De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over bijgedrukte geld van DNB?

Richard Kluun is woordvoerder voor de eisers van een failliet verklaard bedrijf en insolventie

Leteselschade . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Kluun wil haring en kuit over de omissies in de antwoorden van de PG Hoge Raad der Nederlanden
R. Kluun negeert de dreiging met voorarrest van Officier van Justitie in Maastricht mr. van der Ven
Protest van R. Kluun namens de schuldeisers tegen het afdekken van wat hij noemt "curatorfraude"

Fraude en incompetentie bij faillissement Eco-Care

De cruciale brief aan curator Dethmers waarop Justitie en de politiek niet durven in te gaan

De heer R. Kluun is woordvoerder voor de eisers tegen Eco-Care recycling van een failliet verklaard bedrijf waarbij naar zijn zeggen grootselijk gesjoemeld is door belangenpartijen. Hij klaagt over de tendentieuze verslaglegging in Dagblad de Limburger, waardoor de bevolking onjuist is geïnformeerd over wat rond dit faillissement zich heeft afgespeeld. Vandaar deze publicatie. O.a. de faillissementsfraude bij Eco-Care recycling. Zie weigering rechterlijke waarheidsvinding en de open brief aan College van Procureurs Generaal en alle fracties in de Tweede Kamer

Rondschrijven van de vereniging ter bestrijding van Corruptie en Faillissementsfraude van curatoren
Pleidooi van R. Kluun in de hoorzitting van het Hof Den Haag met aangifte van 28 strafbare feiten

Volgens de heer R. Kluun is onderstaande correpondentie voldoende om fraude en corruptie te bewijzen

  Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
  Vraag aan vicepremier Asscher en premier Rutte over de structuur van de staatsschuld
  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin