De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Klik Strafaangifte tegen Kamerleden, redacties, instanties, woordvoerders en kabinetsleden
Wie durft strafklacht opstellen tegen grof nalatige Kamerleden die hierover blijven zwijgen?

Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat . . Deurwaarder

Karolinska-rapport, virus-ionisatie, London University rapport, Irsi Caixa rapport ionisatie lucht
Zijn regering, OMT, parlement, media, GGD tevreden met uitbraak van Omikron-virus, waarom?
Zie hier effectieve manier om Zuid-Afrikaanse Covid te bestrijden is ionisatie van de ademlucht

Jan Wolters stuurt alle scholen in Emmen deze brief. Iedereen mag die tekst als basis overnemen
ledenlijst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG: www.sdnl.nl/pdf/ledenlijst-vng.pdf.

De overheid verzwijgt ionisatie om verkoop van vaccins niet te schaden. Vandaar de aanklacht van dood door schuld


De virusbestrijding in Staphorst kan nog beter met externe ionisatie die de besmetting niet verdunt, maar uitschakelt

Farmaceuten dik tevreden over zwijgcultuur bij politici, redacties, medici, naďeve burger over ionisatie!
De mogelijke oplossing voor veel ziektes: www.sdnl.nl/video/rife-promo.mp4 (deze eerst downloaden en
 op PC afspelen, www.sdnl.nl/video/rife-complete.mp4. Dit is de complete video over het vernietigen van
virussen, microben en schimmels in een verbluffend metamorfe verschijningsvorm in uw eigen lichaam!

Wie heeft een verklaring voor het zwijgen hierover door alle Kamerleden, Media, ambtenaren, en medici?
Welke bedreigingen zijn er tegen klokkenluiders die open discussie willen die medicatie en zorg inperken?
Reactie op de motie van Sylvana Simons waar Minister-president Mark Rutte zo vreselijk boos over was!
Onthulling corrupte rechtspraak: W. Visser over curatorfraude en dr. Joe Eustatia in de Zambesie-affaire

Het samengestelde verslag (L) van de rechtszaak van het Openbaar Ministerie tegen dhr. R. kluun van 11-11-2021
Zowel de naderhand uitgesproken tekst in de rechtszaal als het complete pleidooi zonder bijlagen zijn beschikbaar

De wraking van de rechtbank door ir. R.A.A. Rietveld (R) zijn twee voorbeelden van onwettige manipulatie van de rechtspraak met
vervalsen van het politiearchief en GBA waar in 'n eerdere rechtszaak een groot aantal aangiftes zijn verdwenen, wie gaf opdracht?
Wie zijn belanghebbend? Alle mensen met bezit die dreigen failliet te gaan, rechtenstudenten, officieren van Justitie en de rechters.
Daarnaast iedereen in het openbaar bestuur, advocaten en overheidinstanties (toeslagen-affaire) met boter op het kwetsbare hoofd.

Met groot respect voor de onthullingen van Peter R. de Vries over criminaliteit van burgers, zoals de omroepen dat duidelijk in beeld hebben gebracht, is Peter er helaas niet toe gekomen om ook de criminaliteit bij overheidsinstanties in de openbaarheid te krijgen. Hieronder ziet u een verslag van de tv-opname van "De Raadkamer", waarin Rob Brockhus aanwezig was, en hem een vraag stelde over de juridische verantwoordelijkheid van de overheid en beëdigde functionarissen in de rechtspraakketen m.b.t. de dodelijke gevolgen van rechterlijke vonnissen voor de burger.  Na die tv-uitzending gaf Rob Brockhus aan Peter R. de Vries een USB-stick met  honderden bewijzen van frauduleus en crimineel handelen van justitieel en juridisch betrokkenen: www.sdnl.nl/pdf/usb-stick.pdf.

 

Voor de uitzending stelde Rob Brockhus een vraag aan Peter de Vries over de verantwoordelijkheid van rechters voor de ca. 500 zelfmoorden per jaar van mensen die veroordeeld zijn door een rechter na de executie van het vonnis door een gerechtsdeurwaarder. Peter R. de Vries zei daarop: “Ja, ik weet dat per jaar ongeveer 1850 zelfmoorden worden gepleegd in Nederland, maar ik weet niet of 500 zelfdodingen het gevolg zijn van rechterlijke vonnissen. Zie de presentatie van Peter R. de Vries vlak voor de uitzending over de werking van de rechtspraak en de raadkamer waar de beslissingen door rechters worden genomen om mensen te veroordelen of vrij te spreken.

