting Den Leye te Tilburg
Lid Bestuur Stichting Eurostaete te Eindhoven


BERKHOF
J. van den, geboren sep 1912
NLRM 71
Beroepsofficier, II. Auditeur-militair en plaatsvervanger. Krijgsraad 2e militaire arrondissement Arnhem 1941
Advocaat-generaal Hof van Justitie Suriname 1958-1963
Substituut-auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Haag en Den Bosch 30 jun 1967
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 1 okt 1969


BERKHOUT
A., geboren okt 1925
NLRM 80
Volontair ter secretarie te Lisse 1943
Tolk bij Britse strijdkrachten 1944
Officier Koninklijke Marine, laatstelijk luitenant t.z. 2e klasse o.r. 30 apr 1945
Referendaris 2e klasse Ministerie van Buitenlandse Zaken 1 jul 1958
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam 1 apr 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Middelburg 1 aug 1960
Griffier kantongerecht Middelburg, Zierikzee, Terneuzen en Oostburg 31 aug 196
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 13 sep 1963
Idem Middelburg, Zierikzee en Oostburg 23 apr 1964
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 15 aug 1964
Rechter rechtbank Assen 13 apr 1965
Rechter rechtbank Den Haag 16 sep 1969
Raad Hoog Militair Gerechtshof 29 jun 1970
Vice-president Idem 4 nov 1977


BERKHOUT
C.M., geboren okt 1963; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
Rechter rechtbank A'dam 19 dec 1995
Kennelijk in 1994 / 1995 getrouwd; stond eerst onder BERKHOUT


BERKUM
H. van, geboren aug 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 14 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 6 sep 1988
Buitengewoon Lid van de Tariefcommissie 4 sep 1990
NU
Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Venlo Vlaminckx c.s.
TEVENS
Geen bijbanen apr 1998


BERKUM
Th.J.G. van
NLRM 94 95 96 97 98
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 4 sep 1990
TEVENS
Lid van de Rotary


BERKVENS
J., geboren mei 1945
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 25 aug 1993
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Trenité Van Doorne; beëdiging 1973
TEVENS
Plaatsvervangend Rijksadvocaat
Plaatsvervangend Voorzitter van de vereffeningscommissie ?? IJmarkt van de gemeente A'dam
commissie van de vennootschappen TE Property Holdings Nederland TE Property Holdings France
Pan European Investments en County Holdings Ned. TE Property II Holdings Nederlands BV
Voorzitter van de schadebeoordelingscommissie als bedoeld in de procedure verordening
planschadevergoeding van de gemeente Amsterdam aug 1997


BERSERIK
F.C., geboren aug 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken 16 sep 1971
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie te Breda; Raio 17 apr 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 17 aug 1972
Secretaris arrondissementsparket Breda 15 okt 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 17 aug 1976
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Breda 17 aug 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 20 jun 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 16 okt 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 27 jul 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Den Bosch 27 jul 1988 NU
Dordrecht parket
TEVENS
Geen bijbanen
09 feb 1998


BERTRAMS
J.J., geboren jun 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 nov 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 9 sep 1987
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Wijn & Stael kantoor Utrecht; beëdiging 1966
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


BERTRAMS
J.J., geboren jun 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 nov 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 9 sep 1987
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Wijn & Stael kantoor Utrecht; beëdiging 1966
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


BERVOETS
J.P.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 28 aug 1970


BESCHOOR PLUG
A.J.C., geboren dec 1932
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Raad van Bestuur Holland Amerika Lijn
Rechter rechtbank Arnhem 13 mrt 1980
Raadsheer Hof Arnhem 15 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 7 jul 1987
Ontslag 18 apr 1997 m.i.v. 01 mei 1997
Raadsheer Hof Arnhem 15 jun 1987
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 17 jan 1989
NU
Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie bewoners Het Dorp te Arnhem jun 1996


BESIER
A.P., geboren nov 1940
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex. art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Groningen; Raio 12 feb 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 12 jun 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 1 nov 1971
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Groningen 12 jun 1973
Secretaris arrondissementsparket Middelburg 15 dec 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 7 mei 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 26 mei 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 23 nov 1984
NU
Arnhem parket
TEVENS
Voorzitter Stichting Beelden op de Berg Wageningen okt 1997


BESIER
B.J., geboren dec 1905
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 18 dec 1930
Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 14 nov 1934
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 8 mei 1941
Substituut-officier van Justitie rechtbank Haarlem 4 jan 1944
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 12 jun 1945 tot 1 jan 1950
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 19 nov 1949
Procureur-generaal Hof Leeuwarden 12 jun 1957
Procureur-generaal Hof Den Haag 18 jun 1965
Advocaat-fiscaal voor de Krijgsmacht 14 okt 1965


BESSE
R., geboren nov 1919
NLRM 71 76 80 87 88/89 90 91
Werkzaam administratie verschillende gemeenten 1942
Gemeentesecretarie II. Winterswijk 1 aug 1963
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 24 mei 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 15 jan 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 8 feb 1972
Rechter rechtbank Zutphen 11 mei 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 12 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo en Zutphen 27 apr 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 29 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 20 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 15 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 4 mrt 1988


BESTEN
H.A. den, geboren apr 1937
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Voormalig stafmedewerker HBO Raad
Voormalig directeur Personeelszaken Ministerie van Economische Zaken ?
TEVENS
Secretaris van de bestuurscommissie van het Grotius College te Delft
Plaatsvervangend Voorzitter van de begeleidingscommissie van het Instituut Sociaal Raadslieden te Delft
Lid commissie Bezwaar en Beroepschriften van de gemeente Wateringen
Penningmeester van de Stichting De Goeie Doelen te Delft apr 1997


BETLEM
G., geboren jan 1957
NLRM 98
senior-onderzoeker van NISER bij Rijksuniversiteit Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 dec 1997


BETTINK
J.G.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 29 jun 1956


BEUGE
F. van, geboren jul 1948
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 11 jun 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 sep 1992
Rechter rechtbank Roermond 6 jan 1993
Ontslag
Rechter Zutphen ?
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter


BEUKELAAR
R.P.H.G. de, geboren okt 1965
NLRM 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1994


BEUKELMAN
M.H.P., geboren feb 1947; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Chefjurist Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Zwolle 29 okt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter (actief 97)
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
(sector bestuursrecht)
Doorgestreept Lid college van advies inzake het overleg met dienstcommissie bij de
Raad van State als bedoeld in art 129 van het Algemeen Rijks Ambtenaren Reglement
Lid adviescommissie AWB van het Waterschap Noord-Veluwe
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


BEUKENHORST
A.J., geboren jan 1953
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 feb 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 23 jan 1985
Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Ned. Antillen en Aruba 20 aug 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 1 feb 1995
Vice-president rechtbank Amsterdam 25 okt 1995
NU
Amsterdam Vice-president
TEVENS
Geen bijbanen


BEUKENHORST
D.H., geboren jun 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 mei 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 27 jan 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 mrt 1982
Rechter rechtbank Amsterdam 10 mrt 1983
Raadsheer Hof Amsterdam 7 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 jul 1987
Ontslag 01 jan 1997
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1996
NU
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
TEVENS
Ministerie van Justitie Strafrechttoepassing; Voorzitter Commissie van Toezicht bij het Huis
van Bewaring De Schans te A'dam
Lid van Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht
Bestuurslid Stichting Nutsschool voor Beeldende Expressie
Lid Nationale Beroepskamer van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond
Voorzitter Reclame Code Commissie
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Tucht van het NIVRA (Ned. instituut van
Registeraccountants)


BEUKENKAMP
C.P.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 29 dec 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 6 aug 1968


BEUKENKAMP
E.C., geboren sep 1952
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger


BEUKER-TILSTRA
A., geboren mei 1953; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Centrale Raad van Beroep 1 feb 1985
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 sep 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 mrt 1990
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 25 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 28 dec 1993
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


BEUKER-TIERIE
M.E., geboren okt 1947; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 mei 1986
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Hoofdredacteur van het vrouwenmaandblad Nouveau een uitgave van Spaarnestad BV,
onderdeel VNU Haarlem
TEVENS
Geen bijbanen


BEUKERING-ROSMULLER
E.J.M. van, geboren jun 1964; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 dec 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


BEUKERING-DAALMEIJER
M. van.; Mw.
NLRM 80
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Breda 17 sep 1979


BEUKERS
M.M., geboren jan 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jun 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 5 jun 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 13 aug 1987
NU
Den Bosch parket jeugdofficier van justitie
TEVENS
Geen bijbanen
10 jan 1997, 18 sep 1997


BEUN
M.C., geboren okt 1961; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 apr 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 apr 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1996
NU
Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie 96/97
TEVENS
Geen opgave van bijbanen


BEUNE
H.H.M., geboren jan 1957; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Staffunctionaris arrondissementsparket te Groningen
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 21 nov 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 15 aug 1391
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1993
NU
Haarlem parket


BEUNEN
J.M.C., geboren okt 1938
NLRM 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 12 aug 1992
NU
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg; kantoor Beunen, Leemans, De Bont & Hermes; beëdiging 1971
TEVENS
Geen bijbanen


BEUNINGEN
C.A. van, geboren jul 1953; Mw.
NLRM 97 98
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 jan 1997
NU
Rotterdam parket arrondissementsofficier van justitie
Utrecht parket arrondissementsofficier van justitie


BEURSKENS
W.J.J., geboren jul 1957
NLRM 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 7 okt 1991
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent Burgerlijk recht Vakgroep Privaatrecht UM
Praaglaan 36 6229 HP Maastricht


BEVAART
J., geboren feb 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 18 dec 1986
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie EZ Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Economisch commissaris
TEVENS
Lid van de Rotary


BEVERS
C.P.M., geboren mrt 1926
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Oud Burgemeester van Hengelo
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 dec 1967
Substituut-officier van Justitie arrondissement Middelburg 17 apr 1970
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 14 feb 1973
Idem arrondissement Den Haag 6 dec 1973
Verlof zonder behoud van bezoldigd. i.v.m. werkzaam officier van Justitie. Hoofd parket Curaçao jan 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag dec 1976
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 16 nov 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Den Haag 18 apr 1979
Rechter rechtbank Almelo 8 nov 1991
TEVENS
Lid van de Rotary


BEVERSLUIS
J.G., geboren jul 1921
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 16 jun 1947
Substituut-griffier Idem 6 okt 195
Rechter-plaatsvervanger Idem 7 okt 1953
Rechter Idem 25 nov 1957
Raadsheer Hof Leeuwarden 12 jan 1968
Vice-president Idem 24 sep 1973
President Idem 2 dec 1978


BEYE
M.M., geboren nov 1958
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 16 jan 1905
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Docent strafrecht RUG
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Doortheater
Lid Bestuur Vereniging Impuls
31 jan 1997


BEYER-LAZONDER
C.G., geboren jul 1946; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 17 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Rechter rechtbank Haarlem (parttime) 1 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 18 mei 1990
Vice-president rechtbank Haarlem 16 jan 1935
NU
Haarlem Vice-president Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen te A'dam


BEZEMER
H.W., geboren mei 1944
NLRM 95 96 97 98
militair Lid rechtbank Arnhem 18 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 26 mrt 1995
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter adviesorgaan bestuursrechtelijke geschillen KLV
16 jan 1998, 16 feb 1998


BEZUIJEN
K.J., geboren jan 1959; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 15 nov 1989
Rechter rechtbank Rotterdam 8 nov 1991
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid van de stuurgroep Samen op Weg van de Hervormde Kerkwijk IV te Gouda, onbezoldigd


BIANCHI
C.W., geboren feb 1956; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 7 mrt 1991
Rechter rechtbank Zwolle 23 nov 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle Rechter (actief 97)
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Medezeggenschapsraad Montessorischool Zwolle
10 jun 1997


BICHON van IJSSELMONDE
R., geboren nov 1902
NLRM 71
Advocaat en procureur okt 1931
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 15 okt 1931
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 11 sep 1941
Rechter rechtbank Dordrecht 21 nov 1942
Idem rechtbank Zutphen 16 jan 1943
President Idem 1 mrt 1957


BIE
A.V.T. de, geboren jul 1964
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1994


BIE
H., de geboren sep 1910
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam 25 apr 1935
(1e) secretaris Raad van Beroep (d.b.) Rotterdam II 8 mrt 1954 tot 1 jan 1958
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 30 jan 1957
Raadsheer Hof Arnhem 28 mei 1958


BIE
I.P. de, geboren feb 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 27 nov 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 28 jan 1987
Rechter rechtbank Zutphen 12 sep 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Kantonrechter plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Vice-president rechtbank Zutphen 29 jul 1994
NU
Zutphen Vice-president
Arnhem Rechter-plaatsvervanger (van rechtswege automatisch in Arnhem)
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij de penitentiaire
inrichtingen Zutphen, vacatieregeling
Lid van het bestuur van de Stichting Passieconcerten Deventer, onbezoldigd
16 feb 1998


BIEGER
K.S., geboren jan 1916
NLRM 71 80
Werkzaam gemeente secretarie Ermelo 194 ??
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 1943
Substituut-officier van Justitie Midden-Java 1945
Referendaris Ministerie van Binnenlandse Zaken 1950
Administrateur Ministerie van Economische Zaken 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 25 mrt 1961
Rechter rechtbank Utrecht 13 apr 1962
Vice-president rechtbank Utrecht 7 jan 1975


BIEGMAN-HARTOGH
M.A.M., geboren jun 1922; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam Rijks Universiteit Leiden, II. wetenschappelijk medewerker 1e klasse jan 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 jan 1972
Rechter rechtbank Rotterdam 5 apr 1973
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 23 nov 1979


BIEMOND
B.W., geboren jan 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam 's-Rijksbelastingdienst
Raadsheer Hof Den Haag 12 sep 1988
NU
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen okt 1997


BIENFAIT
F.F., geboren dec 1929
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1958
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam mrt 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 apr 1978
Rechter rechtbank Amsterdam 7 mrt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 26 nov 1985
NU
Amsterdam rechter
Hilversum Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid geschillencommissie Bankzaken


BIERLAAGH
K.A.J.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 25 aug 1969


BIERMAN
G.M., geboren nov 1934
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Rotterdam en Leeuwarden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 30 jan 1973
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 jun 1985
Raadsheer Hof Arnhem 15 jun 1987
NU
Arnhem Raadsheer
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Buitengewoon Lid benoemd door de Ned. Juristen Vereniging van de Raad voor Arbitrage van de bouwbedrijven
Directeur 'Fernate BV' (pensioen vennootschap eigen oudedagsvoorziening)
Voorzitter Raad van Beroep van het COKZ (Centraal orgaan voor kwaliteitsaangelegenheden in de zuivel)
Voorzitter Stichting Future Hop Nederland (financiële steun kindertehuizen India) jun 1996


BIERMAN
J.R., geboren apr 1928
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Tiel
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 26 jan 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 jun 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 21 jan 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 apr 1988
Kantonrechter Groenlo 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 13 apr 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 3 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 3 jul 1990
Kantonrechter Den Bosch 2 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 2 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 mei 1993
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter
TEVENS
Voorzitter arbitragecommissie van de KVG Gerechtsdeurwaarder
Houdt zich privé bezig met exploitatie van onroerend goed en verhuur van kantoren waarvan hij eigenaar is (onderdeel van zijn pensioenvoorziening)
24 mrt 1997


BIERMAN
M.G.M.
NLRM 80 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 30 jan 1973
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 jun 1985


BIESBERGEN
J.A. van, geboren dec 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kandidaat notaris
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 12 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 feb 1986
Rechter rechtbank Den Bosch 24 sep 1987
Vice-president rechtbank Den Bosch 23 apr 1996
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Organist en koorleider van de Parochiekerk te Kleve-Rindern
05 jun 1997


BIESEN
H.J.J. van den, geboren mei 1919
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Den Haag 1948
Rechter-plaatsvervanger recht. Rotterdam 29 jan 1958
Rechter recht. Rotterdam 31 jan 1959
Vice-president rechtbank Almelo 1 jul 1986
President rechtbank Almelo 23 feb 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986


BIESEN
J.A.J. van den, geh. jul 1917
NLRM 71
Advocaat en procureur Breda 1 aug 1946
Waarnemend griffier rechtbank Breda 1maan 1947
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 26 feb 1948 tot 16 jul 1950
Advocaat en Procureur Breda jul 1950
(2e) secretaris Raad van Beroep (d.b.) Breda 9 mrt 1951 tot 1 jun 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 30 mrt 1955
Rechter rechtbank Roermond 10 dec 1958


BIEZENAAR
M.E., geboren okt 1954; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Raio rechtbank Amsterdam 15 sep 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 27 aug 1990


BIEZEVELD
G.A., geboren feb 1947
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 17 aug 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1991
NU
Den Haag parket officier van justitie
TEVENS
Voorzitter commissie OM Milieubeheer
Lid Bestuur Vereniging voor Milieurecht te Utrecht
Lid Bestuur Stichting Vrienden van Dilegentia Den Haag
Lid ledenraad Vogelbescherming Nederland te Zeist
Lid adviescommissie Milieu van de PvdA-fractie in de 2e kamer okt 1997


BIGE
E., geboren aug 1950; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 31 mei 1991
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger; verzocht ontslag te nemen, wordt niet meer ingezet
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem; kantoor Bax & Van Herpt; beëdiging 1981
Advocaat Huizenga Advocaten Arnhem
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Festival Arnhem
Lid Bestuur telefonische hulpdienst Nijmegen
20 jan 1998, 16 feb 1998


BIGGELAAR
G.J.M. van den, geboren jan 1960; Mw.
NLRM 96 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 sep 1995


BIJ
O. van der
NLRM 80
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Utrecht 1 jul 1974


BIJKER-VEEN
M.M., geboren jan 1967; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1995


BIJKERK
J.
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechter Utrecht 15 dec 1976


BIJL
A.J., geboren aug 1914
NLRM 80
Advocaat en procureur Amsterdam 12 nov 1942
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 12 nov 1942
Werkzaam bedrijfsleven Rotterdam 1955 tot 1960
Advocaat en procureur Capelle a.d. IJssel 22 jun 1960
Substituut-griffier Hof Leeuwarden 30 mrt 197


BIJL-MEIJER
C.C., geboren sep 1961; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jan 1997
TEVENS
NB: kennelijk dezelfde als MEYER, C.C. in eerdere jaren.
Geen opgave van bijbanen in Den Haag


BIJL
C.J., geboren mei 1959; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1989


BIJL
D.B., geboren mrt 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer Hof Amsterdam 10 feb 1984
Vice-president Hof Amsterdam 30 aug 1994
NU
Amsterdam Hof Vice-president
TEVENS
Hoogleraar belastingrecht KUB Tilburg
Redacteur Fiscale Encyclopedie de FED's Fiscale Wetten
Vaste medewerker Weekblad voor Fiscaal Recht, Fiscaal Weekblad FED, Belastingblad, Fiscale en Administratieve Praktijkvragen
Examinator Federatie van Belastingadviseurs
Lid Examencommissie Belastingadviseur en Belastingassistent
Voorzitter Curatorium Opleidingen Ned. Genootschap van Belastingadviseurs


BIJL
E.E. van der, geboren apr 1950; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris arrondissementsparket te Groningen
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 aug 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 8 sep 1987
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 16 aug 1991
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 7 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 1 jul 1994
NU
Roermond parket


BIJL
G.A. van der
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en procureur
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 12 mei 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 sep 1992
NU
Den Helder Kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Den Helder Van der Bijl & Berts


BIJL de VROE
J.H., geboren sep 1921
NLRM 71 80
Werkzaam Ned. Heide Maatschappij 1942
Luitenant ter zee administrateur 3e klasse Koninklijke Marine apr 1946
Werkzaam Ministerie van Marine okt 1954
Werkzaam Ned. Nieuw-Guinea, als fiscaal Zeekrijgsraad stafofficier Juridische Zaken,
Secretaris commandant Zeemacht jan 1956
Leraar Koninklijk Instituut voor de Marine Den Helder jul 1959
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 28 mei 1960
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 20 dec 1962
Arrondissementsofficier van Justitie Haarlem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 5 dec 1978


BIJL
M., geboren apr 1960
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 27 jun 1996


BIJLEVELD
P.J., geboren feb 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en procureur Rotterdam 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20 dec 1962
Rechter Idem 1 sep 1964
Raadsheer Hof Den Haag 5 jan 1973
Vice-president Hof Den Haag 11 jan 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 mrt 1990
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd Vice-president Gerechtshof Den Haag
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam


BIJLEVELD
W.H.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


BIJLEVELD
W.P.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 13 apr 1965


BIJLOO
W.F., geboren mei 1950
NLRM 94 95 96 97 98
Hoofd afdeling Juridische Zaken GAK Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 feb 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 5 dec 1995
Rechter rechtbank Arnhem 28 feb 1997
NU
Arnhem gerechtsauditeur
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter
TEVENS
Voorzitter wijkraad De Parken Apeldoorn
Voorzitter registratiecommissie van de gemeente Apeldoorn
Lid Bestuur Stichting Apeldoornse monumenten
Lid Bestuur Genootschap Nederland-Engeland Deventer
Lid bezwarencommissie gemeente Apeldoorn
15 jan 1998, 16 feb 1998


BIJLOOS
A.W.M., geboren mei 1953
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Chefjurist bij de Stafafdeling Wetgeving van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 jun 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 21 feb 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 aug 1992
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1995
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


