De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Pek en veren voor de politici en verzwijgende media
EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Het RIVM ontkent valselijk het eigen rapport over ionisatie van de lucht tegen besmetting met virussen
Wie doet mee aan deze advertentie-offerte om het zwijgen van politici en media eindelijk te doorbreken?
Wij vragen jullie om wat geld voor die advertentie die eerst €700 was en; ter ontmoediging ineens €1700

Scientific report about the effectiveness of ionised air in confined places by ion-generating filtering.
Informed about this solution against contamination with viruses: RIVM, CFR, Dutch parliament & Press, CNN

Grote doorbraak van het cordon sanitaire over bestrijding van het Coronavirus met ionisatie

Verzoek aan president Xi Jinping van China om ziekenhuizen in Wuhan te voorzien van ionisators

Solution against infection with the Coronavirus is available at Februari 8th 2020


Chinese authorities installed in March 2020 ion generating devices in Wuhan: www.sdnl/ionisators-in-wuhan.htm

Ton Rademaker wants to propose an award of the Bel-Price to dr. Who
As he also did to three whistle-blowers about atomic espionage and energy

Het verleidelijk sprookjesbos van Wobke Hoekstra over het geheimzinnige Investeringsfonds. Prachtige truc Wobke.!!
Dus geen oplossing voor de
schuldsanering, studieschuldkwijting, voedselbanken, huisuitzettingen en rechtspraakdoden!
Maar deze is ook heel erg leuk, vooral voor al die mensen die zeggen dat zij zowel sociaal als
geloofwaardig bezig zijn.

Praatje Pot: een aardige omschrijving van wat er in mijn lezing te horen en zien zal zijn
Hoe doorbreken wij censuur over gezwendel in rechtspraak zonder grondwettelijk Hof?
Hoe redden wij onze planeet Aarde van de schadelijke klimaatveranderingen? Hiermee?

16e brief aan de president van rechtbank Midden-Nederland mr. Julia Mendlik

De Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat heden heftig ter discussie!
Negen brieven van SDN met de president van de Rechtbank Midden-Nederland
Hoe te handelen wanneer de deurwaarder bij u aanbelt: lees de instructie goed!!

Uitnodiging aan rechters, het Openbaar Ministerie, landelijke pers en leden van de Algemene Bestuursdienst
Gezocht bij de overheid naar meldingen, van schending van het auteursrecht van materiaal van de Stg. SDN
Interviews van SDN met ir R.A.A. Rietveld en drs Wout Verbree. Strijd tegen corruptie in civiele rechtspraak


Zoals u kunt zien is minister Sander Dekker van Rechtsbescherming uitgenodigd om de kantonzitting van 6 februari 2019 bij te wonen, omdat in die ziting een aantal ingebrachte rechten schendende rechtszaken aan de orde komen. Dit los van de vraag aan de rechter of hij/zij antwoord geeft op de vragen over zijn/haar integriteit en het respecteren van Artikel 162 Strafvordering als kennisdrager van strafbare feiten die bewijsbaar zijn gepleegd door een beëdigde overheidsfunctionaris. Alle leden van de Algemne Bestuursdienst zijn op de hoogte gesteld. Het beleidsterrein van de minister is prangend aan de orde, met aanmelding aan het parlement.

Zoals ook bij het UWV en andere overheidsinstanties. Circa 500 burgers zijn jaarlijks slachtoffer, tot aan zelfdoding aan toe, na een rechterlijk vonnis. Accepteert u dat? Want niemand kan vanwege de nieuwe auteurswet iets overnemen op het internet, om als bewijs te hanteren over gezwendel bij de overheid of multinationals vanwege het copyright op foto's, maar niet op tekst. De Tweede Kamer is te laks m.b.t. het beschermen van de burger tegen juristerij met copyright-claims. Het recht van inspraak van de burger in het parlement zou dat kunnen verhelpen. Zie: anp-protest-en-rechtszaak.pdf. Stel zelf wat vragen, want de media en politici zwijgen als het graf over corruptie bij de rechterlijke macht. Probeer maar, je ontdekt het vanzelf. Heb je lef, of ben je bang jouw baan te verliezen?

Wanneer u voor de rechter moet verschijnen, dan is het van groot belang dit advies heel goed te lezen !!
U bent dan in staat niet alleen voor uzelf de rechtsgang te laten verbeteren, maar ook voor veel anderen
Want per jaar zijn rechterlijke vonnissen direct aanleiding voor ca. 500 mensen om zelfmoord te plegen

Open brief aan alle leden van de Algemene Bestuursdienst
  Zoals men bewijsbaar weet en overduidelijk geïnformeerd is over het gebrek aan integriteit van topfunctionarissen in overheidsdienst, stel ik en anderen aan u de cruciale vraag: "Bent u integer en loyaal aan wat en aan wie?" als lid van de Algemene Bestuursdienst. De rechtspraak is in opspraak;        en u functioneert als binnenbrandblussers om dat af te dekken

Verklaring voor het sluiten van de website van de Sociale Databank Nederland en waarom

De privacywet die 25 mei 2018 in werking treedt levert veel gevaar op voor juristerij en bedreiging van de vrijheid van meningsuiting, onderwijs en onthulling van strafbare feiten van o.a. beëdigde ambtsdragers, dat geen verdediging meer mogelijk is tegen kwaadwillende juridische acties van personen en of instanties die afscherming van maatschappelijke kritiek op het functioneren van o.a. de rechtspraak willen stoppen. Misbruik van de privacywet is levensgroot, nu met name frauduleuze praktijken vooral binnen de civiele rechtspleging overduidelijk aan de openbaarheid komen. Dit mede door inspanning van nabestaanden van ca. 500 zelfdodingen per jaar van mensen die zodanig in de knel werden gebracht door de executie van een vonnis en daarom uit het leven stapten.

De menig en het standpunt van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof over de activiteiten van de Sociale Databank Nederland en diens redacteur R.M. Brockhus laat geen twijfel over wat de overheid ter verdediging van haar destructieve praktijken binnen de rechtspraak en het afdekken daarvan door het Openbaar Ministerie probeert af te stoppen. Het is die voorspelbare bedreiging met juristerij en misbruik van macht die ons heeft doen besluiten om de website voorlopig op zwart te zetten, totdat duidelijk is gemaakt dat de Tweede Kamer de neveneffecten en potentieel misbruik van de privacywet met wraakneming of schaduwcensuur niet tolereert. Publicaties uit het verleden op Youtube van rechtszaken die rechters, advocaten of officieren van Justitie in beeld brengen, die bewijsbaar met belangenverstrengeling of corruptie ontmaskerd zijn, kunnen zonder enige beperking zelf de privacywet hanteren om elke publicatie daarover te (laten) verbieden, danwel die zelf te kunnen verbieden met een rechterlijk vonnis. Artikel 120 in de Grondwet biedt hen ongebreideld de mogelijkheid daartoe, en is het bij grondwet onmogelijk om een Kamerlid, een rechter/raadsheer of officier van Justitie strafrechtelijk te vervolgen voor een ambtsmisdrijf, wat een gotspe is gezien de wanpraktijken in de rechtspraak.

Op 24 mei 2018 is alleen nog deze verklaring zichtbaar op de homepage van www.sdnl.nl. Dat betekent niet dat alle informatie zal worden vernietigd. Integendeel. Er wordt gewerkt aan een DVD om alle informatie die is opgebouwd in 22 jaar redactie over wat beter kan in Nederland, om die beschikbaar te stellen aan personen of instellingen voor onderwijs en juridische verdediging van mensen en bedrijven die aangepakt worden met juristerij, knevelarij en valse aantijgingen. De redactie van de SDN heeft genoeg ervaring met dat soort zaken. De video met aanzegging van bestuurlijke abdicatie staat hier: https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU. Op 17 mei 2018 was de vertegenwoordiger van de Sociale Databank Nederland aanwezig bij het tv-programma “De Raadkamer” van Peter R. de Vries, waar de vraag werd gesteld aan Peter en aan het publiek: “Waarom nooit wordt gesproken over de ca. 500 zelfdodingen van mensen die uit het leven vluchten na een rechterlijk vonnis; en de executie daarvan door een deurwaarder”. Die vraag stelde Brockhus ook aan rechter Nienke de Waele.

Peter zei voor de uitzending in de studio met ca. 50 mensen op de tribune: “Daar weet ik niets van, maar wel dat er ca. 1850 zelfdodingen per jaar zijn in ons land”. Toen vroeg ik: “Waarom weten burgers en politici niets daarover?”. Peter zei: “Wat is dan uw vraag?” Ik antwoordde: “Dat ik bij hem aan tafel wilde zitten om dat te bespreken”. Hij zei: “ja, ja, maar dat kan nu niet”. Waarop ik erkende dat inderdaad ter plekke niet kon.