Hier de enig echte en bewezen toepassing om elk virus of ziekmaker te bestrijden

Het RIVM ontkende valselijk het eigen rapport over ionisatie van de lucht tegen besmetting met een virus
 Raadsleden van 21 gemeenten zijn geïnformeerd over voorkomen van besmetten met corona & lockdown
6 oktober 2020 werd bij de NOS gezwegen over de toepasbare remedie tegen corona besmetting: ionisatie

Een parlementaire motie om virusbesmetting definitief te voorkomen. Welke politieke partij doet het?
Scientific report about the effectiveness of ionised air in confined places by ion-generating air filtering.
Informed about the solution against contamination with virus: RIVM, CFR, Dutch parliament and Press

Grote doorbraak van het cordon sanitaire over bestrijding van het Coronavirus met ionisatie

Inspraak in gemeenteraad Huizen over ionisatie van de binnenruimte tegen besmetting met coronavirus
 
Gesprek met de wethouder van onderwijs in Bussum over ionisatie van de klaslokalen zonder ventilatie  

Ons verzoek aan president Xi Jinping van China om ŕlle ziekenhuizen in Wuhan te voorzien van ionisators

Chinese authorities installed in March 2020 ion generating devices in Wuhan: www.sdnl.nl/ionisators-in-wuhan.htm

Het verleidelijk sprookjesbos van Wopke Hoekstra over het geheimzinnige Investeringsfonds. Prachtige truc Wopke
Dus geen oplossing voor
schuldsanering, studieschuldkwijting, voedselbanken, huisuitzetting en rechtspraakdoden!
Maar deze is ook heel leuk, vooral voor al die personen die zeggen dat zij zowel sociaal als
geloofwaardig bezig zijn.

 

Praatje Pot: een aardige omschrijving van wat er in mijn lezing te horen en zien zal zijn
Hoe doorbreken wij censuur over gezwendel in rechtspraak zonder grondwettelijk Hof?
Hoe redden wij onze planeet Aarde van de schadelijke klimaatveranderingen? Hiermee?

De Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat heden heftig ter discussie!!
Negen brieven van SDN met de president van de Rechtbank Midden-Nederland
Hoe te handelen wanneer de deurwaarder bij u aanbelt: lees de instructie goed!!

Vragen over het stoďcijns blijven zwijgen door politici, massamedia en ambtenaren over ionisatie

De privacywet die 25 mei 2018 in werking treedt levert gevaar op voor juristerij en bedreiging van de vrijheid van meningsuiting, onderwijs en onthulling van strafbare feiten van ambtsdragers, dat geen verdediging meer mogelijk is tegen kwaadwillende juridische acties van personen en of instanties die afscherming van maatschappelijke kritiek op het functioneren van o.a. de rechtspraak willen stoppen. Misbruik van de privacywet is levensgroot, nu met name frauduleuze praktijken vooral binnen de civiele rechtspleging overduidelijk aan de openbaarheid komen. Dit mede door inspanning van nabestaanden van ca. 500 zelfdodingen per jaar van mensen die zodanig in de knel werden gebracht door de executie van een vonnis en daarom uit het leven stapten.

De menig en het standpunt van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof over de activiteiten van de Sociale Databank Nederland en diens redacteur R.M. Brockhus laat geen twijfel over wat de overheid ter verdediging van haar destructieve praktijken binnen de rechtspraak en het afdekken daarvan door het Openbaar Ministerie probeert af te stoppen. Publicaties uit het verleden op Youtube van rechtszaken die rechters, advocaten of officieren van Justitie in beeld brengen, die bewijsbaar met belangenverstrengeling of corruptie ontmaskerd zijn, kunnen zonder  beperking zelf de privacywet hanteren om elke publicatie daarover te (laten) verbieden, danwel met een rechterlijk vonnis. Artikel 120 in de Grondwet biedt hen ongebreideld de mogelijkheid daartoe, en is het bij grondwet onmogelijk om een Kamerlid, een rechter of officier van Justitie strafrechtelijk te vervolgen voor een ambtsmisdrijf, wat een gotspe is gezien de wanpraktijken in de rechtspraak.