BIJLSMA
A., geboren okt 1951
NLRM 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 18 jul 1995
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris van de tariefcommissie te Amsterdam
TEVENS
Ouderling en Lid van de kerkenraad van de Thomasgemeente te Zeist
Lid Bestuur van de afdeling Zeist van het CDA
Auteur van het belastinghandboek voor het bedrijf Zeist
Annotator UTC Kluwer uitgave Zeist


BIJNEN
J.G.L.M., geboren aug 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95
Werkzaam bank te Eindhoven jan 1950
Advocaat en procureur Eindhoven 1 jan 1953
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Utrecht; Raio 1 apr 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Eindhoven 1 aug 1959
Griffier kantongerecht Utrecht 13 apr 1960
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 25 jan 1961
Rechter rechtbank Haarlem 5 dec 1962
Kantonrechter Amsterdam 19 mei 1972
Raadsheer Hof Amsterdam 10 okt 1978
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 28 jun 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 jan 1987
Vice-president Hof Amsterdam 29 jun 1987


BIJSTERVELDT
K.J.M. van, geboren feb 1967; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1993


BIJVANCK
J.W., geboren sep 1935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 10 nov 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 mei 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 dec 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 19 sep 1988
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Rechter-plaatsvervanger; is verzocht ontslag te nemen en wordt niet meer ingezet
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen; kantoor Bijvanck Advocaten
TEVENS
Lid-plaatsvervanger Hof van Discipline
Lid hoofdredactie Vademecum Burgerlijk procesrecht (Goude Quint)
Lid executiecomité AEPPC )Association Europea? des Praticiens des procedures collectives)
Voorzitter adviescommissie faillissementswetgeving NOA
Voorzitter 'De Harmonie' te Nijmegen
Optreden als arbiter Ned. Arbitrage instituut
28 jan 1998


BIJVOET
G.W.C., geboren feb 1907
NLRM 71
Advocaat Nijmegen
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Bosch 11 jan 1946
Advocaat-generaal Hof van Justitie Ned. Antillen 13 JUIT 1949
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 16 okt 1954
Advocaat-generaal Hof Arnhem 5 apr 1955


BIJVOET
H.J.F.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 20 apr 1972


BIJVOET
J.A.A., geboren aug 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 18 mrt 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 28 nov 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 14 mrt 1981
NU
Breda parket


BIJVOET
M.H.L.C.
NLRM x
Hoge Raad Gerechtsauditeur 01 jan 1995
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur


BIJVOET
W.J.C., geboren apr 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken 1 sep 1958
Werkzaam verzekeringsmaatschappij. te Den Haag 1 mei 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse Centrale Raad van Beroep 1 dec 1962
Substituut-griffier Idem 18 mrt 1966


BIK
J.A, geboren nov 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem of Den Bosch 1 nov 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jan 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 jan 1989
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
NU
Den Bosch rechter; hoofdfunctie
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
29 jun 1997


BILDERBEEK
I.M., geboren dec 1969; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1995


BILT
G.Th.C. van der, geboren mrt 1946
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 25 mrt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 apr 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 24 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 24 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 24 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 24 apr 1996
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven; kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma; beëdiging 1977
TEVENS
Lid Raad van Discipline Den Bosch
Lid van de Rotary
Commissie GE Eurogard BV. te Geldrop
04 jun 1997


BINNEBEKE
M.C.A.E. van, geboren mei 1964; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1995
NU
Maastricht parket officier van justitie
TEVENS
Penningmeester TALPA archeologisch dispuut Nijmegen
Secretaris VVAO Afdeling Maastricht vereniging voor vrouwen met een hogere opleiding.
03 feb 1998


BINNERTS
J.C., geboren nov 1960
NLRM 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 7 okt 1996
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Pot Jonker Hoogendoorn te Haarlem
TEVENS
Secretaris scheidsgerecht van de bloembollenhandel
Secretaris tuchtgerecht verbonden ah keurmerk bloembollen Holland
07 nov 1997


BINS
A.J., geboren jan 1947; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 mrt 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 mrt 1986
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam; staat daar niet meer geregistreerd
Geen opgave in Maastricht
29 aug 1997


BINS
D., geboren feb 1912
NLRM 71
Tijdelijk ambtenaar Ministerie van Justitie 1 apr 1940
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 30 dec 1942
Substituut-officier van Justitie rechtbank Breda 14 mei 1947
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zwolle 7 feb 1959


BINS-VAN WAEGENINGH
S.E., geboren sep 1943; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 17 jun 1981
Rechter rechtbank Groningen 1 mrt 1990
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-president rechtbank Zwolle 14 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle Vice-president (actief 97)
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid raad van het Leids Universiteitsfonds
Voorzitter Klachtencommissie Sophiaziekenhuis te Zwolle


BINSBERGEN
W.C. van, geboren apr 1918
NLRM 71 80
Repetitor 1941-1948
Advocaat en procureur 1943-1950
Assistent strafrecht Rijks Universiteit Utrecht 1 feb 1947
Advocaat en procureur 1951
Advocaat-generaal Hof van Justitie Ned. Antillen 24 aug 1954
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. wetenschappelijk hoofdambten. A. 1 nov 1957
Werkzaam Europese Economische Gemeenschap te Brussel 1 jan 1959
Hoogleraar Rijks Universiteit Utrecht 1963
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 11 jul 1969
Procureur-generaal Idem 20 jan 1971


BITTER
C.M., geboren aug 1961; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 nov 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; beëdiging 1988
Lid van de maatschap
Koningin Julianaplein 30, Gebouw Babylon, Kantoren A, 5e verdieping, 2595 AA Den Haag TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter adviescommissie bezwaren beoordelingen, Ministerie van Buitenlandse Zaken
Lid Commissie Beroep en Bezwaarschriften gemeente Wateringen
Penningmeester Letterkundig Museum en Documentatiecentrum Den Haag
Diverse docentschappen Nederlandse Orde van Advocaten en Geoplan opleidingsinstituut apr 1997
INFO
Landadvocaat voor de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak van de VVNOR.
ATTENTIE! HOP 0341-558356.
De Raad voor de Kinderbescherming zet een landsadvocaat in die Rechter-plaatsvervanger is in Den Haag tegen een klagende ouder. Deze zaak wordt vervolgd bij de Raad van State in Den Haag.


BITTER
J.B.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 apr 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 apr 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 aug 1978
NU
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zutphen; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé; beëdiging 1964


BLAAUW
I.M., geboren apr 1948; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven sep 1974
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 15 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 15 dec 1981
Rechter rechtbank Zwolle 7 feb 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 22 feb 1984
Kantonrechter Deventer 29 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 11 feb 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 13 apr 1989
Kantonrechter Harderwijk 26 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 jun 1992 Ontslag
Vice-president rechtbank Zwolle 3 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
NU
Zwolle Vice-president (actief 97)
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter veilig Verkeer Nederland voor het district Overijssel tevens Lid van het hoofdbestuur Veilig Verkeer Nederland
Voorzitter Klachtencommissie van de Dreef te Wapenveld


BLAAUW
J.H., geboren jan 1924
NLRM 80
Werkzaam gemeentesecretarie Eindhoven 1945
Advocaat en procureur Eindhoven 1960
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 28 nov 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 mei 1960
Rechter rechtbank Den Bosch 4 jul 196 ??
Vice-president rechtbank Breda 19 dec 1967
President rechtbank Roermond 1 dec 1969
Idem rechtbank Den Haag 15 mei 1974


BLAAUW
J.P., geboren jan 1924
NLRM 71
Werkzaam gemeentesecretarie Eindhoven 1945
Advocaat en Procureur Eindhoven 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 28 nov 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 mei 1960
Rechter Idem 4 jul 1961
Vice-president rechtbank Breda 19 dec 1967
President rechtbank Roermond 1 dec 1969


BLAAUW
P.J.
NLRM ?
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


BLAISSE
H.F.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 23 okt 1962


BLAISSE
S.J., geboren mei 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 17 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 14 jan 1987
NU
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Apeldoorn; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé; beëdiging 1975
TEVENS
Opgave van bijbanen in aantocht; Groenlo
07 jan 1998


BLANKART
J.L.
NLRM 80
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 21 nov 1973


BLANKEN
P.G., geboren nov 1950
NLRM 94 95 96 97 98
Hoofd afdeling Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht Ministerie van Defensie
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1994
NU
Rotterdam parket


BLANKEVOORT
N.C.H., geboren nov 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 feb 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 3 feb 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Asko
Bewindvoerder vermogen Lucia Estrelle Burgos-de Josseline de Jong


BLANKMAN
C., geboren aug 1952
NLRM 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 24 apr 1996


BLAUW
P.J., geboren nov 1994 ??
NLRM 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 aug 1985


BLEEKER
C.J., geboren aug 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Dordrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 18 aug 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 14 mrt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 20 jun 1988
Rechter rechtbank Breda 23 nov 1992
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
Dordrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
Breda rechter
TEVENS
Geen bijbanen
4 aug 1997


BLEEKER
H.J., geboren okt 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam Juridische faculteit Rijks Universiteit Groningen ??eraal II. wetenschappelijk hoofdmedewerker 1 mei 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 18 nov 1968
Rechter rechtbank Groningen 16 jun 1971


BLEES-SLUIS
M.P., geboren sep 1951; Mw.
NLRM 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 aug 1995
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1976


BLEI WEISSMANN
M.
NLRM 80 87 88/89
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 3 mei 1966


BLEI WEISSMANN
Y.G., geboren okt 1947; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 22 jul 1991
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


BLEICHRODT
C.J.G., geboren aug 1940
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie te Almelo; Raio 28 jul 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Almelo 28 nov 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Almelo 28 nov 1966
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Hengelo 1 feb 1969
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 12 jan 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 11 okt 1973
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 13 feb 1978
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 9 mrt 1981
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 19 jun 1986
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 22 nov 1988
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Lid van de redactie van 'Verkeersrecht'
Voorzitter van het bestuur van de forensische-psychiatrische kliniek 'Groot Batelaar' te
Lunteren (1983)
Lid van de sectie Gevangeniswezen van de Centrale Raad voor de Strafrechttoepassing (1990)


BLEKXTOON
R., geboren apr 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 jun 1971
Rechter rechtbank Amsterdam 6 jan 1972
Vice-president rechtbank Amsterdam 7 dec 1981
NU
Amsterdam Vice-president
TEVENS
Voorzitter Stichting Maandblad voor berechting en reclassering en Proces
Docent Stichting Opleiding Gerechtstolken en Vertalers


BLETZ
J.A., geboren dec 1901
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam 1928
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing Amsterdam 1941
Tuchtrechter van de Prijzen Amsterdam 1945
Rechter rechtbank Haarlem 13 apr 1951
Rechter rechtbank rechtbank Amsterdam 28 mrt 1956
Vice-president Idem 18 mrt 1963


BLINK
A.C. van den, geboren mrt 1927; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Advocaat en Procureur Amsterdam 30 sep 1954
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 7 jun 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 5 mrt 1965
Rechter Hem 22 nov 1965
Raadsheer Hof Amsterdam 19 jul 1975
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 12 okt 1976
Plaatsvervanger Lid Hof van Discipline ex advocatenwet 24 mei 1974
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden 27 jul 1988


BLINK
L.P. van den
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 apr 1966
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1993
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


BLITTERSWIJK-DANSBERG
W. van, geboren sep 1940; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 jul 1993
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Noordsingel te Rotterdam
Plaatsvervangend Voorzitter Beklagcommissie uit voornoemde Commissie


BLOEBAUM
H., geboren jun 1948
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 28 sep 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 jul 1992
NU
Almelo parket arrondissementsparket


BLOEM
C.T.M., geboren aug 1945; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Zwolle
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 2 apr 1987
Raadsheer Hof Leeuwarden 14 mei 1990
NU
Leeuwarden Hof raadsheer


BLOEM
H.H., geboren jun 1941; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 26 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 28 nov 1988
Kantonrechter Gouda 15 sep 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 29 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 29 jan 1990
Kantonrechter Amersfoort 6 aug 1992
NU
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Rechtbank Almelo Rechter-plaatsvervanger
Amersfoort kantonrechter
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Bezwaar en Beroepschriften tegen besluiten gemeenteraad Apeldoorn
Lid commissie voor geschillen NPCS (Ned. Prot. Chr. Scholenraad)
Plaatsvervangend Lid commissie geschillen MBO (Concessioneel Middelbaar Beroepsonderwijs)
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie Prot. Chr voortgezet onderwijs en
culturele instellingen Apeldoorn
Medewerker cultuurwinkel Apeldoorn
Wordt in Almelo niet meer als rechter ingezet
25 jun 1997


BLOEMARTS
F.P.E., geboren mrt 1903
NLRM 71
Advocaat en Procureur Breda 15 jan 1929
Sector Raad van Beroep (d.b.) Breda 1me i 1929 tot 3 jun 1937
Rechter rechtbank Rotterdam 20 mei 1937
Vice-president Idem 29 apr 11950
President rechtbank Haarlem 14 feb 1959


BLOEMARTS
J.C.M.G., geboren dec 1947
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 sep 1994
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger


BLOEMBERGEN
A.R., geboren aug 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Utrecht
Advocaat en Procureur Den Haag 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 mei 1962
Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden 1 okt 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 31 mei 1966
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 28 jul 1979
Raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden 1 feb 1993
Waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 1 feb 1993
NU
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden; raadsheer in buitengewone dienst
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden; waarnemend Advocaat-Generaal
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Hoofdredacteur losbladige uitgave Schadevergoeding (1991)
Hoofdredacteur losbladige uitgave Onrechtmatige daad (1988)
ATTENTIE! Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


BLOEMERS
J.H.F., geboren jan 1901
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Zwolle 10 nov 1925
Substituut-griffier rechtbank Winschoten 22 dec 1927
Rechter rechtbank Middelburg 13 apr 1934
Vice-president rechtbank Middelburg 8 sep 1943
Vice-president bijzonder Hof Den Haag 8 feb 1947 tot 1 Ju?[ 1949
Raadsheer Hof Arnhem 21 jan 1948
Vice-president Hof Arnhem 19 mei 1959
President Hof Arnhem 23 dec 1961


BLOEMHOF
H.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 9 apr 1958


BLOK
C.H., geboren dec 1960
NLRM 93 94 95 96 97 98
Luitenant-kolonel van de militair-juridische dienst
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 19 feb 1993
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie DEF, Dir. Personeel KL, Hoofd Afdeling Personeel


BLOK-BITTER
C.I., geboren mrt 1943; Mw. (of C.J.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 14 feb 1981
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 1 jan 1990
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 31 okt 1991
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Geen bijbanen okt 1997


BLOK
G.J., geboren okt 1913
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag 1935
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 4 mei 1954
Kantonrechter Den Haag 29 apr 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 mrt 1975 Commentaar:


BLOK
J.A., geboren jun 1938
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opleidingen V-besluit Rechterlijke Organisatie te Den Bosch; Raio 1 jan 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 mei 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 nov 1966
Stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Utrecht 1 mei 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissement Middelburg 17 apr 1970
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 17 apr 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 14 feb 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 6 dec 1973
Verlof zonder behoud van bezoldigd. i.v.m. werkzaam off. van Justitie. hoofd parket Curaçao 1 jan 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1976
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 16 nov 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 18 apr 1979
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 10 jun 1982
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 13 jul 1991
Procureur-generaal Den Bosch opvolger van Gonzalves
NU
Den Bosch Hof Procureur-generaal 01 jun 1997


BLOK
J.J., geboren aug 1945
NLRM 93 94 95
Kapitein ter Zee van Administratie
militair Lid Ned. Antillen en Aruba 29 okt 1992
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Veenendaal; kantoor Blom Advocaten; beëdiging 1994


BLOKHUIS-SCHOLTEN
M.C., geboren mei 1946; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger arrondissement Amsterdam 2 jul 1987
Rechter arrondissementsrechtbank Amsterdam 14 sep 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar, Haarlem en Utrecht 8 jul 1991


BLOKHUIS
R.J.F., geboren feb 1946
NLRM 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 30 okt 1985


BLOKLAND
T., geboren okt 1941; prof. dr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 6 mrt 1976
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger


BLOM
A., geboren mrt 1907
NLRM 71
Werkzaam Raad van Beroep (0) Amsterdam 26 jan 1931
Plaatsvervanger griffier Idem 27 apr 1933
Griffier Idem 27 mei 1935
Griffier Centrale Raad van Beroep 11 apr 1939
Lid idem12 okt 1946
Ondervoorzitter idem 17 dec 1954
Voorzitter Idem 30 dec 1969


BLOM
A.C., geboren aug 1930; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam secretaris kinderrechter te Almelo (of Amsterdam ) 1955
Werkzaam Directie Kinderbescherming Ministerie van Justitie 1961
Werkzaam Raad voor de Kinderbescherming te Haarlem 1964
Werkzaam Raad voor de Kinderbescherming te Amsterdam 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 mei 1973
Rechter rechtbank Haarlem 23 apr 1975
Vice-president rechtbank Haarlem 1 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 sep 1995
NU
Amsterdam Raad voor de Kinderbescherming
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 180573
Haarlem rechter 230475
Haarlem Vice-president 010285
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger 260593
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger 260593
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 010995
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie III De Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord West
TEVENS
Nevenfuncties onbekend


BLOM
E.J. van der, geboren okt 1918
NLRM 71 80 87 88/89 90
Assistent Directie Pedologisch Instituut Amsterdam 1 aug 1942
Docent 'Instituut Koopmans' te Amsterdam 1 sep 1946
Werkzaam secretaris Ned. Instituut van Accountants 1 sep 1950
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 16 aug 1954
Griffier rechtbank Assen 23 dec 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 15 nov 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 nov 1960
Rechter rechtbank Assen 27 jun 1963
Kantonrechter Assen 27 nov 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 5 mei 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 30 mrt 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 23 nov 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 24 mrt 1976
Lid Ambtenarengerecht Groningen 15 jun 1977


BLOM
F.P.A.
NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 22 apr 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 jun 1984
Rechter rechtbank Arnhem 10 mrt 1989
NU
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger


BLOM
H.J.T., geboren jun 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 27 feb 1984
Rechter rechtbank Arnhem 10 mrt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
NU
Arnhem Rechter
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van Raad van Toezicht van Groot Klimmendaal
Lid Bestuur van de Stichting De Vriendenkring
Voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies van de Gelderse Zorg Stichting ?? voor Jeugdhulpverlening te Arnhem
Lid van de Raad van Toezicht van de woningcorporatie Archipel te Arnhem
Binnen de rechtelijke macht: Lid commissie rechtspositie NVvR
Voorzitter commissie van beroep ex art 30 van de regeling erkenning Installateurs van
Energie Ned. te Arnhem beëindigd per 01 okt 1997
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Gelderse Stichting voor Jeugdhulpverlening Lindenhout (CFSJ Lindenhout) te Arnhem
16 feb 1998


BLOM
J.N.M., geboren mei 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 apr 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 apr 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 9 jan 1989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 feb 1994
TEVENS
Lid van de Rotary
D.D. 02 feb 1998 niet meer werkzaam in Groningen


BLOM
T., geboren jul 1959
NLRM 98
universitair docent aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 31 okt 1997


BLOMHERT
J.D., geboren jan 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 31 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 31 jul 1985
Rechter rechtbank Almelo 8 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 14 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 14 apr 1988
NU
Almelo Rechter rechtbank
Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de commissie voor de bezwaar en beroepsschriften van de gemeente Markelo
redactielid van de Samson/HD Tjeenk Willink nieuwsbrief jeugdcriminaliteit en preventie
Voorzitter van het Commissie van Beroep voor examens van de Hoge School Edith Stein te Hengelo
Bestuurslid Halt Midden-Twente te Hengelo O
Voorzitter van de CDWO Begeleidingscommissie Jongeren en taakstraffen
Voorzitter tennisclub Delden
Lid gezamenlijke Klachtencommissie inzake ongewenste intimiteiten van de Deldense basisscholen en de Bornse basisscholen vallende onder de Stichting Katholiek Onderwijs Borne SKOB
Gevonden 10 jun 1997


BLOMMESTEIN
J.H.J. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 mrt 1977


BLOMSMA
G., geboren apr 1953; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Gerechtssecretaris bij de rechtbank Zwolle
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 apr 1994
Rechter rechtbank Zwolle 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle Rechter (actief 97)
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen okt 94


BLONK
G.N.M., geboren dec 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Directeur Rechercheschool
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 3 jul 1984
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1996
NU
Arnhem parket Plaatsvervangend Officier van Justitie
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 030784 Ontslag ?
TEVENS
Lid van de Rotary
Ministerie BIZA, Directeur Rechercheschool, Directeur


BLUIJSSEN
P.J.A.M., geboren apr 1943
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Gennep
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 jun 1987
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
24 mrt 1997


BLUSSÉ van OUD ALBLAS
A.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 aug 1957


BOAS
S.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 13 nov 1978


BOAS
W.S., geboren apr 1913
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam mei 1937
Substituut-griffier Raad voor het Rechtsherstel 24 nov 1945 tot 1 apr 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 26 juni 1954
Rechter rechtbank Den Haag 13 dec 1961
Raadsneer Hof Amsterdam 11 jun 1969


BOCK
R.H. de, geb nov 1964; Mw.
NLRM 96 97 98
Stafjurist rechtbank Assen
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 25 jan 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 25 jan 1996
Rechter rechtbank Assen 22 nov 1998
NU
Assen rechter
TEVENS
Bestuurslidmaatschap van de Stichting Bries te Haren


