De Telegraaf : Martin Dessing pakt de staat aan in verband met bewuste onderwaardering van de gulden

EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <==> SDN . . . Euro-inflatie . . . Eurobedrog . . . Documentatie

Het euro-bedrog treft ons allemaal...!
  Sedert de invoering van de euro op 1 Januari 2002 werden 2,3 miljoen AOW'ers en 1,5 miljoen uitkeringsgerechtigden aantoonbaar bestolen van ruim 10% van hun uitkering! Dit is bevestigd door twee directeuren van de Nederlandsche Bank. De bewijzen zijn voorhanden! Wie helpt op korte termijn om dit gestolen bedrag terug te krijgen + 10% verhoging van de AOW om een proces te voeren tegen de Staat der Nederlanden? Stort vandaag nog Ä 5 op rek. 334985242 bij RABO-bank t.n.v. M. Dessing. Samen zijn we sterk en ... lukt dat beslist! (Martin Dessing is overleden)

Gratis claimformulier wegens aansprakelijkheid van de Staat der Nederlanden en
Gratis claimformulier wegens aansprakelijkheid van de Nederlandsche Bank N.V.

href="http://www.sdnl.nl/smalhout-schande.htm">Columns van Prof. B. Smalhout

Martin Dessing claimt als AOW'er schadevergoeding bij de Staat der Nederlanden

Als gepensioneerd burger heeft Martin Dessing met zijn boek De Euroramp treft ons allemaal gelijk gekregen van de Nederlandsche Bank NV, dat de gulden minstens tien procent te goedkoop is ingeleverd voor de euro. (in werkelijkheid is dat ruim 50%, zie de tabel: Prijzen van HP/De Tijd)

Een directeur van de Nederlandsche bank, Henk Brouwer, heeft toegegeven dat de gulden ondergewaardeerd is bij de invoering van de euro. Martin Dessing heeft o.a. met zijn boek steeds geclaimd dat de gulden te duur is verkwanseld t.o.v. de euro. De Paarse regering van Wim Kok en Gerrit Zalm heeft dit ondanks alle waarschuwingen van te voren willens en wetens toch doorgezet.

In Buitenhof maakte interviewer Peter van Ingen de opmerking dat de 'slimme' Zalm daarmee de staatsschuld tien procent naar beneden heeft gebracht. Dat is nu juist de juridische grond voor het leggen van een schadeclaim tegen de Staat der Nederland, niet alleen als burger met een AOW-pensioen of met een minimumuitkering, maar ook voor alle pensioenfondsen die hun belegging in staatsobligaties zagen wegsmelten, dankzij deze juridisch erkende blunder van de regering Kok/Zalm. Zij zijn daardoor tien procent van hun gespaarde vermogen kwijtgeraakt. Een parallel met het Dexia-drama is hier zeker aan de orde, want ook hier is onvoldoende informatie verstrekt en is misleiding de oorzaak van de schade.

Niemand is ooit gevraagd of men akkoord was om 2,20 gulden te betalen voor een enkele euro. Dessing gaat via zijn advocaat een schadeclaim indienen bij de Staat der Nederlanden en bij de Nederlandsche Bank NV over de looptijd van tot nu toe 42 maanden achterstallige uitbetaling van 90 euro per maand voor te weinig betaalde uitkering. Elke maand langer dan vandaag wordt de claim navenant hoger incl. de kosten, rente en achterstalligheid.

Afgaande op het gegeven dan de staatsschuld 10 procent is verminderd door deze truc/blunder moet het geen probleem zijn om 10 procent van 273 miljard euro (staatsschuld) = 27,3 miljard euro als eerste financiering voor schadevergoeding wegens aansprakelijkheid ter beschikking te stellen voor gedeeltelijke compensatie voor AOW'ers, minima en pensioen- en beleggingsfondsen. De armoede in Nederland is dank zij het beleid van CDA-VVD-D66 sterk toegenomen, zoals blijkt uit de explosieve groei van voedselbanken. Werkelijk een "bloody shame...!!"