Er wordt gewerkt aan een DVD om alle informatie die is opgebouwd in 26 jaar redactie over wat beter kan in Nederland, om die beschikbaar te stellen aan personen of instellingen voor onderwijs en juridische verdediging van mensen en bedrijven die aangepakt worden met juristerij, knevelarij en valse aantijgingen. De redactie van de SDN heeft genoeg ervaring met dat soort zaken. De video met aanzegging van bestuurlijke abdicatie staat hier: https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU. Op 17 mei 2018 was de vertegenwoordiger van de Sociale Databank Nederland aanwezig bij het tv-programma “De Raadkamer” van Peter R. de Vries, waar de vraag werd gesteld aan Peter en aan het publiek: “Waarom nooit wordt gesproken over de ca. 500 zelfdodingen van mensen die uit het leven vluchten na een rechterlijk vonnis; en de executie daarvan door een deurwaarder”. Die vraag stelde Brockhus ook aan rechter Nienke de Waele.

Peter zei voor de uitzending in de studio met ca. 50 mensen op de tribune: “Daar weet ik niets van, maar wel dat er ca. 1850 zelfdodingen per jaar zijn in ons land”. Toen vroeg ik: “Waarom weten burgers en politici niets daarover?”. Peter zei: “Wat is dan uw vraag?” Ik antwoordde: “Dat ik bij hem aan tafel wilde zitten om dat te bespreken”. Hij zei: “ja, ja, maar dat kan nu niet”. Waarop ik erkende dat inderdaad ter plekke niet kon.

Na de uitzending sprak ik hem persoonlijk aan, en overhandigde hem een USB-stick met bewijzen van wat ik hem vertelde over die zelfdodingen. Hij zei: “Ik, zal ernaar kijken”. Na die overhandiging van de USB-stick aan Peter R. de Vries sprak ik ook rechter Nienke de Waele aan, en gaf haar mijn visitekaartje met de vraag: “Waarom weet u dat niet?”, want dat zei zij tegen mij. Ik beantwoordde mijn eigen vraag: “Omdat de media en ook dit programma en de Kamerleden allen hierover zwijgen en dus de burger ook niets weet.” Op 18 mei 2018, een dag na de uitzending, belde ik naar het secretariaat van rechter Nienke de Waele met de vraag of zij met mij contact wilde opnemen om dit brisante onderwerp te bespreken; wat de secretaresse mij beloofde dat te zullen doen. Tot nu toe blijft het stil…., doodstil….!!

Daarom is er een actiegroep gevormd om nabestaanden van geliefden die zelfmoord hebben gepleegd, als gevolg van een rechterlijk vonnis, om die mensen actie te laten ondernemen om dit gigantische drama in een openbaar debat te krijgen, met druk op de media en op het parlement.

Want voor de uitzending van de Raadkamer mocht ik Peter R. de Vries 'n vraag stellen.
Er waren ongeveer vijftig mensen op de tribune, waaronder ikzelf (links rood overhemd)
Ik overhandigde na deze uitzending Peter R. de Vries een USB-stick en relevante inhoud.
Ook sprak ik
rechter Nienke de Waele, met mijn vraag: 'Waarom weet u hier niets van?'
Alle ambtenaren van de
Algemene Bestuursdienst + Kamerleden hebben de petitie gehad

Op 17 mei mocht ik voor de uitzending van Peter R. De Vries: “De Raadkamer” zelf  'n vraag stellen.
Na de tv-uitzending sprak ik even met Peter en ook met rechter Nienke de Waele. Beiden wisten niet
dat per jaar circa 500 van 1850 zelfdodingen gevolg zijn van vonnissen en executies door deurwaarders.
Peter R. de Vries gaf ik na de uitzending ‘n USB-stick met gegevens. Ik ben benieuwd wie er reageert.

Zie de verzwegen petitie gestuurd aan alle Tweede Kamerleden

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie Hoe krijgt de overheid ook via de AIVD het voor elkaar om iedereen 't zwijgen op te leggen? Mail Tweede Kamerleden 2019 De dag van Persvrijheid kenmerkt zich door zelfcensuur

  SDN-rubrieken
  Columns van critici
  Economische onderwerpen
  Geld, het DNA van de economie
  Hank Monrobey: "Goodbye Money"
  Inflatie, het schandaal v/d 20e eeuw
  Via salaris naar inleveren en recessie
  Rente en meedenken zijn gevaarlijker dan heroďne
  Martin Dessing: De euroramp treft ons allemaal!
  Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
  Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
  Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
  Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
  Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
  Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
  Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
  De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
  Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
  Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
  Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
  Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
  Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen
  Terug naar het begin