Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Wilt u weten hoe corruptie op topniveau er uitziet? Of kijkt u liever weg?

De Steenwijker Courant van 19 mei 2014 publiceert over een verbijsterende nalatigheid,
bestuurlijke, fiscale en kadastrale blunders met bewijsbare notariŽle manipulatie van de
wel en niet illegale bouw van woningen op 'De Bult' in Parc de Eese in Steenwijkerland !

Van vluchteling naar België, dan weer stateloos en ineens inwoner van België, mondt uit in een internationaal strafrechtelijk onderzoek


Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg . . Curator

Wie maken bezwaar tegen afschaffen vakantiegeld voor mensen in de bijstand? Deurwaarders, postorderbedrijven,
ziekenfonds, corporaties en banken! Want eind mei is het feest voor deze genoemden dankzij de wet van de jungle.

In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam is 18 juni een groot symposium over Klokkenluiders.
Deelnemers wensen hun ervaringen met anderen te delen en hebben e.a. op schrift gezet. Zie daarvoor

Klokkenluiders Conferentie - Tuchtcollege Amsterdam - Nationale Ombudsman - Geplande bijeenkomsten

   

Mario Draghi heeft de sleutel, als hij aandurft om het grootkapitaal te trotseren en koopkracht te versterken!
De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen Emile Roemer ! Hoe integer is de politiek m.b.t. de Jeugdzorg?

De AOW-korting komt er stiekem aan! Zo komen we sterker uit de crisis die voorbij is. Stem VVD of PvdA en ga rustig slapen!
Grappig dat niemand het aandurft om vragen te stellen over de grootste boekhoudfraude ooit. Stel je eens voor dat
de tankstations aan de grens en truckers met vrachtwagen onderstaand bord zouden ophangen? Misschien komen
er VRAGEN over of het waar is! Of hoe het geld terug te krijgen en daarmee de accijns terug te draaien !! Het begint
met het
stellen van vragen aan de politici en aan de ministeries van Financiën en Sociale Zaken. En anders niet……!!

Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid

1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude
2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW
3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW
4) Brief aan registeraccountant drs. Leo Verhoef met commentaar op het antwoord Algemene Rekenkamer
5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW
6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011
7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen
8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen
9) Voorstel aan alle Gemeenten in Nederland om voorlichting te geven over de gevolgen m.b.t. de AOW

Het stijgen van de staatsschuld is gevolg van meerdere zaken.

 1. Te hoge uitgave, niet gedekt door belastinginkomsten wat bij een recessie niet verwonderlijk is. Maar logisch (VVD-gejank)
 2. Aflossingen oude staatsschuldobligaties en uitgeven van nieuwe obligaties met een negatieve rente (staat boekt winst)
 3. Rente (historisch laag of negatief (Agent van Financiën) over de staatsschuld die niet wordt uitbetaald maar bijgeboekt
 4. Geldschepping (nieuw bijgedrukt geld) niet wordt gebruikt om de staatsschuld te laten dalen. (Mario Draghi en zijn apekool)
 5. De inflatie niet wordt meegerekend die vermindering van de schuld in effectieve koopkracht demagogisch niet laat zien
 6. Leningen van de staat van de Nederlandse Bank NV met broekzak-vestzak (fictieve schuld met o.a. aankoop van ABN-AMRO
 7. Uitlenen van miljarden aan provincies en investeringen in projecten die met staatsschuld zijn gefinancierd. (Asscher)
 8. Met grote verdwijntruc verlagen begrotingstekort met over de schutting gooien van taken en rijksuitgaven bij gemeenten
 9. Door massaontslag tekorten laten oplopen te betalen door werknemers met WW-premie (UWV alleen al met 22.000 in 2015)
 10. Men geen inzicht heeft in de internationale verhoudingen m.b.t. de staatsschulden van bijv. de VS 110% en Japan met 240%
 11. Niet afboeken van het saldo van het spaarfonds van de staatsschuld is echte boekhoudfraude die de schuld hoger stelt dan is
 12. Het niet meerekenen van de fiscale vordering op de pensioenfondsen van ca. 300 miljard euro over 1,1 biljoen aan spaargeld

Kortom men weet sowieso niet wat geld is. Dat klinkt idioot maar zelfs Nobelprijswinnaar economie prof. dr. Jan Tinbergen schreef mij: Van geld heb ik geen verstand” (citaat). Niemand durft het aan om daarnaar te verwijzen. Nu, met alle retoriek van de kandidaten en lijsttrekkers met loze beloftes aan de kiezer, maar zonder antwoorden of oplossingen voor de dramatische gevolgen van de nieuwe taken voor de gemeenten die Den Haag op hun bord dumpt, met het onzichtbaar maken van de begrotingstekort voor Brussel, is werkelijk kiezersbedrog van alle lijsttrekkers die de kiezer verleiden met leugens om op hem of haar te gaan stemmen.