BÖCKER
B.F.N., geboren dec 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Bedrijfsleven 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 okt 1969
Rechter rechtbank Den Bosch 12 jun 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 26 sep 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 24 okt 1977
Idem Brielle en Sommelsdijk 16 jan 1978
Opdracht kantonrechter werkzaam Schiedam 16 mrt 1978
Vice-president rechtbank Den Bosch 12 mei 1986
Den Bosch Vice-president : ontslag 01 jan 1997


BÖCKER
R.A.A., geboren jul 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 aug 1992
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Agent van de Nederlandse Regering bij de Europese Commissie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens okt 1997


BOCKMANN
L.M., geboren jan 1946
NLRM 80 90
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 8 mrt 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 28 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger Idem 13 jan 1981
Rechter rechtbank Utrecht 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 16 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Amsterdam en Alkmaar 11 mei 1989


BOCKWINKEL
A., geboren mrt 1946
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en Vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 23 feb 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 23 jun 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 1 jul 1972
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 23 jun 1974
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Amsterdam 23 jun 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 nov 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 4 mei 1976
Rechter rechtbank Amsterdam 8 mrt 1978
Raadsheer Hof Amsterdam 11 mrt 1985
Vice-president Hof Amsterdam 12 jan 1996
TEVENS
Bestuurslid (secretaris) van de Stichting Jannahuis te A'dam


BOCKWINKEL
A., geboren aug 1914
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Rotterdam 1937
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 dec 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 aug 1957
Kantonrechter Den Haag 13 dec 1961
Idem Rotterdam 2 jun 1969


BOCKWINKEL
A., geb mrt 1946
NLRM 97
Raio rechtbank A'dam 23 feb 1970
Rechter-plaatsvervangerrechtbank A'dam 18 nov 1974
Gerechtsauditeur rechtbank A'dam 4 mei 1976
Rechter rechtbank A'dam 8 mrt 1978
Raadsheer Hof A'dam 11 mrt 1985
Vice-president Hof A'dam 12 jan 1996
NU
Amsterdam Hof Vice-president


BOCKWINKEL-RUTGERS
H.E., geboren apr 1945; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1 apr 1975
Arbeidscontractant Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 jan 1976
Gerechtsauditeur Idem 26 jul 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 15 jul 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 jul 1985
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 feb 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


BOD
Th.L.J., geboren mrt 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 5 okt 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 jun 1979
Rechter rechtbank Den Bosch 21 mrt 1980
Vice-president rechtbank Den Bosch 15 mei 1985
Raadsheer Hof Den Bosch 12 mei 1986
Coördinerend Vice-president Hof Den Bosch 1 jun 1994
Vice-president Hof Den Bosch 15 jun 1994
NU
Den Bosch Hof Vice-president
TEVENS
Lid redactie Pensioen en andere toekomstvoorzieningen losbladige editie Kluwer Deventer
BIJzonder hoogleraar Ouderenrecht in het bijzonder pensioenrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Voorzitter van de Vereniging voor Pensioenrecht


BODE-'T HART
J.C., geboren apr 1940; Mw.
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 22 feb 1984
NU
Middelburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Middelburg; kantoor Van Ginneken, Schute & Haans; beëdiging 1973
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gedaan


BODE
M.B.G., geboren juni 1964; mw.
NLRM 98
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 5 feb 1998


BODEWES
G.W.M., geboren okt 1936 (Georg)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gymnasium-A Nijmegen/Zeist (1956), Studie Rechten en Notariaat RUL (1964).
Kandidaat-notaris, II. waarnemend Den Haag en Brielle 1964 - 1972
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Leiden 1968
Rechter rechtbank Haarlem 5 jun 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 nov 1979
Vice-president rechtbank Amsterdam 23 sep 1980
Vice-president rechtbank Den Haag 30 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 4 aug 1994
Overleden nov 1997 ?
NU
Den Haag coördinerend Vice-president
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Rabobank Haarlem
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege Amsterdam
Voorzitter Raad voor de Luchtvaart
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Mapro BV. in Den Bosch sept 95


BODIFÉE
H.J., geboren nov 1958
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jun 1992
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Kernkamp Advocaten; beëdiging 1985
TEVENS
Geen bijbanen


BOEFT
S. den
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 27 mrt 1950


BOEK
J.L.M., geboren jun 1961
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 okt 1996
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent RU Leiden


BOEKE
C.D., geboren apr 1915
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Tiel aug 1940
Waarnemend griffier kantongerecht Tiel 20 aug 194
Waarnemend griffier rechtbank Breda 2 jan 1942
(2e) secretaris Raad van Beroep (d.b.) Breda 15 mei 1942 tot 27 jan 1W
Substituut-griffier rechtbank Dordrecht 22 jan im
Substituut-griffier bijzonder Hof Amsterdam en Den Haag 28 aug 1945 tot 1 jul 1949
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 28 feb 195
Substituut-griffier rechtbank Groningen 24 april 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 30jun 198
Rechter rechtbank Almelo 21 mrt 1963


BOEKEL
H.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 29 jul 1943


BOEKHORST
M.G., geboren okt 1963; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Universitair docent aan de Katholieke Universiteit Brabant
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jun 1994


BOEKHOUDT of EIJSVOGEL-BOEKHOUDT
G.M., geb dec 1955; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1989
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 nov 1992
Gerechtsauditeur rechtbank A'dam 1 apr 1993
Rechter rechtbank A'dam 24 jun 1994
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


BOEKHOVEN
J.W., geboren okt 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 10 mrt 1988
NU
Leeuwarden Kantonrechter-plaatsvervanger


BOEKMAN
S.; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Haarlem 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 jul 1962
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 19 okt 1983
Plaatsvervanger Lid Hof van Discipline (advocatenwet) 12 jan 1984


BOEKRAAD
J.H.G., geboren aug 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Secretaris Krijgsraad Arnhem 15 jun 1951
Advocaat en Procureur Nijmegen en Eindhoven 1953
Diverse betrekkingen Rechterlijke Macht Ned. Nieuw Guinea 22 jan 1955 - 10 aug 1962
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 26 mrt 1963
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 7 jan 1964
Auditeur-mil. plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem, Den Bosch en Den Haag 23 jun 1965
Advocaat-generaal Hof Den Haag 11 mrt 1971
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket arrondissement Arnhem 18 nov 1976
Procureur-generaal Hof Amsterdam 11 mei 1978
Procureur-generaal Hof Arnhem 7 feb 1980


BOEKWINKEL
F.Th., geboren jun 1940
NLRM 91 92 97
Assistent Rijks Universiteit Leiden 1 jun 1965
Advocaat en Procureur Utrecht 1 jan 1967
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Arnhem; Raio 1 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 mei 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1971
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jun 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1974
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 9 okt 1981
Raadsheer Hof Arnhem 16 feb 1989


BOELE
W.E., geboren jun 1966
NLRM 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1996


BOELES
W.E.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 okt 1959


BOELS
P.M., geboren okt 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 10 jul 1986
NU
Heerlen Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht; kantoor Boels, Van Eijndhoven & Coenegracht; beëdiging 1971


BOER
A.H.T. de, geboren feb 1948
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker bij de Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 aug 1988
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Personenrecht en ondernemingsrecht Raadadviseur apr 1997


BOER
C.H.P. de, geboren sep 1947
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Alkmaar
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 28 jan 1993
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Alkmaar; kantoor Leesberg; beëdiging 1977


BOER
F.J.R. de, geboren apr 1951; mw.
NLRM 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Gravenhage 6 mei 1997


BOER

G.B. de, geboren dec 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bedrijfsjurist Borsumij
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 feb 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 13 jan 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 6 okt 1989
Raadsheer Hof Den Haag 25 jan 1991
NU
Den Haag Hof raadsheer
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Beroep inzake het toezicht op de octrooigemachtigden
Lid Raad van Toezicht voor octrooigemachtigden te Rijswijk ZH, vacatiegeld okt 1997


BOER
H.E. de, geboren mei 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 3 jul 1982
Raio rechtbank Zutphen 1 sep 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 mei 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 mei 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 3 jul 1990
Rechter rechtbank Zutphen 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3C aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Adviescommissie POPZ Piket Raad voor de Rechtsbijstand te Arnhem
Penningmeester Zutphense Amateur Fotografen Vereniging
19 aug 1997


BOER
H.G.J. de, geboren aug 1930
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 jan 1988
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger; Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; Realengracht 1 (1013 KW), tel. 6262993 (6262993), telefax 6267214 (6267214)


BOER
I.L.A., geboren jan 1957
NLRM 98
Hoofd juridische zaken bij lFN Factors
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Hertogenbosch 25 nov 1997


BOER
J. de, geboren sep 1961; Mw. drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1994


BOER
J. den, geboren mei 1952; drs.
NLRM 87 88/89 90 91 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 30 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 sep 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 okt 1995
Raadsheer Hof Amsterdam 1 apr 1997
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer
TEVENS
Belastingadviseur Rotterdam


BOER
J. de, geboren mrt 1948
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 25 jan 1988
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
prof. A'dam, personen-, familie- en jeugdrecht


BOER
J.F. de, geboren aug 1967; Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1995
TEVENS
Geen bijbanen


BOER
M. de, geboren jul 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven, Organon International BV. te Oss
Rechter rechtbank Breda 19 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 26 apr 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 29 jan 1987
Kantonrechter Tilburg 16 mrt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 aug 1987
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Thuiszorg Midden-Brabant te Tilburg
Plaatsvervangend Voorzitter Raad voor de Geneesmiddelen te Rotterdam
11 mrt 1997


BOER
P. den, geboren dec 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 7 feb 1969
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 7 mei 1982
Lid Tariefcommissie Amsterdam 13 nov 1985
Ondervoorzitter Tariefcommissie Amsterdam 17 jan 1989


BOER
P. den
NLRM 87 88/89 90 91
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag jul 1980


BOER
T.M. de, geboren mei 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 24 jun 1985
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger


BOER
W. de
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 25 apr 1962


BOER
W., geboren aug 1927; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 12 jul 1986


BOER
W.D. de, geboren aug 1965; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Middelburg 1 apr 1992


BOERMA
F.H.E., geboren mei 1968 (in 1995 BOERMA ?? )
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 6 okt 1997


BOERSMA
J.P.A., geboren apr 1952
NLRM 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
Inspecteur 's Rijksbelastingen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 16 nov 1988
Raadsheer Hof Amsterdam 27 jul 1991
NU
Amsterdam Hof raadsheer
TEVENS
Raadslid gemeente Hilversum (1994)
Voorzitter van het college van beroep voor de examens van de Theologische Universiteit van de
Gedeformeerde Kerken in Nederland(1994), onbetaald
Secretaris van het Landelijk Verband van Gedeformeerde Schoolvereniging (1992), onbetaald
Bestuurder pensioenvennootschap (1981), onbetaald
Werkt op freelance basis mee aan cursussen van de Bestuursacademie Randstad (1992) en van de Federatie van Belastingconsulenten (1995) en is bewerker van een deel van de Editie Schuurman en Jordens (1983)


BOERSMA-BLOOS
M.J., geboren jan 1964; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1994


BOERSMA
N.M., geboren jan 1969; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1993


BOERWINKEL
F.Th., geboren jun 1940
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96 98
Assistent Rijks Universiteit Leiden 1 jun 1965
Advocaat en Procureur te Utrecht 1 jan 1967
Raio rechtbank Arnhem 1 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 mei 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1971
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jun 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jul 1974
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 9 okt 1981
Raadsheer Hof Arnhem 16 feb 1983
NU
Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Weigert opgave nevenfuncties
13 jun 1997


BOESCHOTEN
C.D. van
NLRM 71 80 87 88/89 91 90
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 mei 1969


BOESER
E., geboren jul 1927
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 sep 1985
TEVENS
Lid van de Rotary


BOESJES
J., geboren nov 1929
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Werkzaam Vereniging Nederlandse Gemeenten 1960
Werkzaam Raad van State 1963
Werkzaam gemeente Rotterdam 1967
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken, II Hoofd administratie 1969
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1976
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 16 aug 1977
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 nov 1985
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


BOETZELAER
D.P. van, geboren mrt 1964; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1997
NU
Den Haag parket officier van justitie
TEVENS
Geen opgave van bijbanen okt 1997


BOEZEM
E.J. van den, geboren dec 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsmilitair, II. luitenant ter zee van administratie 1e klasse Koninklijke Marine
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 2 jun 1977
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 16 aug 1977
Substituut-auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 21 aug 1978
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jul 1981
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 jul 1981
Auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 22 okt 1981
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 12 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1995
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Advocaat-Generaal bij het Hof Arnhem
TEVENS
Geen bijbanen


BOGAARDS
J.C.W., geboren mei 1948; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Rotterdam 1971
Raio rechtbank Arnhem (en/of Utrecht) 1 okt 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 feb 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 16 nov 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10 dec 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 13 apr 1988
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 6 jan 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 12 dec 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 12 dec 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 dec 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 12 dec 1994
NU
Leeuwarden Kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag Kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary


BOGAERT
D., geboren dec 1959; Mw.
NLRM 96 97 98
ambtenaar (griffier Kamer voor strafzaken) Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 okt 1995
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


BOGAERTS
E.G.J.M., geboren mei 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven Den Bosch 1966
Advocaat en Procureur Boxtel 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 16 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 23 jul 1987
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Boxtel; kantoor Bogaerts & Groenen; beëdiging 1971
TEVENS
Voorzitter Stichting Pensioenfonds van Raad van Bestuur van Heymans NV Rosmalen
Lid bestuur Stichting Pensioenfonds Snijders Boxtel
Lid bestuur Stichting Service Organisatie voor Advocaten te Den Haag
Lid bestuur Adkonta Otterbrabant Beheer te Heeze
Voorzitter Stichting P.O.T. te Boxtel
Lid bestuur Stichting Adkonta voor Bon te Beneden-Leeuwen
Plaatsvervangend Voorzitter Stichting Rechtspraak Zorgverzekering Utrecht
Secretaris Stichting Drie Mollen te Den Bosch
Secretaris Joseph Kosterstichting te Den Bosch
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Blanca te Boxtel
Lid bestuur Stichting ter bevordering van het Muziekleven in Noord-Brabant/Den Bosch
Secretaris Stichting tot Beheer van Aandelen in Von der Pos Beheer BV. te Oss
Lid bestuur Vereniging Juridisch Genootschap te Den Bosch
Lid College van Afgevaardigden NOVA te Den Haag
Commissaris VAKO Ayestern BV. Den Bosch
Commissaris Rentex Lincare BV. Boxtel
Commissaris Blanca Beheer BV. Boxtel
Commissaris NV. Regionaal Nutsbedrijf PNEM N.O. te Oss apr 1998


BÖGEMANN
A.M.M., geboren okt 1958; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 jan 1995
NU
Unitmanager bij de Raad voor de Kinderbescherming Vestiging Rotterdam
Rotterdam rechter
TEVENS
Bestuurslid van de Coornhert-Liga, vereniging voor strafrechthervorming
Rotterdam raad unit strafzaken (hele arrondissement) unitmanager
Ontslag genomen mei 1997


BOGERS
T.P.A.M., geboren nov 1958; Mw.
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 aug 1933
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger; deed familiezaken
HOOFDFUNCTIE
Den Bosch Raad voor de Kinderbescherming Vestiging Kooikersweg 3 Postbus 2332 5202 CH Den Bosch 073- 6207911 Fax 073-6211005
Unit Strafzaken unitmanager jul 1997
Eindhoven Raad Keizersgracht 5 Postbus 2175 5600 CD Eindhoven T040-2329319 F2329449
Unit strafzaken unitmanager
jul 1997
TEVENS
Lid van de regiocommissie Bijzonder Jeugdwerk te Utrecht, bezoldigd


BOKHORST
H.J., geboren sep 1934
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Tariefcommissie Amsterdam 1 jan 1989


BOKHOVEN
J.M. van, geboren jan 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 14 sep 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 31 mei 1988
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 7 mrt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 15 nov 1991
Rechter rechtbank Breda 1 jul 1992
NU
Breda rechter
TEVENS
Auteur checkboek advocaten Kluwer
Docent BSO en VSO Orde van Advocaten
Lid Bestuur Stichting Bronlaak instituut voor werktherapie
Lid Bestuur Stichting Mensen voor Mensen te Helmond
Voorzitter huurdersgeschillencommissie Stichting Woonpartners te Helmond
Voorzitter huurdergeschillencommissie woningbouwvereniging De Hoop Helmond


BOKKEL
C.S.G. ten, geboren mrt 1958; Mw.
NLRM 87 88/89
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 1 jul 1985


BOKSER
E., geboren jul 1927
NLRM 92 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 sep 1985


BOLDERMAN
D.J., geboren dec 1924
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en procureur Rotterdam sep 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 30 nov 1972
Rechter rechtbank Rotterdam 9 aug 1974
Kantonrechter Rotterdam 24 nov 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger te Brielle 16 mrt 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger te Sommelsdijk 16 mrt 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger te Schiedam 11 sep 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger te Schiedam 20 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle, Sommelsdijk en Gouda 29 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 15 jun 1990


BOLHAAR
H.J., geboren nov 1955
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kabinetschef Procureur-generaal Hof Den Bosch
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 4 okt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 3 okt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 sep 1995
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1997
NU
Den Bosch parket arrondissementsparket 1e kl. 97


BOLK
F.W., geboren aug 1910
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 16 mei 1941
Adjunct-secretaris respectievelijk Voorzitter kamer tribunaal Den Haag 10 okt 1945
tot 1 jun 1948
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 20 dec 1943


BOLKESTEIN
N., geboren feb 1902
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam 15 mei 1924
Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 21 mei 1929
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 apr 1 1936
Rechtsgeleerd raadsheer bijzonder Hof Amsterdam 12 jun 1945 tot 1 jan 1950
Rechter rechtbank Amsterdam 7 mrt 1946
Raadsheer Hof Amsterdam 14 dec 1953
Vice-president Idem 18 dec 1963
President Idem 23 dec 1969


BOLKESTElN
N.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 21 okt 1975


BOLL
J.M., geboren mei 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 dec 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mrt 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 16 jun 1992
Lid van de Raad van State
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS d.d. 1-8-1996
Lid van de Commissie voor Kerkordelijke Aangelegenheden Nederlandse Hervormde Kerk
Vice-voorzitter van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt-Nationaal Fonds Kunstbehoud.
Vice-voorzitter van de J.H. de Pont stichting.
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Financiering Concertgebouworkest.
Lid van het Bestuur van de Stichting Intendance Rijksacademie voor Beeldende Kunsten.
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.
Voorzitter van de Stichting International Art Trade And Law.
Lid van het Bestuur van Casenove Finance B.V. en van Casenove International Holdings B.V.
Lid van de Law Advisory Council van de International Foundation for Art Research te New York.
Trustee van 'Plante-trust', Jersey, een fonds ten behoeve van het onderhoud van het Kasteel 'Planta' in Meran.
Lid van het Bestuur van de Stichting 'Erik Andriesse' betreft het beheer van het artistieke nalatenschap van een jong overleden schilder
Lid van de Ledenraad Aegon N.V.
Lid van het Bestuur van de Stichting Kasteel Rechteren.
Geen opgave van bijbanen in A'dam


BOLLEN
C.H.J., geboren mei 1968; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1995


BOLT *****??
H., geboren jul 1955
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 2 jan 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 8 jan 1991
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 8 jul 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 28 dec 1993
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


BOLTE
J.C., geboren dec 1943
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 5 jul 1989
NU
Tiel Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; Biltstraat 449 (3572 AW), pb. 13158 (3507 LD), tel. 304579(2304579), telefax
313086 (2313086) '74
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Commissie van Toezicht Dr FS Meyers Instituut Tiel (selectie instituut delinquenten) jul 1997


BOLWEG
M.F.H.J.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1978


BOLWIJN
B.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 26 jan 1944


BOM
C.W.D., geboren feb 1959
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 16 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 jun 1996
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger


BONDAM
P.A.C., geboren mrt 1918
NLRM 71 80
hoofdcommies Ministerie van Justitie 1 mei 1949
Advocaat en procureur Den Haag, Alkmaar en Willemstad (Curaçao) 1 jan 195
Ambtenaar ten parkette Procureur-generaal Hof van Justitie Ned. Antillen 1 okt 1953
Plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 3 dec 1954
Lid Idem 4 nov 1959
Kantonrechter Groningen 2 feb 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 2 feb 1965
Kantonrechter Den Haag 22 okt 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 mrt 1975
Vice-president Idem 28 apr 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 21 juni 1977


BONDER
W.G., geboren jan 1929; Mw.
NLRM 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 dec 1991


BONGA-SIGMOND
E.D., geboren okt 1952; Mw.
NLRM 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 mei 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 27 sep 1990
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Lid beroepscommissie Ned. Labradorvereniging vanaf eind maart 1996
Lid Algemeen bestuur Openbare Bibliotheek Bussum


BONGAARTS
P.J.M., geboren feb 1949
NLRM 80 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Financiën 1973
Werkzaam Rijksbelastingen II. adjunct inspecteur 1974
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen 1975
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 22 okt 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 29 jul 1994
Raadsheer Hof Den Bosch 1 sep 1995
NU
Den Bosch Hof raadsheer
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Bestuur Arnhems Juridisch Genootschap
Lid Bestuur Stichting Nieuwland te Geysteren
General Reporter IFA Congres New Dehli 97 en het redactie van boek over mijn proefschrift 'Taxation of Investments Funds'
In geval van ongeschiktheid en vakantie vervangen van de Hoofdredacteur van de Fiscale up to date alsmede het vervaardigen van algoritmen ?? van capita selecta uit het belastingrecht


BONHOMME
L.M.A.G.M.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 17 nov 1969


BONNEUR
A., geboren mrt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur te Heerlen dec 1954
Advocaat en Procureur te Maastricht sep 1960
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Roermond 1 feb 1961
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 jun 1961
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 23 jun 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 mrt 1964
Rechter rechtbank Den Bosch 27 feb 1968
Raadsheer Hof Den Bosch 27 feb 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Den Bosch 16 jun 1992


BONNEUR
M.Y., geboren nov 1960
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1997
NU
Den Haag gerechtsauditeur 97
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


BONSEL
L.L., geboren jun 1954
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Helder
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1993
NU
Rotterdam parket


BONSEL
W.J.A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 10 jul 1963


BONT
C.M.J. de, geboren aug 1947
NLRM 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 22 dec 1995
NU
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg; kantoor Beunen Leemans De Bont Hermes beëdiging 1980,
Postbus 3033, 5003 DA Tilburg, Tel. 013-5426400 Fax 013-5427605
Te Breda lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
TEVENS
Deken van de Orde van Advocaten te Breda (1998)


BOOG
H.
NLRM 93 94 95 96 97 98
militair Lid rechtbank Den Haag 1 jul 1992
TEVENS
Geen opgave van bijbanen Den Haag


BOOGAARD-DERIX
E.J.M., geboren jan 1950; Mw.
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Waarnemend griffier rechtbank Roermond
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 31 okt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 31 okt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond (bezoldigd) 1 nov 1987
Rechter rechtbank Roermond 25 jan 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
Vice-president rechtbank Roermond 9 sep 1993
NU
Roermond Vice-president
TEVENS
Lid Raad van toezicht Stichting Pepijn Sociaal Werk Midden-Limburg
Lid bestuur SPD Noord- en Midden-Limburg 010595


BOOGAARD
M.M.A. van den, geboren apr 1960; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Alkmaar
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 2 apr 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 7 okt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 26 okt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 26 okt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 26 okt 1992
Rechter rechtbank Alkmaar 26 okt 1992
NU
Alkmaar Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder Kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter


BOOGAART
M.J., geboren dec 1945; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Gerechtssecretaris rechtbank Haarlem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 25 feb 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 jan 1995
Rechter rechtbank Haarlem 19 feb 1996
NU
Haarlem rechter


BOOGAERT
P.J., geboren jul 1914; Jhr.
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 1 jan 1947
Substituut-griffier Idem 6 nov 1947
Idem Hof Amsterdam 10 nov 1960


BOOGERS
J.C.P.M., geboren sep 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Breda 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Middelburg 14 dec 1979
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 okt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 21 dec 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 26 nov 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 feb 1994
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Geen bijbanen
17 jan 1997, 18 sep 1997


BOOGERT
L.W., geboren jun 1964
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1995
NU
Amsterdam parket


BOOIJ
D.; prof. dr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raadsheer-plaatsvervanger Amsterdam (of Leeuwarden ) 5 jan 1973


BOOM
C.A., geboren sep 1965; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 11 apr 1994
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger


BOOM
C.E.M. van den, geboren jun 1951; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 apr 1991
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Hoofd afdeling Juridische Aangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Concernmanager afdeling Juridische Aangelegenheden
Bestuurslid Nutsscholen Den Haag
Redactielid resp auteur diverse vakbladen en publicaties apr 1997


BOOM
F.J., geboren jul 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 jul 1983
Ontslag KB 01 mei 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 29 okt 1993
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur, kantoor (Lid maatschap Dirkzwager advocaten en notarissen) te Arnhem; beëdiging 1969; Lid maatschap
TEVENS
Secretaris Verburgt-Molhuysen Stichting en Stichting Verma te Oosterbeek
Lid redactie Modellen voor de Rechtspraktijk (huurrecht-deel)
Medebewerker van Cremers Huurrecht
Medebewerker van Checkboek voor Advocaten (bedrijfsruimte-huurrecht)
Penningmeester VHA Vereniging van huurrecht Advocaten de huurrecht-specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten
Lid examencommissie en opleidingscommissie VHA
Lid adviescommissie Verzekeringsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten jan 1997


BOON *****??
A.B.L. DE
NLRM
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


BOON
H.C.M., geboren aug 1947; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Almelo
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 24 nov 1989
Rechter rechtbank Zutphen 25 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1933
NU
Zutphen Rechter
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter-plaatsvervanger Onbekend in Zwolle
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de KC van het Twenteborg Ziekenhuis (Voor Almelo en Omstreken)
Kostenvergoeding Dfl 260-- per zitting plus reiskosten
19 aug 1997
Geen opgave gevonden in Zwolle


BOON
J.F., geboren sep 1954
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 dec 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 dec 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jun 1994
NU
Arnhem parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden okt 1997


BOON-NIKS
M.C.D.; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 5 feb 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 28 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 28 apr 1988
Rechter rechtbank Assen 1 apr 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 15 nov 1991
Kantonrechter Assen 23 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 23 apr 1996
NU
Assen rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie van Hoeve Bosschoord
Lid van het Deputaatschap van de kerkorde van de gereformeerde kerken te Ned ??
Ouderling Kerkenraad Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerk te Assen
20 apr 1996


BOON
R.A., geboren dec 1967; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 apr 1996
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger; ontslag 01 apr 1997
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Den Haag


BOON
W.W.M., geboren jul 1939
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven te Amsterdam mrt 1966
Waarnemend griffier Hof Den Bosch 1 nov 1968
Substituut-griffier Hof Den Bosch 17 okt 1970
Wetenschappelijk medewerker 1e klasse Rijks Universiteit te Groningen 1 jul 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 10 apr 1974
Rechter rechtbank Groningen 25 apr 1975
Raadsheer Hof Leeuwarden 7 sep 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-president Hof Leeuwarden 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 13 jun 1994
NU
Leeuwarden Hof raadsheer Hof Vice-president/Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur ME Linhoffstichting
Lid Bestuur Stichting Vrienden van Maartenshof
Lid Bestuur Stichting Verenigde Groninger Gasthuizen
Lid ledenraad NVvR
Lid redactie juridisch overzicht JOW


BOONEKAMP
R.J.B., geboren sep 1957
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Docent aan de Rijks Universiteit te Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 7 mrt 1991
Rechter rechtbank Arnhem 12 mei 1993
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Coauteur van het losbladig schadevergoeding medewerker tijdschrift voor civiele rechtspleging TCR
14 jan 1998, 16 feb 1998


BOONK
J.W., geboren nov 1915
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Emmen feb 1942
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 21 apr 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 jul 1970
Kantonrechter Emmen 2 feb 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen en Meppel 28 mrt 1977
Idem Steenwijk 11 mei 1977


BOORDER-WENNEKERS
N.M.C. de, geboren jan 1949; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 jun 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 8 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger Breda 2 jul 1985
Rechter rechtbank Breda 17 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 22 okt 1994
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen bijbanen
09 jun 1997


BOORSMA
S.B.; Mw.
NLRM ?
Hoge Raad Gerechtsauditeur 04 mrt 1996
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur


BOOSTER
J., geboren aug 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 19 jun 1953
Ambtenaar Openbaar Ministerie Idem 8 jul 1965
Idem Den Bosch 23 dec 1955
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 20 dec 1960
Officier van Justitie arrondissement Maastricht 20 jul 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 1 okt 1972
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Roermond 19 jul 1980


BOOT
C.H.B., geboren jun 1936
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie te Leeuwarden; Raio 1 mei 1961
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 1 sep 1961
Gerechtssecretaris 1c ka. rechtbank Rotterdam 1 sep 1963
Als stagiaire werkzaam op Advocatenkantoor te Rotterdam 1 sep 1965
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 18 jul 1967
Rechter rechtbank Dordrecht 21 apr 1969
Lid Ned. Antillen en Aruba 31 jul 1969
Rechter rechtbank Rotterdam 28 jul 1973
Vice-president rechtbank Rotterdam 18 mrt 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 2 dec 1991
NU
Rotterdam Vice-president
TEVENS
Lid van de Rotary
Regent Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot te Rotterdam, (f 1200,-- per jaar)
Lid Commissie van Beroep Ned. Bridge Bond te Rotterdam of Utrecht of Amsterdam, onbezoldigd
Voorzitter Raad van Tucht van de Ned. Orde van Belastingadviseur te Amsterdam of Utrecht
(f 200,-- per uur gemiddeld f 6000,-- per jaar)
Voorzitter Alliance Française Rotterdam te Rotterdam, onbezoldigd


BOOTS
J.M.A., geboren aug 1919
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 6 dec 1945
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 28 dec 1946
Rechter rechtbank Den Bosch 29 feb 1952
Raadsheer Hof Den Bosch 30 jan 1964
Vice-president idem 28 sep 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 feb 1986


BOOTSMA
J.N.A., geboren feb 1962; Mw.
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 20 jun 1995
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Juridisch medewerker bureau Gemeentelijk Ombudsman Amsterdam
TEVENS
Lid Bestuur oudervereniging Stedelijk Gymnasium Arnhem (Onjuist nooit gehad) ??
Secretaris van de Stichting Junk Food Junk Juice een werkervaringsproject voor
vrouwelijke ex-verslaafden in de ecologische productiesector
16 feb 1998


BOOTSMA
R., geboren nov 1969
NLRM 98
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1997


BORDES
J.P., geboren dec 1954; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 8 jan 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 15 aug 1991
Rechter rechtbank Arnhem 29 dec 1992
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Medewerking aan project Kluwer thesaurus project schadevergoeding; Afgelopen per 1/98
Geen bijbanen
16 feb 1998


BORG
M.W. van der, geboren mei 1968; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1993


BORGART
A.B.M., geboren apr 1942
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex. art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Rotterdam; Raio 28 okt 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 28 feb 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 28 feb 1970
Secretaris 1e klasse parket Rotterdam 28 feb 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 28 feb 1973
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Rotterdam 28 feb 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 17 feb 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 mrt 1976
Rechter rechtbank Den Haag 24 mei 1977
Raadsheer Hof Den Haag 19 apr 1983
President-plaatsvervanger Den Haag 5 feb 1986
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Ned. van de Zeemacht 5 feb 1986
Plaatsvervanger Lid hoog militair gerechtshof Den Haag 25 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Vice-president Hof Den Haag 26 okt 1992
NU
Den Haag Hof Vice-president
TEVENS
Voorzitter adviescommissie Awb ex art 8 beoordelingsvoorschrift Ministerie van Justitie Den Haag
Voorzitter externe klachtencommissie Korps Landelijke Politiediensten te Driebergen
Voorzitter Klachtencommissie bijzondere ambtenaren politie te Driebergen
Voorzitter bezwarencommissie art 7:13 Awb Politie Hollands Midden te Leiderdorp


BORGART
A.M.L., geboren mei 1910
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 22 jun 1935
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 7 nov 1938
Rechter rechtbank Utrecht 1 nov 1946
Raadsheer Hof Arnhem 23 aug 1956


BORGERHOFF MULDER
H.R., geboren mrt 1946; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Arnhem
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 19 nov 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 1 okt 1981
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 28 jun 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 sep 1985
Vice-president rechtbank Zutphen 20 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 1t sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 sep 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Zutphen 3 aug 1994
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Zutphen Coördinerend Vice-president Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Rheden
19 aug 1997, 16 feb 1998


BORGERHOFF MULDER
W.J., geboren feb 1914
NLRM 71 80
Werkzaam bedrijfsleven sep 1939
Werkzaam Rijksbureau Voedselvoorziening 1 mrt 1941
Adjunct-inspecteur Prijsbeheersing Den Haag 1 jun 1941
Werkzaam bedrijfsleven te Amsterdam en Indonesië 1 okt 1941
Advocaat en procureur Medan 1 apr 1948
Werkzaam bedrijfsleven te Medan 1 aug 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 mrt 1957
Rechter rechtbank Leeuwarden 19 jul 1958
Vice-president Idem 22 mei 1963
President Idem 7 jul 1966
President rechtbank Arnhem 6 mei 1969
President rechtbank Amsterdam 20 mrt 1973


BORGESIUS
J., geboren jul 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 mrt 1986
Raadsheer Hof Den Haag 29 jan 1990
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 9 dec 1991
Raadsheer-plaatsvervanger college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Voorzitter Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften van de Raad van de gemeente Heemstede
Secretaris Bestuur Stichting Het Expertise Centrum: adviseurs voor overheidsinformatisering te den Haag
Medewerker Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Lid van de Jury voor de Dorhout Mees-prijs
Rubrieksredacteur Verzekeringsrechtelijke berichten
Lid bestuur Stichting 'Een mooie Apollolaan en omgeving' te A'dam
Lid Bestuur Stichting Oud-leden van het GSC 'Vindicat atque Polit' en de GVSV^ 'Magna Pete' te Groningen
Lid Advies - en Arbitrage commissie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Plaatsvervangend Voorzitter van de Adviescommissie inzake bezwaar tegen Ministerie van Justitie
Voorzitter Beroepscommissie inzake bezwaar tegen de registratie van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs bij Verzekering Maatschappijen te 's-Gravenhage (1996-heden)
Lid van het Bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap te Amsterdam (1984-heden)
Lid van de redactie van 'Het Verzekerings-Archief' te 's-Gravenhage (1984-heden)
Rubrieksredacteur 'Verzekeringsrechtelijke Berichten' te 's-Gravenhage (1990-heden)
Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Verzekeringswetenschap te 's-Gravenhage (1987-heden)
Lid van de Commissie Rechtspositie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsspraak te Utrecht (1991-heden)
Plaatsvervangend rechtsgeleerd Lid van het Veterinair beroepscollege, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te 's-Gravenhage (1996-heden)


BORGMAN
F.M., geboren apr 1946
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 nov 1990
Ontslag; datum ?
TEVENS
Lid van de Rotary


BORMAN
C.J., geboren mrt 1961
NLRM 95 96 97 98
Hoofd afdeling Rechtsbescherming Ministerie Landbouw, Nat. en Visserij
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 mei 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 dec 1995
NU
Den Haag Rechter
TEVENS
Ministerie LNV; Hoofd afdeling Rechtsbescherming Ministerie Landbouw, Nat en Visserij;
Dir. Juridische Zaken; contactfunctionaris
Voorzitter diaconie Geref. Kerk Voorschoten dec 96


BORSBOOM
J.P.M., geboren nov 1959
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 11 dec 1996
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Barendrecht
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Middelburg


BORSELEN
H.A. van, geboren jun 1948; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Sociale Zaken 1973
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 okt 1980
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


BORST
A.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 mei 1967


BORST
M.C. de, geboren nov 1952; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 mei 1978


BORST
W.L., geboren mei 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 nov 1985
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 10 dec 1985


BOS-TAMMES
A.G., geboren mrt 1946; Mw.
NLRM 80
Werkzaam in het onderwijs 1 aug 1969
Arbeidscontractant rechtbank Utrecht 1 feb 1979


BOS
E., geboren dec 1938
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 opleiding- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 10 apr 1967
Secretaris 1c klasse arrondissementsparket Amsterdam 10 aug 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 15 sep 1969
Als stagiaire werkzaam op Advocatenkantoor te Amsterdam 10 aug 1971
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 4 jul 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10 jul 1975
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 16 nov 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 14 apr 1980
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 20 okt 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 25 nov 1982
Kantonrechter Rotterdam 21 jun 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 4 dec 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 okt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger (onbezoldigd)
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Lid algemeen bestuur Bond tegen het Vloeken te Veenendaal (onbezoldigd)
Lid (vz) Beroepscommissie Gereformeerd Onderwijs (LVGS) te Weesp (onbezoldigd)
Lid Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Capelle a/d/ IJssel (onbezoldigd)
Plaatsvervangend Lid van de Kamer van Toezicht over Notarissen enz (onbezoldigd)


BOS-BOOMSMA
E.I. van den, geboren nov 1953; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 dec 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jan 1995
Rechter rechtbank Den Haag 18 jul 1995
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Lid eindredactie van de losbladige uitgave Heffingen lokale overheden VUGA Den Haag
Lid Kerkenraad NH Kerk te Barendrecht dec 96


BOS
G.C., geboren apr 1971; Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1996


BOS
G.C.M., geboren okt 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en Vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Den Bosch; Raio 1 sep 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Den Bosch 1 jan 1975
Secretaris arrondissementsparket Den Bosch 1 mei 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 25 nov 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 5 nov 1979
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 11 feb 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 24 apr 1991
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Brabants Kamerorkest
Voorzitter Stichting Musical 800
Adviseur Nederlandse bisschoppenconferentie
Lid Bestuur Stichting Brabant Muziekkoor NB
Lid Bestuur Fight for Life Aids bestrijding
Lid Bestuur Anjerfonds NB
Voorzitter Stichting Teken in de Tuin
Lid Bestuur Vereniging Soc Casino
Gastdocent Milieurecht Politieopleidingen
10 jan 1997, 18 sep 1997


BOS
I.
NLRM 91
Plaatsvervanger Lid college van Beroep bedrijfsleven 29 aug 1986


BOS
J.
NLRM 87 88/89 90
Plaatsvervanger Lid College van Beroep bedrijfsleven 29 aug 1986


BOS
J.C. van den, geboren sep 1972
NLRM 98
Raio rechtbank Breda 1 okt 1997


BOS
J.T.K., geboren jul 1949
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsadviseur bij de Stafafdeling Wetgeving Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 25 mei 1992
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, C ?? Directoraat-Generaal Wetgeving Ca ?? Sector Strafrecht en
Sanctierecht 1995-1996
Raadadviseur/Bureau Algemene Zaken
TEVENS
Opgave van bijbanen bij het Hof in A'dam niet bekend


BOS
P.A.H., geboren nov 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Dordrecht; Raio 1 mrt 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Dordrecht 1 jul 1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1960
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 25 mei 1964
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 1 okt 1972
Advocaat-generaal Hof Den Haag 31 aug 1973
Procureur-generaal Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Ned. Antillen en Aruba 11 mrt 1991


BOS
P.V.F., geboren dec 1949
NLRM 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 7 okt 1996
NU
Amsterdam Hof raadsheer 96/97
HOOFDFUNCTIE
Brussel Advocaat en Procureur


BOS
W., geboren nov 1955
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 2 okt 1992
NU
Amsterdam parket


BOSBOOM
M.
NLRM 71
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 27 mei 1970


BOSCH
A.G., geboren mei 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 1 mrt 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 jul 1964
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 1 sep 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 jul 1966
Substituut-officier van Justitie arrondissement Utrecht 22 jun 1968
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 1 jul 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Bosch 7 nov 1972
Lid-secretaris Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie 1976
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Alkmaar 10 nov 1977
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 28 mei 1980


BOSCH
A.W.T. van den, geboren dec 1947; Jhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 31 aug 1989
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Stafmedewerker Juridisch adviseur afdeling zorginkoop en productontwikkeling bij zorgverzekeraar VGZ Nijmegen
Gemachtigde VGZ in beroepszaken ziekenfondswet of AWBZ voor de rechtbank Den Bosch sector bestuursrecht
Secretaris en Penningmeester Landgoed Rurgelpoel BV. (Is een natuurschoonwet BV. te Woudenberg)
01 apr 1997


BOSCH
B. van den, geboren mrt 1956
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Jurist bij de FNV. te Groningen
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 22 mrt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 9 sep 1991
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 24 jun 1992
Rechter rechtbank Assen 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 16 nov 1995
NU
Assen rechter/Kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Klachtencommissie medewerker FNV
Redacteur Samson bedrijfskundig Lexicon onder sociaal-economisch recht jul 1997


BOSCH
H.G.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 jul 1962


BOSCH
I.Ch., geboren nov 1952; Mw.
NLRM 88/89 90
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissement Groningen 12 feb 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Groningen 24 feb 1986
Rechter rechtbank Groningen 16 nov 1987


BOSCH-VAN HINTE
J.C., geboren okt 1929; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 1 mrt 1959
Proeftijd ex art-3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam 1 nov IM ??
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 mrt 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 jan 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
NU
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


BOSCH
J.D.S.L., geboren nov 1953
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Leeuwarden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 25 feb 1993
Rechter rechtbank Leeuwarden 10 sep 1993
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter
TEVENS
Lid van de Rotary
Plaatsvervangend Voorzitter van Commissie van Beroep voor de examens van de Chr. Hogeschool Noord Nederlandse. te Leeuwarden
Secretaris bestuur Stichting Vrienden van Het Baken te Leeuwarden
Secretaris bestuur Stichting Broersma te Leeuwarden
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Revalidatievoorzieningen Friesland
Voorzitter medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Montessorischool Leeuwarden mei 97


BOSCH-BOESJES
J.E., geboren aug 1946; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Universitair docent aan de Rijks Universiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 jul 1992
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent Juridische Faculteit RUG vakgroep privaatrecht, notarieel recht
01 feb 1997


BOSCH
J.H., geboren jun 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Den Bosch 1 sep 1976
Raio rechtbank Zwolle 1 nov 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 22 dec 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 22 feb 1984
Rechter rechtbank Zwolle 23 jan 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988
Lid Nederlandse. Antillen en Aruba 2 jun 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 2 apr 1993
Kantonrechter Zwolle 7 jun 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10 nov 1993
Vice-president rechtbank Zwolle 21 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
NU
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
(Zwolle Rechter-plaatsvervanger)
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Coördinerend Vice-president 97
TEVENS
Lid van de Rotary
Inkomend Secretaris van de Rotaryclub Epe
Secretaris en Penningmeester van de stichting Johan Georgh Godlieb Bosch en Anna UytdenBogaard
Stichting gevestigd te Heerde
2e Secretaris van de buurtvereniging 'Hoornerveen' gevestigd te Heerde feb 96