Na de uitzending sprak ik hem persoonlijk aan, en overhandigde hem een usb-stick met bewijzen van wat ik hem vertelde over die zelfdodingen. Hij zei: “Ik, zal ernaar kijken”. Na die overhandiging van de usb-stick aan Peter R. de Vries sprak ik ook rechter Nienke de Waele aan, en gaf haar mijn visitekaartje met de vraag: “Waarom weet u dat niet?”, want dat zei zij tegen mij. Ik beantwoordde mijn eigen vraag: “Omdat de media en ook dit programma en de Kamerleden allen hierover zwijgen en dus de burger ook niets weet.” Op 18 mei 2018, een dag na de uitzending, belde ik naar het secretariaat van rechter Nienke de Waele met de vraag of zij met mij contact wilde opnemen om dit brisante onderwerp te bespreken; wat de secretaresse mij beloofde dat te zullen doen. Tot nu toe blijft het stil…., doodstil….!!

Daarom is er een actiegroep gevormd om nabestaanden van geliefden die zelfmoord hebben gepleegd, als gevolg van een rechterlijk vonnis, om die mensen actie te laten ondernemen om dit gigantische drama in een openbaar debat te krijgen, met druk op de media en op het parlement.

Want voor de uitzending van de Raadkamer mocht ik Peter R. de Vries 'n vraag stellen.
Er waren ongeveer vijftig mensen op de tribune, waaronder ikzelf (links rood overhemd)
Ik overhandigde na deze uitzending Peter R. de Vries een USB-stick en relevante inhoud.
Ook sprak ik
rechter Nienke de Waele, met mijn vraag: 'Waarom weet u hier niets van?'
Alle ambtenaren van de
Algemene Bestuursdienst + Kamerleden hebben de petitie gehad

Op 17 mei mocht ik voor de uitzending van Peter R. De Vries: “De Raadkamer” zelf een vraag stellen.
Na de tv-uitzendiung sprak ik even met Peter en ook met rechter Nienke de Waele. Beiden wisten niet
dat per jaar circa 500 van 1850 zelfdodingen gevolg zijn van vonnissen en executies door deurwaarders.
Peter R. de Vries gaf ik na de uitzending ‘n USB-stick met gegevens. Ik ben benieuwd wie er reageert.

Zie de verzwegen petitie gestuurd aan alle Tweede Kamerleden

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie Hoe krijgt de overheid ook via de AIVD het voor elkaar om iedereen 't zwijgen op te leggen? Mail Tweede Kamerleden 2019 De dag van Persvrijheid kenmerkt zich door zelfcensuur

Aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Huizen, 3 mei 2018 Meneer Schoof,

Uit welingelichte bron vernam ik dat tijdens een telefoongesprek over de ook aan uw kantoor toegezonden petitie een kwalijke opmerking werd gemaakt over de opsteller van die petitie, handelend over kwalijke en onwettige gedragingen binnen de rechtspleging in Nederland. De anonieme melder van de door mij opgestelde notitie gaf een doorgekregen verslag van een opmerking van - vermoedelijk - uw kant, dat de opsteller van de hierboven genoemde petitie en van andere toegezonden berichten aan het kantoor van uw dienst (AIVD), dat mijn persoon (ondergetekende) een “anarchistische gek” zou zijn. Indien dat werkelijk het geval zou zijn dan moet een psychiatrisch onderzoek voor de hand liggen, meen ik.

Voor zover ik mijzelf ken, ben in geen anarchist, en zelfs een fervent sociaalliberaal en democraat, en al helemaal geen ‘gek’ die verpleging zou moeten hebben. Mijn zorg over uw kwalificatie is gebaseerd op de mogelijke incompetentie van u en/of uw bureau, vanwege een duidelijke misvatting en de daarbij behorende recherche over mijn karaktereigenschappen en doelstellingen m.b.t de onthullingen die op de website van de Databank Nederland openbaar zijn gemaakt. Daarom attendeer ik u op de informatie die gaat over de kritiek, die een intelligent deel van de bevolking heeft op het functioneren van de rechtspraak. Zeker zoals dit blijkt uit bewijsbaar frauduleuze afwikkelingen van o.a. faillissementen, waarvan die van de bollenboeren en hun strafaangiften tegen beëdigde functionarissen, zoals curatoren, raadsheren, rechters en officieren van Justitie inmiddels openbaar gemaakt zijn. Ik wijs u dan ook op de recente aangiften bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, bij het College Procureurs-generaal en bij de Raad voor de Rechtspraak.

Eén aspect van het functioneren van u als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is om de veiligheid van de bevolking, overheidsinstanties en infrastructuur te behoeden voor terreur. Dat is hier naar mijn bescheiden mening in het geding. Want wanneer u burgers die ernstige kritiek en bewijzen aanvoeren m.b.t. terroristische gedragingen van overheidsinstanties tegen de burgerbevolking, en u negeert dat, dan bent echt niet goed bezig, maar naar mijn mening zelfs onderdeel van bedreigende acties.

Daarom vraag ik u nogmaals om een serieus gesprek te arrangeren op neutraal terrein en in gezelschap van enkele deskundigen op juridisch en wettelijk gebied die ik zelf uit wil kiezen.

In afwachting van een serieus antwoord van uw zijde, teken ik,

Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nlaspec

Bijlage: Petitie over een reeks van zorgelijke aspecten binnen de rechtspleging. Deze is inmiddels ook aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid verzonden


Aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Geachte heer Schoof,

In aanvulling van mijn mail aan u en kopiehouders meld ik u dat geen van de leden van de Algemene Bestuursdienst waartoe ook u en de heer Rob Bertholee als lid daarbij behoren, om in te gaan op mijn uitnodiging voor een gesprek. Overigens verbaas ik mij zeer dat alle leden met mailadres en telefoonnummer openbaar op het internet staan, hetgeen ik bijzonder waardeer. Ik zal vandaag deze mail aan alle beëdigde functionarissen dit bericht toezenden, met verwijzing naar de ambtseed die ieder van deze ambtenaren hebben gezworen op de Grondwet incl. artikel 120 in die Grondwet, hetgeen absolute willekeur impliceert voor de rechterlijke macht om te vonnissen naar behoefte; en het onwettig en strafrechtelijk weigeren door rechters, raadsheren en officieren van justitie, om naar willekeur en mogelijk onder bescherming van de Pikmeerarresten te weigeren artikel 162 Sv te respecteren, hetgeen op zich een strafbaar feit is, waarvan gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel een fraai voorbeeld gaf dat te kunnen en verplicht was dat te moeten doen.

Zoals u weet is het gevecht om integer recht nog lang niet gestreden, zeker niet met een grof nalatig parlement dat zwijgt over de gevolgen van rechterlijke vonnissen met ca. 500 zelfmoorden per jaar als gevolg van de executie daarvan door een geprivatiseerde deurwaarder. Zoals u ook weet zijn de strafaangiftes bij Justitie of politie, danwel bij de minister van Justitie & Veiligheid, of het parket nog niet gedaan door extreem tijdgebrek van de aangevers. U weet inmiddels ook dat de aangifte tegen hoofdofficier mr. M.J. Bloos bewijsbaar is gekoppeld aan haar partijdige afdekking van gepleegde strafbare feiten die zijn gepleegd door de raadsheren van het Gerechtshof Amsterdam. Ook u en alle leden van de Algemene Bestuursdienst zijn hierbij kennisdrager van deze strafbare feiten, zoals verwoord in de aangifte van de heer W.P.M. Visser tegen hoofdofficier Westerbeke en anderen; en in de komende strafaangifte van iR.A.A. Rietveld m.b.t. GBA-fraude van de gemeenten Amsterdam en Castricum.

U begrijpt dan de redactie en medestrijders van de SDN deze aangiften zullen koppelen aan de uitzending van Zembla over de afkoop- of omkooppraktijken van het Functioneel Parket in Amsterdam van mr. M.J. Bloos. Zembla zal aangezegd krijgen op basis van de zorgplicht m.b.t. zelfdodingslachtoffers van het rechtsbedrijf, om een tweede uitzending te maken, maar nu ook over de schandalige praktijken binnen  de rechtspraak en vooral in het civiele recht. Ook het programma De Raadkamer van Peter R. de Vries (John de Mol) zal een klemmend verzoek krijgen om de andere nog geheel onbelichte kant van de rechtspleging op televisie aan de orde te stellen. Het is kristalhelder dat hier grote belangen in het geding zijn, maar het is onacceptabel dat burgers op criminele wijze door het rechtsapparaat letterlijk kapot worden gemaakt en iedere journalist, volksvertegenwoordiger of beëdigde functionaris of het WODC daarover zwijgen.

Geachte heer Schoof ik vraag mij af, of ook ik en enkele van mijn medestrijders tegen crimineel gedrag van de overheid, ook wij een zogenaamd gevaar vormen voor de staatsveiligheid, ook staatsvuiligheid genoemd door ervaringsdeskundigen. Gaarne een poging tot verduidelijking en een gesprek bij een kop koffie.