Staatssecretaris Joop Wijn van Financiën meesmuilde in Buitenhof dat de inflatie wat getemperd was door de prijzenoorlog tussen de supermarkten, maar hij vergat er wel bij te vertellen dat dit 34.000 mensen hun baan heeft gekost, die nu op kosten van de werkloosheidswet en de bijstandswet alsnog moeten worden betaald voor onvrijwillig nietsdoen; en de service in de winkel sterk achteruit is gegaan.

href="http://www.sdnl.nl/smalhout-grondwet.htm"> Prof. Smalhout: Eerste en laatste kans om Łberhaupt iets te kiezen m.b.t. de EU
Argumenten voor en tegen het "href="http://www.sdnl.nl/smalhout-grondwet.htm">Verdrag voor een Europese Grondwet"
Paul Quekel met : Wakker worden ... Barend en van Dorp !!!
Statistiek van het CBS over concurrerende loonkosten per land in de Europese Unie

U hoeft geen econoom te zijn, slechts matig intelligent, om te begrijpen wat er komt
Eerst de gulden verkwanselen; en nu de sociale condities voor alle (niet) werkenden

Reageren? 06-51173744
Postbus 285, 1250 AG Laren
Rabo: 334985242 (aanmelding voor actie is Ä 27,50 inclusief het boek:
De Euroramp treft ons allemaal)

Zie het interview over zijn tweede boek: Het eurobedrog treft ons allemaal Martin Dessing schreef zijn tweede boek over de fraude van de toenmalige minister van Financiën Zalm, bij de omwisseling van de gulden naar de euro in 2002 !! Daardoor verloren alle spaarders 10 procent van de waarde van hun spaartegoeden bij de bank en koopkracht omdat prijzen stegen. Dezelfde truc wordt nu met bezuinigen weer toegepast om de concurrentiepositie van Nederland voor de exportsector te versterken. De prijs daarvoor ligt op het bord van de gewone burger, hoewel werkgelegenheid natuurlijk belangrijk is. De Spaanse en Griekse werkloosheid is een gruwel en mogelijk een bron van sociale onrust. De discussie over ons geldstelsel en de kwaliteit en economische capaciteit van de euro als munt blijft nog steeds buiten beschouwing. Niemand stelt vragen...!

Zie ook bij Google "euroramp", klik door naar schadeclaim en vervolgens naar: Minister Zalm en Regering wilden helaas de waarheid niet horen en.... scroll verder.

  Zie de brief van R. Brockhus aan Dr. A. SzŠsz van De Nederlandsche Bank NV (20 juni 1988)

  Laarder Courant van 4 mei 2005

  Publicatie in Trouw van 6 mei 2005

   De Telegraaf

   Koppeling aan D-Mark nadelig

   Gulden voor te lage koers naar de euro

   Van onze verslaggevers
   AMSTERDAM/DEN HAAG, zondag
   De Nederlandse gulden is op 1 januari 1999 te goedkoop de euro ingeloodst. Dat was goed voor de concurrentiepositie van ons land, maar slecht voor de koopkracht van de Nederlandse burgers.

           Doordat voor importgoederen eigenlijk te veel moest worden betaald, werd de destijds toch al oplopende inflatie verder aangewakkerd. 'Het is heel moeilijk om een evenwichtskoers te bepalen', stelt Henk Brouwer, directeur van De Nederlandsche Bank in een interview met Het Parool. 'Maar je mag wel zeggen dat de gulden ondergewaardeerd was.'

          Voor de invoering van de euro was de waarde van de gulden gekoppeld aan de D-mark. Op die manier kwam het Nederlandse bedrijfsleven nooit voor verrassingen te staan, en was het vertrouwen in onze munt groot. Na de val van de Berlijnse muur, in 1989, zuchtte Duitsland echter in toenemende mate onder de enorme financiŽle lasten van de eenwording. Door de miljarden marken die in de voormalige DDR werden gepompt werden de lonen en prijzen bij onze oosterburen opgedreven.