Ik heb geprobeerd om met de oproep aan de transportsector de truckers te bewegen om die 50,9 miljard weer terug te halen bij Financiën, maar het was wel wat laat dat ik het aan de BOVAG en andere clubs kon voorstellen. Dat neemt niet weg dat elk pompstation aan de grens of elke vrachtwagen van een zelfstandig ondernemer het bord op zijn wagen kan hangen om aandacht te vragen voor de pot met goud aan de voet van de regenboog die bestaat uit de 50,9 miljard euro van het Spaarfonds voor de AOW, die met boekhoudfraude is weggemoffeld. Zelfs de miljoenennota is met valsheid in geschrift met Prinsjesdag jarenlang aan de Staten Generaal aangeboden met valse informatie over dat Spaarfonds voor de AOW, waardoor de Tweede Kamer onjuiste en onvolledig is geïnformeerd. Politieke doodzonde…??

De oplossing voor de economische en monetaire problemen ligt voor het grijpen. Het is alleen de zaak om VRAGEN te stellen aan de politici en vooral aan de media die over de analyses op het internet over de structuur van het bankieren en geldscheppen tot nu toe geen inhoudelijke aandacht hebben, mogen en durven geven. Op een enkele uitzondering na, waarna het weer dood- en doodstil werd: TROS-Radar over de Schuldvraag.

© Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail:
sdn@planet.nl
Web:
www.sdnl.nl

Wat kernvragen:

 1. Over de structuur van de staatsschuld en de internationale verhoudingen daarbij.

 2. Bestaat de staatsschuld uit schuld aan beleggers? Welke dan?  Of ook uit onbelast bezit in   aandelen en leningen aan derden?

 3. Zit er in de staatsschuld ook een deel financiering van bezit, zoals van banken en andere onderdelen? Vragen hierover bleven ook in de regering onbeantwoord en niet gesteld door de Kamer en de pers. Zie de persconferentie van vicepremier Asscher.
 4. Wanneer ABN-AMRO verkocht wordt met een opbrengst van ca. € 15 miljard van de staatsschuld moet worden afgeboekt, omdat die met staatsschuld is gefinancierd, en niet voor de begroting wordt gebruikt om bezuiniging te voorkomen.
 5. Als dat zo is, waarom is dan het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW niet afgeboekt van de staatsschuld, waardoor die 50,9 miljard euro lager is dat wordt voorgespiegeld?
 6. Is het zo dat de grootste boekhoudfraude aan het licht komt, omdat de Rekenkamer jarenlang de dotatie van het ministerie van Sociale Zaken controleerde m.b.t. de opbouw van het spaarfonds en beheer ervan? Oplettende burgers genoeg.
 7. Ook de integriteit van de rechtspraak staat ter discussie, gezien de klokkenluidersbrief van het ministerie van Justitie om fraude van curatoren bij faillissementen niet strafrechtelijk te vervolgen en goede antwoorden van de Hoge Raad der Nederlanden ontbreken.
 8. Het aanpassen van de Advocatenwet is nog niet gebeurd, waardoor advocaten in civiele zaken wordt toegestaan te liegen, misleiden, vervalsen, lasteren en meineed plegen, zonder strafrechtelijk consequenties. Ook hier wordt de rechtsorde geschaad.
 9. Het afdekken van strafrechtelijke aanklachten vanwege de overheid was overduidelijk in de procedure bij het Gerechtshof in Arnhem dat nog geen drie minuten duurde. Dit om wraking te voorkomen en bewijs te vermijden getoond.

Ik laat het hier maar even bij.

SDN-rubrieken
Economische onderwerpen
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Voorvechter Jaap Duppen: Ouderen eisen verhoging AOW
AOW spaarpot = bevriezing inkomens de komende 20 jaar
Seniorenpartij: Het schizofrene spaarfonds van de AOW
De AOW is een halve eeuw oud, Lang leve de AOW
Redacteur Brockhus is 65 geworden en ontvangt nu een karige AOW
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Waarom laat Wouter Bos Zalm liegen over fiscalisering AOW ??
Topambtenaren stellen voor het recht op AOW pas bij 67
AOW is heel goed betaalbaar met wat politieke wil en discussie
Betaalbaarheid sociale voorzieningen ruimschoots aangetoond
De staatsschuld is een zegen en ook 'n schild tegen kapitaalvernietiging op de beurs
Nederland is de meest genereuze schuldeiser tussen de internationale crediteuren
Economische rugwind geeft Zalm een luxeprobleem, een begrotingsoverschot dreigt
Veel Nederlandse huishoudens maken schulden en zien geen bezuinigingen meer zitten
Duizenden miljarden worden uitgeleend zonder dat iemand het overzicht heeft
Klem tussen armoe en de bewindvoerder
Onderzoekers Nyenrode vrezen teveel aan marktwerking en toenemend eigenbelang
Creditnota van f 3.000.000.000.000 uit 1986 voor de Derde Wereld
Geld, het DNA van de economie
De euroramp treft ons allemaal!
Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
Homepage van oud-Tweede Kamerlid Hendriks (ex-AOV)

Terug naar het begin

steun SDN op ING: NL57 INGB 0000 NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/grappig-volk.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374

Disclaimer