BOSCH
J.L.
NLRM 71 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 12 sep 1968


BOSCH
L.C., geboren nov 1952; Mw. (of L.Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 12 feb 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 feb 1986
Rechter rechtbank Groningen 16 nov 1987
NU
Groningen rechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht bij de Rijksinrichting Dr G van de Mesdag te Groningen
Lid Klachtencommissie bij de Rijksinrichting Dr G van de Mesdag te Groningen
30 jan 1997


BOSCH VAN DRAKENSTEIN *****??
L.R.
NLRM
Nog geen vermelding in NLRM 97
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist BP Nederland BV apr 1997


BOSCH
Th.W. van den, geboren nov 1913; Jhr.
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 23 jun 1938
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 23 jun 194
Voorzitter Kamer Tribunaal Leeuwarden 3 dec 1945
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 4 jun 1947
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam als P. G. Hof van Justitie in
Suriname 22 feb 1956
Officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 18 dec 1959
Gedetacheerd bij Ministerie van Binnenlandse Zaken 15 jan 1960
Officier van Justitie arrondissement Den Haag 20 nov 1962
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Zutphen 24 sep 1965
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 22 dec 1966
Lector militair recht Universiteit van Amsterdam 1 mei 1974
President Hoog Militair Gerechtshof 5 aug 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 5 aug 1977


BOSKAMP
C.J.A., geboren jun 1941
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 aug 1986
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven; kantoor Boskamp & Willems; beëdiging 1968
TEVENS
Lid van de Rotary
Commissaris verzinkerij Meerveldhoven BV. te Veldhoven
Commissaris Stadsschouwburg Eindhoven NV. te Eindhoven 24 mrt 1997


BOSMA
S.J., geboren mei 1935
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 jul 1977
Rechter rechtbank Amsterdam 10 mrt 1983
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Commissaris Boscon BV
Voorzitter van een der Geschillencommissie Reizen Stichting Geschillencommissie voor
consumentenzaken te Den Haag


BOSSCHER
A.H., geboren dec 1911
NLRM 71
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Nederlands Indië 1 aug 1939 tot okt 1950
Waarnemend griffier kantongerecht Middelburg 13 mei 1952
Idem kantongerecht Groningen 25 aug 1952
Substituut-griffier Idem 29 april 1953
Substituut-griffier rechtbank Groningen 4 sep 1954
Rechter-plaatsvervanger Idem 18 feb 1958
Griffier rechtbank Assen 26 nov 1963
Idem rechtbank Breda 25 sep 1970


BOSSCHER-BOON
C.A., geboren mrt 1937; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Jurist algemene dienst arrondissementsparket te Alkmaar
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 19 feb 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 19 feb 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 16 mrt 1983
NU
Alkmaar Officier van Justitie


BOT
T.P.L., geboren jul 1951 (of Th.P.L.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 26 sep 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 28 jun 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 27 jul 1984
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 26 jul 1990
Gedetacheerd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken 22 okt 1990
NU
Amsterdam parket


BOTH
A.M., geboren feb 1958; Mw.
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 dec 1996


BOTMAN
G.J.A.M., geboren apr 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 nov 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 9 feb 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 15 mrt 1984
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 1 mrt 1997
NU
Alkmaar parket arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. 97


BOTS
G.M.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 22 mrt 1984
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Bots Van Ravenhorst; beëdiging 1970


BÖTTCHER
F.B., geboren okt 1954; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Coördinerend Inspecteur Vennootschapsbelasting te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 4 aug 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 1 feb 1995
Rechter rechtbank Assen 14 jun 1995
NU
Assen gerechtsauditeur
Assen Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Penningmeester Stichting Deskundigheidsbevordering huisartsen
Voorzitter Stichting Toevluchtsoord Groningen 20 apr 1996


BOTTELAAR
P.P.J.
NLRM 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 sep 1979


BOTTENBURG
H.H.J. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 22 okt 1937


BOTTENBURG
W. van, geboren jul 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 3 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 8 apr 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 4 sep 1987
NU
Heerenveen Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Sneek; kantoor Van Bottenburg; beëdiging 1974


BOUKEMA
C.A., geboren 26 sep 1933 ( Cornelis Alet); prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechten VUA (1960), promotie RUL (1966)
Bedrijfsjurist Hoogovens (1963-1967), hoogleraar
Burgerlijk Recht, Handelsrecht en het sociaal-economisch Recht UvA (sedert 1967)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 jul 1982
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Functies; Lid raad van Advies Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie
Publicaties; Handelsmoraal en Mededinging (1968), Fusie (1979),
Geschillen regeling en het recht van enquête (1988), Samenloop in het Nieuwe BW (1992)
Beroeps; Faculteit der Economische Wetenschappen Roeterstraat


BOUMA
A.J.
NLRM 80 87 888/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 2 jun 1978
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger


BOUMA
B.J.T., geboren jul 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 26 jun 1985
NU
Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Enschede; kantoor Kienhuis Plaggemars; beëdiging 1978
TEVENS
Lid van de Rotary
Buitengewoon Lid Universiteitsraad Universiteit Twente


BOUMA
H., geboren dec 1916
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht 28 apr 1942
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 27 jan 1943
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 20 dec 1943
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Kantonrechter -plaatsvervanger Hilversum 28 jan 1363
Kantonrechter Arnhem 21 jul 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 28 feb 1967


BOUMA
H.T. of H.Th.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 jul 1978
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten
TEVENS
Kampschreur Textiles BV
Commissaris Vast Consult te Haarlem
Commissaris Vascobel Hoorn Haarlem
Ned. Projectontwikkelingsmaatschappij Triton BV apr 1997


BOUMA
J.G., geboren okt 1902
NLRM 71
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Ned. Indië 1924-1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 mei 1952
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 14 mei 1955


BOUMAN
G.L., geboren aug 1952
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeentepolitie te Rotterdam 1970
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1978
Verkeersschout arrondissementsparket Dordrecht 23 jul 1981
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 sep 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 16 jul 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 23 sep 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 22 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 feb 1994
Plaatsvervanger hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1995
NU
Breda parket Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Waarnemend Advocaat-Generaal Hof Den Bosch
WAARSCHUWING
Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


BOUMAN
H.A.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 9 aug 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 25 jan 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1993
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Trenité Van Doorne; beëdiging 1961
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


BOUMANS
A.D.R.M., geboren aug 1195; Mw.
NLRM 80
Rechtelijk ambtenaar in opleiding 1 apr 1976


BOUMANS
L.
NLRM 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992


BOURITIUS
J.J.M., geboren apr 1926
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Breda en Tilburg jan 1953
Griffier kantongerecht Nijmegen 3 sep 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 18 nov 1959
Rechter rechtbank Maastricht 1 sep 1964
Vice-president Idem 18 okt 1974


BOURITIUS
R.M., geboren jun 1960
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 8 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 8 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 feb 1991
Rechter rechtbank Den Haag 11 aug 1992
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Geen bijbanen okt 1997


BOUT
J.A.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 18 nov 1976


BOUT
T.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 okt 1946


BOUTER-RIJKSEN
G.A., geboren dec 1967; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 26 okt 1995
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen jul 1997


BOUWEN
J.L.A., geboren mrt 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 10 aug 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10 aug 1984
Rechter rechtbank Breda 4 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 18 dec 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Kantonrechter Breda 11 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 11 dec 1991
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen bijbanen 09 jun 1997


BOUWENS
G.J.S., geboren dec 1951
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Bosch
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 jun 1992
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven; Holla & van Dooren; beëdiging 1977
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld te Vught
Voorzitter Beklagcommissie van Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld te Vught
Lid Bestuur Lions (serviceclub) genaamd Bastion te Den Bosch
Aspirant Bestuurslid Stichting Stimulans te Den Bosch
Voorzitter Commissie van Toezicht op het Centraal Medisch Archief van het St. Josephziekenhuis te Veldhoven
Docent beroepsopleiding Advocatuur Ned. Orde van Advocaten
Opvolgend bestuurder Stichting Administratiekantoor van der Krieken te Riethoven
28 feb 1997


BOUWENS
M.P.C.H., geboren okt 1915
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Financiën 1942
Idem Provinciale Griffie Gelderland 1944
Adjunct-secretaris tribunaal Breda en Arnhem 8 aug 1945
Officier-fiscaal bijzonder Hof Arnhem 1 mrt 1947 - dec 1948
Juridisch medewerker advocatenkantoor te Nijmegen 1948
Advocaat en procureur Nijmegen 1950
Substituut-griffier Hof Arnhem 21 jul 1966


BOUWER
J.J., geboren feb 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Officier Koninklijke Luchtmacht, II. Kolonel 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 sep 1968
Rechter Idem 1 okt 1980


BOUWER
J.R., geboren jan 1920
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Schiedam en Den Haag 1947
Substituut-officier van Justitie Ned. Antillen 15 apr 1952
Substituut-officier van Justitie Aruba 1 aug 1955
Officier van Justitie Curaçao 1 nov 1957
Plaatsvervangend-Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 13 okt 1961
Advocaat-generaal Idem 1962
Procureur-generaal Idem 13 okt 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 24 sep 1973


BOUWES
M.T., geboren jan 1951
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
NU
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Hoofd Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Personenrecht en
Ondernemingsrecht
Ministerie van Justitie, Raadadviseur
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging Handelsrecht te Utrecht
Lid Bestuur Stichting Auteursrechtmanifestaties te Amstelveen
Medewerker tijdschrift TVVS te Deventer
Lid adviesrecht Van der Heijden-instituut te Nijmegen


BOUWMAN
J.F.M.J., geboren mrt 1959
NLRM 95 96 97 98
Gerechtssecretaris gerechtshof Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 13 sep 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 okt 1994
Rechter rechtbank Zwolle 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle Rechter (actief 97)
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Algemeen Bestuur Stichting verenigde Christelijke Scholen Arnhem/Stichting voor Christelijk
Onderwijs Rijkerswoord Arnhem okt 94


BOUWMAN
S.K., geboren feb 1969; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1995
TEVENS
Lid bestuur Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht apr 1998


BOVEN
E.M. van, geboren apr 1945; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 9 aug 1993
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Afdeling Juridische Zaken en Arbeidsverhoudingen van de Algemene Werkgevers Vereniging
06 nov 1997


BOVEN
R.J. van
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 31 jul 1944
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 29 dec 1965


BOVEN
R.J. van, geboren feb 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Roermond
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 3 nov 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 27 aug 1987
Rechter rechtbank Maastricht 19 dec 1989
Buitengewoon verlof rechtbank Maastricht 15 okt 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 15 aug 1994
Vice-president rechtbank Rotterdam 24 feb 1996
NU
Rotterdam Vice-president
TEVENS
Bestuurslid van het (literair) genootschap 'Willem Walraven Genootschap' gevestigd te Jakarta, onbezoldigd
Bestuurslid Stichting 'Comité nationaal cadeau Nederland-Indonesië', gevestigd te Amsterdam, onbezoldigd


BOVEN
R.J. van, geboren feb 1949
NLRM 98
Advocaat en Procureur te Roermond
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 3 nov 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 27 aug 1987
Rechter rechtbank Maastricht 19 dec 1989
Buitengewoon verlof rechtbank Maastricht 15 okt 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 15 aug 1994
Vice-president rechtbank Rotterdam 24 feb 1996


BOVEN
T.C. van, geboren mei 1934; prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 30 mei 1990
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar internationaal publiekrecht Rijksuniversiteit Limburg
TEVENS
Lid van het internationale comité der verenigde Naties tot uitbanning van rassendiscriminatie Genève
Lid van de adviescommissie Rechten van de Mens en buitenlandsbeleid
Lid van de adviescommissie volkenrechtelijke vraagstukken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag
Lid redactieraad juridische collegebundel Kluwer BV
Lid uitvoerend comité Internationale commissie van Juristen Genève
Vice-president Internationaal commissie van Juristen Genève


BOVEN
W.J. van, geboren jul 1964
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 mrt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 apr 1997
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam gerechtsauditeur


BOVEND'EERT
P.P.T., geboren jun 1947; dr
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 jul 1992
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Beroepschriftencommissie Awb Ministerie VWS
Lid Beroepschriftencommissie Awb Ministerie OCW
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent staatsrecht Kath. Universiteit Nijmegen
20 jan 1998, 16 feb 1998


BOXEM
J., geboren apr 1906
NLRM 71
Surnumerair Registratie en Domeinen 1 feb 1931
Ontvanger Idem 27 apr 1937
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 1 jun 1938
Inspecteur 's-Rijksbelastingen 22 aug 1942
Hoofdinspecteur-titulair Idem 22 jul 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 5 nov 1942
Raadsheer Hof Arnhem 30 jan 1957


BRAAK
G.J., geboren okt 1909
NLRM 71
Werkzaam kandidaat-notaris te Den Haag 1 okt 1938
Werkzaam levensverzekeringsmaatschappij, II chef juridische afdeling en procuratiehouder 1 jun 1941
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 5 dec 1958
Raadsheer Idem 15 feb 1965


BRAAMS
A.C.M. geboren feb 1954; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 mei 1995
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; beëdiging 1988
TEVENS
Directeur/aandeelhouder van Braams Lijfrente BV 4 aug 1997


BRAAMS
W.Th., geboren aug 1956
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 nov 1994
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten; beëdiging 1990
TEVENS
Redacteur Ned. Tijdschrift voor Burgerlijk recht
Redacteur editie Cremers Milieurecht
Redacteur Nieuwsbrief Ruimtelijk Ordening & Bouw


BRAAT
W.J.A.
NLRM80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 21 mei 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 6 apr 1982
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Roosendaal; kantoor Vreijling en Braat Advocaten; beëdiging 1950


BRABANDER
Ph.M. de
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 15 dec 1976
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger


BRABERS
A.F.H., geboren mrt 1915
NLRM 71
Adjunct-secretaris tribunaal Den Bosch 26 feb 1945 tot 1 jan 1947
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 4 dec 1946
Substituut-griffier Idem 26 feb 1948
Rechter-plaatsvervanger Idem 1 jul 1957
Rechter Idem 15 sep 1959


BRACHT
G., geboren jul 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven mei 1961
Arbeidscontractant rechtbank Groningen 1 aug 1979
Waarnemend griffier rechtbank Groningen 1 aug 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 13 aug 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 13 aug 1981
Rechter rechtbank Groningen 30 jul 1982
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1987
Vice-president rechtbank Arnhem 15 jan 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 3 feb 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 28 nov 1996
NU
Arnhem Coördinerend Vice-president Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen 16 feb 1998


BRADA
J.A.L., (Jouke Anne Louis), geboren 2 feb 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
gymnasium B (1948) rechten RUL (1959)
Loopbaan reserveofficier (luitenant-kolonel MSD)(1954-1991)
Officier-secretaris Krijgsraad te velde sep 1958
Proeftijd ex ad. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Den Haag; Raio 27 jul 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 27 nov 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Den Haag 2 dec 1961
Griffier Delft 29 okt 1962
Griffier Schiedam 29 okt 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 24 dec 1963
Rechter rechtbank Rotterdam 14 jul 1967
Kantonrechter Emmen 1 apr 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 8 okt 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 6 jan 1970
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 12 mei 1971
Kantonrechter Amsterdam 31 mei 1976
President arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 aug 1984
NU
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter coördinerend kantonrechter
TEVENS
Voorzitter coördinerend overleg
Voorzitter Kring van Kantonrechters
Lid van de Amstelclub
Kring Kantonrechters NVVR
Lid van de Rotary
Gehuwd met Hilka Taskinen, beëdigd vertaalster-tolk met een eigen bureau Brada, tevens eigenares Brada Tours Travel Service
Lid centraal Beraad
Lid Raad van Toezicht CJIB ??
Geen opgave van bijbanen gevonden
06 nov 1997


BRAKEL-MULLER
G.E. van, geboren feb 1950; Mw.
NLRM 88/98 90 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 15 okt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 4 sep 1987
NU
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Eindhoven; welk kantoor ??
TEVENS
Lid bestuur basisschool De Pollenhof in Hedel


BRAKENHOFF
J.W., geboren aug 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Arbeidscontractant Hof Leeuwarden 1 okt 1977
Raio rechtbank Assen 1 mei 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 11 jul 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 11 jul 1984
Rechter rechtbank Assen 5 jul 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 5 jul 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 5 jul 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 5 jul 1988
Raadsheer Hof Leeuwarden 2 mei 1991
NU
Assen Kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer
TEVENS
Voorzitter commissie Bezwaar en Beroepschriften van de Raad voor de Rechtsbijstand ressort Leeuwarden, vacatiegeld 17 mrt 1998


BRAMER
Ch.F., geboren sep 1930
NLRM 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur te Zwolle 1953
Werkzaam op sociaal terrein, II. Directie Raad Maatschappelijke Dienstverlening Friesland te Leeuwarden 1955
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Groningen 27 apr 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 3 mrt 1979
Ondervoorzitter Idem 25 okt 1980


BRANBERGEN
J.R., geboren dec 1938
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 mrt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 jul 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 28 dec 1993
NU
Amsterdam rechter
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Schinkelhaven Deze stichting exploiteert het verzorghuis Schinkelhaven te Amsterdam
Lid van de Raad van Toezicht van de Ned. Bond van Assurantiebemiddelaars NBvA Dit is een tuchtcollege dat oordeelt over klachten tegen tussenpersonen
Arbiter bij het arbitrage Instituut Bouwkunst AIB niet als vaste functie te beschouwen
Lid klachtencommissie van het NIVRE Ned. Instituut van Register Experts
Dit is een Vereniging van schade-experts op alle mogelijke gebieden. De klachtencommissie
Beslist over klachten tegen de aangesloten experts en over toelatingsgeschillen. 06 nov 1997


BRAND
A.C. van den, geboren dec 1905
NLRM 71
Advocaat en Procureur Utrecht en Barneveld 1931
Toegevoegd inspecteur Prijsbeheersing Arnhem 1941
Tuchtrechter van de prijzen Zutphen 1945
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 8 nov 1950
Kantonrechter Idem 13 nov 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 17 sep 1958


BRAND
J., geboren dec 1954
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker Stafafdeling Rechtspraak Raad van State
plaatsvervangend griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 jan 1901 ??
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 jul 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 28 okt 1987
Ondervoorzitter Raad van Beroep Den Bosch 14 nov 1988
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 10 aug 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Vice-president rechtbank Dordrecht 2 mrt 1992
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 10 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Dordrecht Vice-president
TEVENS
Mentor cursus bestuursrechtelijke uitspraken
Docent SSR
Docent Quod Jure (Instituut t.b.v. de permanente opleiding van de advocatuur) jul 1997


BRANDENBURG
C.A., geboren okt 1921
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93
Werkzaam advocatenkantoor te Zwolle 1946
Werkzaam rechterlijke macht Indonesië 1947-1950
Advocaat en procureur Dordrecht, tevens secretarie huuradviescommissies Dordrecht
en Gorinchem 1951-1954
Landrechter te Manokwari (Nieuw-Guinea) feb 1955
Substituut-griffier Hof Den Bosch 30 jan 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 5 jun 1963
Idem rechtbank Zutphen 23 nov 1964
Rechter Idem 20 jul 1965
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 16 sep 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 22 jan 1971
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud Beijerland 22 jan 1971
Kantonrechter Dordrecht 22 feb 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle en Sommelsdijk 15 mei 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 7 mrt 1988


BRANDENBURG
J.M., geboren dec 1952
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 26 sep 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 8 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 4 aug 1983
Rechter rechtbank Breda 11 okt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 19 sep 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 19 sep 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 19 sep 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 19 sep 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 24 feb 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 feb 1992
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg Rechter-plaatsvervanger WNMI
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
TEVENS
Voorzitter consumentengeschillencommissie Auto's
Voorzitter consumentengeschillencommissie Installerende bedrijven
Lid Bestuur Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda & Omstreken jul 1997


BRANDERHORST
H.A.C.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 4 mei 1962


BRANDS-BOTTEMA
G.W., geboren okt 1959; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 22 nov 1994
Rechter rechtbank Utrecht 1 jan 1997
NU
Utrecht rechter
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent RU Utrecht
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Utrecht gevonden


BRANDSMA-MENS
B.M., geboren jan 1948; Mw.
NLRM 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Zutphen 6 okt 1989


BRANDSMA
F., geboren dec 1962
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 21 dec 1993
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent Koneus?? recht RUG
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Studenten Binnenstad
08 feb 1997


BRANDSMA
H.C., geboren jan 1947
NLRM 87 88/89 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 13 aug 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10 okt 1994
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Apeldoorn; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé; beëdiging 1976
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Bestuur Stichting Beheer derden gelden Nysingh Bitter & De Vries Robbé
Lid raad van discipline Ned. Orde van Advocaten Hoog-Soeren. 19 aug 1997


BRANDSMA
H.J., geboren apr 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 22 dec 1970
Kantonrechter Den Haag 28 nov 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 jun 1989
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter
TEVENS
Plaatsvervangend oir?? coördinator overleg OM
Beheerder bibliotheek kantongerecht
Voorzitter Commissie van Toezicht Huis van bewaring de Sprang
Voorzitter beklagcommissie Commissie van Toezicht Huis van bewaring de Sprang
Voorzitter Klachtencommissie Bureau voor rechtshulp ressort Den Haag
Voorzitter tuchtrecht van de pluimveehandel en industrie
Voorzitter kamer van geschillen van de Ned. Orde van Accountants
Administratieconsulenten NOvAA
Lid Commissie van Beroep Buitenlandse Zaken
Voorzitter bridgeclub 'Overtricks'


BRANDWIJK
J., geboren dec 1951
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 16 feb 1989
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie VROM, Milieubeheer Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken, Directeur
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroepschriften in de gemeente Giessenlanden


BRANSERGEN
J.R.
NLRM 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 mrt 1980


BRANTJES
L.H.J., geboren nov 1909
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 9 mei 1935
Substituut-officier van Justitie rechtbank Almelo 21 april 1942
Idem rechtbank Zwolle 13 jan 1947
Rechter rechtbank Maastricht 2 jun 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 apr 1975


BRANTS
P.C.G., geboren feb 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 28 apr 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 25 okt 1989
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 9 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Rechter rechtbank Roermond 1 jul 1992
NU
Roermond Kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Roermond rechter
TEVENS
Geen bijbanen apr 1998


BRAUN
J.J.M., geboren apr 1909
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 jul 1936
Advocaat en Procureur Den Haag 8 jul 1940
2e secretaris Raad van Beroep (d.b.) Den Haag 16 okt 1941 tot 16 sep 1954
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Den Haag 3 aug 1945 tot 1 jul 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 apr 1948
Rechter rechtbank Den Haag Is jul 1949
Vice-president rechtbank Den Haag 13 jan 1961
Raadsheer Hof Den Haag 20 dec 1963


BRAUNIUS-KENNEMA
A.N., geboren nov 1938; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag,II. commies A 16 aug 1976
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 aug 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 dec 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 28 jul 1981
Rechter rechtbank Den Haag 18 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Geen bijbanen okt 1997


BRAUNIUS
S.W.P.C., geboren dec 1934
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 feb 1982
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 26 jan 1987
Rechter rechtbank Utrecht 21 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
NU
Utrecht rechter
Arnhem Rechter-plaatsvervanger


BRAUTIGAM
E.A.C., geboren mei 1922
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Lid Raad van beroep Ambtenarengerecht. Amsterdam 11 jan 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 24 aug 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 feb 1989


BRAUW
D.J. de, geboren feb 1946; Jhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 nov 1990
Raadsheer Hof Den Haag 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 mei 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht bij Units 1,2 en 5 van het Penitentiair Complex Scheveningen
Lid commissie van Bijstand Vereniging van Onteigeningsadvocaten; (m.i.v. 1 juni 1997 Voorzitter) te Den Haag
Lid bestuur Stichting Papefonds
Secretaris Stichting Van 't Sant Steunfonds
Geen opgave van bijbanen in Den Haag


BRAUW
J.H. de; Jhr.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 31 augustus 1962


BRAUW-HUYDECOPER
L.E. de, geboren apr 1947; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 95 96 97 98
Werkzaam Stichting bied. Vrijwilligers te Den Haag aug 1970
Raio rechtbank Den Haag 1 sep 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 30 jul 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 10 jun 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 nov 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 18 nov 1988
Raadsheer Hof Amsterdam 1 dec 1989
Raadsheer Hof Den Haag (parttime) 1 dec 1989
TEVENS
Begeleidingscommissie fusie van de Stichting Revalidatiecentrum Delft en omstreken en de Sophia
Stichting te Den Haag (fusie is overigens voltooid)
Administrateur van de Stichting Fonds 'Ad Pros Usos' te A'dam


BRAUW
P.J.W. de; Jhr.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 feb 1957
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 15 apr 1977


BRAUW
W.M. de, geboren sep 1940; Jhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger (actief 97)
Rechtbank Almelo Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1975
TEVENS
Hoofd afdeling milieu bodem gebiedsbescherming provinciale commissie Overijssel
Voorzitter centrum Vogelweijde Zwolle
Bestuurslid centrum voor revalidatie 'De Vogellanden' Zwolle
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie RIAGG Zwolle
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Stichting Franciscushof Raalte
Bestuurslid enkele charitatieve fondsen
Wordt niet meer in Almelo ingezet
25 jun 1997 (volgens Almelo)


BRAVEN
M. den, geboren apr 1968; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Assen 1 apr 1993


BREDA
H. van, geboren aug 1939
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 1 okt 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 feb 1969
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaamheden t.b.v. Hof van Justitie Ned. Antillen 1 jan 1970
Rechter rechtbank Amsterdam 23 jan 1973
Lid Ned. Antillen en Aruba 6 aug 1973
Rechter rechtbank Amsterdam 12 mei 1977
Vice-president rechtbank Amsterdam 9 mei 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 11 nov 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
President rechtbank Middelburg 28 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 jul 1991
Kantonrechter Amsterdam 21 okt 1996
NU
Middelburg President rechtbank
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter 97
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in Den Haag en in Utrecht


BREDERVELD
E., geboren jun 1922
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam gemeente, II secretaris gemeente Groningen 194
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 30 aug 1973
Lid Idem 6 jul 1978
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 23 okt 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 1 aug 1986


BREDIUS
J.J., geboren mei 1917
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 30 okt 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 28 jun 1946
Substituut-officier van Justitie arrondissement Utrecht 18 dec 1956
Idem arrondissement Haarlem 22 dec 1958
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1972


BREEDVELD-VAN BEECK CALKOEN
A.J.M., geboren dec 1948; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 1 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 21 sep 1988
Rechter rechtbank Dordrecht 10 aug 1989
Rechter rechtbank Utrecht 9 dec 1993
NU
Utrecht rechter


BREEMHAAR
W., geboren apr 1951
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Docent Rijks Universiteit Groningen
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 20 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 20 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 20 mei 1989
Rechter rechtbank Groningen 29 okt 1992
Kantonrechter Groningen 14 mrt 1995
NU
Groningen kantonrechter
Winschoten Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent notarieel recht RU Groningen
01 feb 1997


BREITBARTH
H.H.C.V., geboren mrt 1937
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken sep 1963
Werkzaam bedrijfsleven Rotterdam okt 1964
Advocaat en Procureur te Oldenzaal apr 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 20 sep 1976
Rechter rechtbank Almelo 13 mei 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 29 aug 1978
Lid Ned. Antillen en Aruba 28 nov 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul 1982
Vice-president rechtbank Almelo 31 aug 1982
Coördinerend vice-president rechtbank Almelo 8 jul 1994
NU
Rechtbank Almelo Coördinerend Vice-president
Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de commissie werklastmeting rechtbanken
Lid van de examencommissie ??s-opleiding Ministerie van Justitie
Lid Bestuur van de vereniging Twentsche Golfclub
Bestuurder van de BV met beperkte aansprakelijkheid Golfterrein Twente BV
Bestuurder van de Stichting Twentse Haar
Bestuurder van de Stichting Cursafe


BREMAN-NAGTEGAAL
C.M., geboren okt 1951; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Dordrecht
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1994
NU
Den Haag parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen opgave van bijbanen


BREMER
T.R. of Th.R.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 11 apr 1967
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 24 jun 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec 1995
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Stibbe Simont Monahan Dubot; beëdiging 1960
TEVENS
President-commissaris Nederlandse Kali-Import Maatschappij te Weesp
Commissaris E Merk Nederland BV. Amsterdam
Commissaris Canon Europa NV. te Amstelveen
Commissaris Koebank Nederland Amsterdam
Voorzitter Stichting Bijzondere Leerstoel Industrieel Eigendom aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Voorzitter vereniging Industrieel Eigendom (AIPPI Afdeling Nederland)
Vice-voorzitter en Secretaris Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname
Vice-voorzitter D ??Stichting Amstelhof 2000
Secretaris Stichting Vreugdehof
Voorzitter Commissie van Toezicht Gedragscode VPRA
Voorzitter Stichting Chr. J. van Geel
Lid Bestuur Stichting Dansersfonds 79
Lid Bestuur Stichting Concert Promotion International
Lid Bestuur Stichting Research Heterogene Katalyse en Oppervlaktechemie
Lid Raad van Toezicht Vereniging Cinematografie
Lid adviescommissie IE Nederlandse Orde van Advocaten


BRENNINKMEIJER
A.F.M., geboren jun 1951; prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Brabant
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 23 mrt 1983
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 28 jun 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 3 jun 1987
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 12 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 nov 1988
Ontslag KB 240497 010497
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mrt 1995
INFO
Misschien broer van Brenninkmeijer, A.M.; advocaat bij Trenité van Doorne te Amsterdam; beëdiging 1979 ?


BRENS
J.L., geboren jul 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 16 feb 1982
NU
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch; kantoor Holla & Van Dooren; beëdiging 1977
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bekend


BREUKELAAR
W., geboren dec 1929
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 jul 1985
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd raadadviseur Ministerie van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen


BREUKELEN-VAN AARNHEM
A.C.M.P. van, geboren jul 1938; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Marine opkomst centrum Hilversum 1961
Raad van de Kinderbescherming Rotterdam 1963
Werkzaam bedrijfsleven 1964
Advocate Curaçao 1967
Medewerker fractie CDA Rotterdam 1970
Docente Niels Stensen college te Utrecht 1976
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 jan 1980
Rechter rechtbank Rotterdam 28 jan 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 2 dec 1991
Vice-president rechtbank Rotterdam 1 jun 1992
NU
Rotterdam Vice-president
TEVENS
Geen bijbanen aug 1997


BREUKELEN
E.W.J. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 20 dec 1968


BREUKERS-GRAMSMA
J., geboren sep 1950; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 21 apr 1994
NU
Assen rechter
TEVENS
Geen bijbanen
21 jan 1997


BRIËT
C.P., geboren feb 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker Ministerie van Defensie 1969
Werkzaam bedrijfsleven 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 dec 1976
Rechter rechtbank Rotterdam 23 jun 1978
Verlof zonder behoud van bezoldigd. i.v.m. werkzaam Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 12 aug 1981
Kantonrechter Rotterdam 12 mei 1986
Lid Ned. Antillen en Aruba 12 mei 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Vice-president rechtbank Rotterdam 28 okt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 14 apr 1988
Buitengewoon verlof rechtbank Rotterdam 1 sep 1989
Verlof zonder behoud van bezoldigd. i.v.m. werkzaam Lid Europese Gemeenschap Luxemburg 26 sep 1989
NU
Rotterdam Vice-president Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg Rechter-plaatsvervanger WNMI
TEVENS
Lid van het gerecht in eerste aanleg van de Europese gemeenschappen aug 1997


BRIËT
L.A.E.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 26 jan 1957
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 25 mrt 970
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het Bedrijfsleven 29 mei 1973
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 26 jun 1974


BRIËT
W., geboren jun 1909
NLRM 71
Advocaat en procureur Haarlem en Amsterdam 1932
Hoofdambtenaar Deviezeninstituut 1941,
Advocaat en Procureur Tiel 1942
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 29 nov 1949
Kantonrechter Harderwijk 7 mrt 1961
Opdracht kantonrechter werkzaam Zwolle
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 3 jan 1966
Idem Apeldoorn 16 mrt 1967
Idem Amersfoort 12 jan 1968


BRILMAN
P.M., (Paul Melchior), geboren 19 okt 1942
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gymnasium A, A'dam Rechten Universiteit van Amsterdam 1973
Raio rechtbank Haarlem 12 nov 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 25 jul 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 26 aug 1980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 9 jan 1986
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 1 dec 1987
NU
Amsterdam Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
TEVENS Landelijk officier van Justitie belast met de opsporing van oorlogsmisdadigers en andere
politieke delinquenten uit de Tweede Wereldoorlog (sedert 1987)
Voorzitter Vergadering van Visserij officieren van Justitie opgave wie is wie datum info 10-10-1994


BRINK
D. van den, geboren mrt 1958
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 15 sep 1995
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger (actief 97)
TEVENS
Geen bijbanen 1997


BRINK
E.M.J., geboren aug 1969; Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1996


BRINK
F.H. van den, geboren jul 1905
NLRM 71
Advocaat en Procureur Wolvega 1936
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 13 feb 1941
Waarnemend burgemeester Utingeradeel 25 apr 1945
Advocaat en Procureur Leiden 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 22 sep 1952
Kantonrechter Heerenveen 8 apr 1957
Opdracht kantonrechter werkzaam Leeuwarden 13 jan 1958


BRINK
I.A.M. ten, geb mrt 1950
NLRM 88/89
Gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep 7 mrt1988


BRINK
J.G.J., geboren nov 1951
NLRM 93 94 95 96 97 98
Hoofd bureau management-development Rechterlijke. Macht van het Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 23 nov 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1996
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie JUS, D.G. Rechtspleging, Bureau Management Development Rechterlijke Macht, Adviseur
Ministerie van Justitie, beleidsadviseur bij de directie strafrechtelijk beleid


BRINK
L.A.M. ten, geb mrt 1950
NLRM 90
Gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep 7 mrt 1988


BRINK
M.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 22 mrt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mrt 1992
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Derks, Star Busmann; beëdiging 1979


BRINK
V. van den
NLRM
Gerechtsauditeur Hoge Raad 01 jan 1996
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur


BRINK
W. van den, geboren aug 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 jul 1985
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 25 feb 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 29 dec 1989
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 okt 1993
Coördinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 aug 1994
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Lid van de Rotary
Coördinerend Vice-president centrale Raad van Beroep Utrecht
TEVENS
Lid van de raadgevende commissie ambtenarenrechtspraak van de Benelux Economische Unie
Voorzitter van de raadgevende commissaris rechtsbescherming voor het Benelux Merkenbureau en het Beneluxbureau voor Tekeningen en Modellen
Secr. van de Raad van Toezicht van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda
Vice-voorzitter van de trimclub voor (ex) hartpatiënten te Gouda en omstreken
Lid van de redactie van het tijdschrift voor Ambtenarenrecht (VUGA/Kluwer) en Jurisprudentie Ambtenarenrecht (Samson)
Opgave okt 1997 Den Haag Hof


BRINK
W.C. van den, geboren feb 1921
NLRM 88/89 90
Oud-Advocaat en Procureur Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 30 mrt 1987


BRINK-Baronesse van IMHOFF
W.J. ten, geboren nov 1930; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Waarnemend griffier (ter opleiding) rechtbank Haarlem mei 1970
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 23 nov 1972
Rechter rechtbank Haarlem 8 okt 1973
Vice-president rechtbank Haarlem 28 jun 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 apr 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


BRINKHOF
>J.J., geboren feb 1945; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen 16 feb 1969
Waarnemend griffier rechtbank Roermond 1 sep 1971
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 7 apr 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 mrt 1976
Rechter rechtbank Den Haag 24 mei 1977
Vice-president rechtbank Den Haag 14 mei 1983
Vice-president Hof Den Haag 7 mei 1992
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof Vice-president
TEVENS
Redacteur van Bijblad bij de Industriële Eigendom (BIE)
Redacteur Intellectuele Eigendom (losbladige edities) van VUGA
BIJzonder hoogleraar in het recht van de industriële eigendom en intellectuele eigendom Universiteit Utrecht
External member Enlarged Board of Appeal (European Patent Office), München
Lid van de Commissie Auteursrecht
Member of the working party on Directorate-General 3 of the European Patent Office
Opgave okt 1997 in Den Haag Hof


BRINKHORST
L.J.; prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 18 nov 1968


BRINKMAN
C.H.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 17 nov 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 17 nov 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg en Zierikzee 4 sep 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 mrt 1988
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger WNMI
Middelburg Kantonrechter-plaatsvervanger WNMI
Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Middelburg; kantoor Adriaanse & Van der Weel; beëdiging 1971
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter van het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
Lid algemeen bestuur VVV^ te Middelburg
Docent gedragsrecht en opsteller van composities ten behoeve van de examinering in dit vak voor de beroepsopleiding advocatuur (incidenteel)


BROBBEL
J.J., geboren feb 1920
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 apr 1983


BRÖCKER
M.G., geb sep 1925; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en Procureur te Den Haag 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jul 1961
Rechter rechtbank Den Haag 22 okt 1965
Raadsheer Hof Den Haag 27 apr 1979
Raad Hoog Militair Gerechtshof 14 okt 1983
Vice-president Hof Den Haag 16 dec 1987


BRÖCKER
W.T.M., geboren nov 1940
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Leraar recht
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 aug 1987
Rechter rechtbank Maastricht 16 okt 1988
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Secretaris Stichting Locale Omroep Eijsden, vergoeding nihil
19 aug 1997


BROEK-BLAAUBOER
A.E., geboren okt 1946; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 94 93 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Alkmaar; Raio 12 okt 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 12 feb 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 12 feb 1973
Als stagiaire werkzaam gemeentepolitie resp. reclasseringsraad Leger des Heils te Amsterdam 12 feb 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 5 jan 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 25 jan 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 4 jul 1988
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 2 jul 1993
NU
Den Bosch Hof Advocaat-Generaal


BROEK
D.J.C. van den, geboren jul 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 jul 1982
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 20 jan 1992
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 jul 1994
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 1 okt 1998
NU
Den Haag Hof Advocaat-Generaal


BROEK
G. ten, geboren mei 1919
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam consultatiebureau van belastingzaken Amsterdam apr 1946
Officier commissaris Krijgsraad te velde Indonesië aug 1947
Werkzaam fiscaal-juridisch adviseur accountantskantoor Paramaribo jun 1951
Werkzaam bedrijfsleven Paramaribo apr 1956
Waarnemend griffier (volledige dagtaak) Hof Den Haag 19 aug 1971
Substituut-griffier Idem 28 feb 1972
Griffier Hof Den Haag 19 jun 1982


BROEK
J.L. van den, geboren mei 1965
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 apr 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 apr 1996
Vertrokken
Arrondissementsofficier van Justitie Groningen 97
NU
Groningen parket arrondissementsofficier van Justitie 97
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
BIJbanen of 'geen bijbanen' gevonden parket Groningen.
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen. Telefoon 050-3199999 Fax 050- 3185147.


BROEK
W.J.G.M. van den, geboren mei 1940
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en procureur
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 3 apr 1987
NU
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen; kantoor Van den Bosch & Van den Broek; beëdiging 1973
TEVENS
Commissie BV. Rhemania Beheer BV. Nijmegen
Voorzitter Stichting Beheer Aandelen Van DongenBeheer te Zeeland
Voorzitter Raad van Toezicht Psychiatrisch Centrum Nijmegen
Lid Bestuur Vereniging van Eigenaren Centrumplan Wijchen
Adviseur van de NVOB afdeling Groot Maas en Waal. 28 jan 1998


BROEKEMA
H.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 2 jul 1968


BROEKEMA
H.J.B.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 24 okt 1974


BROEKHOVEN
P.W.M., geboren sep 1940
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gymnasium A Den Haag (1959), Nederlands Recht RU Leiden (1965)
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Rotterdam; Raio 1 mei 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 sep 1966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1968
Verlof zonder b.v.b. i.v.m. werkzaamheid bij het parket te Aruba; Plaatsvervanger-Lid Aruba 12 nov 1970
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 jul 1973
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 1 mrt 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 mrt 1974
Lid Ned. Antillen en Aruba 11 sep 1974
Rechter rechtbank Rotterdam 31 jul 1978
Vice-president rechtbank Rotterdam 16 jun 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 jul 1984
President rechtbank Maastricht 9 apr 1987
President rechtbank Utrecht 1 okt 1995
NU
Utrecht president
TEVENS
Schijnt inmiddels uit Utrecht weggestuurd te zijn en overgeplaatst naar elders.


BROEKHUIJSEN-MOLENAAR
A.M.L., geboren aug 1958; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 jan 1994
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE 8/97
Decaan voor de beurspromoverendi verbonden aan het EM Meijerinstituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden
Universitair hoofddocent op het vakgebied van het burgerlijk recht
TEVENS
Lid commissie herziening planningsbesluit in vitro fertilisatie van de Gezondheidsraad (vacatiegeld)


BROEKHUIJSEN
R.H., geboren aug 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 sep 1992
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor De Koning & Mulder; beëdiging 1982
TEVENS
Directeur van de beroepsvennootschappen Codex Broekhuisen BV. Codex
Broekhuizen Holding BV. en Codex Regres BV
Lid Bestuur van de Stichting Gezondheids Expotheek een ideële Stichting die als doel
heeft voorlichting op het gebied van de gezondheidszorg d.m.v. reizende tentoonstellingen
Lid Bestuur van de specialistenvereniging van transportrechtadvocaten
Lid Bestuur van de Stichting COPAT een stichting die tot doel heeft het voorkomen van
kunstfraudes
Commissie van het Schapenburgerpad een bestuur dat het beheer voert over het Schapenburgerpad dat gelegen is tussen de PC Hooftstraat en de Vossiusstraat


BROEKHUIS
M.A., geboren mei 1962; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Stafmedewerker bij het GAK te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 feb 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1996
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


BROEKMAN
B.A.J., geboren sep 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Heerlen
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 8 mrt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 22 mrt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 dec 1993
Kantonrechter Heerlen 1 jan 1995
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
Heerlen Kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Directeur Mr BAJ Broekman BV. te Heerlen. 02 sep 1997


BROEKVELDT-VAN MANEN
F.O.; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 6 jun 1978
Raadsheer Hof Amsterdam 26 feb 1990


BROEKVELDT
L.P., geboren jul 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 6 mei 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 12 feb 1990
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Trenité Van Doorne; beëdiging 1970
TEVENS
Advocaat en Procureur te Amsterdam Trenité Van Doorne
Rijksadvocaat Amsterdam
Medewerker tijdschrift Civiele Rechtspleging
Lid adviescommissie NOA voor Burgerlijk procesrecht


BROERS
B., geboren dec 1941; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam gemeentepolitie Amsterdam, II. inspectrice feb 1969
Idem ACSA te Groningen jul 1971
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 aug 1978
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 17 dec 1991
NU
Amsterdam parket


BROERS
N.J.M., geboren dec 1954
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 apr 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven; kantoor Prinsen Van der Putt; beëdiging 1978
TEVENS
Namens de Orde van advocaten bij commissie strafpiket van de Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch, uitkering presentiegeld
Lid commissie Strafrecht van de Bossche Orde onbezoldigd
Voorzitter Stichting Symbiose Land en Milieubeheer te Boxtel onbezoldigd
Voorzitter sectiebestuur van Basisschool De Bonkelaar te Aalst gemeente Waalre, onbezoldigd. 04 jun 1997


BRÖLMAN
J.M.
NLRM 71 80 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jul 1959


BRON
R.P., geboren juii 1968
NLRM 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1998


BRONKHORST
C., geboren mei 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Werkzaam Criminologisch Instituut Rijks Universiteit te Utrecht, II. Wetenschappelijk ambtenaar 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 19 okt 1956
Rechter rechtbank Utrecht 14 sep 1959
Hoogleraar Katholieke Hogeschool te Tilburg 1 sep 1964
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 okt 1968
Raadsheer Hoge Raad der Ned., Den Haag 17 feb 1975
Vice-president Hoge Raad der Ned., Den Haag 27 mrt 1987


BRONKHORST
J.A. van, geboren maait 1906
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam sep 1931
Adjunct-Inspecteur directe belastingen Maastricht 1 aug 1934
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 8 jun 1936
Griffier kantongerecht Gouda 4 nov 1937
Voorzitter kamer tribunaal Rotterdam 16 nov 1945 tot 1 jun 1948
Opdracht kantoorwerkzaam Utrecht 29 feb 1956 tot 10 sep 1964
Kantonrechter Gouda 3 dec 1942


BRONS
E.N., geboren jan 1950; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21 sep 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 feb 1993
Rechter rechtbank Leeuwarden 19 feb 1993
NU
Leeuwarden rechter
Lid Bestuur Jeugd Theaterschool te Zwolle
(Onder voorbehoud per november 1997) Voorzitter van de Klachtencommissie Jeugdhulpverlening in de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland


BRONSEMA-LAKAMP
E., geboren jul 1955; Mw.
NLRM 80
RechterIijk ambtenaar in opleiding 5 feb 1979


BRONSVOORT
A.H., geboren nov 1959; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 jun 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 15 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 jun 1992
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 sep 1995
NU
Groningen parket
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Wilhelminaziekenhuis te Assen, onbetaald
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Wilhelminaziekenhuis, onbetaald
Bestuurslid Stichting Beheer Bewonersgelden Hendrik van Boeyenoord te Assen, onbetaald
Lid van Verlof Adviescommissie (langgestraften) Betaald 150,-- gulden per dag.
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen. Telefoon 050-3199999 Fax 050-3185147.


BRONZWAER
C.J.H.G., geboren dec 1963; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 22 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 apr 1995
Rechter rechtbank Arnhem 7 aug 1996
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Geen bijbanen
16 feb 1998


BROUNS
G.M.P., geboren mei 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 aug 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 12 mrt 1987
Rechter rechtbank Roermond 3 mei 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 26 okt 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 26 okt 1993
NU
Roermond rechter
Roermond Kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger
NU
Lid bestuur Stichting Forum ad Mosam
Voorzitter van de Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting 'Maashegge/TerPeel', vrouwengevangenis.


BROUNS
P.J.H.M., geboren nov 1950
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 13 jul 1987
Rechter rechtbank Arnhem 9 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 10 okt 1994
Hof raadsheer-plaatsvervanger Den Bosch
NU
Arnhem Rechter
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de wetenschappelijke commissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Secretaris en Penningmeester van de Stichting ter bevordering van de dialectische filosofie
19 jan 1998, 16 feb 1998


BROUWER-DE KRUIF
A.J.M., geboren apr 1951; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 31 okt 1986


BROUWER
A.S.I.
NLRM 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad 01 okt 1994
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur


BROUWER
F.F.W., geboren aug 1952
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 aug 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 11 dec 1991
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jul 1992
Rechter rechtbank Breda 9 okt 1992
NU
Breda rechter
TEVENS
Lid hoofdredactie handboek algemene wet bestuursrecht Samson
Lid Tucht en geschillencommissie Ned. Basketballbond
31 jan 1997


BROUWER
G.T., geboren sep 1962; Mw.
NLRM 96 97 98
Advocaat en Procureur te Hengelo
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle l mei 1995
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 mei 1996
NU
Zwolle parket arrondissementsofficier van justitie
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Hengelo; kantoor Damsté/Spoor, Sanders & Vermeulen; beëdiging 1987
Nevenfuncties niet ingevuld i.v.m. zwangerschapsverlof sep 1997


BROUWER
H., geboren dec 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Hilversum
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 6 jan 1986
Kantonrechter Amsterdam 28 sep 1992
NU
Amsterdam kantonrechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Advocaten Herenstraat; beëdiging 1983
Advocaat en procureur te Hilversum CHECK ??
TEVENS
Lid van de Rotary
Commissie Bezwaar en Beroepschriften gemeente Huizen


BROUWER
H.N., geboren mei 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsjurist Ned. Philips B.V.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 20 jul 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 15 sep 1987
Rechter rechtbank Roermond 12 apr 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 18 mei 1990
Raadsheer Hof Den Haag 19 dec 1991 Ontslag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 27 mei 1994
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 jan 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jan 1996
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Leeuwarden parket Hoofdofficier van Justitie; hoofdfunctie
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
Roermond Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid hoofdbestuur NVvR
INFO
NB: dit lijkt wel een vreemd geval. Nog in 1991 benoemd tot raadsheer Hof Den Haag, maar later in 1996 hoofdofficier van Justitie en op dezelfde datum 1 januari 1996 raadsheer-plaatsvervanger
NRC 98-08-08: Hoofdofficier Brouwer wordt genoemd als toekomstig PG. Deze trok zich kort geleden terug als kandidaat voor de functie van president van de rechtbank te Utrecht
WAARSCHUWING Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


BROUWER-POEDERBACH
J.D.E., geboren feb 1947; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 jan 1997
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur Hilversum, kantoor Shioda Advocaten; beëdiging 1983


BROUWER
J.G., geboren okt 1951
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair docent aan de Rijks Universiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 3 dec 1992
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 5 dec 1996
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent RU Groningen
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep Studiefinanciering


BROUWER
J.H.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 mrt 1992
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Apeldoorn; Advocatencollectief Apeldoorn; beëdiging 1983
TEVENS
Deken Orde van Advocaten arrondissement Zutphen. 19 aug 1997


BROUWER
J.Th.L.
NLRM 98
Belastingconsulent te Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Gravenhage 20 aug 1997
NU
Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger Hof
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur
TEVENS
Directeur Cheops Holding B.V.
Cheops Pensioen BV
Brouwersborg BV
Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Dijker Van Dien
Member of the Netherlands Advisory Counsil of the International Conference on Insurance Taxation
Lid Vereniging voor Belastingrecht
Lid Vereniging voor Verzekeringswetenschap
Lid Vereniging voor Pensioenrecht
Lid Kring van Pensioenspecialisten
Eindredacteur Tijdschrift Pensioen Jurisprudentie (samen met prof. dr. E. Lutjens)
Eindredacteur (boeken)serie Pensioenwijzers (samen met prof. dr. E. Lutjens)
Eindredacteur (boeken)serie Pensioen Monografieën (samen met prof. dr. E. Lutjens)


BROUWER
O.F., geboren feb 1960
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Jurist gemeente Sneek
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 okt 1992
NU
Niet meer werkzaam in Groningen
02 feb 1998


BROUWER
O.T., geboren feb 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 15 aug 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 15 aug 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 21 okt 1985
NU
Utrecht parket


BROUWER
R.H.J. de, geboren sep 1963
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 okt 1996
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Het Langsten Eind
Secretaris stichting Vredeleven
18 mrt 1997


BROUWER
S.J., geboren jun 1970; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 okt 1994


BROUWER
W., geboren sep 1930
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 24 jun 1976
Raadsheer Hof Leeuwarden 9 sep 1983
Vice-president Hof Leeuwarden 18 mrt 1988
Coördinerend vice-president Hof Leeuwarden 8 jul 1994
NU
Leeuwarden Hof coördinerend Vice-president
Leeuwarden Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Raad van Discipline te Leeuwarden
Lid van de Rotary


BRUCKEN FOCK
E.P. von, geboren mei 1946; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Justitie te Den Haag 11 mei 1970
Wetenschappelijk ambtenaar Rijks Universiteit Leiden 10 feb 1971
Wetenschappelijk medewerker Universiteit van Amsterdam 1 mrt 1973
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 19 jul 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 apr 1980
Rechter rechtbank Den Haag 10 mei 1982
Vice-president rechtbank Den Haag 22 sep 1986
Raadsheer Hof Den Haag 12 sep 1988
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 3 aug 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof coördinerend Vice-president
Den Haag raadsheer
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie ABJ Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg
BIJzonder hoogleraar jeugdrecht aan de RU Leiden
Voorzitter studiekring Familie en Jeugdrechtspraak van de NVvR Den Haag
Lid Bestuur HALT Nederland te Leiden
Lid redactie tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht te Deventer
Lid commissie discussie kerntaken van de raden voor de kinderbescherming bij rechtelijke beslissingen over voogdij en omgangsregelingen in verband met (echt)scheiding 200494
Lid van de Raad van Casinospelen te den Haag
Lid van het bestuur voor Familie-en Jeugdrecht
Lid van het Bestuur internationaal Social Service, afdeling Den Haag
Prof. Leiden, jeugdrecht (Vanwege het Leids Universiteits-Fonds)


BRUCKMAN
P.J.M., geboren sep 1918
NLRM 71 80
Waarnemend grillier rechtbank Groningen 27 aug 1948
Substituut-griffier Idem 6 okt 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 26 jul 1963
Rechter rechtbank Leeuwarden 25 nov 1969
Rechter rechtbank Leeuwarden 25 nov 1969


BRUG
F. van der, geboren jul 1947
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 2 mei 1994
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Tivoli te Utrecht
Lid MR-basisschool Utrecht
Lid college van afgevaardigden Ned. Orde van Advocaten
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Hummels, Van der Brug, De Jong & Duinhof; beëdiging 1982
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Tivoli te Utrecht
Lid MR-basisschool Utrecht
Lid college van Afgevaardigden Ned. Orde van Advocaten


BRUG
J.J.H. van der, geboren mei 1908
NLRM 71
Substituut-griffierkantongerecht Den Bosch 29 apr 1940
Secretaris tribunaal Den Bosch 25 jan 1945 tot 1 jun 1948
Kantonrechter Alphen a/d Rijn 17 aug 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 13 okt 1948
Kantonrechter Rotterdam 11 aug 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 26 aug 1960


BRUGGE
M. ter, geboren dec 1956; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 22 mrt 1991
Rechter rechtbank Utrecht 1 jun 1992
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Geen bijbanen jul 1997


BRUGGEN
A.P.J. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 10 apr 1978


BRUGGEN
H.C.M., geboren juni 1973; mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Assen 1 okt 1998


BRUGGEN
H.J.J.M. van der, geboren mrt 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 8 jun 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 4 mrt 1988
NU
Roermond Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Roermond; kantoor Van Boven & Van der Bruggen; beëdiging 1975
TEVENS
Advocaat te Roermond bij Van Boven & Van der Bruggen
Geen bijbanen apr 1998


BRUGGEN
J.A.J. van der, geboren mrt 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam gemeente dienst Sociale Zaken Nijmegen 16 jul 1956
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Maastricht 1 mrt 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 1 jul 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 1 jul 1961
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 7 okt 1964
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 1 jan 1970 - 1 jan 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Haarlem23 mrt 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer Hof Den Haag 25 okt 1995
NU
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen 1097


BRUGGEN
J.M. van der, geb, nov 1944; drs
NLRM 80 87 88/89
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken, II. referendaris 1972
Griffier rechtbank Middelburg 30 jun 1977
Griffier kantongerecht te Middelburg, Zierikzee, Terneuzen en Oostburg 30 jun 1977


BRUGGINK
J.J.H., geboren jun 1945; drs.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoofddocent aan de Rijks Universiteit te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 feb 1988
Rechter rechtbank Arnhem 12 mei 1993
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Voorzitter RKHV Union te Nijmegen
Geen bijbanen. 16 feb 1998


BRUGHUIS
J.M.G., geboren mrt 1948; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 dec 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 22 dec 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 16 dec 1985
NU
Arnhem parket
TEVENS
Gastdocent Rechercheschool
Gastdocent Politievormingscentrum. okt 1997


BRUGMAN
P.H.G.M.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag. 20 jan 1969


BRUIGOM
M.J., geboren aug 1915
NLRM 71 80
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Maastricht 1 feb 1943
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 8 jun 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 23 okt 1946
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Bosch 27 jun 1949
Officier van Justitie arrondissement Den Bosch 25 mei 1957
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Roermond 9 jun 1970


BRUIJN
J. de, geboren aug 1932
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 nov 1990
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Ned. Octrooiraad m.i.v. 010997 met pensioen
Lid van de staatscommissie voor het afnemen van examens voor octrooigemachtigden. apr 1997


BRUIJN-LUIKINGA
M.E.T. de, geboren dec 1949; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Waarnemend griffier ter opleiding rechtbank Almelo 1 feb 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 31 mrt 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 31 mrt 1982
Rechter rechtbank Almelo 31 mrt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 21 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986
Raadsheer Hof Arnhem. 25 jun 1990


BRUIJN-LÜCKERS
M.L.C.C. de, geboren mei 1954; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Universitair docent aan de Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 mrt 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 mrt 1995
Rechter rechtbank Rotterdam 3 okt 1995
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger Ontslag GEVRAAGD
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid Bestuur Ned. gezinsraad te Den Haag, onbezoldigd
Voorzitter commissie leefvormen van de Ned. gezinsraad
Redacteur Echtscheidingbulletin te Den Haag, bezoldigd
Redacteur/Commentator boekbespreking Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht te Den Haag onbezoldigd
Hoofdredacteur Scheidingsrecht te Den Haag, bezoldigd
Redacteur Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht in wording in Den Haag, onbezoldigd


BRUIJN
P.P.J. de, geboren jul 1957
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 apr 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch Den Bosch Van Leeuwen/Van der Eerden '86
TEVENS
Advocaat te Den Bosch bij Van Leeuwen/Van der Eerden
Lid Raad van Toezicht van de RIAGG Den Bosch
Secretaris Groote Engels Centrum voor verstandelijk gehandicapten te Vught
Secretaris Haarendael organisatie voor zorgverlening aan mensen met een verstandelijke handicap te Haaren. 6 jun 1997


BRUIJN
R. de, geboren aug 1901
NLRM 71
Advocaat en Proc Den Haag 1925
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 28 apr 1925
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 jan 1940
Kantonrechter Leiden 2 jun 1958


BRUIJNE
C. de, geboren okt 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 mrt 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 14 feb 1985
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 11 jul 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 11 feb 1989
Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 24 mei 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 16 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
College Studiefinanciering


BRUIJNINCKX
G.M.C.C.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 nov 1979
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam R'dam Trenité Van Doorne '69
TEVENS
Lid Raad van Advies Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam
Bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap
Voorzitter Commissie Bijzondere Gedragscodes van de Nederlandse Orde van Advocaten
Voorzitter Raad voor het Vrije Beroep
Lid Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht
Commissaris Equity Trust Co NV


BRUIJNZEELS
P.J.M., geboren mrt 1951
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 25 mei 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 21 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 aug 1991
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 21 jan 1992
Rechter rechtbank Breda 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 21 feb 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 2 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 2 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 2 mrt 1994
Kantonrechter Breda 20 jun 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 okt 1995
Kantonrechter Maastricht 21 jan 1997
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter medezeggenschapsraad Nutsbasisschool De Hoogakker aug 1997


BRUIN
H., geboren apr 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Middelburg
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg en Zierikzee 17 dec 1968
Kantonrechter Middelburg 1 mrt 1992
NU
Middelburg kantonrechter


BRUIN
H. de, geboren aug 1930
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam 25 sep 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 19 jul 1975
Rechter rechtbank Alkmaar 4 mei 1977
Vice-president rechtbank Alkmaar 1 nov 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg en Zierikzee 6 sep 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 7 okt 1991
NU
Alkmaar Vice-president


BRUIN
H.G., geboren nov 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 mrt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 9 jul 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 jan 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 10 jul 1989
NU
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger JA
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger JA
Delft Kantonrechter-plaatsvervanger JA
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger JA
Den Haag kantonrechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zoetermeer; kantoor Bachrode 12 (2717 AN), tel. 518341 (3518341), telefax 521491 (3521491); beëdiging 1976
Advocaat bij de Hoge raad der Nederlanden kantoor houdende te Zoetermeer
TEVENS
Member of IBA International Bar Association Standing Committee on Professional Ethics onbezoldigd
Member of the IBA Standing Committee on Twinning onbezoldigd
Vice chairman committee of the IBA Human Rights Institute on legal systems
Procedures and Independence of the Legal Profession onbezoldigd
Voorzitter van het tweede Eeuwfeest Commissie (2002) van de Nieuwe of Literaire Sociëteit de Witte te Den Haag, onbezoldigd
Voorzitter van de historische tafel van sociëteit de Witte te Den Haag onbezoldigd
Voorzitter van de Travellers Tafel van Sociëteit de Witte te Den Haag onbezoldigd
Lid jury voor de Literaire Witte Prijs 1997 en 1999 onbezoldigd
Lid van de bibliotheekcommissie van Sociëteit de Witte te Den Haag onbezoldigd
Lid van de commissie van bijstand voor de gebouwen van sociëteit de Witte te Den Haag
Voorzitter van de geschillencommissie Verhuizen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag, bezoldigd
Lid Bestuur Socialiter oud leerlingenvereniging van het Gymnasium Haganum
Stadsgids van t Gilde Den Haag
Lidmaatschappen:
Nederlandse Orde van Advocaten
Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden
Nederlandse Juristen-Vereniging
Haags Juridisch Genootschap
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
International Bar Association
Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
Vereniging Vrienden van Den Haag
Vereniging Vrienden van de Kon Bibliotheek
Vereniging Open Monumenten
Genootschap Onze Taal
Nieuwe of Litteraire Sociëteit de Witte
Sociëteit De Sphinx
Partij van de Arbeid
Homo/Lesbisch Netwerk
ANWB
VPRO
National Geographic Society
Puch en Tomos Club Nederland
Leidse Puch en Tomos Club
Donateur Foster Parents Plan
Donateur Stichting Aids Fonds okt 1997


BRUIN
J. de, geboren jul 1930
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam bedrijfsleven 1946
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar2 aug 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 19 jul 1980
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 26 nov 1986


BRUIN
L. de, geboren dec 1941; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings-en vormingsbesluit Recht. Organisatie. te Utrecht; Raio 11 jul 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 11 nov 1966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 11 nov 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 11 nov 1970
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 11 nov 1970
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 23 okt 1972
Gerechtsauditeur Rotterdam 28 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 24 mei 1974
Rechter Rotterdam 13 mei 1976
Vice-president rechtbank Rotterdam 4 sep 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 20 mei 1989
Substituut-Ombudsman; Nationale Ombudsman jun 1993 ?
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 nov 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 10 jun 1996
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer 100696
HOOFDFUNCTIE
Den Haag Substituut-ombudsman 1993
TEVENS
Juridisch adviseur Stichting Kleinood te Den Haag


BRUIN
P. de, geboren mrt 1967; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1995
TEVENS
Geen opgave van bijbanen Den Haag


BRUIN
P.J.M. de, geboren jun 1911
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam 1943-1946
Secretaris commissie zuivering gemeenteambtenaren
Juridisch assistent Hoge Autoriteit Arnhem 1 jun 1946 tot 1 dec 1952
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 4 nov 1953
Griffier rechtbank Arnhem 7 nov 1962


BRUIN
R.H.M., geboren jun 1961
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 jun 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jun 1994
Rechter rechtbank Haarlem 1 sep 1995
NU
Haarlem rechter


BRUINE-WILLE
C.M. de, geboren sep 1916; Mw.
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 8 dec 1967
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 16 okt 1968
Substituut-griffier Amsterdam 15 jan 1969
Griffier Amsterdam 8 jul 1970
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Hilversum 25 sep 1970


BRUINENBERG
T.F., geboren jan 1959
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 16 jan 1995
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docentschap Ned. Orde van Advocaten
Docentschap Scholingsinstituut FNV
Voorzitter Nienoord College te Leek jul 1997


BRUINIER
J.B.H., geb, okt 1913
NLRM 71
Commodore Koninklijke Luchtmacht
Lid Hoog Militair Gerechtshof 11 feb 1969


BRUINING
A.A., geboren mrt 1949; Mw.
NLRM 94 95 96 97
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1988


BRUINING-VOLMER
M.V.,; Mw.
NLRM 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 aug 1988