Niet alles is fout in het Nederlandse rechtssysteem, zoals blijkt in de TV-uitzending van CNN op 8 april 2018 De overheid heeft eeuwen ervaring om het recht te misbruiken om lastige burgers uit te schakelen. Maar soms gebeuren ook dingen (Nieuwsuur), die behulpzaam zijn om de rechtspraak te verbeteren

Bas Haan van Nieuwsuur doet heel goede dingen, maar vindt mijn kritiek op hem toch niet zo leuk. Fons Fennis en Rob Brockhus overhandigden op de redactie van NOVA-Vara aan Bas Haan het: Zwartboek de Eese over illegale bouw, zwartgeld en wegkijken van het OM en andere overheden m.b.t. megafraude en corruptie

Vandaar deze motie van de Tweee Kamer aan de regering:

Gemiddeld:

“De kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te reageren op alle verwoorde aspecten:      

 • Gemiddeld zijn 600.000 mensen op zoek naar een inkomen uit arbeid     
 • Gemiddeld zijn er 400.000 gezinnen met een huurachterstand     
 • Gemiddeld zijn er 120.000 wanbetalers van de zorgpremies en eigen risicobijdrage     
 • Gemiddeld staat er een bedrag uit van meer dan een miljard aan kortlopende schulden     
 • Gemiddeld zijn er ca. 30 huisuitzettingen per dag, 18 voor huur- en 12 voor hypotheekschuld    
 • Gemiddeld zijn er 9000 faillissementen per jaar    
 • Gemiddeld zijn er per jaar 32.000 schuldsaneringen    
 • Gemiddeld leven 350.000 kinderen in armoede    
 • Gemiddeld werken 10.000 vrijwilligers voor 100.000 gezinnen, afhankelijk van een voedselbank  
 • Gemiddeld plegen 1850 mensen per jaar zelfmoord...!
 • Gemiddeld plegen daarvan 500 mensen zelfdoding vanwege rechterlijke vonnissen  
 • Gemiddeld moeten 32.000 gezinnen in de schuldsanering leven van ca. 50 euro per week  
 • Gemiddeld leven er 370.000 werkende gezinnen onder de armoedegrens  
 • Gemiddeld leven er 1200 gezinnen op straat zonder een dak boven hun hoofd  
 • Gemiddeld is de levensverwachting bij schulden 15 jaar korter  
 • Gemiddeld zijn er per dag 200.000 kinderen zonder ontbijt naar school gegaan  
 • Gemiddeld hebben Kamerleden ca. € 1.900 bruto per week aan inkomen  
 • Gemiddeld hebben grootverdieners veel aftrekposten voor de inkomstenbelasting  
 • Gemiddeld worden de 25 ultrarijken in ons land per jaar en per persoon € 200 miljoen rijker  
 • Gemiddeld zijn 17 mln. burgers € 300.000 p.p. kwijt uit het Spaarfonds voor de AOW  
 • de vluchtelingen en migranten dik ontevreden over de al te sobere opvang  
 • Gemiddeld staan op dit moment 189.000 woningen leeg in vooral de krimpgebieden  
 • Gemiddeld stemmen Kamerleden tegen huisvesting van statushouders in leegstaande woningen  
 • Gemiddeld spelen de ministers en staatssecretarissen met hun mobieltje tijdens Kamerdebatten  
 • Gemiddeld stellen de journalisten geen vragen over corruptie en mismanagement in de politiek  
 • Gemiddeld komen de minima nooit aan het woord in publieke debatten op tv en in het parlement  
 • Gemiddeld komen klokkenluiders nooit rechtstreeks aan het woord in de Kamer en in de media  
 • Gemiddeld krijgen brievenschrijvers geen antwoord op vragen over bestuurs- en rechtskwesties
 • Gemiddeld worden aangiften tegen beëdigde kennisdragers niet-ontvankelijk verklaard en opgelegd
 • Gemiddeld worden aangiften van fraude door curatoren rond faillissementen altijd opgelegd
 • Gemiddeld worden per jaar er 149.000 mensen door het CJIB gegijzeld zonder vonnis;
    en gaat over tot de orde van de dag”.

  Rob Brockhus (redacteur SDNL.nl)
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  Tel.: 035-5268153
  Mail: sdn@planet.nl
  Web: www.sdnl.nl