           Om de nieuwe verhoudingen te weerspiegelen had de gulden eigenlijk moeten worden opgewaardeerd ten opzichte van de D-mark. Anders gezegd: de Duitse munt had in waarde moeten dalen ten opzichte van de gulden. Volgens Brouwer is daar echter nooit over gesproken. 'Het veranderen van de wisselkoers ligt ongelooflijk gevoelig.' En: 'Het laatste wat we wilden was onrust zaaien.'

           Fred von Dewall, directeur economisch bureau van de ING Groep, was het daar destijds mee eens en staat ook nu nog vierkant achter de koers waartegen de gulden is omgerekend naar de euro. 'Afspraken zijn afspraken. Je kunt niet ineens vlak voor de invoering van de euro de D-mark, het anker van de Europese eenheidsmunt, in waarde laten zakken. Dat was voor het vertrouwen in de nieuwe munt funest geweest.' Volgens hem was de onderwaardering van de gulden eind 1998 'maximaal vijf procent'.
          
   Exportland
           Was er wel een revaluatie doorgevoerd, dan hadden we meer euro's voor onze gulden gekregen en dus meer in het buitenland kunnen besteden. Daar staat tegenover dat Nederland voor het buitenland goedkoop bleef. 'En Nederland is met name een exportland', aldus een woordvoerder van minister Zalm (FinanciŽn).
          'Vijftig procent van onze productie gaat naar het buitenland.'

           In 1999 draaide de economie echter al op volle toeren, mede omdat Nederlanders profiteerden van de enorme prijsstijgingen op de huizenmarkt. Daar kwamen de lastenverlichtingen van het tweede paarse kabinet nog bij. Al met al was een oplopende inflatie het gevolg. Brouwer: 'Nu de koers niet was aangepast, pasten de prijzen zich aan.'
          
   1 mei 2005
   De Telegraaf

   Gulden te goedkoop de euro in

   TON DAMEN

   AMSTERDAM - De gulden is bij de introductie van de euro eind 1998 vijf ŗ tien procent ondergewaardeerd ten opzichte van de Duitse mark. De koers van de euro had ongeveer twee en niet 2,20371 gulden moeten bedragen.

   Deze onderwaardering van de gulden, vandaag in deze krant erkend door Henk Brouwer, directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) en ex-thesaurier-generaal van het ministerie van FinanciŽn, leidde tot extra hoge inflatie in een tijd dat de inflatie toch al hoog was.

   De verkeerde koers, waardoor mensen na 1 januari 2002 in euro's vijf ŗ tien procent te weinig salaris kregen, had volgens Sweder van Wijnbergen, destijds secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, grote gevolgen. Een voorbeeld: ''Mensen met huizen hadden door de extra hoge inflatie een voordeel. Hun hypotheekschuld werd tien procent lager.'' Aan de andere kant leden de minima en mensen met vaste inkomens schade. ''Mensen met een AOW en een klein pensioen kregen tien procent minder inkomen.''

   Het is voor het eerst dat De Nederlandsche Bank openlijk over de onderwaardering wil praten. Vooral aan de vooravond van de invoering van de euro was het onderwerp taboe. De kwestie zou het herenigde Duitsland, dat trots was op zijn D-mark, in verlegenheid brengen, wat het succes van de euro in de weg zou kunnen staan.

   De onderwaardering werd in 1997 en 1998 al gesignaleerd door commerciŽle banken. Daardoor ontstond het gerucht dat de gulden meer waard zou worden (een revaluatie) voordat de wisselkoersen van de munten die in de euro moesten opgaan, aan elkaar zouden worden vastgeklonken. Dat gebeurde niet, maar de onrust stuwde wel de koers van de gulden ten opzichte van de mark op.

   ''Revaluatie was echter uitgesloten en is nooit serieus besproken,'' aldus Brouwer.

   DIT WEEKEND IN DE KRANT: De uitverkoop van de gulden

   Het Parool, 30-04-2005

   Klik op onderstaande afbeelding voor het interview met Dessing over zijn boek

   Zie de uitzending van RTL-Z over de schadeclaim

   Een claimformulier inclusief het Boek "De euroramp treft ons allemaal" wordt
   aan u toegestuurd na overmaking van Ä 27,50 op Raborekening: 334985242

   Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!