Wanneer wordt de overheid eens leergierig in plaats van alleen maar gierig?

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

WERKLOOSHEIDSBESTRIJDING:

Het artikel in de NRC geeft een onthutsend beeld over de oplossing voor werkloosheid in de VS, de staatsschuld t.o.v. die van de EU, het begrotingstekort van 9% en dat van Nederland 2,5%. De demagogie over bezuinigen op een cirkel komt maar niet in discussie.

Is er een oplossing voor Nederland en de EU om de afkalvende werkgelegenheid te repareren? Natuurlijk, maar je moet wel eerst weten HOE geld functioneert. Wie het maakt, onder WELKE condities en de verhoudingen van het vermogen in Nederland. Slechts 10 procent van de bevolking bezit 60% van alle rijkdom, en 60% van de bevolking bezit gemiddeld (!!!) nauwelijks 1 procent van alle vermogen. Oud-president George W. Bush verlaagde de belastingen voor een derde van de bevolking in de VS zoals in de Volkskrant werd omschreven.

Mario Draghi zou ook zo iets kunnen doen door specifiek aan alle uitkerings- en inkomensafhankelijke personen in de EU (ca. 500 miljoen personen), ongeacht de achtergrond, een donatie te doen van 1000 euro; en volgend jaar nog eens. Het gevolg daarvan zal zijn dat een gigantische opschoning van schulden in de EU wordt bewerkstelligd. Dat de banken hun aflossingen van hypotheken en andere kredieten zien verbeteren, de afschrijvingen in de VAR zullen verminderen, en de koopkracht voor de afzet van de industrie met groeiende werkgelegenheid zal toenemen.

In een woord, het panacee voor economisch herstel met een scherpe daling van de armoede en werkloosheid, omdat het geld in circulatie weer op gang komt. Natuurlijk zullen er felle kritieken komen van vooral de rechtsdenkende liberalen, die feitelijk maar een enkele optie wensen; en dat is rendement op geïnvesteerd vermogen. De WRR geeft aan dat die helemaal uit het lood is geslagen. Zelfs al zou de 10 procent rijksten in het land 95% van alles in bezit hebben, dan nog zullen zij blijven bezuinigingen op de uitgaven voor sociale bescherming, zorg en levensonderhoud van de burgers op het minimum.

M.b.t. de ideologie van de liberalen en het verstrekken van voedselbonnen, zoals in de VS het geval is, of een uitkering aan mensen op het minimum hier in Nederland, of met een Harz-4-uitkering in Duitsland, zal het rendementsdenken prevaleren bij liberalen en christendemocraten, gesteund door opportunistische sociaaldemocraten die de veren afgeschud hebben. Zij zullen geen enkel bezwaar hebben tegen het verstrekken van gratis etenswaar uit de voedselbanken. Dit om de hongerigen alsnog te laten overleven, wat herinnering oproept aan de film met Charlton Heston: "Soylent Green", waarin getoond werd dat het recyclen van met vrijwillige euthanasie overleden personen en het verwerken tot groene koekjes van de lijken een haalbaar optie zal zijn. Economisch en politiek denken over de economie leidt steevast tot een dictatuur van een leider, of tot het accepteren van de wetten van de jungle. De sleutel tot werkelijk herstel ligt zoals altijd bij de media, mits zij durven.

© Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl 

WRR: kloof tussen arm en rijk groeit

De kloof tussen arm en rijk wordt groter in Nederland.

Dat staat in de studie 'Hoe ongelijk is Nederland?' (.pdf) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De inkomensongelijkheid is in Nederland relatief laag, als je naar de meest gangbare meetmethode kijkt, zei het CBS maandag nog. Maar als je gedetailleerder naar de cijfers kijkt, blijkt volgens de WRR dat de ongelijkheid in Nederland binnen Europa juist relatief groot is; groter dan in landen als Denemarken en BelgiŽ.

De lonen aan de top zijn gestegen van ruim 30 keer het minimumloon in 1990, naar 52 keer in 2013.

Door belastingmaatregelen worden de grootste verschillen rechtgetrokken, vooral onder 65-plussers. Onder werkenden (15-65 jaar) nam de herverdeling door de overheid de laatste jaren af, maar op den duur zijn de verschillen met belastingmaatregelen niet meer recht te trekken, schrijft de WRR.

Psychische stress

Als minder ongelijkheid gewenst is, moet er volgens de WRR vooral naar de loonverschillen worden gekeken: matiging aan de top en herziening van de economie, zodat lage inkomens en middeninkomens meer kunnen verdienen.

Ook kunnen consumenten bewust gemaakt worden van scheve inkomensverdeling, zodat ze ervoor kunnen kiezen om niet te kopen bij een bedrijf met een scheve inkomensverdeling.

Bij grote ongelijkheid heeft de bovenlaag meer last van stress, psychische gezondheidsproblemen en sociaal wantrouwen, staat in het WRR-rapport. Daarnaast is het bij grote ongelijkheid moeilijker om te klimmen op de sociale ladder. Wie arm is, heeft minder kans op rijkdom. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ongelijkheid de economische groei vermindert.

Vermogen

Het vermogen is in Nederland ongelijker verdeeld dan het inkomen. De rijkste 10 procent van de bevolking bezit meer dan de helft (61 procent) van het totale vermogen in Nederland. De top 2 procent binnen deze groep heeft zelfs een derde van dat vermogen in handen, terwijl de onderste 60 procent van de Nederlandse bevolking bij elkaar opgeteld ongeveer 1 procent van het totale vermogen bezit.

Deel deze pagina
Bekijk ook...