BRUINSMA
J., geboren jan 1917
NLRM 71 80
Juridisch adviseur interneringskamp Politieke delinquenten te Amsterdam 1 dec 1945
Advocaat en procureur te Tilburg 1 aug 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 29 dec 1959
Rechter rechtbank Breda 26 jan 1961
Opdracht kantonrechter werkzaam te Bergen op Zoom 14 mei 1976
Kantonrechter Tilburg 11 mei 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 jul 1974


BRUINSMA
J.J.M., geboren feb 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Tilburg
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 18 jul 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 30 mrt 1992
NU
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg; kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma; beëdiging 1972
Te Breda Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten


BRUINSMA
J.L., geboren jul 1963; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 apr 1995
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jul 1996
NU
Amsterdam rechtbank gerechtsauditeur
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Lid Bestuur Adam Kamerkoor Akkoord
Commissie van Toezicht Huis van Bewaring De Weg


BRUINSMA
W.P.C.M., geboren dec 1949
NLRM 90 91 92 93 95 96 97 98
Medewerker Bureau voor Rechtshulp
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 29 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 21 sep 1989
Rechter rechtbank Roermond 11 mrt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 2 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 2 mrt 1994
NU
Roermond rechter
Roermond Kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie Stichting de Spil Venlo
Voorzitter klachtencommissie Stichting Orion Roermond
Secretaris Volleybalvereniging VCH te Herten apr 1998


BRUMMEN
H.A. van, geboren feb 1947
NLRM 80 87 88/89 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 1 nov 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 mrt 1972
Secretaris arrondissementsparket Alkmaar 1 jan 1974
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1976
Als stagiair werkzaam parket Procureur-generaal Hof Amsterdam 1 jan 1976
Secretaris arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1977
Als stagiair werkzaam Directie Politie 1 jan 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 10 jan 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 11 sep 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Dordrecht 3 mei 1983
Plaatsvervanger hoofd HDORR 1 feb 1988
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 feb 1937
NU
Rotterdam Officier van Justitie 1979
Dordrecht Officier van Justitie 1e klasse 1983
Den Haag Hoofd dienst Parket-Generaal Den Haag 011096
Haarlem Officier van Justitie hoofdparket KB040297
TEVENS
Ministerie van Justitie Bestuursraad (br) Lid ( Directeur-generaal tevens loco-secretaris-
generaal) 1995-1996
Portefeuille Strafrechtelijke rechtshandhaving; beleidsprogramma Grote Steden; eenheid bestuurszaken; reorganisatie Justitie
Directoraat-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding Rotterdam subst parket 1978
Vanaf 1988 diverse functies bij het Ministerie van Justitie laatstelijk als Directeur Generaal Lid van de bestuursraad en gedetacheerd bij het College procureurs-generaal t.b.v. opbouw Parket-Generaal


BRUMMEN
M.G. van, geboren mei 1926; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kanton.-plaatsvervanger Amsterdam 9 aug 1967
Kantonrechter Amsterdam 8 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU
Amsterdam kantonrechter
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger; ontslag
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


BRUNING
J., geboren mrt 1913
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Bosch
Secretaris Voogdijraad Den Bosch 16 mrt 1946
Assistent Hoge Autoriteit Den Bosch 1 m aart 1941
Waarnemend griffier Hof Den Bosch dec 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 26 mei 1948
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 13 dec 1948
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 26 sep 1955
Rechter Den Bosch 11 apr 1960
Kantonrechter Eindhoven 3 jan 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger te Eindhoven 27 feb 1978


BRUNING
M.C., geboren aug 1956; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 okt 1984
Gerechtsauditeur en plaatsvervangend voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 sep 1988
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 5 apr 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Lid Ledenraad NVvR
Voorzitter Stichting Centrale Kinderopvang Leiden
Redactiesecretaris Trema


BRÜNING
J.P.M.; (in 93 en 94 BRANING)
NLRM 93 94 95 96 97 98
Militair Lid rechtbank Den Haag 1 jul 1992
TEVENS
Geen opgave van bijbanen Den Haag


BRUNNER
C.J.H.,; prof. (of Ch.J.H.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 dec 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 16 mrt 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 12 feb 1981
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Groningen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar burgerlijk recht Rijksuniversiteit Groningen emeritaat sinds 1-8-96
TEVENS
Ministerie van Justitie Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
Lid redactie monografie Burgerlijk Wetboek
Lid adviescommissie Burgerlijke Rechtsvordering tot 1-4-97
Hoofdredacteur diverse losbladige uitgaven van Kluwer Deventer tot 01 apr 1997


BRUNNER
K.A., geboren sep 1963
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 jun 1995
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger


BRUNS-BLAAUWENDRAAD
J.G., geboren feb 1950; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 nov 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 1 jan 1994
Rechter rechtbank Dordrecht 20 feb 1995
NU
Dordrecht rechter
TEVENS
Geen bijbanen jul 1997


BRUNSCHOT
F.W.G.M. van, geboren mrt 1940; prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Kroondocent aan de Universiteit van Amsterdam
Adviseur Stibbe Simont Monahan Duhot, advocaten te Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 11 dec 1992
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1995
NU
Hoge Raad raadsheer
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Curatorium Internationaal Belastingdocumentatie Bureau (1996)
Bestuurslid van de Raad van Toezicht van de Stichting Verpleeghuis Vreugdehof en van de Stichting De Klencke
Lid Adviesraad De Nieuwe Kerk


BRUNSVELD
M.M., geboren jul 1972; mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1997


BRUNT
J.W., geboren sep 1953; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 3 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 15 sep 1995
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter
TEVENS
Medewerker Cremers editie arbeidsrecht
Medewerker Jurisprudentie ambtenarenrecht. 3 feb 1997


BRUSSAARD
W., geboren sep 1934; prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 26 okt 1992
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar in het agrarisch recht van de westerse gebieden daaronder begrepen het milieurecht en het recht betreffende de ruimtelijke ordening bij de vakgroep Agrarisch recht van de Landbouwuniversiteit Wageningen (Sinds 1196 VVT)
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter-plaatsvervanger Raad van Beroep van de Ned. Algemene Keuringsdienst voor zaaigoed en
pootgoed voor landbouwgewassen
Voorzitter redactie tijdschrift van Milieu en Recht
Lid redactie tijdschrift Agrarisch Recht
Lid redactie tijdschrift bouwrecht
Lid wetenschappelijk adviesraad van het Instituut voor Agrarisch Recht
Lid wetenschappelijke adviesraad van het centrum voor milieurecht v.d.
Universiteit van Amsterdam
Lid Bestuur Vereniging voor agrarisch recht
Lid Bestuur van het Arnhems Juridisch Genootschap jan 1997


BRUYN
A.P.J.M. de, geboren mei 1952
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 27 aug 1990
Ontslag
NU
Ontslag info griffie
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zutphen; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé; beëdiging 1986
TEVENS
Lid van de Rotary


BRUYN
C.H., geb, dec 1902
NLRM 71
Advocaat en procureur Den Haag en Amsterdam mrt 1927
Diverse functies in Indonesië okt 1946 tot dec 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 mei 1958
Rechter Idem 14 sep 1959
Vice-president Idem 4 mrt 1970


BUCHEM-SPAPENS
A.M.J. van, geboren apr 1951; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit te Tilburg
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 11 okt 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 nov 1984
Rechter rechtbank Den Bosch 21 mrt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 apr 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 13 mei 1991
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
TEVENS
Voorzitter Pleitkamer van de Raad van Toezicht der Orde van Advocaten in het arrondissement Den Bosch
NU
Kandidaat vacature Hoge Raad
11 mrt 1997


BUCHEM
L.G.M. van
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 19 dec 1977


BUCHEM
M.G.M. van, geboren sep 1932
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Nederlandse Unilever Bedrijven BV
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 mrt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 10 mrt 1981
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Maastricht 1 nov 1993


BUCHNER
J.I., geboren mrt 1948; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 feb 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 23 apr 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 jun 1980
Rechter rechtbank Rotterdam 2 jun 1981
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid van de Commissie Beroep en Bezwaar Raad voor de rechtsbijstand te Den Haag, bezoldigd in die zin dat er per zitting een vergoeding wordt gegeven en de reiskosten worden vergoed)


BÜCKMANN
L.M., (Leendert Maarten), geboren jan 1945
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht (of Utrecht) 8 mrt 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 28 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 jan 1981
Rechter rechtbank Utrecht 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 16 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Kantonrechter Zwolle 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 26 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 26 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 jul 1991
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Amersfoort Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Opleiding; Rechten RUU (1972)
Rechter-commissaris Stafzaken Arrondissementsrechtbank Utrecht (1987-1990)
Commissie van Toezicht Huis van Bewaring voor vrouwen 'Het Spoor' te Utrecht mrt 96
Geen opgave van bijbanen in Amersfoort 04 mrt 1998


BUDDENDIJK
J.T.C.
NLRM ?? Komt niet voor in NLRM 1997 en NLRM 1998
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Commissaris Bergschot Centrum voor onderzoek BV. te Breda bezoldigd
Lid Bestuur Stichting Researchlaboratorium te Breda vacatiegeld
Lid Bestuur Stichting Bergschot Centrum voor onderzoek te Breda vacatiegeld
Lid Bestuur Stichting Arbigac te Den Bosch Onbezoldigd
23 jul 1997


BUDDINGH
J.H., geboren jun 1926
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
BIJzonder Lid college van beroep bedrijfsleven Den Haag 26 jun 1985


BUENO
E.F., geboren okt 1944
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings-en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Leeuwarden; Raio 1 okt 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 1 feb 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Leeuwarden 1 sep 1972
Secretaris arrondissementsparket Den Haag 1 feb 1974
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 1 feb 1974
Secretaris arrondissementsparket Leeuwarden 1 dec 1975
Als stagiair werkzaam Politie te Leeuwarden 1 dec 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 23 dec 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Leeuwarden 18 jan 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Alkmaar 19 jun 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 23 dec 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 18 jan 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 19 jun 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1996
NU
Alkmaar parket arrondissementsOfficier van Justitie 1e kl
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
WAARSCHUWING Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


BÜHRS-PLATSCHORRE
J., geboren jan 1963; Mw.
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1996


BUIJS
D.J., geboren apr 1946
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 9 feb 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Dordrecht 9 jun 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 apr 1972
Als stagiair werkzaam Raad van State 1 sep 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Zutphen 1 feb 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 29 apr 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 29 dec 1976
Rechter rechtbank Zutphen 18 mrt 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 29 jul 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 29 jul 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 29 jul 1981
Kantonrechter Harderwijk 8 mrt 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 17 mei 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 2 apr 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988
Kantonrechter Apeldoorn 25 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 20 mei 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 11 jan 1989
Kantonrechter Apeldoorn 25 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 13 apr 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 20 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger; incidenteel actief
INFO griffier Harderwijk 03 jun 1997
Apeldoorn kantonrechter
Zwolle Rechter-plaatsvervanger (actief 97)
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo Rechter-plaatsvervanger (wordt niet meer als rechter ingezet)
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter
TEVENS
Lid commissie van advies van de geschilzaken van rechtsbescherming en veiligheid van het CBS
Voorzitter geschillencommissie wonen parket en reizen van Stichting geschillencommissie te Den
Haag
Deelredacteur jurisprudentie arbeidsrecht sociaalrecht
Docent arbeidsrecht Kluwer (juridische) opleidingen
Docent Elsevier opleidingen en Ned. Vereniging Personeelsbeleid
Lid Bestuur Vereniging IJslands Rijders Noord
Voorzitter bedrijfscommissie van de academie ziekenhuizen BEDAR
Voorzitter interpretatie privatisering instellingen godshuizen te Den Bosch
Plaatsvervangend Lid klachtencommissie Nederland Den Bosch
Commissie diverse gemeentelijke diensten. 19 aug 1997


BUIJSMAN
H.J., geboren jan 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 5 dec 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 11 nov 1986
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 12 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Rechter rechtbank Zwolle 1 jul 1992
Vice-president rechtbank Zwolle 26 sep 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Zwolle Vice-president (actief 97)
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter-plaatsvervanger van de commissie voor de gebiedsaanwijzing in de provincie Overijssel
Voorzitter Commissie van Beroep KNLTB
Lid bezwarencommissie personeelsbeoordeling provincie Overijssel
Lid-plaatsvervangerbezwarencommissie functiewaardering provinciecommissie Drenthe
Lid van Bestuur commissie beroepszaken sociale zekerheid provincie Overijssel
Voorzitter Commissie van Beroep Chr Hogeschool Windesheim Zwolle
Voorzitter Commissie van Beroep Chr Agrarische Hogeschool te Dronten
Auteur van enige juridische uitgaven (VUGA BV. te Den Haag) feb 96
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


BUIJSROGGE
J.R.M., geboren nov 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 1 aug 1986
NU
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Oisterwijk; kantoor J.R.M. Buijsrogge; beëdiging 1969
TEVENS
Voorzitter bestuur Nationale Stichting Grote Clubactie. 9 jun 1997


BUIKEMA
J., geboren jul 1944
NLRM 80 91 92 93 94
Juridisch adviseur Ned. Ondernemers Verbond 1 feb 1971
Medewerker Technische Hogeschool Enschede 1 sep 1973
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Zwolle 1 sep 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Zwolle 13 jul 1977
Ondervoorzitter Raad van Beroep Zwolle 30 jan 1979
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. benoeming Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 22 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10 dec 1985


BUIRMA
J.J., geboren jan 1952
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 3 feb 1987


BUISKOOL
D.H.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 20 dec 1943


BUISMAN
D.J.R.
NLRM 71 80 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 nov 1963


BUIST
S., geboren jan 1954
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gemeentepolitie te Apeldoorn, II rechercheur afdeling Kinderpolitie okt 1972
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 1 jan 1940
Verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 15 mrt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 29 dec 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1990
NU
Apeldoorn gemeente politie recherche afdeling kinderpolitie
Zwolle Kandidaat-verkeersschout parket Zwolle
Zwolle Verkeersschout parket Zwolle
Zwolle parket arrondissementsparket
Arnhem parket arrondissementsparket (VVC-M)
TEVENS
Voorzitter adviescommissie minderheden gemeente Arnhem okt 1997


BUITENDIJK
C.E., geboren jan 1961; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1992
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Amsterdam 1 sep 1996
NU
Amsterdam parket
ATTENTIE! Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


BUITENDIJK
J.W., geb nov 1923
NLRM 71
Officier der rijkspolitie II dirigerend officier 2e klasse 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 6 mei 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1968
Rechter rechtbank Zutphen 20 mrt 1970


BUITENDIJK
J.W.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 3 mei 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 3 mei 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 3 mei 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 3 mei 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 17 okt 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 jul 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 10 jan 1985
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
19 aug 1997 Geen opgave van bijbanen in Zutphen


BUITENEN
E.F.A. van, geboren jan 1954; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam rechtswinkel Leiden 1978
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1980
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 sep 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 sep 1986
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 24 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 jun 1991
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter rechtbank Utrecht 9 okt 1992
Vice-president rechtbank Utrecht 11 mrt 1994
NU
Utrecht Vice-president


BUIZER
A., geboren aug 1971; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1985


BULKEMA
J., geboren jul 1944
NLRM 87 88/89 90
Juridisch adviseur Ned. Ondernemers Verbond 1 feb 1971
Medewerker Technische HogeschooI Enschede 1 5eptember 1973
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Zwolle 1 sep 1976
Gerechtsauditeur Idem 13 jul 1977
Ondervoorzitter Idem 30 jan 1979
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. benoeming Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
22 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10 dec 1985


BULSKOOL
D.H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 20 dec 1943


BULSlNG
J.G.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


BULTE
J.P., geboren jun 1921
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam Inspecteur Prijsbeheersing Leeuwarden jun 1944
Griffier Tuchtrechter van de Prijzen Groningen jul 1945
Advocaat en procureur Utrecht sep 1947
Werkzaam Coöperatieve Vereniging Centraal Beheer Gemeenschappelijk Administratie kantoor te Amsterdam, II. hoofd Afdeling Juridische zaken en juridisch adviseur hoofddirectie sep 1948
Lid Centrale Raad van Beroep 27 jun 1973
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 25 jan 1990


BULTHUIS
A.F., geboren jul 1908
NLRM 71
Bestuursambtenaar. Ned. O. Indië 1932-1950
Werkzaam Ministerie van Justitie II. hoofdadministrateur 1 jan 1951
Griffier College van Beroep voor het bedrijfsleven 6 jan 1970
plaatsvervanger Lid Idem 23 apr 1970


BULTHUIS
J., geboren mei 1933
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam 's-Rijksbelastingen Groningen 1956
Raadsheer Hof Leeuwarden 22 apr 1977
Vice-president Hof Leeuwarden 2 jun 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987


BUNJES
H.J.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 mrt 1980
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Boekel De Nerée; beëdiging 1971
TEVENS
Secretaris Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk te Amsterdam
Secretaris Stichting De Beurs van Wallage te Amsterdam


BUNK
K., geboren dec 1954
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 mei 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 mei 1992
NU
Leeuwarden parket


BURG
C.A. van der, geboren jul 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 19 mei 1956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 jan 1957
Subst- officier van Justitie arrondissement Groningen 23 jul 1962
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 8 jul 1977


BURG
F.H. van der; prof.
NLRM 80 87
Plaatsvervangend-Lid Centrale Raad van Beroep 30 jan 1973


BURG-VAN GEEST
G.A.M.E. van der, geboren mrt 1942; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Utrecht nov 1968
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht dec 1975
Gerechtsauditeur Idem 21 rnei1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 25 okt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 nov 1981
Rechter rechtbank Utrecht 21 mei 1984
Vice-president rechtbank Utrecht 26 mrt 1996
NU
Utrecht Vice-president


BURG
G.W. van der, geboren jul 1959
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoofdinspecteur Gemeentepolitie Rotterdam
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Breda 3 sep 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 16 okt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 nov 1992
NU
Breda parket


BURG
O. van der, geboren mei 1958
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 30 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 jun 1996
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris van de Ned. Orde van Advocaten. apr 1997


BURGERS
J.G., geboren jul 1959
NLRM 94 95 96
Gerechtssecretaris rechtbank Alkmaar
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jan 1994


BURGERS
P., geboren sep 1952; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Juridisch medewerkster Bureau voor Rechtshulp te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar l0 mrt 1993
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger


BURHOVEN JASPERS - DE KROON
M.C.M., geboren 25 sep 1943
NLRM 86 87 88/89 90
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Ned. 11 jul 1984


BURKENS
M.C.B., geboren nov 1934; prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


BURLAGE
M.E.J.J., geboren mrt 1916
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Alkmaar 1942
Waarnemend griffier rechtbank Alkmaar 7 dec 1942
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 19 jul 1944
Rechter rechtbank Leeuwarden 25 feb 1955
Kantonrechter Utrecht 10 jan 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 jun 1969


BURUMA
S.L.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1958


BURUMA
Y., geboren aug 1955
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 26 mrt 1996
Arnhem raadsheer-plaatsvervanger Hof ?
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger ?
NU
Arnhem Hof
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar straf en procesrecht KU Nijmegen
TEVENS
Redacteur Penitentiair Recht losbladig Gouda Quint
Politieregister leidraad van de praktijk losbladig
Deelredacteur Delict en Delinquent
Lid boekenraad Amsterdam University Press
Lid boekenraad Ars Aequi
Gasthoogleraar Universiteit Twente
28 feb 1997
INFO
Artikel 18.09.96 in Gelders Dagblad: De burger hoeft zich geen zorgen te maken over de eerlijkheid van onze rechtspraak


BUTER-DE HAAS
C.M.E.; geb mrt; Mw.
NLRM 93 94 95 96
Chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 mrt 1993
TEVENS
Gaat weg


BUTTINGER
J.C., geboren jan 1948 (of J.Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 mei 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 15 mei 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 5 jul 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 10 dec 1987
NU
Zutphen parket arrondissemenstsofficier van Justitie 1e kl
TEVENS
Lid Bestuur Hanzehof Zutphen
Lid jeugdbestuur Hockeyclub Zutphen
19 aug 1997


BUTZELAAR
J.J.H.
NLRM ?? Nog geen vermelding in NLRM 98
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen. okt 1997


BUTZELAAR
P.P.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 sep 1979
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Juridische Zaken Kon. Ahold NV
TEVENS
Commissaris bij de DCE Holding BV. te Badhoevedorp


BUUR
P., geboren nov 1947
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
Groningen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Afdeling BB en Juridische Zaken van de Informatie Beheer Groep te Groningen
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter commissie van Advies inzake Bezwaar en Beroepschriften RUG
Lid Bestuur Stichting Instituut voor onderwijsmanagement te Roden
Lid Bestuur Stichting Intern Research into University Management te Delft
31 jan 1997


BUUREN
H. van, geboren jun 1922
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 23 sep 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 27 mei 1947
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 18 dec 1956
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zutphen 28 mei 1962
Officier van Justitie arrondissement Maastricht 4 dec 1967
Officier van Justitie arrondissement Zwolle 29 mrt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 1 okt 1972
Hoofdofficier van Justitie Idem 30 okt 1972


BUUREN
P.J.J., van; prof. dr.
NLRM 87 88/89 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Prof. Utrecht, bestuursrecht
TEVENS
Ministerie BIZA, Commissie Wetgeving Algemene Regels van Bestuursrecht, Vice-voorzitter


BUYNE, zie VARSSEVELD-BUYNE
H.Y., geboren jan 1950; mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 16 jul 1983
Rechter rechtbank Groningen 1 mrt 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 16 mei 1994
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 22 nov 1996