Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Nationale Herdenking Zelfdodingen van ca. 500 mensen per jaar als gevolg van rechterlijke vonnissen

Stidag . . . SDN . . . Klokkenluiders . . . Antecedenten Juristen . . . Deurwaarder . . . Rechtspraak

Politiek en media eren slachtoffers van MH17 maar negeren 500 jaarlijkse slachtoffers van rechtspraak
Zie het videoverslag van de dodenherdenking voor het Gerechtshof in Den Haag, op 10 december 2014

Waarom geen politieke en journalistieke aandacht voor de 500 slachtoffers PER JAAR van het juridische steekspel van advocaten, deurwaarders en rechters met de zelfdoding van burgers die geen kant meer uit kunnen? Dit als rechtstreeks gevolg van rechterlijke uitspraken en executies van vonnissen door empathieloze gerechtsdeurwaarders! Dit o.a. met 30 huisuitzettingen per dag, 380.000 gezinnen met huurschuld die moeten kiezen tussen wonen en eten, en 1,4 miljoen huiseigenaren met een hypotheek onder water !

Die JAARLIJKSE stoet lijkwagens is meer dan twee keer zo lang als die van de vliegtuigramp bij elkaar, waarvoor het parlement op 3 september staande enkele minuten stilte heeft gehouden uit medeleven en respect. Is het niet zinnig om ook op de stoep voor het Gerechtsgebouw in Den Haag en voor de deur van de Tweede Kamer een bloemenzee te laten ontstaan, als blijk van medeleven en respect voor diegenen die het leven zijn ontvlucht, vanwege het overheidsbeleid dat niet meer te verdragen was? Kunnen we dit eens organiseren om de politiek en journalistieke aandacht op dit gigaprobleem te vestigen? Bij toeval hoorde ik op de radio 1 op 4 september 2014, dat Bas van Werven vragen stelde over dit in Nederland verzwegen, maar zeer pijnlijke onderwerp: zelfmoord.